Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
233/1926 Sb. Zákon o dávce ze šumivého vína R
179/1926 Sb. Vládní nařízení, jímž se uznávají belgické značky střelných zbraní R
172/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o vydávání zločinců a právní pomoci ve věcech trestních R
171/1926 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Rumunským o vzájemné právní ochraně a právní pomoci ve věcech občanských, obchodních a nesporných R
125/1926 Sb. Zákon ze dne 30. června 1926 o úpravě některých lhůt při smlouvách nájemních R P
122/1926 Sb. Zákon o úpravě platů duchovenstva církví a náboženských společností státem uznaných případně recipovaných R
109/1926 Sb. Zákon, jímž se částečně mění zákon o celním sazebníku pro československé celní území a celní sazebník a vydávají ustanovení o úpravě obchodních styků s cizinou R
104/1926 Sb. Zákon o úpravě platových a služebních poměrů učitelstva obecných a občanských škol (Učitelský zákon) R
103/1926 Sb. Zákon o úpravě platových a některých služebních poměrů státních zaměstnanců (Platový zákon) R
98/1926 Sb. Zákon o dani z cukru R
87/1926 Sb. Zákon o podomním obchodě R
81/1926 Sb. Konvence mezi republikou Československou a královstvím Bulharským o vzájemném bezplatném ošetřování nemajetných nemocných R
48/1926 Sb. Smlouva mezi republikou Československou a Spojenými Státy Severoamerickými a vzájemném vydávání zločinců R