Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
135/1985 Sb. Zásady vnitřní a zahraniční bankovní měnové politiky po roce 1985 R P
134/1985 Sb. Vyhláška o Dlouhodobém programu rozvoje ekonomické, průmyslové a technické spolupráce mezi ČSSR a Dánským královstvím R P
133/1985 Sb. Zákon o požární ochraně R P
130/1985 Sb. Zákon o státním rozpočtu ČSR na rok 1986 R P
129/1985 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSR na rok 1986 R P
119/1985 Sb. Zásady pro uzavírání, obsah a kontrolu kolektivních smluv R P
115/1985 Sb. Zákon o státním plánu rozvoje národního hospodářství ČSSR na rok 1986 R P
114/1985 Sb. Zákon o státním rozpočtu československé federace na rok 1986 R P
110/1985 Sb. Vyhláška, kterou se zrušují vyhlášky ministerstva financí o převzetí některých jugoslávských, polských a rumunských cenných papírů československým státem R P
107/1985 Sb. Zásady vlády o účasti pracujících na tvorbě, realizaci a kontrole plnění pětiletého plánu a ročních prováděcích plánů hospodářského a sociálního rozvoje R P
94/1985 Sb. Nařízení vlády o některých změnách v organizaci vysokých škol R P
90/1985 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o právní pomoci ve věcech trestních R P
88/1985 Sb. Usnesení o vyhlášení doplňovací volby do Středočeského krajského národního výboru ve volebním obvodu č. 122 Dobříš (okres Příbram) R P
87/1985 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi ČSSR a Rakouskou republikou o vydávání R P
86/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 110/1978 Sb., o Štrasburské dohodě o mezinárodním patentovém třídění ze dne 24.3.1971 R P
85/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 28/1981 Sb., o Locarnské dohodě o zřízení mezinárodního třídění průmyslových vzorů a modelů, podepsané v Locarnu dne 8.10.1968 R P
84/1985 Sb. Vyhláška o úpravách pracovní doby v letech 1986 až 1990 R P
83/1985 Sb. Vyhláška o Smlouvě mezi vládou ČSSR a vládou Francouzské republiky o právní pomoci, uznání a výkonu rozhodnutí ve věcech občanských, rodinných a obchodních R P
81/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 64/75 Sb., o Pařížské úmluvě na ochranu průmyslového vlastnictví ze dne 20.3.1883, revidované v Bruselu dne 14.12.1900, ve Washingtonu dne 2.6.1911, v Haagu dne 6.11.1925, v Londýně dne 2.6.1934, v Lisabonu dne 31.10.1958 a ve Stockholmu dne 14.7.1967 R P
80/1985 Sb. Vyhláška, kterou se mění a doplňuje vyhláška č. 69/1975 Sb., o Úmluvě o zřízení Světové organizace duševního vlastnictví, podepsané ve Stockholmu dne 14.7.1967 R P