Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 31.03.2023.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 06.01.2023.


Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Díl 1 - Soukromé právo §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Užití předpisů občanského práva §9 §10 §11

Díl 3 - Ochrana soukromých práv §12 §13

Svépomoc §14

HLAVA II - OSOBY

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Díl 2 - Fyzické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §23 §24 §25

Důkaz smrti §26 §27 §28

Změna pohlaví §29

Zletilost §30

Nezletilí §31 §32 §33 §34 §35 §36

Přiznání svéprávnosti §37

Oddíl 2 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Předběžné prohlášení §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Nápomoc při rozhodování §45 §46 §47 §48

Zastoupení členem domácnosti §49 §50 §51 §52 §53 §54

Omezení svéprávnosti §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 3 - Nezvěstnost §66 §67 §68 §69 §70

Oddíl 4 - Domněnka smrti §71 §72 §73 §74 §75 §76

Oddíl 5 - Jméno a bydliště člověka

Jméno člověka a jeho ochrana §77 §78

Pseudonym §79

Bydliště §80

Oddíl 6 - Osobnost člověka

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §81 §82 §83

Pododdíl 2 - Podoba a soukromí §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Pododdíl 3 - Právo na duševní a tělesnou integritu §91 §92

Zásah do integrity §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

Pododdíl 4 - Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110

Pododdíl 5 - Nakládání s částmi lidského těla §111 §112

Pododdíl 6 - Ochrana lidského těla po smrti člověka §113 §114 §115 §116 §117

Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §118 §119

Veřejné rejstříky právnických osob §120 §121

Ustavení a vznik právnické osoby §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131

Název §132 §133 §134 §135

Sídlo §136 §137

Přemístění sídla §138 §139 §140 §141 §142 §143

Účel právnických osob §144 §145

Veřejná prospěšnost §146 §147 §148 §149 §150

Orgány právnické osoby §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §158a §159 §160

Jednání za právnickou osobu §161 §162 §163 §164 §165 §166 §167

Zrušení právnické osoby §168 §169 §170 §171 §172 §173

Přeměna právnické osoby §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184

Zánik právnické osoby §185 §186

Likvidace §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209

Oddíl 2 - Korporace

Pododdíl 1 - Obecně o korporacích §210 §211 §212 §213

Pododdíl 2 - Spolek §214 §215 §216 §217

Založení spolku §218 §219 §220 §221

Ustavující schůze §222 §223 §224 §225

Vznik spolku §226 §227

Pobočný spolek §228 §229 §230 §231

Členství §232 §233 §234 §235

Seznam členů §236

Zánik členství §237 §238 §239 §240 §241 §242

Organizace spolku §243 §244 §245 §246

Nejvyšší orgán spolku §247

Členská schůze §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254

Dílčí členské schůze §255

Shromáždění delegátů §256

Náhradní zasedání členské schůze §257

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku §258 §259 §260 §261

Kontrolní komise §262 §263 §264

Rozhodčí komise §265 §266 §267

Zrušení spolku §268

Likvidace spolku §269 §270 §271 §272 §273

Fúze spolků §274 §275 §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287

Rozdělení spolku §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301 §302

Oddíl 3 - Fundace

Pododdíl 1 - Obecně o fundacích §303 §304 §305

Pododdíl 2 - Nadace §306 §307 §308

Založení nadace §309 §310 §311 §312 §313

Statut nadace §314

Vznik nadace §315

Změna sídla nadace §316

Změna nadační listiny §317 §318 §319 §320

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace §321 §322 §323 §324 §325 §326

Vklady do nadace §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334

Majetek nadace a nadační kapitál §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Zvýšení nadačního kapitálu §342 §343

Snížení nadačního kapitálu §344 §345 §346

Společná ustanovení §347 §348

Přidružený fond §349 §350 §351 §352

Nadační příspěvek §353 §354 §355 §356

Náklady správy §357

Výroční zpráva §358 §359 §360 §361

Správní rada §362 §363 §364 §365 §366 §367

Dozorčí rada §368 §369 §370 §371 §372

Revizor §373 §374 §375

Zrušení nadace s likvidací §376 §377 §378 §379 §380 §381

Přeměna nadace §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390

Změna právní formy nadace na nadační fond §391 §392 §393

Pododdíl 3 - Nadační fond §394 §395 §396

Vznik nadačního fondu §397 §398 §399 §400 §401

Oddíl 4 - Ústav §402 §403

Název ústavu §404

Založení ústavu §405 §406

Vznik ústavu §407

Ředitel §408

Správní rada §409 §410 §411 §412

Statut ústavu §413 §414 §415

Výroční zpráva §416 §417 §418

Díl 4 - Spotřebitel §419

Díl 5 - Podnikatel §420 §421 §422

Obchodní firma §423 §424 §425 §426 §427 §428

Sídlo podnikatele §429

Zastoupení podnikatele §430 §431

Zákaz konkurence §432 §433 §434 §435

HLAVA III - ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §436 §437 §438 §439 §440

Díl 2 - Smluvní zastoupení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §441 §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449

Oddíl 2 - Prokura §450 §451 §452 §453 §454 §455 §456

Díl 3 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §457 §458 §459 §460 §461 §462 §463 §464

Oddíl 2 - Opatrovnictví člověka §465 §466 §467 §468 §469 §470 §471

Opatrovnická rada §472 §473 §474 §475 §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484

Soupis jmění a vyúčtování správy §485

Oddíl 3 - Opatrovnictví právnické osoby §486 §487 §488

HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495

Díl 2 - Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné §496

Ovladatelné přírodní síly §497

Nemovité a movité věci §498

Zastupitelná věc §499

Zuživatelná věc §500

Hromadná věc §501

Obchodní závod §502

Pobočka §503

Obchodní tajemství §504

Díl 3 - Součást věci a příslušenství věci

Součást věci §505 §506 §507 §508 §509

Příslušenství věci §510 §511 §512 §513

Díl 4 - Cenný papír

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §514 §515

Zastupitelné cenné papíry §516 §517

Forma cenného papíru §518

Emise cenného papíru §519

Vydání cenného papíru §520 §521

Stejnopisy §522

Kupón §523

Hromadná listina §524

Oddíl 2 - Zaknihované cenné papíry

Zaknihovaný cenný papír §525

Evidence zaknihovaných cenných papírů §526

Účet vlastníka §527

Účet zákazníků §528

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Pododdíl 1 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535

Pododdíl 2 - Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír §536 §537 §538 §539 §540 §541 §542 §543 §544

HLAVA V - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Díl 1 - Právní jednání

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §545 §546 §547

Podmínka §548 §549

Doložení času §550

Zdánlivé právní jednání §551 §552 §553 §554

Oddíl 2 - Výklad právních jednání §555 §556 §557 §558

Oddíl 3 - Forma právních jednání §559 §560 §561 §562 §563 §564

Oddíl 4 - Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina §565 §566

Veřejná listina §567 §568 §569

Oddíl 5 - Právní jednání vůči nepřítomné osobě §570 §571 §572

Domněnka doby dojití §573

Oddíl 6 - Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení §574 §575 §576 §577 §578 §579

Hlavní důvody neplatnosti §580 §581 §582

Omyl §583 §584 §585

Následky neplatnosti §586 §587 §588

Oddíl 7 - Relativní neúčinnost §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599

Díl 2 - Právní události

Všeobecné ustanovení §600

Význam času §601 §602 §603 §604

Počítání času §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Promlčení a prekluze

Oddíl 1 - Promlčení

Pododdíl 1 - Všeobecná ustanovení §609 §610 §611 §612 §613 §614 §615 §616 §617 §618

Počátek promlčecí lhůty §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627 §628

Pododdíl 2 - Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení §629 §630

Zvláštní ustanovení §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642 §643 §644

Pododdíl 3 - Běh promlčecí lhůty §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651 §652

Pododdíl 4 - Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty §653

Oddíl 2 - Prekluze §654

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I - MANŽELSTVÍ

Díl 1 - Všeobecné ustanovení §655

Díl 2 - Vznik manželství §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662 §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670

Způsobilost uzavřít manželství §671

Zákonné překážky manželství §672 §673 §674 §675 §676

Díl 3 - Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1 - Zdánlivé manželství §677 §678 §679

Oddíl 2 - Neplatnost manželství §680 §681 §682 §683 §684 §685 §686

Díl 4 - Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §687 §688 §689 §690

Uspokojování potřeb rodiny §691

Rozhodování o záležitostech rodiny §692

Obstarávání záležitostí rodiny §693 §694 §695

Vzájemné zastupování manželů §696

Výživné mezi manžely §697

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti §698 §699

Rodinný závod §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707

Oddíl 2 - Manželské majetkové právo §708

Zákonný režim §709 §710 §711 §712

Správa v zákonném režimu §713 §714 §715

Smluvený režim §716 §717 §718 §719 §720 §721

Správa ve smluveném režimu §722 §723

Režim založený rozhodnutím soudu §724 §725 §726 §727

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu §728

Režim oddělených jmění §729 §730

Ochrana třetích osob §731 §732 §733 §734

Zvláštní ustanovení §735

Vypořádání společného jmění §736 §737 §738 §739 §740 §741 §742

Některá ustanovení o bydlení manželů §743 §744 §745 §746 §747 §748 §749 §750

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí §751 §752 §753

Díl 5 - Zánik manželství

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §754

Oddíl 2 - Rozvod manželství §755 §756 §757 §758

Oddíl 3 - Následky zániku manželství

Příjmení rozvedeného manžela §759

Výživné rozvedeného manžela §760 §761 §762 §763

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství §764 §765

Bydlení po zániku manželství §766 §767 §768 §769 §770

HLAVA II - PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení

Příbuzenství §771 §772 §773

Švagrovství §774

Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem

Oddíl 1 - Určování rodičovství

Mateřství §775

Otcovství §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784

Popírání otcovství §785 §786 §787 §788 §789 §790 §791 §792 §793

Oddíl 2 - Osvojení

Pododdíl 1 - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804

Pododdíl 2 - Souhlas s osvojením §805

Souhlas dítěte s osvojením §806 §807 §808

Souhlas rodičů §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822

Pododdíl 3 - Péče před osvojením §823 §824 §825 §826 §827 §828 §829 §830 §831

Pododdíl 4 - Následky osvojení §832 §833 §834 §835 §836

Utajení osvojení §837 §838

Dohled nad úspěšností osvojení §839

Zrušení osvojení §840 §841 §842

Opětovné osvojení osvojence §843 §844 §845

Pododdíl 5 - Osvojení zletilého §846

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého §847

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého §848 §849

Společná ustanovení pro osvojení zletilého §850 §851 §852 §853 §854

Oddíl 3 - Rodiče a dítě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §855 §856 §857 §858 §859

Pododdíl 2 - Osobní jméno a příjmení dítěte §860 §861 §862 §863 §864

Pododdíl 3 - Rodičovská odpovědnost §865 §866 §867 §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874

Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti §875 §876 §877 §878 §879

Péče o dítě a jeho ochrana §880 §881 §882 §883 §884 §885 §886

Osobní styk rodiče s dítětem §887 §888 §889 §890 §891

Zastoupení dítěte §892 §893 §894 §895

Péče o jmění dítěte §896 §897 §898 §899 §899a §900 §901 §902 §903 §904 §905

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství §906 §907

Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně §908

Zvláštní ustanovení §909

Pododdíl 4 - Vyživovací povinnost §910 §911 §912 §913 §914

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky §915 §916 §917 §918 §919

Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce §920

Společná ustanovení o výživném §921 §922 §923

Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte

Preventivní, výchovná a sankční opatření §924 §925 §926

Oddíl 5 - Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami §927

HLAVA III - PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ

Díl 1 - Poručenství §928 §929 §930 §931 §932 §933 §934 §935 §936 §937 §938 §939 §940 §941 §942

Díl 2 - Opatrovnictví dítěte

Oddíl 1 - Opatrovník §943 §944 §945 §946 §947

Oddíl 2 - Opatrovník pro správu jmění dítěte §948 §949 §950 §951 §952

Díl 3 - Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Oddíl 1 - Svěření dítěte do péče jiné osoby §953 §954 §955 §956 §957

Oddíl 2 - Pěstounství §958 §959 §960 §961 §962 §963 §964 §965 §966 §967 §968 §969 §970

Díl 4 - Ústavní výchova §971 §972 §973 §974 §975

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §976 §977 §978

HLAVA II - VĚCNÁ PRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §979 §980 §981 §982 §983 §984 §985 §986

Díl 2 - Držba §987 §988 §989

Nabytí držby §990

Řádná držba §991

Poctivá držba §992

Pravá držba §993 §994 §995

Držba vlastnického práva §996 §997 §998 §999 §1000 §1001

Držba jiných práv §1002

Ochrana držby §1003 §1004 §1005

Uchování držby §1006 §1007

Prekluzivní lhůty §1008

Zánik držby §1009

Spoludržba §1010

Díl 3 - Vlastnictví

Oddíl 1 - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva §1011 §1012

Omezení vlastnického práva §1013 §1014 §1015 §1016 §1017 §1018 §1019 §1020 §1021 §1022 §1023

Rozhrady §1024 §1025 §1026 §1027 §1028

Nezbytná cesta §1029 §1030 §1031 §1032 §1033 §1034 §1035 §1036

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva §1037 §1038 §1039

Ochrana vlastnického práva §1040 §1041 §1042

Ochrana domnělého vlastnického práva §1043 §1044

Oddíl 2 - Nabytí vlastnického práva

Pododdíl 1 - Přivlastnění a nález

Přivlastnění §1045 §1046 §1047 §1048 §1049 §1050

Nález §1051 §1052 §1053 §1054 §1055 §1056 §1057 §1058 §1059 §1060 §1061 §1062

Nález skryté věci §1063 §1064 §1065

Pododdíl 2 - Přirozený přírůstek

Přírůstek nemovité věci §1066 §1067

Naplavenina a strž §1068 §1069 §1070 §1071

Přírůstek movité věci §1072 §1073

Pododdíl 3 - Umělý přírůstek

Zpracování §1074 §1075 §1076 §1077

Smísení §1078 §1079 §1080 §1081

Společné ustanovení §1082

Stavba §1083 §1084 §1085 §1086

Přestavek §1087

Pododdíl 4 - Smíšený přírůstek §1088

Pododdíl 5 - Vydržení

Řádné vydržení §1089 §1090 §1091 §1092 §1093 §1094

Mimořádné vydržení §1095

Započtení vydržecí doby §1096

Zákaz vydržení §1097

Zastavení vydržecí doby §1098

Pododdíl 6 - Převod vlastnického práva §1099 §1100

Převod vlastnického práva k movité věci §1101 §1102 §1103 §1104

Převod vlastnického práva k nemovité věci §1105

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva §1106 §1107 §1108

Pododdíl 7 - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného §1109 §1110 §1111 §1112 §1113

Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci §1114

Díl 4 - Spoluvlastnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1115 §1116 §1117 §1118 §1119 §1120

Oddíl 2 - Spoluvlastnický podíl §1121 §1122 §1123 §1124 §1125

Oddíl 3 - Správa společné věci §1126 §1127 §1128 §1129 §1130 §1131 §1132 §1133

Správce společné věci §1134 §1135 §1136 §1137 §1138

Soudní úprava poměrů spoluvlastníků §1139

Oddíl 4 - Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví §1140 §1141 §1142 §1143 §1144 §1145 §1146 §1147 §1148 §1149

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci §1150 §1151 §1152 §1153

Odklad zrušení spoluvlastnictví §1154 §1155 §1156

Odklad oddělení ze spoluvlastnictví §1157

Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1158 §1159

Společné části §1160 §1161 §1162

Pododdíl 2 - Vznik jednotky

Výstavba §1163

Zápis do veřejného seznamu §1164

Rozhodnutí soudu §1165

Prohlášení §1166 §1167

Odstranění vady prohlášení §1168

Změna prohlášení §1169

Pododdíl 3 - Výstavba domu s jednotkami

Smlouva o výstavbě §1170 §1171 §1172 §1173 §1174

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti vlastníka jednotky §1175 §1176 §1177 §1178 §1179 §1180 §1181 §1182 §1183 §1184

Spoluvlastnictví jednotky §1185

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky §1186 §1187 §1188

Pododdíl 5 - Správa domu a pozemku §1189 §1190

Správa bez vzniku společenství vlastníků §1191 §1192 §1193

Společenství vlastníků §1194 §1195 §1196 §1197 §1198 §1199

Založení společenství vlastníků §1200 §1201 §1202 §1203

Vznik společenství vlastníků §1204

Orgány společenství vlastníků §1205

Shromáždění §1206 §1207 §1208 §1209

Náhradní shromáždění §1210

Rozhodování mimo zasedání §1211 §1212 §1213 §1214

Zrušení společenství vlastníků §1215 §1216

Pododdíl 6 - Zrušení bytového spoluvlastnictví §1217 §1218 §1219

Pododdíl 7 - Společná ustanovení §1220 §1221 §1222

Oddíl 6 - Přídatné spoluvlastnictví

Obecná ustanovení §1223 §1224 §1225 §1226 §1227 §1228 §1229

Správa věci v přídatném spoluvlastnictví §1230 §1231 §1232 §1233 §1234 §1235

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o společenství jmění §1236 §1237 §1238 §1239

Díl 5 - Věcná práva k cizím věcem

Oddíl 1 - Právo stavby

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1240 §1241 §1242

Pododdíl 2 - Vznik a zánik práva stavby §1243 §1244 §1245 §1246 §1247 §1248 §1249

Pododdíl 3 - Právní poměry z práva stavby §1250 §1251 §1252 §1253 §1254 §1255 §1256

Oddíl 2 - Věcná břemena

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení o služebnostech §1257 §1258 §1259

Pododdíl 2 - Nabytí služebnosti §1260 §1261 §1262

Pododdíl 3 - Právní poměry ze služebnosti §1263 §1264 §1265 §1266

Pododdíl 4 - Některé pozemkové služebnosti

Služebnost inženýrské sítě §1267 §1268

Opora cizí stavby §1269

Služebnost okapu §1270

Právo na svod dešťové vody §1271

Právo na vodu §1272

Služebnost rozlivu §1273

Služebnost stezky, průhonu a cesty §1274 §1275 §1276 §1277

Právo pastvy §1278 §1279 §1280 §1281 §1282

Pododdíl 5 - Užívací právo §1283 §1284

Požívací právo §1285 §1286 §1287 §1288 §1289 §1290 §1291 §1292 §1293

Společná ustanovení §1294 §1295 §1296

Služebnost bytu §1297 §1298

Pododdíl 6 - Zánik služebnosti §1299 §1300 §1301 §1302

Pododdíl 7 - Reálná břemena §1303 §1304 §1305 §1306 §1307 §1308

Oddíl 3 - Zástavní právo

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1309 §1310 §1311

Pododdíl 2 - Zastavení §1312 §1313 §1314

Zakázaná ujednání §1315 §1316 §1317 §1318 §1319

Zastavení podílu v korporaci §1320 §1321 §1322 §1323 §1324 §1325 §1326 §1327

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru §1328 §1329 §1330 §1331 §1332

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů §1333 §1334

Zastavení pohledávky §1335 §1336 §1337 §1338 §1339 §1340

Budoucí zástavní právo §1341

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci §1342

Zastavení cizí věci §1343 §1344

Vespolné zástavní právo §1345

Pododdíl 3 - Rozsah zástavního práva §1346 §1347 §1348 §1349 §1350 §1351 §1352

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti ze zástavního práva §1353 §1354 §1355 §1356 §1357 §1358

Pododdíl 5 - Výkon zástavního práva §1359 §1360 §1361 §1362 §1363 §1364 §1365 §1366 §1367 §1368 §1369 §1370

Pododdíl 6 - Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích §1371 §1372 §1373 §1374 §1375

Pododdíl 7 - Zánik zástavního práva §1376 §1377 §1378 §1379

Pododdíl 8 - Práva vlastníka při uvolnění zástavy §1380 §1381 §1382 §1383 §1384

Pododdíl 9 - Záměna zástavního práva §1385 §1386 §1387 §1388 §1389

Pododdíl 10 - Podzástavní právo §1390 §1391 §1392 §1393 §1394

Oddíl 4 - Zadržovací právo §1395 §1396 §1397 §1398 §1399

Díl 6 - Správa cizího majetku

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1400 §1401 §1402 §1403 §1404

Pododdíl 2 - Prostá správa cizího majetku §1405 §1406 §1407 §1408

Pododdíl 3 - Plná správa cizího majetku §1409 §1410

Oddíl 2 - Pravidla správy

Pododdíl 1 - Povinnosti správce vůči beneficiantovi §1411 §1412 §1413 §1414 §1415 §1416 §1417 §1418

Pododdíl 2 - Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám §1419 §1420 §1421 §1422

Pododdíl 3 - Inventář, jistota a pojištění §1423 §1424 §1425 §1426 §1427

Pododdíl 4 - Společná správa §1428 §1429 §1430 §1431

Pododdíl 5 - Obezřetné investice §1432 §1433 §1434 §1435

Pododdíl 6 - Vyúčtování §1436 §1437

Oddíl 3 - Skončení správy §1438 §1439 §1440 §1441 §1442 §1443 §1444 §1445 §1446 §1447

Oddíl 4 - Svěřenský fond

Pododdíl 1 - Pojem svěřenského fondu a jeho vznik §1448 §1449 §1450 §1451 §1452

Pododdíl 2 - Správa svěřenského fondu §1453 §1454 §1455 §1456

Pododdíl 3 - Obmyšlený §1457 §1458 §1459 §1460 §1461 §1462

Pododdíl 4 - Dohled nad správou svěřenského fondu §1463 §1464 §1465 §1466 §1467

Pododdíl 5 - Změny svěřenského fondu §1468 §1469 §1470

Pododdíl 6 - Zánik svěřenského fondu §1471 §1472 §1473 §1474

HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO

Díl 1 - Právo na pozůstalost §1475 §1476 §1477 §1478

Dědický nápad §1479 §1480

Dědická nezpůsobilost §1481 §1482 §1483

Zřeknutí se dědického práva §1484

Odmítnutí dědictví §1485 §1486 §1487 §1488 §1489

Vzdání se dědictví §1490

Díl 2 - Pořízení pro případ smrti

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §1491 §1492 §1493

Oddíl 2 - Závěť

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1494 §1495 §1496 §1497

Dovětek §1498

Připadnutí pozůstalosti dědicům §1499 §1500 §1501 §1502 §1503

Uvolněný podíl §1504 §1505 §1506

Náhradnictví §1507 §1508 §1509 §1510 §1511

Svěřenské nástupnictví §1512 §1513 §1514 §1515 §1516 §1517 §1518 §1519 §1520 §1521 §1522 §1523 §1524

Pořizovací nezpůsobilost §1525 §1526 §1527 §1528

Účinky omylu §1529 §1530 §1531

Pododdíl 2 - Forma závěti

Písemná forma závěti §1532

Závěť pořízená soukromou listinou §1533 §1534 §1535 §1536

Závěť pořízená veřejnou listinou §1537 §1538

Svědkové závěti §1539 §1540 §1541

Úlevy při pořizování závěti §1542 §1543 §1544 §1545 §1546 §1547 §1548 §1549

Mlčenlivost §1550

Pododdíl 3 - Vedlejší doložky v závěti §1551 §1552

Vykonavatel závěti §1553 §1554 §1555

Správce pozůstalosti §1556 §1557 §1558 §1559 §1560

Podmínky §1561 §1562 §1563

Doložení času §1564 §1565 §1566

Zvláštní ustanovení §1567 §1568

Příkaz §1569 §1570 §1571 §1572 §1573 §1574

Pododdíl 4 - Zrušení závěti §1575

Pořízení nové závěti §1576

Odvolání závěti §1577 §1578 §1579 §1580

Neúčinná zrušovací doložka §1581

Oddíl 3 - Dědická smlouva §1582 §1583 §1584 §1585 §1586 §1587 §1588 §1589 §1590 §1591

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi §1592 §1593

Díl 3 - Odkaz

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zřízení odkazu §1594 §1595 §1596

Obtížení odkazem §1597 §1598

Pododkaz §1599 §1600

Náhradnictví při odkazech §1601

Odvolání odkazu §1602 §1603

Oddíl 2 - Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů

Pododdíl 1 - Odkaz věcí určitého druhu §1604 §1605 §1606 §1607

Pododdíl 2 - Odkaz určité věci §1608 §1609 §1610 §1611

Pododdíl 3 - Odkaz pohledávky §1612 §1613 §1614 §1615 §1616 §1617

Pododdíl 4 - Jiné odkazy

Odkaz dětem a příbuzným §1618 §1619

Oddíl 3 - Nabytí odkazu §1620 §1621 §1622 §1623 §1624 §1625 §1626

Právo odkazovníka na zajištění §1627

Uvolněný odkaz §1628 §1629

Práva dědice vyhradivšího si soupis §1630 §1631

Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti §1632

Díl 4 - Zákonná posloupnost §1633

Odúmrť §1634

První třída dědiců §1635

Druhá třída dědiců §1636

Třetí třída dědiců §1637

Čtvrtá třída dědiců §1638

Pátá třída dědiců §1639

Šestá třída dědiců §1640

Několikeré příbuzenství §1641

Díl 5 - Povinný díl

Započtení na povinný díl a na dědický podíl

Oddíl 1 - Nepominutelný dědic §1642 §1643 §1644 §1645

Oddíl 2 - Vydědění §1646 §1647 §1648 §1649

Oddíl 3 - Ochrana nepominutelného dědice §1650 §1651 §1652 §1653

Oddíl 4 - Výpočet povinného dílu §1654 §1655 §1656 §1657

Oddíl 5 - Započtení na povinný díl a na dědický podíl §1658 §1659

Započtení na povinný díl §1660 §1661

Započtení na dědický podíl §1662 §1663 §1664

Díl 6 - Právo některých osob na zaopatření §1665 §1666 §1667 §1668 §1669

Díl 7 - Přechod pozůstalosti na dědice

Oddíl 1 - Nabytí dědictví §1670 §1671 §1672 §1673

Výhrada soupisu §1674 §1675 §1676

Oddíl 2 - Správa pozůstalosti a její soupis

Správa pozůstalosti §1677 §1678 §1679 §1680 §1681

Závěra pozůstalosti §1682 §1683

Soupis pozůstalosti §1684 §1685 §1686 §1687 §1688 §1689

Oddíl 3 - Potvrzení dědictví §1690 §1691 §1692 §1693

Oddíl 4 - Rozdělení pozůstalosti §1694 §1695 §1696 §1697 §1698 §1699 §1700

Oddíl 5 - Dluhy postihující dědice §1701 §1702

Práva věřitelů před potvrzením dědictví §1703

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu §1704 §1705

Právní účinky výhrady soupisu §1706 §1707 §1708

Odloučení pozůstalosti §1709 §1710

Vyhledání dluhů zůstavitele §1711 §1712 §1713

Díl 8 - Zcizení dědictví §1714 §1715 §1716 §1717 §1718 §1719 §1720

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH

Díl 1 - Vznik závazků a jejich obsah §1721 §1722 §1723

Díl 2 - Smlouva

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1724 §1725 §1726 §1727 §1728 §1729 §1730

Oddíl 2 - Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy §1731 §1732 §1733 §1734 §1735 §1736

Zrušení nabídky §1737

Odvolání nabídky §1738 §1739

Přijetí nabídky §1740 §1741 §1742 §1743 §1744 §1745

Oddíl 3 - Obsah smlouvy §1746 §1747 §1748 §1749 §1750 §1751 §1752 §1753 §1754 §1755

Oddíl 4 - Forma smlouvy §1756 §1757 §1758

Oddíl 5 - Účinky smlouvy

Obecná ustanovení §1759 §1760 §1761 §1762 §1763

Změna okolností §1764 §1765 §1766

Smlouva ve prospěch třetí osoby §1767 §1768

Smlouva o plnění třetí osoby §1769

Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy §1770

Dražba §1771

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku §1772 §1773 §1774 §1775 §1776 §1777 §1778 §1779

Veřejná nabídka §1780 §1781 §1782 §1783 §1784

Oddíl 7 - Smlouva o smlouvě budoucí

Základní ustanovení §1785 §1786 §1787 §1788

Díl 3 - Obsah závazků

Obecná ustanovení §1789 §1790 §1791

Úplata za plnění §1792

Neúměrné zkrácení §1793 §1794 §1795

Lichva §1796 §1797

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem §1798 §1799 §1800 §1801

Úroky §1802 §1803 §1804 §1805 §1806

Záloha §1807

Závdavek §1808 §1809

Díl 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1810 §1811 §1812

Zneužívající ujednání §1813 §1814 §1815 §1816 §1817 §1818 §1819

Oddíl 2 - Smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Pododdíl 1 - Obecná ustanoven

Sdělení před uzavřením smlouvy §1820 §1821

Obsah smlouvy §1822 §1823

Smlouvy uzavírané distančním způsobem §1824 §1824a

Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv po telefonu §1825

Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv elektronickými prostředky §1826 §1826a §1827

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory §1828

Odstoupení od smlouvy §1829 §1829a §1830 §1831 §1832 §1833 §1834 §1835 §1836 §1836a §1837

Společná ustanovení §1838 §1839 §1840

Pododdíl 2 - Finanční služby §1841 §1842

Sdělení před uzavřením smlouvy §1843 §1844 §1844a

Nevyžádaná obchodní sdělení §1844b §1845

Odstoupení od smlouvy §1846 §1847 §1848 §1849 §1850

Neobjednané plnění §1851

Oddíl 3 - Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §1852 §1853

Sdělení před uzavřením smlouvy §1854

Forma smlouvy §1855

Obsah smlouvy §1856 §1857 §1858 §1859

Jazyk smlouvy §1860

Odstoupení od smlouvy §1861 §1862 §1863 §1864 §1865

Zvláštní ustanovení §1866 §1867

Díl 5 - Společné dluhy a pohledávky

Obecné ustanovení §1868

Nedělitelné plnění §1869 §1870

Dělitelné plnění §1871

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně §1872 §1873 §1874 §1875 §1876

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně §1877 §1878

Díl 6 - Změny závazků

Oddíl 1 - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

Pododdíl 1 - Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky §1879 §1880 §1881 §1882 §1883 §1884 §1885 §1886

Postoupení souboru pohledávek §1887

Pododdíl 2 - Změna v osobě dlužníka

Převzetí dluhu §1888 §1889 §1890 §1891

Přistoupení k dluhu §1892

Převzetí majetku §1893 §1894

Pododdíl 3 - Postoupení smlouvy §1895 §1896 §1897 §1898 §1899 §1900

Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků §1901

Novace §1902

Narovnání §1903 §1904 §1905

Společná ustanovení §1906 §1907

Díl 7 - Zánik závazků

Oddíl 1 - Splnění

Obecná ustanovení §1908 §1909 §1910 §1911 §1912 §1913

Řádné plnění §1914 §1915 §1916 §1917 §1918 §1919 §1920 §1921 §1922 §1923 §1924 §1925

Způsob plnění §1926 §1927 §1928 §1929 §1930 §1931 §1932 §1933 §1934 §1935 §1936 §1937 §1938

Poukázka §1939 §1940 §1941 §1942 §1943 §1944 §1945

Poukázka na řad §1946

Poukázka na doručitele §1947 §1948

Kvitance §1949 §1950 §1951

Dlužní úpis §1952

Náhradní splnění §1953

Místo plnění §1954 §1955 §1956 §1957

Čas plnění §1958 §1959 §1960 §1961 §1962 §1963 §1964 §1965 §1966 §1967

Prodlení dlužníka §1968 §1969 §1970 §1971 §1972 §1973 §1974

Prodlení věřitele §1975 §1976

Společná ustanovení §1977 §1978 §1979

Fixní závazek §1980

Oddíl 2 - Jiné způsoby zániku závazků

Dohoda §1981

Započtení §1982 §1983 §1984 §1985 §1986 §1987 §1988 §1989 §1990 §1991

Odstupné §1992

Splynutí §1993 §1994

Prominutí dluhu §1995 §1996 §1997

Výpověď §1998 §1999 §2000

Odstoupení od smlouvy §2001 §2002 §2003 §2004 §2005

Následná nemožnost plnění §2006 §2007 §2008

Smrt dlužníka nebo věřitele §2009

Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2010 §2011

Jistota §2012 §2013 §2014 §2015 §2016 §2017

Oddíl 2 - Zajištění dluhu

Ručení §2018 §2019 §2020 §2021 §2022 §2023 §2024 §2025 §2026 §2027 §2028

Finanční záruka §2029 §2030 §2031 §2032 §2033 §2034 §2035 §2036 §2037 §2038 §2039

Zajišťovací převod práva §2040 §2041 §2042 §2043 §2044

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů §2045 §2046 §2047

Oddíl 3 - Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta §2048 §2049 §2050 §2051 §2052

Uznání dluhu §2053 §2054

HLAVA II - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 1 - Převedení věci do vlastnictví jiného

Oddíl 1 - Darování

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2055 §2056 §2057 §2058 §2059 §2060 §2061

Darování podpory §2062

Darování pro případ smrti §2063 §2064 §2065

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o platnosti darování §2066 §2067

Pododdíl 3 - Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi §2068 §2069 §2070 §2071

Odvolání daru pro nevděk §2072 §2073 §2074 §2075

Společná ustanovení §2076 §2077 §2078

Oddíl 2 - Koupě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2079 §2080 §2081 §2082 §2083 §2084

Pododdíl 2 - Koupě movité věci

Základní ustanovení §2085 §2086

Povinnosti prodávajícího §2087 §2088 §2089 §2090 §2091 §2092 §2093 §2094

Předmět koupě §2095 §2096 §2097 §2098

Práva z vadného plnění §2099 §2100 §2101 §2102 §2103 §2104 §2105 §2106 §2107 §2108 §2109 §2110 §2111 §2112

Záruka za jakost §2113 §2114 §2115 §2116 §2117

Povinnosti kupujícího §2118 §2119 §2120

Nebezpečí škody na věci §2121 §2122 §2123 §2124 §2125

Svépomocný prodej §2126 §2127

Pododdíl 3 - Koupě nemovité věci §2128 §2129 §2130 §2131

Pododdíl 4 - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva §2132 §2133 §2134

Výhrada zpětné koupě §2135 §2136 §2137 §2138

Výhrada zpětného prodeje §2139

Předkupní právo §2140 §2141 §2142 §2143 §2144 §2145 §2146 §2147 §2148 §2149

Koupě na zkoušku §2150 §2151

Výhrada lepšího kupce §2152 §2153

Cenová doložka §2154 §2155 §2156

Jiná vedlejší ujednání §2157

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli §2158 §2159 §2159a §2160

Jakost při převzetí §2161 §2161a §2161b §2162 §2163 §2164

Práva z vadného plnění §2165 §2166 §2167 §2168 §2169 §2170 §2171 §2172 §2173 §2174

Zvláštní ustanovení o záruce za jakost §2174a

Právo postihu §2174b

Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu §2175 §2176 §2177 §2178 §2179 §2180 §2181 §2182 §2183

Oddíl 3 - Směna

Základní ustanovení §2184 §2185 §2186 §2187 §2188

Díl 2 - Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 1 - Výprosa

Základní ustanovení §2189 §2190 §2191 §2192

Oddíl 2 - Výpůjčka

Základní ustanovení §2193 §2194 §2195 §2196 §2197 §2198 §2199 §2200

Oddíl 3 - Nájem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2201

Předmět nájmu §2202 §2203 §2204

Pronajímatel §2205 §2206 §2207 §2208 §2209 §2210 §2211 §2212

Nájemce §2213 §2214

Podnájem §2215 §2216

Nájemné §2217 §2218

Další práva a povinnosti stran §2219 §2220

Změna vlastnictví §2221 §2222 §2223 §2224

Skončení nájmu §2225 §2226 §2227 §2228 §2229 §2230 §2231 §2232 §2233 §2234

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení §2235 §2236 §2237 §2238

Zakázaná ujednání §2239 §2240 §2241

Odevzdání bytu §2242 §2243 §2244 §2245

Nájemné a jiné platby §2246 §2247 §2248 §2249 §2250 §2251 §2252 §2253

Jistota a smluvní pokuty §2254

Práva a povinnosti stran §2255 §2256 §2257 §2258

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu §2259 §2260 §2261 §2262 §2263 §2264 §2265 §2266 §2267 §2268 §2269

Společný nájem §2270 §2271

Členové nájemcovy domácnosti §2272 §2273

Podnájem §2274 §2275 §2276 §2277 §2278

Následky smrti nájemce §2279 §2280 §2281 §2282 §2282a §2283 §2284

Skončení nájmu §2285 §2286 §2287 §2288 §2289 §2290 §2291 §2292 §2293 §2294 §2295 §2296

Nájem služebního bytu §2297 §2298 §2299

Nájem bytu zvláštního určení §2300 §2301

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Základní ustanovení §2302 §2303 §2304 §2305 §2306

Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání §2307

Skončení nájmu §2308 §2309 §2310 §2311 §2312 §2313 §2314

Náhrada za převzetí zákaznické základny §2315

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých

Základní ustanovení §2316 §2317 §2318 §2319 §2320

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

Základní ustanovení §2321 §2322 §2323 §2324 §2325

Pododdíl 6 - Ubytování

Základní ustanovení §2326 §2327 §2328 §2329 §2330 §2331

Oddíl 4 - Pacht

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2332 §2333 §2334 §2335 §2336 §2337 §2338 §2339 §2340 §2341

Inventář §2342 §2343 §2344

Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

Základní ustanovení §2345 §2346 §2347 §2348

Pododdíl 3 - Pacht závodu §2349 §2350 §2351 §2352 §2353 §2354 §2355 §2356 §2357

Oddíl 5 - Licence

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2358 §2359

Výhradní nebo nevýhradní licence §2360 §2361 §2362

Podlicence §2363 §2364 §2365

Odměna §2366 §2367 §2368 §2369

Výpověď §2370

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

Základní ustanovení §2371 §2372 §2373 §2374 §2374a

Omezení nabyvatele licence §2375 §2376

Rozmnoženina pro autora §2377

Odstoupení od smlouvy a omezení licence pro nečinnost nabyvatele §2378 §2379 §2380 §2381

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora §2382

Zánik licence §2383

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Základní ustanovení §2384 §2385 §2386

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze §2387 §2388 §2389

Oddíl 6 - Poskytování digitálního obsahu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2389a §2389b §2389c §2389d §2389e

Zvláštní ustanovení o jednorázovém plnění §2389f

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o poskytování digitálního obsahu spotřebiteli §2389g §2389h §2389i §2389j §2389k §2389l §2389m §2389n §2389o §2389p

Změna digitálního obsahu §2389q §2389r §2389s

Pododdíl 3 - Společná ustanovení §2389t §2389u

Oddíl 7 - Zápůjčka

Základní ustanovení §2390 §2391 §2392 §2393 §2394

Oddíl 8 - Úvěr

Základní ustanovení §2395 §2396 §2397 §2398 §2399 §2400

Díl 3 - Pracovní poměr §2401

Díl 4 - Závazky ze schovacích smluv

Oddíl 1 - Úschova

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2402 §2403 §2404 §2405 §2406 §2407 §2408

Pododdíl 2 - Úschova cenného papíru §2409

Hromadná úschova §2410 §2411 §2412

Imobilizace cenných papírů §2413 §2414

Oddíl 2 - Skladování

Základní ustanovení §2415 §2416 §2417 §2418 §2419 §2420 §2421 §2422 §2423 §2424 §2425 §2426 §2427

Svépomocný prodej §2428 §2429

Díl 5 - Závazky ze smluv příkazního typu

Oddíl 1 - Příkaz

Základní ustanovení §2430 §2431 §2432 §2433 §2434 §2435 §2436 §2437 §2438 §2439 §2440 §2441 §2442 §2443 §2444

Oddíl 2 - Zprostředkování

Základní ustanovení §2445 §2446 §2447 §2448 §2449 §2450 §2451 §2452 §2453 §2454

Oddíl 3 - Komise

Základní ustanovení §2455 §2456 §2457 §2458 §2459 §2460 §2461 §2462 §2463 §2464 §2465 §2466 §2467 §2468 §2469 §2470

Oddíl 4 - Zasílatelství

Základní ustanovení §2471 §2472 §2473 §2474 §2475 §2476 §2477 §2478 §2479 §2480 §2481 §2482

Oddíl 5 - Obchodní zastoupení

Základní ustanovení §2483 §2484

Rozhodné území §2485 §2486

Výhradní obchodní zastoupení §2487

Nevýhradní obchodní zastoupení §2488

Povinnosti obchodního zástupce §2489 §2490 §2491 §2492 §2493 §2494

Povinnosti zastoupeného §2495 §2496 §2497 §2498

Provize §2499 §2500 §2501 §2502 §2503 §2504 §2505 §2506 §2507 §2508

Trvání obchodního zastoupení §2509

Výpověď obchodního zastoupení §2510 §2511 §2512 §2513

Zvláštní odměna §2514 §2515 §2516 §2517

Konkurenční doložka §2518

Zakázaná ujednání §2519 §2520

Díl 6 - Zájezd

Základní ustanovení §2521 §2522 §2523 §2524

Potvrzení o zájezdu §2525 §2526

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu §2527

Další náležitosti potvrzení o zájezdu §2528 §2529

Změna ceny zájezdu §2530 §2530a

Jiné změny závazku ze smlouvy §2531

Postoupení smlouvy §2532

Odstoupení od smlouvy §2533 §2534 §2535 §2536 §2536a

Vady zájezdu §2537 §2538 §2539 §2540

Pomoc v nesnázích §2541

Náhrada škody §2542 §2543 §2544 §2544a

Zahraniční školní pobyt §2545 §2546 §2547

Společné ustanovení §2548 §2549 §2549a

Díl 7 - Závazky ze smluv o přepravě

Oddíl 1 - Přeprava osob a věcí

Pododdíl 1 - Přeprava osoby

Základní ustanovení §2550 §2551 §2552 §2553 §2554

Pododdíl 2 - Přeprava věci

Základní ustanovení §2555 §2556 §2557 §2558

Přerušení přepravy §2559 §2560 §2561 §2562 §2563

Přepravné §2564 §2565

Náhrada škody §2566 §2567 §2568 §2569

Svépomocný prodej §2570 §2571

Pododdíl 3 - Náložný list §2572 §2573 §2574 §2575 §2576 §2577

Pododdíl 4 - Společná ustanovení o přepravě osob a věcí §2578 §2579 §2580 §2581

Oddíl 2 - Provoz dopravního prostředku §2582 §2583 §2584 §2585

Díl 8 - Dílo

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2586 §2587 §2588

Způsob provádění díla §2589 §2590 §2591 §2592 §2593 §2594 §2595

Věci k provedení díla §2596 §2597 §2598

Vlastnické právo k předmětu díla §2599 §2600 §2601 §2602 §2603

Provedení díla §2604 §2605 §2606 §2607 §2608

Svépomocný prodej §2609

Cena za dílo §2610 §2611 §2612 §2613 §2614

Vady díla §2615 §2616 §2617 §2618 §2619

Oddíl 2 - Určení ceny podle rozpočtu §2620 §2621 §2622

Oddíl 3 - Stavba jako předmět díla §2623

Nebezpečí škody §2624

Právo na vyúčtování §2625

Kontrola provádění díla §2626

Skryté překážky §2627

Převzetí stavby §2628

Vady stavby §2629 §2630

Oddíl 4 - Dílo s nehmotným výsledkem §2631 §2632 §2633 §2634 §2635

Díl 9 - Péče o zdraví

Základní ustanovení §2636 §2637

Poučení §2638 §2639 §2640 §2641

Práva a povinnosti stran §2642 §2643 §2644 §2645 §2646

Záznamy o péči o zdraví §2647 §2648 §2649 §2650 §2651

Díl 10 - Kontrolní činnost

Základní ustanovení §2652 §2653 §2654 §2655 §2656 §2657 §2658 §2659 §2660 §2661

Díl 11 - Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

Oddíl 1 - Účet

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2662 §2663 §2664 §2665 §2666 §2667 §2668

Pododdíl 2 - Platební účet §2669

Pododdíl 3 - Jiný než platební účet §2670 §2671 §2672 §2673 §2674 §2675

Pododdíl 4 - Vkladní knížka §2676 §2677 §2678 §2679

Oddíl 2 - Jednorázový vklad §2680

Vkladní list §2681

Oddíl 3 - Akreditiv

Základní ustanovení §2682 §2683 §2684 §2685 §2686

Potvrzený akreditiv §2687 §2688 §2689

Dokumentární akreditiv §2690 §2691 §2692

Jiné akreditivy §2693

Oddíl 4 - Inkaso

Základní ustanovení §2694 §2695 §2696 §2697 §2698

Dokumentární inkaso §2699 §2700

Díl 12 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

Oddíl 1 - Důchod

Základní ustanovení §2701 §2702 §2703 §2704 §2705 §2706

Oddíl 2 - Výměnek

Základní ustanovení §2707 §2708 §2709 §2710 §2711 §2712 §2713 §2714 §2715

Díl 13 - Společnost

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2716 §2717 §2718 §2719 §2720

Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků navzájem §2721 §2722 §2723 §2724 §2725 §2726 §2727 §2728 §2729

Oddíl 3 - Správa společnosti §2730 §2731 §2732 §2733 §2734 §2735

Oddíl 4 - Práva a povinnosti společníků k třetím osobám §2736 §2737 §2738

Oddíl 5 - Zánik členství §2739 §2740 §2741 §2742 §2743

Oddíl 6 - Zánik společnosti §2744 §2745 §2746

Díl 14 - Tichá společnost

Základní ustanovení §2747 §2748 §2749 §2750

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě §2751 §2752 §2753

Zánik tiché společnosti §2754 §2755

Díl 15 - Závazky z odvážných smluv

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2756 §2757

Oddíl 2 - Pojištění

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §2758 §2759 §2760

Pojistný zájem §2761 §2762 §2763 §2764 §2765

Pojištěný §2766

Pojištění cizího pojistného nebezpečí §2767 §2768

Rovné zacházení §2769

Oprávněná osoba §2770 §2771 §2772 §2773

Pojistné podmínky §2774

Pojistka §2775 §2776 §2777 §2778

Povinné pojištění §2779 §2780 §2781

Pojistné §2782 §2783 §2784 §2785 §2786 §2787

Povinnost k pravdivým sdělením §2788 §2789

Změna pojistného rizika §2790 §2791 §2792 §2793 §2794 §2795

Šetření pojistné události §2796 §2797 §2798 §2799

Následky porušení povinností §2800

Přerušení pojištění §2801

Zánik pojištění §2802 §2803 §2804 §2805 §2806 §2807 §2808 §2810

Pododdíl 2 - Škodové pojištění

Rozsah §2811

Změna vlastnictví pojištěného majetku §2812

Hranice pojistného plnění §2813 §2814 §2815

Množné pojištění §2816

Soupojištění §2817

Vícenásobné pojištění §2818

Zachraňovací náklady §2819

Přechod práva na pojistitele §2820

Pododdíl 3 - Obnosové pojištění §2821 §2822 §2823

Pododdíl 4 - Obecná ustanovení o pojištění osob §2824 §2825 §2826

Skupinové pojištění §2827 §2828 §2829 §2830 §2831 §2832

Pododdíl 5 - Životní pojištění §2833 §2834 §2835 §2836

Výluka z pojištění §2837

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby §2838 §2839 §2840 §2841

Odkupné §2842 §2843

Pododdíl 6 - Úrazové pojištění §2844 §2845 §2846

Pododdíl 7 - Pojištění pro případ nemoci §2847 §2848

Pododdíl 8 - Pojištění majetku §2849 §2850 §2851 §2852

Přepojištění §2853

Podpojištění §2854

Zvláštní ustanovení §2855

Pododdíl 9 - Pojištění právní ochrany §2856 §2857 §2858 §2859 §2860

Pododdíl 10 - Pojištění odpovědnosti §2861 §2862 §2863 §2864 §2865 §2866 §2867

Pododdíl 11 - Pojištění úvěru nebo záruky §2868 §2869 §2870

Pododdíl 12 - Pojištění finančních ztrát §2871

Pojištění velkého pojistného rizika §2872

Oddíl 3 - Sázka, hra a los

Pododdíl 1 - Sázka

Základní ustanovení §2873 §2874 §2875 §2876 §2877 §2878 §2879 §2880

Pododdíl 2 - Hra §2881

Pododdíl 3 - Los §2882

Pododdíl 4 - Společné ustanovení §2883

Díl 16 - Závazky z právního jednání jedné osoby

Oddíl 1 - Veřejný příslib

Pododdíl 1 - Příslib odměny §2884 §2885 §2886

Pododdíl 2 - Vypsání ceny §2887 §2888 §2889

Oddíl 2 - Slib odškodnění §2890 §2891 §2892 §2893

HLAVA III - ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Díl 1 - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 1 - Základní ustanovení §2894 §2895 §2896 §2897 §2898 §2899

Prevence §2900 §2901 §2902 §2903

Náhoda §2904

Nutná obrana §2905

Krajní nouze §2906 §2907 §2908

Oddíl 2 - Povinnost nahradit škodu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Porušení dobrých mravů §2909

Porušení zákona §2910

Domněnka nedbalosti §2911 §2912

Porušení smluvní povinnosti §2913 §2914

Škoda způsobená několika osobami §2915 §2916 §2917 §2918 §2919

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání §2920 §2921 §2922

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi §2923

Škoda z provozní činnosti §2924

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným §2925

Škoda na nemovité věci §2926

Škoda z provozu dopravních prostředků §2927 §2928 §2929 §2930 §2931 §2932

Škoda způsobená zvířetem §2933 §2934 §2935

Škoda způsobená věcí §2936 §2937 §2938

Škoda způsobená vadou výrobku §2939 §2940 §2941 §2942 §2943

Škoda na převzaté věci §2944

Škoda na odložené věci §2945

Škoda na vnesené věci §2946 §2947 §2948 §2949

Škoda způsobená informací nebo radou §2950

Oddíl 3 - Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2951 §2952

Snížení náhrady §2953 §2954 §2955

Pododdíl 2 - Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Obecná ustanovení §2956 §2957

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení §2958 §2959

Náklady spojené s péčí o zdraví §2960

Náklady pohřbu §2961

Peněžité dávky §2962 §2963 §2964 §2965 §2966 §2967

Odbytné §2968

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení

Náhrada při poškození věci §2969

Náhrada při poranění zvířete §2970

Náhrada nemajetkové újmy §2971

Díl 2 - Zneužití a omezení soutěže

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2972 §2973 §2974

Zakázaná konkurenční doložka §2975

Oddíl 2 - Nekalá soutěž

Základní ustanovení §2976

Klamavá reklama §2977

Klamavé označení zboží nebo služby §2978

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby §2979

Srovnávací reklama §2980

Vyvolání nebezpečí záměny §2981

Parazitování na pověsti §2982

Podplácení §2983

Zlehčování §2984

Porušení obchodního tajemství §2985

Dotěrné obtěžování §2986

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí §2987

Ochrana proti nekalé soutěži §2988 §2989

Ochrana proti omezování soutěže §2990

HLAVA IV - ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ

Díl 1 - Bezdůvodné obohacení §2991 §2992 §2993 §2994 §2995 §2996 §2997 §2998 §2999 §3000 §3001 §3002 §3003 §3004 §3005

Díl 2 - Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Oddíl 1 - Nepřikázané jednatelství

Základní ustanovení §3006

Odvracení škody §3007

Záchrana cizí věci §3008

Jednání k užitku jiné osoby §3009

Společná ustanovení §3010 §3011

Oddíl 2 - Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Základní ustanovení §3012 §3013 §3014

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §3015 §3016 §3017 §3018 §3019 §3020 §3021 §3022 §3023 §3024 §3025 §3026 §3027

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §3028 §3029 §3030 §3031 §3032 §3033 §3034 §3035

Oddíl 2 - Lhůty a doby §3036 §3037

Oddíl 3 - Majetkové právo manželské §3038 §3039 §3040

Oddíl 4 - Právnické osoby §3041 §3042 §3043 §3044 §3045 §3046 §3047 §3048 §3049 §3050 §3051 §3052 §3053

Oddíl 5 - Věcná práva

Pozemky a stavby §3054 §3055 §3056 §3057 §3058 §3059 §3060 §3061

Spoluvlastnictví §3062 §3063

Katastr nemovitostí §3064 §3065

Mimořádné vydržení §3066

Opuštění nemovité věci §3067 §3068

Oddíl 6 - Dědické právo §3069 §3070 §3071 §3072

Oddíl 7 - Závazková práva §3073 §3074 §3075 §3076 §3077 §3078 §3079

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §3080

Účinnost §3081

č. 460/2016 Sb. - Čl. II

č. 163/2020 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. II

č. 374/2022 Sb. - Čl. IV

nález Ústavního soudu č. 112/2022 Sb.

INFORMACE

89

XXXXX

xx xxx 3. xxxxx 2012

xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX ČÁST

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX X XXXX ZÁKLADNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx právo

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx svém souhrnu xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxx veřejného.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx odchylně xx xxxxxx; xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx postavení xxxx, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva lze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Listinou základních práv a svobod x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, jakož x x xxxxxxx xxxxxxxx x hodnotám, xxxxx xx xxx xxxxxx. Rozejde-li xx xxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx.

(2) Zákonnému xxxxxxxxxx xxxxx přikládat xxxx xxxxxx, než jaký xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx zákonodárce; nikdo xx však nesmí xxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx x nesmí xxxx xx krutosti xxxx xxxxxxxxxxxxx urážející xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx přirozené právo xxxx xx o xxxxxxx štěstí x xxxxxx xxxx rodiny xxxx lidí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Soukromé xxxxx xxxxxxx zejména xx xxxxxxxx, xx

x) xxxxx xx právo xx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x zdraví, xxxxx i svobody, xxx, xxxxxxxxxxx a xxxxxxxx,

x) rodina, rodičovství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nesmí pro xxxxxxxxxx věku, rozumu xxxx pro xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx utrpět xxxxxxxxxx újmu; nikdo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) daný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx mají xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx zákonem x xxx zákon xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx právo vzniká x xxxxxx, x

x) xxxxxx xxxxx odepřít, xx xx xx xxxxx náleží.

(3) Xxxxxxxx xxxxx vyvěrá xxxx x xxxxxxx obecně xxxxxxxx xxxxx spravedlnosti x xxxxx.

§4

(1) Xx se xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx rozum průměrného xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx péčí a xxxxxxxxxx x že xx každý xx xx xxxx v xxxxxxx styku důvodně xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx následek xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, má xx xx xxxxx vědomost, xxxxx xx důvodně xxxxxx xxxxx případu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx být v xxxxx postavení xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx určitý xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx určitého xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx najevo, xx xx xxxxxxx jednat xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je x jeho xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx bez xxxx xxxxxxx xxxx, jde xx k jeho xxxx.

(2) Proti vůli xxxxxxx xxxxxx nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx proto, že xxxxxx ten, kdo xxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx je xxxxxxx zakázána.

§6

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx nepoctivého xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx x protiprávního xxxxx, který xxxxxxx xxxx nad xxxxxx xx xxxxxxxx.

§7

Má xx xx xx, xx ten, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, jednal poctivě x x dobré xxxx.

§8

Zjevné zneužití xxxxx xxxxxxxx právní ochrany.

Xxx 2

Xxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a majetkové xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx zákoníkem x xxx rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx lze xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxx-xx právní xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x účelu posuzovanému xxxxxxxx xxxxxxx nejbližšího.

(2) Xxxx-xx xxxxxx ustanovení, xxxxxxx xx právní xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx, xxx xx xxxxxxx xx zřetelem x xxxxxxxxxx soukromého xxxxxx x s xxxxxxxxxxxx x stavu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x xxxxxxx uspořádání práv x povinností.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx vznik, změnu x xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.

Díl 3

Xxxxxxx soukromých xxxx

§12

Xxxxx, xxx se xxxx ve xxxx xxxxx zkrácen, může xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vykonávajícího xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx"). Není-li x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx veřejné moci xxxx.

§13

Každý, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx důvodně očekávat, xx xxxx xxxxxx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx případ, který xxx xxx rozhodnut x xxxxx se x xxxx právním xxxxxxxx shoduje x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; byl-li xxxxxx xxxxxx rozhodnut xxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přesvědčivé vysvětlení xxxxxx xxxx odchylky.

§14

Svépomoc

(1) Každý xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx zřejmé, xx xx zásah xxxxxxx moci xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, kdo je xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx osobě x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxx, které xx bylo jinak xxxxxxx, xxxx xx xxx, kdo x xx přikročil, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx moci.

HLAVA XX

XXXXX

Xxx 1

Všeobecná xxxxxxxxxx

§15

(1) Právní osobnost xx xxxxxxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx nabývat pro xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx).

§16

Xxxxxx osobnosti xxx xxxxxxxxxxxx se nikdo xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx; xxxxx-xx xxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx x jen xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhat.

(2) Xxxxx-xx někdo xxxxx xxxx uloží-li xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx, přičte xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx případu xxxxxx.

§18

Xxxxx xx xxxxxxx, xxxx právnická.

§19

(1) Každý xxxxxx xx xxxxxxx, již xxxxxxxx rozumem a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x tudíž xx považuje za xxxxx. Zákon xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člověka x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx práva xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx nelze zcizit x xxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxx-xx xx tak, nepřihlíží xx x tomu. Xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx osoba xx organizovaný xxxxx, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx osobnost, nebo xxxxx xxxxxx osobnost xxxxx uzná. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na předmět xxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x její právní xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx to x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§21

Xxxx xx x xxxxxxx soukromého práva xxxxxxxx za právnickou xxxxx. Xxxx právní xxxxxxx stanoví, xxx xxxx právně xxxxx.

§22

(1) Xxxxx blízká xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"); xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx obdobném xx xxxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x nich, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx xx xx, xx osobami xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx x ochraně xxxxxxx xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx zatížení xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx osobou x xxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx xxxx xxx, xxx právnickou osobu xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx jiné xxxxxxxxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx osoby

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§23

Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxxxxx až xx xxxxx.

§24

Každý xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx-xx s to xxxxxxxx xx a xxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, v xxxx xx xxxxx xx xxx jednání xxxxxxxxx nebyl, xxxxxxxx xx jednání x xxxxx stavu učiněná.

§25

Xx xxxxxx xxxx xx xxxxx jako xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xx xx xx xx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx však xxxx, xxxxx se xx xx, jako xx xxxxx nebylo.

§26

Důkaz xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx listinou vystavenou xx prohlédnutí xxxx xxxxxxx stanoveným způsobem.

(2) Xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x bez xxxxxx soud, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx smrt xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jako xxxxx. X rozhodnutí určí xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx.

§27

Závisí-li právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx člověka, a xxxx-xx xxxxx, který x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xx xx xx to, xx xxxxxxx zemřeli xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx se za xx, xx se xxx stalo xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Za xxxxx, xxx zemřel xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, platí xx, xxx xxxxxxxxx pobýval xxxx.

§29

Změna pohlaví

(1) Xxxxx xxxxxxx člověka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákrokem při xxxxxxxxx znemožnění xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx za xx, xx xxxx změny xxxxxxx xx xxx xxxxxxx x potvrzení xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx na jeho xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx partnerství xxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx muže x xxxx, jejichž xxxxxxxxxx zaniklo, xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x xxxxxx majetkových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx; xxxx xxxxxxxx, x to x xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx napříště o xxxxxxxx xxxx pečovat.

§30

Xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xx člověk xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx zletilosti xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx manželství. Svéprávnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx neztrácí ani xxxxxxx manželství, xxx xxxxxxxxxxx manželství xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§31

Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx rozumové x xxxxx vyspělosti xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§32

(1) Udělil-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx soukromého xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx určitého xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxx; xxxxxxx může xxx xxxxxxxx omezen x xxxx zpět.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx zástupců xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx jeden x xxxx; to xxxxxxx, xxxxx třetí xxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§33

(1) Udělí-li zákonný xxxxxxxx nezletilého, který xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x samostatnému xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx k jednáním, xxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx spojena. X xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Přivolení soudu xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx určité xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx předpisem.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx soudu.

§34

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku, xx xxxxxxxx. Xxxx nezletilí xxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sportovní xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx právním předpisem.

§35

Nezletilý, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx zavázat x xxxxxx závislé xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx do xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx by xxxxxxxxxx dni, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§36

(1) Nezletilý, který xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobilý xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxx xx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) X xxxx xx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, způsobilý xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně, lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nastanou xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxxx x xxxxxx lhůtě, xxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §33.

§37

Přiznání xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx návrhu xxxxxx, pokud nezletilý xxxxxx věku xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx živit x xxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx soud vyhoví xxxxxx, je-li to x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx nezletilému xxxxxxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Podpůrná xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat

Předběžné xxxxxxxxxx

§38

X xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednat xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx se xxxxxx xxxxx stala xxxx xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Nemá-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx listinou xxxxxxxxx xxxxx x potvrzenou xxxxx xxxxxx; xxxxxx x xxxx xxxxx x potvrzení xxxxx, xxxxx nichž xx xxx xxxxxxx.

(2) Svědky xxxxx xxx xxx xxxxx, které na xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx zájem x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, němé xxxx xxxxxxx jazyka, v xxxx xx prohlášení xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx potvrdit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdo xx má stát xxxxxxxxxxxx, xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxx veřejnou xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx.

§40

(1) Činí-li prohlášení xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx neumí xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, musí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx. Nevidomý, xxxx osoba, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx svědky xxxxxxx, xx listina obsahuje xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxx číst xxxx xxxx, xxxx xx být obsah xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, kterým xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Kdo prohlášení xxxx, xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxx jeho pravou xxxx.

§41

(1) X xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx prohlášení xxx, xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§42

Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx záležitosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx prohlášení xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§43

Změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx učinil, xx je xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neučinil xxxx by xx xxxxxx x jiným xxxxxxx, xxxx prohlášení xxxxx xxxx zruší, xxxxx xx jinak xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hrozila xxxxxxx xxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx soud vyvine xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxx názor člověka, x jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx člověk xxxxx.

§44

Xx-xx xxxxxxxxxx nebo xxxx odvolání neplatné, xxxx x nim xxxxxxxxx, xxxx-xx příčiny xxxxxxxxxx x vůli xxxx, xxx xx xxxxxx.

Nápomoc xxx xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx nápomoc xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx působí xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx svéprávnosti, xxxx xx s xxxxxxxxx ujednat xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx může xxx i xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx právních xxxxxxxxx, xx xx zajistí xxxxxxxx údaje a xxxxxxx x že xx xxxx nápomocen xxxxxx.

(2) Smlouva nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx uzavřena x xxxxxxx formě, xxxxxxxx se, aby xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, odporují-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx podporovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx úkor xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx postupuje xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx podpůrce připojit xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx i s xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx podporovanému poskytl; xxxxxxxx xx x xxxxx xxxxxxx neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§48

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podpůrce xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx povinnosti, x xx i xxx xxxxxx.

Zastoupení členem xxxxxxxxxx

§49

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, samostatně xxxxxx jednat, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, předek, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx xx zastoupeným xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx vědomí, xx xx xxxx zastupovat, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx zastoupení. Odmítne-li xx xxxxxx, xxxxx xx xxx zastoupen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xx xxxxxx zastoupení xx xxxxxxxx schválení xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx vyvine xxxxxxxx úsilí, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xx použití xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx zastoupený xxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxx x xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x naplňování xxxx xxxx i x xx, xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx x rozporu s xxxx schopnostmi x xxx, xxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxxxxx, odpovídal x xxxxxxxxx představám x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx životním poměrům xxxxxxxxxxxx. Zástupce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx duševní xxxx xxxxxxx integrity člověka x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxx x příjmy xxxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxxx xxx obstarání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx životním xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; s peněžními xxxxxxxxxx na účtu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§53

Má-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, postačí, xxxxx xxxxx jeden x xxxx. Jedná-li xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odporují-li xx, xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

§54

(1) Zastoupení xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; k xxxxxxxxx postačí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Zastoupení xxxxxx zaniká, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx uzavřena xxxxxxx o xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx účinností smlouvy x rozsahu, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx svéprávnosti

§55

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx, jehož xx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx vzaty x xxxxx xxxxxx x xxxxxx neschopnosti xxxxxxx postarat xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx svéprávnost člověka xxx xxx tehdy, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx závažná xxxx x nepostačí-li xxxxxxxx x jeho zájmům xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x za použití xxxxxxxx způsobu dorozumívání, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§57

(1) Xxxx může xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx člověk není xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x vymezí xxxxxx, v jakém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx jednat xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx obtíže xxxxxxxxxxx xx, xxxx xx xxxx o xxxx důvodem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxx může x xxxxxxx řízení x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx xxxx správu xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§59

(1) Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na dobu xxxxxx xxx její xxxxxxxx, nebo xx xxxxx xxxxxxx určitou xxxx, xxxxxxx však xx tři xxxx. Xx-xx xxxxxx, xx xx stav člověka x této xxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx svéprávnosti právní xxxxxx xxxxxxx zanikají. Xxxxxx-xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, trvají xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxxxx rok.

§60

Změní-li xx okolnosti, xxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, x to x bez návrhu.

§61

Rozhoduje-li xxxx x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx opatrovníka xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx, zjistí xxxx její xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

V xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx opatrovníka. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx soud x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxx potřebě x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sledují-li xxxx xxxxxxxx, a xxx, xxx výběrem xxxxxxxxxxx nezaložil xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatrovníkovi.

§63

Xxxxxxxxxxxx nelze xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbavuje člověka xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§65

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx nemohl xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, jen působí-li xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx k xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, soud xxx xxxxx, aniž xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx opatrovník xxxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx

§66

(1) Xx xxxxxxxxxxx může soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxx, xxx se xxxxxxx. Soud uvede x xxxxxxxxxx xxx, xxx nastaly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxx xx xxxxx osoby, která xx tom má xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx nebo jiné xxxxxx osoby, spoluvlastníka, xxxxxxxxxxxxxx xxxx korporace, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§67

(1) Xxx posuzování xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hlasu xxxx xxxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstnou, xx k xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxx xxxxxxx, jedná-li xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx stavu. Xxx jedná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx činit x x xxxxxxxxxxxx x jeho xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx projevu xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxxx své xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx byl xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx prohlášení xxxx xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x odkládací xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx-xx xx člověk xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx. Xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxx x dnem, xxxxx xxxxx za xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§69

Xxx byl xxxxxxxxx xx nezvěstného, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxx xxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx prohlášení, pro xx, xx se xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx nevyžadoval.

§70

Xxxx-xx xx nezvěstného xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx tím xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx neplatí, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx znám, xxxxxxx xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx 4

Domněnka xxxxx

§71

(1) Xx návrh xxxxx, xxxxx na xxx xx právní xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xxx xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx, x xxxx xxx, xxxxx xx pokládá xx xxx jeho xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx, který xxx prohlášen xx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx zaniká manželství xxxx, xxxxx xx xxxxxxx za xxx xxxx xxxxx; totéž xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx nezvěstného a xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, zda xx ještě xxx, xxxxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxxxxx, může xx xxxx prohlásit xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx tom xx xxxxxx xxxxx, x xxxx den, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nepřežil. Xx se za xx, xx xxxxx xxx xx dnem xxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Člověka, xxxxx byl xxxxxxxxx xx nezvěstného, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx nejdříve po xxxxxxxx pěti xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, v němž xxxxx x prohlášení xx nezvěstného. Xxxxx xx však učinit, xxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, z níž xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §74 nebo 75.

§74

(1) Člověka, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, nepodal x xxxx xxxxxx x xxxx o xxx xxxxx, xxx xx zdržuje, xxxxx xxxxx za nezvěstného xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxxxx xxx xx xxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x níž xxx usuzovat, že xxx xxxxx naživu.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, nelze prohlásit xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, v xxxx xxxxxx dvacet xxx xxx xx xxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx, xxxxx se xxxx nezvěstným xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx roku, v xxxx xx objevila xxxxxxxx xxxxxx, z xxx xxx xxxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx naživu.

§76

(1) Byl-li xxxxxx xxxxxxxxx xx mrtvého, xxxxxxxxxx to důkaz, xx xxxxxx xxxxx xxxx později, xxxxx xx je xxxxx xxxxxx. Zjistí-li se, xx xx naživu, x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx odstavec 1 xxxxxxx.

Oddíl 5

Jméno x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x příjmení, popřípadě xxxx xxxxx jména x xxxxx příjmení, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx. Každý xxxxxx xx xxxxx xxxxxx své jméno x xxxxxxx styku, xxxxxx xxxx xxxxx xx ochranu xxxxx xxxxx a xx xxxx x němu.

(2) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx užívá xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, nese xxxxxxxx omylů x xxxx z toho xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx ke xxxxx nebo který xxxxxx újmu pro xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxx bylo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx jeho následek.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx-xx x xxxx příčiny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx manžel, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx dotčený, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx to xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx neoprávněný xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxx to xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx dotčenému xxxxxx, xxx xx xxxxxx práva ke xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx může xxx xxxxxx xxxx xxx činnosti nebo x xxx xxxxxxxx xxxx vůbec xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx platnosti, xx-xx xxxxxx, kdo xxxxxx, a nemůže-li xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xx známost, požívá xxxxxx ochrany xxxx xxxxx.

§80

Xxxxxxxx

(1) Člověk xx xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx xxxxxxx x úmyslem xxx xxx x xxxxxxxx xxxxx okolností xxxxxx; xxxxxx úmysl xxxx xxxxxxxx z jeho xxxxxxxxxx nebo z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx jako své xxxxxxxx jiné místo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx dovolat i xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tomu, xxx xx v xxxxx xxxx dovolá uvedeného xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx skutečné bydliště x jiném xxxxx.

(2) Xxxx-xx člověk xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx místo, kde xxxx. Xxxxx-xx takové xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx-xx je xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxx člověka xxxxx, xxx má xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx bydliště xxxxxxxxx.

Oddíl 6

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§81

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx člověka xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx svého.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zdraví x právo xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx, soukromí a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xxx odstraněn xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx člověka xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domáhat xxxxxxxxx x osob xxxx xxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx-xx neoprávněný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx právnická xxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx projevit xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxx neschopnost xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx smrti xxxxxxx xx právnická xxxxx může xxxxxxx, xxx od neoprávněného xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx následky.

Xxxxxxxx 2

Podoba x xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxx podobu xxxxxxx je xxxxx xxx x jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxx, x nichž xx xxxxxx, xx bude xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx x k xxxx rozmnožování x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je mohl xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx předpokládat.

§86

Xxxxx xxxxx zasáhnout xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x tomu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx soukromý xxxxx xxxx pořizovat o xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx životě člověka xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx soukromém životě xxxxx. Xx stejném xxxxxxx jsou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxx xxxxxx x použití písemnosti xxxxxx xxxxxx, podobizny xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx týkajícího xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx svolení xxxxxxx, třebaže xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Bylo-li svolení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aniž xx xxxxxxxxxx podstatná xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvod, xxxxxxx odvolávající xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Svolení xxxx xxxxx, pokud xx xxxxxxxxx xxxx zvukový xx obrazový záznam xxxxxx xxxx xxxxxxx x výkonu nebo xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx chráněných xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam pořídí xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx veřejně xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§89

Xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx použít xxxxxxxxxx způsobem též x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, rozhlasové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§90

Zákonný xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo k xxxxxxx jeho podobizny, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx využit nepřiměřeným xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Právo na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§91

Xxxxxx xx nedotknutelný.

§92

(1) Lidské tělo xx xxx xxxxxx xxxxxxxx i po xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x s lidskými xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Nejsou-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pohřebišti, xx xx xxxxxx vydání xxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx xxxx svou xxxxx výslovně určil; xxxxx postupně jeho xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x není-li xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Zásah xx xxxxxxxxx

§93

(1) Xxxx případ stanovený xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx člověka xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vědomím x xxxxxx xxxxxx x x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx; xx neplatí, xx-xx xxxxx podle xxxxx okolností nutný x zájmu xxxxxx xxxx xxxxxx dotčeného.

(2) Xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx prospěchu xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§94

(1) Xxx xxxx xxxxxxx na jiném xxxxxxx zákrok, xxxxxxxx xx srozumitelně povahu xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx řádně podáno, xxx-xx rozumně xxxxxxxxxxxx, xx druhá strana xxxxxxxxx xxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zdraví, jakož x xx, xxx xxxxxxxx x úvahu xxxxxxxx x jiný xxxxxx.

(2) Uděluje-li xxxxxxx xx jiného xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx vysvětlení x xxxx, xxx xx xxx zákroku xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přiměřeným xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nezletilých xxxx xxxx a xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trvalé nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx pokusu xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; xx neplatí, jedná-li xx x kosmetické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trvalé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§97

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxxxxxx formě, x když xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx forma.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx se xx xx, xx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx x xxxxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Nemůže-li xxxxxx xxxxxx souhlas pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vůli, xxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx přítomného manžela, xxxxxx, nebo jiné xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx žádná x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx souhlas xxxxxxx, x xxxx-xx, xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxx xxxxxx zjistit a xxxxxxxxxx x xxxxx xx zřejmé, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Není-li xxxxx xxxxxx souhlas xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx o xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx i při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zřetel na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx člověka, xx xxxxx integrity xx xxx xxxxxxxx.

§99

Je-li xxxxx xxxxxxx x náhlém a xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxx v jiné xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx zakročit, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxx nezbytné.

§100

(1) Má-li xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dovršil xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx zákrokem xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx zásahem do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xx jej xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx provést xx xxxx xxxxx xxxx na návrh xxxxx jí xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§101

Xx-xx být xxxxxxxx xx integrity xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxx trvalé, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx následky xxxx xxxxxxxx spojeným x xxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx zdraví, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x přivolením xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

§102

Xxxx přivolí x xxxxxxx xxxxx §100 xxxx 101, xx-xx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxx uvážení k xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

§103

Xxxx-xx zasaženo xx xxxxxxxxx člověka, xxxxx xxx ve xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx x xxx děje, x xxxxx-xx xxx x xxxxxxx souhlas, xxxx xx xxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jaký xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xxx poučen x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákroku.

Xxxxxxxx 4

Práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez jeho xxxxxxxx

§104

Xxxxxxx xxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx xxxx ho x xxx xxx xxxx souhlasu držet xxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínky, xx nezbytnou péči x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, xxx xxx člověk xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx v něm xxxxx.

§105

(1) Xx-xx člověk xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní péči xxxx je-li x xxx držen, oznámí xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx učinit xxxxx, xxxxx mu xx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx člověka xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx do 24 xxxxx soudu; xx xxxxx x x případě, xx-xx xxxxxx x takovém xxxxxxxx zadržen. Xxxx x učiněném xxxxxxxx xxxxxxxx xx sedmi xxx.

§106

(1) Poskytovatel zdravotních xxxxxx zajistí, aby xx xxxxxxx převzatému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx ochrany xxxxxx xxxxx xxxxxx xx zmocněnce nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx také jemu.

§107

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx důvěrníka, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx opatření xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, co xx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx všechna xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx zařízení xxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xx i xxxxxxxx.

§108

Xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převzat nebo xxx xx v xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x bez xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§109

(1) Xxxxxx převzatý xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx zdravotní xxxx, zdravotní dokumentaci xxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezávislý xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x na jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx x důvěrník xxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx předtím, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §105 odst. 2, xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, aby xxxx xxxx zhodnotit výsledky xxxxxxxxxxx v xxxxxx x xxxxxxxxxxxx učiněného xxxxxxxx.

§110

Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx učiněného xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx pobyt x xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx výkon.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§111

(1) Xxxxxx, jemuž xxxx xxxxxx xxxx těla, xx xxxxx xxxxxxxx xx, xxx x xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx zakazuje.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx jeho xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotnickým, xxxxxxxxx xxxx vědeckým, xxxxx x xxxx dal xxxxxxx. X použití xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx povahou xxxxxxxxxxx xx vyžaduje jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxx, co xx původ v xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx, co x částech lidského xxxx.

§112

Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, jedná-li xx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx lidského xxxx, které lze xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx a které xx přirozenou xxxxxx xxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx x xxxxx xx xx xx xxxx na xxx movitou.

Pododdíl 6

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx

§113

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, jak xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Provést xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§114

(1) Člověk je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx mít pohřeb. Xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x jeho pohřbu xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx, xxx xxxxxxxxx jejich xxxx x není-li xxx jich, xxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx obec, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Náklady xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx hradí x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx nestačí ke xxxxx nákladů xxxx xxxxxxx pohřbu, jaký xx zesnulý přál, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zvyklostí.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx nákladů xxxxxx nestačí x xxxx-xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx pohřbu xxxxxxxxxx.

§115

§115 zrušen právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§116

§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§117

§117 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

Díl 3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx svého xxxxxx.

§119

Právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx poměrech, x když nejsou xxxxxxx vést účetnictví xxxxx jiného právního xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§120

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, den jejího xxxxxxx x uvedením xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx sídla xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x dni xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx funkce.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx jsou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx další xxxxx xx xx xxxx x právnických xxxxxxx zapisují, x xxx xx x xxxx xxxxxxxxxx, popřípadě xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; každý xx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxx xxxxxx, opisy nebo xxxxx.

(3) Změní-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, komu xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxx právně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx ten, xxxxx xx zápis xxxx, xxxxx namítnout, že xxxxx neodpovídá xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx údaj xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx po uplynutí xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x zveřejněném xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx údaj zapsanému xxxxx, xxxxxx se xxx, xxxxx xx xxxx týká, vůči xxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx, xx jí xxx zapsaný xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Ustavení x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§122

Xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxxx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxx xxxxxx předpis.

§123

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx, nestanoví-li to xxxxx přímo. Určí xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124

Xxxxxxx-xx se, xx xxxx xxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx zakladatelů xxxxxxx právnickou osobu xxxxxxxx stanov xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zakladatelské xxxxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx potřebný xx xxxxxx právnické xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx případech xx x xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx právnické xxxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci.

§127

Xx xxxxxxxxxx osobu xxx jednat jejím xxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx jednání xxxxxxxx a xxxxxxx xxx; xxxxx-xx xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Právnická xxxxx xxxx účinky xxxxxx jednání xxx xxxx do xxx xxxxxx xx svého xxxxxx převzít. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx je x xxxxxx xxxxxxx oprávněna x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx tak xxxxxxx.

§128

Po vzniku xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx určení, xx xxxxxxxxx, x nelze x xxxx xxxxxx xxxxxx její xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

(1) Xxxx prohlásí xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vzniku xx xxxxxxxxx i bez xxxxxx, pokud

a) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx nezbytnou xxx právní existenci xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zakladatelů xxxxxxxx §145 xxxx

x) právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, než xx x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§130

Xxxx rozhodnutím podle §129 poskytne xxxx xxxxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx x povinnosti, jichž xxxxxx.

Název

§132

(1) Jménem xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiné osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx formy. Xxxxx nesmí být xxxxxxx.

§133

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx člověka, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Je-li xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx jméno x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx, aniž xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, a pokud xxxx on, xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx pro to xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx §78 xxxx. 3 obdobně.

(3) Kdo xx právo udělit xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx právo xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx i xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxxxx něco jiného, xxxxxxxxxx xx k xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx udělený na xxxxxxx dobu xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, nahradí odvolávající xxxxxxxxx osobě xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§134

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx obsahovat xxxxxxx xxxxxxxxx prvek xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx, je-li pro xx důvod x xxxxxx xxxxxxxxx vztahu. X x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x to xxx xxxxx dostatečně xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx souhlasu. Xxxxxxxxxx §133 odst. 3 xx použije xxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxxx svého xxxxx x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx újmu xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx hrozí, zejména xxxxxxxxxxxx užitím názvu, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx náleží xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx bez xxxxxxxxx xxxxxx zasahuje xx xxxx pověsti xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, televizní xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx takový xxxxx xxxx xxxxx xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zájmy právnické xxxxx.

§136

Sídlo

(1) Xxx ustavení xxxxxxxxx osoby xx xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxx x pořádek x xxxx, xxxx být xxxxx x v xxxx.

(2) Zapisuje-li se xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvede xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx právnické osoby; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx právnická osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx sídla.

§137

(1) Xxxxx xx xxxx dovolat xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx místě.

Přemístění xxxxx

§138

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxx řád státu, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxx sídlo, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145.

(2) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx do příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x tom, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby zvolila, x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx formu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vnitřní xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx po xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx jejích xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vznikly po xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

§139

Právnická xxxxx, xxxxx xx sídlo v Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx veřejnému xxxxxxx x xxxxx xx připouští xxxxxx xxx xxxxx, do xxxxx má být xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přemístit xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tento záměr x xxxxxxxx adresy xxxxxx xxxxx x xxxxxx formy po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek do xxxx měsíců xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zajištění, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x o xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx x výši xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx zajištění podle xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx zajištěny, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx prokáží, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nesouhlasil, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x účinky ke xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx člen xxxxxxxxx xxxxx xxx ukončení xxxxxxxx právo na xxxxxxxxxx, poskytne xx xxxxxxxxx osoba plnění xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx přemístění xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx, které vznikly xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stejně xxxx xxxx přemístěním xxxxx xx xxxxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx xxxxx je xxxxxx ode xxx xxxxxx jeho xxxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§143

Pro zřizování x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx xxxxx §138 xx 142 xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§144

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx v soukromém xxxxx. Xxxx její xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx ustavit xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§145

(1) Zakazuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nějakého xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, politických xxxx xxxxxx práv xxxx xxx xxxxxx národnost, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx postavení,

b) xxxxxxxxxxx nenávisti a xxxxxxxxxxxxxxx,

x) podpora násilí xxxx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx x právnickou xxxxx zřízenou xxxxxxx, xxx zákon ozbrojení xxxx xxxxxxxxx ozbrojené xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx osobu, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxxx drží xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§146

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx bezúhonné osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů x xxxxx hospodárně xxxxxxx své xxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx.

§147

§147 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§148

§148 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§149

§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§150

§150 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Orgány právnické xxxxx

§151

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx, xxxxx xxxxxxxx x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xx rozhodují x xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§152

(1) Právnická xxxxx xx xxxxx orgány x jednom xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx o xxxx xxxxxxx (kolektivní).

(2) Xxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby a xxxxx xx do xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx povolána (xxxx xxx "člen xxxxxxxx xxxxxx"), musí xxx xxxx svéprávná. Xx xxxxx x xxx zástupce xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx členem xxxxxxxx xxxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§153

(1) Xxxxx, jejíž xxxxxx byl osvědčen, xx může xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx to předem xxxx, xxx xx xx xxxxxx povolává; xx xxxxxxx, xxxxx xx skončení insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx k xxxxxxxx, xxxx se domáhat xxxxx, xxx xx xxx má xxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx odvolal soud. Xx xxxxxxx, rozhodl-li xxx, kdo člena xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, co xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§154

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxx osobu, xxx ji x xxxxxx xxxxxxxxxxx, jinak xxxxxxxxxx xxxxx zastupuje xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx.

§155

(1) Byl-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx k xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, hledí xx xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx xx se xxxxxxx. Xxxxxx-xx člen xxxxxxxx orgánu po xxxx povolání do xxxxxx zákonnou způsobilost xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx funkce xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx na xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, jako xx xx nestalo, nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx nabytého v xxxxx xxxx.

§156

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, rozhoduje o xxxxxxxxxxxxx právnické osoby xx xxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členů orgánu xxxxxxxxx xxxxx určitých xxxxx, ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členy povinnosti xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xx-xx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx počet hlasů xxxx stanovit xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu měnit.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x mimo xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxxxxxxxxx právní jednání xxxx xxxxx, xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhoduje xxxx předsedajícího.

§158x

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx xxxxx xxxx své xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i x přílohami.

(2) Rozhoduje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 mimo xxxxxxxx x xxxxxxx formě, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx nástupce. Zrušuje-li xx právnická xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx těchto xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Zrušuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxx, zajistí uchování xxxxxx dokumentů insolvenční xxxxxxx nebo xxxx xxxxx určená soudem. Xxxxx xxxxx vět xxxxx x xxxxx xxxxxxx uchování dokumentů xx xxxx 10 xxx od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§159

(1) Kdo xxxxxx xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx, xxxxxxxx se, xx xx bude xxxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxxx i s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx hospodáře xxxxxxx, xx xx musel xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx výkonu, a xxxxxxxx z xxxx xxx xxxx důsledky.

(2) Xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx osobně; xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx jiného xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx neúčasti xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx porušením povinnosti xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx dluh x rozsahu, x xxxxx škodu nenahradil, xxxxx xx věřitel xxxxxx na právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§160

Xxxxxxxx-xx člen xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxx uplynutím xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Jednání za xxxxxxxxxx xxxxx

§161

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx najevo, xx xx x xxxx xxxxxxxxx, neplyne-li xx xxx x xxxxxxxxx. Kdo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x jejímu xxxxx xxxx podpis, xxxxxxxxx x údaj x xxx xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162

Zastupuje-li právnickou xxxxx xxxx jejího orgánu xxxxxxxx zapsaným xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nelze xxxxxxx, že právnická xxxxx nepřijala xxxxxxxx xxxxxxxx, že usnesení xxxx xxxxxxx vadou, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§163

Statutárnímu xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnost, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§164

(1) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx záležitostech.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, činí xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zmocněnec xxxxxxxxxx, xxx xxx-xx zmocněn x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx právnické osobě xxxxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx, x xx x xxx návrhu, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx právnická osoba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§166

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zaměstnanci x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxx rozhoduje xxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Co xx xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnancem, xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zástupčího xxxxxxxxx vnitřním předpisem xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxx vůči xxxxx xxxxx, xxx muselo-li xx xxx xxxxx.

§167

Xxxxxxxxxx xxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx plnění xxxxx úkolů xxxxxxxx xxxx voleného xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxx zástupce xxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

§168

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, rozhodnutím xxxxxx veřejné xxxx xxxx dosažením xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx.

§169

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx likvidace, xxxxxx celé xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx stanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Neplyne-li x xxxxxxxx jednání x zrušení právnické xxxxx, xxx je xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx.

§170

Xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx.

§171

X xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zrušuje

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xxxx založena,

c) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx dnem xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx x rozhodnutí den xxxxxxxx.

§172

(1) Soud na xxxxx toho, kdo xx xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxx x xxx návrhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx míře, že xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx právnickou xxxxx x xxxxxx, který xxx odstranit, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx osoba při xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx nepostačující; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xx xxxxxxxx insolvenčního řízení xxxxxx xxxxxxx.

Přeměna xxxxxxxxx xxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx.

(2) Právnická xxxxx xxxx změnit xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx zákon.

§175

(1) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx, a xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§176

(1) Při xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx den, xx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxx x účetního xxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx odštěpením konečnou xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx sestaví xxxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahajovací xxxxxxx.

§177

(1) Účinnost xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx rozhodný xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx x xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx zúčastněné xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x různých xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx x kterémkoli x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxx.

§178

(1) Xxxx xx xxxx sloučením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx dvou xxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxxxxxxx xxxx splynutí xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele.

(2) Xxx xxxxxxxx nejméně xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ze zúčastněných xxxx jako na xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zúčastněné xxxxx x na xxxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx nástupnická; xx xx přecházejí xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§179

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx rozděluje xx založením nových xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxx sloučení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Právnická xxxxx xx xxxx založit x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx způsobů xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx sloučením, xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx rozdělovaná xxxxxxxxx xxxxx zaniká x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx přecházejí xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx jako xxxxx xxx xxxxxxxxxx, jedná xx o rozštěpení xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozdělením xxxxxx vzniknout, jedná xx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se rozdělovaná xxxxxxxxx osoba xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx část xxxxxx xxxx a povinností xxxxxxxx xx existující xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§180

V případech xxxxxxxxx x §179 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§181

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxx x různé xxxxxx formě xxx xxxxx, stanoví-li tak xxxxx.

§182

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx xx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, vyžaduje xx tento souhlas x k přeměně xxxxxxxxx xxxxx.

§183

(1) Při xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx právní xxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jejích xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx, x němuž xxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, z nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§184

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx zákon xxxxxxxx stanoví.

(2) X xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Zánik xxxxxxxxx xxxxx

§185

Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výmazu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§186

Xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Likvidace

§187

(1) Xxxxxx likvidace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx podstatu), xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, jenž xxxxxxx x xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx zůstatkem), xxxxx zákona.

(2) Právnická xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx dnem, kdy xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx neplatnou. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxx xxxxxxxxxx odkladu zápis xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx dobu likvidace xxxxx právnická xxxxx xxxx název x xxxxxxxx "x likvidaci".

§188

Vstoupí-li právnická osoba xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx jednat xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §196 xx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxx vstupu do xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xx o xxx xxxxxxxx měl x mohl.

§189

(1) Xxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx likvidátora; xxxxxxxxxxxx xxxx být jen xxxxx způsobilá xxx xxxxxx statutárního xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, povolá xxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidátora.

(2) Xx-xx právnická xxxxx x likvidaci x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§190

Je-li k xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, aniž xxx xxxxxxx likvidátor xxxxx §189, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxx xxxxxx. Xxxx jmenuje xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxx xxxxxxx x zrušení právnické xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx osvědčí právní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxx xxx povinnosti, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx či xxxxx-xx návrhu vyhovět, xxxx xxxx xxx xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx jmenovat x xxx xxxx souhlasu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx likvidátor xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx na xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nelze-li likvidátora xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx 3, jmenuje xx soud x xxxx zapsaných xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§192

Jmenoval-li xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx třetí osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§193

Likvidátor nabývá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Za xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx.

§194

Xxx xxxx může xxxxxxx z funkce xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§195

Xxxxxx x xxxxxx xxxx výplaty xxxxxx xxxxxxxxxxxxx ten, kdo xxx xxxxxxx.

§196

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx odpovídá xxxxxx a xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nabyla-li xxxxxxxxx xxxxx dědictví nebo xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx nebo x příkazem, tato xxxxxxx xxxxxxxxxx dodrží. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx prostředky z xxxxxxxxx rozpočtů, použije xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelově xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx prospěšného xxxxx.

§197

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx likvidace xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanců; xx xxxxxxx, xx-xx právnická xxxxx x xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx likvidace xxxx xxxxxx věřitelům.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nejméně dvakrát xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx pro xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xx lhůtě, xxxxx xxxxx být xxxxxx než xxx xxxxxx od druhého xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahu x xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxx soupis xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

§200

Xxxxxx-xx likvidátor x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx, xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ledaže xx xxxxx o xxxxxx uvedený x §201.

§201

(1) Xxxxx-xx xx x případ xxxxx §173 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxx likvidace, ve xxxxx skupině xx xxxxxxxx uspokojí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poměrně.

§202

(1) Nezdaří-li se x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx výtěžku xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x první x xxx z xxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx; xxx xxxx dotčen §201 xxxx. 2. Poté xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu k xxxxxxxx na úhradu xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x druhé skupiny xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx x převzetí xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xx xxxx xxxxxx se x nabídce xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx účinek xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx x xxx likvidátor x xxxxxxx.

§203

(1) Věřitelům, xxxxx xxxxxxxxx likvidační xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx poměrem výše xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x věřitelů xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické osoby.

§204

(1) Xxxxxxxx-xx všichni xxxxxxxx likvidační podstatu xxxxxxx, přechází likvidační xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx; likvidátor to xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx.

(2) Xxx zřetele k §201203 xxxxxx věřiteli, který xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jistoty, xxxxxx byla jeho xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uspokojen xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §201 xx 203.

§205

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxxxxxxx naložení s xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstaty xxxxx §202 nebo xxxxxxxx xxxxx §204, xxxxxxxx konečnou xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, x níž uvede xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxxx xxx návrh xx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx připojuje xxxxxxxxx záznam.

(2) Konečnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx povolal xx xxxxxx. Ten, xxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx ho z xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxx právnické xxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x odstavci 1.

(4) Xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx uvedených v xxxxxxxx 1 xx xxxx 10 let xx zániku xxxxxxxxx xxxxx.

§206

(1) Dokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, kteří xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včas xxxxx §198, nelze xxxxxxxx podíl xx xxxxxxxxxxx zůstatku xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx jej xxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jistota.

§207

Xxxxxxxxx končí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jejím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxx.

§208

Zjistí-li xx xxxxx xxxx xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx dosud xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxx, xxxxxxxxx neskončí x xxxxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxx nebo provede xxxxx nezbytná xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §205207; xxxxxxxxxx §170 xx xxxxxxxxx.

§209

(1) Zjistí-li xx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx ochrany, xxxx na návrh xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x jmenuje xxxxxxxxxxx. Kdo vede xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx obnovení xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx neznámého xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

§210

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx společenství osob.

(2) Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxx členem xx hledí xxxx xx xxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxx může xxx xxxxxxxx člena, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx. X takovém xxxxxxx xxxxxx člen xxxxxxxxx x xx xxxxxx x vlastní xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxx xxxx osoba.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod počet xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx i xxx xxxxxx zruší x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Nejprve jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§212

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x korporaci se xxxx xxxx xx xxxxxxxx chovat xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx nesmí xxxxx xxxxx bezdůvodně xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx i xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx soukromé xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo x xxxx celku, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že x xxxxx tohoto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx návrh xxxx xxxxx do xxx xxxxxx ode dne, xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§213

Poškodí-li korporaci xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx zakládá xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx byl xxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxx tento xxxx, xxxx xxxx xxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx to odůvodňují xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx dostatečně xxxxxx, že xx xxxxxxx opatřením xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§214

(1) Alespoň xxx osoby xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a dobrovolný xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se v xxx.

(2) Xxxxxxx-xx spolky x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§215

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx k xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx nesmí xxx bráněno xxxxxxxxx x něho.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx.

§216

Xxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" xxxx "zapsaný xxxxxx", xxxxxxx však xxxxxxx "x. s.".

§217

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx zájmů, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolek xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost hlavní xxxxxxxx xxxxxx být xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx též vedlejší xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx x xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx spolkového xxxxxxx.

(3) Xxxx z xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx pouze xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx spolku

§218

Zakladatelé xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx obsahují xxxxxxx

x) xxxxx x sídlo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x povinnosti xxxxx vůči spolku, xxxxxxxxx xxxxxx způsobu, xxx xxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§219

Stanovy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx jednotku spolku xxxx určit, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx zakládá x xxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx pobočného xxxxxx.

§220

(1) Určí-li xxxxxxx, xx xxxxxxxx je xxxxxxx xxxxx, vymezí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx spojené s xxxxxxxxxxxx xxxxx členství.

(2) Xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené x určitým druhem xxxxxxxx xxx jen xx xxxxxxxx určených xxxxxx ve stanovách, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxx k xxxxxxx xxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§221

Stanovy xxxx být xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

Ustavující xxxxxx

§222

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx ustavující xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx obdobně použijí xxxxxxxxxx x členské xxxxxx.

(2) Xxxxx stanov xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx svolá xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x úplnost listiny xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§223

Xxxxx, xxx xx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx spolku, se xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx, podepíše se x xxxxx o xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx sídlu. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx přítomných ověří xxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x listině xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx přihlášku xx xxxxxx.

§224

(1) Xxxxxxxxxx schůzi xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxx pověřená. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx ustavující xxxxxx xxxxxxxx xxx její xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činovníků.

(2) Ustavující xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, které xxxxx určení xxxxxx x stanov xxxxxx xx.

(3) Xxxxxxxxxx schůze xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlášky do xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxx být xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx přítomných opatřený xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx záznam xxxxxx.

§225

Xxxxxxx-xx se ustavující xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx schválit xxxxxxx podle §218.

Vznik xxxxxx

§226

(1) Xxxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podávají xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx schůzí.

(3) Není-li xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx x není-li x xxxx lhůtě xxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx zápisu, xxxxxxxx xx spolek xx xxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku třicátým xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§227

Xxxxxxxxx-xx spolek x xxxxxxxx x poté, xx xxx jeho xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§228

(1) Xxxxxx xxxxxxxx pobočného xxxxxx xx xxxxxxxx od xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxx. Pobočný xxxxxx xxxx xxx xxxxx x povinnosti a xxxxxxx xx x xxxxxxx určeném stanovami xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx pobočného xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx názvu xxxxxxxx spolku a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxxxx x zápisu xxxx o xxxx xxxxxxxxx vydáno do xxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx.

(4) Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx spolek oprávněn x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx spolkem. Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx ručí hlavní xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx pobočné xxxxxx.

§231

§231 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Členství

§232

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, váže xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx osobu člena x xxxxxxxxxx na xxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx statutární xxxxx, xxxxxx právnická xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx.

§233

(1) Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo xx uchází x xxxxxxxx xx spolku, xxxxxxxxx tím vůli xxx xxxxx xxxxxxxxx xx okamžiku, xxx xx xxxxx členem xxxxxx.

(3) X přijetí xx člena xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovami, xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§234

Má xx xx xx, xx vznikem xxxxxxxx x pobočném xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x hlavním xxxxxx; xx platí x o xxxxxx xxxxxxxx.

§235

Stanovy xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx, který xxxxx xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx členského xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxx.

§236

Seznam xxxxx

(1) Vede-li xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx určí, jakým xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x výmazy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx spolku. Stanovy xxxx xxxx, jak xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Každý xxxx, x xx x xxxxxx, xxxxxx xx xxxx žádost xx xxxxxx xx xxxx náklady xxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxxx členů xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tyto údaje xxxx xxxxxxxx. Namísto xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxx x xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx souhlasem všech xxxxx, kteří xxxx x xxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členů xxxx xxx x xxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

§237

Xxxxxxxx xx xxxxxx zaniká vystoupením, xxxxxxxxxx, nebo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§238

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx členství, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx k xxxxxxxxx, xxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxxx ve xxxxx upozorněn.

§239

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx jiného, xxxx xxxxxx vyloučit člena, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx x v xxxxxxxxx lhůtě xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx nevyžaduje, nelze-li xxxxxxxx povinnosti xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx závažnou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§240

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x vyloučení člena xxxxxxxxxx orgán.

(2) Neurčí-li xxxxxxx jinak, může xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx v písemné xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x návrhu se xxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxx vyloučení. Xxxx, proti xxxxxxx xxxxx směřuje, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x návrhem xx xxxxxxxxx seznámit, xxxxx x jeho xxxxxxxxxx x uvést i xxxxxxx xxx, xx xx xx x xxxxxxxxx.

§241

(1) Xxxx může xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx vyloučení xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx stanovy xxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx zruší rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx vyloučení zákonu xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§242

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx doručení konečného xxxxxxxxxx xxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx rozhodl x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx x něm xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx xxx dne, xxx xxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu členů; xxxxx xxxx právo xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§243

Xxxxxx xxxxxx xxxx statutární xxxxx x nejvyšší xxxxx, xxxxxxxx kontrolní komise, xxxxxxxx komise x xxxxx orgány xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx povaze.

§244

Xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) nebo individuální (xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, volí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší orgán xxxxxx.

§245

Xx xxxxxxxx členské xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mění xxxxxxx xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx donucujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxx by xxxxxx xxxxxxx. To xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx usnesení x xxxxxxxxxxx, x které xxxxx orgán nemá xxxxxxxxx rozhodnout.

§246

(1) Neurčí-li stanovy xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxx, xx toto xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx neklesl xxx xxxxxxxx, kooptovat xxxxxxxx členy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x volbě.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivních orgánů xxxxxx §156 a §159 odst. 2 x přiměřeně xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

§247

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx určí, který xxxxx je xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, hodnotit xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx i xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx spolku x xxxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx x to xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx alespoň xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx shromáždění xxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx přechází působnost xxxxxxxxxx orgánu xxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx něco xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx nejvyšším orgánem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §248 xx 257 se xx xxxxxxxx schůzi xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx schůze

§248

(1) Členskou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podnětu xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx spolku zasedání xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx podnětu, xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spolku xxx.

§249

(1) Zasedání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxx xxxxxx stanovami, xxxxx nejméně xxxxxx xxx před jeho xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx uvedenému x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx podnět xxxxx.

(3) Xxxxx a čas xxxxxxxx xx xxxx xxx, aby co xxxxxxx omezovaly xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx.

§250

(1) Kdo xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo odložit xxxxxxx xxxxxxxx, jakým xxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx tak méně xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx datem xxxxxxxx, xxxxxxx spolek xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx dostavili podle xxxxxxxx, účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx podle §248, xxxx xxx xxxxxxxx xx odloženo xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx x xxxx xxx xxxxxx.

§251

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx na xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx sdělení x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zakazuje xxxx jejichž prozrazení xx xxxxxx způsobilo xxxxxx újmu, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx.

§252

(1) Členská schůze xx schopna usnášet xx xx xxxxxx xxxxxxx členů spolku. Xxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxx hlas.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx druhů xxxxxxxx xx spolku, xx xx s určitým xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxxxx hlasu xxx xxxxx odstavce 1.

§253

(1) Xxx zasedání xxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx schůze xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zasedání x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx zasedání tak, xxx byl xxxx xxxxx ohlášen, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx na předčasném xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx nebyla zařazena xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ohlášení, xxx rozhodnout xxx xx účasti a xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xx hlasovat.

§254

(1) Statutární orgán xxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxx xx zasedání xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx ukončení. Xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx koho xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx, xxx se xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, jaké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx zvolila, jaká xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx zápis xxxxxxxxx.

(3) Každý xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami. Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxx xxxx právo xxxxxxx x xxxxx spolku.

§255

Xxxxx xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx určit, xx xx zasedání xxxxxxx xxxxxx xxxx konat xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, případně xxx, x xxxxxxx záležitostech xxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx dílčích členských xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx sčítají.

§256

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Stanovy xxxxx určit, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx musí xxx volen stejným xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx stanovy xxxxx xxx volbu delegátů xxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx na xxxx xxxxxxxx xxxxxxx usnášet xx, může xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, svolat novou xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx se xxxxx x náhradní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx musí xxxxx xxxxxxxxxx do šesti xxxxx xxx dne, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxx svoláno.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx jednat xxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, ledaže xxxxxxx xxxx něco jiného.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx zasedání xxxxxxx xxxxxxxxx schůzí xxxx xxxxxxxxx-xx namísto ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle odstavců 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§258

Xxxxx člen xxxxxx xxxx ten, xxx xx tom má xxxxx hodný xxxxxx xxxxxxx, xxxx navrhnout xxxxx, xxx xxxxxxx x neplatnosti rozhodnutí xxxxxx spolku xxx xxxx rozpor se xxxxxxx nebo se xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x orgánů xxxxxx.

§259

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx rozhodnutí zaniká xx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx dozvědět, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§260

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanov, aniž xx xxxx závažné xxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx x zájmu xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx třetí xxxxx xxxxxxxx x xxxxx víře.

§261

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx právo xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx právo na xxxxxxxxxxxxxx členu xxxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx

x) x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §260.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§262

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx komisi, xxxxxxxx se, xxx xxxx xxxxxxx tři xxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, volí x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx stanovy, xx xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx.

(2) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx xxxxxxx, není xxxxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§263

Xxxxxxxxx xxxxxx dohlíží, xxxx-xx záležitosti xxxxxx xxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a právními xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx další xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx kontrolní komise xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§264

V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx dokladů xxxxxx x xxxxxxxxx xx členů xxxxxxx xxxxxx spolku xxxx xx jeho zaměstnanců xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx komise

§265

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxxx záležitosti náležející xx spolkové xxxxxxxxxx x xxxxxxx určeném xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a spolkem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§266

(1) Neurčí-li stanovy xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx bezúhonná zletilá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxx nepůsobí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontrolní xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, platí x xxxxxxxx změny xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X činnosti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx případu brání xxxx xx mohly xxxxxx rozhodovat xxxxxxxxx.

§267

Řízení před rozhodčí xxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx předpis.

§268

Xxxxxxx spolku

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx na návrh xxxxx, xxxxx na xxx má xxxxxxxxx xxxxx, xxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxx, že xxxxxx, xx byl xx xx xxxxxx upozorněn,

a) xxxxxx činnost zakázanou x §145,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x §217,

x) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx ve spolku, x účasti xx xxxx xxxxxxxx xxxx x jeho podpoře, xxxx

x) xxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §172 xxxx xxxxxxx.

Likvidace xxxxxx

§269

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx jej v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vydá xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx každému xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

§270

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx jmenovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x funkce odstoupit, xxxx však xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx to je xxx splnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§272

(1) Likvidátor xxxxxx x xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku x xxxxxx obdobným. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxx xxxxxxxxxx likvidační zůstatek xxxx, xx jejímž xxxxx xx spolek xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, na xxxxx xxxxx má xxxxxx xxxxx. Získá-li xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxx k xxxxxxx prospěšnému cíli.

§273

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §272 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx naloží x příslušnou xxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Fúze xxxxxx

§274

Xxxxxxxxxx spolky xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxx xxxxxxx x sloučení xxxxxx, xxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§275

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx alespoň xxxxx x xxxxx, xxxxx x identifikující xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx spolek je xxxxxxxxxx x který xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxx.

§276

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx spolků xxxxxxxx x ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku.

(2) Xxxxx-xx při sloučení xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ujednání x xxxx xxxxx.

§277

(1) Společně x xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské i xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx fúze. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx x důsledky xxxx xxxxxx být vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolku členy xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx členové zúčastněného xxxxxx.

§278

Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xx svolává, ohlásit xxxxxxx třicet xxx xxxx jeho xxxxxxx. X této lhůtě xxxx být zpřístupněny xxxx xxxxxx

x) návrh xxxxxxx x fúzi,

b) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx starší xxx xxxx měsíců x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§279

(1) Zúčastněné xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zasedáním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxx spolků xx xxxx xxxx x jaký xxxxxx xx stane xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x je-li celková xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§280

Xxxxxxxx-xx věřitel zúčastněného xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxx stal xxxx xxxx xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxxx jistotu, zhorší-li xx dobytnost xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx věřitel, xx xx v xxxxxxxx xxxx dobytnost xxxxxxxxxx xxxxxx podstatným způsobem, xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx fúze xx xxxxxxxxx rejstříku.

§281

(1) Návrh xxxxxxx x fúzi xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smlouvy x fúzi jen xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolků xxxx xxx xxxxxxx i xxxx společné. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx x xxxx odděleně. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx smlouvy x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nástupnického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společně.

§282

Ten, kdo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x fúzi xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx xxx xxxxx. Xxxxxxx o xxxx xx xxxxxxx usnesením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zúčastněných xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx x jejím xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§283

Návrh xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx společně s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx smlouvu. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx spolek nebo xxxxx oprávněná podat xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§284

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Jedná-li se x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx návrh xxxx xxxxxxx statutárního orgánu xxxxxxxxxxxxx spolku.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán zápis xxxx xxx, že x xxxxx dni xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolky, xxxxxxxxx, kdo je xxxxxx právní xxxxxxxx, x xxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poznamená x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Po zápisu fúze xx veřejného rejstříku xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§286

Xxxxxxx xxxx nabývají xxxxxxx zanikajícího xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§287

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx fúze xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx byla xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx ten xx zúčastněných spolků, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx, zaniká xxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx zúčastněné xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx do jednoho xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Společně x xxxxxxxxxx se xxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx včas, xxxxxxx xxxxxxxx spolkům xxxxx x toho xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx úsilí, xxx xxxxx xxx xxxxx včas.

Rozdělení spolku

§288

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxx, sídle x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx zanikajícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx.

(3) Dochází-li v xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o této xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolcích.

§289

(1) Xxx xxxxxxxxx xx založením nových xxxxxx vyhotoví rozdělovaný xxxxxx projekt xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx zúčastněných xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x které jsou xxxxxxxxxxx,

x) určení, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx zaměstnanci zanikajícího xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx.

(3) Nestanoví-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§290

(1) Xxxx-xx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, jaký xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolku xx xxxxxxxxxxx spolky, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx spolky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x projektu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx spolky xxxx x těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§291

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x fúzi použijí xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxx xxxxx rozdělovaného xxxxxx xxxxxxxx s projektem xxxxxxxxx x zprávu xxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx důvody a xxxxxxxx rozdělení. Zpráva xxxxxx být vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx členové xxxxxx členy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxx spolku.

§292

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterému xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx projekt xxxxxxxxx xx schválení, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx všem xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx její vyhotovení xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx smlouvy x xxxxxxxxx, stanovy xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx a závazků xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx spolků, projekt xxxxxxxxx, xxxxx majetku x závazků xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, jakož x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx stanov nástupnických xxxxxx.

§293

(1) Xxxxxxx třicet xxx před zasedáním xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolek oznámení, x němž uvede, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X oznámení xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §301.

(2) Xxxx-xx spolek xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxx dluhu xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§294

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zúčastněných spolků. Xxxxxxxxxx §282 se xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx projekt rozdělení xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

§295

(1) Xxxxxxxxxxx spolek xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podají společný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nástupnický.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán xxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx právní xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx poznamená x xxxxxxxxxxxxx spolku den xxxxxxxxx rozdělení sloučením x název, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nastaly,

b) xx xxxxxxxxx nových spolků xxxxxxx xxxxx nástupnických xxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx předchůdcem.

§296

Po zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, může ten xx zúčastněných xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx od xxxxxxx x jen xxxxx xxxxxx, zanikají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx smlouvou.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx byla xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Společně x nerozdílně se xxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx škodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho statutárního xxxxxx vyjma xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx xxxx.

§298

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx do jednoho xxxx ode xxx, xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x rozdělení.

§299

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx spolků xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xx rozdělovaný xxxxxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jiného zákona, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx ocenění xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxxx spolky, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §269, ručí xxxxx xxxxxxxxxxx spolek xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x ručení xxxxx odstavců 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx jistoty xxxxx §300.

§300

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx se xxxxx xxxxxxxxx stal xxxx xxxx xxxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxxx, že se xxxxxxxxx pohledávky xxxxxx. Xxxxxxx-xx věřitel, xx xx x důsledku xxxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx právo na xxxxxxxxxxx jistotu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx veřejného rejstříku.

§301

(1) Xxxxx, jehož xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčeny, xx xxxxx, xxx mu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx žádosti, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx spolku xxxxxxx, xxx je xx rozdělení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxx kterémukoli x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx věřiteli xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdo xx xx rozdělení xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx požadovat xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§302

Xxxx-xx xxxxxxx, xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx orgán než xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx x ustanovení x fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx x fundacích

§303

Fundace xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx vyčleněným k xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx se váže xx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx.

§304

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právním jednáním xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx.

§305

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxx

§306

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Účel xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinak.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx politických xxxxx x xxxxx nebo xxxx účasti xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx nadaci xxxxxxxx výlučně xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx účel, soud xx x bez xxxxxx zruší a xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§307

(1) Xxxxxx může xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxx vedlejší xxxxxxx a výtěžky xxxxxxxxx xxxxxx jen x xxxxxxx jejího xxxxx; xxxxxx však xxxxxxxx xxxxx, pokud xx zakladatel v xxxxxxx listině xxxxxxxx. Xx stejných podmínek xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti.

§308

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx názvu xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx její xxxx.

Xxxxxxxx nadace

§309

(1) Xxxxxx xx zakládá nadační xxxxxxxx, xxxxxx může xxx zakládací xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nadace xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Stojí-li xx xxxxxx zakladatele xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx nadace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx některá x xxxxxx osob xxxxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zakladatele x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx zakládá,

d) údaj x xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxx x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx členů xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, xxxxx xxxxxxxx členové xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx členů xxxxxxx xxxx x xxxxx x bydliště xxxxxx prvních xxxxx, xxxxxxxx, xxxx-xx dozorčí xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxxxxx,

x) určení správce xxxxxx x

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxx, jimž je xxx xxxxxxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx může vzhledem x svému xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§311

(1) Při xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx listina xxxxxxxx x pořízení pro xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xx nadace xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxx,

x) údaj x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxx, xxxx xx xxx poskytnout, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxxxx-xx pořízení xxx případ smrti xxxxx xxxxxxxxxxx stanovené x §310, xxxxxxxx x xxxx osoba xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x x případě, že xxxxxxxxxx xxxxxxxx členy xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§313

(1) Xxxxxxx-xx nadační xxxxxxx předmět vkladu, xxxxx, že xx xxxxxxxx povinnost xxxx x penězích.

(2) Určila-li xxxxxxx xxxxxxx, xx xx vkladová xxxxxxxxx xxxxx vnesením xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, a xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx hodnota xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

§314

Statut nadace

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx

x) xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxx x

x) podmínky xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutu xx xxxxxxxxxx souhlasu dozorčí xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx uveřejní xxxxxxxx do sbírky xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx rejstříku xx statutu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x xxx výpisy, xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nadace.

§315

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na zápis xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx x neurčil-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, podá xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx její xxxxxxx xxxx.

§316

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx nadace xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neschválí, xxxx-xx xxx xx xxxxx důvod xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zájmy xxxx, kterým xxxx xxx poskytovány xxxxxxx xxxxxxxxx.

Změna xxxxxxx xxxxxxx

§317

Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx listinu xxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx x nadační listině xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx nadace.

§318

(1) Xxxxx-xx xx xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozumnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může zakladatel xxxxxxx listinu xxxxxx, xxxxxxx si takové xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nevyhradil; x xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx v xxxx xxxxx xxx, xxx xxxxx, xx jeho xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx rozhodl x xxxxxxxxxxx změny, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxx změny xxxxxxx xxxxxxx odkládá xx xx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx odstavců 1 a 2 xx xxxxxxxxx, pokud xx xx změna xxxxxxx xxxxxxx měla xxxxx xxxx části, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx.

§319

(1) Xxxx-xx tu xxx xxxxxxxxxx a xxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vyvolají x xxxxx xxxxxx rozumnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poměrů, může x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnout xx xxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx správní xxxx.

(2) Xxxx návrhu xxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxx změna nadační xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxx xxx co xxxxxxx xxxxxx úmysl xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx pro takový xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx případně xxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx x vezme zřetel xx zájmy xxxxxxx xxxx hodné xxxxxx xxxxxxx.

§320

Xxxxx-xx zakladatel x xxxxxxx xxxxxxx výslovně, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx že xxxxx xxxxx xxxx určitou xxxx, nelze xx xxxxxx ani xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účelu xxxxxx

§321

(1) Xxxxxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxx změnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx účel xxxxxx xxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx však x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Každý, xxx xx tom má xxxxxx xxxxx, může xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xxxx oznámení zveřejněno.

§322

Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zakladateli xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, nahradí xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx zájem, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx podobným xxxxxx, xxxxxx nadační xxxxxxx určuje xxxx xxxxxx.

§323

Xxxx-xx xx již xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxx, které xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, soud xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmysly a xxxxx, x když xxxxxx x nadační xxxxxxx xxxxxx.

§324

X xxxxx xxxxx xxxxxx z veřejně xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnout xxx xxxx, xxxxx je xxx xx zvlášť xxxxxxx xxxxx a xxxxxxx listina xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxx xx účel xxxxxx xxxxx, musí xxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx podle původního xxxxx, ledaže dárce xxxxxxx jinou xxxx.

§326

Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx x po xxxxx xxxx xxxx xxxxxx používat xxxxxx x nadační xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x původním xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx vždy, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx rozsahu x xxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx po xxxx xxxx let xxx xxx, kdy xx změna xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx

§327

(1) Xxxx vkladu s xxxxxxxxxxx předmětem nelze xxxxx vyšší xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx posudek xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx vkladu xx xxxxxx nepeněžitý, xxxx splňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx sloužit xxxx xxxxxxx.

§328

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx investiční cenný xxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx také xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx který xxxx uskutečněny xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx nástrojem na xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx měsíců xxxx splacením xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, je-li hodnota xxxxxxxx vkladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx by xx xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§329

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx nástroj xxxxxxxxx trhu xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx xxx hodnota xxxxxx také

a) xxxxx xxxxxxxx věci xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx využití xxxxxx uznávaných xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx dříve xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) výší ocenění xxxx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx podle jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ověřil xxxxxx závěrku x xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx nastaly xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§330

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx se vkladová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částce 500 000 Xx.

(2) Vklady xx xxxxxx xxxxxx před xxxxx vznikem xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, povolá xxxx xxxxxxx vkladů xxxxxxx xxxx nadace. O xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech členů xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

§331

(1) Vkladová xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Nadace xxxxxx xxxxxxxxxx právo x xxxxxxxx vkladu dnem xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, složí xxx xxxxxxx vkladů xx xxxxxxxx účet x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx a na xxxx jméno xxxxx. Xxx, kdo xxxx xxxx, až xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxx výplaty x xxxxxx, ledaže se xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx platně xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx založena xxxxxxxxx xxx případ xxxxx, vyžaduje xx, xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx rozhodl soud.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zapsaná xx xxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxxxx správci xxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Vyžaduje xx, xxx na xxxxxxxxxx byl xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ověřen.

§332

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx formě xxxxx, která xxxxxxx xxxxx nadace do xxxxxxxxx rejstříku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx tak xxxxx, jaký xx xxxxxxx vkladu x xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Potvrdí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dluhy xxxxxx xx xxxx xxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§333

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxx xxxxxx.

(2) Nevznikne-li xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx vnesla. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§334

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxxx x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Splňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx daru xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu x xxxxxxxx-xx jako jistota, xx se za xx, xx xxx xxxxxxxxxx nadační xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx

§335

Xxxxxxx nadace xxxxx xxxxxxx jistina x ostatní majetek.

§336

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nadace, xxxxxxxxx i xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 500&xxxx;000 Kč.

§337

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

§338

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx majetek v xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v nadační xxxxxxx x ve xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx zhodnocení xxxxxxx jistiny x xxxxxxx na vlastní xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neomezené xxxxxx xx xxxxx osobu, xx xxxxxxxxxx.

§339

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jinak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xxxxx nadace provozuje xxxxxxxx závod, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx lze něco x nadační xxxxxxx, xxx xxxxx to xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx darovala xxx nebo splnila xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx něco x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx x xxxx dojde xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x případě, že xxxxxxx zcizení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a jinak xx x xx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx nakládá x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, jakou xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku. Xxxxxxxx-xx xx podle xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x určitému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx beneficienta, xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; není-li xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§341

(1) Dosahuje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v uplynulém xxxxxxx období výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1, podléhají xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx účetní xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx auditorem xxxxxxx xxxxxx závěrka x x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx podle xx x zvýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x přeměně xxxxxx.

Zvýšení xxxxxxxxx kapitálu

§342

(1) Xx schválení xxxxxx xxxxxxx může správní xxxx do xxxxxxx xxxx ode xxx, xx xxxxxxx byly xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, rozhodnout x rozmnožení nadační xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rozdíl xxxx xxxx vlastních xxxxxx financování majetku xxxxxx vykazovaných x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxx-xx xx zvýšení nadačního xxxxxxxx použity xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx účel xxxx xxxxxx oprávněna xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxx zdroje, z xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx závěrce.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů, vychází xx xxx rozhodování x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x této xxxxxx xxxxxxx.

§343

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx kapitál x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx věc xxxxxxxxx být vkladem xx nadace, xxxxx xxx rozsah zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx její zjištěná xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx xxxxxx, x xxx se nadační xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, o xxxxxx xx rozmnožuje xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x údajem x xxxxxxx xxxx i x uvedením xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Snížení nadačního kapitálu

§344

(1) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxxx, může nadace xxxxxx xxxxxxx kapitál xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx hospodárnějším xxxxxxxxxx xxxxxx účelu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx. Snížením nadačního xxxxxxxx nelze xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu obsahuje xxxxxx, x xxxxxx xx nadační kapitál xxxxxxx, x xxxxx, xx kterého se xxxxxxx.

§345

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx nižší xxx 500&xxxx;000 Kč.

§346

Xxxxxxx-xx nadace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx podstatně xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx dobře xxxxx, sníží x xxxxxxx odpovídajícím ztrátě xxxxxxx kapitál.

Společná xxxxxxxxxx

§347

X xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx.

§348

Xxxxxxx nebo snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

Xxxxxxxxxx fond

§349

(1) Xxxxxxxx xxx xxxxxx svěřit xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx majetek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xx nadace x pověřit xxxxxx x použití xxxxxx xxxxxxx x ujednanému xxxxx, souvisí-li x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx politického hnutí.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§350

Xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx označením, xxxx xxxxxxxx obsahovat xxxxx "xxxxxxxxxx fond". Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx přidružený xxxx xxxxxxxx.

§351

Xx xx xx xx, že nadace xxxxxxxx prostou xxxxxx xxxxxxx x přidruženém xxxxx a že xx xxxxxxxx za xxxxxx xx výši, xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§352

(1) Z nakládání x přidruženým xxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Majetek x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx zrušena, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx právní xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx příspěvek

§353

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx členem xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx osobě xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, vyvolané xx xxxxxx zakladatele xxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zakladateli; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx radou xxxx s xxxxxxxxx. Xx platí x xxx případ poskytnutí xxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxx zřízena x podpoře xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§354

Kdo xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx jen xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx použil. Xxx xxxxxx xxxxxxx příspěvek x xxxxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§355

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx byla-li xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxx nadačního xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu nebo xxxxxxxxxx, i xxxx xxxxx xxxxxx zapsáno xx veřejného xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x jejichž xxxx xxxx nadace xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x darů xxxxxxxx x tomuto xxxxx dárcem.

§356

Xxxxx, která xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutý x xxxxxxx x §355, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§357

Xxxxxxx správy

Nadace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o ostatních xxxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx a x xxxxxxxxx xx xxxx správu.

Xxxxxxx zpráva

§358

(1) Nadace xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx uplynutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(3) Xx výroční xxxxxx xxxxxx uvede xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx nadačních xxxx přehled o xxxxxxx, xxxxx poskytly xxxxxxx xxx x xxxxxxx vyšší než 10&xxxx;000 Xx,

x) přehled x tom, xxx xxx majetek xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx o xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx příspěvek x hodnotě vyšší xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx, xxx nadace xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §353 xx 356, x přehled xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx ověřenou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§359

(1) Požádá-li x xx xxxxx, xxxxxx xxxxx o dárci xx xxxxxxx zprávě xxxxxxx. Xxxxxx právo xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Kč, xxxx žádat x xxxxxxxxx anonymity jen xxxxxx, xxxx dostal xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx zdravotních.

(2) Xxxxxx xxxxxxx anonymitu, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy. Xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx své xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxx o xxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xx xx, xx poučení xxxxxx xxxx.

§360

(1) Xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx schválení správní xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx xx xxxx sídle. Xxxx-xx xxxxxx zřízena xxxx xxxxxxx prospěšná, postačí xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x jejím sídle.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx správní xxxx xxxxxxx zprávu, uveřejní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx důvodů.

§361

Xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx zprávy nahlížet x xxxxx xx x xx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx právo xxx xxxxxxxx xxxx v xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx rada

§362

Správní rada xx statutární orgán xxxxxx; xx alespoň xxx xxxxx.

§363

Xxxxxx-xx nadační listina xxxxx xxxxxxx, xxxx x členství xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která

a) je xxxxxx xxxxxxx rady xxxxxx,

x) je xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xx xxxxxx k xxxxx xxxxxx bezúhonná.

§364

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx správní xxxx, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx listina, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§365

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Nadační xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být zvolen x kandidátů xxxxxxxxxx xxxxxxx radě xxxxxxx xxxxxxxx nadační xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§366

Nestanoví-li xxxxxxx listina xxxxx xxxxxx, odvolá xxxxxxx rada x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx nadační xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nadace. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx měsíce ode xxx, kdy se x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, odvolá xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx do xxxx xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§367

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx měsíců. Neučiní-li xx, xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, na xxxx, xxxxx xxxxxxx rada xxxxxxx nového xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx nového xxxxx správní xxxx x bez xxxxxx, xx-xx správní rada xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§368

(1) Dozorčí xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Dozorčí xxxx xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší, než xxxxxxx §330 xxxx. 1.

§369

Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxx omezení, xxxx x členství x xxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxx, která

a) je xxxxxx