Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Vyhl. č. 165/2008 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx jejich xxxxxxxxxxx

165_2008v_P01_F01.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx č. 1/1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

165_2008v_P01_F02.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 1/2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx

165_2008v_P01_F03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx č. 1/3 - Xxxxxx x xxxxxx xx oblast xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx zaměstnanosti

165_2008v_P01_F04.pdf

= Formulář č. 1/4 - Xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx X

165_2008v_P01_F05.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 1/5 - Xxxxxx xx xxxxxxxxxxx programů vedených x Informačním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx financování (XXXXXXXX) x xxxx "X"

165_2008v_P01_F06.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 1/6 - Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x platy zaměstnanců x xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxx X

165_2008v_P01_F07.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 1/7 - Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx doplňující údaje - xxxxxx činnost

165_2008v_P01_F08.pdf

= Formulář x. 1/8 - Xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxx operace xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx rozpočtu x xxxx X-1 x X

165_2008v_P01_F09.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 1/9 - Struktura xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (výdajových xxxxx) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxx xxxxxxxxxx xxxxxx)

165_2008v_P02_F21.pdf

=&xxxx;Xxxxxx

165_2008v_P02_F22.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxx xx změnu xxxxxx xxxxxxxx fondu x xxxx X

165_2008v_P03_F03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 - Xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxx x. 242/1991 Xx.), x nichž vykonává xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx obec (xxxxxxxxx ústavy, xxxxxx xxxxxx)

165_2008v_P04_F04.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 4 - Podklady xxx xxxxxxxxx xxxxxx státního xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx osoby požadující xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxx pokladní správa xxxx x kapitoly Xxxxxxx xxxxxxxx finančních xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zvláštního xxxxxxxx v xxxx X

165_2008v_P05_F05.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 - Xxxxxxxxx xxxxx §2 xxxx. 5 xx změnu xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx příjmů x xxxxxx na xxx N

165_2008v_P06_F06.pdf

= Příloha x. 6 - Xxxxx xxxxx §3 xxxx. 1 xxxxxxxx (xxx "X -1")

165_2008v_P07_F07.pdf

= Příloha x. 7 - Xxxxx xxxxx §3 odst. 2 xxxxxxxx (rok "X")

165_2008v_P08_F08.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 8 - Xxxxxxxxx podle §4 xx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx X

165_2008v_P09_F09_1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 9/1 - Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxx být xxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na financování xxxxxx xxxxxx

165_2008v_P09_F09_2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx č. 9/2 - Výdaje xx xxxxx platby, xxxxx mají být xxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx

165_2008v_P09_F09_3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 9/3 - Xxxxxx xxxxx mezinárodních xxxxx, xx základě xxxxxxx jsou Xxxxx xxxxxxxxx svěřeny peněžní xxxxxxxxxx x finančních xxxxxxxxxx včetně stanoveného xxxxxx státního rozpočtu

165_2008v_P09_F09_4.pdf

= Formulář x. 9/4 - Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx oblasti xxxxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, u xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx platů x xxxxxxxxx plateb xx xxxxxxxxxx xxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx na xxx X

165_2008v_P10_F01.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 10/1 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxx kromě xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x. 10/2

165_2008v_P10_F02.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 10/2 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Evropské xxxx

165_2008v_P10_F03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 10/3 - Xxxxxx státního xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxx smluv xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x. 10/4

165_2008v_P10_F04.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 10/4 - Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxx xxxx

Xxxx. x. 5/2009 Xx., x ochraně xxxxxx xxx veřejném xxxxxxxxxx a xxx xxxxx

05_09_p01.pdf

=&xxxx;Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx

05_09_p02.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x xxxxxxxxx řádu xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx

Xxxx. č. 12/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx množství xxxxx skleníkových xxxxx x formuláře žádosti x xxxxxx povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

09_012_p05.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 5 - Formuláře pro xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

• Xxxxxxx x. 9 - Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx

09_012_p09_1.pdf

=&xxxx;1. Xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx skleníkových xxxxx - Xxxxxx údaje

09_012_p09_2.pdf

= 2. Xxxxxxxxxxxx zařízení

09_012_p09_3.pdf

= 3. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx

09_012_p09_4.pdf

=&xxxx;4. Xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxx X

09_012_p09_5.pdf

=&xxxx;5. Xxxx xxxxxxxxxx x vykazování xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx - xxxx X

Vyhl. x. 177/2009 Xx., X xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx. x. 232/2018 Sb.
 

20_405_p1.pdf

= Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

20_405_p1a.pdf

= Xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

20_405_p3a.pdf

= Formulář xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx konání xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

20_405_p4.pdf

= Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx didaktických xxxxx xxxx
&xxxx;

20_405_p5.pdf

= Osvědčení x xxxxxxxxxx zkoušce
 

20_405_p7.pdf

= Žádost x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

20_405_p8.pdf

= Žádost o xxxxxxxxxxx zkoušky xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx testu
 

Xxxx. č. 233/2009 Xx., x xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx prokazování xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, důvěryhodnosti a xxxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx zahraniční xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx. xxxx. x. 402/2017 Xx., 200/2020 Xx.

0402_2017_p01_1.pdf - xxxxxxxx xx 1.1.2018

0402_2017_p01_13.pdf - xxxxxxxx xx 13.1.2018

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Žádost x xxxxxxx xxx banku / xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

0402_2017_p02b.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 2x - Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxx penzijní společnosti - xxxxxxx 200/2020 Xx.

0402_2017_p03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 - Xxxxxx x xxxxxxxxx souhlas x xxxxxx funkce xxxxxxx xxxxx -&xxxx;- xxxxxxx 200/2020 Sb.

0402_2017_p04.pdf

= Příloha x. 4 - Xxxxxxxx x posouzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx) xxxx xxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osoby

0402_2017_p05_1.pdf - xxxxxxxx xx 1.1.2018

0402_2017_p05_13.pdf - xxxxxxxx xx 13.1.2018

= Příloha x. 5 - Xxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxx zahraniční banky, xxxxx má xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx Evropské unie

0402_2017_p07.pdf

0402_2017_p07_n.pdf

= Příloha x. 7 - Xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx nebo xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx/x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx

0402_2017_p08.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 8 - Xxxxxx o povolení x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx&xxxx;- xxxxxxx 200/2020 Xx.

0402_2017_p09.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 9 - Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx&xxxx;- xxxxxxx 200/2020 Xx.

233_2009_p09a.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 9a - Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx doplňkového xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx, xxxxx je bankou - xxxxxxx 200/2020 Sb.

233_2009_p09b.pdf

= Příloha x. 9x - Xxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx papíry, xxxxx xxxx xxxxxx, x xxxxx podnikatelské xxxxxxxx&xxxx;- zrušeno 200/2020 Xx.

0402_2017_p10.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 10 - Žádost x xxxxx xx seznamu xxxxxxxx xxxxxxxx&xxxx;- xxxxxxx 200/2020 Xx.

0402_2017_p12.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 12 - Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx činnosti - xxxxxxx 200/2020 Xx.

233_2009_p13.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 13 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxx záležitosti související x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

233_2009_p15.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 15 - Žádost o xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx změn - zrušeno 200/2020 Sb.

233_2009_p16.pdf

= Příloha x. 16 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx&xxxx;- zrušeno 200/2020 Xx.

233_2009_p18.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 18 - Žádost x xxxxxx povolení x xxxxxxxx&xxxx;- xxxxxxx 200/2020 Xx.

233_2009_p19.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 19 - Xxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxxx / xxxxxxxxxxx fondů - zrušeno 200/2020 Sb.

Vyhl. x. 410/2009 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona x xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx

410_2009_P1.xls

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxx

410_2009_P2.xls

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Výkaz xxxxx x xxxxxx

410_2009_P3.xls

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx

410_2009_P4.xls

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu

410_2009_P5.xls

= Příloha x. 5 - Xxxxxxx (obsah přílohy)

410_2009_P6.xls

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxx privatizace

Xxxx. č. 19/2010 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxx bilancí x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

19_2010_p01.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxxxxxxxxx bilance xxxxxx (xxxxx) xxxxx x xxxxxxx xxxxx x výrobny (těžby)

19_2010_p02.pdf

= Příloha x. 2 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

19_2010_p03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v xxxxxxxxxxx soustavě

19_2010_p04.pdf

= Příloha x. 4 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

19_2010_p05.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xx Xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx

19_2010_p06.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx soustavy xxxx xxxxxxxxx xxxxx

19_2010_p07.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 7 - Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx ostatních xxxxx xx distribuční xxxxxxxx

19_2010_p08.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 8 - Xxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxx) xxxxx a xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx (těžby)

19_2010_p09.pdf

= Příloha č. 9 - Vyhodnocení xxxxxx (těžby) xxxxx x xxxxxxx xxxxx x výrobny (xxxxx)

19_2010_p10.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 10 - Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx v přepravní xxxxxxxx

19_2010_p11.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 11 - Vyhodnocení xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx

19_2010_p12.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 12 - Xxxxxxxxxxx dodávek xxxxx x distribuční xxxxxxxx

19_2010_p13.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 13 - Vyhodnocení uskladněného xxxxx

19_2010_p14.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 14 - Xxxxxxxxxxx uskladněného xxxxx

19_2010_p15.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 15 - Xxxxx a xxxxx xxxxx

19_2010_p16.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 16 - Bezpečnostní xxxxxxxx dodávky (XXX)

19_2010_p17.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 17 - Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x XX

19_2010_p18.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 18 - Kontrolní xxxxxxxx xxxxxx (XXX) xxxxxxx plynu x XX

19_2010_p19.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 19 - Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx soustavy

19_2010_p20.pdf

= Příloha č. 20 - Xxxxx xxxxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx potrubí x xxxxxxx xxxxxx

19_2010_p21.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 21 - Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

19_2010_p22.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 22 - Xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx přepravní xxxxxxxx

Xxxxxxxx vlády č. 201/2010 Xx., x xxxxxxx xxxxxxxx úrazů, xxxxxxx x zasílání xxxxxxx x xxxxx

14_170_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxx o xxxxx

14_170_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxx x xxxxx - xxxxxxx xxxx

Xxxx. x. 210/2010 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx druhy

10_210_p01.pdf

= Příloha č. 1 - XXXXXXXXX XXXXX x xxxxxxx x povolení xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx vývozu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx chráněných xxxxxxxxx x rostlin

10_210_p02.pdf

= Příloha x. 2 - Xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxxxxx xxx.)

10_210_p03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - XXXXXXXXXXX XXXX / XXXXXXXXX O PŮVODU xxxxxxxxx ohroženého druhu xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx

10_210_p08.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 8 - xxxx přílohy x xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

Vyhl. č. 213/2010 Xx., x evidenci x xxxxxxxx jaderných xxxxxxxxx x oznamování xxxxx xxxxxxxxxxxx předpisy Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

10_213_f01.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 1 - Zpráva x změně inventury

10_213_f02.pdf

= Formulář x. 2 - Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

10_213_f03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 3 - Xxxxxx x materiálové xxxxxxx

10_213_f04.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx č. 4 - Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

10_213_f05.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 5 - Xxxxxx inventura

10_213_f06.pdf

= Formulář x. 6 - Xxxxxxxx Xxxxx - Xxxxx

10_213_f07.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x. 7 - Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx materiálů

10_213_f08.pdf

= Formulář x. 8 - Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxx. vl. x. 344/2010 Sb., x xxxxxxxxx formulářů xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx zprostředkovatelských xxxxxx x xxxxxxx x mezinárodní dovozní xxxxxxxxxx xxx xxxxx x technologie dvojího xxxxx

10_344_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 1 - Xxxxxx o xxxxxxxxxxxx vývozní xxxxxxxx x souhrnné xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

10_344_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx služeb xxxxxxxxxxxxx xx zbožím xxxxxxx xxxxxxx

10_344_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 - Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

Vyhl. x. 61/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xx xxxxx vzorků, xxxxxxx x metody xxxxxxxx xxxxx x xxxxx

61_11_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 2 - Protokol x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxx. x. 88/2011 Xx., x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x postupu xxx xxxxxxxxxx biometrických xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxx účely xxxxxx průkazu o xxxxxxxx x pobytu

088_2011_P01.pdf

= Protokol x zpracování xxxxx xxxxxxxxxx xxx vydání xxxxxxx x povolení x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx dat x xxxxxxxxxxxxx xxxxx

Vyhl. x. 141/2011 Xx., o výkonu xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxx platebních služeb xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

11-141_p01.pdf

= Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxx x xxxxxxxx x činnosti xxxxxxxx xxxxxxxxx, Oznámení xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x povolení x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

11-141_p02.pdf

= Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxxxx x xxxxxxxxx vedoucí xxxxx platební xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx

11-141_p03.pdf

= Xxxxxxx x. 3 - Dotazník xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx

16_382_p04.pdf

= Xxxxxxx č. 4 - Xxxxxx o xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxx uvedených x xxxxxxx o xxxxx xx registru xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

11-141_p05.pdf

= Xxxxxxx x. 5 - Xxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxx instituce xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x žádosti x xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

11-141_p06.pdf

= Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz, Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx

16_382_p07.pdf

= Xxxxxxx č. 7 - Xxxxxx x xxxxx xx registru xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxx údajů xxxxxxxxx x xxxxxxx o xxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozsahu

11-141_p08.pdf

= Příloha x. 8 - Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx obchodního xxxxxxxx

11-141_p09.pdf

= Xxxxxxx x. 9 - Oznámení xxxxxx xxxxxxxxx činností xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxx

14_233_p10.pdf

= Xxxxxxx x. 10 - Oznámení xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

11-141_p11.pdf

= Xxxxxxx x. 11 - Xxxxxxxx xxxxxx snížit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, Oznámení xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx peněz

11-141_p12.pdf

= Příloha x. 12 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx poskytovatele xxxxxxxxxx xxxxxx malého xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx

Nař. xx. x. 315/2011 Sb., - x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx o vydání xxxxxxxxx průkazu xxxxxxx X xx E, xx xxxxx nař. xx. x. 220/2017 Xx.

220_17_p2.pdf

= Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx x. 123/2012 Xx., x xxxxxxxxxx xx vypouštění xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxxx

12_123_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxxx hlášení / xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx znečišťování (podle Xxxxxxx xxxxxx)

Xxxxxxxx č. 387/2012 Xx., x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx

20_591_p1.pdf

=&xxxx;Xxxxxx o xxxxxxx státní xxxxxxxxxx xx výstavbu xxxxxxx xxxxxxxxx

20_591_p2.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxxx změní

12_387_p3.pdf

= Vzor xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxxx

Xxx. x. 397/2012 Xx., o pojistném xx důchodové spoření

• Xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx

14_5405_p4_1_1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx přiznání x xxxx z xxxxxx xxxxxxxxx osob za xxxxxxxx xxxxxx (kalendáření xxx) 2013 - xxxxxxx x. 4 x xxxxxxxxx x. 25&xxxx;5405

14_5550_1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x. 397/2012 Xx., o xxxxxxxxx xx důchodovém xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx xxx) 2013

14_5550_1_1.pdf

=&xxxx;Xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx přiznání xxxxx xxxxxx x. 397/2012 Xx., x xxxxxxxxx xx důchodovém xxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx xx pojistné xxxxxx (xxxxxxxxxx rok) 2013

14_5552_1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx