Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
221/1931 Sb. Vládní nařízení, kterým se provádí zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů R
217/1931 Sb. Vládní nařízení, kterým se upravuje náhrada hotových vydání a ušlého výdělku přísedících pracovních soudů R
207/1931 Sb. Zákon o zkoušení a označování ručních střelných zbraní a o označování nábojů R
134/1931 Sb. Vyhláška, jíž se uveřejňuje podle § 3, odst. 2., zákona ze dne 21. března 1930, č. 51 Sb. z. a n., kterým se provádí úmluva mezi Československou republikou a královstvím Maďarským ze dne 26. května 1928 o úpravě dluhů a pohledávek ve starých korunách rakouských a uherských, jednací řád rozhodčích komisí, které byly zřízeny podle článku 13, odst. 5., zmíněné smlouvy R
132/1931 Sb. Vládní nařízení o zvláštních podmínkách pro ustavení úřednickým čekatelem nebo úředníkem a pro povýšení úředníka v jednotlivých úřednických kategoriích a služebních oborech R
121/1931 Sb. Zákon o podpoře zahraničního obchodu R
115/1931 Sb. Vládní nařízení o výběru a úhrnné odměně správců konkursní podstaty, vyrovnacích správců a znalců v řízení konkursním a vyrovnacím R
77/1931 Sb. Zákon o spotřební dani z minerálních olejů R
40/1931 Sb. Vyhláška o příslušnosti katastrálních měřických úřadů, pokud jde o obnovování pozemkového katastru v zemi České R
34/1931 Sb. Vyhláška o vydání bankovek padesátikorunových s datem 1. října 1929 R
4/1931 Sb. Zákon ze dne 16. prosince 1930, č. 4 Sb. z roku 1931, na ochranu osob oprávněných požadovati výživu, výchovu nebo zaopatření R P