Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
314/1943 Sb. Vládní nařízení o zjednodušení veřejné správy R
259/1943 Sb. Nařízení k provedení daňové srážky z kapitálového výtěžku (daň z kapitálových výtěžků) R
253/1943 Sb. Vládní nařízení ze dne 15. září 1943, č. 253 Sb., o úpravě placení nájemného R P
250/1943 Sb. Vládní nařízení o podpoře při včleňování do práce R
234/1943 Sb. Vládní nařízení o zrušení některých přímých daní a o úpravě úrokové míry některých pevně zúročitelných cenných papírů R
222/1943 Sb. Vládní nařízení , jímž se doplňují a mění předpisy o soudních peněžitých trestech a o nákladech trestního soudního řízení R
202/1943 Sb. Vládní nařízení o zjednodušení finančního hospodářství obcí a okresů R
201/1943 Sb. Vyhláška o výcviku horníků k povolání R
183/1943 Sb. Vládní nařízení , kterým se mění vládní nařízení ze dne 17. prosince 1920, č. 667 Sb., o zadávání státních dodávek a prací (zadávací řád) R
182/1943 Sb. Nařízení, kterým se stanoví sazebníky dávek za úřední úkony ve věcech správních R
179/1943 Sb. Vyhláška o koncesování pouličních drah v Brně a o přenesení koncese drobné dráhy Brno - Líšeň R
14/1943 Sb. Vládní nařízení o dočasných omezeních v živnostenském a jiném výdělečném podnikání R
5/1943 Sb. Vyhláška o odnětí zákonného uznání české pravoslavné eparchii R
4/1943 Sb. Vládní nařízení o zjednodušení řízení před soudy sociálního pojištění R