Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 26.10.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2020 do 31.12.2020.


Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Díl 1 - Soukromé právo §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Užití předpisů občanského práva §9 §10 §11

Díl 3 - Ochrana soukromých práv §12 §13

Svépomoc §14

HLAVA II - OSOBY

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Díl 2 - Fyzické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §23 §24 §25

Důkaz smrti §26 §27 §28

Změna pohlaví §29

Zletilost §30

Nezletilí §31 §32 §33 §34 §35 §36

Přiznání svéprávnosti §37

Oddíl 2 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Předběžné prohlášení §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Nápomoc při rozhodování §45 §46 §47 §48

Zastoupení členem domácnosti §49 §50 §51 §52 §53 §54

Omezení svéprávnosti §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 3 - Nezvěstnost §66 §67 §68 §69 §70

Oddíl 4 - Domněnka smrti §71 §72 §73 §74 §75 §76

Oddíl 5 - Jméno a bydliště člověka

Jméno člověka a jeho ochrana §77 §78

Pseudonym §79

Bydliště §80

Oddíl 6 - Osobnost člověka

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §81 §82 §83

Pododdíl 2 - Podoba a soukromí §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Pododdíl 3 - Právo na duševní a tělesnou integritu §91 §92

Zásah do integrity §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

Pododdíl 4 - Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110

Pododdíl 5 - Nakládání s částmi lidského těla §111 §112

Pododdíl 6 - Ochrana lidského těla po smrti člověka §113 §114 §115 §116 §117

Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §118 §119

Veřejné rejstříky právnických osob §120 §121

Ustavení a vznik právnické osoby §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131

Název §132 §133 §134 §135

Sídlo §136 §137

Přemístění sídla §138 §139 §140 §141 §142 §143

Účel právnických osob §144 §145

Veřejná prospěšnost §146 §147 §148 §149 §150

Orgány právnické osoby §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §160

Jednání za právnickou osobu §161 §162 §163 §164 §165 §166 §167

Zrušení právnické osoby §168 §169 §170 §171 §172 §173

Přeměna právnické osoby §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184

Zánik právnické osoby §185 §186

Likvidace §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209

Oddíl 2 - Korporace

Pododdíl 1 - Obecně o korporacích §210 §211 §212 §213

Pododdíl 2 - Spolek §214 §215 §216 §217

Založení spolku §218 §219 §220 §221

Ustavující schůze §222 §223 §224 §225

Vznik spolku §226 §227

Pobočný spolek §228 §229 §230 §231

Členství §232 §233 §234 §235

Seznam členů §236

Zánik členství §237 §238 §239 §240 §241 §242

Organizace spolku §243 §244 §245 §246

Nejvyšší orgán spolku §247

Členská schůze §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254

Dílčí členské schůze §255

Shromáždění delegátů §256

Náhradní zasedání členské schůze §257

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku §258 §259 §260 §261

Kontrolní komise §262 §263 §264

Rozhodčí komise §265 §266 §267

Zrušení spolku §268

Likvidace spolku §269 §270 §271 §272 §273

Fúze spolků §274 §275 §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287

Rozdělení spolku §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301 §302

Oddíl 3 - Fundace

Pododdíl 1 - Obecně o fundacích §303 §304 §305

Pododdíl 2 - Nadace §306 §307 §308

Založení nadace §309 §310 §311 §312 §313

Statut nadace §314

Vznik nadace §315

Změna sídla nadace §316

Změna nadační listiny §317 §318 §319 §320

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace §321 §322 §323 §324 §325 §326

Vklady do nadace §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334

Majetek nadace a nadační kapitál §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Zvýšení nadačního kapitálu §342 §343

Snížení nadačního kapitálu §344 §345 §346

Společná ustanovení §347 §348

Přidružený fond §349 §350 §351 §352

Nadační příspěvek §353 §354 §355 §356

Náklady správy §357

Výroční zpráva §358 §359 §360 §361

Správní rada §362 §363 §364 §365 §366 §367

Dozorčí rada §368 §369 §370 §371 §372

Revizor §373 §374 §375

Zrušení nadace s likvidací §376 §377 §378 §379 §380 §381

Přeměna nadace §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390

Změna právní formy nadace na nadační fond §391 §392 §393

Pododdíl 3 - Nadační fond §394 §395 §396

Vznik nadačního fondu §397 §398 §399 §400 §401

Oddíl 4 - Ústav §402 §403

Název ústavu §404

Založení ústavu §405 §406

Vznik ústavu §407

Ředitel §408

Správní rada §409 §410 §411 §412

Statut ústavu §413 §414 §415

Výroční zpráva §416 §417 §418

Díl 4 - Spotřebitel §419

Díl 5 - Podnikatel §420 §421 §422

Obchodní firma §423 §424 §425 §426 §427 §428

Sídlo podnikatele §429

Zastoupení podnikatele §430 §431

Zákaz konkurence §432 §433 §434 §435

HLAVA III - ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §436 §437 §438 §439 §440

Díl 2 - Smluvní zastoupení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §441 §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449

Oddíl 2 - Prokura §450 §451 §452 §453 §454 §455 §456

Díl 3 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §457 §458 §459 §460 §461 §462 §463 §464

Oddíl 2 - Opatrovnictví člověka §465 §466 §467 §468 §469 §470 §471

Opatrovnická rada §472 §473 §474 §475 §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484

Soupis jmění a vyúčtování správy §485

Oddíl 3 - Opatrovnictví právnické osoby §486 §487 §488

HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495

Díl 2 - Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné §496

Ovladatelné přírodní síly §497

Nemovité a movité věci §498

Zastupitelná věc §499

Zuživatelná věc §500

Hromadná věc §501

Obchodní závod §502

Pobočka §503

Obchodní tajemství §504

Díl 3 - Součást věci a příslušenství věci

Součást věci §505 §506 §507 §508 §509

Příslušenství věci §510 §511 §512 §513

Díl 4 - Cenný papír

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §514 §515

Zastupitelné cenné papíry §516 §517

Forma cenného papíru §518

Emise cenného papíru §519

Vydání cenného papíru §520 §521

Stejnopisy §522

Kupón §523

Hromadná listina §524

Oddíl 2 - Zaknihované cenné papíry

Zaknihovaný cenný papír §525

Evidence zaknihovaných cenných papírů §526

Účet vlastníka §527

Účet zákazníků §528

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Pododdíl 1 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535

Pododdíl 2 - Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír §536 §537 §538 §539 §540 §541 §542 §543 §544

HLAVA V - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Díl 1 - Právní jednání

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §545 §546 §547

Podmínka §548 §549

Doložení času §550

Zdánlivé právní jednání §551 §552 §553 §554

Oddíl 2 - Výklad právních jednání §555 §556 §557 §558

Oddíl 3 - Forma právních jednání §559 §560 §561 §562 §563 §564

Oddíl 4 - Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina §565 §566

Veřejná listina §567 §568 §569

Oddíl 5 - Právní jednání vůči nepřítomné osobě §570 §571 §572

Domněnka doby dojití §573

Oddíl 6 - Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení §574 §575 §576 §577 §578 §579

Hlavní důvody neplatnosti §580 §581 §582

Omyl §583 §584 §585

Následky neplatnosti §586 §587 §588

Oddíl 7 - Relativní neúčinnost §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599

Díl 2 - Právní události

Všeobecné ustanovení §600

Význam času §601 §602 §603 §604

Počítání času §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Promlčení a prekluze

Oddíl 1 - Promlčení

Pododdíl 1 - Všeobecná ustanovení §609 §610 §611 §612 §613 §614 §615 §616 §617 §618

Počátek promlčecí lhůty §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627 §628

Pododdíl 2 - Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení §629 §630

Zvláštní ustanovení §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642 §643 §644

Pododdíl 3 - Běh promlčecí lhůty §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651 §652

Pododdíl 4 - Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty §653

Oddíl 2 - Prekluze §654

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I - MANŽELSTVÍ

Díl 1 - Všeobecné ustanovení §655

Díl 2 - Vznik manželství §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662 §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670

Způsobilost uzavřít manželství §671

Zákonné překážky manželství §672 §673 §674 §675 §676

Díl 3 - Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1 - Zdánlivé manželství §677 §678 §679

Oddíl 2 - Neplatnost manželství §680 §681 §682 §683 §684 §685 §686

Díl 4 - Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §687 §688 §689 §690

Uspokojování potřeb rodiny §691

Rozhodování o záležitostech rodiny §692

Obstarávání záležitostí rodiny §693 §694 §695

Vzájemné zastupování manželů §696

Výživné mezi manžely §697

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti §698 §699

Rodinný závod §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707

Oddíl 2 - Manželské majetkové právo §708

Zákonný režim §709 §710 §711 §712

Správa v zákonném režimu §713 §714 §715

Smluvený režim §716 §717 §718 §719 §720 §721

Správa ve smluveném režimu §722 §723

Režim založený rozhodnutím soudu §724 §725 §726 §727

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu §728

Režim oddělených jmění §729 §730

Ochrana třetích osob §731 §732 §733 §734

Zvláštní ustanovení §735

Vypořádání společného jmění §736 §737 §738 §739 §740 §741 §742

Některá ustanovení o bydlení manželů §743 §744 §745 §746 §747 §748 §749 §750

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí §751 §752 §753

Díl 5 - Zánik manželství

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §754

Oddíl 2 - Rozvod manželství §755 §756 §757 §758

Oddíl 3 - Následky zániku manželství

Příjmení rozvedeného manžela §759

Výživné rozvedeného manžela §760 §761 §762 §763

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství §764 §765

Bydlení po zániku manželství §766 §767 §768 §769 §770

HLAVA II - PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení

Příbuzenství §771 §772 §773

Švagrovství §774

Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem

Oddíl 1 - Určování rodičovství

Mateřství §775

Otcovství §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784

Popírání otcovství §785 §786 §787 §788 §789 §790 §791 §792 §793

Oddíl 2 - Osvojení

Pododdíl 1 - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804

Pododdíl 2 - Souhlas s osvojením §805

Souhlas dítěte s osvojením §806 §807 §808

Souhlas rodičů §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822

Pododdíl 3 - Péče před osvojením §823 §824 §825 §826 §827 §828 §829 §830 §831

Pododdíl 4 - Následky osvojení §832 §833 §834 §835 §836

Utajení osvojení §837 §838

Dohled nad úspěšností osvojení §839

Zrušení osvojení §840 §841 §842

Opětovné osvojení osvojence §843 §844 §845

Pododdíl 5 - Osvojení zletilého §846

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého §847

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého §848 §849

Společná ustanovení pro osvojení zletilého §850 §851 §852 §853 §854

Oddíl 3 - Rodiče a dítě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §855 §856 §857 §858 §859

Pododdíl 2 - Osobní jméno a příjmení dítěte §860 §861 §862 §863 §864

Pododdíl 3 - Rodičovská odpovědnost §865 §866 §867 §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874

Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti §875 §876 §877 §878 §879

Péče o dítě a jeho ochrana §880 §881 §882 §883 §884 §885 §886

Osobní styk rodiče s dítětem §887 §888 §889 §890 §891

Zastoupení dítěte §892 §893 §894 §895

Péče o jmění dítěte §896 §897 §898 §899 §900 §901 §902 §903 §904 §905

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství §906 §907

Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně §908

Zvláštní ustanovení §909

Pododdíl 4 - Vyživovací povinnost §910 §911 §912 §913 §914

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky §915 §916 §917 §918 §919

Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce §920

Společná ustanovení o výživném §921 §922 §923

Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte

Preventivní, výchovná a sankční opatření §924 §925 §926

Oddíl 5 - Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami §927

HLAVA III - PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ

Díl 1 - Poručenství §928 §929 §930 §931 §932 §933 §934 §935 §936 §937 §938 §939 §940 §941 §942

Díl 2 - Opatrovnictví dítěte

Oddíl 1 - Opatrovník §943 §944 §945 §946 §947

Oddíl 2 - Opatrovník pro správu jmění dítěte §948 §949 §950 §951 §952

Díl 3 - Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Oddíl 1 - Svěření dítěte do péče jiné osoby §953 §954 §955 §956 §957

Oddíl 2 - Pěstounství §958 §959 §960 §961 §962 §963 §964 §965 §966 §967 §968 §969 §970

Díl 4 - Ústavní výchova §971 §972 §973 §974 §975

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §976 §977 §978

HLAVA II - VĚCNÁ PRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §979 §980 §981 §982 §983 §984 §985 §986

Díl 2 - Držba §987 §988 §989

Nabytí držby §990

Řádná držba §991

Poctivá držba §992

Pravá držba §993 §994 §995

Držba vlastnického práva §996 §997 §998 §999 §1000 §1001

Držba jiných práv §1002

Ochrana držby §1003 §1004 §1005

Uchování držby §1006 §1007

Prekluzivní lhůty §1008

Zánik držby §1009

Spoludržba §1010

Díl 3 - Vlastnictví

Oddíl 1 - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva §1011 §1012

Omezení vlastnického práva §1013 §1014 §1015 §1016 §1017 §1018 §1019 §1020 §1021 §1022 §1023

Rozhrady §1024 §1025 §1026 §1027 §1028

Nezbytná cesta §1029 §1030 §1031 §1032 §1033 §1034 §1035 §1036

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva §1037 §1038 §1039

Ochrana vlastnického práva §1040 §1041 §1042

Ochrana domnělého vlastnického práva §1043 §1044

Oddíl 2 - Nabytí vlastnického práva

Pododdíl 1 - Přivlastnění a nález

Přivlastnění §1045 §1046 §1047 §1048 §1049 §1050

Nález §1051 §1052 §1053 §1054 §1055 §1056 §1057 §1058 §1059 §1060 §1061 §1062

Nález skryté věci §1063 §1064 §1065

Pododdíl 2 - Přirozený přírůstek

Přírůstek nemovité věci §1066 §1067

Naplavenina a strž §1068 §1069 §1070 §1071

Přírůstek movité věci §1072 §1073

Pododdíl 3 - Umělý přírůstek

Zpracování §1074 §1075 §1076 §1077

Smísení §1078 §1079 §1080 §1081

Společné ustanovení §1082

Stavba §1083 §1084 §1085 §1086

Přestavek §1087

Pododdíl 4 - Smíšený přírůstek §1088

Pododdíl 5 - Vydržení

Řádné vydržení §1089 §1090 §1091 §1092 §1093 §1094

Mimořádné vydržení §1095

Započtení vydržecí doby §1096

Zákaz vydržení §1097

Zastavení vydržecí doby §1098

Pododdíl 6 - Převod vlastnického práva §1099 §1100

Převod vlastnického práva k movité věci §1101 §1102 §1103 §1104

Převod vlastnického práva k nemovité věci §1105

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva §1106 §1107 §1108

Pododdíl 7 - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného §1109 §1110 §1111 §1112 §1113

Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci §1114

Díl 4 - Spoluvlastnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1115 §1116 §1117 §1118 §1119 §1120

Oddíl 2 - Spoluvlastnický podíl §1121 §1122 §1123 §1124 §1125

Oddíl 3 - Správa společné věci §1126 §1127 §1128 §1129 §1130 §1131 §1132 §1133

Správce společné věci §1134 §1135 §1136 §1137 §1138

Soudní úprava poměrů spoluvlastníků §1139

Oddíl 4 - Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví §1140 §1141 §1142 §1143 §1144 §1145 §1146 §1147 §1148 §1149

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci §1150 §1151 §1152 §1153

Odklad zrušení spoluvlastnictví §1154 §1155 §1156

Odklad oddělení ze spoluvlastnictví §1157

Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1158 §1159

Společné části §1160 §1161 §1162

Pododdíl 2 - Vznik jednotky

Výstavba §1163

Zápis do veřejného seznamu §1164

Rozhodnutí soudu §1165

Prohlášení §1166 §1167

Odstranění vady prohlášení §1168

Změna prohlášení §1169

Pododdíl 3 - Výstavba domu s jednotkami

Smlouva o výstavbě §1170 §1171 §1172 §1173 §1174

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti vlastníka jednotky §1175 §1176 §1177 §1178 §1179 §1180 §1181 §1182 §1183 §1184

Spoluvlastnictví jednotky §1185

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky §1186 §1187 §1188

Pododdíl 5 - Správa domu a pozemku §1189 §1190

Správa bez vzniku společenství vlastníků §1191 §1192 §1193

Společenství vlastníků §1194 §1195 §1196 §1197 §1198 §1199

Založení společenství vlastníků §1200 §1201 §1202 §1203

Vznik společenství vlastníků §1204

Orgány společenství vlastníků §1205

Shromáždění §1206 §1207 §1208 §1209

Náhradní shromáždění §1210

Rozhodování mimo zasedání §1211 §1212 §1213 §1214

Zrušení společenství vlastníků §1215 §1216

Pododdíl 6 - Zrušení bytového spoluvlastnictví §1217 §1218 §1219

Pododdíl 7 - Společná ustanovení §1220 §1221 §1222

Oddíl 6 - Přídatné spoluvlastnictví

Obecná ustanovení §1223 §1224 §1225 §1226 §1227 §1228 §1229

Správa věci v přídatném spoluvlastnictví §1230 §1231 §1232 §1233 §1234 §1235

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o společenství jmění §1236 §1237 §1238 §1239

Díl 5 - Věcná práva k cizím věcem

Oddíl 1 - Právo stavby

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1240 §1241 §1242

Pododdíl 2 - Vznik a zánik práva stavby §1243 §1244 §1245 §1246 §1247 §1248 §1249

Pododdíl 3 - Právní poměry z práva stavby §1250 §1251 §1252 §1253 §1254 §1255 §1256

Oddíl 2 - Věcná břemena

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení o služebnostech §1257 §1258 §1259

Pododdíl 2 - Nabytí služebnosti §1260 §1261 §1262

Pododdíl 3 - Právní poměry ze služebnosti §1263 §1264 §1265 §1266

Pododdíl 4 - Některé pozemkové služebnosti

Služebnost inženýrské sítě §1267 §1268

Opora cizí stavby §1269

Služebnost okapu §1270

Právo na svod dešťové vody §1271

Právo na vodu §1272

Služebnost rozlivu §1273

Služebnost stezky, průhonu a cesty §1274 §1275 §1276 §1277

Právo pastvy §1278 §1279 §1280 §1281 §1282

Pododdíl 5 - Užívací právo §1283 §1284

Požívací právo §1285 §1286 §1287 §1288 §1289 §1290 §1291 §1292 §1293

Společná ustanovení §1294 §1295 §1296

Služebnost bytu §1297 §1298

Pododdíl 6 - Zánik služebnosti §1299 §1300 §1301 §1302

Pododdíl 7 - Reálná břemena §1303 §1304 §1305 §1306 §1307 §1308

Oddíl 3 - Zástavní právo

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1309 §1310 §1311

Pododdíl 2 - Zastavení §1312 §1313 §1314

Zakázaná ujednání §1315 §1316 §1317 §1318 §1319

Zastavení podílu v korporaci §1320 §1321 §1322 §1323 §1324 §1325 §1326 §1327

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru §1328 §1329 §1330 §1331 §1332

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů §1333 §1334

Zastavení pohledávky §1335 §1336 §1337 §1338 §1339 §1340

Budoucí zástavní právo §1341

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci §1342

Zastavení cizí věci §1343 §1344

Vespolné zástavní právo §1345

Pododdíl 3 - Rozsah zástavního práva §1346 §1347 §1348 §1349 §1350 §1351 §1352

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti ze zástavního práva §1353 §1354 §1355 §1356 §1357 §1358

Pododdíl 5 - Výkon zástavního práva §1359 §1360 §1361 §1362 §1363 §1364 §1365 §1366 §1367 §1368 §1369 §1370

Pododdíl 6 - Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích §1371 §1372 §1373 §1374 §1375

Pododdíl 7 - Zánik zástavního práva §1376 §1377 §1378 §1379

Pododdíl 8 - Práva vlastníka při uvolnění zástavy §1380 §1381 §1382 §1383 §1384

Pododdíl 9 - Záměna zástavního práva §1385 §1386 §1387 §1388 §1389

Pododdíl 10 - Podzástavní právo §1390 §1391 §1392 §1393 §1394

Oddíl 4 - Zadržovací právo §1395 §1396 §1397 §1398 §1399

Díl 6 - Správa cizího majetku

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1400 §1401 §1402 §1403 §1404

Pododdíl 2 - Prostá správa cizího majetku §1405 §1406 §1407 §1408

Pododdíl 3 - Plná správa cizího majetku §1409 §1410

Oddíl 2 - Pravidla správy

Pododdíl 1 - Povinnosti správce vůči beneficiantovi §1411 §1412 §1413 §1414 §1415 §1416 §1417 §1418

Pododdíl 2 - Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám §1419 §1420 §1421 §1422

Pododdíl 3 - Inventář, jistota a pojištění §1423 §1424 §1425 §1426 §1427

Pododdíl 4 - Společná správa §1428 §1429 §1430 §1431

Pododdíl 5 - Obezřetné investice §1432 §1433 §1434 §1435

Pododdíl 6 - Vyúčtování §1436 §1437

Oddíl 3 - Skončení správy §1438 §1439 §1440 §1441 §1442 §1443 §1444 §1445 §1446 §1447

Oddíl 4 - Svěřenský fond

Pododdíl 1 - Pojem svěřenského fondu a jeho vznik §1448 §1449 §1450 §1451 §1452

Pododdíl 2 - Správa svěřenského fondu §1453 §1454 §1455 §1456

Pododdíl 3 - Obmyšlený §1457 §1458 §1459 §1460 §1461 §1462

Pododdíl 4 - Dohled nad správou svěřenského fondu §1463 §1464 §1465 §1466 §1467

Pododdíl 5 - Změny svěřenského fondu §1468 §1469 §1470

Pododdíl 6 - Zánik svěřenského fondu §1471 §1472 §1473 §1474

HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO

Díl 1 - Právo na pozůstalost §1475 §1476 §1477 §1478

Dědický nápad §1479 §1480

Dědická nezpůsobilost §1481 §1482 §1483

Zřeknutí se dědického práva §1484

Odmítnutí dědictví §1485 §1486 §1487 §1488 §1489

Vzdání se dědictví §1490

Díl 2 - Pořízení pro případ smrti

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §1491 §1492 §1493

Oddíl 2 - Závěť

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1494 §1495 §1496 §1497

Dovětek §1498

Připadnutí pozůstalosti dědicům §1499 §1500 §1501 §1502 §1503

Uvolněný podíl §1504 §1505 §1506

Náhradnictví §1507 §1508 §1509 §1510 §1511

Svěřenské nástupnictví §1512 §1513 §1514 §1515 §1516 §1517 §1518 §1519 §1520 §1521 §1522 §1523 §1524

Pořizovací nezpůsobilost §1525 §1526 §1527 §1528

Účinky omylu §1529 §1530 §1531

Pododdíl 2 - Forma závěti

Písemná forma závěti §1532

Závěť pořízená soukromou listinou §1533 §1534 §1535 §1536

Závěť pořízená veřejnou listinou §1537 §1538

Svědkové závěti §1539 §1540 §1541

Úlevy při pořizování závěti §1542 §1543 §1544 §1545 §1546 §1547 §1548 §1549

Mlčenlivost §1550

Pododdíl 3 - Vedlejší doložky v závěti §1551 §1552

Vykonavatel závěti §1553 §1554 §1555

Správce pozůstalosti §1556 §1557 §1558 §1559 §1560

Podmínky §1561 §1562 §1563

Doložení času §1564 §1565 §1566

Zvláštní ustanovení §1567 §1568

Příkaz §1569 §1570 §1571 §1572 §1573 §1574

Pododdíl 4 - Zrušení závěti §1575

Pořízení nové závěti §1576

Odvolání závěti §1577 §1578 §1579 §1580

Neúčinná zrušovací doložka §1581

Oddíl 3 - Dědická smlouva §1582 §1583 §1584 §1585 §1586 §1587 §1588 §1589 §1590 §1591

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi §1592 §1593

Díl 3 - Odkaz

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zřízení odkazu §1594 §1595 §1596

Obtížení odkazem §1597 §1598

Pododkaz §1599 §1600

Náhradnictví při odkazech §1601

Odvolání odkazu §1602 §1603

Oddíl 2 - Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů

Pododdíl 1 - Odkaz věcí určitého druhu §1604 §1605 §1606 §1607

Pododdíl 2 - Odkaz určité věci §1608 §1609 §1610 §1611

Pododdíl 3 - Odkaz pohledávky §1612 §1613 §1614 §1615 §1616 §1617

Pododdíl 4 - Jiné odkazy

Odkaz dětem a příbuzným §1618 §1619

Oddíl 3 - Nabytí odkazu §1620 §1621 §1622 §1623 §1624 §1625 §1626

Právo odkazovníka na zajištění §1627

Uvolněný odkaz §1628 §1629

Práva dědice vyhradivšího si soupis §1630 §1631

Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti §1632

Díl 4 - Zákonná posloupnost §1633

Odúmrť §1634

První třída dědiců §1635

Druhá třída dědiců §1636

Třetí třída dědiců §1637

Čtvrtá třída dědiců §1638

Pátá třída dědiců §1639

Šestá třída dědiců §1640

Několikeré příbuzenství §1641

Díl 5 - Povinný díl

Započtení na povinný díl a na dědický podíl

Oddíl 1 - Nepominutelný dědic §1642 §1643 §1644 §1645

Oddíl 2 - Vydědění §1646 §1647 §1648 §1649

Oddíl 3 - Ochrana nepominutelného dědice §1650 §1651 §1652 §1653

Oddíl 4 - Výpočet povinného dílu §1654 §1655 §1656 §1657

Oddíl 5 - Započtení na povinný díl a na dědický podíl §1658 §1659

Započtení na povinný díl §1660 §1661

Započtení na dědický podíl §1662 §1663 §1664

Díl 6 - Právo některých osob na zaopatření §1665 §1666 §1667 §1668 §1669

Díl 7 - Přechod pozůstalosti na dědice

Oddíl 1 - Nabytí dědictví §1670 §1671 §1672 §1673

Výhrada soupisu §1674 §1675 §1676

Oddíl 2 - Správa pozůstalosti a její soupis

Správa pozůstalosti §1677 §1678 §1679 §1680 §1681

Závěra pozůstalosti §1682 §1683

Soupis pozůstalosti §1684 §1685 §1686 §1687 §1688 §1689

Oddíl 3 - Potvrzení dědictví §1690 §1691 §1692 §1693

Oddíl 4 - Rozdělení pozůstalosti §1694 §1695 §1696 §1697 §1698 §1699 §1700

Oddíl 5 - Dluhy postihující dědice §1701 §1702

Práva věřitelů před potvrzením dědictví §1703

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu §1704 §1705

Právní účinky výhrady soupisu §1706 §1707 §1708

Odloučení pozůstalosti §1709 §1710

Vyhledání dluhů zůstavitele §1711 §1712 §1713

Díl 8 - Zcizení dědictví §1714 §1715 §1716 §1717 §1718 §1719 §1720

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH

Díl 1 - Vznik závazků a jejich obsah §1721 §1722 §1723

Díl 2 - Smlouva

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1724 §1725 §1726 §1727 §1728 §1729 §1730

Oddíl 2 - Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy §1731 §1732 §1733 §1734 §1735 §1736

Zrušení nabídky §1737

Odvolání nabídky §1738 §1739

Přijetí nabídky §1740 §1741 §1742 §1743 §1744 §1745

Oddíl 3 - Obsah smlouvy §1746 §1747 §1748 §1749 §1750 §1751 §1752 §1753 §1754 §1755

Oddíl 4 - Forma smlouvy §1756 §1757 §1758

Oddíl 5 - Účinky smlouvy

Obecná ustanovení §1759 §1760 §1761 §1762 §1763

Změna okolností §1764 §1765 §1766

Smlouva ve prospěch třetí osoby §1767 §1768

Smlouva o plnění třetí osoby §1769

Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy §1770

Dražba §1771

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku §1772 §1773 §1774 §1775 §1776 §1777 §1778 §1779

Veřejná nabídka §1780 §1781 §1782 §1783 §1784

Oddíl 7 - Smlouva o smlouvě budoucí

Základní ustanovení §1785 §1786 §1787 §1788

Díl 3 - Obsah závazků

Obecná ustanovení §1789 §1790 §1791

Úplata za plnění §1792

Neúměrné zkrácení §1793 §1794 §1795

Lichva §1796 §1797

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem §1798 §1799 §1800 §1801

Úroky §1802 §1803 §1804 §1805 §1806

Záloha §1807

Závdavek §1808 §1809

Díl 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1810 §1811 §1812 §1813 §1814 §1815 §1816 §1817 §1818 §1819

Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Pododdíl 1 - Obecná ustanoven

Sdělení před uzavřením smlouvy §1820 §1821

Obsah smlouvy §1822

Závazky ze smluv o poskytování služeb §1823

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem §1824 §1825 §1826 §1827

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory §1828

Odstoupení od smlouvy §1829 §1830 §1831 §1832 §1833 §1834 §1835 §1836 §1837

Neobjednané plnění §1838

Společná ustanovení §1839 §1840

Pododdíl 2 - Finanční služby §1841 §1842

Sdělení před uzavřením smlouvy §1843 §1844 §1844a §1845

Odstoupení od smlouvy §1846 §1847 §1848 §1849 §1850

Neobjednané plnění §1851

Oddíl 3 - Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §1852 §1853

Sdělení před uzavřením smlouvy §1854

Forma smlouvy §1855

Obsah smlouvy §1856 §1857 §1858 §1859

Jazyk smlouvy §1860

Odstoupení od smlouvy §1861 §1862 §1863 §1864 §1865

Zvláštní ustanovení §1866 §1867

Díl 5 - Společné dluhy a pohledávky

Obecné ustanovení §1868

Nedělitelné plnění §1869 §1870

Dělitelné plnění §1871

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně §1872 §1873 §1874 §1875 §1876

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně §1877 §1878

Díl 6 - Změny závazků

Oddíl 1 - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

Pododdíl 1 - Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky §1879 §1880 §1881 §1882 §1883 §1884 §1885 §1886

Postoupení souboru pohledávek §1887

Pododdíl 2 - Změna v osobě dlužníka

Převzetí dluhu §1888 §1889 §1890 §1891

Přistoupení k dluhu §1892

Převzetí majetku §1893 §1894

Pododdíl 3 - Postoupení smlouvy §1895 §1896 §1897 §1898 §1899 §1900

Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků §1901

Novace §1902

Narovnání §1903 §1904 §1905

Společná ustanovení §1906 §1907

Díl 7 - Zánik závazků

Oddíl 1 - Splnění

Obecná ustanovení §1908 §1909 §1910 §1911 §1912 §1913

Řádné plnění §1914 §1915 §1916 §1917 §1918 §1919 §1920 §1921 §1922 §1923 §1924 §1925

Způsob plnění §1926 §1927 §1928 §1929 §1930 §1931 §1932 §1933 §1934 §1935 §1936 §1937 §1938

Poukázka §1939 §1940 §1941 §1942 §1943 §1944 §1945

Poukázka na řad §1946

Poukázka na doručitele §1947 §1948

Kvitance §1949 §1950 §1951

Dlužní úpis §1952

Náhradní splnění §1953

Místo plnění §1954 §1955 §1956 §1957

Čas plnění §1958 §1959 §1960 §1961 §1962 §1963 §1964 §1965 §1966 §1967

Prodlení dlužníka §1968 §1969 §1970 §1971 §1972 §1973 §1974

Prodlení věřitele §1975 §1976

Společná ustanovení §1977 §1978 §1979

Fixní závazek §1980

Oddíl 2 - Jiné způsoby zániku závazků

Dohoda §1981

Započtení §1982 §1983 §1984 §1985 §1986 §1987 §1988 §1989 §1990 §1991

Odstupné §1992

Splynutí §1993 §1994

Prominutí dluhu §1995 §1996 §1997

Výpověď §1998 §1999 §2000

Odstoupení od smlouvy §2001 §2002 §2003 §2004 §2005

Následná nemožnost plnění §2006 §2007 §2008

Smrt dlužníka nebo věřitele §2009

Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2010 §2011

Jistota §2012 §2013 §2014 §2015 §2016 §2017

Oddíl 2 - Zajištění dluhu

Ručení §2018 §2019 §2020 §2021 §2022 §2023 §2024 §2025 §2026 §2027 §2028

Finanční záruka §2029 §2030 §2031 §2032 §2033 §2034 §2035 §2036 §2037 §2038 §2039

Zajišťovací převod práva §2040 §2041 §2042 §2043 §2044

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů §2045 §2046 §2047

Oddíl 3 - Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta §2048 §2049 §2050 §2051 §2052

Uznání dluhu §2053 §2054

HLAVA II - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 1 - Převedení věci do vlastnictví jiného

Oddíl 1 - Darování

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2055 §2056 §2057 §2058 §2059 §2060 §2061

Darování podpory §2062

Darování pro případ smrti §2063 §2064 §2065

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o platnosti darování §2066 §2067

Pododdíl 3 - Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi §2068 §2069 §2070 §2071

Odvolání daru pro nevděk §2072 §2073 §2074 §2075

Společná ustanovení §2076 §2077 §2078

Oddíl 2 - Koupě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2079 §2080 §2081 §2082 §2083 §2084

Pododdíl 2 - Koupě movité věci

Základní ustanovení §2085 §2086

Povinnosti prodávajícího §2087 §2088 §2089 §2090 §2091 §2092 §2093 §2094

Předmět koupě §2095 §2096 §2097 §2098

Práva z vadného plnění §2099 §2100 §2101 §2102 §2103 §2104 §2105 §2106 §2107 §2108 §2109 §2110 §2111 §2112

Záruka za jakost §2113 §2114 §2115 §2116 §2117

Povinnosti kupujícího §2118 §2119 §2120

Nebezpečí škody na věci §2121 §2122 §2123 §2124 §2125

Svépomocný prodej §2126 §2127

Pododdíl 3 - Koupě nemovité věci §2128 §2129 §2130 §2131

Pododdíl 4 - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva §2132 §2133 §2134

Výhrada zpětné koupě §2135 §2136 §2137 §2138

Výhrada zpětného prodeje §2139

Předkupní právo §2140 §2141 §2142 §2143 §2144 §2145 §2146 §2147 §2148 §2149

Koupě na zkoušku §2150 §2151

Výhrada lepšího kupce §2152 §2153

Cenová doložka §2154 §2155 §2156

Jiná vedlejší ujednání §2157

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §2158 §2159 §2160

Jakost při převzetí §2161 §2162 §2163 §2164

Práva z vadného plnění §2165 §2166 §2167 §2168 §2169 §2170 §2171 §2172 §2173 §2174

Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu §2175 §2176 §2177 §2178 §2179 §2180 §2181 §2182 §2183

Oddíl 3 - Směna

Základní ustanovení §2184 §2185 §2186 §2187 §2188

Díl 2 - Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 1 - Výprosa

Základní ustanovení §2189 §2190 §2191 §2192

Oddíl 2 - Výpůjčka

Základní ustanovení §2193 §2194 §2195 §2196 §2197 §2198 §2199 §2200

Oddíl 3 - Nájem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2201

Předmět nájmu §2202 §2203 §2204

Pronajímatel §2205 §2206 §2207 §2208 §2209 §2210 §2211 §2212

Nájemce §2213 §2214

Podnájem §2215 §2216

Nájemné §2217 §2218

Další práva a povinnosti stran §2219 §2220

Změna vlastnictví §2221 §2222 §2223 §2224

Skončení nájmu §2225 §2226 §2227 §2228 §2229 §2230 §2231 §2232 §2233 §2234

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení §2235 §2236 §2237 §2238

Zakázaná ujednání §2239 §2240 §2241

Odevzdání bytu §2242 §2243 §2244 §2245

Nájemné a jiné platby §2246 §2247 §2248 §2249 §2250 §2251 §2252 §2253

Jistota a smluvní pokuta §2254

Práva a povinnosti stran §2255 §2256 §2257 §2258

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu §2259 §2260 §2261 §2262 §2263 §2264 §2265 §2266 §2267 §2268 §2269

Společný nájem §2270 §2271

Členové nájemcovy domácnosti §2272 §2273

Podnájem §2274 §2275 §2276 §2277 §2278

Následky smrti nájemce §2279 §2280 §2281 §2282 §2283 §2284

Skončení nájmu §2285 §2286 §2287 §2288 §2289 §2290 §2291 §2292 §2293 §2294 §2295 §2296

Nájem služebního bytu §2297 §2298 §2299

Nájem bytu zvláštního určení §2300 §2301

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Základní ustanovení §2302 §2303 §2304 §2305 §2306

Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání §2307

Skončení nájmu §2308 §2309 §2310 §2311 §2312 §2313 §2314

Náhrada za převzetí zákaznické základny §2315

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých

Základní ustanovení §2316 §2317 §2318 §2319 §2320

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

Základní ustanovení §2321 §2322 §2323 §2324 §2325

Pododdíl 6 - Ubytování

Základní ustanovení §2326 §2327 §2328 §2329 §2330 §2331

Oddíl 4 - Pacht

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2332 §2333 §2334 §2335 §2336 §2337 §2338 §2339 §2340 §2341

Inventář §2342 §2343 §2344

Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

Základní ustanovení §2345 §2346 §2347 §2348

Pododdíl 3 - Pacht závodu §2349 §2350 §2351 §2352 §2353 §2354 §2355 §2356 §2357

Oddíl 5 - Licence

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2358 §2359

Výhradní nebo nevýhradní licence §2360 §2361 §2362

Podlicence §2363 §2364 §2365

Odměna §2366 §2367 §2368 §2369

Výpověď §2370

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

Základní ustanovení §2371 §2372 §2373 §2374

Omezení nabyvatele licence §2375 §2376

Rozmnoženina pro autora §2377

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele §2378 §2379 §2380 §2381

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora §2382

Zánik licence §2383

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Základní ustanovení §2384 §2385 §2386

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze §2387 §2388 §2389

Oddíl 6 - Zápůjčka

Základní ustanovení §2390 §2391 §2392 §2393 §2394

Oddíl 7 - Úvěr

Základní ustanovení §2395 §2396 §2397 §2398 §2399 §2400

Díl 3 - Pracovní poměr §2401

Díl 4 - Závazky ze schovacích smluv

Oddíl 1 - Úschova

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2402 §2403 §2404 §2405 §2406 §2407 §2408

Pododdíl 2 - Úschova cenného papíru §2409

Hromadná úschova §2410 §2411 §2412

Imobilizace cenných papírů §2413 §2414

Oddíl 2 - Skladování

Základní ustanovení §2415 §2416 §2417 §2418 §2419 §2420 §2421 §2422 §2423 §2424 §2425 §2426 §2427

Svépomocný prodej §2428 §2429

Díl 5 - Závazky ze smluv příkazního typu

Oddíl 1 - Příkaz

Základní ustanovení §2430 §2431 §2432 §2433 §2434 §2435 §2436 §2437 §2438 §2439 §2440 §2441 §2442 §2443 §2444

Oddíl 2 - Zprostředkování

Základní ustanovení §2445 §2446 §2447 §2448 §2449 §2450 §2451 §2452 §2453 §2454

Oddíl 3 - Komise

Základní ustanovení §2455 §2456 §2457 §2458 §2459 §2460 §2461 §2462 §2463 §2464 §2465 §2466 §2467 §2468 §2469 §2470

Oddíl 4 - Zasílatelství

Základní ustanovení §2471 §2472 §2473 §2474 §2475 §2476 §2477 §2478 §2479 §2480 §2481 §2482

Oddíl 5 - Obchodní zastoupení

Základní ustanovení §2483 §2484

Rozhodné území §2485 §2486

Výhradní obchodní zastoupení §2487

Nevýhradní obchodní zastoupení §2488

Povinnosti obchodního zástupce §2489 §2490 §2491 §2492 §2493 §2494

Povinnosti zastoupeného §2495 §2496 §2497 §2498

Provize §2499 §2500 §2501 §2502 §2503 §2504 §2505 §2506 §2507 §2508

Trvání obchodního zastoupení §2509

Výpověď obchodního zastoupení §2510 §2511 §2512 §2513

Zvláštní odměna §2514 §2515 §2516 §2517

Konkurenční doložka §2518

Zakázaná ujednání §2519 §2520

Díl 6 - Zájezd

Základní ustanovení §2521 §2522 §2523 §2524

Potvrzení o zájezdu §2525 §2526

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu §2527

Další náležitosti potvrzení o zájezdu §2528 §2529

Změna ceny zájezdu §2530 §2530a

Změna závazku ze smlouvy §2531

Postoupení smlouvy §2532

Odstoupení od smlouvy §2533 §2534 §2535 §2536 §2536a

Vady zájezdu §2537 §2538 §2539 §2540

Pomoc v nesnázích §2541

Náhrada škody §2542 §2543 §2544 §2544a

Zahraniční školní pobyt §2545 §2546 §2547

Společné ustanovení §2548 §2549 §2549a

Díl 7 - Závazky ze smluv o přepravě

Oddíl 1 - Přeprava osob a věcí

Pododdíl 1 - Přeprava osoby

Základní ustanovení §2550 §2551 §2552 §2553 §2554

Pododdíl 2 - Přeprava věci

Základní ustanovení §2555 §2556 §2557 §2558

Přerušení přepravy §2559 §2560 §2561 §2562 §2563

Přepravné §2564 §2565

Náhrada škody §2566 §2567 §2568 §2569

Svépomocný prodej §2570 §2571

Pododdíl 3 - Náložný list §2572 §2573 §2574 §2575 §2576 §2577

Pododdíl 4 - Společná ustanovení o přepravě osob a věcí §2578 §2579 §2580 §2581

Oddíl 2 - Provoz dopravního prostředku §2582 §2583 §2584 §2585

Díl 8 - Dílo

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2586 §2587 §2588

Způsob provádění díla §2589 §2590 §2591 §2592 §2593 §2594 §2595

Věci k provedení díla §2596 §2597 §2598

Vlastnické právo k předmětu díla §2599 §2600 §2601 §2602 §2603

Provedení díla §2604 §2605 §2606 §2607 §2608

Svépomocný prodej §2609

Cena za dílo §2610 §2611 §2612 §2613 §2614

Vady díla §2615 §2616 §2617 §2618 §2619

Oddíl 2 - Určení ceny podle rozpočtu §2620 §2621 §2622

Oddíl 3 - Stavba jako předmět díla §2623

Nebezpečí škody §2624

Právo na vyúčtování §2625

Kontrola provádění díla §2626

Skryté překážky §2627

Převzetí stavby §2628

Vady stavby §2629 §2630

Oddíl 4 - Dílo s nehmotným výsledkem §2631 §2632 §2633 §2634 §2635

Díl 9 - Péče o zdraví

Základní ustanovení §2636 §2637

Poučení §2638 §2639 §2640 §2641

Práva a povinnosti stran §2642 §2643 §2644 §2645 §2646

Záznamy o péči o zdraví §2647 §2648 §2649 §2650 §2651

Díl 10 - Kontrolní činnost

Základní ustanovení §2652 §2653 §2654 §2655 §2656 §2657 §2658 §2659 §2660 §2661

Díl 11 - Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

Oddíl 1 - Účet

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2662 §2663 §2664 §2665 §2666 §2667 §2668

Pododdíl 2 - Platební účet §2669

Pododdíl 3 - Jiný než platební účet §2670 §2671 §2672 §2673 §2674 §2675

Pododdíl 4 - Vkladní knížka §2676 §2677 §2678 §2679

Oddíl 2 - Jednorázový vklad §2680

Vkladní list §2681

Oddíl 3 - Akreditiv

Základní ustanovení §2682 §2683 §2684 §2685 §2686

Potvrzený akreditiv §2687 §2688 §2689

Dokumentární akreditiv §2690 §2691 §2692

Jiné akreditivy §2693

Oddíl 4 - Inkaso

Základní ustanovení §2694 §2695 §2696 §2697 §2698

Dokumentární inkaso §2699 §2700

Díl 12 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

Oddíl 1 - Důchod

Základní ustanovení §2701 §2702 §2703 §2704 §2705 §2706

Oddíl 2 - Výměnek

Základní ustanovení §2707 §2708 §2709 §2710 §2711 §2712 §2713 §2714 §2715

Díl 13 - Společnost

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2716 §2717 §2718 §2719 §2720

Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků navzájem §2721 §2722 §2723 §2724 §2725 §2726 §2727 §2728 §2729

Oddíl 3 - Správa společnosti §2730 §2731 §2732 §2733 §2734 §2735

Oddíl 4 - Práva a povinnosti společníků k třetím osobám §2736 §2737 §2738

Oddíl 5 - Zánik členství §2739 §2740 §2741 §2742 §2743

Oddíl 6 - Zánik společnosti §2744 §2745 §2746

Díl 14 - Tichá společnost

Základní ustanovení §2747 §2748 §2749 §2750

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě §2751 §2752 §2753

Zánik tiché společnosti §2754 §2755

Díl 15 - Závazky z odvážných smluv

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2756 §2757

Oddíl 2 - Pojištění

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §2758 §2759 §2760

Pojistný zájem §2761 §2762 §2763 §2764 §2765

Pojištěný §2766

Pojištění cizího pojistného nebezpečí §2767 §2768

Rovné zacházení §2769

Oprávněná osoba §2770 §2771 §2772 §2773

Pojistné podmínky §2774

Pojistka §2775 §2776 §2777 §2778

Povinné pojištění §2779 §2780 §2781

Pojistné §2782 §2783 §2784 §2785 §2786 §2787

Povinnost k pravdivým sdělením §2788 §2789

Změna pojistného rizika §2790 §2791 §2792 §2793 §2794 §2795

Šetření pojistné události §2796 §2797 §2798 §2799

Následky porušení povinností §2800

Přerušení pojištění §2801

Zánik pojištění §2802 §2803 §2804 §2805 §2806 §2807 §2808 §2810

Pododdíl 2 - Škodové pojištění

Rozsah §2811

Změna vlastnictví pojištěného majetku §2812

Hranice pojistného plnění §2813 §2814 §2815

Množné pojištění §2816

Soupojištění §2817

Vícenásobné pojištění §2818

Zachraňovací náklady §2819

Přechod práva na pojistitele §2820

Pododdíl 3 - Obnosové pojištění §2821 §2822 §2823

Pododdíl 4 - Obecná ustanovení o pojištění osob §2824 §2825 §2826

Skupinové pojištění §2827 §2828 §2829 §2830 §2831 §2832

Pododdíl 5 - Životní pojištění §2833 §2834 §2835 §2836

Výluka z pojištění §2837

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby §2838 §2839 §2840 §2841

Odkupné §2842 §2843

Pododdíl 6 - Úrazové pojištění §2844 §2845 §2846

Pododdíl 7 - Pojištění pro případ nemoci §2847 §2848

Pododdíl 8 - Pojištění majetku §2849 §2850 §2851 §2852

Přepojištění §2853

Podpojištění §2854

Zvláštní ustanovení §2855

Pododdíl 9 - Pojištění právní ochrany §2856 §2857 §2858 §2859 §2860

Pododdíl 10 - Pojištění odpovědnosti §2861 §2862 §2863 §2864 §2865 §2866 §2867

Pododdíl 11 - Pojištění úvěru nebo záruky §2868 §2869 §2870

Pododdíl 12 - Pojištění finančních ztrát §2871

Pojištění velkého pojistného rizika §2872

Oddíl 3 - Sázka, hra a los

Pododdíl 1 - Sázka

Základní ustanovení §2873 §2874 §2875 §2876 §2877 §2878 §2879 §2880

Pododdíl 2 - Hra §2881

Pododdíl 3 - Los §2882

Pododdíl 4 - Společné ustanovení §2883

Díl 16 - Závazky z právního jednání jedné osoby

Oddíl 1 - Veřejný příslib

Pododdíl 1 - Příslib odměny §2884 §2885 §2886

Pododdíl 2 - Vypsání ceny §2887 §2888 §2889

Oddíl 2 - Slib odškodnění §2890 §2891 §2892 §2893

HLAVA III - ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Díl 1 - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 1 - Základní ustanovení §2894 §2895 §2896 §2897 §2898 §2899

Prevence §2900 §2901 §2902 §2903

Náhoda §2904

Nutná obrana §2905

Krajní nouze §2906 §2907 §2908

Oddíl 2 - Povinnost nahradit škodu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Porušení dobrých mravů §2909

Porušení zákona §2910

Domněnka nedbalosti §2911 §2912

Porušení smluvní povinnosti §2913 §2914

Škoda způsobená několika osobami §2915 §2916 §2917 §2918 §2919

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání §2920 §2921 §2922

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi §2923

Škoda z provozní činnosti §2924

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným §2925

Škoda na nemovité věci §2926

Škoda z provozu dopravních prostředků §2927 §2928 §2929 §2930 §2931 §2932

Škoda způsobená zvířetem §2933 §2934 §2935

Škoda způsobená věcí §2936 §2937 §2938

Škoda způsobená vadou výrobku §2939 §2940 §2941 §2942 §2943

Škoda na převzaté věci §2944

Škoda na odložené věci §2945

Škoda na vnesené věci §2946 §2947 §2948 §2949

Škoda způsobená informací nebo radou §2950

Oddíl 3 - Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2951 §2952

Snížení náhrady §2953 §2954 §2955

Pododdíl 2 - Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Obecná ustanovení §2956 §2957

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení §2958 §2959

Náklady spojené s péčí o zdraví §2960

Náklady pohřbu §2961

Peněžité dávky §2962 §2963 §2964 §2965 §2966 §2967

Odbytné §2968

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení

Náhrada při poškození věci §2969

Náhrada při poranění zvířete §2970

Náhrada nemajetkové újmy §2971

Díl 2 - Zneužití a omezení soutěže

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2972 §2973 §2974

Zakázaná konkurenční doložka §2975

Oddíl 2 - Nekalá soutěž

Základní ustanovení §2976

Klamavá reklama §2977

Klamavé označení zboží nebo služby §2978

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby §2979

Srovnávací reklama §2980

Vyvolání nebezpečí záměny §2981

Parazitování na pověsti §2982

Podplácení §2983

Zlehčování §2984

Porušení obchodního tajemství §2985

Dotěrné obtěžování §2986

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí §2987

Ochrana proti nekalé soutěži §2988 §2989

Ochrana proti omezování soutěže §2990

HLAVA IV - ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ

Díl 1 - Bezdůvodné obohacení §2991 §2992 §2993 §2994 §2995 §2996 §2997 §2998 §2999 §3000 §3001 §3002 §3003 §3004 §3005

Díl 2 - Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Oddíl 1 - Nepřikázané jednatelství

Základní ustanovení §3006

Odvracení škody §3007

Záchrana cizí věci §3008

Jednání k užitku jiné osoby §3009

Společná ustanovení §3010 §3011

Oddíl 2 - Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Základní ustanovení §3012 §3013 §3014

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §3015 §3016 §3017 §3018 §3019 §3020 §3021 §3022 §3023 §3024 §3025 §3026 §3027

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §3028 §3029 §3030 §3031 §3032 §3033 §3034 §3035

Oddíl 2 - Lhůty a doby §3036 §3037

Oddíl 3 - Majetkové právo manželské §3038 §3039 §3040

Oddíl 4 - Právnické osoby §3041 §3042 §3043 §3044 §3045 §3046 §3047 §3048 §3049 §3050 §3051 §3052 §3053

Oddíl 5 - Věcná práva

Pozemky a stavby §3054 §3055 §3056 §3057 §3058 §3059 §3060 §3061

Spoluvlastnictví §3062 §3063

Katastr nemovitostí §3064 §3065

Mimořádné vydržení §3066

Opuštění nemovité věci §3067 §3068

Oddíl 6 - Dědické právo §3069 §3070 §3071 §3072

Oddíl 7 - Závazková práva §3073 §3074 §3075 §3076 §3077 §3078 §3079

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §3080

Účinnost §3081

č. 460/2016 Sb. - Čl. II

č. 163/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

89

XXXXX

xx xxx 3. xxxxx 2012

xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxx vytvářejí xx svém xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Uplatňování xxxxxxxxxx práva xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejného.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx výslovně, xxxxx xx osoby xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; zakázána jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx dobré xxxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx týkající xx postavení xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx zřetelem x xxxxxxxx, které xx xxx chrání. Rozejde-li xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx příkazem, xxxx xx ustoupit.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nelze xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, než xxxx xxxxx x xxxxxxxxx smyslu xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx úmyslu xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x použití xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x rozporu s xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx obyčejné xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Soukromé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx právo xxxx xx o xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jeho xxxxxx xxxx lidí xxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxx nepůsobí xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxx a xxxxxx, xxxxx i xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, rodičovství x xxxxxxxxxx požívají xxxxxxxx xxxxxxx ochrany,

c) xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx závislost xxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) daný xxxx zavazuje x xxxxxxx xxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x jen xxxxx xxxx xxxxxxxx, jak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx odepřít, xx xx xx xxxxx náleží.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx obecně xxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

(1) Má se xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx i schopnost xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xx xx xxxxx xx xx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Činí-li xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx na něčí xxxxxxxxx, xx se xx xxxxx vědomost, xxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxx případu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které xx xxxxxx být v xxxxx postavení zřejmé. Xx platí xxxxxxx, xxxxx právní řád xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx pochybnosti.

§5

(1) Kdo xx xxxxxxx nebo ve xxxxx s jinou xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx výkonu jako xxxxxxxxxx určitého xxxxxxxx xxxx stavu, xxxx xxx xxxxxx, xx xx schopen xxxxxx xx znalostí x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxx této xxxxxxx péče, jde xx x jeho xxxx.

(2) Xxxxx vůli xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx ten, xxx xxxx ke své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx zakázána.

§6

(1) Xxxxx má xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx poctivě.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx protiprávního činu. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyvolal xxxx nad xxxxxx xx xxxxxxxx.

§7

Má se za xx, xx xxx, xxx jednal xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxx.

(2) Soukromá xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx rozsahu, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. X zvyklostem xxx xxxxxx xxxxx, dovolává-li xx xxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxx-xx právní xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx výslovného ustanovení, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, které xx xxxx xxxxxxxx případu xx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx podle principů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon, tak, xxx se dospělo xx zřetelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x stavu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx a xxxxxx práv a xxxxxxxxxx ze xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx přiměřeně x xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv x xxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§12

Xxxxx, xxx xx xxxx xx svém xxxxx xxxxxxx, xxxx xx domáhat xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx"). Není-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx moci xxxx.

§13

Xxxxx, xxx se xxxxxx právní xxxxxxx, xxxx důvodně xxxxxxxx, xx xxxx právní xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, který xxx byl rozhodnut x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxxxx případ xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx ochrany, xxxxx xx přesvědčivé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx zřejmé, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Hrozí-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx jej xxxxx, kdo je xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx a prostředky, xxxxx se xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Směřuje-li xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx práva, xxxxx xx bylo xxxxx xxxxxxx, xxxx se xxx, xxx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx zbytečného odkladu xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx způsobilost mít x xxxxxx právního xxxx práva x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx vlastním právním xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx).

§16

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx ani xxxxxx; xxxxx-xx tak, xxxxxxxxxx xx x xxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxx xxx x vykonávat xxx osoba. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx a jen xxxx ní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx povinnost xxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx povinnost xxxxx, které podle xxxxxx právního xxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxx je xxxxxxx, xxxx právnická.

§19

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx rozumem a xxxxx poznatelná přirozená xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Zákon xxxxxxx xxx meze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx se xxxx xxxxx; xxxxx-xx xx xxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx x omezení xxxxxx xxxx x míře xxxxxxxxxx xxxxxx, dobrým xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx organizovaný xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx osobnost, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Právnická xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx mít xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx se to x xxxxxx povahou xxxxxx osob.

§21

Xxxx xx v xxxxxxx soukromého xxxxx xxxxxxxx za právnickou xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx právně xxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"); xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx za osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxx jedna x xxxx, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx vlastní. Xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x osoby xxxxxxxxxx nebo osoby, xxxxx xxxxx trvale xxxx.

(2) Stanoví-li zákon x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx omezení xxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x užití xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, platí tyto xxxxxxxx a xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jejího statutárního xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx skutečnosti.

Xxx 2

Fyzické xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§23

Člověk xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx.

§24

Každý xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxxx xx a xxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx by xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebyl, xxxxxxxx xx jednání v xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§25

Na xxxxxx dítě xx xxxxx xxxx xx xxx xxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxx xxxx zájmům. Má xx za to, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx však xxxx, xxxxx xx xx xx, xxxx xx xxxxx nebylo.

§26

Xxxxx xxxxx

(1) Smrt xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystavenou xx xxxxxxxxxxx těla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx tělo mrtvého xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx i xxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxx xxxxxxxx k okolnostem xxxx xxxx xxxxx. X rozhodnutí určí xxxx den, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx.

§27

Xxxxxx-xx xxxxxx následek xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx člověk xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx xxxxx, xxxxx x xxxx zemřel xxxx xxxxx, má xx xx to, xx xxxxxxx zemřeli xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxx-xx známo, xxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxx xxxxx xxx, xxx bylo xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx, kde xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xx, xxx naposledy xxxxxxx xxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a přeměně xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx za xx, xx dnem xxxxx xxxxxxx je xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx člověka, xxx xx jeho xxxxxx x majetkové xxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dítěti a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x době xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dítěti a x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x době xx xxxxxxx; soud rozhodne, x xx x xxx xxxxxx, jak xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dítě xxxxxxx.

§30

Zletilost

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xx člověk xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osmnáctého xxxx xxxx.

(2) Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx manželství. Svéprávnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ani xxxxxxx xxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Nezletilí

§31

Má xx xx xx, že xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx svéprávnosti, je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxx přiměřeným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxx.

§32

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k určitému xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určitého xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x mezích xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xx-xx zákonných xxxxxxxx xxxx, xxxxxxx, projeví-li xxxx xxxxx osobě xxxx xxxxxxx jeden x nich. Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx zástupců xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx žádného x xxxx.

§33

(1) Udělí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xxxxxxx x samostatnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx x xxxx xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx x xxxxx činností xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx výkon xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx patnáct xxx xxxx nezletilých, xxxxx neukončili xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, reklamní xxxx sportovní xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

§35

Nezletilý, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx let, se xxxx zavázat x xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx práce xxxxx xxx sjednán xxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx ukončí povinnou xxxxxx xxxxxxxx.

§36

Nezletilý, který nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, bez xxxxxx xx obsah ostatních xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx návrhu xxxxxx, pokud nezletilý xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx jeho schopnost xxx se xxxxx x xxxxxxxx xx xxx záležitosti x xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nezletilého.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx nezletilému xxxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x návrhem xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx právně xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx člověk projevit xxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx osoba, nebo xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Xxxx-xx prohlášení xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx listinou xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx svědky; xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx jen xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx zájem x xxxxxx nevidomé, xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsah xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li obsahem xxxxxxxxxx pořízeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxx listinu xxxxxx, xxxxxx xxxxx o xxx, xxx prohlášení xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx xx opatrovníka x xxx xxxxxxxx xxxxxxx sepsal, xx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xxxx-xx prohlášení xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx neumí nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx, musí jí xxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xx smyslovým postižením, xxxxx nemůže číst xxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxx xxxxxxx tlumočen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zvolila, x xx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx listiny xxxxxxxx. Kdo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

§41

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, kdo xx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§42

Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx-xx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx na podmínku, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx soud.

§43

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, že xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxx x jiným xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx by xxxxx xxxxxxx, xxxxx prohlášení xxxxxx, xxxxxxx závažná xxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvine xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxx xxxxx člověka, x xxxxx prohlášení xxxxxxxxx, x to x za xxxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxx xxxxx.

§44

Je-li xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxx xxxx, xxx xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx nápomoc při xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xx svéprávnosti, xxxx si x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; podpůrců xxxx xxx x xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx podporovanému, že xxxx x xxxx xxxxxxxxx přítomen xxx xxxx xxxxxxxx jednáních, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Smlouva nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xx schválí xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx uzavřena x xxxxxxx formě, xxxxxxxx xx, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx zájmům xxxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxx nesmí xxxxxxx zájmy podporovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ani xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obohatit.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx při xxxxxx svých xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx jedná x xxxxxxx formě, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx své xxxxxx, xxxxxxxxx x s xxxxxx o podpoře, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx má x xxxxx namítat neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§48

Na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx; soud xx odvolá i x xxxxxxx, xx xxxxxxxx závažně xxxxxx xxx povinnosti, a xx i xxx xxxxxx.

Zastoupení xxxxxx domácnosti

§49

(1) Xxxxx-xx duševní porucha xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx zastoupeným xxxx xxxx vznikem zastoupení xx xxxxxxxx domácnosti xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, že xx xxxx zastupovat, x srozumitelně xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx zastoupení. Odmítne-li xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přání.

§50

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžaduje schválení xxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvine xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxx xxxxx zastoupeného, x xx x xx použití takového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx zastoupený xxxxx.

§51

Zástupce dbá o xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx x x xx, aby xxxxxx xxxx xxxxxx nebyl x rozporu s xxxx xxxxxxxxxxx a xxx, nelze-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxxxx x přáním xxxxxxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx životním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx udělit xxxxxxx x zásahu xx xxxxxxx nebo xxxxxxx integrity člověka x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx obvyklých xxxxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxx x xxxxxxx nepřesahujícím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xx-xx zastoupený xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx z xxxx.

§54

(1) Zastoupení xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx vzdá xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx zastupoval; x xxxxxxxxx postačí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxx xxxx jmenuje zastoupenému xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx rozhodování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§55

(1) X xxxxxxx svéprávnosti lze xxxxxxxxxx xxx v xxxxx člověka, xxxxx xx xx týká, xx xxxx zhlédnutí x s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Přitom musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx neschopnosti xxxxxxx xxxxxxxx se x vlastní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx člověka xxx jen tehdy, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx x nepostačí-li vzhledem x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx člověka, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx člověk xxxxx.

§57

(1) Xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx člověka x rozsahu, x xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, schopen xxxxxx xxxxxx, x vymezí xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxx xx samo x xxxx důvodem k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxx může x xxxxxxx řízení o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x určitou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx pro xxxx xxxxxxxx, nebo na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxxx. Xx-xx xxxxxx, xx xx stav xxxxxxx x této době xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx x této xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx omezení, xxxxxx xxxxxx xxxxxx původního xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxxxx rok.

§60

Změní-li xx xxxxxxxxx, xxxx své rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x to x xxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člověka, xxxx xxxxx jím xxxxxxxx xx opatrovníka xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx jmenována; xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k opatrovnictví, xxxx xx s xxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

V rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx výběru opatrovníka xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sledují-li xxxx prospěch, x xxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx.

§63

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nezpůsobilou xxxxxx xxxxxx xxxx osobu, xxxxx zájmy xxxx x xxxxxxx se xxxxx opatrovance, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx pobývá nebo xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx, nebo osobu xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx x běžných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx života.

§65

(1) Jednal-li opatrovanec xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prohlásit za xxxxxxxx, xxx působí-li xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx k xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxx učiní, xxxx xx xxxxx návrhy xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx opatrovancovo xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx je opatrovník xxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, co xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxxxxxx

§66

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, nepodal x xxxx xxxxxx a xxxx o xxx xxxxx, xxx se xxxxxxx. Soud xxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti.

(2) Prohlášení xx xxxxxxxxxxx se xxxx stát na xxxxx xxxxx, která xx xxx xx xxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx účast.

§67

(1) Xxx posuzování xxxxxxx, k nimž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x záležitost xxxx xxxxxxxx stavu. Xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x x přihlédnutím x xxxx xxxxxx.

(2) Xx právní xxxxxxx, x xxxxx došlo xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezvěstného xxxx, xx xxxxxxx své xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, přestože xxxx prohlášení xxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxx byl prohlášen xx nezvěstného.

§68

Xxxxxxx-xx se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Prohlášení xxxxxxx xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx za xxx xxxxx nezvěstného.

§69

Xxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xx se xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx nevyžadoval.

§70

Bude-li za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nejsou xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce. Xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxx není znám, xxxxxxx xxxxxx v xxxxx nezvěstného, xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx zanedbává, nebo xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxx smrti

§71

(1) Xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx zájem, xxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xxx mít xxxxxxx za xx, xx xxxxxx, x xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xx člověka, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxx by zemřel. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx den xxxx smrti; xxxxx xxxxx x registrovaném xxxxxxxxxxx.

§72

Byl-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx z okolností xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx živ, xxxxxx xxxx smrt xxxx nepochybná, xxxx xx soud xxxxxxxxx xx mrtvého xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxx xxx, který xxxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx tento xxx je xxxx xxxxx nezvěstného.

§73

Xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxx od konce xxxx, x xxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx učinit, xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx 75.

§74

(1) Člověka, xxxxx xx stal xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x sobě xxxxxx x xxxx x xxx xxxxx, kde xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx nezvěstného xxxxxxxxx, xxx prohlásit xx mrtvého nejdříve xx uplynutí sedmi xxx xx konce xxxx, x xxxx xx objevila xxxxxxxx xxxxxx, z xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx nezvěstným xxxx xxxxxxxxx osmnáctého xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roku, x xxxx xxxxxx dvacet xxx let xx xxxx xxxxxxxx.

§75

Člověka, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byl x xxxxxxxx xxxxxx větší xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx roku, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx lze xxxxxxxx, xx byl x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx naživu.

§76

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx dříve xxxx xxxxxxx, anebo xx xx ještě xxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx je xxxxxx, x prohlášení xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx důkaz xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxx 5

Jméno x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x xxxxx příjmení, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Každý xxxxxx má právo xxxxxx xxx jméno x právním xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx ochranu svého xxxxx x na xxxx x němu.

(2) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx styku xxxxx xxxx jméno než xxx vlastní, nese xxxxxxxx xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zpochybněním xxxxx xxxxx ke xxxxx xxxx který xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxx bylo xx xxxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxx aby xxx xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx či nemůže-li x jiné xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx, předek xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, dal xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx pro to xxxxx spočívající x xxxxxxxxx zájmu na xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx do xxxxxx xxxxx ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§79

Pseudonym

(1) Xxxxxx xxxx xxx určitý xxxx xxx činnosti xxxx x pro soukromý xxxx vůbec přijmout xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx újmu xxxxxxxxx, xx-xx zřejmé, xxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxx strana xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Vejde-li xxxxxxxxx xx xxxxxxx, požívá xxxxxx ochrany jako xxxxx.

§80

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx má xxxxxxxx v xxxxx, xxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx s výhradou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx případu. Uvádí-li xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx skutečné xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx dovolat x xxxx xxxxxxxxxx bydliště. Xxxxx xxxx, kdo xx x dobré xxxx xxxxxx uvedeného xxxxx, xxxxxx člověk xxxxxxx, xx má xxx skutečné xxxxxxxx x jiném xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xx xxxxx, xxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx zjistit, anebo xxx-xx xx xxxxxxx xxx x neúměrnými xxxxxxxx, považuje se xx bydliště člověka xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx práv. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx člověka xxx podle xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x důstojnost xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vážnost, xxxx, soukromí x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Člověk, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx byl odstraněn xxxx xxxxxxxx.

(2) Po xxxxx člověka xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domáhat xxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx.

§83

(1) Souvisí-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx osobnosti xxxxxxx x jeho xxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx uplatnit x xxxx xxxxxxxxx osoba; xx jeho xxxxxx xxxx xxx jeho xxxxxx a s xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx projevit xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx smrti xxxxxxx xx právnická xxxxx xxxx domáhat, xxx od neoprávněného xxxxxx bylo upuštěno x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx následky.

Pododdíl 2

Xxxxxx x xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxx jakýmkoli způsobem xxxxxx člověka xxx, xxx podle xxxxxxxxx xxxx xxxxx určit xxxx totožnost, xx xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx.

§85

(1) Rozšiřovat xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxx s jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx x zobrazení své xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, že bude xxxxxx, platí, že xxxxxxx i k xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx obvyklým xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§86

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx soukromí jiného, xxxx-xx x tomu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx bez svolení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx soukromý xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx zvukový xxxx xxxxxxxx xxxxxx, využívat xxxxxx xx jiné xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx soukromém xxxxxx xxxxx. Ve stejném xxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx písemnosti xxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxx písemnosti xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxxx nebo xxxx projevů xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xx určitou xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx určitou xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností nebo xxxx rozumný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx škodu x toho xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx, pokud se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx jiných xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxx třeba xxx v xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvukový xx xxxxxxxx záznam xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x záležitosti xxxxxxxxx xxxxx.

§89

Podobizna xxxx zvukový xx xxxxxxxx xxxxxx xx mohou bez xxxxxxx člověka také xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx též x vědeckému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, rozhlasové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxx xxxxx k xxxxxx xx soukromí xxxxxx xxxx k xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobní povahy xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx záznamu xxxxx xxx využit nepřiměřeným xxxxxxxx x rozporu x oprávněnými zájmy xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Právo xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§91

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

§92

(1) Lidské tělo xx pod právní xxxxxxxx i xx xxxxx xxxxxxx. Naložit x xxxxxxxx pozůstatky x s xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx vydání xxxxx osoba, kterou xxxxxx před xxxx xxxxx xxxxxxxx určil; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx z xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxx do integrity

§93

(1) Xxxx xxxxxx stanovený xxxxxxx nesmí nikdo xxxxxxxxx xx integrity xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nutný x xxxxx života xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§94

(1) Xxx xxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxx, vysvětlí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Vysvětlení xx řádně podáno, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxx x to, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x jiný xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vysvětlení x xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx podroben, xx-xx schopen xxxxxx, xxxxxxxx přiměřeným schopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95

Nezletilý, který xxxx xxxx svéprávný, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxx na svém xxxx také xxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trvalé nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx být xxxxxxxx část xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx člověka nevyžaduje; xx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nezanechávající xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx souhlas xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx se xxx udělení xxxxxxxx xxxxxxxx písemná forma.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx byl xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x jiné xxx xxxxxxx formě, xx má za xx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx souhlas xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůli, xxx jen xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx jiné xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, vyžaduje xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx blízké, pokud xx lze xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádným x xxxx uvedených xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx jiná přítomná xxxxx, která o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem.

(2) Xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx souhlasu xx xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§99

Xx-xx xxxxx člověka x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx získat xxx x jiné xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx to je xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx.

§100

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx svéprávnosti a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákrok xxxxxxx xxx souhlasu xxxxx. Xx platí x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx plně svéprávná.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xx xx xxx xxxx xxxxx přeje, xxx zákrok provést xx její xxxxx xxxx xx návrh xxxxx xx blízké xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§101

Má-li být xxxxxxxx xx integrity xxxxxxx xxxxxxxxxxx úsudku xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trvalé, neodvratitelné x xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x vážným nebezpečím xxx xxxx život xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x přivolením soudu. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

§102

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx podle §100 xxxx 101, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx uvážení x xxxxxxxxx, po xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

§103

Xxxx-xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, který xxx xx xxxxx, xxx xxxxxx posoudit, xx se x xxx děje, a xxxxx-xx sám x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx být, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xxx poučen x xxxx možných xxxxxxxxxx x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

§104

Xxxxxxx člověka bez xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx poskytujícího zdravotní xxxx xxxx xx x něm xxx xxxx souhlasu xxxxx xxx xxx z xxxxxx stanoveného zákonem x xx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx důvod, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx převzat xxxx x něm xxxxx.

§105

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xx-xx v xxx xxxxx, oznámí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníku xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx nebo xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, pokud mu xx xxxx zakázáno.

(2) Xxxxxxxx člověka do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb do 24 hodin xxxxx; xx xxxxx x x případě, je-li xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

§106

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxxxxx převzatému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, zákonného xxxxxx xxxxxxxxx opatření a xxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx tak, xxx xx xxxxxx mohl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx si povahu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx člověk xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka nebo xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§107

(1) Xx-xx člověk xxxxxxxxx xxxx důvěrníka, xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx všechna xxxx xxxxx vzniklá x souvislosti s xxxx převzetím xx xxxxxxxxxxx zařízení nebo x xxxx držením x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx má i xxxxxxxx.

§108

Xxx xxx xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxx držen, xx xxxxx projednávat se xxxx xxxxxxxxx, důvěrníkem xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx osobním xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§109

(1) Člověk xxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx má xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projevit xxxxx samostatně přezkoumal xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x xx jeho xxxxxxxxxxxxx. Stejné xxxxx xx x důvěrník xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předtím, xxx soud rozhodne xxxxx §105 odst. 2, xxxx být xxxxxxx jeho xxxxx xxx, aby xxxx xxxx zhodnotit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§110

Rozhodl-li xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx tím xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx poskytujícím zdravotní xxxx, tím však xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Pododdíl 5

Nakládání x xxxxxx xxxxxxxx těla

§111

(1) Xxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx právo xxxxxxxx xx, jak x xx xxxx naloženo. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro člověka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx veřejné xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Odňatou xxxx xxxx xxxxxxx xxx za xxxx xxxxxx použít k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vědeckým, pokud x xxxx xxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx části těla xxxxxxx k účelu xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžaduje jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxx, xx xx původ x xxxxxxx těle, xxxxx xxxxxxx to, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§112

Xxxxxx xxxx přenechat xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx a které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx a xxxxx se xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6

Ochrana lidského xxxx xx xxxxx xxxxxxx

§113

(1) Člověk xx xxxxx rozhodnout, jak xxxx po xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx tělem.

(2) Provést xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx tělo po xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§114

(1) Xxxxxx je xxxxxxxx rozhodnout, xxxx xx mít pohřeb. Xxxxxxxxx-xx x tom xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx zemřelého, a xxxx-xx xx, xxxx xxxxxxxxx; není-li jich, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x není-li xxxx, xxxxxxxxxx zemřelého; xxxxxx-xx, xxx xxxxxxxxx jejich xxxx x není-li xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx žádná x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx obec, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Náklady xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hradí x xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx nestačí xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jaký xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx místních xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x na xx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx, jehož xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx nikdo xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx.

§115

§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§116

§116 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§117

§117 zrušen právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxxx osoby

Oddíl 1

Xxxxxx ustanovení

§118

Právnická osoba xx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxx xx svého xxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx majetkových xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx účetnictví xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx

§120

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx xxx jejího xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx s uvedením xxxxxxxx důvodu x xxx jejího zániku, xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x předmět činnosti, xxxxx x adresa xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx stanoví, xxxx xxxx veřejné xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx právnické xxxxx xx xx nich xxxxxxxx a xxx, xxxx které xxxxx xxxxx se xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zapisují, x xxx xx z xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx je xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírka xxxxxx. Xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx osob jsou xxxxxxxxx xxxxxxx; každý xx nich xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx z xxxx xxxxxx, opisy xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx to xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx veřejný xxxxxxxx xxxx, a xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) Xxxxx osobě, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsanému xx veřejného xxxxxxxxx, xxxx ten, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, že xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx rejstříku xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že x xxxxxxxxxxx údaji xxxxxx xxxxx. Neodpovídá-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxx týká, xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx, xx xx xxx zapsaný xxxx xxxx, může xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a vznik xxxxxxxxx osoby

§122

Právnickou xxxxx xxx ustavit zakladatelským xxxxxxx jednáním, zákonem, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předmět xxxxxxxx, xxxx xx právnická xxxxx xxxxxxxxxx orgán x xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx to xxxxx xxxxx. Xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx členové statutárního xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124

Neuvede-li xx, na xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx je xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§125

(1) Více zakladatelů xxxxxxx právnickou osobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx smlouvy.

(2) Xxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx x právním xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§126

(1) Právnická xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická osoba xxxxxxx xxxxxxx, vzniká xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx je x xxxxxxxx nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx.

§127

Xx právnickou xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx již před xxxxx vznikem. Xxx xxxxx jedná, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zavázán xxx; xxxxx-xx xxxx xxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinky xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx do xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx platí, xx xx x xxxxxx jednání xxxxxxxxx x xxxxxxxx od xxxxxxx. Převezme-li xx, xx xxxxxx zúčastněným xxxxxx, že xxx xxxxxxx.

§128

Xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx, a nelze x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu po xxxxx vzniku za xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chybí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §145 xxxx

x) právnickou xxxxx založilo xxxx xxxx, xxx je x tomu podle xxxxxx třeba.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx prohlášena xx xxxxxxxxx, vstupuje xx xxxxxxxxx.

§130

Xxxx rozhodnutím podle §129 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx neplatnou xxxx xxxx na práva x povinnosti, xxxxx xxxxxx.

Název

§132

(1) Xxxxxx právnické xxxxx je její xxxxx.

(2) Název musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx označení xxxx xxxxxx formy. Xxxxx nesmí xxx xxxxxxx.

§133

(1) Název xxxx xxxxxxxxx jméno xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li člověk xxx, xxx xxxx xxxx jméno x xxxxx právnické xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx; zemřel-li, xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx, xxxxxxx xxxxxx.

(2) Bylo-li v xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx příjmení x xx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx rodiny, xxxxxxx xx §78 xxxx. 3 obdobně.

(3) Xxx xx právo xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx člověka v xxxxx xxxxxxxxx osoby, xx xxxxx xxx xxxxxxx odvolat, a xx x když xxx xxxxxx xx xxxxxxx dobu; xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx, odůvodňuje-li xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx důvod. Xxx-xx xxxxxxx udělený xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna okolností xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nahradí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx x xxxx vzniklou.

§134

(1) Název xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, je-li pro xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx vztahu. X v tom xxxxxxx xxxx být xxxxxxxxx s xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx nelze x xxxxx použít xxx xxxxxx souhlasu. Ustanovení §133 odst. 3 xx použije xxxxxxx.

§135

(1) Právnická xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx práva, xxxx které taková xxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx užitím názvu, xx může xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě proti xxxx, kdo bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx pověsti xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx takový xxxxx xxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx.

§136

Xxxxx

(1) Xxx ustavení xxxxxxxxx xxxxx se xxxx její xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx x xxxxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxx i x xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxxx, xxxxx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx zapsat plnou xxxxxx xxxxx.

§137

(1) Každý xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx tomu, kdo xx dovolá xxxxx xxxxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx skutečné sídlo x jiném xxxxx.

Xxxxxxxxxx sídla

§138

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx sídlo xx území České xxxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx řád xxxxx, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pokud jde x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx své xxxxx xx xxxxx Xxxxx republiky, přiloží x xxxxxx na xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x tom, jakou xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx českým xxxxxxx řádem xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx právní xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx přemístění xxxxx xx tuzemska xxxx českým právním xxxxx. Českým xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx nebo členů xxxxxx xxxxxx xx xxxxx právnické osoby, xxxxx vznikly xx xxx xxxxxxxxx přemístění xxxxx do tuzemska.

§139

Právnická xxxxx, která xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, může xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zahraničí, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx právní xxx státu, xx xxxxx xx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxxx adresy xxxxxx sídla a xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx požadovat xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a o xxxx xxxxxxx soud x xxxxxxx xx xxxx x výši xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx soudu, ručí xx dluhy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vyvinuli xxxxxxxxxx xxxxx, xxx rozhodnutí xxxx splněno.

§141

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx ukončit xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobě x xxxxxx ke xxx přemístění sídla. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx ukončení xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, poskytne xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ručí xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx zahraničí.

§142

Xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx adresy xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx.

§143

Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platí §138 xx 142 obdobně.

Xxxx právnických xxxx

§144

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx se posuzuje xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx splnění zvláštních xxxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx účelem

a) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx práv xxxx xxx xxxxxx národnost, xxxxxxx, xxxx, původ, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) podpora xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxxx zmocnění.

(2) Xxxxxxxx se založit xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s ozbrojenými xxxxxxxx, ledaže xx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx svým xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx drží xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx kulturní xxxxx xx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Veřejná xxxxxxxxxxx

§146

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dosahování obecného xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx podstatný xxxx xxx bezúhonné osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x pokud xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx jmění x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§147

§147 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§148

§148 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§149

§149 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§150

§150 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§151

(1) Xxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx členové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx rozhodují x xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx víra členů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přičítá xxxxxxxxx xxxxx.

§152

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx x xxxx xxxxxxx (kolektivní).

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, jmenována xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx orgánu"), musí xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx i xxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x není-li xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo osoba x xxxxxxxx svéprávností.

§153

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx může stát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx předem xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplynuly alespoň xxx xxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxx úpadek osoby, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, kdo xx xx funkce xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x oznámení, xxxx xx domáhat xxxxx, xxx xx xxx má xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx neplatí, rozhodl-li xxx, xxx člena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, co xx x xxxxxxxxx úpadku xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx setrvat.

§154

Xx-xx členem voleného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xx v xxxxxx zastupovala, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx na xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx člen xxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zákonnou způsobilost xxx členem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx funkce xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx, jako by xx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xxxxxxxx v xxxxx xxxx.

§156

(1) Je-li orgán xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sboru. Je xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx většiny xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li působnost xxxxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx jsou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxxx, zaznamená se xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx názor.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx některého z xxxxx, xx tento xxxx xxxxxxxx dozvědět xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx může stanovit xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vyžádat xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měnit.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxxxxxxxxx právní jednání xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§159

(1) Xxx přijme xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx, zavazuje xx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x nezbytnou xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx znalostmi a xxxxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx této xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx to musel xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx při xxxxx výkonu, x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx důsledky.

(2) Xxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxx funkci xxxxxx; xx však nebrání xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, aby xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx člen xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx jí xxxxxxxx xxxxxxxxx povinnosti xxx xxxxxx funkce, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nahradit, xxxx xxxxxxxx právnické osoby xx xxxx dluh x rozsahu, v xxxxx xxxxx nenahradil, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxx.

§160

Xxxxxxxx-xx člen xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx došlým xxxxxxxxx xxxxx, zaniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx dojití xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

§161

Xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx x xxxx opravňuje, xxxxxxx-xx xx již x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx svůj xxxxxx, xxxxxxxxx x údaj x xxx xxxxxx xxxx o svém xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162

Zastupuje-li xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxxx, xx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx stiženo xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx přijaté usnesení xxxxxxx.

§163

Statutárnímu xxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx právní jednání, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx moci xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§164

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, tvoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxxx-xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx, jak jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, činí xxx xxxxx xxxx samostatně. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastoupit xxxx zmocněnec samostatně, xxx byl-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx dostatečný xxxxx xxxxx potřebný x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx právní xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; jinak xxxx xxxxxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx, x xx x xxx návrhu, xxxxxxx xx o xxx xxx xxx xxxxxxxx dozví.

(2) Xxxx xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, x to x bez návrhu, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx a xxxx-xx právnická xxxxx xxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxx.

§166

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanci x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx funkci; xxxxxx xxxxxxxxx stav, xxx se xxxx xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx o zastoupení xxxxxxxxx xxxxx zaměstnancem, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zástupčího xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx třetí xxxxx, xxx xxxxxx-xx xx být xxxxx.

§167

Xxxxxxxxxx osobu zavazuje xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx úkolů dopustil xxxx voleného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx právnické xxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx stanovených xxxxxxx.

(2) O dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx.

§169

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx nabývá xxxxxx xxxxxxxx, nebo stanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§170

Kdo rozhodl x xxxxxxx právnické osoby x likvidací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx.

§171

S likvidací se xxxxxxxxx xxxxx zrušuje

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednáním x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx účinnosti, nebo

d) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx x rozhodnutí xxx xxxxxxxx.

§172

(1) Soud na xxxxx xxxx, kdo xx xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, nebo x bez návrhu, xxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxx její xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxxxx činnost v xxxxxx míře, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx pořádek,

b) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxx dva xxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx se, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx právnickou xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k odstranění xxxxxxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, zrušuje xx xxx likvidace dnem xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zrušuje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx, xx xxxxxxx je xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx však xxxxxxx, xxxxxx-xx se po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx majetek.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx zákon.

§175

(1) Xxx rozhodl x přeměně xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx nestane účinnou.

(2) Xxxxx-xx se přeměna xxxxxxxxx osoby xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání, xxxxx k xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx zápis xxxxxxx xx veřejného rejstříku.

§176

(1) Při přeměně xxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx účet xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

(1) Účinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx xxx podání xxxxxx xx zápis xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx měsíců.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x témuž xxx.

§178

(1) Fúze xx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nejméně dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx činnosti zaměstnavatele.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zúčastněné osoby x xx xxxxxx xxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx osob.

§179

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozděluje xx založením nových xxxxxxxxxxx osob, nebo xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx jen "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx osoba xx může xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx činnosti xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx rozdělením xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pak

a) xxxx-xx xx rozdělení xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxx existující, jedná xx o rozštěpení xxxxxxxxx,

x) mají-li nástupnické xxxxxxxxx osoby rozdělením xxxxxx xxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx nezaniká, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a povinností xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§180

V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §179 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxxxxxxx zanikající xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§181

Fúzovat x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§182

Xxxxxxxx-xx přeměnou právnické xxxxx xxxx xxxxx xx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu souhlas xxxxxx xxxxxxx moci x převodu xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§183

(1) Xxx xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, a jde-li x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx postavení jejích xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx závěrku. Xxxxx, z nichž xx sestavena xxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, nesmí předcházet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x změně xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§184

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx rozhoduje xxxxx orgán.

Zánik xxxxxxxxx xxxxx

§185

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výmazu z xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§186

Právnická osoba, která xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Likvidace

§187

(1) Účelem xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxxx podstatu), xxxxxxxx xxxxx věřitelům x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx zůstatkem, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (x likvidačním zůstatkem), xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx neplatnou. Xxxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidace, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do likvidace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx název s xxxxxxxx "v xxxxxxxxx".

§188

Xxxxxxx-xx právnická xxxxx xx likvidace, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §196 xx xxxxxxxx, xxx se o xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx o xxx dozvědět xxx x xxxx.

§189

(1) Při xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidátora; likvidátorem xxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx být xxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx nového likvidátora.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§190

Xx-xx k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx likvidátorů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx likvidátor xxxxx §189, jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx, x to x bez xxxxxx. Xxxx xxxxxxx likvidátora x x xxxxxxx, xx xxx rozhodl x zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx, xxxxx na xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxx xxx povinnosti, x jmenuje nového xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxx návrh či xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx soud při xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx funkce xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx na xxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx podle xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců.

§192

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx součinnost ve xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu okamžikem xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx výkon funkce xxxxxxxxxx odpovídá xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§194

Xxx soud xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx jmenoval.

§195

Odměnu x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx.

§196

(1) Činnost xxxxxxxxxxx xxxx sledovat xxx xxxx, xxxx odpovídá xxxxxx x cíli xxxxxxxxx.

(2) Nabyla-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx, tato xxxxxxx likvidátor dodrží. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx obdržela xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx likvidátor xxxxxxxxx, xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§197

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx než tři xxxxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zahajovací xxxxxxx x soupis jmění xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jmění xxxxxxx xxxxxxxx, který x xx požádá.

§200

Zjistí-li likvidátor x xxxxxxx likvidace, že xxxxxxxxx osoba xx x úpadku, xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxx uvedený v §201.

§201

(1) Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxx §173 xxxx. 2 x likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x prvé skupině xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uspokojí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a poté xxxxx ve třetí xxxxxxx pohledávky xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx vyrovnat xxxxxxxxxx x téže skupině, xxxxxxxx xx xxxxxxx.

§202

(1) Xxxxxxx-xx se x xxxxxxxxx době xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyrovná xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x první x pak x xxxxx xxxxxxx, xx-xx xx možné; tím xxxx xxxxxx §201 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(2) Nezdaří-li xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx likvidační podstatu xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx vyrovnány, likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx nevyjádřil, xxxxx, xx nabídku xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx x xxx likvidátor x xxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxxxx každému podíl xxxxxx poměrem výše xxxxxx xxxxxxxxxx; ve xxxxxx xxxxxx pohledávky xxxxxxxx.

(2) Odmítne-li xxxxxxx x věřitelů xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xxxx pohledávka za xxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§204

(1) Odmítnou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx; xxxxxxxxxx to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx jiného xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx x §201203 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx z xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx zajištěna. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxx uspokojen xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx zbytku xxxxxx podle §201 xx 203.

§205

(1) Xxxxxxx likvidátor xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §202 xxxx xxxxxxxx podle §204, xxxxxxxx konečnou zprávu x průběhu xxxxxxxxx, x níž xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx podstatou xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx. X témuž dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznam.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, návrh xx xxxxxxx likvidačního zůstatku x xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxxx ke xxxxxxxxx tomu, xxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx. Ten, xxx xx stal likvidátorem xxxxx §189 xxxx. 1, předloží xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx likvidačního zůstatku x xxxxxx xxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ho xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a návrhy xx schválení soudu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx, že nebyly xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

§206

(1) Xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxx všech xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §198, nelze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx není-li xxxxx splatná, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx-xx věřiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxx končí použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx, xxxx xxxxx odmítnutím. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx likvidace xxxxx xx výmaz právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx nezbytná opatření. Xx ukončení těchto xxxxxxx postupuje xxxxx §205 xx 207; xxxxxxxxxx §170 xx xxxxxxxxx.

§209

(1) Zjistí-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx právní xxxxxxx, xxxx na návrh xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxx xxxxx právnické osoby, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx a xxxxx x likvidátorovi. Od xxxxxxxx xx na xxxxxxxxxx osobu hledí, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx obnovena xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx pohledávky jejích xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecně x xxxxxxxxxxx

§210

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx právnickou xxxxx společenství xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxx členem xx xxxxx xxxx xx korporaci.

§211

(1) Korporace xxxx xxx xxxxxxxx člena, xxxxxxxxx-xx xx zákon. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx korporace x xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx toho xx xxxx místo xxxxxxx xxxx osoba.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod počet xxxxxxxxx zákonem, xxxx xx i bez xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx. Nejprve xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

§212

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxx xxxxxxxxxx zvýhodňovat xxx znevýhodňovat x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx xxxxx k xxxx celku, rozhodne xxxx na xxxxx xxxx, xxx prokáže xxxxxx xxxxx, xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx zaniká, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx do xxx xxxxxx ode xxx, xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§213

Xxxxxxx-xx korporaci xxxx xxxx nebo člen xxxxxx orgánu způsobem, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x náhradě x xxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx své účasti, x xxxxxx-xx se xxxxxxx jen tento xxxx, xxxx soud xxxxxx i bez xxxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen korporaci, xxxxx xx odůvodňují xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx opatřením xxxxxxx x škoda na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Spolek

§214

(1) Xxxxxxx xxx osoby vedené xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx x dobrovolný xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx v xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx spolku jeho xxxxxxxx xxxxxx.

§215

(1) Xxxxx xxxxx xxx nucen x xxxxxx xx spolku x nikomu nesmí xxx xxxxxxx vystoupit x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx.

§216

Xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx slova "xxxxxx" xxxx "xxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "x. x.".

§217

(1) Hlavní xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxx uspokojování a xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx naplňování xx spolek xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxxxx spolku být xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx spočívající x podnikání xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xx-xx xxxx účel x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx z xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Založení xxxxxx

§218

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx obsahu stanov; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx a xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx určení xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) určení statutárního xxxxxx.

§219

Xxxxxxx xxxxx založit xxxxxxx spolek xxxx xxxxxxxxxxx jednotku spolku xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx zakládá a xxxxx orgán rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx přeměně xxxxxxxxx xxxxxx.

§220

(1) Určí-li xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx druhy xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx práva nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx x omezení xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spravedlivý xxxxx.

§221

Stanovy xxxx být xxxxxxx v xxxxxx xxxxx x sídle xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§222

(1) Spolek xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx obdobně použijí xxxxxxxxxx x členské xxxxxx.

(2) Návrh xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx svolavatel. Xxxxxxxxx x xxxxxxx listiny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§223

Každý, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx listiny xxxxxxxxxx, podepíše se x údaji o xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pověřená. Xxxxx, xx osoby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

§224

(1) Ustavující schůzi xxxxxx svolavatel xxxx xxxxx jím xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx ji s xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxx xxxxxx. Dále xxxxxxx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx pro její xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx volí členy xxxx orgánů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x stanov xxxxxx xx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx většinou xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx hlasování.

(4) Kdo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx musí být xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

§225

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx tři xxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §218.

Xxxxx xxxxxx

§226

(1) Spolek xxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x odmítnutí xxxxxx, xxxxxxxx xx spolek xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§227

Pokračuje-li xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx byl xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§228

(1) Xxxxxx xxxxxxxx pobočného xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pobočný xxxxxx xxxx xxx xxxxx x povinnosti a xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx stanovami xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Název xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx prvek xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku podává xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x zápisu xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X právních xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxx zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx zápisu xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx dluhy xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§230

(1) Zrušením xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x pobočný xxxxxx.

(2) Xxxxxx spolek xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§231

§231 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Členství

§232

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, váže xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx statutární orgán, xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§233

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo xx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxx xxx vůli xxx vázán stanovami xx okamžiku, xxx xx xxxxx členem xxxxxx.

(3) X přijetí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx.

§234

Má se xx xx, že xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x x zániku xxxxxxxx.

§235

Stanovy xxxxx xxxxx xxxx a splatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§236

Seznam členů

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx členství xxxx xx spolku. Stanovy xxxx xxxx, xxx xxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxx, anebo že xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, x xx x bývalý, obdrží xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx na xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx obsahující xxxxx x své xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xx xxxx údaje xxxx vymazány. Namísto xxxxxxxxx člena xxxx x potvrzení požádat xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, a xxxx-xx žádný x xxxx, může x xxxxxx xxxxxxxxx žádat xxxx xxxxx blízká xxxx dědic, prokáží-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx, xxxxx jsou x xxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx.

Xxxxx členství

§237

Členství ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx dalšími xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo x xxxxxx.

§238

Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx nezaplatí xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x zaplacení, xxxxxx byl xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx upozorněn.

§239

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxx. Výzva xx xxxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxx xxxxx.

§240

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x vyloučení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx vyloučení xxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxx xx xxxxxx okolnosti osvědčující xxxxx pro vyloučení. Xxxx, xxxxx kterému xxxxx xxxxxxx, musí xxx xxxxxxxxxxx xx x návrhem xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, žádat x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx xxx, co xx je k xxxxxxxxx.

§241

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x písemné xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x jeho vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanovy xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx zruší rozhodnutí x vyloučení xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxx xxxx zrušit i x xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx.

§242

Xxxxxxxxx člen může xx xxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx rozhodl x neplatnosti xxxxxxxxx; xxxxx toto právo xxxxxx. Nebylo-li xx xxxxxxxxxx doručeno, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx měsíců xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxx po vydání xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsán xx seznamu členů; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Organizace xxxxxx

§243

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx orgány xxxxxx xx xxxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx povaze.

§244

Xxxxxxx určí, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, volí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§245

Xx xxxxxxxx členské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, které se xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mění xxxxxxx xxx, xx jejich xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx, jako xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, že bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§246

(1) Xxxxxx-xx stanovy xxxxxxx období členů xxxxxxxx orgánů spolku, xx toto období xxxxxxxx.

(2) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx členové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, kooptovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx stanovy jinak, xxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx §156 a §159 odst. 2 x přiměřeně xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

§247

Xxxxxxxx orgán xxxxxx

(1) Xxxxxxx určí, xxxxx xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; do xxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx spolku, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolku, hodnotit xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx x xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx x xxxxxxxxx nebo x xxxx přeměně.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx dobu xxxxx xxx xxxxx xxxxx, může xxxxxxx xxxxxx xxxxx spolku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolku; na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx. Xx xxxxxxx, určí-li xxxxxxx xxxx jiného.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §248 xx 257 se xx xxxxxxxx xxxxxx použijí, xxxxx stanovy xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§248

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Statutární xxxxx spolku svolá xxxxxxxx xxxxxxx schůze x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx spolku zasedání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze xx xxxxxxx spolku xxx.

§249

(1) Zasedání členské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx před xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248, xxxx být xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx změněn jen xx souhlasem xxxx, xxx xxxxxx podal.

(3) Xxxxx x čas xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx co xxxxxxx xxxxxxxxx možnost xxxxx xx xx xxxxxxxx.

§250

(1) Xxx zasedání xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Stane-li xx xxx méně xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zasedání, xxxxxxx spolek členům, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx nebo xx souhlasem xxxx, xxx x němu xxx podnět.

§251

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx účastnit xx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x dostat xx xxx vysvětlení záležitostí xxxxxx, vztahuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx. Xxxxxxxx-xx člen xx xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx uveřejnit xxxxxxxx xxxx jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx poskytnout.

§252

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxx hlas.

(2) Určí-li xxxxxxx při úpravě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, že xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§253

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx zajistí xxxxx xxxxxxxx zasedání a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, vyžadují-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx byl jeho xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx účasti x xx souhlasem xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

§254

(1) Statutární xxxxx xxxxxx zajistí vyhotovení xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx dnů xx jejího xxxxxxxx. Xxxx-xx to možné, xxxxxxxx zápis xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx zápisu xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, xxx se xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jaká xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Každý xxxx xxxxxx xxxx nahlížet xx zápisů xx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxx. Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx právo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§255

Dílčí členské schůze

Stanovy xxxxx xxxxx, xx xx zasedání xxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členských xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx zasedání xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx usnášet xx x pro přijímání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sčítají.

§256

Shromáždění xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určit, xx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx určit xxx xxxxx delegátů xxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Náhradní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx novou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx dnů xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X pozvánky xxxx být xxxxxx, xx xx xxxxx x náhradní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Náhradní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx šesti xxxxx ode xxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxx zasedání může xxxxxxx schůze jednat xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na pořad xxxxxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxx xxxx přijmout xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx namísto xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Neplatnost rozhodnutí xxxxxx xxxxxx

§258

Xxxxx člen spolku xxxx xxx, kdo xx xxx má xxxxx hodný právní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxx xxxx rozpor xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nelze dovolat x xxxxxx xxxxxx.

§259

Právo dovolat xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx xx přijetí xxxxxxxxxx.

§260

(1) Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevysloví, xxxxx-xx x porušení xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx mělo závažné xxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx by xxx podstatně zasaženo xx xxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx v xxxxx víře.

§261

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx závažným xxxxxxxx, xx xxxx právo xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx to xxxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx spolku xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx

x) x době xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx měsíců ode xxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, byl-li tento xxxxx zamítnut podle §260.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§262

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx členská xxxxxx. Xxxx-xx stanovy, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxxx xx x xxxx.

(2) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx komisi xxxxxxxxxx x členstvím xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§263

Kontrolní komise xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx spolku xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx spolek xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx a právními xxxxxxxx, xxxxxxx-xx jí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx orgán, xxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§264

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxx pověřený xxxx xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx a požadovat xx členů dalších xxxxxx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx komise

§265

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx určeném xxxxxxxxx; neurčí-li stanovy xxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxx xx xxxxxx.

§266

(1) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx nikdo vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx rozhodčí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepodjatě.

§267

Řízení před xxxxxxxx xxxxxx upravuje jiný xxxxxx předpis.

§268

Xxxxxxx spolku

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx na návrh xxxxx, která xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx návrhu v xxxxxxx, xx spolek, xx byl xx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx činnost xxxxxxxxx x §145,

b) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §217,

c) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo x jeho xxxxxxx, xxxx

x) brání xxxxxx xx xxxxxx vystoupit.

(2) Xxxxxxxxxx §172 není xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§269

(1) Při xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jmění a xxxxxxxxxx jej v xxxxx spolku xxxx xxxxxx.

(2) Likvidátor xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx o xx xxxxxx.

§270

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spolku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, že na xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx zpeněží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx, x xxxxx xx je xxx splnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§272

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Nelze-li x likvidačním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxx, na xxxxxx xxxxx xx spolek xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, nabývá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Získá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx obec xxxx kraj, xxxxxxx xxx xxx k xxxxxxx prospěšnému cíli.

§273

Xxxxxxx-xx xxxxxx účelově xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxx §272 xx nepoužije x xxxxxxxxxx naloží x příslušnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Fúze xxxxxx

§274

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx spolků, xxxx xxxx smlouvu x xxxxxxxx spolků.

§275

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx x názvu, xxxxx x identifikující xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx.

§276

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ujednání x xxxxxxxxx nástupnického spolku.

(2) Xxxxx-xx při sloučení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxx x sloučení xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§277

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx fúze. Xxxxxx xxx vyhotovit x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolky.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x důsledky xxxx xxxxxx xxx vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§278

Xxxxxxxx členské schůze, xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx o fúzi xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx xxxxx xxxx xxx zpřístupněny xxxx členům

a) xxxxx xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxx nástupnického xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx měsíců x

x) xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§279

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze společné xxxxxxxx, v němž xxxxxx, jakých xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx spolek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxx dluhů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§280

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávku xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxx xxxx xxxx xxxx němu xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxx xxxx dobytnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jistotu ještě xxxx zápisem fúze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§281

(1) Xxxxx xxxxxxx x fúzi schvalují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členská xxxxxx xxxx návrh smlouvy x xxxx xxx xxxxxxxx, xxxx odmítnout.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tehdy xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x fúzi xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, mohou xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolků xxxxxxxxxx, že budou x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společně.

§282

Xxx, xxx xx xxxxxxxxxx spolek xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxx x kdy xx tak xxxxx. Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx usnesením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx o fúzi x jejím podpisem xx xxxxx spolek.

§283

Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxxxxxx tuto xxxxxxx. Xxxxx domáhat xx xxxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx schůze.

§284

(1) Návrh xx xxxxx fúze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx se x fúzi splynutím, xxxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxx, že x xxxxx xxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx právní xxxxxxxx, x při xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx sloučení x xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nástupnickým spolkem xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) splynutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku x xxxxxxxxx u xxxx názvy, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Po xxxxxx fúze xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§286

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zanikajícího xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§287

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxx fúze do xxxxx měsíců xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx x fúzi xxxxxxxx, může xxx xx zúčastněných xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx podat, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Odstoupí-li xx xxxxxxx i jen xxxxx strana, zaniká xxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx smlouva x xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolky.

(3) Společně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx způsobil, xx xxxxx na xxxxx xxxx nebyl xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx spolkům škodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma těch, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§288

(1) Xxx xxxxxxxxx sloučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Smlouva x rozdělení xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx zúčastněných xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx zanikajícího xxxxxx xxxxxxxxx nástupnické xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolků,

d) xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx rozdělení sloučením xx xxxxx stanov xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx x této xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx smlouva x xxxxxxxxx jinak, xxxxxx každý člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolcích.

§289

(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhotoví rozdělovaný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, jaký xxxxxxx x dluhy xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) určení, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx stanov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodný xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx projekt xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx zanikajícího xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§290

(1) Není-li xx xxxxxxx o rozdělení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx přechází x xxxxxxxxxxxxx spolku na xxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x projektu xxxxxxxxx zřejmé, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx společně x nerozdílně.

§291

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x fúzi použijí xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozdělení. Xxxxxx xxxxxx být vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členy xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§292

(1) Xxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx lhůtě xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx všem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské x právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zpráva xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxx xx starší než xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx se o xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx spolků, xxxxxxx xxxxxxxxx, výkaz majetku x závazků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§293

(1) Nejméně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V oznámení xxxxxxxxxxx spolek též xxxxxxxx věřitele na xxxxxx xxxxx xxxxx §301.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxxx počet věřitelů x xx-xx xxxxxxx xxxx dluhu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§294

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolků. Xxxxxxxxxx §282 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx o rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx schválit, xxxx xxxxxxxxx.

§295

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nástupnický.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx provede xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x témuž xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikající xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx poznamená x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx x xxxxx, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx spolku, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx sloučil a xxxxxxxx xxxxx xxxxx x nástupnického xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xx xxxxxxxxx nových spolků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poznamená x něho xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxx xxxx spolku, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§296

Po zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ani projekt xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§297

(1) Nepodají-li xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxx xxxxx xx xxxxx rozdělení xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, může ten xx zúčastněných spolků, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx podat, od xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Odstoupí-li xx xxxxxxx x jen xxxxx strana, zanikají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx založené smlouvou.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Společně x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx včas, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx prokáží, že xxxxxxxx dostatečné xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx.

§298

Nepodá-li xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx spolků xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§299

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx spolků xxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přešlé x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nástupnický xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx mu xxxxxx xxxxx jiného zákona, x to včetně xxxxxxxxxx ocenění jmění xxxxxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §269, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx spolek xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jen xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, jimž xx xxxxxxx jistoty xxxxx §300.

§300

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx němu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx zhorší, xx právo xx xxxxxxxxxxx jistotu xxxxx xxxx zápisem xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§301

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx, xxx mu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx rozdělením xx jednotlivé nástupnické xxxxxx.

(2) Nedostane-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdo je xx rozdělení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxx kterémukoli x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx věřiteli zaniklého xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx jeho dlužníkem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§302

Určí-li xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx z xxxxxxxxxx x fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx ustanovení x xxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 3

Fundace

Pododdíl 1

Obecně x fundacích

§303

Fundace je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyčleněným x xxxxxxxx xxxxx. Její xxxxxxx se váže xx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx.

§304

Xxxxxxx xx ustavena xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxx zákonem, x xxxxx musí xxx xxxxxx i její xxxxxxxxx zajištění x xxxx.

§305

Xxxxxxx poměry fundace xxxxxxxx její xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§306

(1) Zakladatel xxxxxxx nadaci x xxxxxx službě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx užitečnému xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx veřejně xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx obecného xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx určitého xxxxxx xxxx určených xxxxxxxxxx či xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx výlučně výdělečným xxxxx. Plní-li xxxxxx xxxxxxxx účel, xxxx xx i bez xxxxxx xxxxx a xxxxxx její xxxxxxxxx.

§307

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxxx převzít xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ručícím společníkem xxxxxxxx společnosti.

§308

(1) Xxxxx nadace xxxxxxxx slovo "nadace".

(2) Xxxxxxxxxxx součástí názvu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx.

Založení xxxxxx

§309

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx nadační xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx zakládací listina xxxx pořízení pro xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nadace xxxxxxxx xxxxx osoba xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx zakladatele xxxxxx více xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x záležitostech xxxxxx xxxx jednat xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxx souhlas xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jej x návrhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zakládajících xxxx xxxx rozhodnutím xxxx.

(4) Nadační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxx listina nadace xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zakladatele a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počet členů xxxxxxx rady x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxx x bydliště xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx je xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, jež xxxxxx xxxx xxxxxxxx x svému xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určení, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx statut xxxxxx.

§311

(1) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx smrti xx xx nadace vnáší xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx listina obsažena x xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx nadace,

b) xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx se nadace xxxxxxx,

x) xxxx o xxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§312

(1) Neobsahuje-li xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §310, rozhodne x nich xxxxx xxxxxx x pořízení, xxxxx vykonavatel xxxxxx; xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx a xxxxxxx x nich xxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§313

(1) Neuvede-li xxxxxxx xxxxxxx předmět xxxxxx, xxxxx, xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x penězích.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx povinnost xxxxx vnesením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx výše určené x xxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xx, že vkladatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§314

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, kterým xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx zakladatel statut xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxxxx ode xxx vzniku xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správní rada.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie. Xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx také x xxxxx xxxxxx.

§315

Xxxxx xxxxxx

(1) Nadace xxxxxx xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx nadace xxxx xxxxxxx rada.

§316

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx listina, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx.

Změna xxxxxxx listiny

§317

Po xxxxxx nadace xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu a xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxx nebo xxxxxxxxx x orgánů xxxxxx.

§318

(1) Xxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx natolik, že xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; k xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, aby x xx souhlasila správní xxxx x xxx xx xxxxx nedotkla xxxx třetích xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zveřejní; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím xxx měsíců xxx xxx zveřejnění. Navrhne-li xxxxx x xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx změnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxx rozhodnout, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Ustanovení odstavců 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxx xx xx změna xxxxxxx listiny xxxx xxxxx její části, x které xxxxxxxxxx x nadační xxxxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxxxxxx.

§319

(1) Není-li xx xxx zakladatel x xxxxx-xx se xx xxxxxx okolnosti natolik, xx xxxxxxxx v xxxxx nadace xxxxxxxx xxxxxxx změny jejích xxxxxxxxx poměrů, xxxx x xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx soud; x xxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; současně xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx úmysl xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx podmínky, které xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x změně nadační xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vezme zřetel xx xxxxx xxxxxxx xxxx hodné xxxxxx xxxxxxx.

§320

Xxxxx-xx zakladatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xxxx určitou xxxx, xxxxx xx xxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx.

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxx účelu xxxxxx

§321

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx nadace, xxxx tento účel xxxxxx soud na xxxxx xxxxxx schválený xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Nesouhlasí-li xxxx x takovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Nadace zveřejní xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podání xxxxxx xxxxxxxx o navrhované xxxxx. Xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, může xxxxx návrhu x xxxxx odporovat ve xxxxx jednoho měsíce xxx dne, kdy xxxx oznámení xxxxxxxxxx.

§322

Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx něho xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx má xxxxxx zájem, dosavadní xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx něco xxxxxx.

§323

Xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x není-li xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx založil xxxxx souhlasit se xxxxxx xxxxx nadace xxxx takový souhlas xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, i xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§324

X xxxxx účelu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxx to zvlášť xxxxxxx důvod x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx dary xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx původního xxxxx x výnosy x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle původního xxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxx jinou xxxx.

§326

Změní-li xxxx nadace xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx dobu bude xxxxxx používat výnosy x xxxxxxx jistiny x poskytování nadačních xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx účelem. Xxxxx rozsah a xxxx xxxxxxx xxxx, xxx to vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx účelu xxxxxx xx xxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx. Změní-li soud xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x nerozhodne-li x xxxxx xxxxxxx x době, xxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx nadačních příspěvků x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxx pěti xxx xxx xxx, xxx xx xxxxx stala xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx

§327

(1) Xxxx vkladu s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxx znalce.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx nadace xxxxxxxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§328

(1) Xx-xx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx být jeho xxxxxxx určena xxxx xxxxxxx průměrem x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx v xxxx šesti měsíců xxxx splacením xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, je-li hodnota xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi, xxxxx by xx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx významně xxxxxxx.

§329

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) tržní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx uznávaných xxxxxxx x xxxxx oceňování xx dříve xxx xxxx měsíců xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx je xxxx xxx oceněna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, pokud nastaly xxxx okolnosti, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§330

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částce 500&xxxx;000 Xx.

(2) Vklady do xxxxxx přijme xxxx xxxxx vznikem xxxxx, xxxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx xxxx správce xxxxxx. Zanikne-li xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykonavatel závěti xxxx xxxx oprávněná xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; není-li xx xxxxx, xxxxxx nové xxxxxxx vkladů správní xxxx nadace. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§331

(1) Xxxxxxxx povinnost xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx správci xxxxxx. Nadace xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx vkladu xxxx xxxxx vzniku, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx veřejného xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx až xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx správce vkladů xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx x xx xxxx xxxxx zřídí. Xxx, xxx xxxx xxxx, xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx nadace založena xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se, xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx předmětem xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx seznamu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx úředně xxxxxx.

§332

Správce xxxxxx potvrdí x xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx souhrnná xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx až xx xxxx xxxxxxx věřitelům xx dluhy xxxxxx xx dobu xxxx xxx xx vzniku xxxxxx.

§333

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx předá správce xxxxxx nadaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx osobu.

§334

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím x zvýšení nadačního xxxxxxxx.

(2) Splňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx daru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxx jistota, xx xx za xx, xx xxx xxxxxxxxxx nadační xxxxxxx.

Majetek xxxxxx a xxxxxxx kapitál

§335

Majetek nadace xxxxx nadační jistina x ostatní xxxxxxx.

§336

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxx 500&xxxx;000 Kč.

§337

Peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx zapisuje xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338

(1) Xxxxxx používá xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx i ve xxxxxxx a za xxxxxxxx xxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx účelu x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xx vlastní xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx nadace xxxxxxxx neomezené xxxxxx xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§339

(1) Xx tvoří xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx x zajištění xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx něco x nadační xxxxxxx, xxx xxxxx to xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx darovala xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jinak xxx xxxx z xxxxxxx xxxxxxx zcizit, xxx xxxxx x xxxx dojde xx xxxxxxxxxxx zahrnuté xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xx x xx xxxxx vypořádat xxx xxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jistinou x xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x určitému xxxxxxxx xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; není-li tato xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§341

(1) Xxxxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxx obrat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx ověření xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrka i x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx x zvýšení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu

§342

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx xxx dne, xx kterému xxxx xxxxxxxx xxxxx, z xxxxx xxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x rozmnožení nadační xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu,

a) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxx financování majetku xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx a nadačním xxxxxxxxx x

x) nebudou-li xx zvýšení nadačního xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx účel není xxxxxx oprávněna měnit.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nadačního xxxxxxxx xxxxxxxx částku, x xxx se xxxxxxx xxxxxxx zvyšuje, a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xx nadační xxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nadace x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx nadace x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx, vychází xx při xxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx závěrky.

§343

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx daru, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, nesmí xxx rozsah zvýšení xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx částku, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx věci, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx věci x x xxxxxxxx způsobu, xxx byla xxxx xxxxxxx stanovena.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§344

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nadační xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx hospodárnějším xxxxxxxxxx jejího xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu x průběhu pěti xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx přímo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nadace.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu obsahuje xxxxxx, x xxxxxx xx nadační kapitál xxxxxxx, x důvod, xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§345

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx kapitál xx xxxxxx xxxxx xxx 500&xxxx;000 Xx.

§346

Xxxxxxx-xx nadace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx klesne-li xxxxxxxxx xxxx hodnota, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, sníží x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx ustanovení

§347

O zvýšení xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu rozhoduje xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčí xxxx.

§348

Xxxxxxx nebo snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Přidružený xxxx

§349

(1) Smlouvou xxx xxxxxx xxxxxx xx správy jako xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx do nadace x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x ujednanému xxxxx, souvisí-li s xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx politické strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§350

Je-li xxxxxxxx, že xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, xxxxx přidružený xxxx xxxxxxxx.

§351

Xx xx za xx, xx xxxxxx xxxxxxxx prostou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx výši, xxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx obvykle xxxxxxxx.

§352

(1) Z nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx majetku.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x přidruženým xxxxxx xxx, aby xxxx xxxxxx povaha x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§353

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxx xxxx xxxxx xx zaměstnancem xxxxxx, xxx osobě xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx pro xx důvody xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, vyvolané xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx svému xxxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx projednání x xxxxxxx xxxxx xxxx s xxxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx zřízena x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx blízkých.

§354

Kdo xxxxxx nadační xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxx xxx xx xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; nadaci na xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx nadační xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, vrátí xxx nadaci jako xxxxxxxxxx obohacení.

§355

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxx vykazovaných x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx než xxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, nebo byla-li xx nižší xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxx nadačního xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx x odstavci 1

a) xxxxxxx nadačního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxx nebylo xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, x

x) vlastní xxxxxx, xxxxx jsou účelově xxxxxx a jejichž xxxx není xxxxxx xxxxxxxxx měnit.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx x darů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§356

Xxxxx, která xxxxxxx x xxxxx víře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x rozporu x §355, xxxx xxxxxxx xxx vrátit.

§357

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx účtuje xxxxxxxx x nadačních xxxxxxxxxxx, o xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx x x nákladech xx xxxx správu.

Xxxxxxx xxxxxx

§358

(1) Xxxxxx xxxxxxx výroční xxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxx závěrku x xxxxxxx x veškeré xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti.

(3) Xx xxxxxxx zprávě xxxxxx uvede xxxxxxx

x) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dar x xxxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Kč,

c) přehled x xxx, xxx xxx xxxxxxx nadace xxxxxx,

x) přehled x xxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §353356, x přehled xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x

x) zhodnocení xxxxxxxxxx údajů roční xxxxxx závěrky a xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx povinna mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vyjde-li po xxxxxxxxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxxx, xxxxx odůvodňuje xxxxxx xxxxxx, nadace xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§359

(1) Požádá-li o xx xxxxx, nadace xxxxx x xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx právo xx i příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, jenž xxxxxx xxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x důvodů xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx anonymitu, xxxxxx-xx xx oprávněné xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxx, jenž dostal xxxxxxx příspěvek z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, však xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx nepoučila; xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§360

(1) Nadace výroční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx správní xxxxx x xxxxxxxxxx xx také xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšná, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx rada xxxxxxx zprávu, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxx, xx xxxxxxx zpráva nebyla xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

§361

Každý xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx zprávy xxxxxxxx x činit si x ní xxxxxx, xxxxx xxxx kopie. Xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§362

Xxxxxxx xxxx xx statutární xxxxx xxxxxx; xx alespoň xxx xxxxx.

§363

Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxx omezení, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxx, která

a) je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) je xxxx xxxxxx x pracovním xxxxxx, nebo

c) xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§364

Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxx rady, xx pětileté. Xxxxxxxxx-xx xx nadační listina, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx volit i xxxxxxxxx.

§365

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx správní xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx může xxxxxxxx, xx xxxxxx počet xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx x kandidátů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx xxxxxxx listinou, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanoveným.

§366

Nestanoví-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, odvolá xxxxxxx rada x xxxxxx svého člena, xxxxx závažně nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nadační xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nadace. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx x xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx tento xxxxx xxxxxx, odvolá člena xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx na xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem; xxxxx domáhat xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx zaniká, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx roka xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§367

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Neučiní-li xx, jmenuje nového xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx návrh xxxxxxx rady xxxx xx návrh osoby, xxxxx osvědčí právní xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx jmenuje nového xxxxx správní rady x xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx rada xxx pokles počtu xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx.

Dozorčí xxxx

§368

(1) Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx x revizní xxxxx xxxxxx; má xxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx musí být xxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší, xxx xxxxxxx §330 odst. 1.

§369

Xxxxxx-xx xxxxxxx listina xxxxx omezení, xxxx x členství x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx správní rady xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xx xxxxxx x xxxxx nadace xxxxxxxxx.

§370

(1) Xxxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxx v xxxxxx jejího xxxxxx xxxxxx nadace xxxxxxx xxxx další působnost, xxxxxxx rada

a) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x ve xxxxx s nadační xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxx podmínek xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kontroluje, xxx je xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku,

e) xxxxxxxxx xx k xxxxxxx zprávě a

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx formě xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dozorčí xxxx xxxxxxxxx nadaci xxxxx xxxxx správní xxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zájem xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxx jednoho xx xxxxx členů.

§371

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x návrhu xxxxxxx xxxx neučiní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxxxx nadace x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§372

Xxxxxx-xx xxxxxxx listina xxxx jiného, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Pro xxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxx rady a xxx jejich xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

§373

(1) Není-li zřízena xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx bude vykonávat xxxxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx tuto funkci xxxx xxxxxxxxx x xx neurčitou xxxx.

§374

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxx revizorem platí xxxxxxx §369. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx vykonávat xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx věty první.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx revizora xxxxxxxx. Revizora xxx xxxxx x opakovaně, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nevyloučí.

§375

(1) Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxx způsob, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx důvody, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxx porušil xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxxx pověst xxxxxx. Xxxxxxx-xx tak xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx x důvodu k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx šesti xxxxxx xxx dne, xxx tento xxxxx xxxxxx, xxxxxx revizora xxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem; právo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx zaniká, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx x odvolání xxxxxx.

Zrušení xxxxxx x xxxxxxxxx

§376

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxx založena, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§377

(1) Xxxx zruší xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx tom xx právní xxxxx, xxxx x xxx xxxxxx x případě, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx zakázanou x §145 xxxx jedná x xxxxxxx x §307,

x) se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x §353,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx dva xxxx, xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §339,

x) xx hodnota xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx 500&xxxx;000 Kč, x xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx konce účetního xxxxxx, v xxxx x snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx delší xxx xxx roky, xxxx

x) xxxx trvale možné, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx účel.

(2) Xxxxx ustanovením není xxxxxx §172.

§378

(1) Xxxxxxxxxx zpeněží xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx nadace. X xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxxxx xxxxx nadační xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xx xx xxx likvidační zůstatek xxxxxx x jiným xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx.

§379

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xx-xx xxxx pro xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxxxx zůstatek xxxxxxxxxx xxxxxxx obci, xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek nabídnout, xxxxx xx-xx nabídka xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx nadace xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx měsíců xxx xxx její xxxxxxxxx, xxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx, na jehož xxxxx má xxxxxx xxxxx.

§380

Xxxxx-xx xxxxxxxxxx zůstatek xxxx, kraj nebo xxxx, xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxx x xxxxxxx prospěšnému xxxx.

§381

Obdržela-li nadace účelově xxxxxx plnění z xxxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxx §378 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušnou xxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Přeměna xxxxxx

§382

(1) X xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s jinou xxxxxx xxxx x xxxxxxxx fondem, xxxxx xxxxxx právní xxxxx xx nadační xxxx.

(2) Xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx to xxxxxxx listina xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx účelu. Při xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§383

(1) Smlouva o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osob x uvedením, která x nich je xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx složky xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx, xxx nejsou xxxxxxxx,

x) výši xxxxxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, dochází-li x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx den.

(2) Slučují-li xx xxxxxx, je xxxx nadačního kapitálu xxxxx odstavce 1 xxxx. c) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx nadační kapitál xxxxxx za podmínek xxxxxxxxx x §342; x takovém xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx náležitosti xxxxxxx x §342 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx x sloučení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§384

(1) Zúčastněné osoby xx před uzavřením xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx zpřístupní xxx xxxxxxxxxx x poskytnou xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxx xx seznámí x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zakazuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§385

Dozorčí xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx účetnictví xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x sestaví xxxxxx x skutečnostech, které xxxx xxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; zprávu xxx xxxxxxxx x jako xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby.

§386

(1) Xx-xx sestavena xxxxxx podle §385, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Zasedání správní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx; v této xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxx

x) xxxxx smlouvy x xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx stanovy,

c) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx dni, xx xxxxx xx xxx vyhotovení xxxxxx xxxxxxx x sloučení xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx §385.

(2) Správní xxxx xxxx návrh xxxxxxx x sloučení xxx xxxxxxxx xxxx odmítnout.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxx o sloučení xxxxxxxx. Pokud xx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxxx volí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osoby, xxxxx správní xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx hlasovat xxxxxxxx.

§387

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx před zasedáním xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxx, v xxxx xxxxxx, xxxxxx osob xx xxxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxx se stane xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Přihlásí-li xxxxxxx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx šesti xxxxxx ode dne, xxx xx zápis xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx dobytnost xxxxxxxxxx xxxxxx. Prokáže-li xxxxxxx, že se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx dostatečnou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§388

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxx xxxx, člen xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx; toto xxxxx xxxxxx, není-li xxxxx xxxxx do xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§389

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zápis xxxxxxxx xxx, xx x témuž xxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx zanikající xxxxx, xxxxxxxxx, xxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x nástupnické xxxxx uvede xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx x nástupnickou xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx změny x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x důsledku xxxxxxxx xxxxxxx.

§390

(1) Nepodají-li zúčastněné xxxxx návrh na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxx x sloučení xxxxxxxx, může xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx návrh podat, xx smlouvy odstoupit. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx tím xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx jednoho roku xxx xxx, kdy xxxx smlouva x xxxxxxxx uzavřena, platí, xx od smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx způsobila, xx návrh xx xxxxx sloučení xxxxx xxxxx xxxx, nahradí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx osobám xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kteří xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx návrh xxx xxxxx včas.

Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx nadační xxxx

§391

(1) Připustí-li to xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx správní xxxx xx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx rozhodnout x xxxxx právní xxxxx xxxxxx xx nadační xxxx, avšak jen xxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pod xxxx xxxxxxxxxx x §330 xxxx. 1 xx xxxx nikoli xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o změně xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx údajem,

b) název xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx formy,

c) xxxxxxxx den,

d) xxxxx x členech xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx formu veřejné xxxxxxx.

§392

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§393

(1) Xxxxxxx třicet xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxx přijmout rozhodnutí x změně právní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx dne, xxx xx xxxxx xxxxx právní xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxx změny právní xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx podstatným xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxxxx xxxx

§394

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nadační xxxx k xxxxx xxxxxxxxxx společensky nebo xxxxxxxxxxx.

(2) Název nadačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx fond".

§395

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx listinou xxxx pořízením xxx xxxxxx smrti.

§396

(1) Xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx předmětu,

e) xxxxx xxxxx xxxxxxx rady x jména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x bydliště xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a

h) xxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x majetku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx nadační fond xxxx xxxxxxxx k xxxxx xxxxx vykonávat.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx pořízením xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§397

Vznik xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§398

(1) Xxxxxxx nadačního xxxxx tvoří soubor xxxxxxx z xxxxxx x xxxx, jejichž xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xx je v xxxxxxx nadačního fondu, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx použít x xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Majetek nadačního xxxxx xxx zcizit, xx-xx xx x xxxxxxx x účelem xxxxxxxxx fondu. Lze xxx též xxxxxx x xxxxxxxxx považované xx xxxxxxxxxx.

(3) Nadační xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nadační xxxxxxx.

§399

(1) Připustí-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxx správní xxxx rozhodnout po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označení xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx údajem x náležitosti xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxx.

§400

(1) Nejméně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx oznámení x záměru xxxxxx xxxxxx formu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx svou pohledávku xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xx zápis xxxxx xxxx účinným xxxx xxxxxx osobám, může xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx mu xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx změny xxxxxx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx.

§401

(1) Není-li xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx nadále xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rada x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx fond xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxx, soud xxx xxxxx xx návrh xxxxx, která xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxx

§402

Xxxxx je xxxxxxxxx xxxxx ustavená xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitečné společensky xxxx hospodářsky x xxxxxxxx xxx osobní x majetkové xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx činnost, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§403

Provozuje-li ústav xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činnost, nesmí xxx provoz na xxxx jakosti, rozsahu x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, pro xxx xxx založen, x k úhradě xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§404

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxx "xxxxxxx ústav", postačí xxxx xxxxxxx "x. x."

§405

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Ústav xx xxxxxxx zakládací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxx,

x) xxxx xxxxxx xxxxxxxxx předmětu jeho xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o výši xxxxxx, popřípadě x xxxx nepeněžitém xxxxxxxx,

x) xxxxx členů správní xxxx x xxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxxxx členů a

e) xxxxxxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx její xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx radu, xxxxxx xx v něm xxxxx členů xxxxxxx xxxx a jména x xxxxxxxx jejích xxxxxxx xxxxx.

§406

(1) X změnách xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx i za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx ústavu xxxxx určená xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním v xxxxxxx tam xxxxxxxx, xxxxx je xxxxxx xxxxxxx rada; v xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx rady o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxx.

§407

Vznik xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§408

Ředitel

(1) Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx může xxx xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx nevzbudí xxxxxx xxxxx x xxxx povaze.

(2) Xxxxxxx xxxxxx být členem xxxxxxx xxxx x xxxx-xx zřízena xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Byla-li xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxxxx xx x xxxxx.

Xxxxxxx rada

§409

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx způsob, xxxxxxx x xxxxxxxx členy xxxxxxx xxxx zakladatel. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

(2) Neurčí-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx zakladatelské právní xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx volit x xxxxxxxxx; xxxxx xxxx správní xxxx xxxx x odvolává xxx xxxxx xxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nanejvýš xx dvě xx xxxx xxxxxx funkční xxxxxx.

(3) Byla-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx, je xxxxxxxx xx správní xxxx x x xxxxxxx xxxx neslučitelné.

§410

Xxxxxxx xxxx xxxx x odvolává xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx o právních xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx; není-li určeno xxxxx, xxxxxxxxx za xxxxx xxx těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§411

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, řádnou x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§412

(1) Neurčí-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx x právnímu xxxxxxx, xxxxxx xxxxx

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx zatěžuje,

c) nabývá xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx průmyslové xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx na xxxxxx xxxxx podílí xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx něco jiného, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx jednání, xxxxxx ústav xxxxxx xxxx pozbývá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxx zakázky malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné zakázky.

§413

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x upraví x xxx vnitřní xxxxxxxxxx ústavu a xxxxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxx.

(2) Ústav statut xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx uplatnit xxxx x xxxxx xxxxxx.

§414

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx listina, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx funkce odměna x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxx náleží odměna xxxxxxx x xx xx xx xx, xx funkce členů xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx určí xxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§415

(1) Xxxxx účtuje xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x hlavním předmětem xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xx správou xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ověřuje auditor, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo statut, xxxxx xxxxx výše xxxxxxx obratu xxxxxx xxxxxxxx deset xxxxxxx Xx. V xxxxxx xxxxxxxxx auditor ověřuje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§416

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Výroční xxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxxxx členům xxxxxx ústavu, x x případných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx ústavu.

(2) Xxxxxx-xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx x další xxxxxx uveřejnění, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx do šesti xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx sbírky xxxxxx. Xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nahlížet x xxxxxxxxx xx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx.

§417

Nenaplňuje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxx účel, xxxxx xxx xxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§418

X ostatním xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx; xxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx

§419

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx své xxxxxxxxxxxxx činnosti xxxx xxxx rámec samostatného xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxx s xxx xxxxx jedná.

Xxx 5

Podnikatel

§420

(1) Kdo xxxxxxxxxx vykonává xx xxxxxxx účet x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxx soustavně xx xxxxxx dosažení xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx spotřebitele x xxx účely §1963 xx xx podnikatele xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxxx související x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx svého povolání, xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§421

(1) Za xxxxxxxxxxx xx považuje xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, xxxxxxx jiný xxxxx.

(2) Xx xx xx xx, že xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxx živnostenské nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§422

Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxx dodatky xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx závod, xxxxx xxx klamavé.

Xxxxxxxx xxxxx

§423

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx je xxxxxxxxxx zapsán do xxxxxxxxxx rejstříku. Podnikatel xxxxx mít víc xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Ochrana xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxx použil poprvé. Xxx xxx xxxxxx xx xxxx právu x xxxxxxxx xxxxx, xx stejná xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§424

Obchodní xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§425

(1) Xxxxxx xx xxxxxx do obchodního xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx jménem. Xxxxx-xx xx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx dřívější xxxxx; xxxxx jména xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku pod xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pod svým xxxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xx nejde x obchodní firmu xxxxxxxxx osoby.

§426

Xx-xx více obchodních xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jejich xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xx odlišit.

§427

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxx; vyžaduje xx však, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx nástupce, xxxxx s xxx xxxxxxxx; souhlas xxxx xxxxx se nevyžaduje. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nástupců x neurčí-li xx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

§428

Xxxxxxx souhlas s xxxxxx xxxxx jména x obchodní firmě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, kdo x xxxx xx xxx závažný xxxxx, xx po xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx jeho xxxxx xxxx x obchodní xxxxx xxxxxxxxx; takovým xxxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podnikání xxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx právo xxxxxxx souhlas x xxxxxx nástupce xxxxx, xxxxx souhlas udělila.

§429

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx jako xxx sídlo xxxx xxxxx xxx své xxxxx skutečné, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Proti xxxx, xxx se dovolá xxxxx xxxxxxxxxxx zapsaného xx veřejném xxxxxxxxx, xxxxxx podnikatel namítat, xx xx skutečné xxxxx v jiném xxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx

§430

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx někoho xxx xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx podnikatele xx xxxxx jednáních, x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zavazuje x xxxxxxx jiné xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx xxxxx v xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx je x jednání xxxxxxxxx.

§431

Překročí-li xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, věděla-li xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§432

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx vystupuje jako xxxxxxxxxxxx zástupce xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx nic, xx xxxxx xx oboru xxxxxxxxxx závodu. Xxxxx-xx xx xxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Jednal-li zástupce xx xxxxxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx zástupcovo xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx na xxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx bylo xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx mu xxxx vydána odměna xxx poskytnutá. Xxxx xxxxx zanikají, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx měsíců xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxx x jednání xxxxxxxx, nejpozději však xxx xxx dne, xxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Namísto xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx podnikatel xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxx xxxxx, xxx-xx a xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx činností xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx a xxxx xxxxx také xxx, x jehož xxxxxxxx podnikatelův xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx xx.

§433

(1) Xxx xxxx xxxxxxxxxx vystupuje xxxx xxxxxx osobám v xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odborníka xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zneužít k xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx slabší xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx nerovnováhy xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xx xx xx, xx xxxxxx stranou xx vždy osoba, xxxxx xxxx podnikateli x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx podnikáním.

§434

Xx-xx podnikatel veřejnosti xxxxxx, ve kterém xxxxx podniká, xxxxxx xxxxxxxxxx vstupovat x xxx x xxxxx xxxxx do právního xxxxx v určené xxxxxxxx xxxx; xxxxx x xxxx xxxxxxx.

§435

(1) Xxxxx podnikatel xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx listinách x x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx přístupu xxx xxxxx x xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xx xxxxxxxx listině xxx xxxx o xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a vložky; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; podnikatel xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx údaj x svém xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx údaj, xxxxx x xxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze xxxxx x xxxxx xxxxx, xxxxxx-xx způsobilé xxxxxxx xxxxxxx dojem.

XXXXX XXX

XXXXXXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§436

(1) Xxx xx xxxxxxxx právně xxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxx zástupcem; ze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přímo xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xx někdo xxxxx xx jiného, xxxxx, xx jedná xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx musel-li vědět x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx se k xxxx i x xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxxxxx, o xxxxx xx zástupce xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx, nemůže xx xxxxxxx xxxxx xxxx zástupce.

§437

(1) Xxxxxxxxx jiného xxxxxx xxx, jehož xxxxx xxxx v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže při xxxxxxxx zastoupení xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx nebo xxxxx xxxxx.

(2) Jednal-li zástupce, xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx zastoupeného, s xxxxx osobou x xxxxxx-xx xxxx osoba x xxxx okolnosti xxxx xxxxxx-xx o xx xxxxx, xxxx xx toho xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx se xx xx, xx xx xx rozpor x zájmech zástupce x zastoupeného, xxxxx xxxxxxxx jedná i xx tuto xxxxx xxxxx xxxx pokud xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§438

Xxxxxxxx xxxxx osobně. Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx, xx-xx to xx zastoupeným xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx, odpovídá xxxx xx řádný xxxxx xxxx xxxxx.

§439

Xx-xx zastoupený xxx xxxxx záležitost více xxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxx x nich xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§440

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx, xxxxx překročení xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, xxx xx jiného právně xxxxx xxxxx, která x xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx právní xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, je xxxxx, která právně xxxxxxx xx jiného, xxxxxxxx xxxx. Osoba, xx xxxxxx bylo xxxxxxx x která xxxx v xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx aby xxxxxxxx xxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§441

(1) Ujednají-li xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx jedna z xxxx druhou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x plné xxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx se xxxx moc x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxx právní xxxxxxx xxxxxxxx forma, xxxxx xx x xxxx xxxxx x xxxx moc. Xxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx x xxxxxx právnímu jednání xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx s xxxxxx xxxxxxxx podpisem.

§442

Xxxxxxxxx se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx určité xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§443

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx náleží xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. X výkonu xxxxxxxxxx je oprávněna x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx určí.

§444

(1) Kdo xxxxxxx xxxxx vyvolá x xxxxx osoby xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx třetí osoba x xxxxx víře x xxxxx-xx rozumně xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx uděleno.

(2) Xxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx zmocněnce xxxxxxx k xxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxx xx vůči ní xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx zaniklo, jen xxxxx jí xx xxxx xxxxxxxxxxxx jednáním xxxxxxx, xxxx pokud xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

§445

Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx dovolat xxxx tomu, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§446

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x nesouhlasí-li x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx kterou zmocněnec xxxxxx xxxxxx, bez xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xx xx o xxxxxxx jednání xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx schválil; xx xxxxxxx, pokud xxxxx, s xxx xxxxxxxx právně xxxxxx, xxxx a xxxxx x xxxxxxxxx bez xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§447

Xxxx-xx xxxxxx zmocnitele xxxxxxxx v plné xxxx x xxxxxx-xx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§448

(1) Zmocnění zanikne xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxx omezeno; xxxxxxxx xxxxxxx x v xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx odvolá xxxx xxxxxxxxx vypoví. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx x nich xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx-xx, xxxxxxx i xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Dokud xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx tytéž xxxxxx, jako xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx se xxxx xxxxxx dovolat xxxxxx, xxxxx x odvolání xxxxxxxx věděla, xxxx xxxx a mohla xxxxx.

§449

(1) Xxxxx-xx zmocnitel xxxx vypoví-li zmocněnec xxxxxxxx, učiní zmocněnec xxxxx xxx, co xxxxxxx odkladu, aby xxxxxxxxx xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Jeho právní xxxxxxx má xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxx, co xxxxxxx xxxxx zmocnitel xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx vydá xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zmocnění xxx, co mu xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zemřel-li xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx tyto xxxx x xxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx

§450

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podnikatel xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx prokuristu x xxxxxxx jednáním, xx xxxxxx dochází xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu, xxxxxxxxx xxxxxxx, x xx x x xxx, xxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moc. Xxxxxx xxxx zatížit xxxxxxxxx věc xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx. Xxxxxxx-xx podnikatel xxxxxxx xxx některou pobočku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§451

Prokurista není oprávněn xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx další prokuru; x opačným xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§452

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx každá x xxxx podnikatele xxxxxxxxxx, xxxxxx je xxx xxxxxxx prokury xxxxxx xxxx xxxxxx.

§453

Omezení xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x když xxxx xxxxxxxxxx.

§454

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxx řádného xxxxxxxxx.

§455

Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xx k xxxxx podnikatele xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx označující xxxxxxx; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx také xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§456

Prokura xxxxxx i xxxxxxxx xxxx pachtem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, pro které xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného.

Xxx 3

Xxxxxxx zastoupení x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§457

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx sleduje ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx jeho práv.

§458

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx není oprávněn xx xxxxxxxxxxxx právně xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x práv, xxxxx x xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxx odvolání.

§459

Zákonný xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx života xx xxxxxx, x xxxxx-xx xx o nezletilého, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx, také xxxx xxxxxxx důvod. Věc xxxxxxxx obliby xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, x zařízení xxxxxxxxxx služeb, zařízení xxxxxxxx-xxxxxx xxxxxxx dětí xxxx podobném xxxxxxxx.

§460

Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xx xxxxxxxxx zájmů xxxx, kteří xxxx xxxxxxxxxx týmž xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, jmenuje xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§461

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovník xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Nejedná-li xx o běžnou xxxxxxxxxx, vyžaduje xx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx schválení xxxxx.

(2) Xxx, xxxxxxxx xxxx odkaz xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, že xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daru, xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx; x odmítnutí xx xxxxxxxx schválení xxxxx.

§462

Zákonný zástupce ani xxxxxxxxxx nemůže požadovat xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx spravovat xxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxxx odměnu. X její xxxx xxxxxxxx soud x xxxxxxxxxxxx x nákladům xxxxxx, x hodnotě xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a x výnosům z xxxx, xxxxx x x časové x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

§463

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; současně xxxx xxxxxx opatrovníkových práv x xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx opatrovancem.

(2) Požádá-li x xx xxxxxxxxxx, xxxx xx odvolá; xxxx opatrovníka xxxxxx x x případě, xx xxxxxx své xxxxxxxxxx. Xxxxxxx opatrovanci xxxxxxx xxxxxx opatrovníka.

§464

(1) Xxxxxxx-xx se x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx opatrovníka. Xx-xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxx správu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx správu části xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, x xx i xxxx se xxxxxxxxxx xxxx spravovaného jmění.

(2) Xxxxxxx-xx xxxx více xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx, xx xxxxxxx záležitostech xx xxxxx x xxxx způsobilý xxxxxx xxxxxx xx opatrovance xxxxxxxxxx, xxxx opatrovníci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Opatrovnictví xxxxxxx

§465

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxx x ochraně xxxx zájmů, xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx. Xxxx jmenuje xxxxxxxxxxx xxxxxxx tomu, xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tomu, x xxx xxxx xxxxx, xxx pobývá, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxx jednání xxxx tomu, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx jmění nebo xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx uložit, xxx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§466

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náleží xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx a starat xx o xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxx xxxx zájmy.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx záležitostech, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx povahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§467

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx povinností xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxx, i xxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx dříve, xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx a zařizuje xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podle xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Opatrovník xxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx života nebyl x xxxxxxx s xxxx schopnostmi a xxx, xxxxx-xx tomu xxxxxxx odporovat, odpovídal x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§468

Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx odvoláním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatrovníka, xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§469

(1) Člověku, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx odvolá.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx; xxxxx-xx xxxxxxxxxx samostatně, xxxxx x xxxxxxx x vůlí xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx vůli xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx soud.

§470

Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, nelze mu xxxxxxxx opatrovníka xxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx nebo zanedbává-li xxxx povinnost, xxxxx xxxxxx-xx jmění xxxxxxxxx.