Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Xxxxxxxxxx

&xxxx;

Xxxx xxxx orgán xxxxxxx přírody (§75 xxx. x. 114/1992 Xx.) xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rostoucích xxxx les rozhoduje xxxxx §67 a xxxx. zák. č. 500/2004 Xx. xxxxxxxxxxx.
&xxxx;

Rozh 02a - Rozhodnutí xx xxxx kácení xxxxxx - xxxxxxxxx stanovisko

Tento xxxxxxx orgán může x jednoduchých xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (§83 xxx. x. 114/1992 Xx.).

Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx rostoucích mimo xxx xxx vydat xx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx funkčního x estetického významu xxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx může xx xxxx rozhodnutí x povolení xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxx následnou péči x xxxxxxx xx xxxxxxxx nutnou xxxx, xxxxxxx xxxx na xxxx xxxx let.

Kácení xxxxxx xx provádí xxxxxxxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx klidu. Xxxxxxx vegetačního klidu xx xxxxxx období xxxxxxxxxxx xxxxxx fyziologických x ekologických funkcí xxxxxxx. (§5 vyhl. x. 189/2013 Sb.)
 

Rozh 02b - Xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx - xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx
&xxxx;

Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx zpravidla složitějších xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, přizve xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx známé xxxxxxxxx xxxxxx. Orgán xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx doručit předvolání x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nejméně 15 xxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx 30 xxx přede xxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx dobu xxxx xxx vyvěšena veřejná xxxxxxxx o ústním xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx o xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx dřevin xxxxx xxxxxxxx narušení xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx významu xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx krajinný xxx x ráz urbanizovaného xxxxxxxxx, x porušením xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Ost 10&xxxx;• Xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx (§46) – xxxxxx

Ost 10b • Oznámení x xxxxxxxx xxxxxx – xxxxxx xxxxxx

500-2004-rozh-0219rtf&xxxx;• Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx – xxxxxxx xx xxxxxx