Animace načítání

Stránka se připravuje...


Číslo předpisu Název předpisu Akce
381/1938 Sb. Vládní nařízení, kterým se v důsledku územních změn přechodně odkládá plnění dluhové služby pomocnými fondy pro úpravu dluhů okresů a obcí R
380/1938 Sb. Vládní nařízení o úsporných opatřeních personálních R
370/1938 Sb. Vládní nařízení, jímž se zřizuje "Základ národní pomoci" Pozn.: předpis platí jen v zemích České a Moravskoslezské R
291/1938 Sb. Opatření o vyvlastnění a o některých jiných opatřeních k účelům hospodářského přebudování státu nebo dočasného hospodářského zajištění nezaměstnaných osob R P
270/1938 Sb. Vyhláška o zavedení visové povinnosti ve styku s Francií R
173/1938 Sb. Protokol o zákazu užívati dusivých, otravných nebo podobných plynů a prostředků bakteriologických, podepsaný v Ženevě 17. června 1925 R
124/1938 Sb. Úmluva mezi republikou Československou a královstvím Maďarským o úpravě technicko-hospodářských otázek na československo-maďarském hraničním úseku Dunaje a na hraničním úseku Tisy pod ústím Sámoše R
88/1938 Sb. Vyhláška o vydání niklových pětikorun R
46/1938 Sb. Vládní nařízení , kterým se mění a doplňuje vládní nařízení ze dne 26. února 1937, č. 30 Sb. z. a n., o povinnosti předkládati při statistickém hlášení dovozu některých druhů zboží osvědčení o výrobním původu Pozn.: ust. čl. I č. 2 nabývá účinnosti až 1.5.1938; R
30/1938 Sb. Zákon o úpravě tax za připuštění ke státním zkouškám lesnickým a mysliveckým R