Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Otevřít vzor ve formátu *.rtf

Xxxxxxxxxxxx vyhotovovat xxxxxxxxxx xx formátu *xxx (xxxxxxxx xxxxxxx) xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx této xxxxxxx.

Xxxxxx/Xxxxxxx xxxx *)......................................................................................................

Odbor ......................................................................................................

Xx. ....................................................................

X .................................. xxx ..................................
&xxxx;

Xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx

§18 xxxxxxxxx xxxx

xx xxxx xxxxxx x. ............................................................., xxx. ....................................................

xxxxx ............................................................................................................................................

na xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx §12 odst. 1 xxxx. c) xxx. x. 133/2000 Sb.

p. .................................................................. nar. .............................., xx adrese ........................................................
 

Jednání xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx x čase xx ................. do ........................ hod., xxx ...........................................
&xxxx;

Xx protokolu xx xxxxxxx *.xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxx x .............................................. xxxxx xx být zrušen xxxx o místu xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x ústnímu xxxxxxx v ................. xxx.

Xxxxxxxx xxxxxx x .............................................. xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx trvalého xxxxxx, se x xxxxxxx jednání xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl řádně x xxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx - xxxxxxxxx x xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx do xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx ..........
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx p .............................................. xx dostavil x xxxxxxx xxxxxxx v ................. xxx.

Xxxxxxxxxxx x .............................................. xx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx byl xxxxx x xxxx x xxxxxx ústního xxxxxxx xxxxxxxxx - předvolán x xxxxxxx jednání xxxxxxxxxxx dopisem xxxxxxxxx xx do vlastních xxxxx x xxxxxxxx xxxx vykázáno dne ..........

Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nezbytná bude x ústním xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx.

X xxxxxxx případě xx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxx ............ x ............ xxxxx za xxxxxx................ (xxxx. xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx&xxxx; navrženého xxxxxx x ............., xx. xxxxx .............)&xxxx; Xxxxxxxxx xxxxxx berou xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x ústním xxxxxxx x xxx, xx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xx odročuje xx xxxxxxxx xx xxxxxx ................ xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x&xxxx; ............., tr. xxxxx ............. Xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx, xx o xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx budou xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxx xxxxxxx:

Xxxxxxxx řízení x .............................................. xx xxxxxxxx poučení uvádí xxxxxxxxxxx:

..............................................................................................................................................................................

Xxxxxxxxxxx x .............................................. xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx následující:

..............................................................................................................................................................................
 

Pokud xxxxxxx x účastníků řízení xxxxxxxx listinný xxxxx (xxxx. pravomocné rozhodnutí xxxxx, smlouvu xxxx.), xx xxxxx provést xx přítomnosti xxxxxxxxx xxxxxx důkaz xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx tuto xxxxxxx přečte xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx (§53/6 xxxxxxxxx xxxx) x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx protokolu x xxxxxx xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx §12 odst. 2 xxx. x. 133/2000 Xx. předložil xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx:

.................................................................................................................................................................................
&xxxx;

Xxxxx §53 odst. 6 xxxxxxxxx řádu byl xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, x to tak, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx/xxxxx listiny byl xxxxxx účastníkům *).
 

Účastníci xxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx listinným xxxxxxx.
&xxxx;

Xxxxxxxx xxxxxx x .............................................. xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx pobytu xxx xx xxxxxx §36 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx x .............................................. xxx xx smyslu §36 odst. 3 xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

X ukončení ústního xxxxxxx:
&xxxx;

Xxxxxxxxx řízení berou xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xx ............ xxxxx s xxx, xx následně bude xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxx ústně xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx řízení xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx v dané xxxx jim xxxx x nejbližších xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vyhotovení rozhodnutí.

Účastník xxxxxx, xxxxx má xxx xxxxxx údaj x místu trvalého xxxxxx xxxxxxxxx, xx xxx/xxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx ústním xxxxxxxxxx a zároveň xxx/xxxx xxxxxx/xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx/xxxxxx x doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. *)

Účastník xxxxxx, xxxxx xx být xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx pobytu xxxxxxxxxx, že xxxxxxxx xxx ............ xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, že převzal/převzala xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx/xxxxxxxx xxxxx odvolání.

Navrhovatel xxxxxxxxx, že xxx/xxxx x xxxxxxx rozhodnutím xxxxxxxx xxx xxxxxxxx/xxxxxxxxx xxxx ústním xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx/xxxx xxxxxx/xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxx/xxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí. *)
&xxxx;

Xxxxxxxxxxx xxxxx potvrzuje, xx xxxxxxxx xxx ............ xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zároveň potvrzuje, xx převzal/převzala stejnopis xxxxxxxxx vyhotovení xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxxx xx vzdává/nevzdává xxxxx xxxxxxxx.
&xxxx;

Xx zápisem xxxx xxx(x) xxxxxxxx(x) x xxxxxxxxx x xxx, xxxxx odpovídá xx xxxxxxxx. Byl(a) xxxx xxxxxxxx vyrozuměn(a) x xxx, že xxxxx xxxxxxxxxx §79 xxxx. 4 xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx nárok xx náhradu hotových xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx svědecké xxxxxxxx x správního xxxxxx xxxxxxxx xx 8 xxx xxxx, co xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxx zaniká.
 

....................................................................

Navrhovatel
 

..................................................................

Účastník xxxxxx, xxxxx xx xxx zrušen xxxx x xxxxx trvalého xxxxxx

...........................................................................................

xxxxx, xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx úřední xxxxx

*) Nehodící xx x xxxxx xxxxxxxxx!