Animace načítání

Stránka se připravuje...


Druh rozhodnutí Název finančního zpravodaje Akce
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce R P
Pokyn MF ČR Pokyn č. RS - 7 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č. j. MF ČR 111/74 200/97 (dále jen "opatření") R P
Pokyn MF ČR Pokyn č. RS-8 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod č. j. MF ČR 111/74 200/97 R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje a doplňuje opatření, kterým se stanoví postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací, účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací R P
Pokyn MF ČR Pokyn č. RS - 2 k použití některých ustanovení Opatření o rozpočtové skladbě, vydaného pod čj. MF ČR 111/74 200/1997 (dále jen "opatření") R P
Opatření MF ČR Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných R P
Opatření MF ČR Opatření k roční účetní uzávěrce a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1997 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravují účetní výkazy Rozvaha rozpočtových a příspěvkových organizací (Rozvaha Úč ROPO 3-02) a Roční přehled aktiv a pasiv obcí (Malé obce Úč 6-01) R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravují postupy účtování u malých příspěvkových organizací a u jiných drobných organizací účtujících v soustavě jednoduchého účetnictví a u zálohovaných organizací R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se stanoví způsob předkládání údajů pro průběžné hodnocení rozpočtů a způsob sestavení finančních výkazů R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se doplňuje opatření FMF č. j. V/2-31 393/1992, kterým se stanoví účetní výkazy pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce, ve znění pozdějších doplňků, a opatření MF ČR č. j. 283/3 150/1994 pro předkládání údajů účetní závěrky rozpočtových a příspěvkových organizací, ve znění pozdějších doplňků R
Sdělení MF ČR Sdělení k sestavení účetního výkazu rozpočtových a příspěvkových organizací a obcí R P
Sdělení MF ČR Sdělení k sestavení roční účetní uzávěrky a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1996 u ústředních orgánů a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných R P
Sdělení MF ČR Sdělení k sestavení roční účetní uzávěrky a k předkládání údajů roční účetní závěrky za rok 1996 u okresních úřadů, obcí a rozpočtových a příspěvkových organizací jimi zřizovaných R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce R P
Tiskové opravy Redakční oprava chyb a doplnění výkladu k Opatření MF č. j. 283/51 437/96 (finanční výkazy ústředních orgánů státní správy, rozpočtových organizací, obcí a okresních úřadů) vydaných pod číslem 67 ve Finančním zpravodaji č. 10/1996 R
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce a stanoví se finanční výkazy rozpočtových organizací, obcí a ústředních orgánů státní správy a dalších orgánů, pro které byly zřízeny kapitoly státního rozpočtu sloužící pro průběžné hodnocení plnění rozpočtů R P
Opatření MF ČR Opatření, kterým se upravuje účtová osnova a postupy účtování pro rozpočtové a příspěvkové organizace a obce R