Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxx. x. 202/1990 Xx., x xxxxxxxxx x jiných podobných xxxxx
&xxxx;

- Odvod x xxxxxxx x jiných xxxxxxxxx xxx - Xxxxxxxxxx xxxxxx&xxxx;

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx interaktivní - xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx Finanční správy

Xxx. x. 570/91 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

mpo_jrf_07_fo.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx JRF pro xxxxxxxx osobu

mpo_pok_fo_07.pdf

= Pokyny x xxxxxxxxxx XXX pro xxxxxxxx xxxxx

mpo_jrf_07_po.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx JRF xxx xxxxxxxxxx xxxxx

mpo_pok_po_07.pdf

=&xxxx;Xxxxxx x základnímu XXX xxx xxxxxxxxxx xxxxx

mpo_os_03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxxxx xxxxxx

mpo_soc_04.pdf

=&xxxx;Xxxxxx oborů xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx

mpo_pril_so_02.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx - Statutární xxxxx

mpo_pril_oz_02.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx - Odpovědný xxxxxxxx

mpo_poz_02.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

mpo_ppp_02.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx - Předmět podnikání

mpo_pril_03_prov.pdf

= Příloha - Provozovny

mpo_zl_06.pdf

= Změnový list

mpo_pok_zl_06.pdf

= Pokyny x změnovému xxxxx

mpo_fu_ssz_06.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx xxx Xxxxxxxx úřad x správu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

mpo_pok_fu_ssz_06.pdf

=&xxxx;Xxxxxx k xxxxxxx xxx Xxxxxxxx xxxx x správu sociálního xxxxxxxxxxx

mpo_fu_zp_01.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx xxxxxxx pro Xxxxxxxx xxxx

mpo_pok_fu_zp_01.pdf

=&xxxx;Xxxxxx xx xxxxxxxx příloze pro Xxxxxxxx xxxx

Zák. x. 582/91 Xx., x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx

582_1991_p1.pdf

= Seznam společníků x členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx této společnosti xx xxxxxxxxxx kalendářní xxxxxx

Zák. č. 72/2000 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

12_192_t1.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

Zák. x. 133/2000 Xx., x evidenci xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx zákonů (xxxxx x evidenci xxxxxxxx)

133_2000_1.pdf

=&xxxx;Xxxxx xx zrušení xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx § 12 odst. 1 xxxx. x) xxxxxx x. 133/2000 Xx.
&xxxx;

Xxxx. x. 152/2000 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení xxxxxx x. 130/2000 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx krajů, ve xxxxx xxxx. x. 39/2019 Sb.

39_2019_p2t6_01.pdf

= Zápis x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx

39_2019_p2t6_02.pdf

= Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx strany, xxxxxxxxx hnutí a xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. č. 233/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx ustanovení zákona x. 247/95 Xx., x volbách xx Xxxxxxxxxx XX, ve xxxxx xxxx. x. 39/2019 Sb.

39_2019_p2t4a_01.pdf

= Zápis x xxxxxxx a výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t4a_02.pdf

= Výsledky hlasování xxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx hnutí x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t4b_01.pdf

=&xxxx;Xxxxx x xxxxxxx x výsledku xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx volebním xxxxxx

39_2019_p2t4b_02.pdf

=&xxxx;XXxxxxxxx hlasování pro xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x koalice xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t5.pdf

=&xxxx;Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

Xxxx. x. 106/2001 Xx., x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx pro xxxx

106_2001_p3.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x xxxxxxxxx způsobilosti xxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxx

Xxxx. č. 207/2001 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx č. 301/2000 Xx., o xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xx znění xxxx. x. 424/2013 Xx. a vyhl. x. 413/2016 Sb.

207_2001_p2_15.pdf

= Osvědčení x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx

207_2001_p2_18.pdf

=&xxxx;Xxxxx registrovaného xxxxxxxxxxx

207_2001_p2_19.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx partnerství

207_2001_p2_20.pdf

= Doklad x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)

413_2016_p2_21.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x registrovanému xxxxxxxxxx

207_2001_p2_22.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxx x vstupu xx registrovaného xxxxxxxxxxx

207_2001_p5.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx

207_2001_p6.pdf

=&xxxx;Xxxxxxxxx x xxxxxxxx léčby xxx změnu pohlaví

Xxxx. č. 432/2001 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a x náležitostech xxxxxxxx xxxxxxxx x vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxx

11_336_pr_01.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Vzor xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. x) x) d) x) xxxx f) vodního xxxxxx

11_336_pr_02.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Vzor xxxxxxx x povolení k xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxx změnu, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1. xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 3 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod do xxx povrchových xxxx x xxxx xxxxx, §8 odst. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_04.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxx xxxxxxx x povolení x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. x) xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_05.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (domácností) xxxx x jeho xxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. c) xxxxxxx zákona

11_336_pr_06.pdf

= Příloha x. 6 - Vzor xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxx o xxxx xxxxx, §8 xxxx. 1 písm. x) xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_07.pdf

= Příloha x. 7 - Xxxx žádosti o xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx, §14 xxxx. 1 vodního xxxxxx

11_336_pr_08.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 8 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, §15 xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_09.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 9, Vzor xxxxxxx o stavební xxxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxxx odpadních vod xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx potřebnému x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx občanů (xxxxxxxxxx), §15 xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_10.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 10 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx děl, §15 xxxxxxx xxxxxx x § 76 x xxxx. zákona č. 50/1976 Xx.,

11_336_pr_11.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 11 - Vzor xxxxxxx o povolení x xxxxxxxxxx odpadních xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx závadné xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxx, §16 xxxx. 1 vodního xxxxxx

11_336_pr_12.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 12 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, §17 xxxxxxx zákona

11_336_pr_13.pdf

= Příloha č. 13 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, §18 xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_14.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 14 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxx kolaudačního xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx, §15 xxxxxxx xxxxxx x §122 xxxxxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_15.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 15 - Xxxx xxxxxxxx x užívání xxxxxx vodního díla xxxx, §15 vodního xxxxxx a §120 xxxxxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_16.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 16 - Xxxx xxxxxxxx xxxx, §15x xxxx. 3 vodního xxxxxx a §104 xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_17.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 17 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x odběru xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) x x xxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxx jinému xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x takovému xxxxxx, §18 xxxx. 1 xxxx. x) xxx 1. a § 15 xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_18.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 18 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxx jednotlivých xxxxxx (xxxxxxxxxx) x x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. x) x § 15 xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_19.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 19 - Xxxx žádosti x xxxxxxxx x vypouštění xxxxxxxxx xxx xx xxx podzemních pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxx) a o xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx, §8 xxxx. 1 xxxx. x) x § 15 xxxxxxx zákona

11_336_pr_20.pdf

= Příloha x. 20 - Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx vod xx xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, § 15x xxxxxxx zákona

11_336_pr_21.pdf

= Příloha x. 21 - Xxxx žádosti x xxxxxxxxx ochranného pásma xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx změnu, § 30 xxxx. 6 xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_22.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 22 - Vzor xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pásma vodního xxxx xxxx xxxx xxxxx, § 58 xxxx. 3 xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_23.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 23 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x podmínek pro xxxxxxxxxx xxxxxxx vod xx xxx povrchových xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx změnu, § 38 xxxx. 3 xxxxxxx zákona

11_336_pr_24.pdf

= Příloha x. 24 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx použití závadných xxxxx nebo xxxx xxxxx, § 9 xxxx. 8 x § 39 odst. 7 xxxxxxx xxxxxx

11_336_pr_25.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 25 - Xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx manipulačního řádu xxxxxxx xxxx, § 115 xxxx. 17 xxxxxxx xxxxxx

Vyhl. x. 59/2002 Xx., x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x. 491/2001 Xx., x xxxxxxx do xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxx vyhl. x. 39/2019 Xx.

39_2019_p2t3.pdf

=&xxxx;Xxxxx o xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx xx volebním xxxxxx

Xxxx. x. 167/2002 Xx., Vyhláška xxxxxx xx xxxxxxx zákon x. 247/2000 Xx., x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx způsobilosti x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx

2002_167_p01.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 1 - Xxxxxx x xxxxxxx x výuce x xxxxxxx + Xxxxxx x xxxxxxxxx x odborné xxxxxxxxxxxx

Vyhl. x. 232/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx

16_388_p01.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 1 - Xxxxx x Xxxxxxxxx registrovaných xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

16_388_p02.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 2 - Xxxxx x Rejstříku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

16_388_p03.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 3 - Výpis x Rejstříku xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

Xxxx. x. 244/2002 Xx., xxxxxx xx xxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxx x. 449/2001 Xx., x xxxxxxxxxx

244_2002_P04.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 4 - Xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx

244_2002_P05.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 5 - Xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx myslivecké xxxxxxxxx

244_2002_P06.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 6 - Xxxxx x průběhu x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

244_2002_P07.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 7 - Potvrzení o xxxxxxxxxx sokolnických zkouškách

244_2002_P10.pdf

= Příloha x. 10 - Xxxxxx x vydání xxxxxxxxx xxxxxx

244_2002_P12.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 12 - Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx

244_2002_P13.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 13 - Potvrzení x xxxxxxxxxx zkouškách x xxxxxxxxxx

244_2002_P16.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx č. 16 - Evidence xxxxxxxx x vrácených xxxxx x xxxxxx x xxxxxx zvěře (XX)

244_2002_P17.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 17 - Xxxxx o průběhu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx

244_2002_P18.pdf

=&xxxx;Xxxxxxx x. 18 - Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx odborných mysliveckých xxxxxxxxx

Zák. č. 149/2003 Xx., x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx dřevin

149_2003_p2.pdf

= Informační doklad x převozu reprodukčního xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx

Vyhl. x. 409/2003 Xx., k provedení xxxxxx č. 62/2003 Xx. o xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx parlamentu, xx znění xxxx. x. 39/2019 Xx.

39_2019_p2t2_01.pdf

=&xxxx;Xxxxx x průběhu x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx okrsku

39_2019_p2t2_02.pdf

= Výsledky xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxx