Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
291/1944 Sb. Nařízení o některých dalších opatřeních v oboru společenstevního práva (První nařízení k provedení totálního válečného nasazení v oboru společenstevního práva v Protektorátu Čechy a Morava) R
289/1944 Sb. Vládní nařízení, jímž se mění opatření Stálého výboru ze dne 16.11.1938, Sb. č. 291, o vyvlastnění a některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob R P
240/1944 Sb. Nařízení, jímž se mění zákon ze dne 23. září 1930, Sb. č. 143, o poštovní spořitelně R
238/1944 Sb. Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje hlava II. zákona o přímých daních (všeobecná daň výdělková) a kterým se zrušuje článek XVa uváděcích ustanovení k tomuto zákonu R
236/1944 Sb. Nařízení o zjednodušeních v oboru daní a poplatků R
222/1944 Sb. Nařízení o zjednodušení vojenského zaopatření R
219/1944 Sb. Nařízení o dalším zjednodušení veřejné správy R
216/1944 Sb. Nařízení o zjednodušení ve veřejnoprávním nemocenském pojištění R
194/1944 Sb. Nařízení o zjednodušení justiční organisace (První nařízení k provedení totálního nasazení v oboru justiční organisace Protektorátu Čechy a Morava) R
100/1944 Sb. Vládní nařízení o zjednodušení v oboru samosprávy R
79/1944 Sb. Vládní nařízení ze dne 30. března 1944, č. 79 Sb., kterým se doplňuje zákon o ochraně nájemníků R P
72/1944 Sb. Nařízení o svolávání a omezení valných hromad a členských shromáždění výdělkových a hospodářských společenstev R
18/1944 Sb. Vládní nařízení o úpravě platových poměrů osob z počtu mužstva vládního vojska R
16/1944 Sb. Vládní nařízení , jímž se mění a doplňuje učitelský zákon ze dne 24. června 1926, Sb. č. 104, o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (novela učitelského zákona, N. U. Z.) R