Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 02.04.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.01.2023.


Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Díl 1 - Soukromé právo §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Užití předpisů občanského práva §9 §10 §11

Díl 3 - Ochrana soukromých práv §12 §13

Svépomoc §14

HLAVA II - OSOBY

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Díl 2 - Fyzické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §23 §24 §25

Důkaz smrti §26 §27 §28

Změna pohlaví §29

Zletilost §30

Nezletilí §31 §32 §33 §34 §35 §36

Přiznání svéprávnosti §37

Oddíl 2 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Předběžné prohlášení §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Nápomoc při rozhodování §45 §46 §47 §48

Zastoupení členem domácnosti §49 §50 §51 §52 §53 §54

Omezení svéprávnosti §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 3 - Nezvěstnost §66 §67 §68 §69 §70

Oddíl 4 - Domněnka smrti §71 §72 §73 §74 §75 §76

Oddíl 5 - Jméno a bydliště člověka

Jméno člověka a jeho ochrana §77 §78

Pseudonym §79

Bydliště §80

Oddíl 6 - Osobnost člověka

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §81 §82 §83

Pododdíl 2 - Podoba a soukromí §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Pododdíl 3 - Právo na duševní a tělesnou integritu §91 §92

Zásah do integrity §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

Pododdíl 4 - Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110

Pododdíl 5 - Nakládání s částmi lidského těla §111 §112

Pododdíl 6 - Ochrana lidského těla po smrti člověka §113 §114 §115 §116 §117

Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §118 §119

Veřejné rejstříky právnických osob §120 §121

Ustavení a vznik právnické osoby §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131

Název §132 §133 §134 §135

Sídlo §136 §137

Přemístění sídla §138 §139 §140 §141 §142 §143

Účel právnických osob §144 §145

Veřejná prospěšnost §146 §147 §148 §149 §150

Orgány právnické osoby §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §158a §159 §160

Jednání za právnickou osobu §161 §162 §163 §164 §165 §166 §167

Zrušení právnické osoby §168 §169 §170 §171 §172 §173

Přeměna právnické osoby §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184

Zánik právnické osoby §185 §186

Likvidace §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209

Oddíl 2 - Korporace

Pododdíl 1 - Obecně o korporacích §210 §211 §212 §213

Pododdíl 2 - Spolek §214 §215 §216 §217

Založení spolku §218 §219 §220 §221

Ustavující schůze §222 §223 §224 §225

Vznik spolku §226 §227

Pobočný spolek §228 §229 §230 §231

Členství §232 §233 §234 §235

Seznam členů §236

Zánik členství §237 §238 §239 §240 §241 §242

Organizace spolku §243 §244 §245 §246

Nejvyšší orgán spolku §247

Členská schůze §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254

Dílčí členské schůze §255

Shromáždění delegátů §256

Náhradní zasedání členské schůze §257

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku §258 §259 §260 §261

Kontrolní komise §262 §263 §264

Rozhodčí komise §265 §266 §267

Zrušení spolku §268

Likvidace spolku §269 §270 §271 §272 §273

Fúze spolků §274 §275 §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287

Rozdělení spolku §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301 §302

Oddíl 3 - Fundace

Pododdíl 1 - Obecně o fundacích §303 §304 §305

Pododdíl 2 - Nadace §306 §307 §308

Založení nadace §309 §310 §311 §312 §313

Statut nadace §314

Vznik nadace §315

Změna sídla nadace §316

Změna nadační listiny §317 §318 §319 §320

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace §321 §322 §323 §324 §325 §326

Vklady do nadace §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334

Majetek nadace a nadační kapitál §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Zvýšení nadačního kapitálu §342 §343

Snížení nadačního kapitálu §344 §345 §346

Společná ustanovení §347 §348

Přidružený fond §349 §350 §351 §352

Nadační příspěvek §353 §354 §355 §356

Náklady správy §357

Výroční zpráva §358 §359 §360 §361

Správní rada §362 §363 §364 §365 §366 §367

Dozorčí rada §368 §369 §370 §371 §372

Revizor §373 §374 §375

Zrušení nadace s likvidací §376 §377 §378 §379 §380 §381

Přeměna nadace §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390

Změna právní formy nadace na nadační fond §391 §392 §393

Pododdíl 3 - Nadační fond §394 §395 §396

Vznik nadačního fondu §397 §398 §399 §400 §401

Oddíl 4 - Ústav §402 §403

Název ústavu §404

Založení ústavu §405 §406

Vznik ústavu §407

Ředitel §408

Správní rada §409 §410 §411 §412

Statut ústavu §413 §414 §415

Výroční zpráva §416 §417 §418

Díl 4 - Spotřebitel §419

Díl 5 - Podnikatel §420 §421 §422

Obchodní firma §423 §424 §425 §426 §427 §428

Sídlo podnikatele §429

Zastoupení podnikatele §430 §431

Zákaz konkurence §432 §433 §434 §435

HLAVA III - ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §436 §437 §438 §439 §440

Díl 2 - Smluvní zastoupení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §441 §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449

Oddíl 2 - Prokura §450 §451 §452 §453 §454 §455 §456

Díl 3 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §457 §458 §459 §460 §461 §462 §463 §464

Oddíl 2 - Opatrovnictví člověka §465 §466 §467 §468 §469 §470 §471

Opatrovnická rada §472 §473 §474 §475 §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484

Soupis jmění a vyúčtování správy §485

Oddíl 3 - Opatrovnictví právnické osoby §486 §487 §488

HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495

Díl 2 - Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné §496

Ovladatelné přírodní síly §497

Nemovité a movité věci §498

Zastupitelná věc §499

Zuživatelná věc §500

Hromadná věc §501

Obchodní závod §502

Pobočka §503

Obchodní tajemství §504

Díl 3 - Součást věci a příslušenství věci

Součást věci §505 §506 §507 §508 §509

Příslušenství věci §510 §511 §512 §513

Díl 4 - Cenný papír

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §514 §515

Zastupitelné cenné papíry §516 §517

Forma cenného papíru §518

Emise cenného papíru §519

Vydání cenného papíru §520 §521

Stejnopisy §522

Kupón §523

Hromadná listina §524

Oddíl 2 - Zaknihované cenné papíry

Zaknihovaný cenný papír §525

Evidence zaknihovaných cenných papírů §526

Účet vlastníka §527

Účet zákazníků §528

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Pododdíl 1 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535

Pododdíl 2 - Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír §536 §537 §538 §539 §540 §541 §542 §543 §544

HLAVA V - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Díl 1 - Právní jednání

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §545 §546 §547

Podmínka §548 §549

Doložení času §550

Zdánlivé právní jednání §551 §552 §553 §554

Oddíl 2 - Výklad právních jednání §555 §556 §557 §558

Oddíl 3 - Forma právních jednání §559 §560 §561 §562 §563 §564

Oddíl 4 - Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina §565 §566

Veřejná listina §567 §568 §569

Oddíl 5 - Právní jednání vůči nepřítomné osobě §570 §571 §572

Domněnka doby dojití §573

Oddíl 6 - Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení §574 §575 §576 §577 §578 §579

Hlavní důvody neplatnosti §580 §581 §582

Omyl §583 §584 §585

Následky neplatnosti §586 §587 §588

Oddíl 7 - Relativní neúčinnost §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599

Díl 2 - Právní události

Všeobecné ustanovení §600

Význam času §601 §602 §603 §604

Počítání času §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Promlčení a prekluze

Oddíl 1 - Promlčení

Pododdíl 1 - Všeobecná ustanovení §609 §610 §611 §612 §613 §614 §615 §616 §617 §618

Počátek promlčecí lhůty §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627 §628

Pododdíl 2 - Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení §629 §630

Zvláštní ustanovení §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642 §643 §644

Pododdíl 3 - Běh promlčecí lhůty §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651 §652

Pododdíl 4 - Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty §653

Oddíl 2 - Prekluze §654

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I - MANŽELSTVÍ

Díl 1 - Všeobecné ustanovení §655

Díl 2 - Vznik manželství §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662 §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670

Způsobilost uzavřít manželství §671

Zákonné překážky manželství §672 §673 §674 §675 §676

Díl 3 - Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1 - Zdánlivé manželství §677 §678 §679

Oddíl 2 - Neplatnost manželství §680 §681 §682 §683 §684 §685 §686

Díl 4 - Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §687 §688 §689 §690

Uspokojování potřeb rodiny §691

Rozhodování o záležitostech rodiny §692

Obstarávání záležitostí rodiny §693 §694 §695

Vzájemné zastupování manželů §696

Výživné mezi manžely §697

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti §698 §699

Rodinný závod §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707

Oddíl 2 - Manželské majetkové právo §708

Zákonný režim §709 §710 §711 §712

Správa v zákonném režimu §713 §714 §715

Smluvený režim §716 §717 §718 §719 §720 §721

Správa ve smluveném režimu §722 §723

Režim založený rozhodnutím soudu §724 §725 §726 §727

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu §728

Režim oddělených jmění §729 §730

Ochrana třetích osob §731 §732 §733 §734

Zvláštní ustanovení §735

Vypořádání společného jmění §736 §737 §738 §739 §740 §741 §742

Některá ustanovení o bydlení manželů §743 §744 §745 §746 §747 §748 §749 §750

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí §751 §752 §753

Díl 5 - Zánik manželství

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §754

Oddíl 2 - Rozvod manželství §755 §756 §757 §758

Oddíl 3 - Následky zániku manželství

Příjmení rozvedeného manžela §759

Výživné rozvedeného manžela §760 §761 §762 §763

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství §764 §765

Bydlení po zániku manželství §766 §767 §768 §769 §770

HLAVA II - PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení

Příbuzenství §771 §772 §773

Švagrovství §774

Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem

Oddíl 1 - Určování rodičovství

Mateřství §775

Otcovství §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784

Popírání otcovství §785 §786 §787 §788 §789 §790 §791 §792 §793

Oddíl 2 - Osvojení

Pododdíl 1 - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804

Pododdíl 2 - Souhlas s osvojením §805

Souhlas dítěte s osvojením §806 §807 §808

Souhlas rodičů §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822

Pododdíl 3 - Péče před osvojením §823 §824 §825 §826 §827 §828 §829 §830 §831

Pododdíl 4 - Následky osvojení §832 §833 §834 §835 §836

Utajení osvojení §837 §838

Dohled nad úspěšností osvojení §839

Zrušení osvojení §840 §841 §842

Opětovné osvojení osvojence §843 §844 §845

Pododdíl 5 - Osvojení zletilého §846

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého §847

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého §848 §849

Společná ustanovení pro osvojení zletilého §850 §851 §852 §853 §854

Oddíl 3 - Rodiče a dítě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §855 §856 §857 §858 §859

Pododdíl 2 - Osobní jméno a příjmení dítěte §860 §861 §862 §863 §864

Pododdíl 3 - Rodičovská odpovědnost §865 §866 §867 §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874

Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti §875 §876 §877 §878 §879

Péče o dítě a jeho ochrana §880 §881 §882 §883 §884 §885 §886

Osobní styk rodiče s dítětem §887 §888 §889 §890 §891

Zastoupení dítěte §892 §893 §894 §895

Péče o jmění dítěte §896 §897 §898 §899 §899a §900 §901 §902 §903 §904 §905

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství §906 §907

Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně §908

Zvláštní ustanovení §909

Pododdíl 4 - Vyživovací povinnost §910 §911 §912 §913 §914

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky §915 §916 §917 §918 §919

Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce §920

Společná ustanovení o výživném §921 §922 §923

Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte

Preventivní, výchovná a sankční opatření §924 §925 §926

Oddíl 5 - Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami §927

HLAVA III - PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ

Díl 1 - Poručenství §928 §929 §930 §931 §932 §933 §934 §935 §936 §937 §938 §939 §940 §941 §942

Díl 2 - Opatrovnictví dítěte

Oddíl 1 - Opatrovník §943 §944 §945 §946 §947

Oddíl 2 - Opatrovník pro správu jmění dítěte §948 §949 §950 §951 §952

Díl 3 - Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Oddíl 1 - Svěření dítěte do péče jiné osoby §953 §954 §955 §956 §957

Oddíl 2 - Pěstounství §958 §959 §960 §961 §962 §963 §964 §965 §966 §967 §968 §969 §970

Díl 4 - Ústavní výchova §971 §972 §973 §974 §975

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §976 §977 §978

HLAVA II - VĚCNÁ PRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §979 §980 §981 §982 §983 §984 §985 §986

Díl 2 - Držba §987 §988 §989

Nabytí držby §990

Řádná držba §991

Poctivá držba §992

Pravá držba §993 §994 §995

Držba vlastnického práva §996 §997 §998 §999 §1000 §1001

Držba jiných práv §1002

Ochrana držby §1003 §1004 §1005

Uchování držby §1006 §1007

Prekluzivní lhůty §1008

Zánik držby §1009

Spoludržba §1010

Díl 3 - Vlastnictví

Oddíl 1 - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva §1011 §1012

Omezení vlastnického práva §1013 §1014 §1015 §1016 §1017 §1018 §1019 §1020 §1021 §1022 §1023

Rozhrady §1024 §1025 §1026 §1027 §1028

Nezbytná cesta §1029 §1030 §1031 §1032 §1033 §1034 §1035 §1036

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva §1037 §1038 §1039

Ochrana vlastnického práva §1040 §1041 §1042

Ochrana domnělého vlastnického práva §1043 §1044

Oddíl 2 - Nabytí vlastnického práva

Pododdíl 1 - Přivlastnění a nález

Přivlastnění §1045 §1046 §1047 §1048 §1049 §1050

Nález §1051 §1052 §1053 §1054 §1055 §1056 §1057 §1058 §1059 §1060 §1061 §1062

Nález skryté věci §1063 §1064 §1065

Pododdíl 2 - Přirozený přírůstek

Přírůstek nemovité věci §1066 §1067

Naplavenina a strž §1068 §1069 §1070 §1071

Přírůstek movité věci §1072 §1073

Pododdíl 3 - Umělý přírůstek

Zpracování §1074 §1075 §1076 §1077

Smísení §1078 §1079 §1080 §1081

Společné ustanovení §1082

Stavba §1083 §1084 §1085 §1086

Přestavek §1087

Pododdíl 4 - Smíšený přírůstek §1088

Pododdíl 5 - Vydržení

Řádné vydržení §1089 §1090 §1091 §1092 §1093 §1094

Mimořádné vydržení §1095

Započtení vydržecí doby §1096

Zákaz vydržení §1097

Zastavení vydržecí doby §1098

Pododdíl 6 - Převod vlastnického práva §1099 §1100

Převod vlastnického práva k movité věci §1101 §1102 §1103 §1104

Převod vlastnického práva k nemovité věci §1105

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva §1106 §1107 §1108

Pododdíl 7 - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného §1109 §1110 §1111 §1112 §1113

Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci §1114

Díl 4 - Spoluvlastnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1115 §1116 §1117 §1118 §1119 §1120

Oddíl 2 - Spoluvlastnický podíl §1121 §1122 §1123 §1124 §1125

Oddíl 3 - Správa společné věci §1126 §1127 §1128 §1129 §1130 §1131 §1132 §1133

Správce společné věci §1134 §1135 §1136 §1137 §1138

Soudní úprava poměrů spoluvlastníků §1139

Oddíl 4 - Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví §1140 §1141 §1142 §1143 §1144 §1145 §1146 §1147 §1148 §1149

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci §1150 §1151 §1152 §1153

Odklad zrušení spoluvlastnictví §1154 §1155 §1156

Odklad oddělení ze spoluvlastnictví §1157

Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1158 §1159

Společné části §1160 §1161 §1162

Pododdíl 2 - Vznik jednotky

Výstavba §1163

Zápis do veřejného seznamu §1164

Rozhodnutí soudu §1165

Prohlášení §1166 §1167

Odstranění vady prohlášení §1168

Změna prohlášení §1169

Pododdíl 3 - Výstavba domu s jednotkami

Smlouva o výstavbě §1170 §1171 §1172 §1173 §1174

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti vlastníka jednotky §1175 §1176 §1177 §1178 §1179 §1180 §1181 §1182 §1183 §1184

Spoluvlastnictví jednotky §1185

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky §1186 §1187 §1188

Pododdíl 5 - Správa domu a pozemku §1189 §1190

Správa bez vzniku společenství vlastníků §1191 §1192 §1193

Společenství vlastníků §1194 §1195 §1196 §1197 §1198 §1199

Založení společenství vlastníků §1200 §1201 §1202 §1203

Vznik společenství vlastníků §1204

Orgány společenství vlastníků §1205

Shromáždění §1206 §1207 §1208 §1209

Náhradní shromáždění §1210

Rozhodování mimo zasedání §1211 §1212 §1213 §1214

Zrušení společenství vlastníků §1215 §1216

Pododdíl 6 - Zrušení bytového spoluvlastnictví §1217 §1218 §1219

Pododdíl 7 - Společná ustanovení §1220 §1221 §1222

Oddíl 6 - Přídatné spoluvlastnictví

Obecná ustanovení §1223 §1224 §1225 §1226 §1227 §1228 §1229

Správa věci v přídatném spoluvlastnictví §1230 §1231 §1232 §1233 §1234 §1235

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o společenství jmění §1236 §1237 §1238 §1239

Díl 5 - Věcná práva k cizím věcem

Oddíl 1 - Právo stavby

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1240 §1241 §1242

Pododdíl 2 - Vznik a zánik práva stavby §1243 §1244 §1245 §1246 §1247 §1248 §1249

Pododdíl 3 - Právní poměry z práva stavby §1250 §1251 §1252 §1253 §1254 §1255 §1256

Oddíl 2 - Věcná břemena

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení o služebnostech §1257 §1258 §1259

Pododdíl 2 - Nabytí služebnosti §1260 §1261 §1262

Pododdíl 3 - Právní poměry ze služebnosti §1263 §1264 §1265 §1266

Pododdíl 4 - Některé pozemkové služebnosti

Služebnost inženýrské sítě §1267 §1268

Opora cizí stavby §1269

Služebnost okapu §1270

Právo na svod dešťové vody §1271

Právo na vodu §1272

Služebnost rozlivu §1273

Služebnost stezky, průhonu a cesty §1274 §1275 §1276 §1277

Právo pastvy §1278 §1279 §1280 §1281 §1282

Pododdíl 5 - Užívací právo §1283 §1284

Požívací právo §1285 §1286 §1287 §1288 §1289 §1290 §1291 §1292 §1293

Společná ustanovení §1294 §1295 §1296

Služebnost bytu §1297 §1298

Pododdíl 6 - Zánik služebnosti §1299 §1300 §1301 §1302

Pododdíl 7 - Reálná břemena §1303 §1304 §1305 §1306 §1307 §1308

Oddíl 3 - Zástavní právo

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1309 §1310 §1311

Pododdíl 2 - Zastavení §1312 §1313 §1314

Zakázaná ujednání §1315 §1316 §1317 §1318 §1319

Zastavení podílu v korporaci §1320 §1321 §1322 §1323 §1324 §1325 §1326 §1327

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru §1328 §1329 §1330 §1331 §1332

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů §1333 §1334

Zastavení pohledávky §1335 §1336 §1337 §1338 §1339 §1340

Budoucí zástavní právo §1341

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci §1342

Zastavení cizí věci §1343 §1344

Vespolné zástavní právo §1345

Pododdíl 3 - Rozsah zástavního práva §1346 §1347 §1348 §1349 §1350 §1351 §1352

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti ze zástavního práva §1353 §1354 §1355 §1356 §1357 §1358

Pododdíl 5 - Výkon zástavního práva §1359 §1360 §1361 §1362 §1363 §1364 §1365 §1366 §1367 §1368 §1369 §1370

Pododdíl 6 - Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích §1371 §1372 §1373 §1374 §1375

Pododdíl 7 - Zánik zástavního práva §1376 §1377 §1378 §1379

Pododdíl 8 - Práva vlastníka při uvolnění zástavy §1380 §1381 §1382 §1383 §1384

Pododdíl 9 - Záměna zástavního práva §1385 §1386 §1387 §1388 §1389

Pododdíl 10 - Podzástavní právo §1390 §1391 §1392 §1393 §1394

Oddíl 4 - Zadržovací právo §1395 §1396 §1397 §1398 §1399

Díl 6 - Správa cizího majetku

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1400 §1401 §1402 §1403 §1404

Pododdíl 2 - Prostá správa cizího majetku §1405 §1406 §1407 §1408

Pododdíl 3 - Plná správa cizího majetku §1409 §1410

Oddíl 2 - Pravidla správy

Pododdíl 1 - Povinnosti správce vůči beneficiantovi §1411 §1412 §1413 §1414 §1415 §1416 §1417 §1418

Pododdíl 2 - Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám §1419 §1420 §1421 §1422

Pododdíl 3 - Inventář, jistota a pojištění §1423 §1424 §1425 §1426 §1427

Pododdíl 4 - Společná správa §1428 §1429 §1430 §1431

Pododdíl 5 - Obezřetné investice §1432 §1433 §1434 §1435

Pododdíl 6 - Vyúčtování §1436 §1437

Oddíl 3 - Skončení správy §1438 §1439 §1440 §1441 §1442 §1443 §1444 §1445 §1446 §1447

Oddíl 4 - Svěřenský fond

Pododdíl 1 - Pojem svěřenského fondu a jeho vznik §1448 §1449 §1450 §1451 §1452

Pododdíl 2 - Správa svěřenského fondu §1453 §1454 §1455 §1456

Pododdíl 3 - Obmyšlený §1457 §1458 §1459 §1460 §1461 §1462

Pododdíl 4 - Dohled nad správou svěřenského fondu §1463 §1464 §1465 §1466 §1467

Pododdíl 5 - Změny svěřenského fondu §1468 §1469 §1470

Pododdíl 6 - Zánik svěřenského fondu §1471 §1472 §1473 §1474

HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO

Díl 1 - Právo na pozůstalost §1475 §1476 §1477 §1478

Dědický nápad §1479 §1480

Dědická nezpůsobilost §1481 §1482 §1483

Zřeknutí se dědického práva §1484

Odmítnutí dědictví §1485 §1486 §1487 §1488 §1489

Vzdání se dědictví §1490

Díl 2 - Pořízení pro případ smrti

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §1491 §1492 §1493

Oddíl 2 - Závěť

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1494 §1495 §1496 §1497

Dovětek §1498

Připadnutí pozůstalosti dědicům §1499 §1500 §1501 §1502 §1503

Uvolněný podíl §1504 §1505 §1506

Náhradnictví §1507 §1508 §1509 §1510 §1511

Svěřenské nástupnictví §1512 §1513 §1514 §1515 §1516 §1517 §1518 §1519 §1520 §1521 §1522 §1523 §1524

Pořizovací nezpůsobilost §1525 §1526 §1527 §1528

Účinky omylu §1529 §1530 §1531

Pododdíl 2 - Forma závěti

Písemná forma závěti §1532

Závěť pořízená soukromou listinou §1533 §1534 §1535 §1536

Závěť pořízená veřejnou listinou §1537 §1538

Svědkové závěti §1539 §1540 §1541

Úlevy při pořizování závěti §1542 §1543 §1544 §1545 §1546 §1547 §1548 §1549

Mlčenlivost §1550

Pododdíl 3 - Vedlejší doložky v závěti §1551 §1552

Vykonavatel závěti §1553 §1554 §1555

Správce pozůstalosti §1556 §1557 §1558 §1559 §1560

Podmínky §1561 §1562 §1563

Doložení času §1564 §1565 §1566

Zvláštní ustanovení §1567 §1568

Příkaz §1569 §1570 §1571 §1572 §1573 §1574

Pododdíl 4 - Zrušení závěti §1575

Pořízení nové závěti §1576

Odvolání závěti §1577 §1578 §1579 §1580

Neúčinná zrušovací doložka §1581

Oddíl 3 - Dědická smlouva §1582 §1583 §1584 §1585 §1586 §1587 §1588 §1589 §1590 §1591

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi §1592 §1593

Díl 3 - Odkaz

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zřízení odkazu §1594 §1595 §1596

Obtížení odkazem §1597 §1598

Pododkaz §1599 §1600

Náhradnictví při odkazech §1601

Odvolání odkazu §1602 §1603

Oddíl 2 - Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů

Pododdíl 1 - Odkaz věcí určitého druhu §1604 §1605 §1606 §1607

Pododdíl 2 - Odkaz určité věci §1608 §1609 §1610 §1611

Pododdíl 3 - Odkaz pohledávky §1612 §1613 §1614 §1615 §1616 §1617

Pododdíl 4 - Jiné odkazy

Odkaz dětem a příbuzným §1618 §1619

Oddíl 3 - Nabytí odkazu §1620 §1621 §1622 §1623 §1624 §1625 §1626

Právo odkazovníka na zajištění §1627

Uvolněný odkaz §1628 §1629

Práva dědice vyhradivšího si soupis §1630 §1631

Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti §1632

Díl 4 - Zákonná posloupnost §1633

Odúmrť §1634

První třída dědiců §1635

Druhá třída dědiců §1636

Třetí třída dědiců §1637

Čtvrtá třída dědiců §1638

Pátá třída dědiců §1639

Šestá třída dědiců §1640

Několikeré příbuzenství §1641

Díl 5 - Povinný díl

Započtení na povinný díl a na dědický podíl

Oddíl 1 - Nepominutelný dědic §1642 §1643 §1644 §1645

Oddíl 2 - Vydědění §1646 §1647 §1648 §1649

Oddíl 3 - Ochrana nepominutelného dědice §1650 §1651 §1652 §1653

Oddíl 4 - Výpočet povinného dílu §1654 §1655 §1656 §1657

Oddíl 5 - Započtení na povinný díl a na dědický podíl §1658 §1659

Započtení na povinný díl §1660 §1661

Započtení na dědický podíl §1662 §1663 §1664

Díl 6 - Právo některých osob na zaopatření §1665 §1666 §1667 §1668 §1669

Díl 7 - Přechod pozůstalosti na dědice

Oddíl 1 - Nabytí dědictví §1670 §1671 §1672 §1673

Výhrada soupisu §1674 §1675 §1676

Oddíl 2 - Správa pozůstalosti a její soupis

Správa pozůstalosti §1677 §1678 §1679 §1680 §1681

Závěra pozůstalosti §1682 §1683

Soupis pozůstalosti §1684 §1685 §1686 §1687 §1688 §1689

Oddíl 3 - Potvrzení dědictví §1690 §1691 §1692 §1693

Oddíl 4 - Rozdělení pozůstalosti §1694 §1695 §1696 §1697 §1698 §1699 §1700

Oddíl 5 - Dluhy postihující dědice §1701 §1702

Práva věřitelů před potvrzením dědictví §1703

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu §1704 §1705

Právní účinky výhrady soupisu §1706 §1707 §1708

Odloučení pozůstalosti §1709 §1710

Vyhledání dluhů zůstavitele §1711 §1712 §1713

Díl 8 - Zcizení dědictví §1714 §1715 §1716 §1717 §1718 §1719 §1720

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH

Díl 1 - Vznik závazků a jejich obsah §1721 §1722 §1723

Díl 2 - Smlouva

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1724 §1725 §1726 §1727 §1728 §1729 §1730

Oddíl 2 - Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy §1731 §1732 §1733 §1734 §1735 §1736

Zrušení nabídky §1737

Odvolání nabídky §1738 §1739

Přijetí nabídky §1740 §1741 §1742 §1743 §1744 §1745

Oddíl 3 - Obsah smlouvy §1746 §1747 §1748 §1749 §1750 §1751 §1752 §1753 §1754 §1755

Oddíl 4 - Forma smlouvy §1756 §1757 §1758

Oddíl 5 - Účinky smlouvy

Obecná ustanovení §1759 §1760 §1761 §1762 §1763

Změna okolností §1764 §1765 §1766

Smlouva ve prospěch třetí osoby §1767 §1768

Smlouva o plnění třetí osoby §1769

Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy §1770

Dražba §1771

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku §1772 §1773 §1774 §1775 §1776 §1777 §1778 §1779

Veřejná nabídka §1780 §1781 §1782 §1783 §1784

Oddíl 7 - Smlouva o smlouvě budoucí

Základní ustanovení §1785 §1786 §1787 §1788

Díl 3 - Obsah závazků

Obecná ustanovení §1789 §1790 §1791

Úplata za plnění §1792

Neúměrné zkrácení §1793 §1794 §1795

Lichva §1796 §1797

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem §1798 §1799 §1800 §1801

Úroky §1802 §1803 §1804 §1805 §1806

Záloha §1807

Závdavek §1808 §1809

Díl 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1810 §1811 §1812

Zneužívající ujednání §1813 §1814 §1815 §1816 §1817 §1818 §1819

Oddíl 2 - Smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Pododdíl 1 - Obecná ustanoven

Sdělení před uzavřením smlouvy §1820 §1821

Obsah smlouvy §1822 §1823

Smlouvy uzavírané distančním způsobem §1824 §1824a

Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv po telefonu §1825

Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv elektronickými prostředky §1826 §1826a §1827

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory §1828

Odstoupení od smlouvy §1829 §1829a §1830 §1831 §1832 §1833 §1834 §1835 §1836 §1836a §1837

Společná ustanovení §1838 §1839 §1840

Pododdíl 2 - Finanční služby §1841 §1842

Sdělení před uzavřením smlouvy §1843 §1844 §1844a

Nevyžádaná obchodní sdělení §1844b §1845

Odstoupení od smlouvy §1846 §1847 §1848 §1849 §1850

Neobjednané plnění §1851

Oddíl 3 - Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §1852 §1853

Sdělení před uzavřením smlouvy §1854

Forma smlouvy §1855

Obsah smlouvy §1856 §1857 §1858 §1859

Jazyk smlouvy §1860

Odstoupení od smlouvy §1861 §1862 §1863 §1864 §1865

Zvláštní ustanovení §1866 §1867

Díl 5 - Společné dluhy a pohledávky

Obecné ustanovení §1868

Nedělitelné plnění §1869 §1870

Dělitelné plnění §1871

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně §1872 §1873 §1874 §1875 §1876

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně §1877 §1878

Díl 6 - Změny závazků

Oddíl 1 - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

Pododdíl 1 - Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky §1879 §1880 §1881 §1882 §1883 §1884 §1885 §1886

Postoupení souboru pohledávek §1887

Pododdíl 2 - Změna v osobě dlužníka

Převzetí dluhu §1888 §1889 §1890 §1891

Přistoupení k dluhu §1892

Převzetí majetku §1893 §1894

Pododdíl 3 - Postoupení smlouvy §1895 §1896 §1897 §1898 §1899 §1900

Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků §1901

Novace §1902

Narovnání §1903 §1904 §1905

Společná ustanovení §1906 §1907

Díl 7 - Zánik závazků

Oddíl 1 - Splnění

Obecná ustanovení §1908 §1909 §1910 §1911 §1912 §1913

Řádné plnění §1914 §1915 §1916 §1917 §1918 §1919 §1920 §1921 §1922 §1923 §1924 §1925

Způsob plnění §1926 §1927 §1928 §1929 §1930 §1931 §1932 §1933 §1934 §1935 §1936 §1937 §1938

Poukázka §1939 §1940 §1941 §1942 §1943 §1944 §1945

Poukázka na řad §1946

Poukázka na doručitele §1947 §1948

Kvitance §1949 §1950 §1951

Dlužní úpis §1952

Náhradní splnění §1953

Místo plnění §1954 §1955 §1956 §1957

Čas plnění §1958 §1959 §1960 §1961 §1962 §1963 §1964 §1965 §1966 §1967

Prodlení dlužníka §1968 §1969 §1970 §1971 §1972 §1973 §1974

Prodlení věřitele §1975 §1976

Společná ustanovení §1977 §1978 §1979

Fixní závazek §1980

Oddíl 2 - Jiné způsoby zániku závazků

Dohoda §1981

Započtení §1982 §1983 §1984 §1985 §1986 §1987 §1988 §1989 §1990 §1991

Odstupné §1992

Splynutí §1993 §1994

Prominutí dluhu §1995 §1996 §1997

Výpověď §1998 §1999 §2000

Odstoupení od smlouvy §2001 §2002 §2003 §2004 §2005

Následná nemožnost plnění §2006 §2007 §2008

Smrt dlužníka nebo věřitele §2009

Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2010 §2011

Jistota §2012 §2013 §2014 §2015 §2016 §2017

Oddíl 2 - Zajištění dluhu

Ručení §2018 §2019 §2020 §2021 §2022 §2023 §2024 §2025 §2026 §2027 §2028

Finanční záruka §2029 §2030 §2031 §2032 §2033 §2034 §2035 §2036 §2037 §2038 §2039

Zajišťovací převod práva §2040 §2041 §2042 §2043 §2044

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů §2045 §2046 §2047

Oddíl 3 - Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta §2048 §2049 §2050 §2051 §2052

Uznání dluhu §2053 §2054

HLAVA II - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 1 - Převedení věci do vlastnictví jiného

Oddíl 1 - Darování

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2055 §2056 §2057 §2058 §2059 §2060 §2061

Darování podpory §2062

Darování pro případ smrti §2063 §2064 §2065

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o platnosti darování §2066 §2067

Pododdíl 3 - Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi §2068 §2069 §2070 §2071

Odvolání daru pro nevděk §2072 §2073 §2074 §2075

Společná ustanovení §2076 §2077 §2078

Oddíl 2 - Koupě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2079 §2080 §2081 §2082 §2083 §2084

Pododdíl 2 - Koupě movité věci

Základní ustanovení §2085 §2086

Povinnosti prodávajícího §2087 §2088 §2089 §2090 §2091 §2092 §2093 §2094

Předmět koupě §2095 §2096 §2097 §2098

Práva z vadného plnění §2099 §2100 §2101 §2102 §2103 §2104 §2105 §2106 §2107 §2108 §2109 §2110 §2111 §2112

Záruka za jakost §2113 §2114 §2115 §2116 §2117

Povinnosti kupujícího §2118 §2119 §2120

Nebezpečí škody na věci §2121 §2122 §2123 §2124 §2125

Svépomocný prodej §2126 §2127

Pododdíl 3 - Koupě nemovité věci §2128 §2129 §2130 §2131

Pododdíl 4 - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva §2132 §2133 §2134

Výhrada zpětné koupě §2135 §2136 §2137 §2138

Výhrada zpětného prodeje §2139

Předkupní právo §2140 §2141 §2142 §2143 §2144 §2145 §2146 §2147 §2148 §2149

Koupě na zkoušku §2150 §2151

Výhrada lepšího kupce §2152 §2153

Cenová doložka §2154 §2155 §2156

Jiná vedlejší ujednání §2157

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli §2158 §2159 §2159a §2160

Jakost při převzetí §2161 §2161a §2161b §2162 §2163 §2164

Práva z vadného plnění §2165 §2166 §2167 §2168 §2169 §2170 §2171 §2172 §2173 §2174

Zvláštní ustanovení o záruce za jakost §2174a

Právo postihu §2174b

Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu §2175 §2176 §2177 §2178 §2179 §2180 §2181 §2182 §2183

Oddíl 3 - Směna

Základní ustanovení §2184 §2185 §2186 §2187 §2188

Díl 2 - Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 1 - Výprosa

Základní ustanovení §2189 §2190 §2191 §2192

Oddíl 2 - Výpůjčka

Základní ustanovení §2193 §2194 §2195 §2196 §2197 §2198 §2199 §2200

Oddíl 3 - Nájem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2201

Předmět nájmu §2202 §2203 §2204

Pronajímatel §2205 §2206 §2207 §2208 §2209 §2210 §2211 §2212

Nájemce §2213 §2214

Podnájem §2215 §2216

Nájemné §2217 §2218

Další práva a povinnosti stran §2219 §2220

Změna vlastnictví §2221 §2222 §2223 §2224

Skončení nájmu §2225 §2226 §2227 §2228 §2229 §2230 §2231 §2232 §2233 §2234

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení §2235 §2236 §2237 §2238

Zakázaná ujednání §2239 §2240 §2241

Odevzdání bytu §2242 §2243 §2244 §2245

Nájemné a jiné platby §2246 §2247 §2248 §2249 §2250 §2251 §2252 §2253

Jistota a smluvní pokuty §2254

Práva a povinnosti stran §2255 §2256 §2257 §2258

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu §2259 §2260 §2261 §2262 §2263 §2264 §2265 §2266 §2267 §2268 §2269

Společný nájem §2270 §2271

Členové nájemcovy domácnosti §2272 §2273

Podnájem §2274 §2275 §2276 §2277 §2278

Následky smrti nájemce §2279 §2280 §2281 §2282 §2282a §2283 §2284

Skončení nájmu §2285 §2286 §2287 §2288 §2289 §2290 §2291 §2292 §2293 §2294 §2295 §2296

Nájem služebního bytu §2297 §2298 §2299

Nájem bytu zvláštního určení §2300 §2301

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Základní ustanovení §2302 §2303 §2304 §2305 §2306

Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání §2307

Skončení nájmu §2308 §2309 §2310 §2311 §2312 §2313 §2314

Náhrada za převzetí zákaznické základny §2315

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých

Základní ustanovení §2316 §2317 §2318 §2319 §2320

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

Základní ustanovení §2321 §2322 §2323 §2324 §2325

Pododdíl 6 - Ubytování

Základní ustanovení §2326 §2327 §2328 §2329 §2330 §2331

Oddíl 4 - Pacht

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2332 §2333 §2334 §2335 §2336 §2337 §2338 §2339 §2340 §2341

Inventář §2342 §2343 §2344

Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

Základní ustanovení §2345 §2346 §2347 §2348

Pododdíl 3 - Pacht závodu §2349 §2350 §2351 §2352 §2353 §2354 §2355 §2356 §2357

Oddíl 5 - Licence

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2358 §2359

Výhradní nebo nevýhradní licence §2360 §2361 §2362

Podlicence §2363 §2364 §2365

Odměna §2366 §2367 §2368 §2369

Výpověď §2370

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

Základní ustanovení §2371 §2372 §2373 §2374 §2374a

Omezení nabyvatele licence §2375 §2376

Rozmnoženina pro autora §2377

Odstoupení od smlouvy a omezení licence pro nečinnost nabyvatele §2378 §2379 §2380 §2381

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora §2382

Zánik licence §2383

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Základní ustanovení §2384 §2385 §2386

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze §2387 §2388 §2389

Oddíl 6 - Poskytování digitálního obsahu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2389a §2389b §2389c §2389d §2389e

Zvláštní ustanovení o jednorázovém plnění §2389f

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o poskytování digitálního obsahu spotřebiteli §2389g §2389h §2389i §2389j §2389k §2389l §2389m §2389n §2389o §2389p

Změna digitálního obsahu §2389q §2389r §2389s

Pododdíl 3 - Společná ustanovení §2389t §2389u

Oddíl 7 - Zápůjčka

Základní ustanovení §2390 §2391 §2392 §2393 §2394

Oddíl 8 - Úvěr

Základní ustanovení §2395 §2396 §2397 §2398 §2399 §2400

Díl 3 - Pracovní poměr §2401

Díl 4 - Závazky ze schovacích smluv

Oddíl 1 - Úschova

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2402 §2403 §2404 §2405 §2406 §2407 §2408

Pododdíl 2 - Úschova cenného papíru §2409

Hromadná úschova §2410 §2411 §2412

Imobilizace cenných papírů §2413 §2414

Oddíl 2 - Skladování

Základní ustanovení §2415 §2416 §2417 §2418 §2419 §2420 §2421 §2422 §2423 §2424 §2425 §2426 §2427

Svépomocný prodej §2428 §2429

Díl 5 - Závazky ze smluv příkazního typu

Oddíl 1 - Příkaz

Základní ustanovení §2430 §2431 §2432 §2433 §2434 §2435 §2436 §2437 §2438 §2439 §2440 §2441 §2442 §2443 §2444

Oddíl 2 - Zprostředkování

Základní ustanovení §2445 §2446 §2447 §2448 §2449 §2450 §2451 §2452 §2453 §2454

Oddíl 3 - Komise

Základní ustanovení §2455 §2456 §2457 §2458 §2459 §2460 §2461 §2462 §2463 §2464 §2465 §2466 §2467 §2468 §2469 §2470

Oddíl 4 - Zasílatelství

Základní ustanovení §2471 §2472 §2473 §2474 §2475 §2476 §2477 §2478 §2479 §2480 §2481 §2482

Oddíl 5 - Obchodní zastoupení

Základní ustanovení §2483 §2484

Rozhodné území §2485 §2486

Výhradní obchodní zastoupení §2487

Nevýhradní obchodní zastoupení §2488

Povinnosti obchodního zástupce §2489 §2490 §2491 §2492 §2493 §2494

Povinnosti zastoupeného §2495 §2496 §2497 §2498

Provize §2499 §2500 §2501 §2502 §2503 §2504 §2505 §2506 §2507 §2508

Trvání obchodního zastoupení §2509

Výpověď obchodního zastoupení §2510 §2511 §2512 §2513

Zvláštní odměna §2514 §2515 §2516 §2517

Konkurenční doložka §2518

Zakázaná ujednání §2519 §2520

Díl 6 - Zájezd

Základní ustanovení §2521 §2522 §2523 §2524

Potvrzení o zájezdu §2525 §2526

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu §2527

Další náležitosti potvrzení o zájezdu §2528 §2529

Změna ceny zájezdu §2530 §2530a

Jiné změny závazku ze smlouvy §2531

Postoupení smlouvy §2532

Odstoupení od smlouvy §2533 §2534 §2535 §2536 §2536a

Vady zájezdu §2537 §2538 §2539 §2540

Pomoc v nesnázích §2541

Náhrada škody §2542 §2543 §2544 §2544a

Zahraniční školní pobyt §2545 §2546 §2547

Společné ustanovení §2548 §2549 §2549a

Díl 7 - Závazky ze smluv o přepravě

Oddíl 1 - Přeprava osob a věcí

Pododdíl 1 - Přeprava osoby

Základní ustanovení §2550 §2551 §2552 §2553 §2554

Pododdíl 2 - Přeprava věci

Základní ustanovení §2555 §2556 §2557 §2558

Přerušení přepravy §2559 §2560 §2561 §2562 §2563

Přepravné §2564 §2565

Náhrada škody §2566 §2567 §2568 §2569

Svépomocný prodej §2570 §2571

Pododdíl 3 - Náložný list §2572 §2573 §2574 §2575 §2576 §2577

Pododdíl 4 - Společná ustanovení o přepravě osob a věcí §2578 §2579 §2580 §2581

Oddíl 2 - Provoz dopravního prostředku §2582 §2583 §2584 §2585

Díl 8 - Dílo

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2586 §2587 §2588

Způsob provádění díla §2589 §2590 §2591 §2592 §2593 §2594 §2595

Věci k provedení díla §2596 §2597 §2598

Vlastnické právo k předmětu díla §2599 §2600 §2601 §2602 §2603

Provedení díla §2604 §2605 §2606 §2607 §2608

Svépomocný prodej §2609

Cena za dílo §2610 §2611 §2612 §2613 §2614

Vady díla §2615 §2616 §2617 §2618 §2619

Oddíl 2 - Určení ceny podle rozpočtu §2620 §2621 §2622

Oddíl 3 - Stavba jako předmět díla §2623

Nebezpečí škody §2624

Právo na vyúčtování §2625

Kontrola provádění díla §2626

Skryté překážky §2627

Převzetí stavby §2628

Vady stavby §2629 §2630

Oddíl 4 - Dílo s nehmotným výsledkem §2631 §2632 §2633 §2634 §2635

Díl 9 - Péče o zdraví

Základní ustanovení §2636 §2637

Poučení §2638 §2639 §2640 §2641

Práva a povinnosti stran §2642 §2643 §2644 §2645 §2646

Záznamy o péči o zdraví §2647 §2648 §2649 §2650 §2651

Díl 10 - Kontrolní činnost

Základní ustanovení §2652 §2653 §2654 §2655 §2656 §2657 §2658 §2659 §2660 §2661

Díl 11 - Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

Oddíl 1 - Účet

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2662 §2663 §2664 §2665 §2666 §2667 §2668

Pododdíl 2 - Platební účet §2669

Pododdíl 3 - Jiný než platební účet §2670 §2671 §2672 §2673 §2674 §2675

Pododdíl 4 - Vkladní knížka §2676 §2677 §2678 §2679

Oddíl 2 - Jednorázový vklad §2680

Vkladní list §2681

Oddíl 3 - Akreditiv

Základní ustanovení §2682 §2683 §2684 §2685 §2686

Potvrzený akreditiv §2687 §2688 §2689

Dokumentární akreditiv §2690 §2691 §2692

Jiné akreditivy §2693

Oddíl 4 - Inkaso

Základní ustanovení §2694 §2695 §2696 §2697 §2698

Dokumentární inkaso §2699 §2700

Díl 12 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

Oddíl 1 - Důchod

Základní ustanovení §2701 §2702 §2703 §2704 §2705 §2706

Oddíl 2 - Výměnek

Základní ustanovení §2707 §2708 §2709 §2710 §2711 §2712 §2713 §2714 §2715

Díl 13 - Společnost

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2716 §2717 §2718 §2719 §2720

Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků navzájem §2721 §2722 §2723 §2724 §2725 §2726 §2727 §2728 §2729

Oddíl 3 - Správa společnosti §2730 §2731 §2732 §2733 §2734 §2735

Oddíl 4 - Práva a povinnosti společníků k třetím osobám §2736 §2737 §2738

Oddíl 5 - Zánik členství §2739 §2740 §2741 §2742 §2743

Oddíl 6 - Zánik společnosti §2744 §2745 §2746

Díl 14 - Tichá společnost

Základní ustanovení §2747 §2748 §2749 §2750

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě §2751 §2752 §2753

Zánik tiché společnosti §2754 §2755

Díl 15 - Závazky z odvážných smluv

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2756 §2757

Oddíl 2 - Pojištění

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §2758 §2759 §2760

Pojistný zájem §2761 §2762 §2763 §2764 §2765

Pojištěný §2766

Pojištění cizího pojistného nebezpečí §2767 §2768

Rovné zacházení §2769

Oprávněná osoba §2770 §2771 §2772 §2773

Pojistné podmínky §2774

Pojistka §2775 §2776 §2777 §2778

Povinné pojištění §2779 §2780 §2781

Pojistné §2782 §2783 §2784 §2785 §2786 §2787

Povinnost k pravdivým sdělením §2788 §2789

Změna pojistného rizika §2790 §2791 §2792 §2793 §2794 §2795

Šetření pojistné události §2796 §2797 §2798 §2799

Následky porušení povinností §2800

Přerušení pojištění §2801

Zánik pojištění §2802 §2803 §2804 §2805 §2806 §2807 §2808 §2810

Pododdíl 2 - Škodové pojištění

Rozsah §2811

Změna vlastnictví pojištěného majetku §2812

Hranice pojistného plnění §2813 §2814 §2815

Množné pojištění §2816

Soupojištění §2817

Vícenásobné pojištění §2818

Zachraňovací náklady §2819

Přechod práva na pojistitele §2820

Pododdíl 3 - Obnosové pojištění §2821 §2822 §2823

Pododdíl 4 - Obecná ustanovení o pojištění osob §2824 §2825 §2826

Skupinové pojištění §2827 §2828 §2829 §2830 §2831 §2832

Pododdíl 5 - Životní pojištění §2833 §2834 §2835 §2836

Výluka z pojištění §2837

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby §2838 §2839 §2840 §2841

Odkupné §2842 §2843

Pododdíl 6 - Úrazové pojištění §2844 §2845 §2846

Pododdíl 7 - Pojištění pro případ nemoci §2847 §2848

Pododdíl 8 - Pojištění majetku §2849 §2850 §2851 §2852

Přepojištění §2853

Podpojištění §2854

Zvláštní ustanovení §2855

Pododdíl 9 - Pojištění právní ochrany §2856 §2857 §2858 §2859 §2860

Pododdíl 10 - Pojištění odpovědnosti §2861 §2862 §2863 §2864 §2865 §2866 §2867

Pododdíl 11 - Pojištění úvěru nebo záruky §2868 §2869 §2870

Pododdíl 12 - Pojištění finančních ztrát §2871

Pojištění velkého pojistného rizika §2872

Oddíl 3 - Sázka, hra a los

Pododdíl 1 - Sázka

Základní ustanovení §2873 §2874 §2875 §2876 §2877 §2878 §2879 §2880

Pododdíl 2 - Hra §2881

Pododdíl 3 - Los §2882

Pododdíl 4 - Společné ustanovení §2883

Díl 16 - Závazky z právního jednání jedné osoby

Oddíl 1 - Veřejný příslib

Pododdíl 1 - Příslib odměny §2884 §2885 §2886

Pododdíl 2 - Vypsání ceny §2887 §2888 §2889

Oddíl 2 - Slib odškodnění §2890 §2891 §2892 §2893

HLAVA III - ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Díl 1 - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 1 - Základní ustanovení §2894 §2895 §2896 §2897 §2898 §2899

Prevence §2900 §2901 §2902 §2903

Náhoda §2904

Nutná obrana §2905

Krajní nouze §2906 §2907 §2908

Oddíl 2 - Povinnost nahradit škodu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Porušení dobrých mravů §2909

Porušení zákona §2910

Domněnka nedbalosti §2911 §2912

Porušení smluvní povinnosti §2913 §2914

Škoda způsobená několika osobami §2915 §2916 §2917 §2918 §2919

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání §2920 §2921 §2922

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi §2923

Škoda z provozní činnosti §2924

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným §2925

Škoda na nemovité věci §2926

Škoda z provozu dopravních prostředků §2927 §2928 §2929 §2930 §2931 §2932

Škoda způsobená zvířetem §2933 §2934 §2935

Škoda způsobená věcí §2936 §2937 §2938

Škoda způsobená vadou výrobku §2939 §2940 §2941 §2942 §2943

Škoda na převzaté věci §2944

Škoda na odložené věci §2945

Škoda na vnesené věci §2946 §2947 §2948 §2949

Škoda způsobená informací nebo radou §2950

Oddíl 3 - Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2951 §2952

Snížení náhrady §2953 §2954 §2955

Pododdíl 2 - Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Obecná ustanovení §2956 §2957

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení §2958 §2959

Náklady spojené s péčí o zdraví §2960

Náklady pohřbu §2961

Peněžité dávky §2962 §2963 §2964 §2965 §2966 §2967

Odbytné §2968

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení

Náhrada při poškození věci §2969

Náhrada při poranění zvířete §2970

Náhrada nemajetkové újmy §2971

Díl 2 - Zneužití a omezení soutěže

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2972 §2973 §2974

Zakázaná konkurenční doložka §2975

Oddíl 2 - Nekalá soutěž

Základní ustanovení §2976

Klamavá reklama §2977

Klamavé označení zboží nebo služby §2978

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby §2979

Srovnávací reklama §2980

Vyvolání nebezpečí záměny §2981

Parazitování na pověsti §2982

Podplácení §2983

Zlehčování §2984

Porušení obchodního tajemství §2985

Dotěrné obtěžování §2986

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí §2987

Ochrana proti nekalé soutěži §2988 §2989

Ochrana proti omezování soutěže §2990

HLAVA IV - ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ

Díl 1 - Bezdůvodné obohacení §2991 §2992 §2993 §2994 §2995 §2996 §2997 §2998 §2999 §3000 §3001 §3002 §3003 §3004 §3005

Díl 2 - Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Oddíl 1 - Nepřikázané jednatelství

Základní ustanovení §3006

Odvracení škody §3007

Záchrana cizí věci §3008

Jednání k užitku jiné osoby §3009

Společná ustanovení §3010 §3011

Oddíl 2 - Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Základní ustanovení §3012 §3013 §3014

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §3015 §3016 §3017 §3018 §3019 §3020 §3021 §3022 §3023 §3024 §3025 §3026 §3027

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §3028 §3029 §3030 §3031 §3032 §3033 §3034 §3035

Oddíl 2 - Lhůty a doby §3036 §3037

Oddíl 3 - Majetkové právo manželské §3038 §3039 §3040

Oddíl 4 - Právnické osoby §3041 §3042 §3043 §3044 §3045 §3046 §3047 §3048 §3049 §3050 §3051 §3052 §3053

Oddíl 5 - Věcná práva

Pozemky a stavby §3054 §3055 §3056 §3057 §3058 §3059 §3060 §3061

Spoluvlastnictví §3062 §3063

Katastr nemovitostí §3064 §3065

Mimořádné vydržení §3066

Opuštění nemovité věci §3067 §3068

Oddíl 6 - Dědické právo §3069 §3070 §3071 §3072

Oddíl 7 - Závazková práva §3073 §3074 §3075 §3076 §3077 §3078 §3079

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §3080

Účinnost §3081

č. 460/2016 Sb. - Čl. II

č. 163/2020 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. II

č. 374/2022 Sb. - Čl. IV

nález Ústavního soudu č. 112/2022 Sb.

INFORMACE

89

ZÁKON

ze xxx 3. xxxxx 2012

občanský zákoník
 

Parlament xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX X XXXX ZÁKLADNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Ustanovení xxxxxxxx xxxx upravující xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxxx xxxxx. Uplatňování xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nezakazuje-li xx zákon výslovně, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odchylně xx xxxxxx; zakázána xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobré xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx postavení xxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxx xxxxxxxx xxxxx ve xxxxx x Listinou základních práv a svobod x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon, jakož x x trvalým xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxx. Rozejde-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxx s xxxxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx.

(2) Zákonnému xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx jaký xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx zákonodárce; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx x nesmí xxxx ke xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx urážející xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx rodiny xxxx xxxx jemu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nepůsobí bezdůvodně xxxx druhým.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx zásadách, xx

x) xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, xxxxx i svobody, xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxx x manželství xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx věku, rozumu xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx xxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx neschopnosti x xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx zavazuje a xxxxxxx mají xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxx stanovit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx vyvěrá xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

(1) Xx xx xx xx, že xxxxx svéprávná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx péčí x xxxxxxxxxx a že xx xxxxx xx xx může x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, má xx xx mysli vědomost, xxxxx xx důvodně xxxxxx osoba případu xxxxx xxx zvážení xxxxxxxxx, které jí xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx řád xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x existencí xxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxx se xxxxxxx xxxx ve xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavu, xxxx xxx xxxxxx, že xx schopen jednat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je x xxxx povoláním xxxx stavem xxxxxxx. Xxxxx-xx xxx této xxxxxxx péče, xxx xx x xxxx xxxx.

(2) Xxxxx vůli xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xxx, kdo xxxx ke své xxxxxxxx potřebné oprávnění, xxxx xxxx je xxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Každý má xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx nesmí xxxxx xx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx těžit xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyvolal xxxx xxx xxxxxx xx kontrolu.

§7

Má xx xx xx, že ten, xxx xxxxxx určitým xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x v dobré xxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Soukromá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx právní předpisy. X zvyklostem xxx xxxxxx tehdy, dovolává-li xx xxxx xxxxx.

§10

(1) Nelze-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x xxxxx posuzovanému xxxxxxxx případu nejbližšího.

(2) Xxxx-xx xxxxxx ustanovení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zásad, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, tak, xxx se dospělo xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx ustanovení o xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx čtvrté xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx vznik, změnu x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§12

Xxxxx, kdo se xxxx xx svém xxxxx xxxxxxx, může xx domáhat ochrany x xxxxxx vykonávajícího xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "orgán veřejné xxxx"). Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx tímto xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§13

Xxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx důvodně očekávat, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx se x jeho xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx; byl-li xxxxxx xxxxxx rozhodnut xxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přesvědčivé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

(1) Každý si xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxxxx sám, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx zřejmé, xx xx zásah xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx.

(2) Hrozí-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx práva xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxx je xxxxx ohrožen, odvrátit xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se osobě x jeho xxxxxxxxx xxxx jevit xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx však xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx jinak xxxxxxx, musí se xxx, kdo x xx xxxxxxxxx, obrátit xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXX

Xxx 1

Všeobecná xxxxxxxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x mezích xxxxxxxx xxxx práva a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nabývat xxx xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx (xxxxxx jednat).

§16

Xxxxxx osobnosti xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx; učiní-li xxx, xxxxxxxxxx se k xxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxx xxx x vykonávat xxx osoba. Povinnost xxx xxxxxx jen xxxxx x xxx xxxx xx lze xxxxxx povinnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, co xxxxxx xxxx, xxxxxx se xxxxx nebo povinnost xxxxx, xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx případu xxxxxx.

§18

Xxxxx xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxx xxxxxx xx vrozená, xxx xxxxxxxx rozumem a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx považuje xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx uplatňování xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxx vzdát; xxxxx-xx xx tak, nepřihlíží xx k tomu. Xxxxxxxxxx xx ani x omezení těchto xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx organizovaný útvar, x xxxxxx zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxx osobnost, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx předmět xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x její právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx x právní xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§21

Stát xx v xxxxxxx soukromého xxxxx xxxxxxxx za právnickou xxxxx. Jiný právní xxxxxxx stanoví, xxx xxxx xxxxxx jedná.

§22

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx podle jiného xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"); xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx blízké, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla jedna x nich, druhá xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx vlastní. Xx xx za to, xx osobami xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx spolu trvale xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x užití xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x omezení x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx osobou a xxxxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx skutečnosti.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§23

Xxxxxx má xxxxxx osobnost xx xxxxxxxx xx xx xxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx jednání, xx-xx x xx xxxxxxxx je a xxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx vinou xxxxxxx xx stavu, x xxxx xx jinak xx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx jednání v xxxxx stavu xxxxxxx.

§25

Na xxxxxx xxxx xx hledí xxxx xx xxx narozené, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx však xxxx, xxxxx se na xx, xxxx by xxxxx xxxxxx.

§26

Důkaz xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx listinou vystavenou xx xxxxxxxxxxx těla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx tělo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxx účasten xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx smrt xxxxxxxx k okolnostem xxxx jako xxxxx. X rozhodnutí xxxx xxxx den, xxxxx xxxxx za den xxxxx.

§27

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx jisto, xxxxx x nich zemřel xxxx první, xx xx xx xx, xx xxxxxxx zemřeli xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx se za xx, xx xx xxx stalo xxx, xxx xxxx nalezeno xxxx xxxx.

(2) Za xxxxx, xxx zemřel xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, platí xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§29

Změna xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nastává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukční xxxxxx a přeměně xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx dnem xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxx xxxx člověka, xxx xx jeho xxxxxx x majetkové xxxxxx; manželství xxxx xxxxxxxxxxxx partnerství však xxxxxx. O xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, jejichž xxxxxxxxxx zaniklo, xx xxxxxxxxxx dítěti x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x době po xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, x to x xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dítě xxxxxxx.

§30

Zletilost

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx dovršením xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Před xxxxxxx zletilosti xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx svéprávnosti, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neztrácí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§31

Xx xx xx xx, xx každý xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, je xxxxxxxxx k právním xxxxxxxx co xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozumové x volní vyspělosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§32

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx shodě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x určitému xxxxxxxx jednání nebo x dosažení určitého xxxxx, xx nezletilý xxxxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxx právně xxxxxx, xxxxx xx xxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx omezen x vzat xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx zástupců xxxx, postačí, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jeden x nich; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx odporují.

§33

(1) Udělí-li zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plné svéprávnosti, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx jsou s xxxxx činností spojena. X platnosti xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Přivolení xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx stanovena xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx činnosti jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Souhlas xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxx nezletilých xxxxxxxx než xxxxxxx xxx xxxx nezletilých, xxxxx neukončili povinnou xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Tito xxxxxxxxx xxxxx vykonávat jen xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx právním xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxx xxxxxxx xx práce xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx docházku.

§36

(1) Nezletilý, xxxxx xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx obsah xxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxxxx xxxxxx samostatně v xxxx záležitostech, x xxxx xx x xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) X xxxx je xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, způsobilý xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně, xxx xxxxxxxx, xx následky xxxxxxxx jednání nastanou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uděleným x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx lhůtě xxxx týdnů xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx povahy x xxxxxx xxxxxxx xxxxx §33.

§37

Xxxxxxxx svéprávnosti

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx soud přiznal xxxxxxxxxxx, xxxx návrhu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx schopnost xxx xx živit x xxxxxxxx si xxx záležitosti a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. V xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud vyhoví xxxxxx, je-li xx x xxxxxxx důvodů x zájmu xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx souhlasí.

Oddíl 2

Podpůrná opatření xxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

X xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx právně xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx záležitosti xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx se xxxxxx xxxxx stala xxxx xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Nemá-li prohlášení xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxx xxxxx x potvrzení xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Svědky xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx zájem x xxxxxx nevidomé, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx jazyka, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Svědci musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdo xx xx stát xxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxx listinu xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, kdo xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx sepsal, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xxxx-xx prohlášení xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx psát, xxxx svědky xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravou xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslovým xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx číst xxxx psát, musí xx být xxxxx xxxxxxx tlumočen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx zvolila, a xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; všichni xxxxxx xxxx ovládat xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx obsah listiny xxxxxxxx. Xxx prohlášení xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že listina xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§41

(1) K výslovnému xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxx projev xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx v §39 xxxx. 1.

(2) Zničí-li xxxxxxx obsahující xxxxxxxxxx xxx, xxx je xxxxxx, má xx xxxxxx odvolání.

§42

Týká-li xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx soud.

§43

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx je za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx prohlášení xxxxx nebo zruší, xxxxx by xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hrozila xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx názor xxxxxxx, x xxxxx prohlášení xxxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§44

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx neplatné, xxxx x nim xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx.

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx nápomoc xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; podpůrců xxxx xxx x xxxx.

§46

(1) Smlouvou x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx přítomen xxx xxxx xxxxxxxx jednáních, xx mu zajistí xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx a že xx xxxx nápomocen xxxxxx.

(2) Xxxxxxx nabývá xxxxxxxxx dnem, kdy xx schválí soud. Xxxx-xx smlouva xxxxxxxx x xxxxxxx formě, xxxxxxxx se, xxx xxxxxx projevily xxxx xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podporovaného.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx úkor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx právně jedná x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpis s xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx i x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podporovaného.

§48

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx závažně xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x bez xxxxxx.

Zastoupení xxxxxx xxxxxxxxxx

§49

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxx, xxxxxx, sourozenec, xxxxxx nebo partner, xxxx xxxxx, xxxxx xx zastoupeným xxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx mu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zastoupení. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxxx xx být zastoupen, xxxxxxxxxx nevznikne; x xxxxxxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xx vzniku xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x to x xx použití xxxxxxxx xxxxxxx dorozumívání, xxxxx xx zastoupený xxxxx.

§51

Xxxxxxxx dbá x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxx i x xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx s xxxx schopnostmi a xxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x přáním zastoupeného.

§52

(1) Zastoupení se xxxxxxxx xx obvyklé xxxxxxxxxxx, jak to xxxxxxxx životním poměrům xxxxxxxxxxxx. Zástupce xxxx xxxx oprávněn udělit xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x trvalými xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může nakládat x příjmy xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxx poměrům xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx nepřesahujícím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xx-xx zastoupený xxxx xxxxxxxx, postačí, xxxxx xxxxx jeden z xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx si, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zastoupení xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx účinností xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právně jednat.

Omezení xxxxxxxxxxxx

§55

(1) X xxxxxxx svéprávnosti xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxx člověka, jehož xx xx týká, xx xxxx xxxxxxxxx x s plným xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Přitom xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx neschopnosti xxxxxxx postarat se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx člověka xxx jen tehdy, xxxxxxx-xx xx mu xxxxx xxxxxxx xxxx x nepostačí-li vzhledem x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxx svéprávnost xxxxxxx xxxx xxx xxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx svéprávnosti xxxxxxxxx, x to x xx použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx člověk xxxxx.

§57

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx člověka x xxxxxxx, x xxxxx člověk xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx právně xxxxxx, x vymezí xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx člověka samostatně xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx člověk obtíže xxxxxxxxxxx se, xxxx xx xxxx o xxxx důvodem k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxx může x xxxxxxx řízení x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxx osobě provedení xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx určenou xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx tři xxxx. Xx-xx zjevné, xx xx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx, může soud xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx na xxx xxx.

(2) Uplynutím xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxx zanikají. Xxxxxx-xx xx xxxx x xxxx době xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx omezení, xxxxxx xxxxxx xxxxxx původního xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jeden rok.

§60

Změní-li xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x to x xxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člověka, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx opatrovníkem xxxxxxx.

§62

X rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenuje xxxx člověku opatrovníka. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx opatrovance, x xxxx potřebě x x podnětům xxxx xxxxxxxxxxx blízkých, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, a xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx nezaložil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxxxx xxxxx jmenovat xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx osobu, xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx člověka xxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx života.

§65

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx opatrovníka, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xx újmu. Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností, soud xxx učiní, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Jednal-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nemohl xxxxxx xxx opatrovníka, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x v případě, xx xxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, co xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx

§66

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člověka, xxxxx opustil xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxx, kde se xxxxxxx. Soud uvede x rozhodnutí xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx nezvěstného se xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, která xx tom má xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx osoby, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx níž xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§67

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx jinak potřebné xxxxxxx xxxxxxxx, přivolení, xxxxxxxxx hlasu xxxx xxxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx, dotýkaje xx xxxxxxxxxxx nezvěstného, xxxx xxx činit x s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx, x němuž došlo xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nezbytného projevu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx své xxxxxxxx, avšak xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx prohlášen, přestože xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx, xx hledí xxxx xx jednání xxxxxxx x odkládací xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx-xx xx člověk xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx jmění, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxx x dnem, xxxxx platí xx xxx smrti nezvěstného.

§69

Kdo xxx prohlášen xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx prohlášení, xxx xx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§70

Bude-li za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, kdo xxxxxxx správce svého xxxxxxx, xxxxxx tím xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce. Xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx jednat v xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx vůbec xxxxxx.

Xxxxx 4

Domněnka xxxxx

§71

(1) Xx xxxxx osoby, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xxx xxx xxxxxxx za to, xx xxxxxx, x xxxx den, xxxxx xx pokládá xx xxx jeho smrti.

(2) Xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxx by xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, který se xxxxxxx xx den xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Xxx-xx xxxxxx prohlášen xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx ještě živ, xxxxxx xxxx xxxx xxxx nepochybná, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx, která xx xxx má xxxxxx xxxxx, x xxxx den, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřežil. Xx xx za xx, že xxxxx xxx xx dnem xxxxx nezvěstného.

§73

Xxxxxxx, který byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxx prohlásit xx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx v xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x níž xxx xxxxxx, že xxxxxxxxx je dosud xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §74 nebo 75.

§74

(1) Člověka, xxxxx xx xxxx nezvěstný xxx, xx opustil xxx xxxxxxxx, nepodal x xxxx zprávu x není x xxx xxxxx, xxx xx zdržuje, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prohlásit xx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx sedmi xxx od xxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxx poslední xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, x xxxx uplyne xxxxxx xxx xxx od xxxx narození.

§75

Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx události, při xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxx xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, z xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx v xxxxxxx těchto událostí xxxxx xxxxxx.

§76

(1) Byl-li člověk xxxxxxxxx za mrtvého, xxxxxxxxxx xx důkaz, xx zemřel xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx se, xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxx se xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo registrované xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxx xxxxx důkaz smrti, xxxxxxx se xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx člověka x xxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxx člověka je xxxx osobní xxxxx x příjmení, popřípadě xxxx xxxxx xxxxx x rodné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxx x němu.

(2) Xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx jméno než xxx xxxxxxx, nese xxxxxxxx xxxxx a xxxx z xxxx xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx jména, xx může domáhat, xxx bylo od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo xx xxxxxxx svého xxxxx xxx, může je xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, předek nebo xxxxxxx, ledaže xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, dal xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx nepřeje.

(3) Xxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxx příjmení a xx-xx xxx to xxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx manžel nebo xxxx osoba dotčenému xxxxxx, byť xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx zasaženo xxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx obor xxx činnosti nebo x pro soukromý xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx jednání xxx pseudonymem není xx xxxx platnosti, xx-xx zřejmé, xxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pseudonym xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§80

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trvale; xxxxxx úmysl může xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx jako xxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může se xxxxx dovolat i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx v xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx člověk xxxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx místě.

(2) Xxxx-xx člověk bydliště, xxxxxxxx xx xx xx místo, kde xxxx. Nelze-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx-xx je xxxxxxx xxx x neúměrnými xxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxx člověka xxxxx, xxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxx, xxx měl bydliště xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Osobnost xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§81

(1) Chráněna xx osobnost xxxxxxx xxxxxx všech xxxx xxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xx xxxxxxx ctít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zdraví x právo xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osobní xxxxxx.

§82

(1) Člověk, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx, xx xxxxx domáhat xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěno nebo xxx byl xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domáhat xxxxxxxxx x xxxx jemu xxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnická xxxxx; xx xxxx života xxxx jen xxxx xxxxxx x s xxxx souhlasem. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx pro neschopnost xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx smrti xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx od neoprávněného xxxxxx xxxx upuštěno x xxx byly xxxxxxxxxx jeho následky.

Xxxxxxxx 2

Podoba x xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx.

§85

(1) Rozšiřovat podobu xxxxxxx xx xxxxx xxx x jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx někdo x zobrazení xxx xxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxx je xxxxxx, že xxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obvyklým způsobem, xxx xx xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§86

Xxxxx nesmí xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx důvod. Xxxxxxx xxxxx xxx svolení xxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxx prostory, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx záznam, využívat xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx životě xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx životě xxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx chráněny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxx svolil x použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx projevů osobní xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx svolení xxxxxxx xx určitou xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozumný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, které svolení xxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx obrazový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx jiných xxxx xxxx xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx se podobizna, xxxxxxxxx osobní povahy xxxx xxxxxxx či xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx použijí xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§89

Podobizna xxxx zvukový xx xxxxxxxx záznam xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též x vědeckému xxxx xxxxxxxxxx účelu a xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx soukromí xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Právo xx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx

§91

Xxxxxx xx nedotknutelný.

§92

(1) Lidské xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx i po xxxxx člověka. Xxxxxxx x lidskými pozůstatky x x lidskými xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx lidské xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx jejich xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dítě nebo xxxxx, a není-li xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, převezme je xxxx dědic.

Xxxxx xx xxxxxxxxx

§93

(1) Xxxx případ stanovený xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx někdo, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx újma, xxxxxxxxxx xx k xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx zásah podle xxxxx okolností nutný x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li to x xxxxxxx prospěchu xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxx souhlas xxxx.

§94

(1) Xxx chce xxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx srozumitelně povahu xxxxxx zákroku. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zdraví, jakož x xx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx i xxxx, xxx má xxx zákroku xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx úsudku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pochopit.

§95

Xxxxxxxxx, který není xxxx xxxxxxxxx, může x xxxxxxxxx záležitostech xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx xx svém xxxx také xxx, xx-xx xx přiměřené xxxxxxxx x volní xxxxxxxxxx nezletilých xxxx xxxx a jedná-li xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxx k xxxxxx xx integrity xxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx těla, xxxxx se xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx formu xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx člověka nevyžaduje; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nezanechávající xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§97

(1) Udělený souhlas xxxx být odvolán x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx forma, xx se za xx, že xxx xxxxxx. Při nejistotě, xxx xxx souhlas xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx formě, xx xx za xx, že x xxxxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx souhlas xxx xxxxxxxxxxx projevit vůli, xxx jen xxxxxxxxxx, x nemá-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx manžela, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx blízké. Xxxx-xx xxxxxxxx žádná z xxxxxx xxxx, vyžaduje xx souhlas manžela, x není-li, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx blízké, xxxxx xx lze xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxx souhlas xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Při xxxxxxx i xxx xxxxxxx souhlasu xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx.

§99

Xx-xx xxxxx člověka x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx zakročit, xxxxx xx xx xx prospěch xxxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytné.

§100

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx xx integrity xxxxxxxxxxx, xxxxx dovršil xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx svéprávnosti x xxxxx xxxxxxx vážně xxxxxxxx, třebaže zákonný xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze zákrok xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx zákroku na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xx xxx xxxx osoba xxxxx, xxx xxxxxx provést xx xxxx xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx.

§101

Xx-xx být xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trvalé, neodvratitelné x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx spojeným x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx jeho život xxxx xxxxxx, lze xxxxxx xxxxxxx jen x přivolením xxxxx. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §99.

§102

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §100 xxxx 101, xx-xx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxx uvážení x xxxxxxxxx, po jejím xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§103

Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxx děje, x xxxxx-xx sám x xxxxxxx xxxxxxx, musí xx xxx, jakmile xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xx něm xxxxxxxx, a musí xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Práva člověka xxxxxxxxxx do zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

§104

Xxxxxxx člověka xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx ho x něm bez xxxx xxxxxxxx držet xxx jen z xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx péči x xxxx xxxxx xxxxx zajistit mírnějším x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx omezení svéprávnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxx důvod, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx souhlasu xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx.

§105

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx je-li x xxx xxxxx, oznámí xx jeho zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxx xxxxx blízké xxxxxxxxxx poskytovatel zdravotních xxxxxx; xxxxxxxx manželu xxxx jiné osobě xxxxxx však učinit xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx 24 hodin xxxxx; xx platí x x případě, xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Soud x učiněném xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx.

§106

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí, aby xx člověku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx dostalo bez xxxxxxxxxx xxxxxxx náležitého xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Vysvětlení se xxxx tak, aby xx xxxxxx mohl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx člověk zákonného xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, podá xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxx.

§107

(1) Má-li člověk xxxxxxxxx xxxx důvěrníka, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx učiněné xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvěrníkovi xxx zbytečného odkladu xxxx, xx se x xxxx dozví.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx člověka xxxx xxxxxx všechna xxxx xxxxx xxxxxxx x souvislosti x xxxx převzetím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xx x xxxxxxxx.

§108

Xxx xxx xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx zástupcem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§109

(1) Člověk xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx jeho xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projevit xxxxx samostatně přezkoumal xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx i xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 2, musí být xxxxxxx xxxx výkon xxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v řízení x xxxxxxxxxxxx učiněného xxxxxxxx.

§110

Xxxxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx pobyt v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx, tím xxxx xxxxxxxx právo odmítnout xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výkon.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§111

(1) Xxxxxx, jemuž byla xxxxxx xxxx těla, xx xxxxx dozvědět xx, xxx x xx xxxx naloženo. Xxxxxxx s odňatou xxxxx lidského xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zdraví xx xxxxxxxx.

(2) Odňatou xxxx těla člověka xxx xx xxxx xxxxxx použít k xxxxxx zdravotnickým, výzkumným xxxx xxxxxxxx, pokud x xxxx dal xxxxxxx. X použití xxxxxx xxxxx těla xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxx, xx xx původ v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§112

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem. Xx xxxxxxx, jedná-li se x vlasy xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx cestou xxxxxxxx; xx lze xxxxxxxxx xxxxxx i xx odměnu a xxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6

Ochrana lidského xxxx xx xxxxx xxxxxxx

§113

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx xxxx xxxxx naloženo x xxxx tělem.

(2) Provést xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

§114

(1) Člověk xx xxxxxxxx rozhodnout, xxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx o xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx zemřelého, x xxxx-xx ho, xxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx-xx xxx jich, pak xxxxxxxxx z osob xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx x těchto xxxx, xxx xxxxxxxx obec, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zemřel.

(2) Náklady xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohřbu, xxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx pohřben xxxxxxx slušným xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx právní předpis xxxxxxx, xxxxx způsobem x xx xx xxxxxxx xxxx pohřben xxxxxx, xxxxx pozůstalost xx xxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx ochoten xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§115

§115 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§116

§116 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§117

§117 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

Díl 3

Xxxxxxxxx osoby

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxx xx svého zániku.

§119

Xxxxxxxxx xxxxx vedou xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxx účetnictví xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§120

(1) Xx veřejného xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx osobě zapíše xxxxxxx xxx jejího xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx zániku, xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx činnosti, xxxxx x adresa xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx orgán právnickou xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx nebo zániku xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx právnických osob, xxxxx xxxxxxxxx osoby xx do xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx se xx xxxx x právnických xxxxxxx zapisují, x xxx se x xxxx vymazávají, xxxxxxxxx xxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob jsou xxxxxxxxx xxxxxxx; každý xx xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx osoba nebo xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, změnu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vede, x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) Proti osobě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx údaji zapsanému xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxx, jehož xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx údaj xxxxxxx xx veřejném rejstříku xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Neodpovídá-li xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx, xxxxx se xxxx xxxx, vůči xxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, může xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Ustavení a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§122

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxx xxxxxx předpis.

§123

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předmět xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jak se xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx přímo. Určí xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124

Xxxxxxx-xx xx, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jiné smlouvy.

(2) Xxxxx stanoví, ve xxxxxxx případech xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x právním jednáním xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zakladatelské xxxxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx zákonem, vzniká xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxx pozdější.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x založení xxxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx veřejné xxxx.

§127

Za xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednat jejím xxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx jedná, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx; jedná-li více xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx společně x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxx xxxx xx tří xxxxxx xx xxxxx xxxxxx převzít. X xxxxxxx případě platí, xx xx x xxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx. Převezme-li je, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx.

§128

Po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se nelze xxxxxxx určení, xx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxx důvodu xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

(1) Soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chybí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §145 nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx méně xxxx, xxx je x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Dnem, xxx je xxxxxxxxx xxxxx prohlášena xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§130

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §129 xxxxxxxx soud xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k zjednání xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxx, xxxxxx xxx odstranit.

§131

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx práva x povinnosti, xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

§132

(1) Xxxxxx právnické xxxxx je xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x obsahovat xxxxxxxx xxxx xxxxxx formy. Xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx.

§133

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx osoba zvláštní xxxxx. Je-li xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx x xxxxx právnické xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx, aniž xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx souhlas jeho xxxxxxx, x pokud xxxx, xxxxxxx zletilého xxxxxxx, x pokud xxxx on, xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx-xx pro xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxx xxxxxx, použije xx §78 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) Kdo xx právo xxxxxx xxxxxxx k užití xxxxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx odvolat, x xx x xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx; bylo-li xxxxxxxx něco xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx. Byl-li xxxxxxx udělený xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností xxxx xxxx rozumný xxxxx, nahradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§134

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx, xx-xx pro xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X x xxx xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xx xxx názvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx nelze x xxxxx použít bez xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxxxx §133 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§135

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx práva, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx názvu, xx může xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásahu upuštěno xxxx xxx byl xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx ochrana xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pověsti xxxx xxxxxxxx, ledaže xx xxxxx o xxxxx vědecké či xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, xxxxxxxxxx, televizní xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§136

Sídlo

(1) Xxx ustavení xxxxxxxxx osoby se xxxx její xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxx x x xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, postačí, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvede xxxxx xxxx, xxx je xxxxx právnické xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx zapsat xxxxx xxxxxx xxxxx.

§137

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx tomu, xxx xx xxxxxx sídla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx sídlo x xxxxx místě.

Přemístění sídla

§138

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x zahraničí, xxxx přemístit xxxxx xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx to nepřipouští xxxxxx xxx xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxxx §145.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, jakou xxxxxx formu xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vyžadované českým xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vnitřní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx českým xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx řídí x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo členů xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx sídlo x Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zahraničí, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

§140

(1) Právnická xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx alespoň xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx o xxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx, xxxxxxxx x dostatečném xxxxxxxxx a o xxxx rozsahu xxxx x xxxxxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx dluhy, které xxxxxx xxxxxxxxx, členové xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxxx právnické xxxxx, který x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx členství x xxxxxxxxx xxxxx x účinky xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ukončení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ručí členové xxxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ručí xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stejně jako xxxx přemístěním sídla xx xxxxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxx ode xxx xxxxxx jeho adresy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§143

Pro zřizování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx xxxxx §138 xx 142 xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§144

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x soukromém xxxxx. Xxxx její xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zákon xxxxxxx, xx kterým xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu jen xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx účelem xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nějakého xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx osob xxx xxxxxx národnost, xxxxxxx, rasu, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, náboženské xxxxxxx x sociální xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) podpora xxxxxx xxxx

x) řízení orgánu xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo x právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx drží xxxx xxxxxxx zbraně pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

Xxxxxxx prospěšnost

§146

Veřejně xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx posláním je xxxxxxxxx x souladu xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dosahování xxxxxxxx xxxxx, pokud na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podstatný xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x pokud hospodárně xxxxxxx své xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§147

§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§148

§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§149

§149 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§150

§150 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxxxxx právnické osoby

§151

(1) Xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx právní jednání xxxx, xxxxx způsobem x v xxxxx xxxxxxx členové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xx rozhodují a xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§152

(1) Právnická osoba xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členu (xxxxxxxxxxxx) xxxx x xxxx xxxxxxx (kolektivní).

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "člen xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že xxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx svéprávností.

§153

(1) Xxxxx, jejíž xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx stát xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx-xx xx předem xxxx, xxx ji xx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx tato osoba xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x oznámení, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, kdo na xxx má právní xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx z xxxxxx odvolal soud. Xx neplatí, xxxxxxx-xx xxx, kdo člena xxxxxxxx orgánu povolal, xxxx, xx xx x osvědčení úpadku xxxx osoby xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx setrvat.

§154

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxx jejího xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxx, xxx x xxxx není xxxxx xxxxxx způsobilý, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx xx funkce, xxxx xx se xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx zákonnou xxxxxxxxxxx xxx členem voleného xxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxx zbytečného odkladu.

(2) Xxxxx-xx se xx xxxxxxxx osoby do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx nestalo, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx nabytého x xxxxx xxxx.

§156

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx právnické osoby xx sboru. Je xxxxxxx usnášet xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx účasti xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členů orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ustanovení odstavce 1 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xx-xx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx se xx xxxxxx člena xxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx obsah rozhodnutí.

§158

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx schopnost xxxxxx xxxxxxx se vyšší xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx stanovit postup, xxxxxx lze xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx připustit xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx dosažení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby rozhoduje xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx po xxxxx xxxx své existence xxxxxx z jednání xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx.

(2) Rozhoduje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxx nástupcem xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 její xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx právnická xxxxx x likvidací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx osoba bez xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx nebo jiná xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx od zániku xxxxxxxxx osoby.

§158a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Xx. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§159

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx člena voleného xxxxxx, xxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx xxxxx nedbale, kdo xxxx této xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx schopen, xx to xxxxx xxxxxxx při xxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x toho xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx při xxxx neúčasti xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx jí xxxxxxxx porušením povinnosti xxx xxxxxx funkce, xxxxxx xxx povinen xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx její dluh x rozsahu, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§160

Odstoupí-li člen voleného xxxxxx ze xxx xxxxxx prohlášením došlým xxxxxxxxx xxxxx, zaniká xxxxxx xxxxxxxxx dvou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Jednání za xxxxxxxxxx xxxxx

§161

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx, neplyne-li xx již x xxxxxxxxx. Kdo xx xxxxxxxxxx xxxxx podepisuje, xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx x své xxxxxx xxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vadou, xxxx xx člen xxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxxxx orgánu náleží xxxxxxx působnost, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§164

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx statutární xxxxx. Xxxxxx-xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zmocněnec samostatně, xxx byl-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Nemá-li xxxxxxxxxx xxxxx dostatečný xxxxx xxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxxx, xxxxxxx na xxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx členy xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxx; xxxxx soud xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x bez xxxxxx, xxxxxxx xx o xxx xxx xxx xxxxxxxx dozví.

(2) Xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx-xx právnická xxxxx xxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§166

(1) Právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx funkci; xxxxxx rozhoduje xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Co je xxxxxxxxx x zastoupení xxxxxxxxx xxxxx zaměstnancem, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zástupčího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxx.

§167

Xxxxxxxxxx xxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx xxx, kterého xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx právním xxxxxxxx, xxxxxxxxx doby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx důvodů stanovených xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx její xxxxxxxxx xxxxx.

§169

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx jednání x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zda je xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx x likvidací.

§170

Kdo rozhodl o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§171

X xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx založena,

c) xxxx určeným xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx právní xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§172

(1) Xxxx na xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo x bez návrhu, xxxxx právnickou osobu x nařídí xxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx nadále nesplňuje xxxxxxxxxxx vyžadované pro xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx schopný xxxxxxx xx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx zákon xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx před vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zrušením xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx xx xxxxx nepostačující; xx xxxxxxxxx xxxx vstoupí, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetek.

Přeměna právnické xxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx právnické osoby xx fúze, xxxxxxxxx x změna xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx stanoví-li xx zákon.

§175

(1) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxx, dokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx přeměna xxxxxxxxx osoby xxxxxxx, xxxxx rozhodnout, že xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§176

(1) Při přeměně xxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku. K xxxxxxxxxx dni sestaví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx odštěpením zahajovací xxxxxxx.

§177

(1) Účinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X takovém xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x více xxx xxxxxxx měsíců.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, podá xx xxxxx xx zápis xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zapisované xxxxxxxxxxx k xxxxx xxx.

§178

(1) Xxxx se xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx sloučení nejméně xxxxx xx zúčastněných xxxx xxxxxx; práva x povinnosti zanikajících xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx jako na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx zanikají xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx nástupnická; xx xx přecházejí práva x povinnosti všech xxxxxxxxxxxx xxxx.

§179

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx právnickými osobami (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Právnická osoba xx může xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, jakož i xxxx xxxxxxx rozdělení, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přecházejí xx xxxxxxx nástupnických xxxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) xxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx založením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neruší, xxx nezaniká, xxx xxxxxxxxx xxxx jejích xxxx a povinností xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§180

X xxxxxxxxx uvedených x §179 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx stanou xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

§181

Fúzovat x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx formě xxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx.

§182

Přechází-li xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a vyžaduje-li xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x k přeměně xxxxxxxxx xxxxx.

§183

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx se xxxx xxxx právní xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx, také xxxxxx xxxxxxxxx jejích xxxxx.

(2) Není-li xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxx xxx xxxxxxxxx účetní závěrku. Xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nesmí xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§184

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx osoby zřízené xxxxxxx lze xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx stanoví.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx osoby

§185

Právnická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§186

Právnická osoba, xxxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zaniká xxxxxxxxx likvidace.

Likvidace

§187

(1) Účelem xxxxxxxxx xx vypořádat majetek xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx věřitelům a xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx zůstatkem, xxxx xxxxxxx x likvidace (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx xx likvidace, xxxxxxx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx likvidace xx veřejného rejstříku. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx název x xxxxxxxx "v xxxxxxxxx".

§188

Vstoupí-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nesmí xx xx nikdo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §196 od xxxxxxxx, xxx se o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxx x mohl.

§189

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxx xxxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxx xxxxxxxxx orgán právnické xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidátora.

(2) Xx-xx právnická osoba x xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx.

§190

Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx likvidátorů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vstoupila xx xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §189, jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx, a to x bez xxxxxx. Xxxx jmenuje xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx xxx rozhodl x zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na návrh xxxxx, která xx xxx osvědčí právní xxxxx, xxxx odvolá xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nového xxxxxxxxxxx.

(3) Nebyl-li xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx jmenovat x xxx jeho souhlasu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Může xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx funkce xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby funkci xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3, jmenuje xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx.

§192

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčnímu xxxxxxx.

§193

Likvidátor xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolání. Xx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx.

§194

Xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§195

Xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx.

§196

(1) Činnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nabyla-li právnická xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx účelově xxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx; xxxxxxx likvidátor postupuje, xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx prostředky účelově xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§197

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců; xx xxxxxxx, xx-xx právnická xxxxx x xxxxxx.

§198

(1) Likvidátor xxxxxx xxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Likvidátor xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x dvoutýdenním xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 společně x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx druhého xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx vstupu xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx úhradě xxxxxxx soupis xxxxx xxxxxxx věřiteli, který x xx požádá.

§200

Zjistí-li xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxx xx x úpadku, xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh, ledaže xx jedná x xxxxxx uvedený v §201.

§201

(1) Jedná-li se x případ podle §173 xxxx. 2 x likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx dluhů, likvidátor x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx skupině xx xxxxxxxx uspokojí pohledávky xxxxxxxxxxx a poté xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ostatních xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x téže xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx.

§202

(1) Xxxxxxx-xx se x přiměřené době xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výtěžku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx z xxxxx skupiny, je-li xx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §201 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx skupiny xxxxxxxxxx podstatu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx x přiměřené xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, anebo xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxxx, likvidátor xxxxxxx likvidační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xx xxxx xxxxxx xx x nabídce xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nepoučil-li xxx x xxx likvidátor x xxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx pohledávek; ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx některý x xxxxxxxx xxxxx xx převzetí likvidační xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxxx neznámý xxxxxxx právnické xxxxx.

§204

(1) Xxxxxxxx-xx všichni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx; likvidátor to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxxx x §201 xx 203 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxx uspokojen xx xxx pohledávce, xxxxxx xx xx zbytku xxxxxx podle §201 xx 203.

§205

(1) Jakmile xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx §202 nebo xxxxxxxx podle §204, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx likvidace, x xxx uvede xxxxxxx, xxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxx dni xxxxxxxxxx sestaví xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx závěrce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, návrh na xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx likvidátor xx xxxxxxxxx tomu, kdo xxx xxxxxxx xx xxxxxx. Ten, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1, předloží xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx ho x xxxxxx odvolat, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§206

(1) Dokud xxxxxx xxxxxxxxxx práva všech xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §198, xxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxx zálohy, xxx jej xxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty věřiteli, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Xxxxxx-xx xx ještě xxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx neskončí x xxxxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx nezbytná xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx postupuje xxxxx §205207; xxxxxxxxxx §170 xx xxxxxxxxx.

§209

(1) Xxxxxx-xx xx xxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx právní xxxxxxx, xxxx na návrh xxxx, xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxxxxx o její xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx, xx xx v xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx hledí, xxxx xx nikdy xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx obnovena xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Korporace

Pododdíl 1

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

§210

(1) Korporaci xxxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx osob.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxx může xxx jediného xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx zákon. X takovém případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx jeho místo xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx x bez xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x její xxxxxxxxx. Nejprve xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§212

(1) Přijetím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx ní xxxxxxxx chovat se xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxx bezdůvodně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxx zájmy.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx na návrh xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxx nelze xxx xxxxxx xxxxxx přihlížet. Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx není xxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx x zneužití xxxxx došlo.

§213

Poškodí-li xxxxxxxxx její xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x náhradě x kterým xxx xxxxxxxx x jiný xxxx korporace na xxxxxxx své účasti, x domáhá-li xx xxxxxxx xxx xxxxx xxxx, může soud xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxx nahradit způsobenou xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx je dostatečně xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx účasti.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§214

(1) Xxxxxxx xxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx zájmem xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se v xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx spolku xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§215

(1) Xxxxx xxxxx xxx nucen x xxxxxx xx spolku x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vystoupit x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx neručí xx xxxx xxxxx.

§216

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx slova "spolek" xxxx "xxxxxxx spolek", xxxxxxx však xxxxxxx "x. x.".

§217

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx uspokojování a xxxxxxx xxxx zájmů, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx založen. Xxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xx-xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zisk z xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx spolku.

Xxxxxxxx xxxxxx

§218

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx obsahují alespoň

a) xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx a povinnosti xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx způsobu, xxx xxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx,

x) xxxxxx statutárního xxxxxx.

§219

Stanovy xxxxx založit xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku xxxx určit, xxxxx xxxxxxxx xx pobočný xxxxxx zakládá x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§220

(1) Xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx druhu, vymezí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x určitým xxxxxx xxxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členů. Xx neplatí, má-li xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx schůze

§222

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x členské xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x založení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx svolavatel. Správnost x úplnost xxxxxxx xxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxxxxxx.

§223

Každý, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxx pověřená. Xxxxx, xx xxxxx zapsané x listině přítomných xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx spolku.

§224

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx svolavatel nebo xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítomných x xxxxxxx xx s xxxxxxxxx, xxxxx svolavatel x zájmu xxxxxx xxx učinil. Dále xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činovníků.

(2) Ustavující xxxxxx volí xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx.

(3) Ustavující schůze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx proti přijetí xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

§225

Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §218.

Xxxxx spolku

§226

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx zapsán do xxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx-xx x xxxx lhůtě xxx xxxxxx rozhodnutí x odmítnutí xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxx od xxxxxx xxxxxx.

§227

Pokračuje-li xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx byl xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnut, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx spolek

§228

(1) Xxxxxx xxxxxxxx pobočného xxxxxx xx odvozuje xx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxx. Xxxxxxx spolek xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx spolku x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Xxxxxxx spolek xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxxxxxx spolku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spolek.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x zápisu xxxx o xxxx xxxxxxxxx vydáno xx xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X právních xxxxxxx pobočného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolkem. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxxx xx dluhy xxxxxxxxx spolku x xxxxxxx určeném stanovami.

§230

(1) Zrušením xxxxxxxx xxxxxx xx zrušuje x pobočný spolek.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx zaniknou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§231

§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Členství

§232

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx spolku xx osobu člena x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx právnická xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx.

§233

(1) Xx vzniku xxxxxx xxxx xxxxxxxx x něm vzniknout xxxxxxxx za xxxxx xxxx jiným xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx stanovami xx xxxxxxxx, xxx xx stane xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovami, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§234

Xx xx xx xx, xx vznikem xxxxxxxx x pobočném xxxxxx vzniká i xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

§235

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx určí xxxx x splatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakým xxxxxxxx.

§236

Xxxxxx členů

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx provádí x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x výmazy týkající xx xxxxxxxx xxxx xx spolku. Xxxxxxx xxxx určí, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, anebo xx xxxxxxxxxxx nebude.

(2) Každý xxxx, a to x xxxxxx, xxxxxx xx svou žádost xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx potvrzení x výpisem xx xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx údaje xxxx xxxxxxxx. Namísto xxxxxxxxx xxxxx xxxx x potvrzení xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx žádat xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, prokáží-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxx, xxxxx xxxx x něm xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členů musí xxx x xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

§237

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

§238

Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxxxxx členství, xxxxx xxxx nezaplatí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxx dodatečně ve xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx upozorněn.

§239

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx jiného, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x x xxxxxxxxx lhůtě nápravu xxxxxxxxx xxx po xxxxx spolku. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx povinnosti odčinit xxxx způsobilo-li spolku xxxxxx xxxxxxxx újmu.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doručí vyloučenému xxxxx.

§240

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx orgán, xxxxxxxxx x vyloučení xxxxx xxxxxxxxxx orgán.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, může xxxxx xx vyloučení xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx. Xxxx, proti kterému xxxxx xxxxxxx, musí xxx příležitost xx x návrhem na xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádat x jeho xxxxxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx vše, xx xx xx k xxxxxxxxx.

§241

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx určí xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovám; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx zrušit x x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§242

Xxxxxxxxx člen xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx konečného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx toto právo xxxxxx. Xxxxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx návrh podat xx xxx měsíců xxx dne, kdy xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, kdy xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vyloučením zapsán xx seznamu xxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx spolku

§243

Orgány xxxxxx xxxx statutární orgán x nejvyšší orgán, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komise a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nevzbudí-li xxx klamný dojem x xxxxxx xxxxxx.

§244

Xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší orgán xxxxxx.

§245

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx dobrým xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx, xx jejich xxxxx odporuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, se xxxxx, xxxx xx xxxxxx přijato. To xxxxx i x xxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx, o které xxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§246

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx období xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx polovinu, kooptovat xxxxxxxx členy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx stanovy jinak, xxxxxxx se xxx xxxxxxx, zasedání x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §156 x §159 xxxx. 2 x přiměřeně xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§247

Nejvyšší xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx x xxxxxx xxxxx x rozhodnout x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxx přeměně.

(2) Xx-xx podle stanov xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx a není-li x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx jeden xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolku; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxx spolku. Xx xxxxxxx, určí-li xxxxxxx xxxx jiného.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §248257 xx na xxxxxxxx schůzi použijí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Členská schůze

§248

(1) Členskou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejméně jedenkrát xx roka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podnětu xxxxxxx xxxxxxx členů xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nesvolá-li xxxxxxxxxx xxxxx spolku zasedání xxxxxxx schůze xx xxxxxxx dnů od xxxxxxxx xxxxxxx, může xxx, xxx xxxxxx xxxxx, svolat xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sám.

§249

(1) Zasedání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx svoláno xxxxx §248, xxxx být xxxxx zasedání xxxxx xxxxxx uvedenému x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx omezovaly xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx.

§250

(1) Xxx zasedání xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, jakým xxxx svoláno. Xxxxx-xx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx datem xxxxxxxx, xxxxxxx spolek členům, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx zasedání xxxxxxx podle §248, xxxx být xxxxxxxx xx odloženo xxx xx návrh xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx k xxxx xxx podnět.

§251

Xxxxx člen je xxxxxxxx účastnit se xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx na xxx vysvětlení xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx zasedání xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xx zasedání sdělení x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx způsobilo xxxxxx újmu, nelze xx xx poskytnout.

§252

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx za účasti xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů přítomných x době xxxxxxxx; xxxxx člen xx xxxxx hlas.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxx úpravě xxxxxxx xxxxx členství xx xxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlas xxxxxxx, xxxxxxxxxx se k xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§253

(1) Kdo xxxxxxxx xxxxxx, ověří, xxx xx xxxxxxx schůze xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx volbu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx i dalších xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx byl jeho xxxxx ohlášen, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla zařazena xx xxxxx zasedání xxx xxxx ohlášení, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx souhlasem všech xxxxx xxxxxx oprávněných x xx xxxxxxxx.

§254

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxx zápis xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx tím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx musí xxx xxxxxx, kdo xxxxxxxx svolal a xxx, xxx xx xxxxxx, xxx je xxxxxxx, kdo xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxxx, jaká xxxxxxxx xxxxxxx x xxx byl zápis xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx x sídle xxxxxx.

§255

Dílčí xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx záležitostech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, v němž xx xxxxxxx zasedání xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zúčastnění xxxxxxx a odevzdané xxxxx xxxxxxx.

§256

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx volbu xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx

(1) Není-li xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx schopna xxxxxxx xx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, svolat novou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z pozvánky xxxx být zřejmé, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze. Xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxx ode xxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxxx zasedání xxxx xxxxxxx schůze jednat xxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx pořad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xxxx přijmout za xxxxxx libovolného počtu xxxxx, xxxxxx stanovy xxxx xxxx jiného.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx schůze xx zasedání dílčích xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx.

Neplatnost rozhodnutí orgánu xxxxxx

§258

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx tom xx xxxxx hodný právní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx rozhodl x neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx spolku xxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§259

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§260

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, došlo-li x porušení xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx následky, a xx-xx x zájmu xxxxxx xxxxxx právní xxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx zasaženo xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx víře.

§261

(1) Porušil-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zadostiučinění.

(2) Xxxxxxx-xx xx spolek, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx spolku xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx

x) x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx měsíců ode xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx tento xxxxx zamítnut xxxxx §260.

Kontrolní komise

§262

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx stanovy, xx xxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx nebo odvolává xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxxx xx k xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxx s xxxxxx likvidátora.

§263

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlíží, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, xxxxxxx-xx jí xxxxxxx další působnost. Xxxxxx-xx kontrolní komise xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x další xxxxxx určené xxxxxxxxx.

§264

V rozsahu působnosti xxxxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dokladů xxxxxx x požadovat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§265

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolkové samosprávy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx x spolkem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx ze spolku.

§266

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, má rozhodčí xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx volí x xxxxxxxx členská schůze xxxx shromáždění xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx rozhodčí xxxxxx může být xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx jako xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx volby člena xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxx xxxx, jemuž xxxxxxxxx xxxxxxx brání xxxx xx mohly xxxxxx xxxxxxxxxx nepodjatě.

§267

Řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx xxxxxxx.

§268

Zrušení spolku

(1) Soud xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx návrhu v xxxxxxx, že xxxxxx, xx xxx na xx soudem upozorněn,

a) xxxxxx xxxxxxx zakázanou x §145,

x) vyvíjí xxxxxxx v xxxxxxx x §217,

x) nutí xxxxx xxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx, x účasti na xxxx činnosti xxxx x jeho xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx spolku vystoupit.

(2) Xxxxxxxxxx §172 xxxx xxxxxxx.

Likvidace xxxxxx

§269

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, který o xx požádá.

§270

(1) Xxxxx-xx povolat xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx z členů xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemůže x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jej x funkce xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx pouze x xxx rozsahu, x xxxxx xx xx xxx splnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§272

(1) Xxxxxxxxxx naloží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanov.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle stanov, xxxxxxx likvidátor likvidační xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Není-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx likvidační zůstatek xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, nabývá xxxxxxxxxx xxxxxxxx kraj, xx xxxxx území xx xxxxxx sídlo. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx zůstatek obec xxxx kraj, použije xxx xxx k xxxxxxx prospěšnému xxxx.

§273

Xxxxxxx-xx spolek xxxxxxx xxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení §272 se nepoužije x xxxxxxxxxx naloží x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx

§274

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxx xxxx xxxxxxx x sloučení spolků, xxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§275

Smlouva o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, xxxxx x identifikující údaj xxxxxxx xx zúčastněných xxxxxx x uvedením, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx.

§276

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx spolků obsahuje x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku.

(2) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ujednání o xxxx xxxxx.

§277

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx i zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx fúze. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx zúčastněné xxxxxx.

(2) Xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x právní důvody x důsledky fúze xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxx zúčastněného xxxxxx.

§278

Xxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx. X této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx členům

a) návrh xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x

x) xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xx-xx její xxxxxxxxxx xxxxx.

§279

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxx, jakých xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu, xx-xx xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxx dluhů zanedbatelná, xxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§280

Přihlásí-li věřitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávku do xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jistotu, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxx dobytnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jistotu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§281

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členská xxxxxx xxxx návrh xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx odmítnout.

(2) Xxxxxxxx členských xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx i xxxx společné. Xxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx smlouvy x xxxx odděleně. Xxxxx xx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x fúzi volí xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členské xxxxxx zúčastněných spolků xxxxxxxxxx, xx budou x xxxxxx členech xxxxxxxx xxxxxxxx.

§282

Ten, xxx za xxxxxxxxxx spolek xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaj, xx návrh smlouvy xxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxx a xxx xx tak xxxxx. Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx usnesením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx spolků x schválení xxxxxx xxxxxxx o xxxx x xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§283

Xxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx smlouvy o xxxx lze xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx domáhat xx xxxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx spolek xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx schůze.

§284

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxx splynutím, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx návrhu provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx tak, že x xxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolky, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x při fúzi

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolku den xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, adresy xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nástupnickým spolkem xxxxxxxx, x případné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x důsledku xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx provede xxxxx nástupnického xxxxxx x poznamená x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Xx xxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§286

Xxxxxxx xxxx nabývají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§287

(1) Nepodají-li xxxxxxxxxx xxxxxx návrh na xxxxx fúze do xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx ten xx zúčastněných xxxxxx, xxxxx xxx připraven xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x fúzi xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx od xxxxxxx x xxx xxxxx strana, zaniká xxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx x fúzi xxxxxxxx, xxxxx, xx od xxxxxxx odstoupily xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Společně x nerozdílně xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx návrh xx xxxxx xxxx nebyl xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škodu x xxxx vzniklou xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxx, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx.

Rozdělení xxxxxx

§288

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uzavírají xxxxxxxxxx spolky smlouvu x xxxxxxxxx.

(2) Smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx a které xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolky,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx.

(3) Dochází-li x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxx z nástupnických xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx také xxxxxx x této xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účinnosti rozdělení xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx spolcích.

§289

(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozdělovaný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx spolku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) určení, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stanov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodný xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, nabývá xxxxx člen zanikajícího xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§290

(1) Není-li ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx spolku xx xxxxxxxxxxx spolky, xxxxx, xx nástupnické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolky, platí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

§291

(1) Xxx rozdělení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx použijí xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxx spolku.

§292

(1) Zasedání xxxxxxx xxxxxx, kterému bude xxxxxxxxxx smlouva o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx ten, kdo xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx třicet xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx zpřístupní ve xxxx sídle xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx její xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx x rozdělení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zúčastněných spolků xx starší xxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, projekt xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozdělovaného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx rozvahy a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§293

(1) Xxxxxxx třicet xxx xxxx zasedáním xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolek xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx se xxxxxxxxx týká x xxxxx spolky se xxxxxx xxxx spolky xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §301.

(2) Xxxx-xx spolek xxxxxxxxx plnění z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx počet věřitelů x je-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pokud doručí xxxxxxxx známým xxxxxxxxx.

§294

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolků. Xxxxxxxxxx §282 se xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx projekt xxxxxxxxx xxx schválit, xxxx xxxxxxxxx.

§295

(1) Rozdělovaný spolek xxxx xxxxx xx xxxxx rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x rozdělení xxxxxxxxx, xxxxxx společný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxx orgán zápis xxxxxxxxx xxx, že x témuž dni xxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx právní xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxxxxx rozdělení sloučením x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolku, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx nastaly,

b) xx xxxxxxxxx nových xxxxxx xxxxxxx zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poznamená x xxxx název, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§296

Xx zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvu o xxxxxxxxx xxx projekt xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx sloučením xxxxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, od xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odstoupí-li xx xxxxxxx x jen xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx závazky všech xxxxx založené xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx při rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx smlouva x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx návrh na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx včas, xxxxxxx xxxxxxxx spolkům xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma těch, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx dostatečné xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx.

§298

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx nových xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x rozdělení přijato, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§299

(1) Každý x xxxxxxxxxxxxx spolků ručí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nástupnický xxxxxx.

(2) Xx-xx si rozdělovaný xxxxxx xxxxxx své xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x to xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx povinnost xxxxxxxxxx xxxxx §269, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dluhy xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §300.

§300

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx zúčastněného xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx měsíců ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx němu účinným, xx xxxxx na xxxxxxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx pohledávky zhorší. Xxxxxxx-xx věřitel, xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zhorší, xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxx zápisem rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§301

(1) Každý, jehož xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx přechází xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdo xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx kterémukoli z xxxxxxxxxxxxx spolků. Xxxxxxxxx-xx xx věřiteli xxxxxxxxx xxxxxx sdělení, xxx xx xx rozdělení xxxxxx xxxx dlužníkem, xxxx požadovat xxxxxx xx kteréhokoli z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§302

Xxxx-xx xxxxxxx, xx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx schůze, xxxxxxx xx x ustanovení x fúzi nebo xxxxxxxxx spolku na xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecně x xxxxxxxxx

§303

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu. Její xxxxxxx xx xxxx xx xxxx, x xxxxx xxxx zřízena.

§304

Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

§305

Vnitřní poměry xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§306

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nadaci k xxxxxx službě xxxxxxxxxxx xxxx hospodářsky xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx nadace xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, spočívá-li x xxxxxxx obecného xxxxx, x dobročinný, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx založit xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdělečným xxxxx. Xxxx-xx nadace xxxxxxxx xxxx, soud xx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx likvidaci.

§307

(1) Xxxxxx může xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výtěžky xxxxxxxxx slouží jen x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx však xxxxxxxx nesmí, pokud xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx listině xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx podmínek xxxx nadace xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx být xxxxxxxxx ručícím společníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxx nadace xxxxxxxx xxxxx "nadace".

(2) Xxxxxxxxxxx součástí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§309

(1) Nadace xx zakládá xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx může xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx osob.

(3) Xxxxx-xx xx straně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x záležitostech xxxxxx xxxx xxxxxx jednomyslně; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx xxxx souhlas xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nahradí xxx x xxxxxx kterékoli x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxx.

§310

Zakládací xxxxxxx nadace xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x sídlo nadace,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x výši vkladu xxxxxxx zakladatele,

e) xxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x údaj, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx rady x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, není-li dozorčí xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx správce xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně okruh xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx může xxxxxxxx x xxxxx účelu xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx statut xxxxxx.

§311

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx pořízením xxx xxxxxx xxxxx se xx nadace xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nadace xx dědice xxxx xxxxxxxxx odkazu. X xxxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxx nadace účinnosti xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxxx obsažena x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx nadace xxxxxxx,

x) xxxx o xxxx xxxxxx,

x) xxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně okruh xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx stanoví xxxxxx xxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti xxxxx náležitosti stanovené x §310, xxxxxxxx x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx závěti; xx platí x x xxxxxxx, že xxxxxxxxxx jmenoval členy xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx.

§313

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx se xxxxxxxx povinnost xxxx x xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnesením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx hodnota xxxxxx xxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx, xx xx za xx, xx vkladatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§314

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx alespoň

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

b) podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxx xxxx, kterým xx lze xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listinou, vydá xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx vzniku xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu dozorčí xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx. Xxxxx xxxx xx veřejném xxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie. Xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx také v xxxxx nadace.

§315

Xxxxx nadace

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx x neurčil-li zakladatel xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§316

Změna xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnit xxxxx nadace. X xxxxxxxxxx x přemístění xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neschválí, xxxx-xx xxx xx xxxxx důvod xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kterým mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx nadační xxxxxxx

§317

Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx listinu xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxxxxx vyhradil xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxx.

§318

(1) Xxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx listinu xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nevyhradil; x xxxxxxxxx změny se xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx nedotkla xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx zveřejní; xxxxxxxxx xxxxx nabývá uplynutím xxx měsíců ode xxx zveřejnění. Navrhne-li xxxxx x této xxxxx xxx, kdo xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx měla xxxxx xxxx části, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx.

§319

(1) Není-li xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx nadace soud; x xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx návrhu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxx co xxxxxxx šetřen xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx takový xxxxxx v nadační xxxxxxx případně xxxxx.

(3) Xxxx při rozhodování x změně xxxxxxx xxxxxxx přihlédne ke xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vezme zřetel xx xxxxx třetích xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§320

Určil-li zakladatel v xxxxxxx xxxxxxx výslovně, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx její xxxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx.

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx

§321

(1) Xxxxxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxx změnit účel xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace, xxxx xxxxx účel xxxxxx xxxx xx xxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o navrhované xxxxx. Xxxxx, xxx xx xxx má xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx oznámení xxxxxxxxxx.

§322

Xx-xx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx pro xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, nahradí xxxx xx xxxxx zakladatele xxxx xxxxx, xxxxx xx tom má xxxxxx xxxxx, dosavadní xxxx nadace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§323

Xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxx, které xxxxxxxxxx popřípadě založil xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vezme xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, x xxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx xxxxxx.

§324

X xxxxx účelu xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobročinný xxxx rozhodnout jen xxxx, xxxxx xx xxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxx se xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx dary xxxxxxxxxx xx prospěch původního xxxxx i xxxxxx x xxxx xxxxxxx x poskytování nadačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxx jinou xxxx.

§326

Změní-li xxxx xxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx jistiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozsah a xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx účelu nadace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Změní-li soud xxxx nadace x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nerozhodne-li x xxxxx xxxxxxx x době, platí, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosy xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pěti xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Vklady xx nadace

§327

(1) Xxxx vkladu x xxxxxxxxxxx předmětem nelze xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx hodnotu předmětu xxxxxx posudek xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nepeněžitý, xxxx splňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx.

§328

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx být xxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx průměrem x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchody xxxxx cenným papírem xxxx nástrojem xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx šesti měsíců xxxx splacením vkladu.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vkladu, xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx významně xxxxxxx.

§329

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx hodnota xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávislým xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uznávaných xxxxxxx x xxxxx oceňování xx xxxxx xxx xxxx měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx x účetní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je tato xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx auditor ověřil xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx okolnosti, jež xx xxxxx hodnotu xxxxxx ke xxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§330

(1) Před xxxxxxx xxxxxx xx vkladová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx vkladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nadační listina xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxx zakladatel, xxxxxxxxx vykonavatel xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx správce xxxxxx; není-li to xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vkladů xxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech členů xxxxxx právnických osob.

§331

(1) Vkladová povinnost xx xxxxx předáním xxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx vkladu dnem xxxxx vzniku, xxxx-xx xxxx xxxxx nabytí xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx vkladu do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxx peněžitý, složí xxx xxxxxxx vkladů xx zvláštní xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx a xx xxxx jméno xxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxx, až do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx výplaty x xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx platně založena; xxxx-xx nadace založena xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se, xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodl xxxx.

(3) Xx-xx předmětem xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx seznamu, xxxxx xxxxxxxxx správci vkladů x xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx nadace se xxxx vlastnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vyžaduje xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úředně ověřen.

§332

Xxxxxxx xxxxxx potvrdí x xxxxxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se tak xxxxx, xxxx je xxxxxxx vkladu x xxxx xx xxxxxxxx xxxx vkladů. Xxxxxxx-xx xxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nadace xx dobu xxxx xxx xx vzniku xxxxxx.

§333

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx správce xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vzniku.

(2) Nevznikne-li xxxxxx, vrátí xxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx zavazují x xxxx osobu.

§334

(1) Po xxxxxx xxxxxx xxx nadační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Splňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx jako jistota, xx xx za xx, xx dar xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kapitál

§335

Majetek nadace xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx.

§336

(1) Nadační xxxxxxx xxxxx soubor předmětů xxxxxx do nadace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxx 500&xxxx;000 Kč.

§337

Xxxxxxx xxxxxxxxx nadační xxxxxxx xx nadační xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx určených x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x zajištění xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x úhradě xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(2) K xxxxxxxx xxxxxxx, kterým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jinou xxxxx, xx nepřihlíží.

§339

(1) Co xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx potřebném pro xxxx xxxxxxx provoz.

(2) Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx pokud xx xxxxxxxxxx vůli xxxxx, xxxxx nadaci xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx pokud x xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jistiny nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxx zcizení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jinak xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx vynaložení péče xxxxxxx xxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx nakládá x xxxxxxx xxxxxxxx s xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x prosté xxxxxx cizího majetku x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx v nadační xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx určena, vyžaduje xx předchozí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§341

(1) Dosahuje-li nadační xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v uplynulém xxxxxxx období xxxx xxxxxxx desetkrát xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1, podléhají xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x konsolidovaná účetní xxxxxxx xxxxxxx auditorem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx x zvýšení xxxx xxxxxxx nadačního xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx

§342

(1) Xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx může správní xxxx xx jednoho xxxx ode xxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx účetní xxxxxxx sestavena, xxxxxxxxxx x rozmnožení nadační xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxx xxxxxx vykazovaných x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx-xx xx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx použity xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oprávněna měnit.

(2) Xxxxxxxxxx x rozmnožení xxxxxxx jistiny a xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx částku, o xxx xx nadační xxxxxxx zvyšuje, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x účetní závěrce.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx závěrky.

§343

(1) Zvyšuje-li xxxxxx xxxxxxx kapitál o xxxx daru, jehož xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx být vkladem xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx věci, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx jistina, spolu x údajem o xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx stanovena.

Snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx

§344

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, může nadace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxx xx hospodárnějším xxxxxxxxxx xxxxxx účelu. Xxxxxx xxxxxxx kapitál xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx pětině xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze přímo xxx nepřímo xxxx xxxxxxx správy xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx, x xxxxxx xx nadační kapitál xxxxxxx, x xxxxx, xx kterého xx xxxxxxx.

§345

Xxxxxxxx se snížit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx než 500&xxxx;000 Xx.

§346

Pozbude-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx to xxxxx xxxxx, sníží x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kapitál.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§347

X zvýšení xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx.

§348

Xxxxxxx nebo snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

Přidružený fond

§349

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx správy jako xxxxxxxxxx fond majetek xxxxxxxxx xxx předmětem xxxxxx xx nadace x xxxxxxx xxxxxx x použití tohoto xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§350

Je-li ujednáno, xx xxxxxx xxxx spravovat xxxxxxxxxx xxxx pod xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx přidružený xxxx xxxxxxxx.

§351

Xx xx xx xx, xx nadace xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx vykonává xx xxxxxx xx výši, xxxx xx x xxxxxxxxx případech obvykle xxxxxxxx.

§352

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxx spravující xxxxxx. Majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx eviduje xxxxxx odděleně od xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, naloží xxxxxxxxxx x přidruženým xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x nadále xxxxxxxxx.

Xxxxxxx příspěvek

§353

(1) Xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx osobě xxx xxxxxx.

(2) Nejsou-li xxx xx xxxxxx zvláštního xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zakladateli; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx byla zřízena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx blízkých.

§354

Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, může xxx xxxxxx jen xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx nadační xxxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrátí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx obohacení.

§355

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo xxxx-xx xx nižší xxx xxxxxxxx xxxx nadačního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx.

(2) X výši xxxxxxxxx xxxxxxxx se připočtou xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, x

x) xxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx nadace xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x darů xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§356

Xxxxx, xxxxx xxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu s §355, není povinna xxx xxxxxx.

§357

Náklady xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nadace x x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx zpráva

§358

(1) Nadace xxxxxxx výroční zprávu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx účetního xxxxxx.

(2) Xxxxxxx zpráva xxxxxxxx xxxxxx závěrku a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nadace včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x vlastním xxxxxxx x závazcích,

b) x xxxxxxxxxxxx nadačních xxxx přehled x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx dar x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxx x xxx, jak xxx xxxxxxx nadace xxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx, xxx nadace xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx xxxxx §353356, a xxxxxxx xxxxxxx na vlastní xxxxxx a

f) zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxx auditora, je-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(4) Vyjde-li po xxxxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxxxxxxxx, která odůvodňuje xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

§359

(1) Požádá-li o xx dárce, nadace xxxxx o dárci xx xxxxxxx zprávě xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx nadačního příspěvku x xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 Kč, xxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx jí xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxx, jenž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxx o xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepoučila; xx xx xx xx, xx poučení nebylo xxxx.

§360

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx také xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx prospěšná, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx zprávu x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx správní xxxx xxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxx upraveným x xxxxxxxx 1 nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxx, xx xxxxxxx zpráva xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx důvodů.

§361

Xxxxx xxxx ve xxxxxxxx rejstříku do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xx x xx výpisy, xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§362

Xxxxxxx rada xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx alespoň xxx xxxxx.

§363

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezení, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx způsobilá xxxxx, která

a) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxx xx vztahu k xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§364

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx listina, xxx člena xxxxxxx xxxx volit i xxxxxxxxx.

§365

(1) Neurčí-li nadační xxxxxxx xxxx jiného, xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx počet xxxxx správní xxxx xxxx xxx zvolen x xxxxxxxxx navržených xxxxxxx radě xxxxxxx xxxxxxxx nadační listinou, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx tam stanoveným.

§366

Nestanoví-li nadační xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx rada x xxxxxx xxxxx člena, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil nadační xxxxxxx nebo statut, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx tak xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do šesti xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, odvolá xxxxx xxxxxxx xxxx z xxxxxx soud xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem; xxxxx domáhat xx xxxxxxxx xxxxx správní xxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx do xxxx xxx dne, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§367

(1) Zanikne-li xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Neučiní-li xx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx rady xxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx dobu, xxxxx správní xxxx xxxxxxx nového xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx nového xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xx-xx správní rada xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§368

(1) Dozorčí xxxx xx kontrolní x revizní xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx členy.

(2) Dozorčí xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxx alespoň xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1.

§369

Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxx omezení, není x xxxxxxxx x xxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxx, která