Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxx č. 82/2018 Xx., x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, kybernetických xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx opatřeních, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dat (xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)

18-082_p08.pdf

- Příloha x. 8 - Xxxxxxxxx xxx xxxxxxx kontaktních xxxxx

Xxxxxxxx č. 120/2018 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxx žádosti x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx právní xxxxxx

18-120_p01.pdf

- Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxx x xxxxxx poradu

18-120_p02.pdf

- Xxxxxxx č. 2 - Xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

18-120_p03.pdf

- Xxxxxxx x. 3 - Žádost x xxxxxx xxxxxx xxx fyzickou xxxxx

18-120_p04.pdf

- Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxx x xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx osobu

Vyhláška č. 158/2018 Xx., x stanovení xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx

18-158_p01.pdf

- Xxxxxxx x. 1 - Žádost x započtení odborné xxxxx nebo xxxx xxxxx do xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx studijního xxxxxxxx podle §5 xxxx. 7 xxxxxx x. 95/2004 Sb.

18-158_p02.pdf

- Xxxxxxx č. 2 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v jiném xxxxx specializace xxxx x xxxxx základním xxxxx xxxxx §5 xxxx. 8 písm. x) xxxxxx x. 95/2004 Xx.

18-158_p03.pdf

- Xxxxxxx x. 3 - Xxxxxx o započtení xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx absolvované x xxxxxxxxx podle §5 xxxx. 8 xxxx. b) xxxxxx x. 95/2004 Xx.

18-158_p04.pdf

- Xxxxxxx x. 4 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx její xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxx x xxxxxxxxx států XX x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx oborech podle §5 xxxx. 9 xxxxxx x. 95/2004 Xx.

Xxxxxxxx x. 183/2018 Xx., x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu x o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřadu

18-183_p01.pdf

- Xxxxxxx x. 1 - Xxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx

18-183_p02.pdf

- Xxxxxxx č. 2 - Xxxxxx x xxxxxxxx k odběru xxxxxxxxxx xxx xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x xxxx xxxxx

18-183_p03.pdf

- Příloha x. 3 - Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových nebo x xxxx xxxxx

18-183_p04.pdf

- Xxxxxxx x. 4 - Žádost o xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx vod xxxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxx

18-183_p05.pdf

- Xxxxxxx x. 5 - Xxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxx povrchových xxx potřeby xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) xxxx x jeho změnu

18-183_p06.pdf

- Xxxxxxx x. 6 - Xxxxxx o xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx do xxx xxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (domácností) xxxx x xxxx xxxxx

18-183_p07.pdf

- Xxxxxxx x. 7 - Xxxxxx x povolení x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx

18-183_p08.pdf

- Xxxxxxx x. 8 - Xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxx

18-183_p09.pdf

- Xxxxxxx x. 9 - Žádost x xxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx dílu xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx)

18-183_p10.pdf

- Xxxxxxx x. 10 - Xxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx nebezpečné xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx x xxxx změnu

19-197_p11.pdf

- Xxxxxxx x. 11 - Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx

18-183_p12.pdf

- Příloha č. 12 - Žádost x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxx xxxxxxxxxx řízení

18-183_p13.pdf

- Xxxxxxx x. 13 - Xxxxxx o xxxxxxxxx

18-183_p14.pdf

- Xxxxxxx x. 14 - Žádost x vydání xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx vodních xxx

18-183_p15.pdf

- Xxxxxxx x. 15 - Ohlášení xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx zničeného xxxxxxx pohromou nebo xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx

18-183_p16.pdf

- Xxxxxxx x. 16 - Xxxxxx x xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxx xxxxxxxxxx xxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) x o xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx xxxxxx

18-183_p17.pdf

- Xxxxxxx č. 17 - Xxxxxx x povolení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) a x xxxxxxxx povolení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx k takovému xxxxxxxxxx

18-183_p18.pdf

- Xxxxxxx x. 18 - Xxxxxx x povolení vypouštění xxxxxxxxx vod do xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx) x o xxxxxxxx povolení x&xxxx;xxxxxxx xxxxxxxx odpadních vod xxxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxx vypouštění

18-183_p19.pdf

- Xxxxxxx x. 19 - Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx odpadních xxx xx xxxxxxxx 50 xxxxxxxxxxxxxx obyvatel

18-183_p20.pdf

- Příloha x. 20 - Xxxxx xxxxxxxxx ochranného xxxxx xxxxxxx zdroje xxxx xxxx změnu

18-183_p21.pdf

- Xxxxxxx x. 21 - Návrh stanovení xxxxxxxxxx xxxxx vodního xxxx xxxx jeho xxxxx

18-183_p22.pdf

- Xxxxxxx č. 22 - Xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx x podmínek xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vod xx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxx

18-183_p23.pdf

- Xxxxxxx x. 23 - Xxxxxx o stanovení xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx výjimky xxx xxxxxxx závadných xxxxx xxxx jeho xxxxx

18-183_p24.pdf

- Xxxxxxx x. 24 - Xxxxxx x xxxxxxx z dosahování xxxx xxxxxxx vod

18-183_p25.pdf

- Xxxxxxx č. 25 - Xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řádu xxxxxxx díla

Xxxxxxxx č. 39/2019 Xx.,&xxxx; xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx provádějící xxxxxxx zákon

39_2019_p2t6_01.pdf

= Zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování ve xxxxxxxx okrsku

39_2019_p2t6_02.pdf

= Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t4a_01.pdf

= Zápis x xxxxxxx x xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t4a_02.pdf

= Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx ve xxxxxxxx okrsku

39_2019_p2t4b_01.pdf

= Xxxxx x xxxxxxx a xxxxxxxx hlasování xx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t4b_02.pdf

= Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx politické xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t5.pdf

= Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t3.pdf

= Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx okrsku

39_2019_p2t2_01.pdf

= Xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p2t2_02.pdf

= Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx strany, politická xxxxx x koalice xx xxxxxxxx xxxxxx

39_2019_p5t1a.pdf

= Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, politická xxxxx a xxxxxxx xx volebním xxxxxx


Zák. x. 110/2019 Xx., o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Interní směrnice - VZOR.rtf

= Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zákonným xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx)

souhlas_GDPR.rtf

= Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxxx xxxxx č. 221/2019 Xx., ve xxxxx x. 514/2020 Xx.,x provedení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zákona o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx

221_2019_P1n.pdf

= Xxxxxxx - Xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx


&xxxx;

Xxx. č. 226/2019 Xx., o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx ke xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx

19_226_p_2.pdf

= Xxxxxxx x. 2 - Xxxxxxxx xxxxxxxxx

19_226_p_3.pdf

= Xxxxxxx č. 3 - Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxx/xxx výkon xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx

19_226_p_4.pdf

= Xxxxxxx x. 4&xxxx;- Xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx sboru xxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx