Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
533/1920 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění hranice soudního a politického okresu uhersko-brodského a uhersko-hradišťského R P
497/1920 Sb. Nařízení vlády, kterým jsem mění hranice soudního a politického okresu Uhersko-Brodského a Uhersko-Hradišťského R P
484/1920 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění hranice soudního okresu Šumperského a Staroměstského R P
451/1920 Sb. Nařízení o obvodových úřadovnách pozemkového úřadu R
321/1920 Sb. Nařízení, kterým se upravuje správa veřejná mimo soudní správu a rozšiřuje působnost českoslovenkých zákonů a nařízení z oboru oné správy na Hlučínsku R
303/1920 Sb. Zákon o zubním lékařství a zubní technice R
293/1920 Sb. Ústavní zákon o ochraně svobody osobní, domovní a tajemství listovního (podle §§ 107, 112 a 116 ústavní listiny) R
285/1920 Sb. Zákon, kterým se vláda zmocňuje ke slučování a rozlučování obcí, k změně hranic obcí, okresů, žup a zemí, jakož i k potřebným administrativním opatřením s tím souvisejícím R P
262/1920 Sb. Zákon o dani z masa R
248/1920 Sb. Zákon, jímž se pozměňují některá ustanovení zákonův o ubytování vojska R
236/1920 Sb. Ústavní zákon, kterým se doplňují a mění dosavadní ustanovení o nabývání a pozbývání státního občanství a práva domovského v republice Československé Pozn.: ve vztahu k Německu předpis nabyl účinnosti dnem 10.1.1920 R
183/1920 Sb. Zákon, kterým se zřizuje státní hudební a dramatická konzervatoř v Brně R
166/1920 Sb. Zákon o úvěrové pomoci nabyvatelům půdy (zákon úvěrový) R
164/1920 Sb. Zákon, kterým se lhůta, stanovená v §21 novely k obecním zřízením (zákon č. 76 Sb. z. a n.), prodlužuje se do konce roku 1921 R P
133/1920 Sb. Zákon, jímž se zřizují zvěrolékařské komory R
126/1920 Sb. Zákon o zřízení župních a okresních úřadů v republice Československé R
114/1920 Sb. Zákon, kterým se sousední obce a osady slučují s Prahou Pozn.: ust. § 13 nabývá účinnosti už dnem 4.3.1920 R
93/1920 Sb. Nařízení vlády, kterým se mění hranice okresu Fridlandského a Libereckého R P
88/1920 Sb. Zákon o zřízení státní regulační komise pro hlavní město Prahu s okolím R P
152/1920 Sb. Z nařízení vlády republiky Československé ze dne 11. března 1920, č. 152 Sb., jímž se upravuje soudnictví a rozšiřuje působnost zákonů a nařízení z oboru soukromého práva a soudní správy v územích postoupených Československé republice R P