Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
154/1927 Sb. Vládní nařízení, jímž se stanoví organisační a jednací řád a poplatky soudních lékařských rad R
141/1927 Sb. Vládní nařízení , jímž se vydávají nové branné předpisy Pozn.: ust. provádějící §§ 1 až 9 zákona č. 53/1927 Sb. nabývají účinnosti až dnem 1.1.1928. Novely příloh, které jen vyznačují změny územního vztahu mezi vojenskými a správními orgány nebyly do rekonstruovaného znění zapracovány R
125/1927 Sb. Zákon o organisaci politické správy R
105/1927 Sb. Vládní nařízení o úředních titulech úředníků československých státních drah R
76/1927 Sb. Zákon o přímých daních Pozn.: ust. čl. VIII odst. 2 a 3, § 58 ods. 6;§ 85 ods. 6 a §§ 96 až 116 nabývají účinnosti dnem 1.1.1928;ust. § 17 č. 6 a § 78 písm. e/ věta 1., pokud se týká příspěvků do pokladen a podobných ústavů jakož i daní a dávek, a § 341 nabývají účinnosti dnem 1.1.1932 R
59/1927 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních R
58/1927 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských a obchodních R
54/1927 Sb. Zákon o umísťování déle sloužících poddůstojníků R
23/1927 Sb. Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů státních obecních (městských) a obvodních lékařů R
22/1927 Sb. Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů světských ošetřovatelů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze R
21/1927 Sb. Vládní nařízení o úpravě služebních a platových poměrů sekundárních lékařů v civilních státních ústavech léčebných a humanitních a ve všeobecné nemocnici v Praze a asistentů ve státních ústavech pro vzdělání a výcvik porodních pomocnic (babických školách) a ve státním ústavě pro zubní lékařství R
19/1927 Sb. Vyhláška o vydání bankovek dvacetikorunových s datem 1. října 1926 R