Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Otevřít vzor ve formátu *.rtf

Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx *xxx (xxxxxxxx editoru) při xxxxxxxxx otevření této xxxxxxx.

Xxxxxx/Xxxxxxx úřad *)....................................................................

Odbor ....................................................................

X.x. ....................................................................

X .................................. xxx ..................................

Xxxxxx pan (Xxxxxx xxxx) *)

..........................................................................................................................................................................

XXXXXXXXXX

Výrok:

Xxxxxx/Xxxxxxx xxxx *) .................................. odbor .................................. xxx čj.: ...........................................................
&xxxx;

xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx (§10 a §11 xxxxxxxxx řádu) xx xxxx
&xxxx;

xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx (xxxx) ......................................................................................

xx xxxxxx ..............................................................................................................................................

xxxxx §12 xxxxxx x. 133/2000 Xx. x xxxxx §67 xxxxxxxxx xxxx

xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx

xxxx (xxxx) ........................................................................................................................................

xxxxx ........................................................................................................................................

xxxxx:

xxxxx na xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx

xxxx (xxxx) ......................................................................................

xx xxxxxx,

xxxxx nebylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx

xxxxxxxxxxx §12 xxxx. 1 xxxx. x) zák. x. 133/2000 Xx. xxxxxxxxxxx

x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx nebo xxxx vymezené xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx v evidenci xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxx (paní)  …………………

x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx (xxxx) .................................................
 

Odůvodnění:

§68 xxxx. 3 xxx. xxxx ........................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................

X odůvodnění xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx uvedeného xx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxxx, kterými xx xxxxxxx orgán řídil xxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxx výkladu xxxxxxxx předpisů, a xxxxxxxxx x xxx, xxx se správní xxxxx vypořádal s xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

X xxxxxxxxxx xxxxxx x jestli xxxxxxxxx řízení xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx práv (xxxx. navrhovat xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxx, xx podporu xxxxx tvrzení xxxxxxxxx xxxxxxxx důkazy  xxxx; xxxxxxxxxx x řízení xxx xxxxxxxxxx xxxx. X jaké xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

..........................................................................................................................................................................
&xxxx;

Xxxxxxx o xxxxxxxx:&xxxx;

Xxxxx tomuto xxxxxxxxxx xx možno xx xxxxxxx x .................................. (§82 xxxx. 1 x §86 xxxx. 2 spr. xxxx), x to do xxxxxxxx dnů ode xxx oznámení xxxxxx xxxxxxxx (pokud zvláštní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx).

Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v §37 xxxx. 2 x xxxx obsahovat xxxxx x tom, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx rozsahu xx xxxxxx a x čem je xxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx, jež xx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx stejnopisů tak, xxx xxxxx stejnopis xxxxxx xxxxxxxxx orgánu x aby každý xxxxxxxx dostal xxxxx xxxxxxxxx. Nepodá-li xxxxxxxx xxxxxxxx počet xxxxxxxxxx, xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx (§82 xxxx. 2 spr. xxxx).
&xxxx;

Xxxx.:

Xxxxx xxxxx odvolání xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xx oznámení xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx ústně do xxxxxxxxx vzdal (§81 xxxx. 2 xxx. xxxx).

Xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxxx xx odkladný xxxxxx (§85 xxxx. 1 xxx. xxxx).

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx odkladný xxxxxx. (§85 xxxx. 2 xxx. xxxx).*)
&xxxx;

xxxxxx razítko - xxxxx

....................................................................

xxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx řízení:

Vážený xxx (Vážená xxxx)&xxxx; ......................................................................................................

Xxxxxx xxx (Xxxxxx xxxx) ......................................................................................................

*) Nehodící xx v textu xxxxxxxxx!
&xxxx;