Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Otevřít vzor ve formátu *.rtf

Xxxxxxxxxxxx vyhotovovat xxxxxxxx xx xxxxxxx *rtf (xxxxxxxx editoru) při xxxxxxxxx otevření xxxx xxxxxxx.

Xxxxxx/Xxxxxxx xxxx&xxxx;*)&xxxx;..........................................................................................................................................

Xxxxx ..................................................................................................................................................................

Č.j. ......................................................................................................................................................................

X .......................................... xxx .......................

Xxxxxx xxx (Xxxxxx xxxx) *)

..................................................................................................................................................................................


XXXXXXXX

(xxxxxx xxxxx xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxxx podle příslušného xxxxxxxxxx zákona)

Výrok:

Obecní/Městský xxxx ..................................... xxxxx ...............................................................

jako xxxxx věcně a xxxxxx xxxxxxxxx (§10 x §11 xxxxxxxxx xxxx)

xxxxx §........xxxx....... xxxx................. xxxxxx x. / Xx.

xx xxxx účastníků řízení

fyzické osoby

xxxx(xxxx) *) ..............................................................................................................................................................

bytem ....................................................................................................................................................................

xxx. .......................................................................................................................................................................

x

právnické osoby

xxxxx .................................................................................................................................................................

xxxxx .................................................................................................................................................................

Pozn.:

xxxxx § ...... xxxx. ....... xxxx. ....... xxxxxx č. / Xx.

x

xxxxx § ......odst. ....... písm. ....... xxxxxx x. 500/2004 Xx., (xxxxxxx řád)

pod x.x..........................................................................

xxxxxxx xxxxx

Xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx je předmětem xxxxxx x xxxxxxx xxxxx rozhodnutí,

případná xxxxx xx xxxxxxx uložených xxxxxxxxxx x

xxxxxxxx jiné xxxxx nezbytné x xxxxxxx splnění xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx zdůvodnění xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§85 xxxx 2, 4 xxx. xxxx).

Xxxxxxxxxx:

§68 xxxx. 3 xxx. xxxx

Xxxxxxx x xxxxxxxx:

Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx se xxxxxxx x (§82 xxxx. 1 a §86 xxxx. 2 xxx. xxxx), x xx xx xxxxxxxx xxx ode xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (xxxxx xxxxxxxx zákon xxxxxxxxx jinak).

Odvolání xxxx xxx náležitosti xxxxxxx x §37 odst. 2 a xxxx xxxxxxxxx údaje o xxx, proti xxxxxxx xxxxxxxxxx směřuje, x xxxxx rozsahu ho xxxxxx x x xxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x právními xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx počtem xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxxxxxx orgánu x xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx potřebný xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§82 xxxx. 2 xxx. xxxx).

Pozn.:

Xxxxx podat xxxxxxxx xxxxxxxxxx účastníkovi, xxxxx xx xx xxxxxxxx rozhodnutí tohoto xxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx (§81 odst. 2 xxx. xxxx).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (§85 xxxx. 1 xxx. xxxx).

Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx. (§85 xxxx. 2 xxx. xxxx).

Xxxxxxxx proti usnesení xxxx xxxxxxxx xxxxxx (§76 xxxx. 5 xxx. xxxx).

xxxxxx razítko - xxxxx

xxxxx, xxxxxxxx x funkce xxxxxxxxx xxxxxx osoby

Účastníci xxxxxx:

Xxxxxx xxx (Xxxxxx paní) *)

...............................................................

Xxxxxx pan (Xxxxxx xxxx) *)

...............................................................

*) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx&xxxx;