Animace načítání

Stránka se připravuje...


Celexové číslo Název předpisu Akce
32022D0857 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/857 ze dne 31. května 2022 o některých dočasných mimořádných opatřeních v souvislosti s africkým morem prasat v Německu (oznámeno pod číslem C(2022) 3660) (Pouze německé znění je závazné) (Text s významem pro EHP) R P
32022R0854 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/854 ze dne 31. května 2022, kterým se mění příloha III prováděcího nařízení (EU) 2020/2235, pokud jde o vzorová veterinární/úřední osvědčení pro vstup zásilek určitých produktů živočišného původu do Unie (Text s významem pro EHP) R P
32022R0852 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/852 ze dne 20. května 2022, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat (Text s významem pro EHP) R P
32022R0845 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/845 ze dne 30. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP) R P
32022D0817 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/817 ze dne 20. května 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)3437) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0817 32022D0817 - Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/817 ze dne 20. května 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)3437) (Text s významem pro EHP) R P
32022D0817 Prováděcí rozhodnutí Komise (EU) 2022/817 ze dne 20. května 2022, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech (oznámeno pod číslem C(2022)3437) (Text s významem pro EHP) R P
32022R0792 Prováděcí nařízení Komise (EU) 2022/792 ze dne 19. května 2022, kterým se mění přílohy V a XIV prováděcího nařízení (EU) 2021/404, pokud jde o položky pro Kanadu, Spojené království a Spojené státy americké v seznamech třetích zemí, z nichž je povolen vstup zásilek drůbeže, zárodečných produktů drůbeže a čerstvého masa drůbeže a pernaté zvěře do Unie (Text s významem pro EHP) R P
32021R1935 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1935 ze dne 8. listopadu 2021, Mkterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2019/723, pokud jde o informace a údaje o ekologické produkci a označování ekologických produktů, které mají být předkládány prostřednictvím jednotného vzorového formuláře R P
32021R1268 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1268 ze dne 29. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat R P
32021R1268 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1268 ze dne 29. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat R P
32021R1205 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1205 ze dne 20. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat R P
32021D1186 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1186 ze dne 16. července 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech R P
32021D1146 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1146 ze dne 12. července 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech R P
32021R1090 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1090 ze dne 2. července 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat R P
32021D1084 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/1084 ze dne 30. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech R P
32021R1064 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/1064 ze dne 28. června 2021, kterým se mění prováděcí nařízení (EU) 2021/520, pokud jde o konfiguraci identifikačního kódu zvířat pro vysledovatelnost určitých chovaných suchozemských zvířat pro Spojené království s ohledem na Severní Irsko R P
32021R0994 PROVÁDĚCÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) 2021/994 ze dne 18. června 2021, kterým se mění příloha I prováděcího nařízení (EU) 2021/605, kterým se stanoví zvláštní opatření k tlumení afrického moru prasat R P
32021D0989 PROVÁDĚCÍ ROZHODNUTÍ KOMISE (EU) 2021/989 ze dne 17. června 2021, kterým se mění příloha prováděcího rozhodnutí (EU) 2021/641 o mimořádných opatřeních v souvislosti s ohnisky vysoce patogenní influenzy ptáků v určitých členských státech R P
32021R0881 NAŘÍZENÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI (EU) 2021/881 ze dne 23. března 2021, kterým se mění nařízení v přenesené pravomoci (EU) 2020/689, kterým se doplňuje nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/429, pokud jde o pravidla pro dozor, eradikační programy a status území prostého nákazy pro některé nákazy uvedené na seznamu a nově se objevující nákazy R P