Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 07.12.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.07.2021.


Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Díl 1 - Soukromé právo §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Užití předpisů občanského práva §9 §10 §11

Díl 3 - Ochrana soukromých práv §12 §13

Svépomoc §14

HLAVA II - OSOBY

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Díl 2 - Fyzické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §23 §24 §25

Důkaz smrti §26 §27 §28

Změna pohlaví §29

Zletilost §30

Nezletilí §31 §32 §33 §34 §35 §36

Přiznání svéprávnosti §37

Oddíl 2 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Předběžné prohlášení §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Nápomoc při rozhodování §45 §46 §47 §48

Zastoupení členem domácnosti §49 §50 §51 §52 §53 §54

Omezení svéprávnosti §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 3 - Nezvěstnost §66 §67 §68 §69 §70

Oddíl 4 - Domněnka smrti §71 §72 §73 §74 §75 §76

Oddíl 5 - Jméno a bydliště člověka

Jméno člověka a jeho ochrana §77 §78

Pseudonym §79

Bydliště §80

Oddíl 6 - Osobnost člověka

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §81 §82 §83

Pododdíl 2 - Podoba a soukromí §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Pododdíl 3 - Právo na duševní a tělesnou integritu §91 §92

Zásah do integrity §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

Pododdíl 4 - Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110

Pododdíl 5 - Nakládání s částmi lidského těla §111 §112

Pododdíl 6 - Ochrana lidského těla po smrti člověka §113 §114 §115 §116 §117

Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §118 §119

Veřejné rejstříky právnických osob §120 §121

Ustavení a vznik právnické osoby §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131

Název §132 §133 §134 §135

Sídlo §136 §137

Přemístění sídla §138 §139 §140 §141 §142 §143

Účel právnických osob §144 §145

Veřejná prospěšnost §146 §147 §148 §149 §150

Orgány právnické osoby §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §158a §159 §160

Jednání za právnickou osobu §161 §162 §163 §164 §165 §166 §167

Zrušení právnické osoby §168 §169 §170 §171 §172 §173

Přeměna právnické osoby §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184

Zánik právnické osoby §185 §186

Likvidace §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209

Oddíl 2 - Korporace

Pododdíl 1 - Obecně o korporacích §210 §211 §212 §213

Pododdíl 2 - Spolek §214 §215 §216 §217

Založení spolku §218 §219 §220 §221

Ustavující schůze §222 §223 §224 §225

Vznik spolku §226 §227

Pobočný spolek §228 §229 §230 §231

Členství §232 §233 §234 §235

Seznam členů §236

Zánik členství §237 §238 §239 §240 §241 §242

Organizace spolku §243 §244 §245 §246

Nejvyšší orgán spolku §247

Členská schůze §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254

Dílčí členské schůze §255

Shromáždění delegátů §256

Náhradní zasedání členské schůze §257

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku §258 §259 §260 §261

Kontrolní komise §262 §263 §264

Rozhodčí komise §265 §266 §267

Zrušení spolku §268

Likvidace spolku §269 §270 §271 §272 §273

Fúze spolků §274 §275 §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287

Rozdělení spolku §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301 §302

Oddíl 3 - Fundace

Pododdíl 1 - Obecně o fundacích §303 §304 §305

Pododdíl 2 - Nadace §306 §307 §308

Založení nadace §309 §310 §311 §312 §313

Statut nadace §314

Vznik nadace §315

Změna sídla nadace §316

Změna nadační listiny §317 §318 §319 §320

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace §321 §322 §323 §324 §325 §326

Vklady do nadace §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334

Majetek nadace a nadační kapitál §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Zvýšení nadačního kapitálu §342 §343

Snížení nadačního kapitálu §344 §345 §346

Společná ustanovení §347 §348

Přidružený fond §349 §350 §351 §352

Nadační příspěvek §353 §354 §355 §356

Náklady správy §357

Výroční zpráva §358 §359 §360 §361

Správní rada §362 §363 §364 §365 §366 §367

Dozorčí rada §368 §369 §370 §371 §372

Revizor §373 §374 §375

Zrušení nadace s likvidací §376 §377 §378 §379 §380 §381

Přeměna nadace §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390

Změna právní formy nadace na nadační fond §391 §392 §393

Pododdíl 3 - Nadační fond §394 §395 §396

Vznik nadačního fondu §397 §398 §399 §400 §401

Oddíl 4 - Ústav §402 §403

Název ústavu §404

Založení ústavu §405 §406

Vznik ústavu §407

Ředitel §408

Správní rada §409 §410 §411 §412

Statut ústavu §413 §414 §415

Výroční zpráva §416 §417 §418

Díl 4 - Spotřebitel §419

Díl 5 - Podnikatel §420 §421 §422

Obchodní firma §423 §424 §425 §426 §427 §428

Sídlo podnikatele §429

Zastoupení podnikatele §430 §431

Zákaz konkurence §432 §433 §434 §435

HLAVA III - ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §436 §437 §438 §439 §440

Díl 2 - Smluvní zastoupení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §441 §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449

Oddíl 2 - Prokura §450 §451 §452 §453 §454 §455 §456

Díl 3 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §457 §458 §459 §460 §461 §462 §463 §464

Oddíl 2 - Opatrovnictví člověka §465 §466 §467 §468 §469 §470 §471

Opatrovnická rada §472 §473 §474 §475 §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484

Soupis jmění a vyúčtování správy §485

Oddíl 3 - Opatrovnictví právnické osoby §486 §487 §488

HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495

Díl 2 - Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné §496

Ovladatelné přírodní síly §497

Nemovité a movité věci §498

Zastupitelná věc §499

Zuživatelná věc §500

Hromadná věc §501

Obchodní závod §502

Pobočka §503

Obchodní tajemství §504

Díl 3 - Součást věci a příslušenství věci

Součást věci §505 §506 §507 §508 §509

Příslušenství věci §510 §511 §512 §513

Díl 4 - Cenný papír

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §514 §515

Zastupitelné cenné papíry §516 §517

Forma cenného papíru §518

Emise cenného papíru §519

Vydání cenného papíru §520 §521

Stejnopisy §522

Kupón §523

Hromadná listina §524

Oddíl 2 - Zaknihované cenné papíry

Zaknihovaný cenný papír §525

Evidence zaknihovaných cenných papírů §526

Účet vlastníka §527

Účet zákazníků §528

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Pododdíl 1 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535

Pododdíl 2 - Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír §536 §537 §538 §539 §540 §541 §542 §543 §544

HLAVA V - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Díl 1 - Právní jednání

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §545 §546 §547

Podmínka §548 §549

Doložení času §550

Zdánlivé právní jednání §551 §552 §553 §554

Oddíl 2 - Výklad právních jednání §555 §556 §557 §558

Oddíl 3 - Forma právních jednání §559 §560 §561 §562 §563 §564

Oddíl 4 - Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina §565 §566

Veřejná listina §567 §568 §569

Oddíl 5 - Právní jednání vůči nepřítomné osobě §570 §571 §572

Domněnka doby dojití §573

Oddíl 6 - Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení §574 §575 §576 §577 §578 §579

Hlavní důvody neplatnosti §580 §581 §582

Omyl §583 §584 §585

Následky neplatnosti §586 §587 §588

Oddíl 7 - Relativní neúčinnost §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599

Díl 2 - Právní události

Všeobecné ustanovení §600

Význam času §601 §602 §603 §604

Počítání času §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Promlčení a prekluze

Oddíl 1 - Promlčení

Pododdíl 1 - Všeobecná ustanovení §609 §610 §611 §612 §613 §614 §615 §616 §617 §618

Počátek promlčecí lhůty §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627 §628

Pododdíl 2 - Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení §629 §630

Zvláštní ustanovení §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642 §643 §644

Pododdíl 3 - Běh promlčecí lhůty §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651 §652

Pododdíl 4 - Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty §653

Oddíl 2 - Prekluze §654

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I - MANŽELSTVÍ

Díl 1 - Všeobecné ustanovení §655

Díl 2 - Vznik manželství §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662 §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670

Způsobilost uzavřít manželství §671

Zákonné překážky manželství §672 §673 §674 §675 §676

Díl 3 - Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1 - Zdánlivé manželství §677 §678 §679

Oddíl 2 - Neplatnost manželství §680 §681 §682 §683 §684 §685 §686

Díl 4 - Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §687 §688 §689 §690

Uspokojování potřeb rodiny §691

Rozhodování o záležitostech rodiny §692

Obstarávání záležitostí rodiny §693 §694 §695

Vzájemné zastupování manželů §696

Výživné mezi manžely §697

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti §698 §699

Rodinný závod §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707

Oddíl 2 - Manželské majetkové právo §708

Zákonný režim §709 §710 §711 §712

Správa v zákonném režimu §713 §714 §715

Smluvený režim §716 §717 §718 §719 §720 §721

Správa ve smluveném režimu §722 §723

Režim založený rozhodnutím soudu §724 §725 §726 §727

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu §728

Režim oddělených jmění §729 §730

Ochrana třetích osob §731 §732 §733 §734

Zvláštní ustanovení §735

Vypořádání společného jmění §736 §737 §738 §739 §740 §741 §742

Některá ustanovení o bydlení manželů §743 §744 §745 §746 §747 §748 §749 §750

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí §751 §752 §753

Díl 5 - Zánik manželství

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §754

Oddíl 2 - Rozvod manželství §755 §756 §757 §758

Oddíl 3 - Následky zániku manželství

Příjmení rozvedeného manžela §759

Výživné rozvedeného manžela §760 §761 §762 §763

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství §764 §765

Bydlení po zániku manželství §766 §767 §768 §769 §770

HLAVA II - PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení

Příbuzenství §771 §772 §773

Švagrovství §774

Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem

Oddíl 1 - Určování rodičovství

Mateřství §775

Otcovství §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784

Popírání otcovství §785 §786 §787 §788 §789 §790 §791 §792 §793

Oddíl 2 - Osvojení

Pododdíl 1 - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804

Pododdíl 2 - Souhlas s osvojením §805

Souhlas dítěte s osvojením §806 §807 §808

Souhlas rodičů §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822

Pododdíl 3 - Péče před osvojením §823 §824 §825 §826 §827 §828 §829 §830 §831

Pododdíl 4 - Následky osvojení §832 §833 §834 §835 §836

Utajení osvojení §837 §838

Dohled nad úspěšností osvojení §839

Zrušení osvojení §840 §841 §842

Opětovné osvojení osvojence §843 §844 §845

Pododdíl 5 - Osvojení zletilého §846

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého §847

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého §848 §849

Společná ustanovení pro osvojení zletilého §850 §851 §852 §853 §854

Oddíl 3 - Rodiče a dítě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §855 §856 §857 §858 §859

Pododdíl 2 - Osobní jméno a příjmení dítěte §860 §861 §862 §863 §864

Pododdíl 3 - Rodičovská odpovědnost §865 §866 §867 §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874

Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti §875 §876 §877 §878 §879

Péče o dítě a jeho ochrana §880 §881 §882 §883 §884 §885 §886

Osobní styk rodiče s dítětem §887 §888 §889 §890 §891

Zastoupení dítěte §892 §893 §894 §895

Péče o jmění dítěte §896 §897 §898 §899 §899a §900 §901 §902 §903 §904 §905

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství §906 §907

Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně §908

Zvláštní ustanovení §909

Pododdíl 4 - Vyživovací povinnost §910 §911 §912 §913 §914

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky §915 §916 §917 §918 §919

Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce §920

Společná ustanovení o výživném §921 §922 §923

Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte

Preventivní, výchovná a sankční opatření §924 §925 §926

Oddíl 5 - Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami §927

HLAVA III - PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ

Díl 1 - Poručenství §928 §929 §930 §931 §932 §933 §934 §935 §936 §937 §938 §939 §940 §941 §942

Díl 2 - Opatrovnictví dítěte

Oddíl 1 - Opatrovník §943 §944 §945 §946 §947

Oddíl 2 - Opatrovník pro správu jmění dítěte §948 §949 §950 §951 §952

Díl 3 - Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Oddíl 1 - Svěření dítěte do péče jiné osoby §953 §954 §955 §956 §957

Oddíl 2 - Pěstounství §958 §959 §960 §961 §962 §963 §964 §965 §966 §967 §968 §969 §970

Díl 4 - Ústavní výchova §971 §972 §973 §974 §975

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §976 §977 §978

HLAVA II - VĚCNÁ PRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §979 §980 §981 §982 §983 §984 §985 §986

Díl 2 - Držba §987 §988 §989

Nabytí držby §990

Řádná držba §991

Poctivá držba §992

Pravá držba §993 §994 §995

Držba vlastnického práva §996 §997 §998 §999 §1000 §1001

Držba jiných práv §1002

Ochrana držby §1003 §1004 §1005

Uchování držby §1006 §1007

Prekluzivní lhůty §1008

Zánik držby §1009

Spoludržba §1010

Díl 3 - Vlastnictví

Oddíl 1 - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva §1011 §1012

Omezení vlastnického práva §1013 §1014 §1015 §1016 §1017 §1018 §1019 §1020 §1021 §1022 §1023

Rozhrady §1024 §1025 §1026 §1027 §1028

Nezbytná cesta §1029 §1030 §1031 §1032 §1033 §1034 §1035 §1036

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva §1037 §1038 §1039

Ochrana vlastnického práva §1040 §1041 §1042

Ochrana domnělého vlastnického práva §1043 §1044

Oddíl 2 - Nabytí vlastnického práva

Pododdíl 1 - Přivlastnění a nález

Přivlastnění §1045 §1046 §1047 §1048 §1049 §1050

Nález §1051 §1052 §1053 §1054 §1055 §1056 §1057 §1058 §1059 §1060 §1061 §1062

Nález skryté věci §1063 §1064 §1065

Pododdíl 2 - Přirozený přírůstek

Přírůstek nemovité věci §1066 §1067

Naplavenina a strž §1068 §1069 §1070 §1071

Přírůstek movité věci §1072 §1073

Pododdíl 3 - Umělý přírůstek

Zpracování §1074 §1075 §1076 §1077

Smísení §1078 §1079 §1080 §1081

Společné ustanovení §1082

Stavba §1083 §1084 §1085 §1086

Přestavek §1087

Pododdíl 4 - Smíšený přírůstek §1088

Pododdíl 5 - Vydržení

Řádné vydržení §1089 §1090 §1091 §1092 §1093 §1094

Mimořádné vydržení §1095

Započtení vydržecí doby §1096

Zákaz vydržení §1097

Zastavení vydržecí doby §1098

Pododdíl 6 - Převod vlastnického práva §1099 §1100

Převod vlastnického práva k movité věci §1101 §1102 §1103 §1104

Převod vlastnického práva k nemovité věci §1105

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva §1106 §1107 §1108

Pododdíl 7 - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného §1109 §1110 §1111 §1112 §1113

Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci §1114

Díl 4 - Spoluvlastnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1115 §1116 §1117 §1118 §1119 §1120

Oddíl 2 - Spoluvlastnický podíl §1121 §1122 §1123 §1124 §1125

Oddíl 3 - Správa společné věci §1126 §1127 §1128 §1129 §1130 §1131 §1132 §1133

Správce společné věci §1134 §1135 §1136 §1137 §1138

Soudní úprava poměrů spoluvlastníků §1139

Oddíl 4 - Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví §1140 §1141 §1142 §1143 §1144 §1145 §1146 §1147 §1148 §1149

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci §1150 §1151 §1152 §1153

Odklad zrušení spoluvlastnictví §1154 §1155 §1156

Odklad oddělení ze spoluvlastnictví §1157

Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1158 §1159

Společné části §1160 §1161 §1162

Pododdíl 2 - Vznik jednotky

Výstavba §1163

Zápis do veřejného seznamu §1164

Rozhodnutí soudu §1165

Prohlášení §1166 §1167

Odstranění vady prohlášení §1168

Změna prohlášení §1169

Pododdíl 3 - Výstavba domu s jednotkami

Smlouva o výstavbě §1170 §1171 §1172 §1173 §1174

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti vlastníka jednotky §1175 §1176 §1177 §1178 §1179 §1180 §1181 §1182 §1183 §1184

Spoluvlastnictví jednotky §1185

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky §1186 §1187 §1188

Pododdíl 5 - Správa domu a pozemku §1189 §1190

Správa bez vzniku společenství vlastníků §1191 §1192 §1193

Společenství vlastníků §1194 §1195 §1196 §1197 §1198 §1199

Založení společenství vlastníků §1200 §1201 §1202 §1203

Vznik společenství vlastníků §1204

Orgány společenství vlastníků §1205

Shromáždění §1206 §1207 §1208 §1209

Náhradní shromáždění §1210

Rozhodování mimo zasedání §1211 §1212 §1213 §1214

Zrušení společenství vlastníků §1215 §1216

Pododdíl 6 - Zrušení bytového spoluvlastnictví §1217 §1218 §1219

Pododdíl 7 - Společná ustanovení §1220 §1221 §1222

Oddíl 6 - Přídatné spoluvlastnictví

Obecná ustanovení §1223 §1224 §1225 §1226 §1227 §1228 §1229

Správa věci v přídatném spoluvlastnictví §1230 §1231 §1232 §1233 §1234 §1235

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o společenství jmění §1236 §1237 §1238 §1239

Díl 5 - Věcná práva k cizím věcem

Oddíl 1 - Právo stavby

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1240 §1241 §1242

Pododdíl 2 - Vznik a zánik práva stavby §1243 §1244 §1245 §1246 §1247 §1248 §1249

Pododdíl 3 - Právní poměry z práva stavby §1250 §1251 §1252 §1253 §1254 §1255 §1256

Oddíl 2 - Věcná břemena

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení o služebnostech §1257 §1258 §1259

Pododdíl 2 - Nabytí služebnosti §1260 §1261 §1262

Pododdíl 3 - Právní poměry ze služebnosti §1263 §1264 §1265 §1266

Pododdíl 4 - Některé pozemkové služebnosti

Služebnost inženýrské sítě §1267 §1268

Opora cizí stavby §1269

Služebnost okapu §1270

Právo na svod dešťové vody §1271

Právo na vodu §1272

Služebnost rozlivu §1273

Služebnost stezky, průhonu a cesty §1274 §1275 §1276 §1277

Právo pastvy §1278 §1279 §1280 §1281 §1282

Pododdíl 5 - Užívací právo §1283 §1284

Požívací právo §1285 §1286 §1287 §1288 §1289 §1290 §1291 §1292 §1293

Společná ustanovení §1294 §1295 §1296

Služebnost bytu §1297 §1298

Pododdíl 6 - Zánik služebnosti §1299 §1300 §1301 §1302

Pododdíl 7 - Reálná břemena §1303 §1304 §1305 §1306 §1307 §1308

Oddíl 3 - Zástavní právo

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1309 §1310 §1311

Pododdíl 2 - Zastavení §1312 §1313 §1314

Zakázaná ujednání §1315 §1316 §1317 §1318 §1319

Zastavení podílu v korporaci §1320 §1321 §1322 §1323 §1324 §1325 §1326 §1327

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru §1328 §1329 §1330 §1331 §1332

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů §1333 §1334

Zastavení pohledávky §1335 §1336 §1337 §1338 §1339 §1340

Budoucí zástavní právo §1341

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci §1342

Zastavení cizí věci §1343 §1344

Vespolné zástavní právo §1345

Pododdíl 3 - Rozsah zástavního práva §1346 §1347 §1348 §1349 §1350 §1351 §1352

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti ze zástavního práva §1353 §1354 §1355 §1356 §1357 §1358

Pododdíl 5 - Výkon zástavního práva §1359 §1360 §1361 §1362 §1363 §1364 §1365 §1366 §1367 §1368 §1369 §1370

Pododdíl 6 - Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích §1371 §1372 §1373 §1374 §1375

Pododdíl 7 - Zánik zástavního práva §1376 §1377 §1378 §1379

Pododdíl 8 - Práva vlastníka při uvolnění zástavy §1380 §1381 §1382 §1383 §1384

Pododdíl 9 - Záměna zástavního práva §1385 §1386 §1387 §1388 §1389

Pododdíl 10 - Podzástavní právo §1390 §1391 §1392 §1393 §1394

Oddíl 4 - Zadržovací právo §1395 §1396 §1397 §1398 §1399

Díl 6 - Správa cizího majetku

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1400 §1401 §1402 §1403 §1404

Pododdíl 2 - Prostá správa cizího majetku §1405 §1406 §1407 §1408

Pododdíl 3 - Plná správa cizího majetku §1409 §1410

Oddíl 2 - Pravidla správy

Pododdíl 1 - Povinnosti správce vůči beneficiantovi §1411 §1412 §1413 §1414 §1415 §1416 §1417 §1418

Pododdíl 2 - Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám §1419 §1420 §1421 §1422

Pododdíl 3 - Inventář, jistota a pojištění §1423 §1424 §1425 §1426 §1427

Pododdíl 4 - Společná správa §1428 §1429 §1430 §1431

Pododdíl 5 - Obezřetné investice §1432 §1433 §1434 §1435

Pododdíl 6 - Vyúčtování §1436 §1437

Oddíl 3 - Skončení správy §1438 §1439 §1440 §1441 §1442 §1443 §1444 §1445 §1446 §1447

Oddíl 4 - Svěřenský fond

Pododdíl 1 - Pojem svěřenského fondu a jeho vznik §1448 §1449 §1450 §1451 §1452

Pododdíl 2 - Správa svěřenského fondu §1453 §1454 §1455 §1456

Pododdíl 3 - Obmyšlený §1457 §1458 §1459 §1460 §1461 §1462

Pododdíl 4 - Dohled nad správou svěřenského fondu §1463 §1464 §1465 §1466 §1467

Pododdíl 5 - Změny svěřenského fondu §1468 §1469 §1470

Pododdíl 6 - Zánik svěřenského fondu §1471 §1472 §1473 §1474

HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO

Díl 1 - Právo na pozůstalost §1475 §1476 §1477 §1478

Dědický nápad §1479 §1480

Dědická nezpůsobilost §1481 §1482 §1483

Zřeknutí se dědického práva §1484

Odmítnutí dědictví §1485 §1486 §1487 §1488 §1489

Vzdání se dědictví §1490

Díl 2 - Pořízení pro případ smrti

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §1491 §1492 §1493

Oddíl 2 - Závěť

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1494 §1495 §1496 §1497

Dovětek §1498

Připadnutí pozůstalosti dědicům §1499 §1500 §1501 §1502 §1503

Uvolněný podíl §1504 §1505 §1506

Náhradnictví §1507 §1508 §1509 §1510 §1511

Svěřenské nástupnictví §1512 §1513 §1514 §1515 §1516 §1517 §1518 §1519 §1520 §1521 §1522 §1523 §1524

Pořizovací nezpůsobilost §1525 §1526 §1527 §1528

Účinky omylu §1529 §1530 §1531

Pododdíl 2 - Forma závěti

Písemná forma závěti §1532

Závěť pořízená soukromou listinou §1533 §1534 §1535 §1536

Závěť pořízená veřejnou listinou §1537 §1538

Svědkové závěti §1539 §1540 §1541

Úlevy při pořizování závěti §1542 §1543 §1544 §1545 §1546 §1547 §1548 §1549

Mlčenlivost §1550

Pododdíl 3 - Vedlejší doložky v závěti §1551 §1552

Vykonavatel závěti §1553 §1554 §1555

Správce pozůstalosti §1556 §1557 §1558 §1559 §1560

Podmínky §1561 §1562 §1563

Doložení času §1564 §1565 §1566

Zvláštní ustanovení §1567 §1568

Příkaz §1569 §1570 §1571 §1572 §1573 §1574

Pododdíl 4 - Zrušení závěti §1575

Pořízení nové závěti §1576

Odvolání závěti §1577 §1578 §1579 §1580

Neúčinná zrušovací doložka §1581

Oddíl 3 - Dědická smlouva §1582 §1583 §1584 §1585 §1586 §1587 §1588 §1589 §1590 §1591

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi §1592 §1593

Díl 3 - Odkaz

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zřízení odkazu §1594 §1595 §1596

Obtížení odkazem §1597 §1598

Pododkaz §1599 §1600

Náhradnictví při odkazech §1601

Odvolání odkazu §1602 §1603

Oddíl 2 - Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů

Pododdíl 1 - Odkaz věcí určitého druhu §1604 §1605 §1606 §1607

Pododdíl 2 - Odkaz určité věci §1608 §1609 §1610 §1611

Pododdíl 3 - Odkaz pohledávky §1612 §1613 §1614 §1615 §1616 §1617

Pododdíl 4 - Jiné odkazy

Odkaz dětem a příbuzným §1618 §1619

Oddíl 3 - Nabytí odkazu §1620 §1621 §1622 §1623 §1624 §1625 §1626

Právo odkazovníka na zajištění §1627

Uvolněný odkaz §1628 §1629

Práva dědice vyhradivšího si soupis §1630 §1631

Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti §1632

Díl 4 - Zákonná posloupnost §1633

Odúmrť §1634

První třída dědiců §1635

Druhá třída dědiců §1636

Třetí třída dědiců §1637

Čtvrtá třída dědiců §1638

Pátá třída dědiců §1639

Šestá třída dědiců §1640

Několikeré příbuzenství §1641

Díl 5 - Povinný díl

Započtení na povinný díl a na dědický podíl

Oddíl 1 - Nepominutelný dědic §1642 §1643 §1644 §1645

Oddíl 2 - Vydědění §1646 §1647 §1648 §1649

Oddíl 3 - Ochrana nepominutelného dědice §1650 §1651 §1652 §1653

Oddíl 4 - Výpočet povinného dílu §1654 §1655 §1656 §1657

Oddíl 5 - Započtení na povinný díl a na dědický podíl §1658 §1659

Započtení na povinný díl §1660 §1661

Započtení na dědický podíl §1662 §1663 §1664

Díl 6 - Právo některých osob na zaopatření §1665 §1666 §1667 §1668 §1669

Díl 7 - Přechod pozůstalosti na dědice

Oddíl 1 - Nabytí dědictví §1670 §1671 §1672 §1673

Výhrada soupisu §1674 §1675 §1676

Oddíl 2 - Správa pozůstalosti a její soupis

Správa pozůstalosti §1677 §1678 §1679 §1680 §1681

Závěra pozůstalosti §1682 §1683

Soupis pozůstalosti §1684 §1685 §1686 §1687 §1688 §1689

Oddíl 3 - Potvrzení dědictví §1690 §1691 §1692 §1693

Oddíl 4 - Rozdělení pozůstalosti §1694 §1695 §1696 §1697 §1698 §1699 §1700

Oddíl 5 - Dluhy postihující dědice §1701 §1702

Práva věřitelů před potvrzením dědictví §1703

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu §1704 §1705

Právní účinky výhrady soupisu §1706 §1707 §1708

Odloučení pozůstalosti §1709 §1710

Vyhledání dluhů zůstavitele §1711 §1712 §1713

Díl 8 - Zcizení dědictví §1714 §1715 §1716 §1717 §1718 §1719 §1720

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH

Díl 1 - Vznik závazků a jejich obsah §1721 §1722 §1723

Díl 2 - Smlouva

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1724 §1725 §1726 §1727 §1728 §1729 §1730

Oddíl 2 - Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy §1731 §1732 §1733 §1734 §1735 §1736

Zrušení nabídky §1737

Odvolání nabídky §1738 §1739

Přijetí nabídky §1740 §1741 §1742 §1743 §1744 §1745

Oddíl 3 - Obsah smlouvy §1746 §1747 §1748 §1749 §1750 §1751 §1752 §1753 §1754 §1755

Oddíl 4 - Forma smlouvy §1756 §1757 §1758

Oddíl 5 - Účinky smlouvy

Obecná ustanovení §1759 §1760 §1761 §1762 §1763

Změna okolností §1764 §1765 §1766

Smlouva ve prospěch třetí osoby §1767 §1768

Smlouva o plnění třetí osoby §1769

Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy §1770

Dražba §1771

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku §1772 §1773 §1774 §1775 §1776 §1777 §1778 §1779

Veřejná nabídka §1780 §1781 §1782 §1783 §1784

Oddíl 7 - Smlouva o smlouvě budoucí

Základní ustanovení §1785 §1786 §1787 §1788

Díl 3 - Obsah závazků

Obecná ustanovení §1789 §1790 §1791

Úplata za plnění §1792

Neúměrné zkrácení §1793 §1794 §1795

Lichva §1796 §1797

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem §1798 §1799 §1800 §1801

Úroky §1802 §1803 §1804 §1805 §1806

Záloha §1807

Závdavek §1808 §1809

Díl 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1810 §1811 §1812 §1813 §1814 §1815 §1816 §1817 §1818 §1819

Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Pododdíl 1 - Obecná ustanoven

Sdělení před uzavřením smlouvy §1820 §1821

Obsah smlouvy §1822

Závazky ze smluv o poskytování služeb §1823

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem §1824 §1825 §1826 §1827

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory §1828

Odstoupení od smlouvy §1829 §1830 §1831 §1832 §1833 §1834 §1835 §1836 §1837

Neobjednané plnění §1838

Společná ustanovení §1839 §1840

Pododdíl 2 - Finanční služby §1841 §1842

Sdělení před uzavřením smlouvy §1843 §1844 §1844a §1845

Odstoupení od smlouvy §1846 §1847 §1848 §1849 §1850

Neobjednané plnění §1851

Oddíl 3 - Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §1852 §1853

Sdělení před uzavřením smlouvy §1854

Forma smlouvy §1855

Obsah smlouvy §1856 §1857 §1858 §1859

Jazyk smlouvy §1860

Odstoupení od smlouvy §1861 §1862 §1863 §1864 §1865

Zvláštní ustanovení §1866 §1867

Díl 5 - Společné dluhy a pohledávky

Obecné ustanovení §1868

Nedělitelné plnění §1869 §1870

Dělitelné plnění §1871

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně §1872 §1873 §1874 §1875 §1876

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně §1877 §1878

Díl 6 - Změny závazků

Oddíl 1 - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

Pododdíl 1 - Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky §1879 §1880 §1881 §1882 §1883 §1884 §1885 §1886

Postoupení souboru pohledávek §1887

Pododdíl 2 - Změna v osobě dlužníka

Převzetí dluhu §1888 §1889 §1890 §1891

Přistoupení k dluhu §1892

Převzetí majetku §1893 §1894

Pododdíl 3 - Postoupení smlouvy §1895 §1896 §1897 §1898 §1899 §1900

Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků §1901

Novace §1902

Narovnání §1903 §1904 §1905

Společná ustanovení §1906 §1907

Díl 7 - Zánik závazků

Oddíl 1 - Splnění

Obecná ustanovení §1908 §1909 §1910 §1911 §1912 §1913

Řádné plnění §1914 §1915 §1916 §1917 §1918 §1919 §1920 §1921 §1922 §1923 §1924 §1925

Způsob plnění §1926 §1927 §1928 §1929 §1930 §1931 §1932 §1933 §1934 §1935 §1936 §1937 §1938

Poukázka §1939 §1940 §1941 §1942 §1943 §1944 §1945

Poukázka na řad §1946

Poukázka na doručitele §1947 §1948

Kvitance §1949 §1950 §1951

Dlužní úpis §1952

Náhradní splnění §1953

Místo plnění §1954 §1955 §1956 §1957

Čas plnění §1958 §1959 §1960 §1961 §1962 §1963 §1964 §1965 §1966 §1967

Prodlení dlužníka §1968 §1969 §1970 §1971 §1972 §1973 §1974

Prodlení věřitele §1975 §1976

Společná ustanovení §1977 §1978 §1979

Fixní závazek §1980

Oddíl 2 - Jiné způsoby zániku závazků

Dohoda §1981

Započtení §1982 §1983 §1984 §1985 §1986 §1987 §1988 §1989 §1990 §1991

Odstupné §1992

Splynutí §1993 §1994

Prominutí dluhu §1995 §1996 §1997

Výpověď §1998 §1999 §2000

Odstoupení od smlouvy §2001 §2002 §2003 §2004 §2005

Následná nemožnost plnění §2006 §2007 §2008

Smrt dlužníka nebo věřitele §2009

Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2010 §2011

Jistota §2012 §2013 §2014 §2015 §2016 §2017

Oddíl 2 - Zajištění dluhu

Ručení §2018 §2019 §2020 §2021 §2022 §2023 §2024 §2025 §2026 §2027 §2028

Finanční záruka §2029 §2030 §2031 §2032 §2033 §2034 §2035 §2036 §2037 §2038 §2039

Zajišťovací převod práva §2040 §2041 §2042 §2043 §2044

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů §2045 §2046 §2047

Oddíl 3 - Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta §2048 §2049 §2050 §2051 §2052

Uznání dluhu §2053 §2054

HLAVA II - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 1 - Převedení věci do vlastnictví jiného

Oddíl 1 - Darování

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2055 §2056 §2057 §2058 §2059 §2060 §2061

Darování podpory §2062

Darování pro případ smrti §2063 §2064 §2065

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o platnosti darování §2066 §2067

Pododdíl 3 - Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi §2068 §2069 §2070 §2071

Odvolání daru pro nevděk §2072 §2073 §2074 §2075

Společná ustanovení §2076 §2077 §2078

Oddíl 2 - Koupě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2079 §2080 §2081 §2082 §2083 §2084

Pododdíl 2 - Koupě movité věci

Základní ustanovení §2085 §2086

Povinnosti prodávajícího §2087 §2088 §2089 §2090 §2091 §2092 §2093 §2094

Předmět koupě §2095 §2096 §2097 §2098

Práva z vadného plnění §2099 §2100 §2101 §2102 §2103 §2104 §2105 §2106 §2107 §2108 §2109 §2110 §2111 §2112

Záruka za jakost §2113 §2114 §2115 §2116 §2117

Povinnosti kupujícího §2118 §2119 §2120

Nebezpečí škody na věci §2121 §2122 §2123 §2124 §2125

Svépomocný prodej §2126 §2127

Pododdíl 3 - Koupě nemovité věci §2128 §2129 §2130 §2131

Pododdíl 4 - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva §2132 §2133 §2134

Výhrada zpětné koupě §2135 §2136 §2137 §2138

Výhrada zpětného prodeje §2139

Předkupní právo §2140 §2141 §2142 §2143 §2144 §2145 §2146 §2147 §2148 §2149

Koupě na zkoušku §2150 §2151

Výhrada lepšího kupce §2152 §2153

Cenová doložka §2154 §2155 §2156

Jiná vedlejší ujednání §2157

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §2158 §2159 §2160

Jakost při převzetí §2161 §2162 §2163 §2164

Práva z vadného plnění §2165 §2166 §2167 §2168 §2169 §2170 §2171 §2172 §2173 §2174

Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu §2175 §2176 §2177 §2178 §2179 §2180 §2181 §2182 §2183

Oddíl 3 - Směna

Základní ustanovení §2184 §2185 §2186 §2187 §2188

Díl 2 - Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 1 - Výprosa

Základní ustanovení §2189 §2190 §2191 §2192

Oddíl 2 - Výpůjčka

Základní ustanovení §2193 §2194 §2195 §2196 §2197 §2198 §2199 §2200

Oddíl 3 - Nájem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2201

Předmět nájmu §2202 §2203 §2204

Pronajímatel §2205 §2206 §2207 §2208 §2209 §2210 §2211 §2212

Nájemce §2213 §2214

Podnájem §2215 §2216

Nájemné §2217 §2218

Další práva a povinnosti stran §2219 §2220

Změna vlastnictví §2221 §2222 §2223 §2224

Skončení nájmu §2225 §2226 §2227 §2228 §2229 §2230 §2231 §2232 §2233 §2234

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení §2235 §2236 §2237 §2238

Zakázaná ujednání §2239 §2240 §2241

Odevzdání bytu §2242 §2243 §2244 §2245

Nájemné a jiné platby §2246 §2247 §2248 §2249 §2250 §2251 §2252 §2253

Jistota a smluvní pokuty §2254

Práva a povinnosti stran §2255 §2256 §2257 §2258

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu §2259 §2260 §2261 §2262 §2263 §2264 §2265 §2266 §2267 §2268 §2269

Společný nájem §2270 §2271

Členové nájemcovy domácnosti §2272 §2273

Podnájem §2274 §2275 §2276 §2277 §2278

Následky smrti nájemce §2279 §2280 §2281 §2282 §2282a §2283 §2284

Skončení nájmu §2285 §2286 §2287 §2288 §2289 §2290 §2291 §2292 §2293 §2294 §2295 §2296

Nájem služebního bytu §2297 §2298 §2299

Nájem bytu zvláštního určení §2300 §2301

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Základní ustanovení §2302 §2303 §2304 §2305 §2306

Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání §2307

Skončení nájmu §2308 §2309 §2310 §2311 §2312 §2313 §2314

Náhrada za převzetí zákaznické základny §2315

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých

Základní ustanovení §2316 §2317 §2318 §2319 §2320

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

Základní ustanovení §2321 §2322 §2323 §2324 §2325

Pododdíl 6 - Ubytování

Základní ustanovení §2326 §2327 §2328 §2329 §2330 §2331

Oddíl 4 - Pacht

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2332 §2333 §2334 §2335 §2336 §2337 §2338 §2339 §2340 §2341

Inventář §2342 §2343 §2344

Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

Základní ustanovení §2345 §2346 §2347 §2348

Pododdíl 3 - Pacht závodu §2349 §2350 §2351 §2352 §2353 §2354 §2355 §2356 §2357

Oddíl 5 - Licence

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2358 §2359

Výhradní nebo nevýhradní licence §2360 §2361 §2362

Podlicence §2363 §2364 §2365

Odměna §2366 §2367 §2368 §2369

Výpověď §2370

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

Základní ustanovení §2371 §2372 §2373 §2374

Omezení nabyvatele licence §2375 §2376

Rozmnoženina pro autora §2377

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele §2378 §2379 §2380 §2381

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora §2382

Zánik licence §2383

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Základní ustanovení §2384 §2385 §2386

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze §2387 §2388 §2389

Oddíl 6 - Zápůjčka

Základní ustanovení §2390 §2391 §2392 §2393 §2394

Oddíl 7 - Úvěr

Základní ustanovení §2395 §2396 §2397 §2398 §2399 §2400

Díl 3 - Pracovní poměr §2401

Díl 4 - Závazky ze schovacích smluv

Oddíl 1 - Úschova

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2402 §2403 §2404 §2405 §2406 §2407 §2408

Pododdíl 2 - Úschova cenného papíru §2409

Hromadná úschova §2410 §2411 §2412

Imobilizace cenných papírů §2413 §2414

Oddíl 2 - Skladování

Základní ustanovení §2415 §2416 §2417 §2418 §2419 §2420 §2421 §2422 §2423 §2424 §2425 §2426 §2427

Svépomocný prodej §2428 §2429

Díl 5 - Závazky ze smluv příkazního typu

Oddíl 1 - Příkaz

Základní ustanovení §2430 §2431 §2432 §2433 §2434 §2435 §2436 §2437 §2438 §2439 §2440 §2441 §2442 §2443 §2444

Oddíl 2 - Zprostředkování

Základní ustanovení §2445 §2446 §2447 §2448 §2449 §2450 §2451 §2452 §2453 §2454

Oddíl 3 - Komise

Základní ustanovení §2455 §2456 §2457 §2458 §2459 §2460 §2461 §2462 §2463 §2464 §2465 §2466 §2467 §2468 §2469 §2470

Oddíl 4 - Zasílatelství

Základní ustanovení §2471 §2472 §2473 §2474 §2475 §2476 §2477 §2478 §2479 §2480 §2481 §2482

Oddíl 5 - Obchodní zastoupení

Základní ustanovení §2483 §2484

Rozhodné území §2485 §2486

Výhradní obchodní zastoupení §2487

Nevýhradní obchodní zastoupení §2488

Povinnosti obchodního zástupce §2489 §2490 §2491 §2492 §2493 §2494

Povinnosti zastoupeného §2495 §2496 §2497 §2498

Provize §2499 §2500 §2501 §2502 §2503 §2504 §2505 §2506 §2507 §2508

Trvání obchodního zastoupení §2509

Výpověď obchodního zastoupení §2510 §2511 §2512 §2513

Zvláštní odměna §2514 §2515 §2516 §2517

Konkurenční doložka §2518

Zakázaná ujednání §2519 §2520

Díl 6 - Zájezd

Základní ustanovení §2521 §2522 §2523 §2524

Potvrzení o zájezdu §2525 §2526

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu §2527

Další náležitosti potvrzení o zájezdu §2528 §2529

Změna ceny zájezdu §2530 §2530a

Změna závazku ze smlouvy §2531

Postoupení smlouvy §2532

Odstoupení od smlouvy §2533 §2534 §2535 §2536 §2536a

Vady zájezdu §2537 §2538 §2539 §2540

Pomoc v nesnázích §2541

Náhrada škody §2542 §2543 §2544 §2544a

Zahraniční školní pobyt §2545 §2546 §2547

Společné ustanovení §2548 §2549 §2549a

Díl 7 - Závazky ze smluv o přepravě

Oddíl 1 - Přeprava osob a věcí

Pododdíl 1 - Přeprava osoby

Základní ustanovení §2550 §2551 §2552 §2553 §2554

Pododdíl 2 - Přeprava věci

Základní ustanovení §2555 §2556 §2557 §2558

Přerušení přepravy §2559 §2560 §2561 §2562 §2563

Přepravné §2564 §2565

Náhrada škody §2566 §2567 §2568 §2569

Svépomocný prodej §2570 §2571

Pododdíl 3 - Náložný list §2572 §2573 §2574 §2575 §2576 §2577

Pododdíl 4 - Společná ustanovení o přepravě osob a věcí §2578 §2579 §2580 §2581

Oddíl 2 - Provoz dopravního prostředku §2582 §2583 §2584 §2585

Díl 8 - Dílo

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2586 §2587 §2588

Způsob provádění díla §2589 §2590 §2591 §2592 §2593 §2594 §2595

Věci k provedení díla §2596 §2597 §2598

Vlastnické právo k předmětu díla §2599 §2600 §2601 §2602 §2603

Provedení díla §2604 §2605 §2606 §2607 §2608

Svépomocný prodej §2609

Cena za dílo §2610 §2611 §2612 §2613 §2614

Vady díla §2615 §2616 §2617 §2618 §2619

Oddíl 2 - Určení ceny podle rozpočtu §2620 §2621 §2622

Oddíl 3 - Stavba jako předmět díla §2623

Nebezpečí škody §2624

Právo na vyúčtování §2625

Kontrola provádění díla §2626

Skryté překážky §2627

Převzetí stavby §2628

Vady stavby §2629 §2630

Oddíl 4 - Dílo s nehmotným výsledkem §2631 §2632 §2633 §2634 §2635

Díl 9 - Péče o zdraví

Základní ustanovení §2636 §2637

Poučení §2638 §2639 §2640 §2641

Práva a povinnosti stran §2642 §2643 §2644 §2645 §2646

Záznamy o péči o zdraví §2647 §2648 §2649 §2650 §2651

Díl 10 - Kontrolní činnost

Základní ustanovení §2652 §2653 §2654 §2655 §2656 §2657 §2658 §2659 §2660 §2661

Díl 11 - Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

Oddíl 1 - Účet

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2662 §2663 §2664 §2665 §2666 §2667 §2668

Pododdíl 2 - Platební účet §2669

Pododdíl 3 - Jiný než platební účet §2670 §2671 §2672 §2673 §2674 §2675

Pododdíl 4 - Vkladní knížka §2676 §2677 §2678 §2679

Oddíl 2 - Jednorázový vklad §2680

Vkladní list §2681

Oddíl 3 - Akreditiv

Základní ustanovení §2682 §2683 §2684 §2685 §2686

Potvrzený akreditiv §2687 §2688 §2689

Dokumentární akreditiv §2690 §2691 §2692

Jiné akreditivy §2693

Oddíl 4 - Inkaso

Základní ustanovení §2694 §2695 §2696 §2697 §2698

Dokumentární inkaso §2699 §2700

Díl 12 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

Oddíl 1 - Důchod

Základní ustanovení §2701 §2702 §2703 §2704 §2705 §2706

Oddíl 2 - Výměnek

Základní ustanovení §2707 §2708 §2709 §2710 §2711 §2712 §2713 §2714 §2715

Díl 13 - Společnost

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2716 §2717 §2718 §2719 §2720

Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků navzájem §2721 §2722 §2723 §2724 §2725 §2726 §2727 §2728 §2729

Oddíl 3 - Správa společnosti §2730 §2731 §2732 §2733 §2734 §2735

Oddíl 4 - Práva a povinnosti společníků k třetím osobám §2736 §2737 §2738

Oddíl 5 - Zánik členství §2739 §2740 §2741 §2742 §2743

Oddíl 6 - Zánik společnosti §2744 §2745 §2746

Díl 14 - Tichá společnost

Základní ustanovení §2747 §2748 §2749 §2750

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě §2751 §2752 §2753

Zánik tiché společnosti §2754 §2755

Díl 15 - Závazky z odvážných smluv

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2756 §2757

Oddíl 2 - Pojištění

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §2758 §2759 §2760

Pojistný zájem §2761 §2762 §2763 §2764 §2765

Pojištěný §2766

Pojištění cizího pojistného nebezpečí §2767 §2768

Rovné zacházení §2769

Oprávněná osoba §2770 §2771 §2772 §2773

Pojistné podmínky §2774

Pojistka §2775 §2776 §2777 §2778

Povinné pojištění §2779 §2780 §2781

Pojistné §2782 §2783 §2784 §2785 §2786 §2787

Povinnost k pravdivým sdělením §2788 §2789

Změna pojistného rizika §2790 §2791 §2792 §2793 §2794 §2795

Šetření pojistné události §2796 §2797 §2798 §2799

Následky porušení povinností §2800

Přerušení pojištění §2801

Zánik pojištění §2802 §2803 §2804 §2805 §2806 §2807 §2808 §2810

Pododdíl 2 - Škodové pojištění

Rozsah §2811

Změna vlastnictví pojištěného majetku §2812

Hranice pojistného plnění §2813 §2814 §2815

Množné pojištění §2816

Soupojištění §2817

Vícenásobné pojištění §2818

Zachraňovací náklady §2819

Přechod práva na pojistitele §2820

Pododdíl 3 - Obnosové pojištění §2821 §2822 §2823

Pododdíl 4 - Obecná ustanovení o pojištění osob §2824 §2825 §2826

Skupinové pojištění §2827 §2828 §2829 §2830 §2831 §2832

Pododdíl 5 - Životní pojištění §2833 §2834 §2835 §2836

Výluka z pojištění §2837

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby §2838 §2839 §2840 §2841

Odkupné §2842 §2843

Pododdíl 6 - Úrazové pojištění §2844 §2845 §2846

Pododdíl 7 - Pojištění pro případ nemoci §2847 §2848

Pododdíl 8 - Pojištění majetku §2849 §2850 §2851 §2852

Přepojištění §2853

Podpojištění §2854

Zvláštní ustanovení §2855

Pododdíl 9 - Pojištění právní ochrany §2856 §2857 §2858 §2859 §2860

Pododdíl 10 - Pojištění odpovědnosti §2861 §2862 §2863 §2864 §2865 §2866 §2867

Pododdíl 11 - Pojištění úvěru nebo záruky §2868 §2869 §2870

Pododdíl 12 - Pojištění finančních ztrát §2871

Pojištění velkého pojistného rizika §2872

Oddíl 3 - Sázka, hra a los

Pododdíl 1 - Sázka

Základní ustanovení §2873 §2874 §2875 §2876 §2877 §2878 §2879 §2880

Pododdíl 2 - Hra §2881

Pododdíl 3 - Los §2882

Pododdíl 4 - Společné ustanovení §2883

Díl 16 - Závazky z právního jednání jedné osoby

Oddíl 1 - Veřejný příslib

Pododdíl 1 - Příslib odměny §2884 §2885 §2886

Pododdíl 2 - Vypsání ceny §2887 §2888 §2889

Oddíl 2 - Slib odškodnění §2890 §2891 §2892 §2893

HLAVA III - ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Díl 1 - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 1 - Základní ustanovení §2894 §2895 §2896 §2897 §2898 §2899

Prevence §2900 §2901 §2902 §2903

Náhoda §2904

Nutná obrana §2905

Krajní nouze §2906 §2907 §2908

Oddíl 2 - Povinnost nahradit škodu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Porušení dobrých mravů §2909

Porušení zákona §2910

Domněnka nedbalosti §2911 §2912

Porušení smluvní povinnosti §2913 §2914

Škoda způsobená několika osobami §2915 §2916 §2917 §2918 §2919

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání §2920 §2921 §2922

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi §2923

Škoda z provozní činnosti §2924

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným §2925

Škoda na nemovité věci §2926

Škoda z provozu dopravních prostředků §2927 §2928 §2929 §2930 §2931 §2932

Škoda způsobená zvířetem §2933 §2934 §2935

Škoda způsobená věcí §2936 §2937 §2938

Škoda způsobená vadou výrobku §2939 §2940 §2941 §2942 §2943

Škoda na převzaté věci §2944

Škoda na odložené věci §2945

Škoda na vnesené věci §2946 §2947 §2948 §2949

Škoda způsobená informací nebo radou §2950

Oddíl 3 - Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2951 §2952

Snížení náhrady §2953 §2954 §2955

Pododdíl 2 - Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Obecná ustanovení §2956 §2957

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení §2958 §2959

Náklady spojené s péčí o zdraví §2960

Náklady pohřbu §2961

Peněžité dávky §2962 §2963 §2964 §2965 §2966 §2967

Odbytné §2968

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení

Náhrada při poškození věci §2969

Náhrada při poranění zvířete §2970

Náhrada nemajetkové újmy §2971

Díl 2 - Zneužití a omezení soutěže

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2972 §2973 §2974

Zakázaná konkurenční doložka §2975

Oddíl 2 - Nekalá soutěž

Základní ustanovení §2976

Klamavá reklama §2977

Klamavé označení zboží nebo služby §2978

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby §2979

Srovnávací reklama §2980

Vyvolání nebezpečí záměny §2981

Parazitování na pověsti §2982

Podplácení §2983

Zlehčování §2984

Porušení obchodního tajemství §2985

Dotěrné obtěžování §2986

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí §2987

Ochrana proti nekalé soutěži §2988 §2989

Ochrana proti omezování soutěže §2990

HLAVA IV - ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ

Díl 1 - Bezdůvodné obohacení §2991 §2992 §2993 §2994 §2995 §2996 §2997 §2998 §2999 §3000 §3001 §3002 §3003 §3004 §3005

Díl 2 - Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Oddíl 1 - Nepřikázané jednatelství

Základní ustanovení §3006

Odvracení škody §3007

Záchrana cizí věci §3008

Jednání k užitku jiné osoby §3009

Společná ustanovení §3010 §3011

Oddíl 2 - Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Základní ustanovení §3012 §3013 §3014

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §3015 §3016 §3017 §3018 §3019 §3020 §3021 §3022 §3023 §3024 §3025 §3026 §3027

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §3028 §3029 §3030 §3031 §3032 §3033 §3034 §3035

Oddíl 2 - Lhůty a doby §3036 §3037

Oddíl 3 - Majetkové právo manželské §3038 §3039 §3040

Oddíl 4 - Právnické osoby §3041 §3042 §3043 §3044 §3045 §3046 §3047 §3048 §3049 §3050 §3051 §3052 §3053

Oddíl 5 - Věcná práva

Pozemky a stavby §3054 §3055 §3056 §3057 §3058 §3059 §3060 §3061

Spoluvlastnictví §3062 §3063

Katastr nemovitostí §3064 §3065

Mimořádné vydržení §3066

Opuštění nemovité věci §3067 §3068

Oddíl 6 - Dědické právo §3069 §3070 §3071 §3072

Oddíl 7 - Závazková práva §3073 §3074 §3075 §3076 §3077 §3078 §3079

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §3080

Účinnost §3081

č. 460/2016 Sb. - Čl. II

č. 163/2020 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. II

INFORMACE

89

XXXXX

xx dne 3. xxxxx 2012

xxxxxxxx zákoník
 

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX X XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Ustanovení xxxxxxxx řádu upravující xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxxx xxxxx. Uplatňování xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx uplatňování xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx osoby xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx odchylně od xxxxxx; zakázána jsou xxxxxxxx porušující dobré xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Listinou základních práv a svobod x ústavním pořádkem xxxxx, xx zásadami, xx xxxxx spočívá xxxxx xxxxx, xxxxx x x trvalým xxxxxxxx x hodnotám, xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx podle xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, než xxxx xxxxx x vlastního xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx zákonodárce; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Výklad a xxxxxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx ke krutosti xxxx bezohlednosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx se x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx rodiny xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx bezdůvodně xxxx druhým.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zejména xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxx má xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx a zdraví, xxxxx x xxxxxxx, xxx, důstojnosti x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx požívají xxxxxxxx zákonné xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx újmu; xxxxx xxxx také nesmí xxxxxxxxxx těžit z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx druhých,

d) xxxx xxxx zavazuje x xxxxxxx xxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx zákon xxxx stanovit, jak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx odepřít, xx mu xx xxxxx náleží.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x dalších xxxxxx xxxxxxxx zásad xxxxxxxxxxxxx x práva.

§4

(1) Xx xx xx xx, xx xxxxx svéprávná xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jej x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x že xx xxxxx xx xx xxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Činí-li právní xxx xxxxxx následek xxxxxxxx na něčí xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx případu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, které jí xxxxxx být v xxxxx xxxxxxxxx zřejmé. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx právní xxx xxxxxxx xxxxxx následek x xxxxxxxxx pochybnosti.

§5

(1) Kdo xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x jinou xxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx povolání xxxx xxxxx, xxxx xxx najevo, xx xx schopen xxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxxx, která xx x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx spojena. Xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx x xxxx xxxx.

(2) Proti xxxx xxxxxxx strany nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxx proto, že xxxxxx xxx, xxx xxxx xx své xxxxxxxx potřebné xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Každý xx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxx xxxxx poctivě.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx nesmí xxxxx xxx z protiprávního xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxx kterým xx kontrolu.

§7

Xx xx xx xx, že ten, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poctivě x x xxxxx xxxx.

§8

Zjevné xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Xxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx upravuje xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx, x xxxxx xx neupravují xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X zvyklostem xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx obsahu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejbližšího.

(2) Xxxx-xx takové ustanovení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx principů xxxxxxxxxxxxx a xxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxx xxxxx, tak, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx soukromého xxxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx uspořádání xxxx x xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx ustanovení x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx závazků x xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona se xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§12

Xxxxx, xxx xx xxxx xx svém xxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "orgán veřejné xxxx"). Není-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx veřejné moci xxxx.

§13

Xxxxx, xxx se xxxxxx právní xxxxxxx, xxxx důvodně očekávat, xx jeho právní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx případ, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x který se x xxxx právním xxxxxxxx shoduje v xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, má xxxxx, xxx xx domáhá xxxxxx ochrany, právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§14

Svépomoc

(1) Každý xx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx x svému xxxxx sám, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x je-li zřejmé, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx přišel xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx do práva xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxx xx xxxxx ohrožen, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx jevit vzhledem x okolnostem xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx však xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx, kdo x xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxxxxxx orgán xxxxxxx moci.

XXXXX XX

XXXXX

Xxx 1

Všeobecná xxxxxxxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx způsobilost xxx x mezích xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx nabývat xxx xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx).

§16

Xxxxxx osobnosti xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx; xxxxx-xx xxx, xxxxxxxxxx se x xxxx.

§17

(1) Práva xxxx xxx a xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx jen xxxxx x xxx xxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhat.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx uloží-li povinnost xxxx, co osobou xxxx, xxxxxx se xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§18

Osoba je fyzická, xxxx právnická.

§19

(1) Každý xxxxxx xx vrozená, xxx xxxxxxxx rozumem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, a xxxxx xx považuje xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx člověka x xxxxxx jejich xxxxxxx.

(2) Přirozená xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx vzdát; xxxxx-xx xx xxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx. Xxxxxxxxxx xx ani x xxxxxxx těchto xxxx v xxxx xxxxxxxxxx zákonu, dobrým xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxx právní osobnost xxxxx xxxx. Právnická xxxxx xxxx bez xxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxxxx mít xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnické osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxx xxxx zřízeny; xxxxxxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx to x právní povahou xxxxxx xxxx.

§21

Xxxx xx x xxxxxxx soukromého xxxxx xxxxxxxx za právnickou xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx právně jedná.

§22

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"); jiné xxxxx x xxxxxx rodinném xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx navzájem blízké, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx vlastní. Má xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx zatížení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx nebo xxx, xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody xx xxxx skutečnosti.

Díl 2

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§23

Xxxxxx má xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx až xx xxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxx odpovídá xx xxx jednání, xx-xx x xx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxx přivede xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xx xxx jednání xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§25

Xx počaté xxxx xx xxxxx jako xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhovuje xxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx xx xxxx xxxxxxxx živé. Nenarodí-li xx xxxx živé, xxxxx xx xx xx, jako xx xxxxx nebylo.

§26

Xxxxx xxxxx

(1) Smrt xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxx, který xxxxx za den xxxxx.

§27

Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xx skutečnosti, xx xxxxxx člověk xxxxxx xxxxxx člověka, x xxxx-xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx xxxxxxx zemřeli xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxx-xx známo, xxx člověk xxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxx xxxxx tam, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx tělo.

(2) Za xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, platí xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxx

(1) Změna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákrokem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx xx to, xx dnem xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx stav xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx partnerství xxxx xxxxxx. X povinnostech x xxxxxxx muže x ženy, xxxxxxx xxxxxxxxxx zaniklo, xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právech x době po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx manželů ke xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx po xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, x to x xxx xxxxxx, xxx xxxx každý x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dítě xxxxxxx.

§30

Zletilost

(1) Plně svéprávným xx xxxxxx stává xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx dovršením xxxxxxxxxx xxxx věku.

(2) Před xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx manželství. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neztrácí xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§31

Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx svéprávnosti, je xxxxxxxxx x právním xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozumové x xxxxx vyspělosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§32

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nezletilému, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je nezletilý xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxx; souhlas může xxx xxxxxxxx omezen x xxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx zástupců xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx třetí xxxxx xxxx alespoň xxxxx x xxxx; to xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, že xx zástupci odporují.

§33

(1) Udělí-li zákonný xxxxxxxx nezletilého, který xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jiné xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xx nezletilý xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu.

§34

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx xxx xxxx nezletilých, xxxxx neukončili xxxxxxxx xxxxxx docházku, je xxxxxxxx. Tito xxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, reklamní xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx k xxxxxx závislé práce xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx sjednán xxx, xxxxx by xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx povinnou xxxxxx docházku.

§36

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx na obsah xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx samostatně x xxxx záležitostech, k xxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx přivolení soudu.

(2) X když xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně, xxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nastanou xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxx týdnů od xxxxxxxx; to neplatí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jednání xxxxx §33.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, který není xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx návrhu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx věku xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx živit x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx x návrhem xxxxxxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx vyhoví xxxxxx, xx-xx to x vážných důvodů x zájmu xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx stanovených x odstavci 1 xxxx xxxxxx nezletilému xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Podpůrná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx právně xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Nemá-li prohlášení xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx xxx učiněno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x potvrzenou xxxxx xxxxxx; svědek x sobě uvede x xxxxxxxxx údaje, xxxxx xxxxx ho xxx zjistit.

(2) Svědky xxxxx xxx xxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx xxxxx x nejsou xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx prohlašujícího jednat x xxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx určení, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x kdo veřejnou xxxxxxx sepsal, do xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx neumí xxxx xxxxxx číst nebo xxxx, xxxx xx xxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxx svědkem, xxxxx xxxxxxxxxx nepsal. Xxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx xxxxxx potvrdí, xx listina xxxxxxxx xxxx pravou xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xx být obsah xxxxxxx tlumočen takovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, a xx svědkem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Kdo xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravou xxxx.

§41

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xxx, kdo xx xxxxxx, má to xxxxxx xxxxxxxx.

§42

Xxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx x splnění xxxxxxxx soud.

§43

Xxxxx-xx xx okolnosti xxxxxx xxx podstatným xxxxxxxx, že xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx okolností neučinil xxxx xx je xxxxxx x jiným xxxxxxx, xxxx prohlášení xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hrozila xxxxxxx xxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx úsilí, aby xxxxxxx názor xxxxxxx, x jehož prohlášení xxxxxxxxx, a xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx člověk xxxxx.

§44

Xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx k xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vůli xxxx, xxx je xxxxxx.

Xxxxxxx při xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx nápomoc při xxxxxxxxxxx, xxxxxxx mu x xxx xxxxxxx xxxxxxx působí xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx svéprávnosti, xxxx xx x xxxxxxxxx ujednat xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx při xxxx právních xxxxxxxxx, xx xx zajistí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x že xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Smlouva nabývá xxxxxxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx se, xxx xxxxxx projevily xxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx. Soud smlouvu xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Podpůrce nesmí xxxxxxx zájmy podporovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxx své funkce, xxxxxxxxx i x xxxxxx x podpoře, xxxxxx podporovanému xxxxxxx; xxxxxxxx má x xxxxx xxxxxxx neplatnost xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx.

§48

Xx xxxxx podporovaného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odvolá; soud xx xxxxxx i x případě, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x bez xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti

§49

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jednat, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx domácnosti xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx vědomí, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x srozumitelně mu xxxxxxxx povahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx člověk, xxxxx xx xxx zastoupen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; k xxxxxxxxx postačí schopnost xxxxxxxx přání.

§50

Xx vzniku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvine xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x naplňování jeho xxxx i x xx, xxx způsob xxxx života xxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxx odporovat, xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxxxx x přáním zastoupeného.

§52

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx životním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx potřebném xxx xxxxxxxxx obvyklých xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxxxxxxx však xxxx xxxxxxxx jen v xxxxxxx nepřesahujícím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xx-xx xxxxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx společně x xxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxx zaniká, xxxxx se xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zastoupený xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxx xxxxxxx zastoupenému xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx svéprávnosti

§55

(1) X xxxxxxx svéprávnosti lze xxxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx týká, xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx práv x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Přitom xxxx xxx důkladně xxxxx x xxxxx xxxxxx x stupeň neschopnosti xxxxxxx postarat xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx svéprávnost člověka xxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx by mu xxxxx závažná xxxx x nepostačí-li xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx opatření.

§56

(1) Omezit svéprávnost xxxxxxx může jen xxxx.

(2) Soud vyvine xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x jehož svéprávnosti xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx člověk xxxxx.

§57

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx člověka x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx poruchu, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx právně xxxxxx, x xxxxxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezil.

(2) Xx-xx člověk obtíže xxxxxxxxxxx xx, xxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxx xxxx v xxxxxxx xxxxxx o xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxx se xxxxxxxxx závažné xxxx.

§59

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx omezit x xxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxx pro její xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx určenou xxxxxxx xxxx, xxxxxxx však xx tři xxxx. Xx-xx xxxxxx, že xx stav xxxxxxx x xxxx době xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx pět xxx.

(2) Uplynutím xxxx xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, trvají xxxxxx účinky původního xxxxxxxxxx až do xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxx.

§60

Xxxxx-xx xx okolnosti, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xx x bez xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx-xx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx člověka, xxxx xxxxx jím xxxxxxxx xx opatrovníka xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx nepodá, zjistí xxxx její xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx osoba xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx s xxxxx souhlasem opatrovníkem xxxxxxx.

§62

V xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenuje xxxx člověku opatrovníka. Xxx výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx potřebě i x podnětům xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, a xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedůvěru xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx.

§63

Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx právně xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, ani xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx člověka xxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx v běžných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§65

(1) Jednal-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx opatrovníka, xxx jeho právní xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xx újmu. Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností, soud xxx učiní, aniž xx vázán xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. To xxxxx x x případě, xx takové právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx svéprávnosti.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx

§66

(1) Za xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx, nepodal x xxxx zprávu a xxxx o xxx xxxxx, xxx se xxxxxxx. Soud xxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx účinky xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx nezvěstného xx xxxx xxxx na xxxxx xxxxx, která xx xxx má xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx xxxxxx účast.

§67

(1) Při xxxxxxxxxx xxxxxxx, k nimž xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hlasu nebo xxxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxx, xx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; to xxxx neplatí, xxxxx-xx xx x záležitost xxxx xxxxxxxx stavu. Xxx jedná, xxxxxxxx xx záležitosti xxxxxxxxxxx, xxxx tak xxxxx x x přihlédnutím x jeho zájmům.

(2) Xx xxxxxx jednání, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nezvěstného poté, xx opustil své xxxxxxxx, avšak dříve, xxx xxx za xxxxxxxxxxx prohlášen, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx bylo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí, xxxx byl prohlášen xx xxxxxxxxxxx.

§68

Navrátí-li xx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx jmenuje-li správce xxxxx jmění, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxx x dnem, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx nezvěstného.

§69

Xxx xxx prohlášen xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, pro xx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx vůle nevyžadoval.

§70

Xxxx-xx za nezvěstného xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx tím xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx není xxxx, xxxxxxx xxxxxx v xxxxx nezvěstného, xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Oddíl 4

Xxxxxxxx smrti

§71

(1) Xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx lze xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx, x xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx za xxx xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxx by zemřel. Xxxxxxxxxxx manžela za xxxxxxx xxxxxx manželství xxxx, xxxxx xx xxxxxxx za den xxxx xxxxx; totéž xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Xxx-xx člověk xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xx z xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx nepochybná, xxxx xx soud xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx osoby, xxxxx xx xxx má xxxxxx zájem, x xxxx xxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Člověka, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx nezvěstného, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejdříve xx xxxxxxxx pěti let xxxxxxxxxx od konce xxxx, x xxxx xxxxx k prohlášení xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx v xxxxxxx této doby xxxxxx, z níž xxx xxxxxx, že xxxxxxxxx je dosud xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx §74 xxxx 75.

§74

(1) Xxxxxxx, který xx stal xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx bydliště, nepodal x sobě zprávu x xxxx x xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, avšak xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx konce xxxx, v němž xx objevila xxxxxxxx xxxxxx, x níž xxx xxxxxxxx, xx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xx xxxx nezvěstným xxxx xxxxxxxxx osmnáctého xxxx xxxx, nelze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx uplyne xxxxxx xxx let xx xxxx xxxxxxxx.

§75

Člověka, který xx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx události, xxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxx xxx od xxxxx xxxx, x xxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx zpráva, z xxx xxx usuzovat, xx byl x xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§76

(1) Byl-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx důkaz, xx xxxxxx xxxxx xxxx později, xxxxx xx xx ještě xxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx xx xxxxxx, x prohlášení xx xxxxxxx se xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 obdobně.

Xxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxx člověka

Jméno xxxxxxx x xxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxx člověka xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx jména x xxxxx příjmení, xxxxx mu podle xxxxxx xxxxxxxx. Každý xxxxxx xx xxxxx xxxxxx své xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx ochranu xxxxx xxxxx x xx xxxx k xxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx v xxxxxxx styku xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx vlastní, nese xxxxxxxx omylů x xxxx x xxxx xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx práva, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx domáhat, xxx bylo xx xxxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxx xxx byl xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx je-li nezvěstný, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx-xx x xxxx příčiny xxxxxxxx právo xx xxxxxxx xxxxx jména xxx, xxxx xx xxxxxxxx jeho xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, ledaže dotčený, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx najevo, že xx xx xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxx to xxxxx spočívající x xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, byť xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx zasaženo xxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx obor xxx činnosti nebo x pro soukromý xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx jednání xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřejmé, xxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o osobě xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx.

§80

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxx, xxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trvale; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx případu. Xxxxx-xx xxxxxx xxxx své xxxxxxxx xxxx místo xxx své xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx dovolat i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx x dobré xxxx xxxxxx uvedeného xxxxx, nemůže člověk xxxxxxx, že má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jiném xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxx, kde xxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, anebo xxx-xx je xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, popřípadě xxxxx, xxx měl xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 6

Osobnost člověka

Pododdíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx xx osobnost člověka xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Každý xx xxxxxxx ctít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxx.

(2) Xxxxxxx požívají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x právo xxx x příznivém xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vážnost, xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx neoprávněného xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Po xxxxx xxxxxxx xx xxxx ochrany jeho xxxxxxxxx domáhat kterákoli x osob jemu xxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx osobnosti xxxxxxx s jeho xxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxx xxxxx xx ochranu jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnická xxxxx; xx xxxx života xxxx xxx xxxx xxxxxx a s xxxx souhlasem. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Po xxxxx xxxxxxx se právnická xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx od neoprávněného xxxxxx xxxx upuštěno x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx a xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost, je xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je možné xxx s xxxx xxxxxxxx.

(2) Svolí-li někdo x zobrazení své xxxxxx xx okolností, x nichž xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§86

Xxxxx xxxxx zasáhnout xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx narušit xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx zvukový xxxx xxxxxxxx xxxxxx, využívat xxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx člověka xxxxx osobou, xxxx xxxxxx záznamy x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxx xxxxxx x použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx zvukového či xxxxxxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx svolení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx okolností xxxx xxxx rozumný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x toho xxxxxxxx xxxxx, které svolení xxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x případě, xxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvukový xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxx x případě, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx veřejného xxxxx.

§89

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx obrazový xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, rozhlasové, xxxxxxxxx nebo obdobné xxxxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx do soukromí xxxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobní povahy xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx využit xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x oprávněnými zájmy xxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxx xx xxxxxxx x tělesnou xxxxxxxxx

§91

Xxxxxx xx nedotknutelný.

§92

(1) Xxxxxx tělo xx pod xxxxxx xxxxxxxx x po xxxxx člověka. Xxxxxxx x xxxxxxxx pozůstatky x x lidskými xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx lidské xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, kterou xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, dítě xxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx z nich xxxx xxxxxxxx-xx ostatky xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxx xx xxxxxxxxx

§93

(1) Xxxx případ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nikdo xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vědomím o xxxxxx zásahu x x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Souhlasí-li někdo, xxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx újma, xxxxxxxxxx xx x xxxx; to xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx zdraví dotčeného.

(2) Xxxxxxx zástupce může xxxxxx souhlas k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx dát xxxxxxx xxxx.

§94

(1) Kdo chce xxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, vysvětlí xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx předpokládat, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx způsob a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx nebezpečí pro xxx zdraví, xxxxx x xx, xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx i jiný xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx souhlas xx jiného xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vysvětlení i xxxx, kdo xx xxx zákroku xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx svéprávný, může x xxxxxxxxx záležitostech xxxxxx souhlas x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx, xx-xx xx přiměřené xxxxxxxx x volní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x jedná-li xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx integrity xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx část xxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) lékařskému xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nevyžaduje; xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx nezanechávající xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§97

(1) Udělený souhlas xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx, x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx písemná xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx pro xxxxxxx písemná xxxxx, xx xx xx xx, xx xxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x jiné xxx xxxxxxx formě, xx xx xx xx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Nemůže-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, vyžaduje se xxxxxxx xxxxxxxxxx manžela, xxxxxx, xxxx jiné xxxxx blízké. Xxxx-xx xxxxxxxx žádná x xxxxxx osob, xxxxxxxx xx souhlas xxxxxxx, x xxxx-xx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx lze xxx xxxxxx zjistit a xxxxxxxxxx x xxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx nebezpečí z xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx souhlas xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem.

(2) Xxx xxxxxxx i xxx xxxxxxx souhlasu xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xxxxx integrity xx xxx zasaženo.

§99

Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x jiné xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx okamžitě xxxxxxxx, xxxxx to je xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx nezbytné.

§100

(1) Má-li xxx xxxxxxxx xx integrity xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxxxxx let, xxxxxxx xxxx svéprávnosti x xxxxx zákroku xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx zákonný xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákrok xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx. To platí x x případě xxxxxxxxx zákroku xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xx zásahem do xxxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 1, xx xx xxx xxxx xxxxx přeje, xxx zákrok xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx jí xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx.

§101

Xx-xx být zasaženo xx integrity xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, neodvratitelné x vážné následky xxxx způsobem xxxxxxxx x vážným xxxxxxxxxx xxx xxxx život xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx jen x xxxxxxxxxx soudu. Xxx není xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

§102

Xxxx xxxxxxx k xxxxxxx podle §100 xxxx 101, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§103

Xxxx-xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxx xxxx, x xxxxx-xx sám x xxxxxxx xxxxxxx, musí xx být, jakmile xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xx něm xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx x xxxx možných následcích x o xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx do zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

§104

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x něm xxx xxxx souhlasu xxxxx xxx jen x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx nezbytnou xxxx x xxxx osobu xxxxx zajistit xxxxxxxxx x méně omezujícím xxxxxxxxx. Podání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samo o xxxx xxxxx, aby xxx xxxxxx bez xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx.

§105

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx je-li x xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx zákonnému xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx blízké xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx učinit xxxxx, pokud xx xx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx člověka xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx oznámí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xx 24 xxxxx xxxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx, xx-xx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

§106

(1) Poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xx člověku xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho právního xxxxxxxxx, zákonného důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxx xx zmocněnce xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx mohl xxxxxxxxxx porozumět x xxxxxxxx si povahu xxxxxxxxx opatření a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, podá xx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§107

(1) Xx-xx člověk xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvěrníkovi xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, co se x nich dozví.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx člověka xxxx jménem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx převzetím xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx má x xxxxxxxx.

§108

Xxx byl xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx a bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§109

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx zdravotní xxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx a projevit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx podpůrce.

(2) Je-li xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxx, xxx soud xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 2, xxxx být xxxxxxx xxxx výkon xxx, xxx soud xxxx zhodnotit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x řízení x přípustnosti učiněného xxxxxxxx.

§110

Rozhodl-li xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tím xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

Pododdíl 5

Xxxxxxxxx x xxxxxx lidského xxxx

§111

(1) Xxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx část xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx, jak s xx xxxx naloženo. Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zakazuje.

(2) Odňatou xxxx xxxx člověka xxx za jeho xxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx. K použití xxxxxx části xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx povahou xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx souhlas vždy.

(3) X tom, xx xx původ x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx, co x xxxxxxx lidského xxxx.

§112

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx svého xxxx xxxxxx jen xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem. Xx xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxx nebo xxxxxxx části xxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x které xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx odměnu x xxxxx xx xx xx jako xx xxx movitou.

Xxxxxxxx 6

Ochrana xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx

§113

(1) Xxxxxx má xxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx tělem.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx člověka xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§114

(1) Člověk je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jaký xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx pohřbu xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx ho, xxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx jich, xxx rozhodnou rodiče x není-li jich, xxxxxxxxxx zemřelého; nežijí-li, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a není-li xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx x xxxxxx osob, xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zemřel.

(2) Náklady xxxxxx x opatření xxxxxxxxxx xx hradí x xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohřbu, xxxx xx zesnulý přál, xxxx být pohřben xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nákladů xxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx náklady xxxxxx xxxxxxxxxx.

§115

§115 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§116

§116 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§117

§117 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

Díl 3

Xxxxxxxxx osoby

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxx xxxxx xx právní xxxxxxxx xx svého vzniku xx svého zániku.

§119

Xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx

§120

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o xxxxxxxxx xxxxx zapíše xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx jejího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx jejího zániku, xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jiný xxxxxx xxxxxxx stanoví, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx právnické xxxxx xx xx nich xxxxxxxx a xxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx zapisují, a xxx se x xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxx. Veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx každému; xxxxx xx nich xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxx skutečnost, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxxx to xxxxxx zákon, xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx veřejný xxxxxxxx vede, x xxx xxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx.

§121

(1) Proti osobě, xxxxx právně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsanému xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxx, jehož xx zápis xxxx, xxxxx namítnout, xx xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx zapsaný xx veřejném rejstříku xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx údaji xxxxxx xxxxx. Neodpovídá-li xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx, nemůže xx xxx, jehož xx xxxx xxxx, xxxx xxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje; prokáže-li xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, může xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx zapsanému xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx osoby

§122

Právnickou xxxxx xxx ustavit xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx předpis.

§123

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, předmět činnosti, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx statutární xxxxx x xxx se xxxxxxx, nestanoví-li to xxxxx xxxxx. Xxxx xxx, kdo xxxx xxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx.

(2) Xxx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124

Neuvede-li xx, xx xxxx čas se xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx zakladatelů xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx stanov xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví, xx xxxxxxx případech lze xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx x xxxxxxx jednáním xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx listině.

§126

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická osoba xxxxxxx xxxxxxx, vzniká xxxx nabytí xxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x založení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§127

Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jejím xxxxxx již xxxx xxxxx vznikem. Kdo xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx jednání xxxxxxxx x zavázán xxx; xxxxx-xx více xxxx, xxxx oprávněny x xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně. Xxxxxxxxx xxxxx může účinky xxxxxx jednání pro xxxx do xxx xxxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx, xx dalším xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx tak xxxxxxx.

§128

Xx vzniku xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx určení, xx xxxxxxxxx, x xxxxx x toho xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx i xxx xxxxxx, xxxxx

x) zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx právní xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §145 nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx xx x xxxx podle xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, xxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vstupuje xx xxxxxxxxx.

§130

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §129 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxx, kterou xxx odstranit.

§131

Prohlášení právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx na práva x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

Název

§132

(1) Jménem právnické xxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Název xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx formy. Xxxxx nesmí být xxxxxxx.

§133

(1) Název může xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx xxxxx zvláštní xxxxx. Xx-xx člověk xxx, xxx xxxx xxxx jméno v xxxxx právnické xxxxx xxx x jeho xxxxxxxxx; zemřel-li, aniž xxx xxxxxxx, vyžaduje xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, a pokud xxxx, souhlas xxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xx, xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx pro xx xxxxx spočívající v xxxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx rodiny, použije xx §78 odst. 3 xxxxxxx.

(3) Xxx xx právo udělit xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x když xxx udělil xx xxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§134

(1) Xxxxx právnické xxxxx může obsahovat xxxxxxx příznačný prvek xxxxx xxxx právnické xxxxx, xx-xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X x tom xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx souhlasu. Xxxxxxxxxx §133 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§135

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxx nebo xxxxx utrpěla xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx práva, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx užitím xxxxx, xx může domáhat, xxx bylo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx aby xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě proti xxxx, kdo xxx xxxxxxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx vědecké xx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpravodajství; xxx takový zásah xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxxx.

§136

Xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx klid x xxxxxxx v xxxx, xxxx být xxxxx x x xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, kde xx xxxxx právnické osoby; xx veřejného xxxxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx xxxxxx plnou xxxxxx xxxxx.

§137

(1) Každý xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, kdo xx dovolá sídla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx právnická xxxxx xxxxxxx, že xx skutečné xxxxx x jiném místě.

Xxxxxxxxxx sídla

§138

(1) Právnická xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx řád státu, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pokud xxx x právnickou osobu xxxxxxxxx xxxxx §145.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx území Xxxxx republiky, xxxxxxx x návrhu xx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x tom, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx vyžadované xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx právním xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx jejích xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xx xxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx své xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx veřejnému xxxxxxx a pokud xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx státu, xx xxxxx xx xxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx adresy xxxxxx xxxxx a xxxxxx formy xx xxxxxxxxxx sídla xxxxxxx xxx měsíce xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx mají xxxxx xxxxxxxxx dostatečné xxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx po xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nedojde-li k xxxxxx o xxxxxxx x rozsahu zajištění, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Neposkytne-li právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu vyjma xxxx, xxxxx prokáží, xx vyvinuli xxxxxxxxxx xxxxx, aby rozhodnutí xxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxxx právnické xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx sídla do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxx členství x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx ke xxx přemístění xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx plnění xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Za xxxxx, které vznikly xxxxx xxxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx právnické osoby x xxxxxx statutárního xxxxxx stejně jako xxxx přemístěním xxxxx xx zahraničí.

§142

Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx adresy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§143

Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platí §138 xx 142 obdobně.

Účel právnických xxxx

§144

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx kterým xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xxx splnění zvláštních xxxxxxxx.

§145

(1) Zakazuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu, xxxxxx xxxxxx je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, zejména xx-xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, náboženské vyznání x sociální postavení,

b) xxxxxxxxxxx nenávisti x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) podpora xxxxxx xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx správy xxx xxxxxxxxx zmocnění.

(2) Xxxxxxxx xx založit xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x právnickou xxxxx xxxxxxxx zákonem, xxx zákon xxxxxxxxx xxxx vytvoření ozbrojené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ukládá, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo o xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zbraně xxx xxxxxxxxx nebo kulturní xxxxx či x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx úkolů podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Veřejná xxxxxxxxxxx

§146

Xxxxxxx prospěšná xx právnická osoba, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx majetek x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx hospodárně xxxxxxx xxx jmění x veřejně prospěšnému xxxxx.

§147

§147 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§148

§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§149

§149 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§150

§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Orgány xxxxxxxxx xxxxx

§151

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx, xxxxx způsobem x x jakém xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přičítá xxxxxxxxx xxxxx.

§152

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx orgány x xxxxxx členu (xxxxxxxxxxxx) xxxx o xxxx xxxxxxx (kolektivní).

(2) Xxxxxxx osoba, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx jinak xxxxxxxx (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx orgánu"), xxxx xxx xxxx svéprávná. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxx právnické xxxxx, která xx xxxx xxxxxx voleného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby může xxx x xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§153

(1) Osoba, jejíž xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx stát xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, kdo xx xx funkce xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx úpadek xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx, kdo xx xxx má xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx, xxx člena xxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxx, xx se x osvědčení xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§154

Xx-xx členem xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx fyzickou xxxxx, xxx xx x xxxxxx zastupovala, jinak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx.

§155

(1) Byl-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx zákonnou způsobilost xxx xxxxxx voleného xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx oznámí xxx xxxxxxxxxx odkladu.

(2) Xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx, jako by xx xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx neplatné, xxxxxxxx se xx xxxxx nabytého v xxxxx xxxx.

§156

(1) Xx-xx orgán xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx právnické osoby xx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx účasti xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nezbavuje xxxxx členy xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xx-xx rozhodnutí xxxxxxx, zaznamená xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx orgánu, který xxxxxx odporoval, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxx přijat za xxxxxxxx některého z xxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí.

§158

(1) Zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vyžádat xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měnit.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxx i mimo xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx dosažení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x

(1) Právnická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxx z jednání xxxxxxxxxx xxxxxx i x přílohami.

(2) Rozhoduje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx zasedání x písemné formě, xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxx dokumenty xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxxxx.

(3) V xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx xxxxxxxx. Zrušuje-li xx právnická xxxxx x likvidací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxxx xxxxxx dokumentů insolvenční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx podle xxx xxxxx a třetí xxxxxxx uchování dokumentů xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§158x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Xx. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§159

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxxx nedbale, kdo xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu, x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx člen xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxx orgánu, xxx xx něho xxx xxxx xxxxxxxx hlasoval.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx její xxxx x rozsahu, x xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx věřitel xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§160

Odstoupí-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx za xxxxxxxxxx xxxxx

§161

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx z xxxxxxxxx. Xxx za xxxxxxxxxx osobu podepisuje, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx svůj podpis, xxxxxxxxx x údaj x xxx funkci xxxx o xxxx xxxxxxxxx zařazení.

§162

Zastupuje-li právnickou osobu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx zapsaným xx xxxxxxxxx rejstříku, nelze xxxxxxx, xx právnická xxxxx nepřijala potřebné xxxxxxxx, že xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vadou, xxxx xx člen xxxxxx přijaté xxxxxxxx xxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx náleží xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx veřejné moci xxxxxxx jinému orgánu xxxxxxxxx xxxxx.

§164

(1) Xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx osobám, tvoří xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx, jak jeho xxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx, činí xxx xxxxx xxxx samostatně. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx členové xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxxxx, xxx byl-li zmocněn x určitému xxxxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx dostatečný xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx dobu než xxxxx noví xxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxxxx x zakladatelském xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x bez návrhu, xxxxxxx xx o xxx xxx xxx xxxxxxxx dozví.

(2) Xxxx xxxxxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx právnická osoba xxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§166

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanci x xxxxxxx obvyklém xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Co je xxxxxxxxx x zastoupení xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxxxx, xxxxx obdobně xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx.

(2) Omezení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxx.

§167

Právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx úkolů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx právnické xxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxxxxxx doby, xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxx xxxxxxxxx účelu, xxx xxxxx byla xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx.

§169

(1) Xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx její xxxxx nabývá právní xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx s likvidací.

§170

Xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dokud xxxxx nedošlo k xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx.

§171

X likvidací xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxxxx doby, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx založena,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx účinnosti, nebo

d) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.

§172

(1) Soud na xxxxx xxxx, kdo xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo x bez xxxxxx, xxxxx právnickou osobu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxx dva xxxx xxxxxxxxxx xxxxx schopný xxxxxxx xx, nebo

d) xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx právnickou osobu x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§173

(1) Zrušuje-li se xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx, zrušuje xx xxx likvidace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx zrušením xxxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxxxxxx proto, xx xxxxxxx xx xxxxx nepostačující; do xxxxxxxxx však vstoupí, xxxxxx-xx se xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx, rozdělení x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx.

§175

(1) Xxx rozhodl x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dokud se xxxxxxx nestane účinnou.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx účinnou, xxxxx rozhodnout, že xxxxxxxxx, ani vyslovit xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx přeměny xx xxxxxxxxx rejstříku.

§176

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx dni xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahajovací xxxxxxx.

§177

(1) Účinnost xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dnem zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx x více xxx dvanáct xxxxxx.

(2) Xxxx-xx zúčastněné osoby xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v kterémkoli x xxxx x xxxxx xxxxxxx moci xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxx.

§178

(1) Fúze xx xxxx sloučením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx nejméně xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx zaniká; xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx jejich xxxxx xxxxxx nová xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx nástupnická; na xx xxxxxxxxxx práva x povinnosti všech xxxxxxxxxxxx xxxx.

§179

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxx rozděluje xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, nebo xx rozděluje xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxx xx může xxxxxxx x xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx sloučením, xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx způsoby xxxxxxxxx, xx považují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba zaniká x její xxxxx x xxxxxxxxxx přecházejí xx několik xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) xxxx-xx xx rozdělení xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx osob.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx existující xxxx xxxx založenou xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§180

V xxxxxxxxx uvedených x §179 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx příslušný xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§181

Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o různé xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx.

§182

Přechází-li přeměnou právnické xxxxx její xxxxx xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx jiného xxxxxxxx předpisu xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x převodu práv x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§183

(1) Při změně xxxxxx xxxxx se xxxxxx xxx nezaniká xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx forma xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx právní xxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx rozhodnutí x xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx účetní závěrku. Xxxxx, x xxxxx xx sestavena účetní xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxxx předcházet xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o změně xxxxxx xxxxx xxxx xxx tři měsíce.

§184

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxx xxx rozhodnout, xxxxx to zákon xxxxxxxx stanoví.

(2) X xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx moci rozhoduje xxxxx orgán.

Xxxxx právnické xxxxx

§185

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku.

§186

Právnická osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Likvidace

§187

(1) Účelem likvidace xx xxxxxxxxx majetek xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), vyrovnat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx), xxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx vstupuje do xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx neplatnou. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx "x likvidaci".

§188

Vstoupí-li xxxxxxxxx xxxxx xx likvidace, nesmí xx ni xxxxx xxxxxx jednat mimo xxxxxx xxxxxxxxx x §196 xx xxxxxxxx, xxx se x xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx dozvědět měl x mohl.

§189

(1) Xxx vstupu xx xxxxxxxxx povolá xxxxxxxxx orgán právnické xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx před zánikem xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx povolán, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§190

Je-li x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx orgán.

§191

(1) Xxxxxxxxx osobě, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx likvidátor xxxxx §189, jmenuje xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx, xx sám xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx návrh xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, soud xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx podán xxxx xxxxx xx xxxxx-xx návrhu xxxxxxx, xxxx xxxx při xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jeho souhlasu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx soudu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčních správců.

§192

Jmenoval-li likvidátora xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu okamžikem xxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stejně xxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§194

Xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§195

Xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ten, xxx xxx povolal.

§196

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, jaký xxxxxxxx xxxxxx a cíli xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx s podmínkou, xxxxxxxxx xxxx nebo x xxxxxxxx, tato xxxxxxx xxxxxxxxxx dodrží. Xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx obdržela xxxxxxx xxxxxx prostředky z xxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xxxxxxxxxx tyto prostředky xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx je xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelově xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§197

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx likvidace přednostně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li xxxxxxxxx xxxxx v xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sebou xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxx věřitele, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx tři xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

§200

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx likvidace, xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x §201.

§201

(1) Xxxxx-xx xx x případ podle §173 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x splnění xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x prvé xxxxxxx xxxxxxx likvidace, xx xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poměrně.

§202

(1) Nezdaří-li se x přiměřené xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x částečného výtěžku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x pak x xxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx; tím xxxx dotčen §201 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx nabídne věřitelům xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(2) Nezdaří-li xx x přiměřené xxxx xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxx zčásti, xxxxx xxxxxx-xx z xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx první x xxxxx xxxxxxx xxxxx vyrovnány, likvidátor xxxxxxx likvidační xxxxxxxx x převzetí xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx likvidační xxxxxxxx nabídnuta podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xx xxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx jej x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx likvidační podstatu, xxxxxx xxxxxxx podíl xxxxxx poměrem xxxx xxxxxx pohledávek; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx účast xx xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx neplatí, xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx dosud neznámý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§204

(1) Odmítnou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx zániku xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx; xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx x §201 xx 203 xxxxxx xxxxxxxx, který xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Nebude-li xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxx uspokojen xx xxx xxxxxxxxxx, náleží xx xx xxxxxx xxxxxx podle §201 xx 203.

§205

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vše, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx §202 xxxx xxxxxxxx xxxxx §204, xxxxxxxx konečnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x xxx uvede xxxxxxx, xxx bylo x likvidační xxxxxxxxx xxxxxxxx, x popřípadě xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku. X témuž xxx xxxxxxxxxx sestaví xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx závěrce připojuje xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, návrh xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x účetní závěrku xxxxxxxx likvidátor ke xxxxxxxxx tomu, xxx xxx povolal xx xxxxxx. Ten, xxx xx stal xxxxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1, xxxxxxxx konečnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx, který xx xxxxxxxxx xx x xxxxxx odvolat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ho kontrolovat. Xxxx-xx xxxxxx orgán, xxxxxxxx likvidátor xxxx xxxxxxx x návrhy xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nebyly xxxxxxxxx dokumenty xxxxxxx x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§206

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §198, xxxxx xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxx, xxx jej xxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx není-li xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxxxx xxx, xxxx-xx věřiteli xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxx končí použitím xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx podá xx xxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Xxxxxx-xx se ještě xxxx výmazem právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx potřeba xxxxxx xxxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx nebo provede xxxxx xxxxxxxx opatření. Xx ukončení xxxxxx xxxxxxx postupuje podle §205207; xxxxxxxxxx §170 xx xxxxxxxxx.

§209

(1) Zjistí-li se xxxxxxx majetek xxxxxxxxx xxxxx xx jejím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxx zájem xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx zájem, zruší xxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxx x její xxxxxxxxx x jmenuje xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx rejstřík, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx je x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx obnovena xxxxxxxx x xxxxxxxx neznámého xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Korporace

Pododdíl 1

Obecně x xxxxxxxxxxx

§210

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx společenství xxxx.

(2) Xx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx jako xx xxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx jediného člena, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxx xxxx korporace x ní xxxxxx x vlastní vůle xxxxxxx xxxxxxxx, ledaže x xxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx počet xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx i xxx xxxxxx zruší x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xx xxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§212

(1) Přijetím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zneužije-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx prokáže xxxxxx zájem, xx x xxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx právo zaniká, xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx k zneužití xxxxx xxxxx.

§213

Poškodí-li xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakládá jeho xxxxxxxxx x náhradě x xxxxxx byl xxxxxxxx i jiný xxxx korporace xx xxxxxxx xxx účasti, x xxxxxx-xx se xxxxxxx jen xxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxxxx x bez xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxx xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x škoda xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Spolek

§214

(1) Alespoň xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx mohou xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se x xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx společného xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx svaz, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx povahu.

§215

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx k xxxxxx ve spolku x xxxxxx xxxxx xxx bráněno vystoupit x xxxx.

(2) Členové xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx.

§216

Xxxxx spolku xxxx xxxxxxxxx slova "xxxxxx" xxxx "zapsaný xxxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "x. x.".

§217

(1) Hlavní xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx těch xxxxx, x jejichž xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx spolek xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx činnosti, xx-xx xxxx účel x podpoře xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§218

Xxxxxxxxxxx založí xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx stanov; xxxxxxx obsahují xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxx spolku,

c) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx budou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx statutárního xxxxxx.

§219

Xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx zakládá x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§220

(1) Xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxx druhu, xxxxxx xxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx členství.

(2) Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx jen xx podmínek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx k omezení xxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxx spravedlivý xxxxx.

§221

Xxxxxxx musí xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§222

(1) Spolek xxx založit i xxxxxxxxx ustavující schůze xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx ustavující xxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

(2) Návrh stanov xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx x založení xxxxxx svolá xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx svolavatel. Správnost x xxxxxxx listiny xxxxxxxxxx xxxxx svolavatel xxxx osoba jím xxxxxxxx.

§223

Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x údaji x xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx sídlu. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx osoby zapsané x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

§224

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítomných x xxxxxxx xx s xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustavující xxxxxx volí xxxxx xxxx orgánů, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x stanov xxxxxx xx.

(3) Ustavující schůze xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Kdo xxxxxxxx xxxxx přijetí xxxxxx stanov, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. O xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přítomných xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

§225

Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podle §218.

Xxxxx xxxxxx

§226

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zakladatelé xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx schůzí.

(3) Xxxx-xx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx návrhu na xxxxx x není-li x xxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zápisu, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§227

Xxxxxxxxx-xx spolek v xxxxxxxx x xxxx, xx xxx xxxx xxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx spolek

§228

(1) Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx osobnosti xxxxxxxx xxxxxx. Pobočný spolek xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx v xxxxxxx určeném xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx.

(2) Název pobočného xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spolku xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxxxx o xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx od xxxxxx návrhu na xxxxx, považuje xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx pobočného spolku xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x zavázán xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolkem. Xxx xxx zápisu pobočného xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx ručí hlavní xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§230

(1) Zrušením hlavního xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx spolek.

(2) Xxxxxx xxxxxx nezanikne xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočné xxxxxx.

§231

§231 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Členství

§232

(1) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, váže xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxxxxx xx statutární xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§233

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x něm xxxxxxxxx xxxxxxxx xx člena xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovami.

(2) Xxx xx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxx tím xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx stane členem xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx člena xxxxxxxxx xxxxx určený xxxxxxxxx, xxxxx nejvyšší orgán xxxxxx.

§234

Xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx vzniká x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx; to platí x x xxxxxx xxxxxxxx.

§235

Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx x splatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx členského xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

§236

Seznam xxxxx

(1) Vede-li xxxxxx xxxxxx členů, xxxxxxx určí, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx členů xxxxxx x xxxxxx týkající xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Stanovy xxxx určí, jak xxxx xxxxxx členů xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, x xx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx potvrzení x výpisem xx xxxxxxx členů obsahující xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxx. Namísto xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx žádat xxxx osoba blízká xxxx dědic, xxxxxxx-xx xxxxx hodný právní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxx, xxxxx xxxx x xxx zapsáni; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxx xxx z xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

§237

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx dalšími xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nebo v xxxxxx.

§238

Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx xxxxx určené xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx jiného, může xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx porušil xxxxxxxxx vyplývající z xxxxxxxx x v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Výzva xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx závažnou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§240

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx vyloučení xxxxx v písemné xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyloučení. Xxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx seznámit, žádat x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxx xxx, xx xx xx x xxxxxxxxx.

§241

(1) Člen xxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx formě xxxxxxxxx, xxx rozhodnutí x xxxx vyloučení xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Příslušný xxxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx vyloučení xxxxxx xxxx stanovám; rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx xxxx zrušit i x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§242

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx konečného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx rozhodl x neplatnosti xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Nebylo-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx návrh xxxxx xx xxx měsíců xxx xxx, xxx xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxx roku xxx xxx, kdy xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx vyloučením xxxxxx xx xxxxxxx členů; xxxxx toto právo xxxxxx.

Xxxxxxxxxx spolku

§243

Orgány xxxxxx xxxx statutární orgán x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx orgány xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§244

Xxxxxxx určí, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, volí a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx.

§245

Xx usnesení xxxxxxx xxxxxx xxxx jiného xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mění xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx xxxxxxxx donucujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x které xxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§246

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxxxx xxxxxx spolku, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, mohou členové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx polovinu, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zasedání orgánu xxxxxxxxxxx k xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxxx kolektivních orgánů xxxxxx §156 a §159 xxxx. 2 x xxxxxxxxx též xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

§247

Nejvyšší xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, který xxxxx xx nejvyšším xxxxxxx spolku; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxx spolku, xxxxxxxxxx x změně xxxxxx, schválit výsledek xxxxxxxxxxx spolku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx i jejich xxxxx x rozhodnout x xxxxxxx spolku x xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Xx-xx podle stanov xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x jeho nejvyšším xxxxxxx x xxxx-xx x to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, může alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolku; na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spolku. Xx neplatí, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx schůze; xxxxxxxxxx §248 xx 257 xx na xxxxxxxx schůzi použijí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§248

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svolá xxxxxxxx xxxxxxx schůze x xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx spolku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze na xxxxxxx spolku xxx.

§249

(1) Zasedání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxx zřejmé xxxxx, xxx x xxxxx zasedání.

(2) Xx-xx xxxxxxxx svoláno xxxxx §248, může být xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx změněn xxx xx souhlasem xxxx, xxx xxxxxx podal.

(3) Xxxxx x xxx xxxxxxxx se xxxx xxx, aby co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx.

§250

(1) Kdo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxx xxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx členům, xxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248, xxxx být xxxxxxxx xx xxxxxxxx jen xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx k němu xxx xxxxxx.

§251

Xxxxx xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx. Xxxxxxxx-xx člen xx xxxxxxxx sdělení x skutečnostech, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zakazuje xxxx xxxxxxx prozrazení xx spolku xxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx poskytnout.

§252

(1) Xxxxxxx schůze xx schopna usnášet xx xx xxxxxx xxxxxxx členů spolku. Xxxxxxxx přijímá xxxxxxxx xxxxx xxxxx přítomných x xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxx hlas.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxx úpravě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxx členství spojen xxxxx xxxx poradní, xxxxxxxxxx xx x xxxxxx hlasu xxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§253

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx usnášet. Xxxx xxxxxxx volbu xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, xxx byl xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na předčasném xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Záležitost, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx pořad xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx jen xx účasti a xx xxxxxxxxx všech xxxxx spolku xxxxxxxxxxx x ní hlasovat.

§254

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxxx zápis ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koho tím xxxxxxxx xxxxxxx schůze.

(2) Xx xxxxxx musí xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx, xxx xx xxxxxx, kdo xx xxxxxxx, kdo mu xxxxxxxxx, xxxx případné xxxxx činovníky xxxxxxx xxxxxx zvolila, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx byl zápis xxxxxxxxx.

(3) Každý xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxx xxxx právo xxxxxxx x sídle xxxxxx.

§255

Xxxxx xxxxxxx schůze

Stanovy xxxxx určit, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxx, x kterých záležitostech xxxxx způsobem xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Pro xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odevzdané xxxxx xxxxxxx.

§256

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx členské xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx delegátů.

(2) Xxxxx delegát xxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Není-li xx dobře xxxxx, xxxxx stanovy xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, může statutární xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx zasedání xxxxxx, xxxxxx novou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx na náhradní xxxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Náhradní xxxxxxxx členské schůze xx musí xxxxx xxxxxxxxxx do šesti xxxxx ode dne, xx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svoláno.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schůze jednat xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx pořad xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ledaže stanovy xxxx xxxx jiného.

(3) Xxxxxxxxx-xx členská schůze xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx delegátů, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Neplatnost rozhodnutí xxxxxx xxxxxx

§258

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx ten, xxx xx tom xx xxxxx hodný právní xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx rozhodl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx spolku xxx xxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxx se xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxx spolku.

§259

Právo dovolat se xxxxxxxxxxx rozhodnutí zaniká xx xxx xxxxxx xxx dne, xxx xx navrhovatel x xxxxxxxxxx dozvěděl xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do jednoho xxxx od přijetí xxxxxxxxxx.

§260

(1) Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx, aniž xx xxxx xxxxxxx xxxxxx následky, a xx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, xxxx-xx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx třetí xxxxx nabytého x xxxxx víře.

§261

(1) Porušil-li xxxxxx xxxxxxxx členské xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx člen xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx spolku xxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx

x) x době xxxxxxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §260.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§262

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx členy xxxxxxxxx xxxxxx členská xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxxx xx k xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx členství x kontrolní komisi xxxxxxxxxx s členstvím xx statutárním xxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxx likvidátora.

§263

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlíží, xxxx-xx xxxxxxxxxxx spolku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx spolek xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, nesvěří-li jí xxxxxxx další působnost. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx orgán, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx stanovami.

§264

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx do dokladů xxxxxx a požadovat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x jednotlivým xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§265

Xx-xx zřízena xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx stanovy xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx spolku.

§266

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx rozhodčí xxxxxx xxx členy, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx zletilá x plně xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx bezúhonnosti, platí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoba.

(3) X činnosti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx případu brání xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Řízení xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx předpis.

§268

Zrušení spolku

(1) Soud xxxxx spolek x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx oprávněný xxxxx, nebo x xxx xxxxxx x xxxxxxx, že spolek, xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §145,

x) xxxxxx xxxxxxx v rozporu x §217,

c) xxxx xxxxx osoby x xxxxxxxx ve xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxx členům xx spolku vystoupit.

(2) Xxxxxxxxxx §172 není xxxxxxx.

Xxxxxxxxx spolku

§269

(1) Při xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx likvidátor xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx všem xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx úhradě nákladů xxxxxx xxxxx každému xxxxx, xxxxx o xx xxxxxx.

§270

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Není-li xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx člena spolku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx navrhnout xxxxx, xxx jej x xxxxxx zprostil, xxxxxxx-xx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx zpeněží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx to xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§272

(1) Xxxxxxxxxx naloží x xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxxx stanov.

(2) Xxxxx-xx x likvidačním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obdobným. Není-li xx možné, nabídne xxxxxxxxxx likvidační zůstatek xxxx, na xxxxxx xxxxx má xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx obec xxxxxxx xx dvou xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx kraj, na xxxxx xxxxx má xxxxxx sídlo. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx zůstatek xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx jen x xxxxxxx prospěšnému xxxx.

§273

Xxxxxxx-xx spolek xxxxxxx xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxx §272 se nepoužije x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx zůstatku podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx

§274

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx smlouvu x xxxxxxxx spolků, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§275

Xxxxxxx o fúzi xxxxxxxx alespoň údaje x xxxxx, sídle x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx a který xxxxxxxxxxx, x rozhodný xxx.

§276

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx spolků obsahuje x ujednání o xxxxxxxxx nástupnického xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxx sloučení xx změně stanov xxxxxxxxxxxxx spolku, xxxxxxxx xxxxxxx x sloučení xxxx xxxxxxxx o xxxx xxxxx.

§277

(1) Xxxxxxxx s xxxxxxx smlouvy o xxxx vyhotoví xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x zprávu xxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx důvody x xxxxxxxx xxxx. Zprávu xxx vyhotovit x xxxx společnou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolku členy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx orgánu nebo xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§278

Zasedání xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx návrh xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. X této xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx

x) xxxxx xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxx nástupnického spolku,

c) xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx starší xxx xxxx xxxxxx x

x) xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§279

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, jakých xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li spolek xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx věřitelů x xx-xx celková xxxx dluhů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§280

Přihlásí-li xxxxxxx zúčastněného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx účinným, xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zápisem fúze xx xxxxxxxxx rejstříku.

§281

(1) Xxxxx xxxxxxx x fúzi schvalují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx schůze xxxx xxxxx xxxxxxx x fúzi xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx schůzí xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx svoláno x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlasují x xxxxxx xxxxxxx o xxxx odděleně. Pokud xx xxxx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx orgánů nástupnického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx budou x těchto xxxxxxx xxxxxxxx společně.

§282

Ten, kdo xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, připojí x xxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx návrh smlouvy xxxxxxxxx členská schůze xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx o xxxx xx xxxxxxx usnesením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x fúzi x jejím xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§283

Xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx lze xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx na neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx schůze.

§284

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná-li xx x xxxx splynutím, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxx xxx, xx x xxxxx dni xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolky, xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxx nástupce, x při fúzi

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx den xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x nástupnickým spolkem xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx změny u xxxxxxxxxxxxx spolku, pokud x důsledku fúze xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nástupnického xxxxxx x poznamená u xxxx xxxxx, adresy xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx.

§285

Xx xxxxxx fúze xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§286

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v nástupnickém xxxxxx.

§287

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh na xxxxx fúze do xxxxx měsíců ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx x fúzi xxxxxxxx, xxxx xxx xx zúčastněných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, od xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Odstoupí-li xx xxxxxxx x xxx xxxxx strana, zaniká xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx založený smlouvou.

(2) Xxxxxxxx-xx zúčastněné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx byla xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolky.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx způsobil, xx xxxxx xx xxxxx xxxx nebyl xxxxx xxxx, nahradí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x toho vzniklou xxxxxxx jeho statutárního xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx prokáží, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxx.

Rozdělení spolku

§288

(1) Xxx xxxxxxxxx sloučením xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x rozdělení obsahuje xxxxxxx

x) údaje x xxxxx, sídle a xxxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx spolek je xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx změně stanov xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x rozdělení také xxxxxx x xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x rozdělení jinak, xxxxxx každý člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Při xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx rozdělovaný xxxxxx xxxxxxx rozdělení.

(2) Xxxxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxx x názvu, xxxxx x identifikující xxxx zúčastněných xxxxxx x uvedením, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x které jsou xxxxxxxxxxx,

x) určení, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolky,

c) xxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, nabývá xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxxxx xxxxxxxxx členství xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§290

(1) Není-li ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx spolky, platí, xx xxxxxxxxxxx spolky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li ze xxxxxxx x rozdělení xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx přecházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

§291

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx rozdělení xx založením nových xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku xxxxxxxx x projektem xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské i xxxxxx důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx členy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx členové xxxxxx.

§292

(1) Xxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxxxx bude xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx projekt xxxxxxxxx ke xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx.

(2) Xx lhůtě xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x právní důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx její xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx x rozdělení sloučením, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx nástupnického xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx spolků xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx se o xxxxxxxxx xx založením xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, výkaz majetku x xxxxxxx rozdělovaného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx rozvahy a xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§293

(1) Nejméně xxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx oznámení, x xxxx xxxxx, xxxxxx spolku xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx se xxxxxx xxxx spolky xxxxxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxxx spolek xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právo xxxxx §301.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelům.

§294

(1) Smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §282 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx může xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx projekt rozdělení xxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx.

§295

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku. Jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolek, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x při rozdělení

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolku den xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x název, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx spolku, xxxxx xx s nástupnickým xxxxxxx sloučil x xxxxxxxx další změny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nastaly,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxx spolků xxxxxxx xxxxx nástupnických xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxx, xxxxx xx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§296

Xx xxxxxx rozdělení xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx změnit nebo xxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, může ten xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, od xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx i jen xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx závazky všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxx odstoupily xxxxxxx xxxxxxxxxx spolky.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx, který způsobil, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx včas, nahradí xxxxxxxx spolkům xxxxx x toho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx těch, xxxxx prokáží, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxx.

§298

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx rozdělení se xxxxxxxxx xxxxxx spolků xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx přijato, xxxx xx marným xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx.

§299

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přešlé x xxxxxxxxxxxxx spolku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx posudkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolky, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §269, ručí xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dluhy podle xxxxxxxx 1 xxx xx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 nemohou xxxxxxxx věřitelé, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §300.

§300

Xxxxxxxx-xx věřitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců ode xxx, xxx se xxxxx rozdělení xxxx xxxx němu xxxxxxx, xx právo na xxxxxxxxxxx jistotu, pokud xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem zhorší, xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§301

(1) Xxxxx, jehož xxxxxx xxxxx jsou xxxxxxxxxx xxxxxxx, má xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělil do xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti, jaké xxxxx přechází rozdělením xx jednotlivé nástupnické xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zaniklého xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx věřitelem, může xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nedostane-li xx věřiteli xxxxxxxxx xxxxxx sdělení, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx jeho dlužníkem, xxxx požadovat plnění xx kteréhokoli x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§302

Určí-li xxxxxxx, že x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán než xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx z ustanovení x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§303

Xxxxxxx je xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx vyčleněným x xxxxxxxx xxxxx. Její xxxxxxx xx váže xx xxxx, x xxxxx xxxx zřízena.

§304

Xxxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem, v xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

§305

Xxxxxxx poměry xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Nadace

§306

(1) Zakladatel xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx veřejně xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x dobročinný, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osob určených xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x hnutí xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Zakazuje xx založit xxxxxx xxxxxxxx výlučně xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx nadace xxxxxxxx xxxx, xxxx xx i bez xxxxxx zruší x xxxxxx její xxxxxxxxx.

§307

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx vyloučil. Xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx ručícím společníkem xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx slovo "xxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx názvu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxx xxxx.

Založení nadace

§309

(1) Nadace xx xxxxxxx nadační xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pořizuje xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx zakladatele xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx jediného a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednat jednomyslně; xxxxxx-xx některá z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx důvodu xxxxxx, nahradí xxx x návrhu xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Nadační listina xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxx xxxxxxx nadace xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx nadace,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx bydliště xxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxx, xxx který xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x xxxx nadačního xxxxxxxx,

x) počet xxxxx xxxxxxx xxxx i xxxxx x bydliště xxxxxx prvních členů x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx a bydliště xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jméno x bydliště xxxxxxx xxxxxxxx,

x) určení xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx poskytování nadačních xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxx, xxxx je xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§311

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxxx obsažena x pořízení xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx vkladu,

d) údaj x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx je xxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxx stanoví statut xxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §310, rozhodne x xxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vykonavatel xxxxxx; xx xxxxx x x případě, že xxxxxxxxxx jmenoval xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, není xxxxxxxxx xxxxxx zastávat xxxx xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§313

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx předmět xxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxx povinnost xxxx x xxxxxxxx.

(2) Určila-li xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx nepeněžitého xxxxxxxx, a není-li xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx určené x xxxxxxx listině, xx se xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

§314

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx poskytovat.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx po předchozím xxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, rozhoduje o xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu dozorčí xxxx správní xxxx.

(3) Xxxxxx statut uveřejní xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x pořizovat xx x něj výpisy, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx také x xxxxx nadace.

§315

Vznik xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxx na zápis xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§316

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx listina, xxxx xxxxxxx xxxx xx předchozím xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx nadace xx xxxxxxxxx se vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxx to xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx změna xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx.

Xxxxx nadační listiny

§317

Po xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu a xxxxxxxx, xxxxx zakladatel x nadační listině xxxxxxxx vyhradil xxx xxxx nebo xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§318

(1) Xxxxx-xx xx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx natolik, že xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozumnou xxxxxxx xxxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si takové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nevyhradil; x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx nedotkla xxxx xxxxxxx osob.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím xxx xxxxxx xxx xxx zveřejnění. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxx ten, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx listiny xxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx změny, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxx odkládá xx do xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx zakladatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx.

§319

(1) Xxxx-xx xx xxx zakladatel x xxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozumnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x změně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx; x podáním xxxxxx xxxx souhlasit xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; současně xxxx být co xxxxxxx šetřen xxxxx xxxxxxxxxxx zřejmý x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx při xxxxxxxxxxx x změně nadační xxxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x vezme xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx hodné xxxxxx xxxxxxx.

§320

Xxxxx-xx zakladatel v xxxxxxx listině výslovně, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx její určitou xxxx, nelze xx xxxxxx ani rozhodnutím xxxxx.

Zvláštní xxxxxxxxxx o xxxxx účelu xxxxxx

§321

(1) Xxxxxxxxx-xx nadační listina xxxxx změnit xxxx xxxxxx zakladateli xxxx xxxxxxxxx orgánu nadace, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx na xxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxxxx i xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxx xx xxx má xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx jednoho xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxx zveřejněno.

§322

Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx zakladateli xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx tom xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobným xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určuje xxxx xxxxxx.

§323

Není-li xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souhlasit se xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx rozhodování x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, i když xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx zřejmé.

§324

O xxxxx účelu xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jen xxxx, pokud je xxx to xxxxxx xxxxxxx důvod a xxxxxxx xxxxxxx to xxxxxxxxxx.

§325

Xxxx xx účel xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx původního xxxxx i výnosy x nich použity x poskytování nadačních xxxxxxxxx xxxxx původního xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxx.

§326

Xxxxx-xx xxxx nadace xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, x jakém xxxxxxx x xx xxxxx dobu xxxx xxxxxx používat xxxxxx x xxxxxxx jistiny x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx účelem. Xxxxx xxxxxx x xxxx stanoví vždy, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx soud xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x tomto rozsahu x xxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pětin k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xxx dne, xxx xx xxxxx stala xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx

§327

(1) Xxxx vkladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyšší xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxx znalce.

(2) Xx-xx předmět xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu x xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx.

§328

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx nebo nástroj xxxxxxxxx trhu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx kapitálovém xxxx, xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx papírem xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xx-xx hodnota xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx okolnostmi, xxxxx by xx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§329

(1) Je-li předmětem xxxxxx jiná xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx být xxxxxxx xxxxxx také

a) tržní xxxxxxxx xxxx určenou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx postupů x zásad oceňování xx xxxxx než xxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) výší ocenění xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx účetní xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxx oceněna reálnou xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx auditor ověřil xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx výhrad.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit.

§330

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx přijme xxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxx zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; není-li to xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx správní xxxx xxxxxx. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právnických xxxx.

§331

(1) Xxxxxxxx povinnost xx xxxxx předáním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nabývá xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx vkladu xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx na xxxxx xx veřejného xxxxxxx, nabude xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx až tímto xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx vkladů xx xxxxxxxx účet x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx zřídí. Xxx, kdo xxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx platně xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, vyžaduje xx, xxx x neplatnosti xxxxxxxx rozhodl xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx do xxxxxxxxx seznamu, xxxxx xxxxxxxxx správci vkladů x prohlášení x xxxxxxx vkladu; po xxxxxx xxxxxx xx xxxx vlastnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vyžaduje xx, xxx xx xxxxxxxxxx byl podpis xxxxxxxxxx úředně ověřen.

§332

Xxxxxxx vkladů potvrdí x písemné xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx tak xxxxx, jaký je xxxxxxx vkladu x xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plnění, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx až xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx nadace xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§333

(1) Převzatý xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vzniku.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx správce xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, která jej xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx jednání učiněná xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx.

§334

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx daru xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xx se xx xx, xx dar xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Majetek nadace x xxxxxxx xxxxxxx

§335

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx jistina x xxxxxxx xxxxxxx.

§336

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předmětů xxxxxx xx nadace, xxxxxxxxx x nadačních xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx 500 000 Kč.

§337

Peněžní xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je xxxxxxx xxxxxxx. Výše nadačního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§338

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx majetek v xxxxxxx x účelem xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, k zajištění xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx x k xxxxxx xxxxxxx na zhodnocení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X právnímu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx ručení xx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§339

(1) Co xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, nelze xxxxxxxx xxx jinak xxxxxx x zajištění xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, v xxxxxxx potřebném pro xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxx x nadační xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vůli xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx splnila xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx z xxxxxxx jistiny xxxxxx, xxx pokud k xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx jistiny xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx vyvolala xxxxxx změna xxxxxxxxx, xxxxxx nebylo možné xxxxxxxxx x xxxxx xx x ní xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx hospodáře.

§340

Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jistinou x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx majetku. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx o prosté xxxxxx cizího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx právnímu jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx; není-li tato xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§341

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obrat xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrka, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx auditorem.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx x x případě, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx ní x xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Zvýšení nadačního xxxxxxxx

§342

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx správní xxxx xx xxxxxxx xxxx ode dne, xx kterému xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx sestavena, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx nadační xxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx než xxxxxx xxxx xxxx vlastních xxxxxx financování majetku xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx straně xxxxx x nadačním xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx vázány a xxxxxxx xxxx není xxxxxx xxxxxxxxx měnit.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny x xxxxxxx nadačního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx zdroje, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, podle xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx závěrce.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx následně sestavené xxxxxx závěrky snížení xxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§343

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx je xxx xxxxxxxxx být xxxxxxx xx xxxxxx, nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx její zjištěná xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí o xxxxxxx nadačního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx nadační xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx věci, x xxxxxx xx rozmnožuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x údajem x xxxxxxx xxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx nadačního xxxxxxxx

§344

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nadační xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx kapitál xxx xxxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxx pěti xxx. Xxxxxxxx nadačního xxxxxxxx xxxxx přímo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxxx se xxxxxxx.

§345

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx nižší xxx 500&xxxx;000 Xx.

§346

Pozbude-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx jistiny xxxx klesne-li xxxxxxxxx xxxx hodnota, xxxxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxx xxxxxxx doplní; xxxx-xx to xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kapitál.

Společná xxxxxxxxxx

§347

X xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx rozhoduje xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčí xxxx.

§348

Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

Xxxxxxxxxx xxxx

§349

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x pověřit xxxxxx x xxxxxxx tohoto xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, souvisí-li s xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§350

Je-li xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond pod xxxxxxxxx označením, xxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxx xxx uváděno xxxxxxxx s názvem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx spravuje.

§351

Xx xx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správu xxxxxxx x přidruženém xxxxx a xx xx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx, xxxx xx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§352

(1) X xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx jen spravující xxxxxx. Majetek x xxxxxxxxxxx xxxxx eviduje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx s přidruženým xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx

§353

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxx xxxx xxxxx xx zaměstnancem nadace, xxx osobě xxx xxxxxx.

(2) Nejsou-li xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, xxxxxxxx xx xxxxxx zakladatele xxxxxx okolností, nesmí xxxxxx poskytnout nadační xxxxxxxxx xxxxx zakladateli; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, rozhodne správní xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§354

Kdo přijal xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx jen xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxx prokáže, jak xxx xxxxxx. Kdo xxxxxx xxxxxxx příspěvek x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§355

(1) Nadace xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvky, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx straně xxxxx xxxxx xxx xxxx nadačního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, nebo byla-li xx nižší xxx xxxxxxxx xxxx nadačního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadačních příspěvků.

(2) X xxxx nadačního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx zapsáno xx veřejného rejstříku, x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx nepoužijí xxx xxxxxx poskytování xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§356

Xxxxx, xxxxx přijala x dobré víře xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x §355, není xxxxxxx xxx vrátit.

§357

Náklady xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxxx k naplnění xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Výroční zpráva

§358

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nadace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx činnosti.

(3) Xx výroční zprávě xxxxxx xxxxx alespoň

a) xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx x závazcích,

b) x jednotlivých nadačních xxxx xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx poskytly xxxxxxx xxx x xxxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx x xxx, xxx xxx majetek xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxx §353 xx 356, a přehled xxxxxxx xx vlastní xxxxxx x

x) zhodnocení xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx povinna mít xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(4) Vyjde-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§359

(1) Požádá-li o xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x dárci xx xxxxxxx zprávě xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx i příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku x hodnotě xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, xxxx žádat x xxxxxxxxx anonymity jen xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx anonymitu, xxxxxx-xx jí xxxxxxxxx xxxxx žádost xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx, jenž xxxxxx xxxxxxx příspěvek z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx za to, xx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§360

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx uveřejní xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx také xx xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx zřízena jako xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxx sídle.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx správní xxxx xxxxxxx zprávu, uveřejní xxxxxx výroční zprávu xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 nejpozději xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxx důvodů.

§361

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahlížet x xxxxx xx x ní xxxxxx, xxxxx nebo kopie. Xxxxxx právo xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§362

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx.

§363

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx x členství ve xxxxxxx radě způsobilá xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx dozorčí xxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx v pracovním xxxxxx, nebo

c) xxxx xx xxxxxx x xxxxx nadace xxxxxxxxx.

§364

Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xx pětileté. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§365

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx správní xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx být xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx osobami xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§366

Nestanoví-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx statut, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx tak do xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx důvod xxxxxx, odvolá xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem; xxxxx domáhat se xxxxxxxx člena správní xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx do xxxx xxx xxx, kdy xxxxx x odvolání xxxxxx.

§367

(1) Xxxxxxx-xx členství xx xxxxxxx radě, xxxxx xxxxxxx rada xxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, jmenuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na dobu, xxxxx správní xxxx xxxxxxx nového xxxxx.

(2) Xxxx jmenuje nového xxxxx xxxxxxx rady x bez návrhu, xx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx počtu xxxxx členů neschopna xxxxxx se xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§368

(1) Dozorčí xxxx xx xxxxxxxxx x revizní xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, dosahuje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1.

§369

Neurčí-li nadační xxxxxxx xxxxx omezení, xxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxx

x) xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§370

(1) Nesvěří-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nadace xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) dohlíží, xxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x nadační xxxxxxxx x statutem,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx odstranění,

d) kontroluje, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x přezkoumává xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku,

e) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správní xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dozorčí xxxx zastupuje nadaci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx x x každé xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx odporuje xxxxxx nadace. Za xxx xxxxxx pověří xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§371

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx zasedání xxxxxxx xxxx, pokud xxx x návrhu dozorčí xxxx neučiní xxxxxxxx xxxxxxx rady.

(2) V xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx nadace x požadovat xx xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§372

Xxxxxx-xx nadační listina xxxx xxxxxx, volí x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Pro xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o správní xxxx.

Xxxxxxx

§373

(1) Není-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx působnost revizor.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nadace xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx činnosti xxxxxxxx xxxxx kontrolní x xxxxxxx xxxxxxxx, a xx xxxx xxxxxx xxxx vykonávat i xx xxxxxxxxx xxxx.

§374

(1) Pro způsobilost xxx revizorem xxxxx xxxxxxx §369. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxx její xxxxx a povinnosti xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Revizora xxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§375

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx způsob, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rada.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, odvolá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx porušil xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx pověst nadace. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx se x xxxxxx x xxxxxxxx dozvěděla, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxxx důvod xxxxxx, odvolá xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx; právo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx do xxxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

Zrušení xxxxxx x xxxxxxxxx

§376

Xxxx-xx xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx byla xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§377

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx tom xx xxxxxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx v §145 nebo xxxxx x xxxxxxx x §307,

x) se xxxxxx xxxxx neomezeně ručícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx závažně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §353,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, xxxx pro xx xx vážný důvod,

e) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §339,

x) xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx sníží xxx xxxx 500&xxxx;000 Xx, x že tento xxxx trvá xxxx xxx xxxxx xxx xx xxxxx účetního xxxxxx, v xxxx x snížení xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx nepřináší xxxxx výnos xx xxxx delší xxx xxx xxxx, xxxx

x) xxxx trvale možné, xxx xxxxxx nadále xxxxxx svůj xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxx §172.

§378

(1) Xxxxxxxxxx zpeněží xxxxxxxxxx podstatu x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx nadace. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx.

§379

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx má xxx x