Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 11.05.2021.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.01.2021.


Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Díl 1 - Soukromé právo §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Užití předpisů občanského práva §9 §10 §11

Díl 3 - Ochrana soukromých práv §12 §13

Svépomoc §14

HLAVA II - OSOBY

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Díl 2 - Fyzické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §23 §24 §25

Důkaz smrti §26 §27 §28

Změna pohlaví §29

Zletilost §30

Nezletilí §31 §32 §33 §34 §35 §36

Přiznání svéprávnosti §37

Oddíl 2 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Předběžné prohlášení §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Nápomoc při rozhodování §45 §46 §47 §48

Zastoupení členem domácnosti §49 §50 §51 §52 §53 §54

Omezení svéprávnosti §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 3 - Nezvěstnost §66 §67 §68 §69 §70

Oddíl 4 - Domněnka smrti §71 §72 §73 §74 §75 §76

Oddíl 5 - Jméno a bydliště člověka

Jméno člověka a jeho ochrana §77 §78

Pseudonym §79

Bydliště §80

Oddíl 6 - Osobnost člověka

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §81 §82 §83

Pododdíl 2 - Podoba a soukromí §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Pododdíl 3 - Právo na duševní a tělesnou integritu §91 §92

Zásah do integrity §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

Pododdíl 4 - Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110

Pododdíl 5 - Nakládání s částmi lidského těla §111 §112

Pododdíl 6 - Ochrana lidského těla po smrti člověka §113 §114 §115 §116 §117

Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §118 §119

Veřejné rejstříky právnických osob §120 §121

Ustavení a vznik právnické osoby §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131

Název §132 §133 §134 §135

Sídlo §136 §137

Přemístění sídla §138 §139 §140 §141 §142 §143

Účel právnických osob §144 §145

Veřejná prospěšnost §146 §147 §148 §149 §150

Orgány právnické osoby §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §158a §159 §160

Jednání za právnickou osobu §161 §162 §163 §164 §165 §166 §167

Zrušení právnické osoby §168 §169 §170 §171 §172 §173

Přeměna právnické osoby §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184

Zánik právnické osoby §185 §186

Likvidace §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209

Oddíl 2 - Korporace

Pododdíl 1 - Obecně o korporacích §210 §211 §212 §213

Pododdíl 2 - Spolek §214 §215 §216 §217

Založení spolku §218 §219 §220 §221

Ustavující schůze §222 §223 §224 §225

Vznik spolku §226 §227

Pobočný spolek §228 §229 §230 §231

Členství §232 §233 §234 §235

Seznam členů §236

Zánik členství §237 §238 §239 §240 §241 §242

Organizace spolku §243 §244 §245 §246

Nejvyšší orgán spolku §247

Členská schůze §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254

Dílčí členské schůze §255

Shromáždění delegátů §256

Náhradní zasedání členské schůze §257

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku §258 §259 §260 §261

Kontrolní komise §262 §263 §264

Rozhodčí komise §265 §266 §267

Zrušení spolku §268

Likvidace spolku §269 §270 §271 §272 §273

Fúze spolků §274 §275 §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287

Rozdělení spolku §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301 §302

Oddíl 3 - Fundace

Pododdíl 1 - Obecně o fundacích §303 §304 §305

Pododdíl 2 - Nadace §306 §307 §308

Založení nadace §309 §310 §311 §312 §313

Statut nadace §314

Vznik nadace §315

Změna sídla nadace §316

Změna nadační listiny §317 §318 §319 §320

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace §321 §322 §323 §324 §325 §326

Vklady do nadace §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334

Majetek nadace a nadační kapitál §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Zvýšení nadačního kapitálu §342 §343

Snížení nadačního kapitálu §344 §345 §346

Společná ustanovení §347 §348

Přidružený fond §349 §350 §351 §352

Nadační příspěvek §353 §354 §355 §356

Náklady správy §357

Výroční zpráva §358 §359 §360 §361

Správní rada §362 §363 §364 §365 §366 §367

Dozorčí rada §368 §369 §370 §371 §372

Revizor §373 §374 §375

Zrušení nadace s likvidací §376 §377 §378 §379 §380 §381

Přeměna nadace §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390

Změna právní formy nadace na nadační fond §391 §392 §393

Pododdíl 3 - Nadační fond §394 §395 §396

Vznik nadačního fondu §397 §398 §399 §400 §401

Oddíl 4 - Ústav §402 §403

Název ústavu §404

Založení ústavu §405 §406

Vznik ústavu §407

Ředitel §408

Správní rada §409 §410 §411 §412

Statut ústavu §413 §414 §415

Výroční zpráva §416 §417 §418

Díl 4 - Spotřebitel §419

Díl 5 - Podnikatel §420 §421 §422

Obchodní firma §423 §424 §425 §426 §427 §428

Sídlo podnikatele §429

Zastoupení podnikatele §430 §431

Zákaz konkurence §432 §433 §434 §435

HLAVA III - ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §436 §437 §438 §439 §440

Díl 2 - Smluvní zastoupení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §441 §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449

Oddíl 2 - Prokura §450 §451 §452 §453 §454 §455 §456

Díl 3 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §457 §458 §459 §460 §461 §462 §463 §464

Oddíl 2 - Opatrovnictví člověka §465 §466 §467 §468 §469 §470 §471

Opatrovnická rada §472 §473 §474 §475 §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484

Soupis jmění a vyúčtování správy §485

Oddíl 3 - Opatrovnictví právnické osoby §486 §487 §488

HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495

Díl 2 - Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné §496

Ovladatelné přírodní síly §497

Nemovité a movité věci §498

Zastupitelná věc §499

Zuživatelná věc §500

Hromadná věc §501

Obchodní závod §502

Pobočka §503

Obchodní tajemství §504

Díl 3 - Součást věci a příslušenství věci

Součást věci §505 §506 §507 §508 §509

Příslušenství věci §510 §511 §512 §513

Díl 4 - Cenný papír

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §514 §515

Zastupitelné cenné papíry §516 §517

Forma cenného papíru §518

Emise cenného papíru §519

Vydání cenného papíru §520 §521

Stejnopisy §522

Kupón §523

Hromadná listina §524

Oddíl 2 - Zaknihované cenné papíry

Zaknihovaný cenný papír §525

Evidence zaknihovaných cenných papírů §526

Účet vlastníka §527

Účet zákazníků §528

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Pododdíl 1 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535

Pododdíl 2 - Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír §536 §537 §538 §539 §540 §541 §542 §543 §544

HLAVA V - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Díl 1 - Právní jednání

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §545 §546 §547

Podmínka §548 §549

Doložení času §550

Zdánlivé právní jednání §551 §552 §553 §554

Oddíl 2 - Výklad právních jednání §555 §556 §557 §558

Oddíl 3 - Forma právních jednání §559 §560 §561 §562 §563 §564

Oddíl 4 - Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina §565 §566

Veřejná listina §567 §568 §569

Oddíl 5 - Právní jednání vůči nepřítomné osobě §570 §571 §572

Domněnka doby dojití §573

Oddíl 6 - Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení §574 §575 §576 §577 §578 §579

Hlavní důvody neplatnosti §580 §581 §582

Omyl §583 §584 §585

Následky neplatnosti §586 §587 §588

Oddíl 7 - Relativní neúčinnost §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599

Díl 2 - Právní události

Všeobecné ustanovení §600

Význam času §601 §602 §603 §604

Počítání času §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Promlčení a prekluze

Oddíl 1 - Promlčení

Pododdíl 1 - Všeobecná ustanovení §609 §610 §611 §612 §613 §614 §615 §616 §617 §618

Počátek promlčecí lhůty §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627 §628

Pododdíl 2 - Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení §629 §630

Zvláštní ustanovení §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642 §643 §644

Pododdíl 3 - Běh promlčecí lhůty §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651 §652

Pododdíl 4 - Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty §653

Oddíl 2 - Prekluze §654

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I - MANŽELSTVÍ

Díl 1 - Všeobecné ustanovení §655

Díl 2 - Vznik manželství §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662 §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670

Způsobilost uzavřít manželství §671

Zákonné překážky manželství §672 §673 §674 §675 §676

Díl 3 - Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1 - Zdánlivé manželství §677 §678 §679

Oddíl 2 - Neplatnost manželství §680 §681 §682 §683 §684 §685 §686

Díl 4 - Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §687 §688 §689 §690

Uspokojování potřeb rodiny §691

Rozhodování o záležitostech rodiny §692

Obstarávání záležitostí rodiny §693 §694 §695

Vzájemné zastupování manželů §696

Výživné mezi manžely §697

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti §698 §699

Rodinný závod §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707

Oddíl 2 - Manželské majetkové právo §708

Zákonný režim §709 §710 §711 §712

Správa v zákonném režimu §713 §714 §715

Smluvený režim §716 §717 §718 §719 §720 §721

Správa ve smluveném režimu §722 §723

Režim založený rozhodnutím soudu §724 §725 §726 §727

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu §728

Režim oddělených jmění §729 §730

Ochrana třetích osob §731 §732 §733 §734

Zvláštní ustanovení §735

Vypořádání společného jmění §736 §737 §738 §739 §740 §741 §742

Některá ustanovení o bydlení manželů §743 §744 §745 §746 §747 §748 §749 §750

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí §751 §752 §753

Díl 5 - Zánik manželství

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §754

Oddíl 2 - Rozvod manželství §755 §756 §757 §758

Oddíl 3 - Následky zániku manželství

Příjmení rozvedeného manžela §759

Výživné rozvedeného manžela §760 §761 §762 §763

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství §764 §765

Bydlení po zániku manželství §766 §767 §768 §769 §770

HLAVA II - PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení

Příbuzenství §771 §772 §773

Švagrovství §774

Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem

Oddíl 1 - Určování rodičovství

Mateřství §775

Otcovství §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784

Popírání otcovství §785 §786 §787 §788 §789 §790 §791 §792 §793

Oddíl 2 - Osvojení

Pododdíl 1 - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804

Pododdíl 2 - Souhlas s osvojením §805

Souhlas dítěte s osvojením §806 §807 §808

Souhlas rodičů §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822

Pododdíl 3 - Péče před osvojením §823 §824 §825 §826 §827 §828 §829 §830 §831

Pododdíl 4 - Následky osvojení §832 §833 §834 §835 §836

Utajení osvojení §837 §838

Dohled nad úspěšností osvojení §839

Zrušení osvojení §840 §841 §842

Opětovné osvojení osvojence §843 §844 §845

Pododdíl 5 - Osvojení zletilého §846

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého §847

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého §848 §849

Společná ustanovení pro osvojení zletilého §850 §851 §852 §853 §854

Oddíl 3 - Rodiče a dítě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §855 §856 §857 §858 §859

Pododdíl 2 - Osobní jméno a příjmení dítěte §860 §861 §862 §863 §864

Pododdíl 3 - Rodičovská odpovědnost §865 §866 §867 §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874

Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti §875 §876 §877 §878 §879

Péče o dítě a jeho ochrana §880 §881 §882 §883 §884 §885 §886

Osobní styk rodiče s dítětem §887 §888 §889 §890 §891

Zastoupení dítěte §892 §893 §894 §895

Péče o jmění dítěte §896 §897 §898 §899 §900 §901 §902 §903 §904 §905

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství §906 §907

Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně §908

Zvláštní ustanovení §909

Pododdíl 4 - Vyživovací povinnost §910 §911 §912 §913 §914

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky §915 §916 §917 §918 §919

Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce §920

Společná ustanovení o výživném §921 §922 §923

Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte

Preventivní, výchovná a sankční opatření §924 §925 §926

Oddíl 5 - Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami §927

HLAVA III - PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ

Díl 1 - Poručenství §928 §929 §930 §931 §932 §933 §934 §935 §936 §937 §938 §939 §940 §941 §942

Díl 2 - Opatrovnictví dítěte

Oddíl 1 - Opatrovník §943 §944 §945 §946 §947

Oddíl 2 - Opatrovník pro správu jmění dítěte §948 §949 §950 §951 §952

Díl 3 - Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Oddíl 1 - Svěření dítěte do péče jiné osoby §953 §954 §955 §956 §957

Oddíl 2 - Pěstounství §958 §959 §960 §961 §962 §963 §964 §965 §966 §967 §968 §969 §970

Díl 4 - Ústavní výchova §971 §972 §973 §974 §975

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §976 §977 §978

HLAVA II - VĚCNÁ PRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §979 §980 §981 §982 §983 §984 §985 §986

Díl 2 - Držba §987 §988 §989

Nabytí držby §990

Řádná držba §991

Poctivá držba §992

Pravá držba §993 §994 §995

Držba vlastnického práva §996 §997 §998 §999 §1000 §1001

Držba jiných práv §1002

Ochrana držby §1003 §1004 §1005

Uchování držby §1006 §1007

Prekluzivní lhůty §1008

Zánik držby §1009

Spoludržba §1010

Díl 3 - Vlastnictví

Oddíl 1 - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva §1011 §1012

Omezení vlastnického práva §1013 §1014 §1015 §1016 §1017 §1018 §1019 §1020 §1021 §1022 §1023

Rozhrady §1024 §1025 §1026 §1027 §1028

Nezbytná cesta §1029 §1030 §1031 §1032 §1033 §1034 §1035 §1036

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva §1037 §1038 §1039

Ochrana vlastnického práva §1040 §1041 §1042

Ochrana domnělého vlastnického práva §1043 §1044

Oddíl 2 - Nabytí vlastnického práva

Pododdíl 1 - Přivlastnění a nález

Přivlastnění §1045 §1046 §1047 §1048 §1049 §1050

Nález §1051 §1052 §1053 §1054 §1055 §1056 §1057 §1058 §1059 §1060 §1061 §1062

Nález skryté věci §1063 §1064 §1065

Pododdíl 2 - Přirozený přírůstek

Přírůstek nemovité věci §1066 §1067

Naplavenina a strž §1068 §1069 §1070 §1071

Přírůstek movité věci §1072 §1073

Pododdíl 3 - Umělý přírůstek

Zpracování §1074 §1075 §1076 §1077

Smísení §1078 §1079 §1080 §1081

Společné ustanovení §1082

Stavba §1083 §1084 §1085 §1086

Přestavek §1087

Pododdíl 4 - Smíšený přírůstek §1088

Pododdíl 5 - Vydržení

Řádné vydržení §1089 §1090 §1091 §1092 §1093 §1094

Mimořádné vydržení §1095

Započtení vydržecí doby §1096

Zákaz vydržení §1097

Zastavení vydržecí doby §1098

Pododdíl 6 - Převod vlastnického práva §1099 §1100

Převod vlastnického práva k movité věci §1101 §1102 §1103 §1104

Převod vlastnického práva k nemovité věci §1105

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva §1106 §1107 §1108

Pododdíl 7 - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného §1109 §1110 §1111 §1112 §1113

Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci §1114

Díl 4 - Spoluvlastnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1115 §1116 §1117 §1118 §1119 §1120

Oddíl 2 - Spoluvlastnický podíl §1121 §1122 §1123 §1124 §1125

Oddíl 3 - Správa společné věci §1126 §1127 §1128 §1129 §1130 §1131 §1132 §1133

Správce společné věci §1134 §1135 §1136 §1137 §1138

Soudní úprava poměrů spoluvlastníků §1139

Oddíl 4 - Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví §1140 §1141 §1142 §1143 §1144 §1145 §1146 §1147 §1148 §1149

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci §1150 §1151 §1152 §1153

Odklad zrušení spoluvlastnictví §1154 §1155 §1156

Odklad oddělení ze spoluvlastnictví §1157

Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1158 §1159

Společné části §1160 §1161 §1162

Pododdíl 2 - Vznik jednotky

Výstavba §1163

Zápis do veřejného seznamu §1164

Rozhodnutí soudu §1165

Prohlášení §1166 §1167

Odstranění vady prohlášení §1168

Změna prohlášení §1169

Pododdíl 3 - Výstavba domu s jednotkami

Smlouva o výstavbě §1170 §1171 §1172 §1173 §1174

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti vlastníka jednotky §1175 §1176 §1177 §1178 §1179 §1180 §1181 §1182 §1183 §1184

Spoluvlastnictví jednotky §1185

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky §1186 §1187 §1188

Pododdíl 5 - Správa domu a pozemku §1189 §1190

Správa bez vzniku společenství vlastníků §1191 §1192 §1193

Společenství vlastníků §1194 §1195 §1196 §1197 §1198 §1199

Založení společenství vlastníků §1200 §1201 §1202 §1203

Vznik společenství vlastníků §1204

Orgány společenství vlastníků §1205

Shromáždění §1206 §1207 §1208 §1209

Náhradní shromáždění §1210

Rozhodování mimo zasedání §1211 §1212 §1213 §1214

Zrušení společenství vlastníků §1215 §1216

Pododdíl 6 - Zrušení bytového spoluvlastnictví §1217 §1218 §1219

Pododdíl 7 - Společná ustanovení §1220 §1221 §1222

Oddíl 6 - Přídatné spoluvlastnictví

Obecná ustanovení §1223 §1224 §1225 §1226 §1227 §1228 §1229

Správa věci v přídatném spoluvlastnictví §1230 §1231 §1232 §1233 §1234 §1235

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o společenství jmění §1236 §1237 §1238 §1239

Díl 5 - Věcná práva k cizím věcem

Oddíl 1 - Právo stavby

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1240 §1241 §1242

Pododdíl 2 - Vznik a zánik práva stavby §1243 §1244 §1245 §1246 §1247 §1248 §1249

Pododdíl 3 - Právní poměry z práva stavby §1250 §1251 §1252 §1253 §1254 §1255 §1256

Oddíl 2 - Věcná břemena

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení o služebnostech §1257 §1258 §1259

Pododdíl 2 - Nabytí služebnosti §1260 §1261 §1262

Pododdíl 3 - Právní poměry ze služebnosti §1263 §1264 §1265 §1266

Pododdíl 4 - Některé pozemkové služebnosti

Služebnost inženýrské sítě §1267 §1268

Opora cizí stavby §1269

Služebnost okapu §1270

Právo na svod dešťové vody §1271

Právo na vodu §1272

Služebnost rozlivu §1273

Služebnost stezky, průhonu a cesty §1274 §1275 §1276 §1277

Právo pastvy §1278 §1279 §1280 §1281 §1282

Pododdíl 5 - Užívací právo §1283 §1284

Požívací právo §1285 §1286 §1287 §1288 §1289 §1290 §1291 §1292 §1293

Společná ustanovení §1294 §1295 §1296

Služebnost bytu §1297 §1298

Pododdíl 6 - Zánik služebnosti §1299 §1300 §1301 §1302

Pododdíl 7 - Reálná břemena §1303 §1304 §1305 §1306 §1307 §1308

Oddíl 3 - Zástavní právo

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1309 §1310 §1311

Pododdíl 2 - Zastavení §1312 §1313 §1314

Zakázaná ujednání §1315 §1316 §1317 §1318 §1319

Zastavení podílu v korporaci §1320 §1321 §1322 §1323 §1324 §1325 §1326 §1327

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru §1328 §1329 §1330 §1331 §1332

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů §1333 §1334

Zastavení pohledávky §1335 §1336 §1337 §1338 §1339 §1340

Budoucí zástavní právo §1341

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci §1342

Zastavení cizí věci §1343 §1344

Vespolné zástavní právo §1345

Pododdíl 3 - Rozsah zástavního práva §1346 §1347 §1348 §1349 §1350 §1351 §1352

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti ze zástavního práva §1353 §1354 §1355 §1356 §1357 §1358

Pododdíl 5 - Výkon zástavního práva §1359 §1360 §1361 §1362 §1363 §1364 §1365 §1366 §1367 §1368 §1369 §1370

Pododdíl 6 - Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích §1371 §1372 §1373 §1374 §1375

Pododdíl 7 - Zánik zástavního práva §1376 §1377 §1378 §1379

Pododdíl 8 - Práva vlastníka při uvolnění zástavy §1380 §1381 §1382 §1383 §1384

Pododdíl 9 - Záměna zástavního práva §1385 §1386 §1387 §1388 §1389

Pododdíl 10 - Podzástavní právo §1390 §1391 §1392 §1393 §1394

Oddíl 4 - Zadržovací právo §1395 §1396 §1397 §1398 §1399

Díl 6 - Správa cizího majetku

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1400 §1401 §1402 §1403 §1404

Pododdíl 2 - Prostá správa cizího majetku §1405 §1406 §1407 §1408

Pododdíl 3 - Plná správa cizího majetku §1409 §1410

Oddíl 2 - Pravidla správy

Pododdíl 1 - Povinnosti správce vůči beneficiantovi §1411 §1412 §1413 §1414 §1415 §1416 §1417 §1418

Pododdíl 2 - Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám §1419 §1420 §1421 §1422

Pododdíl 3 - Inventář, jistota a pojištění §1423 §1424 §1425 §1426 §1427

Pododdíl 4 - Společná správa §1428 §1429 §1430 §1431

Pododdíl 5 - Obezřetné investice §1432 §1433 §1434 §1435

Pododdíl 6 - Vyúčtování §1436 §1437

Oddíl 3 - Skončení správy §1438 §1439 §1440 §1441 §1442 §1443 §1444 §1445 §1446 §1447

Oddíl 4 - Svěřenský fond

Pododdíl 1 - Pojem svěřenského fondu a jeho vznik §1448 §1449 §1450 §1451 §1452

Pododdíl 2 - Správa svěřenského fondu §1453 §1454 §1455 §1456

Pododdíl 3 - Obmyšlený §1457 §1458 §1459 §1460 §1461 §1462

Pododdíl 4 - Dohled nad správou svěřenského fondu §1463 §1464 §1465 §1466 §1467

Pododdíl 5 - Změny svěřenského fondu §1468 §1469 §1470

Pododdíl 6 - Zánik svěřenského fondu §1471 §1472 §1473 §1474

HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO

Díl 1 - Právo na pozůstalost §1475 §1476 §1477 §1478

Dědický nápad §1479 §1480

Dědická nezpůsobilost §1481 §1482 §1483

Zřeknutí se dědického práva §1484

Odmítnutí dědictví §1485 §1486 §1487 §1488 §1489

Vzdání se dědictví §1490

Díl 2 - Pořízení pro případ smrti

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §1491 §1492 §1493

Oddíl 2 - Závěť

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1494 §1495 §1496 §1497

Dovětek §1498

Připadnutí pozůstalosti dědicům §1499 §1500 §1501 §1502 §1503

Uvolněný podíl §1504 §1505 §1506

Náhradnictví §1507 §1508 §1509 §1510 §1511

Svěřenské nástupnictví §1512 §1513 §1514 §1515 §1516 §1517 §1518 §1519 §1520 §1521 §1522 §1523 §1524

Pořizovací nezpůsobilost §1525 §1526 §1527 §1528

Účinky omylu §1529 §1530 §1531

Pododdíl 2 - Forma závěti

Písemná forma závěti §1532

Závěť pořízená soukromou listinou §1533 §1534 §1535 §1536

Závěť pořízená veřejnou listinou §1537 §1538

Svědkové závěti §1539 §1540 §1541

Úlevy při pořizování závěti §1542 §1543 §1544 §1545 §1546 §1547 §1548 §1549

Mlčenlivost §1550

Pododdíl 3 - Vedlejší doložky v závěti §1551 §1552

Vykonavatel závěti §1553 §1554 §1555

Správce pozůstalosti §1556 §1557 §1558 §1559 §1560

Podmínky §1561 §1562 §1563

Doložení času §1564 §1565 §1566

Zvláštní ustanovení §1567 §1568

Příkaz §1569 §1570 §1571 §1572 §1573 §1574

Pododdíl 4 - Zrušení závěti §1575

Pořízení nové závěti §1576

Odvolání závěti §1577 §1578 §1579 §1580

Neúčinná zrušovací doložka §1581

Oddíl 3 - Dědická smlouva §1582 §1583 §1584 §1585 §1586 §1587 §1588 §1589 §1590 §1591

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi §1592 §1593

Díl 3 - Odkaz

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zřízení odkazu §1594 §1595 §1596

Obtížení odkazem §1597 §1598

Pododkaz §1599 §1600

Náhradnictví při odkazech §1601

Odvolání odkazu §1602 §1603

Oddíl 2 - Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů

Pododdíl 1 - Odkaz věcí určitého druhu §1604 §1605 §1606 §1607

Pododdíl 2 - Odkaz určité věci §1608 §1609 §1610 §1611

Pododdíl 3 - Odkaz pohledávky §1612 §1613 §1614 §1615 §1616 §1617

Pododdíl 4 - Jiné odkazy

Odkaz dětem a příbuzným §1618 §1619

Oddíl 3 - Nabytí odkazu §1620 §1621 §1622 §1623 §1624 §1625 §1626

Právo odkazovníka na zajištění §1627

Uvolněný odkaz §1628 §1629

Práva dědice vyhradivšího si soupis §1630 §1631

Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti §1632

Díl 4 - Zákonná posloupnost §1633

Odúmrť §1634

První třída dědiců §1635

Druhá třída dědiců §1636

Třetí třída dědiců §1637

Čtvrtá třída dědiců §1638

Pátá třída dědiců §1639

Šestá třída dědiců §1640

Několikeré příbuzenství §1641

Díl 5 - Povinný díl

Započtení na povinný díl a na dědický podíl

Oddíl 1 - Nepominutelný dědic §1642 §1643 §1644 §1645

Oddíl 2 - Vydědění §1646 §1647 §1648 §1649

Oddíl 3 - Ochrana nepominutelného dědice §1650 §1651 §1652 §1653

Oddíl 4 - Výpočet povinného dílu §1654 §1655 §1656 §1657

Oddíl 5 - Započtení na povinný díl a na dědický podíl §1658 §1659

Započtení na povinný díl §1660 §1661

Započtení na dědický podíl §1662 §1663 §1664

Díl 6 - Právo některých osob na zaopatření §1665 §1666 §1667 §1668 §1669

Díl 7 - Přechod pozůstalosti na dědice

Oddíl 1 - Nabytí dědictví §1670 §1671 §1672 §1673

Výhrada soupisu §1674 §1675 §1676

Oddíl 2 - Správa pozůstalosti a její soupis

Správa pozůstalosti §1677 §1678 §1679 §1680 §1681

Závěra pozůstalosti §1682 §1683

Soupis pozůstalosti §1684 §1685 §1686 §1687 §1688 §1689

Oddíl 3 - Potvrzení dědictví §1690 §1691 §1692 §1693

Oddíl 4 - Rozdělení pozůstalosti §1694 §1695 §1696 §1697 §1698 §1699 §1700

Oddíl 5 - Dluhy postihující dědice §1701 §1702

Práva věřitelů před potvrzením dědictví §1703

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu §1704 §1705

Právní účinky výhrady soupisu §1706 §1707 §1708

Odloučení pozůstalosti §1709 §1710

Vyhledání dluhů zůstavitele §1711 §1712 §1713

Díl 8 - Zcizení dědictví §1714 §1715 §1716 §1717 §1718 §1719 §1720

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH

Díl 1 - Vznik závazků a jejich obsah §1721 §1722 §1723

Díl 2 - Smlouva

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1724 §1725 §1726 §1727 §1728 §1729 §1730

Oddíl 2 - Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy §1731 §1732 §1733 §1734 §1735 §1736

Zrušení nabídky §1737

Odvolání nabídky §1738 §1739

Přijetí nabídky §1740 §1741 §1742 §1743 §1744 §1745

Oddíl 3 - Obsah smlouvy §1746 §1747 §1748 §1749 §1750 §1751 §1752 §1753 §1754 §1755

Oddíl 4 - Forma smlouvy §1756 §1757 §1758

Oddíl 5 - Účinky smlouvy

Obecná ustanovení §1759 §1760 §1761 §1762 §1763

Změna okolností §1764 §1765 §1766

Smlouva ve prospěch třetí osoby §1767 §1768

Smlouva o plnění třetí osoby §1769

Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy §1770

Dražba §1771

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku §1772 §1773 §1774 §1775 §1776 §1777 §1778 §1779

Veřejná nabídka §1780 §1781 §1782 §1783 §1784

Oddíl 7 - Smlouva o smlouvě budoucí

Základní ustanovení §1785 §1786 §1787 §1788

Díl 3 - Obsah závazků

Obecná ustanovení §1789 §1790 §1791

Úplata za plnění §1792

Neúměrné zkrácení §1793 §1794 §1795

Lichva §1796 §1797

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem §1798 §1799 §1800 §1801

Úroky §1802 §1803 §1804 §1805 §1806

Záloha §1807

Závdavek §1808 §1809

Díl 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1810 §1811 §1812 §1813 §1814 §1815 §1816 §1817 §1818 §1819

Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Pododdíl 1 - Obecná ustanoven

Sdělení před uzavřením smlouvy §1820 §1821

Obsah smlouvy §1822

Závazky ze smluv o poskytování služeb §1823

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem §1824 §1825 §1826 §1827

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory §1828

Odstoupení od smlouvy §1829 §1830 §1831 §1832 §1833 §1834 §1835 §1836 §1837

Neobjednané plnění §1838

Společná ustanovení §1839 §1840

Pododdíl 2 - Finanční služby §1841 §1842

Sdělení před uzavřením smlouvy §1843 §1844 §1844a §1845

Odstoupení od smlouvy §1846 §1847 §1848 §1849 §1850

Neobjednané plnění §1851

Oddíl 3 - Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §1852 §1853

Sdělení před uzavřením smlouvy §1854

Forma smlouvy §1855

Obsah smlouvy §1856 §1857 §1858 §1859

Jazyk smlouvy §1860

Odstoupení od smlouvy §1861 §1862 §1863 §1864 §1865

Zvláštní ustanovení §1866 §1867

Díl 5 - Společné dluhy a pohledávky

Obecné ustanovení §1868

Nedělitelné plnění §1869 §1870

Dělitelné plnění §1871

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně §1872 §1873 §1874 §1875 §1876

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně §1877 §1878

Díl 6 - Změny závazků

Oddíl 1 - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

Pododdíl 1 - Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky §1879 §1880 §1881 §1882 §1883 §1884 §1885 §1886

Postoupení souboru pohledávek §1887

Pododdíl 2 - Změna v osobě dlužníka

Převzetí dluhu §1888 §1889 §1890 §1891

Přistoupení k dluhu §1892

Převzetí majetku §1893 §1894

Pododdíl 3 - Postoupení smlouvy §1895 §1896 §1897 §1898 §1899 §1900

Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků §1901

Novace §1902

Narovnání §1903 §1904 §1905

Společná ustanovení §1906 §1907

Díl 7 - Zánik závazků

Oddíl 1 - Splnění

Obecná ustanovení §1908 §1909 §1910 §1911 §1912 §1913

Řádné plnění §1914 §1915 §1916 §1917 §1918 §1919 §1920 §1921 §1922 §1923 §1924 §1925

Způsob plnění §1926 §1927 §1928 §1929 §1930 §1931 §1932 §1933 §1934 §1935 §1936 §1937 §1938

Poukázka §1939 §1940 §1941 §1942 §1943 §1944 §1945

Poukázka na řad §1946

Poukázka na doručitele §1947 §1948

Kvitance §1949 §1950 §1951

Dlužní úpis §1952

Náhradní splnění §1953

Místo plnění §1954 §1955 §1956 §1957

Čas plnění §1958 §1959 §1960 §1961 §1962 §1963 §1964 §1965 §1966 §1967

Prodlení dlužníka §1968 §1969 §1970 §1971 §1972 §1973 §1974

Prodlení věřitele §1975 §1976

Společná ustanovení §1977 §1978 §1979

Fixní závazek §1980

Oddíl 2 - Jiné způsoby zániku závazků

Dohoda §1981

Započtení §1982 §1983 §1984 §1985 §1986 §1987 §1988 §1989 §1990 §1991

Odstupné §1992

Splynutí §1993 §1994

Prominutí dluhu §1995 §1996 §1997

Výpověď §1998 §1999 §2000

Odstoupení od smlouvy §2001 §2002 §2003 §2004 §2005

Následná nemožnost plnění §2006 §2007 §2008

Smrt dlužníka nebo věřitele §2009

Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2010 §2011

Jistota §2012 §2013 §2014 §2015 §2016 §2017

Oddíl 2 - Zajištění dluhu

Ručení §2018 §2019 §2020 §2021 §2022 §2023 §2024 §2025 §2026 §2027 §2028

Finanční záruka §2029 §2030 §2031 §2032 §2033 §2034 §2035 §2036 §2037 §2038 §2039

Zajišťovací převod práva §2040 §2041 §2042 §2043 §2044

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů §2045 §2046 §2047

Oddíl 3 - Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta §2048 §2049 §2050 §2051 §2052

Uznání dluhu §2053 §2054

HLAVA II - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 1 - Převedení věci do vlastnictví jiného

Oddíl 1 - Darování

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2055 §2056 §2057 §2058 §2059 §2060 §2061

Darování podpory §2062

Darování pro případ smrti §2063 §2064 §2065

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o platnosti darování §2066 §2067

Pododdíl 3 - Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi §2068 §2069 §2070 §2071

Odvolání daru pro nevděk §2072 §2073 §2074 §2075

Společná ustanovení §2076 §2077 §2078

Oddíl 2 - Koupě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2079 §2080 §2081 §2082 §2083 §2084

Pododdíl 2 - Koupě movité věci

Základní ustanovení §2085 §2086

Povinnosti prodávajícího §2087 §2088 §2089 §2090 §2091 §2092 §2093 §2094

Předmět koupě §2095 §2096 §2097 §2098

Práva z vadného plnění §2099 §2100 §2101 §2102 §2103 §2104 §2105 §2106 §2107 §2108 §2109 §2110 §2111 §2112

Záruka za jakost §2113 §2114 §2115 §2116 §2117

Povinnosti kupujícího §2118 §2119 §2120

Nebezpečí škody na věci §2121 §2122 §2123 §2124 §2125

Svépomocný prodej §2126 §2127

Pododdíl 3 - Koupě nemovité věci §2128 §2129 §2130 §2131

Pododdíl 4 - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva §2132 §2133 §2134

Výhrada zpětné koupě §2135 §2136 §2137 §2138

Výhrada zpětného prodeje §2139

Předkupní právo §2140 §2141 §2142 §2143 §2144 §2145 §2146 §2147 §2148 §2149

Koupě na zkoušku §2150 §2151

Výhrada lepšího kupce §2152 §2153

Cenová doložka §2154 §2155 §2156

Jiná vedlejší ujednání §2157

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §2158 §2159 §2160

Jakost při převzetí §2161 §2162 §2163 §2164

Práva z vadného plnění §2165 §2166 §2167 §2168 §2169 §2170 §2171 §2172 §2173 §2174

Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu §2175 §2176 §2177 §2178 §2179 §2180 §2181 §2182 §2183

Oddíl 3 - Směna

Základní ustanovení §2184 §2185 §2186 §2187 §2188

Díl 2 - Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 1 - Výprosa

Základní ustanovení §2189 §2190 §2191 §2192

Oddíl 2 - Výpůjčka

Základní ustanovení §2193 §2194 §2195 §2196 §2197 §2198 §2199 §2200

Oddíl 3 - Nájem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2201

Předmět nájmu §2202 §2203 §2204

Pronajímatel §2205 §2206 §2207 §2208 §2209 §2210 §2211 §2212

Nájemce §2213 §2214

Podnájem §2215 §2216

Nájemné §2217 §2218

Další práva a povinnosti stran §2219 §2220

Změna vlastnictví §2221 §2222 §2223 §2224

Skončení nájmu §2225 §2226 §2227 §2228 §2229 §2230 §2231 §2232 §2233 §2234

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení §2235 §2236 §2237 §2238

Zakázaná ujednání §2239 §2240 §2241

Odevzdání bytu §2242 §2243 §2244 §2245

Nájemné a jiné platby §2246 §2247 §2248 §2249 §2250 §2251 §2252 §2253

Jistota a smluvní pokuty §2254

Práva a povinnosti stran §2255 §2256 §2257 §2258

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu §2259 §2260 §2261 §2262 §2263 §2264 §2265 §2266 §2267 §2268 §2269

Společný nájem §2270 §2271

Členové nájemcovy domácnosti §2272 §2273

Podnájem §2274 §2275 §2276 §2277 §2278

Následky smrti nájemce §2279 §2280 §2281 §2282 §2283 §2284

Skončení nájmu §2285 §2286 §2287 §2288 §2289 §2290 §2291 §2292 §2293 §2294 §2295 §2296

Nájem služebního bytu §2297 §2298 §2299

Nájem bytu zvláštního určení §2300 §2301

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Základní ustanovení §2302 §2303 §2304 §2305 §2306

Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání §2307

Skončení nájmu §2308 §2309 §2310 §2311 §2312 §2313 §2314

Náhrada za převzetí zákaznické základny §2315

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých

Základní ustanovení §2316 §2317 §2318 §2319 §2320

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

Základní ustanovení §2321 §2322 §2323 §2324 §2325

Pododdíl 6 - Ubytování

Základní ustanovení §2326 §2327 §2328 §2329 §2330 §2331

Oddíl 4 - Pacht

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2332 §2333 §2334 §2335 §2336 §2337 §2338 §2339 §2340 §2341

Inventář §2342 §2343 §2344

Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

Základní ustanovení §2345 §2346 §2347 §2348

Pododdíl 3 - Pacht závodu §2349 §2350 §2351 §2352 §2353 §2354 §2355 §2356 §2357

Oddíl 5 - Licence

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2358 §2359

Výhradní nebo nevýhradní licence §2360 §2361 §2362

Podlicence §2363 §2364 §2365

Odměna §2366 §2367 §2368 §2369

Výpověď §2370

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

Základní ustanovení §2371 §2372 §2373 §2374

Omezení nabyvatele licence §2375 §2376

Rozmnoženina pro autora §2377

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele §2378 §2379 §2380 §2381

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora §2382

Zánik licence §2383

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Základní ustanovení §2384 §2385 §2386

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze §2387 §2388 §2389

Oddíl 6 - Zápůjčka

Základní ustanovení §2390 §2391 §2392 §2393 §2394

Oddíl 7 - Úvěr

Základní ustanovení §2395 §2396 §2397 §2398 §2399 §2400

Díl 3 - Pracovní poměr §2401

Díl 4 - Závazky ze schovacích smluv

Oddíl 1 - Úschova

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2402 §2403 §2404 §2405 §2406 §2407 §2408

Pododdíl 2 - Úschova cenného papíru §2409

Hromadná úschova §2410 §2411 §2412

Imobilizace cenných papírů §2413 §2414

Oddíl 2 - Skladování

Základní ustanovení §2415 §2416 §2417 §2418 §2419 §2420 §2421 §2422 §2423 §2424 §2425 §2426 §2427

Svépomocný prodej §2428 §2429

Díl 5 - Závazky ze smluv příkazního typu

Oddíl 1 - Příkaz

Základní ustanovení §2430 §2431 §2432 §2433 §2434 §2435 §2436 §2437 §2438 §2439 §2440 §2441 §2442 §2443 §2444

Oddíl 2 - Zprostředkování

Základní ustanovení §2445 §2446 §2447 §2448 §2449 §2450 §2451 §2452 §2453 §2454

Oddíl 3 - Komise

Základní ustanovení §2455 §2456 §2457 §2458 §2459 §2460 §2461 §2462 §2463 §2464 §2465 §2466 §2467 §2468 §2469 §2470

Oddíl 4 - Zasílatelství

Základní ustanovení §2471 §2472 §2473 §2474 §2475 §2476 §2477 §2478 §2479 §2480 §2481 §2482

Oddíl 5 - Obchodní zastoupení

Základní ustanovení §2483 §2484

Rozhodné území §2485 §2486

Výhradní obchodní zastoupení §2487

Nevýhradní obchodní zastoupení §2488

Povinnosti obchodního zástupce §2489 §2490 §2491 §2492 §2493 §2494

Povinnosti zastoupeného §2495 §2496 §2497 §2498

Provize §2499 §2500 §2501 §2502 §2503 §2504 §2505 §2506 §2507 §2508

Trvání obchodního zastoupení §2509

Výpověď obchodního zastoupení §2510 §2511 §2512 §2513

Zvláštní odměna §2514 §2515 §2516 §2517

Konkurenční doložka §2518

Zakázaná ujednání §2519 §2520

Díl 6 - Zájezd

Základní ustanovení §2521 §2522 §2523 §2524

Potvrzení o zájezdu §2525 §2526

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu §2527

Další náležitosti potvrzení o zájezdu §2528 §2529

Změna ceny zájezdu §2530 §2530a

Změna závazku ze smlouvy §2531

Postoupení smlouvy §2532

Odstoupení od smlouvy §2533 §2534 §2535 §2536 §2536a

Vady zájezdu §2537 §2538 §2539 §2540

Pomoc v nesnázích §2541

Náhrada škody §2542 §2543 §2544 §2544a

Zahraniční školní pobyt §2545 §2546 §2547

Společné ustanovení §2548 §2549 §2549a

Díl 7 - Závazky ze smluv o přepravě

Oddíl 1 - Přeprava osob a věcí

Pododdíl 1 - Přeprava osoby

Základní ustanovení §2550 §2551 §2552 §2553 §2554

Pododdíl 2 - Přeprava věci

Základní ustanovení §2555 §2556 §2557 §2558

Přerušení přepravy §2559 §2560 §2561 §2562 §2563

Přepravné §2564 §2565

Náhrada škody §2566 §2567 §2568 §2569

Svépomocný prodej §2570 §2571

Pododdíl 3 - Náložný list §2572 §2573 §2574 §2575 §2576 §2577

Pododdíl 4 - Společná ustanovení o přepravě osob a věcí §2578 §2579 §2580 §2581

Oddíl 2 - Provoz dopravního prostředku §2582 §2583 §2584 §2585

Díl 8 - Dílo

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2586 §2587 §2588

Způsob provádění díla §2589 §2590 §2591 §2592 §2593 §2594 §2595

Věci k provedení díla §2596 §2597 §2598

Vlastnické právo k předmětu díla §2599 §2600 §2601 §2602 §2603

Provedení díla §2604 §2605 §2606 §2607 §2608

Svépomocný prodej §2609

Cena za dílo §2610 §2611 §2612 §2613 §2614

Vady díla §2615 §2616 §2617 §2618 §2619

Oddíl 2 - Určení ceny podle rozpočtu §2620 §2621 §2622

Oddíl 3 - Stavba jako předmět díla §2623

Nebezpečí škody §2624

Právo na vyúčtování §2625

Kontrola provádění díla §2626

Skryté překážky §2627

Převzetí stavby §2628

Vady stavby §2629 §2630

Oddíl 4 - Dílo s nehmotným výsledkem §2631 §2632 §2633 §2634 §2635

Díl 9 - Péče o zdraví

Základní ustanovení §2636 §2637

Poučení §2638 §2639 §2640 §2641

Práva a povinnosti stran §2642 §2643 §2644 §2645 §2646

Záznamy o péči o zdraví §2647 §2648 §2649 §2650 §2651

Díl 10 - Kontrolní činnost

Základní ustanovení §2652 §2653 §2654 §2655 §2656 §2657 §2658 §2659 §2660 §2661

Díl 11 - Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

Oddíl 1 - Účet

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2662 §2663 §2664 §2665 §2666 §2667 §2668

Pododdíl 2 - Platební účet §2669

Pododdíl 3 - Jiný než platební účet §2670 §2671 §2672 §2673 §2674 §2675

Pododdíl 4 - Vkladní knížka §2676 §2677 §2678 §2679

Oddíl 2 - Jednorázový vklad §2680

Vkladní list §2681

Oddíl 3 - Akreditiv

Základní ustanovení §2682 §2683 §2684 §2685 §2686

Potvrzený akreditiv §2687 §2688 §2689

Dokumentární akreditiv §2690 §2691 §2692

Jiné akreditivy §2693

Oddíl 4 - Inkaso

Základní ustanovení §2694 §2695 §2696 §2697 §2698

Dokumentární inkaso §2699 §2700

Díl 12 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

Oddíl 1 - Důchod

Základní ustanovení §2701 §2702 §2703 §2704 §2705 §2706

Oddíl 2 - Výměnek

Základní ustanovení §2707 §2708 §2709 §2710 §2711 §2712 §2713 §2714 §2715

Díl 13 - Společnost

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2716 §2717 §2718 §2719 §2720

Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků navzájem §2721 §2722 §2723 §2724 §2725 §2726 §2727 §2728 §2729

Oddíl 3 - Správa společnosti §2730 §2731 §2732 §2733 §2734 §2735

Oddíl 4 - Práva a povinnosti společníků k třetím osobám §2736 §2737 §2738

Oddíl 5 - Zánik členství §2739 §2740 §2741 §2742 §2743

Oddíl 6 - Zánik společnosti §2744 §2745 §2746

Díl 14 - Tichá společnost

Základní ustanovení §2747 §2748 §2749 §2750

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě §2751 §2752 §2753

Zánik tiché společnosti §2754 §2755

Díl 15 - Závazky z odvážných smluv

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2756 §2757

Oddíl 2 - Pojištění

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §2758 §2759 §2760

Pojistný zájem §2761 §2762 §2763 §2764 §2765

Pojištěný §2766

Pojištění cizího pojistného nebezpečí §2767 §2768

Rovné zacházení §2769

Oprávněná osoba §2770 §2771 §2772 §2773

Pojistné podmínky §2774

Pojistka §2775 §2776 §2777 §2778

Povinné pojištění §2779 §2780 §2781

Pojistné §2782 §2783 §2784 §2785 §2786 §2787

Povinnost k pravdivým sdělením §2788 §2789

Změna pojistného rizika §2790 §2791 §2792 §2793 §2794 §2795

Šetření pojistné události §2796 §2797 §2798 §2799

Následky porušení povinností §2800

Přerušení pojištění §2801

Zánik pojištění §2802 §2803 §2804 §2805 §2806 §2807 §2808 §2810

Pododdíl 2 - Škodové pojištění

Rozsah §2811

Změna vlastnictví pojištěného majetku §2812

Hranice pojistného plnění §2813 §2814 §2815

Množné pojištění §2816

Soupojištění §2817

Vícenásobné pojištění §2818

Zachraňovací náklady §2819

Přechod práva na pojistitele §2820

Pododdíl 3 - Obnosové pojištění §2821 §2822 §2823

Pododdíl 4 - Obecná ustanovení o pojištění osob §2824 §2825 §2826

Skupinové pojištění §2827 §2828 §2829 §2830 §2831 §2832

Pododdíl 5 - Životní pojištění §2833 §2834 §2835 §2836

Výluka z pojištění §2837

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby §2838 §2839 §2840 §2841

Odkupné §2842 §2843

Pododdíl 6 - Úrazové pojištění §2844 §2845 §2846

Pododdíl 7 - Pojištění pro případ nemoci §2847 §2848

Pododdíl 8 - Pojištění majetku §2849 §2850 §2851 §2852

Přepojištění §2853

Podpojištění §2854

Zvláštní ustanovení §2855

Pododdíl 9 - Pojištění právní ochrany §2856 §2857 §2858 §2859 §2860

Pododdíl 10 - Pojištění odpovědnosti §2861 §2862 §2863 §2864 §2865 §2866 §2867

Pododdíl 11 - Pojištění úvěru nebo záruky §2868 §2869 §2870

Pododdíl 12 - Pojištění finančních ztrát §2871

Pojištění velkého pojistného rizika §2872

Oddíl 3 - Sázka, hra a los

Pododdíl 1 - Sázka

Základní ustanovení §2873 §2874 §2875 §2876 §2877 §2878 §2879 §2880

Pododdíl 2 - Hra §2881

Pododdíl 3 - Los §2882

Pododdíl 4 - Společné ustanovení §2883

Díl 16 - Závazky z právního jednání jedné osoby

Oddíl 1 - Veřejný příslib

Pododdíl 1 - Příslib odměny §2884 §2885 §2886

Pododdíl 2 - Vypsání ceny §2887 §2888 §2889

Oddíl 2 - Slib odškodnění §2890 §2891 §2892 §2893

HLAVA III - ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Díl 1 - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 1 - Základní ustanovení §2894 §2895 §2896 §2897 §2898 §2899

Prevence §2900 §2901 §2902 §2903

Náhoda §2904

Nutná obrana §2905

Krajní nouze §2906 §2907 §2908

Oddíl 2 - Povinnost nahradit škodu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Porušení dobrých mravů §2909

Porušení zákona §2910

Domněnka nedbalosti §2911 §2912

Porušení smluvní povinnosti §2913 §2914

Škoda způsobená několika osobami §2915 §2916 §2917 §2918 §2919

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání §2920 §2921 §2922

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi §2923

Škoda z provozní činnosti §2924

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným §2925

Škoda na nemovité věci §2926

Škoda z provozu dopravních prostředků §2927 §2928 §2929 §2930 §2931 §2932

Škoda způsobená zvířetem §2933 §2934 §2935

Škoda způsobená věcí §2936 §2937 §2938

Škoda způsobená vadou výrobku §2939 §2940 §2941 §2942 §2943

Škoda na převzaté věci §2944

Škoda na odložené věci §2945

Škoda na vnesené věci §2946 §2947 §2948 §2949

Škoda způsobená informací nebo radou §2950

Oddíl 3 - Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2951 §2952

Snížení náhrady §2953 §2954 §2955

Pododdíl 2 - Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Obecná ustanovení §2956 §2957

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení §2958 §2959

Náklady spojené s péčí o zdraví §2960

Náklady pohřbu §2961

Peněžité dávky §2962 §2963 §2964 §2965 §2966 §2967

Odbytné §2968

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení

Náhrada při poškození věci §2969

Náhrada při poranění zvířete §2970

Náhrada nemajetkové újmy §2971

Díl 2 - Zneužití a omezení soutěže

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2972 §2973 §2974

Zakázaná konkurenční doložka §2975

Oddíl 2 - Nekalá soutěž

Základní ustanovení §2976

Klamavá reklama §2977

Klamavé označení zboží nebo služby §2978

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby §2979

Srovnávací reklama §2980

Vyvolání nebezpečí záměny §2981

Parazitování na pověsti §2982

Podplácení §2983

Zlehčování §2984

Porušení obchodního tajemství §2985

Dotěrné obtěžování §2986

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí §2987

Ochrana proti nekalé soutěži §2988 §2989

Ochrana proti omezování soutěže §2990

HLAVA IV - ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ

Díl 1 - Bezdůvodné obohacení §2991 §2992 §2993 §2994 §2995 §2996 §2997 §2998 §2999 §3000 §3001 §3002 §3003 §3004 §3005

Díl 2 - Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Oddíl 1 - Nepřikázané jednatelství

Základní ustanovení §3006

Odvracení škody §3007

Záchrana cizí věci §3008

Jednání k užitku jiné osoby §3009

Společná ustanovení §3010 §3011

Oddíl 2 - Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Základní ustanovení §3012 §3013 §3014

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §3015 §3016 §3017 §3018 §3019 §3020 §3021 §3022 §3023 §3024 §3025 §3026 §3027

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §3028 §3029 §3030 §3031 §3032 §3033 §3034 §3035

Oddíl 2 - Lhůty a doby §3036 §3037

Oddíl 3 - Majetkové právo manželské §3038 §3039 §3040

Oddíl 4 - Právnické osoby §3041 §3042 §3043 §3044 §3045 §3046 §3047 §3048 §3049 §3050 §3051 §3052 §3053

Oddíl 5 - Věcná práva

Pozemky a stavby §3054 §3055 §3056 §3057 §3058 §3059 §3060 §3061

Spoluvlastnictví §3062 §3063

Katastr nemovitostí §3064 §3065

Mimořádné vydržení §3066

Opuštění nemovité věci §3067 §3068

Oddíl 6 - Dědické právo §3069 §3070 §3071 §3072

Oddíl 7 - Závazková práva §3073 §3074 §3075 §3076 §3077 §3078 §3079

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §3080

Účinnost §3081

č. 460/2016 Sb. - Čl. II

č. 163/2020 Sb. - Čl. II

INFORMACE

89

XXXXX

xx xxx 3. xxxxx 2012

občanský zákoník

Parlament xx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx České xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX X XXXX ZÁKLADNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Ustanovení xxxxxxxx řádu upravující xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx osob vytvářejí xx xxxx souhrnu xxxxxxxx právo. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nezakazuje-li xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx si xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; zakázána jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, veřejný xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx postavení osob, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Listinou xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx a ústavním xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx tento xxxxx, xxxxx x s xxxxxxx zřetelem x xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx výklad jednotlivého xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx ustoupit.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx smyslu xxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx úmyslu xxxxxxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx předpisu xxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nesmí být x xxxxxxx x xxxxxxx mravy a xxxxx vést xx xxxxxxxx nebo bezohlednosti xxxxxxxxx obyčejné xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Soukromé xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx člověka x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxx rodiny xxxx lidí jemu xxxxxxxx takovým způsobem, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx spočívá zejména xx zásadách, že

a) xxxxx xx právo xx ochranu xxxxx xxxxxx a xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, rodičovství x manželství xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; nikdo xxxx také xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx,

x) daný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx být xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x jen zákon xxxx stanovit, xxx xxxxxxxxxx xxxxx vzniká x zaniká, x

x) xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x dalších obecně xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

(1) Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x schopnost xxxxxx jej x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x že xx xxxxx xx xx může v xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx právní xxx určitý xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx mysli xxxxxxxx, xxxxx si důvodně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx zvážení xxxxxxxxx, které jí xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx určitý xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxx xx xxxxxxx xxxx ve xxxxx x xxxxx xxxxxx přihlásí x xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx určitého povolání xxxx xxxxx, xxxx xxx najevo, xx xx schopen xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx je x jeho xxxxxxxxx xxxx stavem xxxxxxx. Xxxxx-xx bez xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx k xxxx xxxx.

(2) Proti xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx povahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx ten, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx jednat x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xx svého nepoctivého xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx nesmí xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyvolal xxxx nad kterým xx kontrolu.

§7

Má xx za xx, xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Díl 2

Užití předpisů xxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Občanský xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx zákoníkem x xxx xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx lze xxxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx zákon.

§10

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx rozhodnout xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx případu xx do obsahu x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx takové xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x zásad, xx xxxxx spočívá xxxxx zákon, xxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx života x x přihlédnutím x xxxxx právní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi x xxxxxxx xxxxxxxxxx práv x povinností.

§11

Xxxxxx ustanovení x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx xx závazků x xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx přiměřeně x xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§12

Xxxxx, xxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx vykonávajícího xxxxxxxx moc (xxxx xxx "orgán xxxxxxx xxxx"). Xxxx-xx x xxxxxx stanoveno xxxx xxxxxx, xx tímto xxxxxxx veřejné xxxx xxxx.

§13

Xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx ochrany, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx případ, xxxxx xxx xxx rozhodnut x xxxxx se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx znacích; byl-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx každý, xxx xx xxxxxx xxxxxx ochrany, právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx této odchylky.

§14

Svépomoc

(1) Každý xx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx x xxxxx xxxxx xxx, xx-xx xxxx právo xxxxxxxx x je-li xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Hrozí-li neoprávněný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, kdo je xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx jako xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx však xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx, xxx x xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXXX II

OSOBY

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx mít x mezích právního xxxx práva x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx nabývat xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx (právně xxxxxx).

§16

Právní xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx; xxxxx-xx xxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx.

§17

(1) Xxxxx může xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx uložit xxx xxxxx a jen xxxx xx lze xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx někdo právo xxxx uloží-li xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx, přičte xx xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx právního případu xxxxxx.

§18

Osoba je xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxx xxxxxx xx vrozená, xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x způsob xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx x xxxxx se xxxx xxxxx; xxxxx-xx xx xxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx. Xxxxxxxxxx se ani x xxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxx xxxxx, x kterém zákon xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx bez xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx mít xxxxx x povinnosti, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Právnické osoby xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, podle nichž xxxx zřízeny; xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§21

Xxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Jiný právní xxxxxxx stanoví, xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxx, sourozenec x manžel nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále jen "xxxxxxx"); xxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx za osoby xxxx navzájem xxxxxx, xxxxx xx xxxx, xxxxxx utrpěla xxxxx x nich, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx vlastní. Má xx xx to, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx xxxxx trvale xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx zákon x ochraně třetích xxxx zvláštní podmínky xxxx omezení xxx xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x užití xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx, platí xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jejího statutárního xxxxxx xxxx xxx, xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx jako xxxx člen xxxx xx základě dohody xx jiné xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxxxx osoby

Oddíl 1

Xxxxxx ustanovení

§23

Člověk má xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxx odpovídá xx xxx xxxxxxx, xx-xx s xx xxxxxxxx je x xxxxxxxxx. Xxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx stavu, x xxxx xx jinak xx své xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx stavu xxxxxxx.

§25

Na xxxxxx xxxx xx hledí jako xx již xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxx zájmům. Xx xx xx to, xx se xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx však xxxx, xxxxx xx na xx, xxxx xx xxxxx xxxxxx.

§26

Důkaz xxxxx

(1) Xxxx xxxxxxx se prokazuje xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx prohlédnutí xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx mrtvého xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxxx člověka xx xxxxxxx x xxx xxxxxx soud, pokud xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx jeho smrt xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx. X xxxxxxxxxx xxxx xxxx den, který xxxxx za xxx xxxxx.

§27

Xxxxxx-xx xxxxxx následek xx skutečnosti, že xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, x xxxx-xx xxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, má xx xx to, xx xxxxxxx zemřeli xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxx-xx xxxxx, xxx člověk xxxxxx, xx xx za xx, že xx xxx xxxxx xxx, xxx bylo nalezeno xxxx tělo.

(2) Xx xxxxx, kde xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx to, xxx naposledy xxxxxxx xxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukční xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Má xx xx xx, xx xxxx xxxxx xxxxxxx je den xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pohlaví xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx na xxxx xxxxxx x majetkové xxxxxx; manželství nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx muže x ženy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dítěti x x xxxxxx majetkových xxxxxxxxxxxx x právech x xxxx po xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxx x právech xxxxxxxxxxx manželů xx xxxxxxxxxx dítěti x x xxxxxx majetkových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx po xxxxxxx; soud xxxxxxxx, x xx i xxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§30

Zletilost

(1) Plně xxxxxxxxxx xx člověk xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx dovršením xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx manželství, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§31

Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx do xxxxxx přiměřeným xxxxxxxx x xxxxx vyspělosti xxxxxxxxxxx jeho xxxx.

§32

(1) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xx xxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x určitému xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx zákonem zvlášť xxxxxxxx; xxxxxxx může xxx následně xxxxxx x xxxx zpět.

(2) Xx-xx zákonných xxxxxxxx xxxx, postačí, projeví-li xxxx xxxxx osobě xxxx alespoň xxxxx x xxxx. Xxxxx-xx xxxx vůči xxxxx xxxxx více xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxxx žádného x nich.

§33

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx nezletilého, který xxxxxxx plné xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx činnosti, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx, xxx jsou s xxxxx xxxxxxxx spojena. X xxxxxxxxx souhlasu xx xxxxxxxx přivolení xxxxx.

(2) Přivolení xxxxx xxxxxxxxx podmínku xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx výkon určité xxxxxxxxx činnosti xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Tito nezletilí xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, reklamní xxxx xxxxxxxxx činnost xx podmínek stanovených xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx let, xx xxxx xxxxxxx k xxxxxx xxxxxxx práce xxxxx jiného právního xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku.

§36

Nezletilý, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, není xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx jednat xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx i xxxx xxxxxxx zástupce potřeboval xxxxxxxxx soudu.

§37

Xxxxxxxx svéprávnosti

(1) Navrhne-li xxxxxxxxx, který není xxxx svéprávný, xxx xx soud přiznal xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxx xx xxxxx x obstarat xx xxx záležitosti a xxxxx x návrhem xxxxxxxx xxxxxxx zástupce xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx podmínek xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxx zákonného xxxxxxxx, pokud nezletilý x xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx projevit xxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxxxx spravovány xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx je spravovala xxxxxx osoba, nebo xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Nemá-li xxxxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxx xxx učiněno xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xxxxxx x sobě uvede x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx nichž ho xxx zjistit.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx, které xx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx zájem x xxxxxx nevidomé, xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx musí xxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxx xxxxxxx potvrdit xxxxxxxxx prohlašujícího jednat x obsah xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx pořízeného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, kdo xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx sepsal, xxxxxx xxxxx o xxx, xxx prohlášení xxxxxxx, xxx je xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx neumí nebo xxxxxx číst nebo xxxx, xxxx xx xxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nevidomý, xxxx xxxxx, která xxxxx nebo xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx svědky xxxxxxx, xx xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxx vůli.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, musí xx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dorozumívání, xxxxx xx xxxxxxx, a xx svědkem, který xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx ovládat xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxx, xx listina xxxxxxxx xxxx pravou xxxx.

§41

(1) K výslovnému xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx, má xx xxxxxx odvolání.

§42

Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§43

Xxxxx-xx xx okolnosti xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx neučinil xxxx xx je xxxxxx s xxxxx xxxxxxx, xxxx prohlášení xxxxx xxxx zruší, xxxxx xx jinak xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, hrozila závažná xxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx prohlášení xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx způsobu dorozumívání, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§44

Je-li prohlášení xxxx xxxx xxxxxxxx neplatné, xxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx příčiny xxxxxxxxxx o vůli xxxx, kdo je xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxx duševní xxxxxxx xxxxxx obtíže, xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx xx svéprávnosti, xxxx si x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx i xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx s xxxx xxxxxxxxx přítomen xxx xxxx právních xxxxxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx údaje a xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x písemné xxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, odporují-li xxxxx xxxxxxxx xxxxxx podporovaného.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zájmy xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obohatit.

(2) Xxxxxxxx postupuje při xxxxxx xxxxx povinností x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx právně xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx podpis s xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx má x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxxxxxx.

§48

Xx xxxxx podporovaného xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odvolá; xxxx xx xxxxxx x x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx domácnosti

§49

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx zástupce, samostatně xxxxxx jednat, může xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, předek, sourozenec, xxxxxx nebo partner, xxxx xxxxx, xxxxx xx zastoupeným xxxx xxxx xxxxxxx zastoupení xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx dá zastoupenému xx vědomí, že xx bude zastupovat, x srozumitelně xx xxxxxxxx povahu x xxxxxxxx zastoupení. Xxxxxxx-xx xx člověk, xxxxx xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xx xxxxxx zastoupení xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx zastoupeného, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dorozumívání, xxxxx xx zastoupený zvolí.

§51

Xxxxxxxx dbá x xxxxxxx zájmů xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx jeho xxxx x o xx, aby xxxxxx xxxx života xxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx a xxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§52

(1) Xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xx obvyklé xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Zástupce xxxx xxxx xxxxxxxx udělit xxxxxxx x xxxxxx xx duševní xxxx xxxxxxx integrity člověka x trvalými xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxx x xxxxxx zastoupeného x rozsahu potřebném xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx měsíčně xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx. Jedná-li xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx xx, xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxx z xxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xx zástupce xxxx zastupoval; k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x rozsahu, v xxxxx xx zastoupený xxxxxxxxx xxxxxx jednat.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§55

(1) X xxxxxxx svéprávnosti xxx xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx práv x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx svéprávnost xxxxxxx xxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx mu xxxxx závažná xxxx x nepostačí-li xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx.

(2) Xxxx vyvine xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx názor xxxxxxx, x xxxxx svéprávnosti xxxxxxxxx, x to x xx použití xxxxxxxx xxxxxxx dorozumívání, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§57

(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx člověka x xxxxxxx, v xxxxx člověk xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a vymezí xxxxxx, x jakém xxxxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxx jednat xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx, xxxx xx xxxx o xxxx důvodem x xxxxxxx svéprávnosti.

§58

Soud může x xxxxxxx řízení x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xx-xx to xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§59

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x určitou xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx její xxxxxxxx, xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xx tři xxxx. Xx-xx xxxxxx, že xx stav xxxxxxx x této době xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxx delší, xxxxxxx xxxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxxxx doby xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx až xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx rok.

§60

Xxxxx-xx xx okolnosti, xxxx své rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, a to x xxx xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx-xx soud o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx byla xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx xxxxx nepodá, zjistí xxxx xxxx stanovisko. Xx-xx xxxx osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

X xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx člověku xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx opatrovance, k xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx blízkých, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, a xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedůvěru xxxxxxxxxxx x opatrovníkovi.

§63

Xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nezpůsobilou xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx x rozporu se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx x omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx života.

§65

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx opatrovníka, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx za xxxxxxxx, jen xxxxxx-xx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx učiní, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Jednal-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ač xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxx, xxxxx xx opatrovník xxxxxxxx. To platí x v případě, xx xxxxxx právní xxxxxxx schválil xxxxxxxxx xxx poté, xx xxxxx svéprávnosti.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx

§66

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx svéprávného xxxxxxx, xxxxx opustil xxx xxxxxxxx, nepodal x xxxx xxxxxx x xxxx x něm xxxxx, xxx xx xxxxxxx. Soud xxxxx x xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Prohlášení xx nezvěstného xx xxxx stát xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx má xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx, spoluvlastníka, xxxxxxxxxxxxxx nebo korporace, xx xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§67

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, k xxxx xx jinak xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hlasu nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstnou, xx x xxxx xxxxxxxxxxx nepřihlíží; xx xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx jedná, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx tak činit x x přihlédnutím x xxxx xxxxxx.

(2) Xx právní xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx souhlasu nebo xxxxxx nezbytného xxxxxxx xxxx nezvěstného xxxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx dříve, xxx xxx za xxxxxxxxxxx prohlášen, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xxxx xx jednání xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xxx prohlášen xx xxxxxxxxxxx.

§68

Navrátí-li se xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx jmenuje-li správce xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x dnem, xxxxx platí za xxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§69

Kdo xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx za xxxxxx xxxxxxxx prohlášení, pro xx, xx se xxx nich xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx.

§70

Xxxx-xx za nezvěstného xxxxxxxxx ten, xxx xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx není xxxx, xxxxxxx jednat v xxxxx nezvěstného, xxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx zanedbává, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx 4

Domněnka smrti

§71

(1) Xx návrh xxxxx, xxxxx xx tom xx právní xxxxx, xxxxxxxx soud za xxxxxxx člověka, x xxxx lze xxx xxxxxxx xx to, xx zemřel, x xxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxx za xxx jeho smrti.

(2) Xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx hledí, xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx manželství xxxx, který xx xxxxxxx xx xxx xxxx smrti; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Byl-li xxxxxx xxxxxxxxx xx nezvěstného x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx pochybnosti, zda xx xxxxx xxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx, může xx soud prohlásit xx mrtvého na xxxxx osoby, xxxxx xx xxx xx xxxxxx zájem, x xxxx den, xxxxx xxxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx. Xx se xx xx, že tento xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Člověka, který xxx xxxxxxxxx za nezvěstného, xxx prohlásit za xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxx od xxxxx xxxx, v xxxx xxxxx x prohlášení xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx však xxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, z xxx xxx soudit, xx xxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx. V takovém xxxxxxx xx postupuje xxxxx §74 xxxx 75.

§74

(1) Člověka, xxxxx xx xxxx nezvěstný xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, nepodal x xxxx xxxxxx x xxxx o xxx známo, kde xx xxxxxxx, avšak xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx prohlásit xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx, x němž xx xxxxxxxx poslední xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osmnáctého xxxx xxxx, xxxxx prohlásit xx xxxxxxx před xxxxxxxxx xxxx, x xxxx uplyne xxxxxx xxx xxx od xxxx xxxxxxxx.

§75

Člověka, který xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byl x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxx od xxxxx xxxx, v xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx lze usuzovat, xx byl x xxxxxxx těchto xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§76

(1) Byl-li xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx dříve xxxx později, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx je xxxxxx, x xxxxxxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Byl-li proveden xxxxx xxxxx smrti, xxxxxxx xx odstavec 1 obdobně.

Xxxxx 5

Jméno a xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x příjmení, popřípadě xxxx xxxxx jména x xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx jméno x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx ochranu xxxxx xxxxx x xx xxxx k xxxx.

(2) Xxxxxx, který v xxxxxxx styku xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, nese xxxxxxxx xxxxx a xxxx z xxxx xxxxxxxxx.

§78

(1) Člověk, xxxxx xxx dotčen xxxxxxxxxxxx xxxxx práva ke xxxxx nebo xxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx od xxxxxxxxxxxxx zásahu upuštěno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx nemůže-li x jiné příčiny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxx, může xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, předek nebo xxxxxxx, ledaže dotčený, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx to xxxxxxx.

(3) Xxxx-xx xx neoprávněný xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxx to xxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rodiny, xxxx xx xxxxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx dotčenému xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx

(1) Člověk xxxx xxx určitý obor xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx újmu platnosti, xx-xx xxxxxx, xxx xxxxxx, x nemůže-li xxxxx strana mít xxxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§80

Bydliště

(1) Člověk má xxxxxxxx x xxxxx, xxx xx zdržuje x xxxxxxx xxx xxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx trvale; xxxxxx úmysl může xxxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxx skutečné xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx tomu, xxx xx v dobré xxxx xxxxxx uvedeného xxxxx, nemůže xxxxxx xxxxxxx, xx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx bydliště, xxxxxxxx se xx xx xxxxx, xxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx zjistit, xxxxx xxx-xx xx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx bydliště xxxxxxx xxxxx, kde má xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§81

(1) Xxxxxxxx xx osobnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx povinen ctít xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxx xxx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx požívají xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx zdraví x xxxxx žít x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vážnost, xxxx, soukromí x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx, aby xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx odstraněn xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx člověka xx xxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxx kterákoli x osob xxxx xxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx-xx neoprávněný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx s xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoba; xx xxxx života xxxx xxx xxxx xxxxxx a x xxxx souhlasem. Xxxx-xx xxxxxx schopen xxxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Po xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx může domáhat, xxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx upuštěno x aby byly xxxxxxxxxx xxxx následky.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxx jakýmkoli způsobem xxxxxx xxxxxxx tak, xxx xxxxx zobrazení xxxx xxxxx určit xxxx totožnost, xx xxxxx jen x xxxx xxxxxxxx.

§85

(1) Rozšiřovat podobu xxxxxxx je xxxxx xxx x jeho xxxxxxxx.

(2) Svolí-li xxxxx x zobrazení xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx, platí, že xxxxxxx x k xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je mohl xxxxxxxx k okolnostem xxxxxxx předpokládat.

§86

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx soukromí xxxxxx, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxx. Zejména xxxxx xxx svolení xxxxxxx narušit jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx soukromý xxxxx xxxx xxxxxxxxx o xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx záznam, xxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx životě člověka xxxxx xxxxxx, nebo xxxxxx xxxxxxx o xxxx soukromém xxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx chráněny x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povahy.

§87

(1) Kdo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx projevů xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx je xxxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx podstatná xxxxx okolností xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x toho xxxxxxxx xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Svolení xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx obrazový xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiných osob.

(2) Xxxxxxx není xxxxx xxx x případě, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam xxxxxx xxxx xxxxxxx na xxxxxxx zákona x xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx vystoupí x záležitosti xxxxxxxxx xxxxx.

§89

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx také xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§90

Zákonný xxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záznamu nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Pododdíl 3

Xxxxx xx xxxxxxx a tělesnou xxxxxxxxx

§91

Xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx.

§92

(1) Xxxxxx xxxx xx xxx právní xxxxxxxx x po xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

(2) Nejsou-li lidské xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx pohřebišti, má xx xxxxxx vydání xxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx xxxx svou xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx postupně xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxx x xxxx xxxx odmítnou-li xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxx.

Xxxxx xx integrity

§93

(1) Xxxx případ xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx nikdo xxxxxxxxx xx integrity xxxxxx člověka xxx xxxx xxxxxxxx uděleného x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x jeho možných xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx mu xxxx xxxxxxxxx závažná xxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dotčeného.

(2) Xxxxxxx zástupce může xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx do integrity xxxxxxxxxxxx, xx-xx to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§94

(1) Kdo xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx zákrok, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx předpokládat, xx druhá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx, jakož x to, xxx xxxxxxxx x úvahu xxxxxxxx i xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx jiného xxxx xxxxxxx zástupce, podá xx xxxxxxxxxx i xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx schopen úsudku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxx.

§95

Nezletilý, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxx xxxx xxxx xxx, xx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jeho xxxx x xxxxx-xx xx x zákrok xxxxxxxxxxxxxxx trvalé nebo xxxxxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx-xx být xxxxxxxx část těla, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Písemnou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) lékařskému pokusu xx člověku, nebo

b) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nevyžaduje; xx xxxxxxx, jedná-li xx x kosmetické xxxxxxx nezanechávající xxxxxx xxxx xxxxxxx následky.

§97

(1) Udělený souhlas xxxx xxx odvolán x jakékoli formě, x xxxx xx xxx xxxxxxx souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx xxx xxxxxxx xxxxxxx forma, xx se za xx, xx byl xxxxxx. Při nejistotě, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx x jiné xxx xxxxxxx xxxxx, xx má xx xx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxx-xx člověk xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx přechodnou, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxx z xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx manžela, x není-li, xxxxxxx xxxxxx, popřípadě xxxx xxxxx blízké, xxxxx xx lze xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pokud xx xxxxxx, xx xxxxxxx nebezpečí x xxxxxxxx. Xxxx-xx možné xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x výše uvedených xxxxxxx, xxxx souhlas xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, která x xxxxxxxx osobu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx x při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx známá xxxxx člověka, xx xxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx.

§99

Xx-xx život xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxx ve xxxxx xxxxx xxxxxx xxx v jiné xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxxxx.

§100

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dovršil xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx zákroku xxxxx xxxxxxxx, třebaže xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. To platí x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx osobě, xxxxx xxxx plně xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xx zásahem xx xxxxxxxxx xxxxx uvedené x xxxxxxxx 1, xx si jej xxxx osoba přeje, xxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx souhlasem xxxxx.

§101

Xx-xx xxx zasaženo xx integrity xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx trvalé, neodvratitelné x vážné následky xxxx xxxxxxxx spojeným x vážným nebezpečím xxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx provést xxx x přivolením soudu. Xxx xxxx dotčeno xxxxxxxxxx §99.

§102

Soud xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §100 xxxx 101, xx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, po jejím xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxx.

§103

Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx člověka, xxxxx xxx ve xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx se x xxx xxxx, a xxxxx-xx xxx x xxxxxxx souhlas, xxxx xx xxx, xxxxxxx xx jeho xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, jaký xxxxxx xxx na xxx xxxxxxxx, a xxxx xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx následcích x x riziku xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx

§104

Xxxxxxx člověka xxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo ho x xxx bez xxxx xxxxxxxx držet xxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx podmínky, xx xxxxxxxxx péči x xxxx osobu xxxxx zajistit mírnějším x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podání xxxxxx xx xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx, aby xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx.

§105

(1) Xx-xx člověk xxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xx-xx x xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx osobě xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx mu xx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx služeb do 24 xxxxx xxxxx; xx platí i x xxxxxxx, xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x učiněném xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xx člověku převzatému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x takovém xxxxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, zákonného důvodu xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx tak, xxx xx xxxxxx mohl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxx následky; xx-xx xxxxxx xxxxxx zákonného xxxxxxxx, opatrovníka nebo xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx také xxxx.

§107

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx uplatnit xx xxxxxxxx člověka xxxx jménem xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx s xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx držením x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx.

§108

Xxx xxx xx xxxxxxxx poskytujícího xxxxxxxxx xxxx převzat xxxx xxx je x xxx xxxxx, má xxxxx projednávat xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx podpůrcem xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§109

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx jeho zdravotní xxxx, xxxxxxxxx dokumentaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projevit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezávislý xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx x na xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx x důvěrník xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xx přezkoumání xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 2, xxxx xxx xxxxxxx jeho výkon xxx, aby soud xxxx xxxxxxxxx výsledky xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§110

Rozhodl-li xxxx o xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§111

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx, xx právo dozvědět xx, jak x xx xxxx naloženo. Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx lidského xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotnickým, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomu dal xxxxxxx. X použití xxxxxx xxxxx těla xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X tom, co xx původ x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx, co x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§112

Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx jen za xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, jedná-li se x xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx bez xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx přirozenou cestou xxxxxxxx; ty lze xxxxxxxxx xxxxxx i xx odměnu a xxxxx xx na xx jako xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6

Ochrana xxxxxxxx xxxx xx smrti xxxxxxx

§113

(1) Xxxxxx xx xxxxx rozhodnout, jak xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxx s xxxx tělem.

(2) Xxxxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxxxx tělo xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx zákon.

§114

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx mít xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx zemřelého, x xxxx-xx xx, xxxx xxxxxxxxx; xxxx-xx xxxx, xxx xxxxxxxxx rodiče x xxxx-xx jich, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx, xxx rozhodnou jejich xxxx a xxxx-xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx x osob xxxxxxxx; není-li xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx obec, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se hradí x xxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx nestačí xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohřbu, xxxx xx zesnulý xxxx, xxxx být xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx čí xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nestačí x xxxx-xx xxxxx ochoten xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§115

§115 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§116

§116 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§117

§117 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxxx osoby

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxx xx svého xxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x když nejsou xxxxxxx vést účetnictví xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Veřejné rejstříky právnických xxxx

§120

(1) Do xxxxxxxxx xxxxxxxxx se x xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx den xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx zániku, xxxxx i xxxx xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxx činnosti, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupuje, x xxxxx o xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnických xxxx, xxxxx xxxxxxxxx osoby xx do nich xxxxxxxx x xxx, xxxx které další xxxxx xx do xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx se x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírka xxxxxx. Veřejné rejstříky xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx každému; xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx x pořizovat xx x xxxx xxxxxx, opisy xxxx xxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxx skutečnost, oznámí xxxxxxx osoba xxxx xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx změnu xx xxxxxxxxx rejstříku xxx zbytečného odkladu xxxxxx.

§121

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx jedná xxxxxxxxx údaji zapsanému xx veřejného xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx neodpovídá skutečnosti.

(2) Xxx-xx xxxx zapsaný xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, nemůže se xxx, xxxxx xx xxxx xxxx, vůči xxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; prokáže-li xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxx zapsanému xxxxxxxxxx.

Ustavení x vznik xxxxxxxxx osoby

§122

Právnickou osobu xxx xxxxxxx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx právní xxxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx činnosti, xxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jak se xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx přímo. Určí xxx, xxx jsou xxxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124

Neuvede-li se, na xxxx xxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x zakladatelské xxxxxxx.

§126

(1) Právnická xxxxx xxxxxx dnem zápisu xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická xxxxx xxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxxx není xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx stanoví, xx xxxxxxx xxxxxxxxx je x založení xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci.

§127

Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxx již před xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx; xxxxx-xx více xxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx účinky xxxxxx xxxxxxx pro xxxx do xxx xxxxxx xx svého xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zavázána xx xxxxxxx. Převezme-li xx, xx xxxxxx zúčastněným xxxxxx, xx xxx xxxxxxx.

§128

Po xxxxxx právnické xxxxx xx nelze xxxxxxx určení, že xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxx důvodu xxxxxx její xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

(1) Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x bez xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx chybí,

b) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) právní xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx §145 xxxx

x) právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxx je x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Dnem, xxx je právnická xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vstupuje xx xxxxxxxxx.

§130

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx §129 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, jedná-li xx x závadu, xxxxxx xxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxx x povinnosti, xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

§132

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x obsahovat xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx nesmí xxx xxxxxxx.

§133

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx jméno xxxxxxx, x xxxxx má xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx člověk xxx, lze xxxx xxxx jméno x xxxxx právnické xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx, aniž xxx souhlas, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x pokud xxxx xx, xxxxxxx xxxxxx.

(2) Bylo-li x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příjmení x xx-xx pro to xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx §78 odst. 3 obdobně.

(3) Xxx xx xxxxx udělit xxxxxxx k užití xxxxx člověka x xxxxx právnické xxxxx, xx xxxxx xxx xxxxxxx odvolat, x xx x když xxx xxxxxx xx xxxxxxx dobu; bylo-li xxxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxxxxx xx x xxxx, xxxxxxxxxx-xx odvolání xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvod. Byl-li xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx dobu xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx odvolávající xxxxxxxxx xxxxx škodu x toho vzniklou.

§134

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvek xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, je-li xxx xx důvod v xxxxxx vzájemném xxxxxx. X v tom xxxxxxx musí xxx xxxxxxxxx x xx xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prvek xxxxx jiné xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx bez xxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §133 xxxx. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxxx svého xxxxx x xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx újmu xxx neoprávněný zásah xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx užitím názvu, xx xxxx xxxxxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Xxxxxx ochrana náleží xxxxxxxxx osobě proti xxxx, kdo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxx xxxx soukromí, ledaže xx jedná x xxxxx vědecké či xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx; xxx takový xxxxx xxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxxx.

§136

Sídlo

(1) Xxx ustavení xxxxxxxxx osoby xx xxxx její sídlo. Xxxxxxxx-xx xx klid x xxxxxxx x xxxx, xxxx xxx xxxxx x x xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx osoba do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx název xxxx, xxx je xxxxx právnické osoby; xx veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zapsat xxxxx xxxxxx sídla.

§137

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxx skutečného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže právnická xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx místě.

Přemístění xxxxx

§138

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx v xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx to xxxxxxxxxxx xxxxxx řád xxxxx, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxx x právnickou osobu xxxxxxxxx xxxxx §145.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x návrhu xx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxxxx českým xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx právnické xxxxx.

(3) Vnitřní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx českým právním xxxxx. Českým xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx právnické osoby, xxxxx vznikly xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do tuzemska.

§139

Xxxxxxxxx xxxxx, která xx sídlo x Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx veřejnému xxxxxxx a pokud xx připouští právní xxx xxxxx, xx xxxxx xx xxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx adresy xxxxxx sídla x xxxxxx formy xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx předpokládaného přemístění xxxxx. Věřitelé mají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, dojde-li xx xxxxxxxxxx xxxxx ke xxxxxxxx dobytnosti jejich xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx o dostatečném xxxxxxxxx a o xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx a xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx právnická xxxxx zajištění xxxxx xxxxxxxxxx soudu, ručí xx dluhy, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu vyjma xxxx, kteří prokáží, xx xxxxxxxx dostatečné xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, má xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx ručí xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx, které xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ručí xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§142

Přemístění sídla xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxx adresy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§143

Xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx xxxxx §138 xx 142 xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx osob

§144

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x soukromém xxxxx. Xxxx její xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, ke xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx jen xxx xxxxxxx zvláštních xxxxxxxx.

§145

(1) Zakazuje se xxxxxxx právnickou xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx xxxxxx

x) xxxxxxx nebo omezení xxxxxxxx, politických xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxx jejich xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyznání x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) podpora násilí xxxx

x) řízení orgánu xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zákon ozbrojení xxxx xxxxxxxxx ozbrojené xxxxxx výslovně xxxxxxxx xxxx xxxxxx, nebo x právnickou xxxxx, xxxxx nakládá xx xxxxxxxx x souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx, xxxxx o xxxxxxxxxx osobu, jejíž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxx

§146

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx v xxxxxxx xx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx x dosahování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poctivých zdrojů x xxxxx hospodárně xxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§147

§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§148

§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§149

§149 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§150

§150 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxx osoby

§151

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx právnické xxxxx.

§152

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx tvoří xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) nebo x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx osoba, xxxxx xx členem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx povolána (xxxx jen "člen xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxx plně xxxxxxxxx. Xx platí x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx voleného xxxxxx xxxx právnické xxxxx.

(3) Týká-li xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx nezletilých xxxx xxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx x není-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, že členem xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx může xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx svéprávností.

§153

(1) Xxxxx, jejíž xxxxxx xxx osvědčen, xx xxxx xxxx xxxxxx voleného orgánu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx ji xx xxxxxx xxxxxxxx; xx neplatí, pokud xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxx roky.

(2) Byl-li xxxxxxxx úpadek xxxxx, xxxxx xx členem xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xx xx xxxxxx povolal.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx na xxx xx xxxxxx xxxxx, xxx člena xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx neplatí, rozhodl-li xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx, co se x osvědčení xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx má xx xxxxxx setrvat.

§154

Je-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx fyzickou osobu, xxx ji x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx.

§155

(1) Byl-li xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx povolán xxx, kdo x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx způsobilý, xxxxx xx xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx po xxxx povolání do xxxxxx zákonnou xxxxxxxxxxx xxx členem xxxxxxxx xxxxxx, xxxx funkce xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx, nebo xx-xx povolání neplatné, xxxxxxxx se xx xxxxx nabytého x xxxxx xxxx.

§156

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx sboru. Xx xxxxxxx usnášet xx xx přítomnosti xxxx xxxx účasti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx určitých xxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 xx nepoužije. Xxxxxxxxx působnosti nezbavuje xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx právnické osoby xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xx-xx rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Byl-li xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx některého x xxxxx, xx tento xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx rozhodnutí.

§158

(1) Zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx vyšší xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx postup, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxx xxxxxxxx x písemné xxxxx xxxx s xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx předsedajícího.

§158x

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx celou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu i x xxxxxxxxx.

(2) Rozhoduje-li xxxxx xxxxx odstavce 1 mimo xxxxxxxx x písemné xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x všechny dokumenty xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby x právním xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx nástupce. Zrušuje-li xx právnická xxxxx x likvidací, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uchování xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx určená xxxxxx. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x třetí xxxxxxx xxxxxxxx dokumentů xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§158a vložen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 33/2020 Sb. s xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§159

(1) Xxx přijme xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se, xx ji xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo při xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x toho xxx sebe xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx však xxxxxxx xxxx, aby člen xxxxxxx xxx jednotlivý xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxx xxxxx nahradit, xxxx xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxx dluh x rozsahu, v xxxxx škodu nenahradil, xxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§160

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zaniká xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx

§161

Xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx ho x xxxx xxxxxxxxx, neplyne-li xx xxx x xxxxxxxxx. Kdo xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx podpis, xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162

Xxxxxxxxx-xx právnickou xxxxx xxxx jejího orgánu xxxxxxxx zapsaným do xxxxxxxxx rejstříku, nelze xxxxxxx, xx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx stiženo xxxxx, xxxx xx člen xxxxxx xxxxxxx usnesení xxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§164

(1) Člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Náleží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx samostatně. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu jednali xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byl-li xxxxxxx x určitému právnímu xxxxxxx.

§165

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxx potřebný x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx členy xxxx xx xxxx než xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx postupem xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; jinak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x bez xxxxxx, xxxxxxx se x xxx xxx xxx xxxxxxxx dozví.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, a to x xxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx člena xxxxxxxxxxxx orgánu x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx osoby x xxxx-xx právnická xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§166

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx její xxxxxxxxxxx x rozsahu xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxx rozhoduje xxxx, xxx xx jeví xxxxxxxxxx. Xx je xxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx členem xxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Omezení zástupčího xxxxxxxxx xxxxxxxx předpisem xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx-xx xx být známo.

§167

Právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osobě.

Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

§168

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxx právním jednáním, xxxxxxxxx xxxx, rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx důvodů xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§169

(1) Xx zrušení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx celé xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebo stanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Neplyne-li x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, zda xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx xxx likvidace, xxxxx, xx xx xxxxxxx x likvidací.

§170

Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x likvidací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx účelu likvidace.

§171

X likvidací se xxxxxxxxx osoba xxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx, jinak dnem xxxx xxxxxxxxx, nebo

d) xxxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx den xxxxxxxx.

§172

(1) Soud na xxxxx toho, xxx xx xxx osvědčí xxxxxx zájem, nebo x xxx návrhu, xxxxx právnickou xxxxx x nařídí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx xxxx, xx xx závažným xxxxxxxx xxxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxx nadále xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx,

x) xxxx déle xxx dva xxxx xxxxxxxxxx xxxxx schopný xxxxxxx xx, nebo

d) xxx stanoví xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx právnickou osobu x důvodu, který xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví přiměřenou xxxxx x odstranění xxxxxxxxxx.

§173

(1) Zrušuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, zrušuje se xxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxx úpadek xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx likvidace xxxxxxxx xxxxxxxx po splnění xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx nepostačující; xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx se po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

§174

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxx, rozdělení x změna xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx změnit xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx zákon.

§175

(1) Xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx právního jednání, xxxxx x přeměně xxxxx, x xxxxx xxxxxx xxxxx přeměny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§176

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxx, xx xxxxx xx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxx předcházejícímu xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku. K xxxxxxxxxx xxx sestaví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahajovací xxxxxxx.

§177

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby zapisované xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx tak, aby xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx zápis xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx x více xxx xxxxxxx měsíců.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx v kterémkoli x xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx.

§178

(1) Fúze xx xxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx nejméně xxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxxxxxxx nebo xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx zúčastněných xxxx zaniká; práva x xxxxxxxxxx zanikajících xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx na xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx.

(3) Xxx splynutí zanikají xxxxxxx zúčastněné xxxxx x xx jejich xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx jako xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx xxxxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§179

(1) Právnická osoba xx xxxxxxxxxxx rozděluje xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx osob, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx osobami (xxxx xxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx osoba xx xxxx založit x odštěpením, nebo xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Rozdělení xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx způsoby xxxxxxxxx, xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx rozdělovaná xxxxxxxxx osoba zaniká x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx několik nástupnických xxxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) xxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx jako osoby xxx xxxxxxxxxx, jedná xx x rozštěpení xxxxxxxxx,

x) mají-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozdělením xxxxxx vzniknout, xxxxx xx x rozštěpení xx založením nových xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx se rozdělovaná xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx nezaniká, ale xxxxxxxxx část xxxxxx xxxx a povinností xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx založenou xxxxxxxxxxxx osobu.

§180

X xxxxxxxxx uvedených x §179 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§181

Xxxxxxx x rozdělovat xx mohou xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxx xxxxx.

§182

Přechází-li xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx jmění xx nástupnickou xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci x xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx tento xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§183

(1) Při změně xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxx xxxxxx xxxxx se xxxx, xxxxx se xxxx xxxx právní xxxxxx, x jde-li x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxx, x xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx právního předpisu, xxxxxxx xxxxxxxxx osoba x xxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx změny právní xxxxx, xxxxx předcházet xxx rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxx o změně xxxxxx formy xxxx xxx tři xxxxxx.

§184

(1) O přeměně xxxxxxxxx osoby xxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnout, xxxxx xx zákon xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx orgán.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§185

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výmazu z xxxxxxxxx rejstříku.

§186

Právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§187

(1) Xxxxxx likvidace xx vypořádat xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxxx věřitelům x xxxxxxx s čistým xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx z likvidace (x likvidačním zůstatkem), xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx zrušena nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx likvidace, xxxxxxx likvidátor bez xxxxxxxxxx odkladu zápis xxxxxx xx xxxxxxxxx xx veřejného rejstříku. Xx xxxx likvidace xxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".

§188

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx jednat xxxx xxxxxx stanovený x §196 xx xxxxxxxx, xxx xx x xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxx xx o xxx xxxxxxxx xxx x mohl.

§189

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povolá xxxxxxxxx orgán xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx být jen xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx statutárního orgánu. Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická osoba x xxxxxxxxx x xxxxx-xx likvidátor povolán, xxxxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§190

Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §189, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x xx x xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx likvidátora x v xxxxxxx, xx sám xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx, která xx xxx xxxxxxx právní xxxxx, xxxx odvolá xxxxxxxxxxx, xxxxx řádně xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx-xx xxxxxx vyhovět, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx jmenovat x xxx jeho souhlasu xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx však xxxxxxxxx soudu, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby funkci xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx likvidátora xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx.

§192

Xxxxxxxx-xx likvidátora soud, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx součinnost ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx povinny xxxxxxxxxx ji xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx okamžikem xxxxx povolání. Xx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§194

Xxx soud xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx jmenoval.

§195

Xxxxxx a xxxxxx xxxx xxxxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx ten, xxx xxx xxxxxxx.

§196

(1) Činnost xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, xxxx odpovídá xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx dědictví nebo xxxxx s xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxx x příkazem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodrží. Xxxxxxxx však právnická xxxxx xxxxxxxx účelově xxxxxx prostředky z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelově xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx prospěšného xxxxx.

§197

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přednostně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, je-li právnická xxxxx x xxxxxx.

§198

(1) Likvidátor oznámí xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx sebou alespoň x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx přihlásili xxx xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahu x xxxxxx jmění xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který x xx požádá.

§200

Zjistí-li likvidátor v xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx, podá xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxx uvedený x §201.

§201

(1) Xxxxx-xx xx x případ xxxxx §173 odst. 2 x likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dluhů, likvidátor x xxxxxxx uhradí x xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx ve třetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Není-li možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x téže skupině, xxxxxxxx xx poměrně.

§202

(1) Xxxxxxx-xx se x přiměřené době xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, vyrovná xxxxxxxxxx x částečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx z xxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx; tím xxxx dotčen §201 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu k xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se x přiměřené době xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxx zčásti, anebo xxxxxx-xx x částečného xxxxxxx pohledávky xxxxx x xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) O věřiteli, xxxxx xxxx likvidační xxxxxxxx nabídnuta podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xx xxxx xxxxxx xx x xxxxxxx nevyjádřil, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx; tento xxxxxx xxxxxxxxx, nepoučil-li jej x xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx.

§203

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx některý x věřitelů xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx dosud neznámý xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§204

(1) Odmítnou-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx; likvidátor xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx zřetele x §201 xx 203 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx věřitelem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jistoty, xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx zajištěna. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx věřitel xxxxx xxxx uspokojen xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxx podle §201 xx 203.

§205

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vše, co xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx §202 xxxx xxxxxxxx podle §204, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x průběhu xxxxxxxxx, x xxx xxxxx xxxxxxx, xxx bylo x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, a popřípadě xxx xxxxx xx xxxxxxx likvidačního zůstatku. X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Likvidátor x xxxxxx závěrce připojuje xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx likvidátor xx xxxxxxxxx xxxx, kdo xxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxx, xxx xx stal xxxxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1, předloží konečnou xxxxxx, návrh na xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx orgánu právnické xxxxx, který xx xxxxxxxxx ho z xxxxxx odvolat, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx kontrolovat. Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxx likvidátor xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxx právnické xxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx dokumenty uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xx xxxx 10 let xx zániku xxxxxxxxx xxxxx.

§206

(1) Dokud nejsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §198, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx zůstatku xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx není-li xxxxx splatná, xxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxxxx xxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jistota.

§207

Likvidace končí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx odmítnutím. Xxxxxxxxxx podá do xxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Xxxxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx majetek nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxx nebo provede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx postupuje xxxxx §205 xx 207; xxxxxxxxxx §170 xx xxxxxxxxx.

§209

(1) Zjistí-li xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx jiný xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx na návrh xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Kdo xxxx xxxxxxx rejstřík, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Od xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx osobu xxxxx, xxxx xx nikdy xxxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obnoví xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecně x xxxxxxxxxxx

§210

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx členem xx hledí jako xx xxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxx může xxx jediného xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx nemůže x vlastní xxxx xxxxxxx členství, ledaže x důsledku xxxx xx xxxx místo xxxxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx členů xxxxxxxxx pod xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, soud xx i xxx xxxxxx zruší a xxxxxxxx x její xxxxxxxxx. Nejprve jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§212

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx ní xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zneužije-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx celku, rozhodne xxxx xx návrh xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, že x hlasu tohoto xxxxx xxxxx xxx xxxxxx případ xxxxxxxxx. Xxxx právo zaniká, xxxxx návrh xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§213

Poškodí-li xxxxxxxxx její xxxx nebo člen xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx zakládá xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxx xxxx korporace xx xxxxxxx své účasti, x xxxxxx-xx xx xxxxxxx jen xxxxx xxxx, může xxxx xxxxxx x bez xxxxxxxxxx xxxxxx uložit xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odůvodňují xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxxxx účasti.

Xxxxxxxx 2

Spolek

§214

(1) Xxxxxxx xxx osoby vedené xxxxxxxxx zájmem xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dobrovolný xxxxxx členů x xxxxxxxxx xx v xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx svůj svaz, xxxxxxx x názvu xxxxxx spolku jeho xxxxxxxx povahu.

§215

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx ve spolku x xxxxxx xxxxx xxx bráněno xxxxxxxxx x xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx.

§216

Xxxxx spolku xxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" xxxx "xxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx však xxxxxxx "x. x.".

§217

(1) Xxxxxx činností xxxxxx může být xxx uspokojování a xxxxxxx těch zájmů, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolek xxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx spolku být xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx může spolek xxxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx výdělečné xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo v xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx z xxxxxxxx xxxxxx lze xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§218

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx určení xxxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§219

Stanovy xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx určit, jakým xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx zakládá x xxxxx orgán xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx přeměně xxxxxxxxx xxxxxx.

§220

(1) Xxxx-xx stanovy, xx členství xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxx druhem xxxxxxxx xxx jen xx podmínek xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených členů. Xx neplatí, xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx důvod.

§221

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx.

Ustavující schůze

§222

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx ustavující xxxxxx xxxxxxxxx xx spolku. Xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x členské xxxxxx.

(2) Xxxxx stanov xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx xxxxx vhodným xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Správnost x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx svolavatel xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§223

Xxxxx, kdo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podepíše xx x xxxxx x xxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxxxxxx. Platí, xx osoby xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řádnou přihlášku xx xxxxxx.

§224

(1) Xxxxxxxxxx schůzi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx pověřená. Xxxxx ustavující xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx ji x xxxxxxxxx, která svolavatel x xxxxx spolku xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx schůzi xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x případných xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustavující xxxxxx volí xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx určení zákona x xxxxxx xxxxxx xx.

(3) Xxxxxxxxxx schůze xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx přijetí xxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx opatřený xxxxxxx odstupujícího x xxxx, xxx záznam xxxxxx.

§225

Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, mohou schválit xxxxxxx xxxxx §218.

Xxxxx xxxxxx

§226

(1) Spolek xxxxxx xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx na xxxxx xxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx návrhu na xxxxx x xxxx-xx x xxxx xxxxx xxx xxxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx spolek xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§227

Pokračuje-li xxxxxx x xxxxxxxx x poté, xx byl xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Pobočný xxxxxx

§228

(1) Xxxxxx xxxxxxxx pobočného spolku xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxx. Pobočný spolek xxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxx stanovami xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx.

(2) Název pobočného xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx názvu xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx vlastnost xxxxxxxxx spolku.

§229

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxx na xxxxx, považuje xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx zápisu do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společně x nerozdílně x xxxxxxxx xxxxxxx. Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do veřejného xxxxxxxxx ručí xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§230

(1) Zrušením xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx nezanikne xxxxx, než xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§231

§231 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Členství

§232

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx osobu xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nástupce.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoba, zastupuje xx xxxxxxxxxx orgán, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jiného zástupce.

§233

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx členství x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx za člena xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovami.

(2) Xxx xx xxxxxx o xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx členem xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xx člena xxxxxxxxx xxxxx určený stanovami, xxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx.

§234

Má xx xx xx, xx vznikem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x x zániku xxxxxxxx.

§235

Xxxxxxx xxxxx určit xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxx xxxx, který orgán xxxxxx určí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakým xxxxxxxx.

§236

Seznam xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx seznam xxxxx, xxxxxxx určí, jakým xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxx xxxxxx x výmazy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Stanovy xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, anebo že xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Každý xxxx, x to x xxxxxx, obdrží xx xxxx žádost xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, popřípadě xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx člena xxxx x potvrzení xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, a xxxx-xx xxxxx z xxxx, xxxx x xxxxxx potvrzení xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx hodný právní xxxxxxx.

(3) Seznam xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx souhlasem všech xxxxx, xxxxx jsou x něm xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxx z xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

§237

Xxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxx dalšími xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§238

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx členství, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx v xxxxxxxxx lhůtě určené xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx byl xx xxxxx následek ve xxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx člena, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x x xxxxxxxxx lhůtě nápravu xxxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx. Výzva xx xxxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxx povinnosti odčinit xxxx způsobilo-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x vyloučení xx doručí vyloučenému xxxxx.

§240

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx orgán, xxxxxxxxx x vyloučení xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, může xxxxx xx vyloučení xxxxx v písemné xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x návrhu xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx, proti kterému xxxxx směřuje, xxxx xxx xxxxxxxxxxx xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx xxx, xx xx je k xxxxxxxxx.

§241

(1) Xxxx xxxx xx patnácti xxx xx doručení rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx.

(2) Příslušný xxxxx xxxxx rozhodnutí x vyloučení xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zákonu xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx i x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§242

Vyloučený člen může xx xxx xxxxxx xx doručení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby rozhodl x neplatnosti xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx tří xxxxxx xxx xxx, xxx xx o xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu xxxxx; xxxxx xxxx právo xxxxxx.

Organizace xxxxxx

§243

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx komise a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxx orgány spolku xxxxxxxxxx libovolně, xxxxxxxx-xx xxx klamný xxxxx x jejich povaze.

§244

Xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxx individuální (xxxxxxxx). Neurčí-li stanovy xxxxx, volí a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§245

Xx usnesení xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx dobrým xxxxxx, xxxx mění stanovy xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, se xxxxx, xxxx xx xxxxxx přijato. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx bylo xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§246

(1) Neurčí-li stanovy xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx orgánů xxxxxx, xx toto xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů spolku, xxxxxxx xxxxx neklesl xxx polovinu, xxxxxxxxx xxxxxxxx členy xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx x volbě.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx §156 a §159 xxxx. 2 x přiměřeně též xxxxxxxxxx x členské xxxxxx.

§247

Xxxxxxxx xxxxx spolku

(1) Xxxxxxx určí, který xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx spolku; xx xxxx xxxxxxxxxx zpravidla xxxxxx určit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolku, hodnotit xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x jejich xxxxx x rozhodnout x zrušení spolku x xxxxxxxxx xxxx x xxxx přeměně.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spolku x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a není-li x xx vykonávat xxxxxxxxx po xxxx xxxxx než xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx spolku xxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx; na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx spolku. Xx neplatí, určí-li xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx stanovy jinak, xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx členská xxxxxx; xxxxxxxxxx §248 xx 257 se na xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx neurčí xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§248

(1) Členskou xxxxxx svolává x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx nejméně jedenkrát xx roka.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx spolku xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx alespoň xxxxxxx xxxxx spolku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze xx xxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spolku xxx.

§249

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx způsobem ve xxxxx určené xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §248, xxxx být xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx uvedenému x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx toho, xxx xxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxx x xxx xxxxxxxx xx určí xxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx se xx xxxxxxxx.

§250

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx je xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx svoláno. Stane-li xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx spolek xxxxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxx dostavili xxxxx xxxxxxxx, účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx zasedání xxxxxxx xxxxx §248, xxxx být odvoláno xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxxxx toho, xxx k xxxx xxx xxxxxx.

§251

Xxxxx člen xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Požaduje-li člen xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolku způsobilo xxxxxx xxxx, xxxxx xx je xxxxxxxxxx.

§252

(1) Členská schůze xx xxxxxxx usnášet xx za účasti xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x době xxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(2) Určí-li xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§253

(1) Kdo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx volbu xxxxxxxx zasedání a xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxx stanovy.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx tak, xxx byl jeho xxxxx xxxxxxx, ledaže xx členská xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zasedání.

(3) Záležitost, xxxxx xxxxxx zařazena xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx ohlášení, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx oprávněných x ní xxxxxxxx.

§254

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx zasedání xx třiceti dnů xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxxx xxxxx xxx, xxx zasedání předsedal xxxx koho tím xxxxxxxx xxxxxxx schůze.

(2) Xx zápisu xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, kdy xx xxxxxx, xxx je xxxxxxx, xxx mu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zvolila, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx byl xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, lze xxxx právo xxxxxxx x xxxxx xxxxxx.

§255

Xxxxx členské xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx zasedání xxxxxxx xxxxxx bude xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx, x kterých xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, x němž xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx konat. Xxx xxxxxxxxx usnášet se x pro přijímání xxxxxxxx xx zúčastnění xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx sčítají.

§256

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx delegátů.

(2) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx stejným xxxxxx hlasů. Není-li xx dobře xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xxxx statutární xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx zasedání xxxxxx, svolat novou xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx členskou xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z pozvánky xxxx být xxxxxx, xx se xxxxx x náhradní zasedání xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx členské schůze xx musí konat xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx dne, xx který xxxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schůze xxxxxx xxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx zasedání. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx libovolného počtu xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx něco jiného.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx zasedání dílčích xxxxxxxxx schůzí nebo xxxxxxxxx-xx namísto ní xxxxxxxxxxx delegátů, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx

§258

Xxxxx xxxx spolku xxxx xxx, xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx právní xxxxxxx, xxxx navrhnout xxxxx, xxx xxxxxxx x neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx pro xxxx rozpor se xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§259

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xx xxxxxxx xxxx od xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§260

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xx mělo xxxxxxx xxxxxx následky, x xx-xx x xxxxx xxxxxx hodném xxxxxx xxxxxxx neplatnost rozhodnutí xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx, bylo-li by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.

§261

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx členské právo xxxxx xxxxxxxx způsobem, xx xxxx právo xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx to xxxxxx, xxxx právo na xxxxxxxxxxxxxx členu xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx

x) x době xxxxxxxxx xxx xxxxxx návrhu xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx moci xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx, byl-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §260.

Xxxxxxxxx komise

§262

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx kontrolní komisi, xxxxxxxx xx, aby xxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, volí x xxxxxxxx xxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx komise xxxxxxx nebo odvolává xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx xx k tomu.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx členství x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x členstvím xx statutárním xxxxxx xxxxxx ani s xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§263

Xxxxxxxxx komise xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx se xxxxxxxxx x právními xxxxxxxx, nesvěří-li xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx statutární orgán, xxxxx x xxxxx xxxxxx určené stanovami.

§264

V xxxxxxx působnosti xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a požadovat xx xxxxx dalších xxxxxx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k jednotlivým xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§265

Xx-xx zřízena xxxxxxxx xxxxxx, rozhoduje xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx samosprávy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx mezi xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x vyloučení xxxxx xx xxxxxx.

§266

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx tři xxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx shromáždění členů xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx být xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x plně svéprávná xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx vyslovení xxxxxxxxxxx volby člena xxxxxxxx komise pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X činnosti xxxxxxxx xxxxxx je vyloučen xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx případu brání xxxx by mohly xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Řízení xxxx rozhodčí xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§268

Zrušení xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx spolek s xxxxxxxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx i xxx xxxxxx v xxxxxxx, xx spolek, xx xxx na xx soudem xxxxxxxxx,

x) xxxxxx činnost xxxxxxxxx x §145,

b) xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxx x §217,

x) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, x xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nebo x xxxx xxxxxxx, xxxx

x) brání xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §172 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx spolku

§269

(1) Při xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx sestaví xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx vydá xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx jmění xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx požádá.

§270

(1) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx likvidátorem x xxx jeho souhlasu xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxx xxxx likvidátorem x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx člena spolku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx však navrhnout xxxxx, aby jej x xxxxxx zprostil, xxxxxxx-xx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx v xxx xxxxxxx, x xxxxx xx xx xxx splnění xxxxx xxxxxx nezbytné.

§272

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxxx stanov.

(2) Nelze-li x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx stanov, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné, nabídne xxxxxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx, na xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx, nabývá xxxxxxxxxx xxxxxxxx kraj, na xxxxx xxxxx xx xxxxxx sídlo. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxx x xxxxxxx prospěšnému xxxx.

§273

Xxxxxxx-xx xxxxxx účelově xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx §272 se xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx naloží x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxx spolků

§274

Zúčastněné xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jako xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxx.

§275

Xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx alespoň údaje x xxxxx, sídle x xxxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx ze zúčastněných xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx.

§276

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx spolků xxxxxxxx x ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku.

(2) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxx o sloučení xxxx ujednání x xxxx xxxxx.

§277

(1) Společně x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské i xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx fúze. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxx společnou xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x právní xxxxxx x xxxxxxxx fúze xxxxxx xxx vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx členy xxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§278

Xxxxxxxx členské schůze, xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx ke schválení, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dnů xxxx xxxx konáním. X xxxx xxxxx xxxx xxx zpřístupněny xxxx xxxxxx

x) návrh xxxxxxx x xxxx,

x) xxxxxxx nástupnického spolku,

c) xxxxx majetku x xxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx starší xxx xxxx měsíců x

x) zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx-xx její xxxxxxxxxx xxxxx.

§279

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx před zasedáním xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x jaký xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxxx počet xxxxxxxx x xx-xx celková xxxx dluhů xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelům.

§280

Xxxxxxxx-xx věřitel zúčastněného xxxxxx pohledávku xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxx fúze xxxx xxxx němu xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jistotu, xxxxxx-xx xx dobytnost xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx x důsledku xxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxx podstatným způsobem, xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxx zápisem xxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§281

(1) Návrh xxxxxxx x fúzi schvalují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smlouvy x fúzi jen xxxxxxxx, xxxx odmítnout.

(2) Xxxxxxxx členských xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Tehdy xxxxxxx schůze zúčastněných xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx nástupnického xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x těchto xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§282

Ten, xxx xx xxxxxxxxxx spolek xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, připojí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxx xx tak xxxxx. Xxxxxxx o xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zúčastněných spolků x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx x fúzi x jejím xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§283

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx lze podat xxx xxxxxxxx s xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tuto smlouvu. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členské xxxxxx.

§284

(1) Návrh xx xxxxx fúze xx xxxxxxxxx rejstříku podávají xxxxxxxx všechny zúčastněné xxxxxx. Jedná-li xx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku.

(2) Xx xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zápis xxxx tak, xx x témuž xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolky, xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx právní xxxxxxxx, x xxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx, které xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx spolku, xxxxx x důsledku xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx provede xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poznamená x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, které xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Xx xxxxxx xxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx smlouvu x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§286

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx zanikajícího xxxxxx xxxxxxxx x nástupnickém xxxxxx.

§287

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx návrh xx xxxxx fúze do xxxxx měsíců xxx xxx, xxx byla xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx, může xxx xx xxxxxxxxxxxx spolků, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx podat, xx xxxxxxx x fúzi xxxxxxxxx. Odstoupí-li xx xxxxxxx x xxx xxxxx strana, xxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx zúčastněné xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx smlouva x fúzi uzavřena, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x nerozdílně xx xxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx dostatečné xxxxx, xxx návrh xxx xxxxx xxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§288

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolky xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, sídle x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx spolek xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nástupnické xxxxxx,

x) xxxxxx, kteří zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolků,

d) xxxxxxxx xxx.

(3) Dochází-li v xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xx změně xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o xxxx xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx x rozdělení xxxxx, xxxxxx každý člen xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozdělení.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx zúčastněných xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zanikající x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) určení, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přejímají xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) určení, xxxxx zaměstnanci zanikajícího xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástupnických xxxxxx,

x) xxxxx stanov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx projekt xxxxxxxxx xxxxx, nabývá xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členství xx všech nástupnických xxxxxxxx.

§290

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx přechází x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx takového xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xx xxxxxxx x rozdělení xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx z těchto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

§291

(1) Při rozdělení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x fúzi xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Při rozdělení xx založením nových xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku xxxxxxxx s projektem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx důvody a xxxxxxxx rozdělení. Xxxxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx členové xxxxxx členy xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§292

(1) Xxxxxxxx členské xxxxxx, kterému bude xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx třicet xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx uvedené x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx x závazků xxxxx zúčastněných xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xx založením xxxxxx xxxxxx, projekt xxxxxxxxx, výkaz xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nástupnických xxxxxx.

§293

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolek oznámení, x xxxx uvede, xxxxxx spolku xx xxxxxxxxx xxxx a xxxxx spolky xx xxxxxx xxxx spolky xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx §301.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx věřitelů x xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx zanedbatelná, xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelům.

§294

(1) Smlouvu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §282 xx xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku.

(3) Xxxxxxx schůze xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx rozdělení xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

§295

(1) Xxxxxxxxxxx spolek xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx společný xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x nástupnický.

(2) Na xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, kdo xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikující xxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolku, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nastaly,

b) xx xxxxxxxxx xxxxxx spolků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a poznamená x něho xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx spolku, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§296

Xx zápisu rozdělení xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx ten xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx byl xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx o rozdělení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx, zanikají xxx závazky xxxxx xxxxx založené xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx při rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx byla smlouva x xxxxxxxxx uzavřena, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx rozdělení nebyl xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx dostatečné xxxxx, xxx návrh xxx xxxxx xxxx.

§298

Nepodá-li rozdělovaný xxxxxx xxx rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§299

(1) Každý z xxxxxxxxxxxxx spolků ručí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolky xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nástupnický spolek.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx své xxxxx posudkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx zveřejnění xxxxx §269, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 jen xx výše xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx z xxxxxx xxxxx odstavců 1 x 2 nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx dostalo jistoty xxxxx §300.

§300

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy se xxxxx xxxxxxxxx stal xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zhorší. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx zhorší, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

§301

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx zájmy xxxx xxxxxxxxxx dotčeny, má xxxxx, aby mu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx od xxxxxxxx žádosti, xxxx xxxxx přechází xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nedostane-li se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxx kterémukoli z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Nedostane-li xx xxxxxxxx zaniklého xxxxxx xxxxxxx, xxx xx po xxxxxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxx požadovat xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§302

Určí-li stanovy, xx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx, použijí xx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx ustanovení o xxxxxxx xxxxxx.

Oddíl 3

Xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§303

Xxxxxxx je xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyčleněným k xxxxxxxx účelu. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx.

§304

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx zákonem, x xxxxx xxxx být xxxxxx i xxxx xxxxxxxxx zajištění x xxxx.

§305

Vnitřní poměry xxxxxxx xxxxxxxx xxxx statut.

Xxxxxxxx 2

Nadace

§306

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx službě xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Účel nadace xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, spočívá-li v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x podpoře xxxxxxxx xxxxxx osob xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx výdělečným xxxxx. Xxxx-xx nadace xxxxxxxx xxxx, xxxx xx i bez xxxxxx zruší x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§307

(1) Nadace může xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x výtěžky xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx jejího xxxxx; nadace xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx obchodní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx společníkem xxxxxxxx společnosti.

§308

(1) Xxxxx nadace xxxxxxxx xxxxx "nadace".

(2) Xxxxxxxxxxx součástí xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§309

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx listina xxxx pořízení xxx xxxxxx smrti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xx straně xxxxxxxxxxx xxxxxx více xxxx, xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx a x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jednat xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxx xxxxxxx xxx vážného xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx kterékoli x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Nadační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) název x sídlo nadace,

b) xxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx který xx xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x výši xxxxxx xxxxxxx zakladatele,

e) xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx členů xxxxxxx rady x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x údaj, jakým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx nadaci xxxxxxx,

x) počet xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx prvních xxxxx, xxxxxxxx, xxxx-xx dozorčí xxxx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxx, jimž je xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx činností, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, anebo xxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nadace.

§311

(1) Při založení xxxxxx pořízením pro xxxxxx xxxxx xx xx nadace xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dědice nebo xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pořízení pro xxxxxx smrti, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxx nadačního xxxxxxxx x

x) podmínky xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxxxx-xx pořízení xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §310, rozhodne x xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx vykonavatel xxxxxx; xx platí i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx jmenoval xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x nich xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastávat nebo xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxx.

§313

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx.

(2) Určila-li xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnesením nepeněžitého xxxxxxxx, x není-li xx xxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xx xx za xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§314

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx upraví xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxx xxxx, kterým xx lze xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx statut xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, vydá xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rada xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx nadace. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutu xx xxxxxxxxxx souhlasu dozorčí xxxx správní xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Xxxxx může xx veřejném xxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x něj výpisy, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx právo xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

§315

Xxxxx nadace

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx možné x neurčil-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, podá xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx rada.

§316

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxx rady změnit xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx mají xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Změna nadační listiny

§317

Po xxxxxx nadace xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x rozsahu x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§318

(1) Změní-li se xx vzniku xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxx, může zakladatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nevyhradil; x xxxxxxxxx změny xx xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xx změna xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxx v této xxxxx ten, xxx xxxxx, že jeho xxxxx xxxx změnou xxxxxxx xxxxxxx dotčena, xxx rozhodl x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx odkládá xx xx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, pokud xx xx změna xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx její xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx.

§319

(1) Xxxx-xx xx xxx zakladatel x xxxxx-xx xx xx xxxxxx okolnosti xxxxxxx, xx xxxxxxxx x xxxxx nadace rozumnou xxxxxxx změny jejích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x změně xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxx xxxx souhlasit xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx změna xxxxxxx xxxxxxx nedotkne xxxx xxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx případně xxxxx.

(3) Xxxx xxx rozhodování x xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rady x xxxxx xxxxxx xx zájmy xxxxxxx xxxx xxxxx právní xxxxxxx.

§320

Určil-li zakladatel v xxxxxxx listině xxxxxxxx, xx xx nezměnitelná xxxx xx nelze xxxxx xxxx určitou xxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx

§321

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu nadace, xxxx tento xxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxxxx i dozorčí xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx však x takovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Každý, kdo xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx návrhu x xxxxx odporovat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx dne, kdy xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§322

Xx-xx dosažení účelu xxxxxx nemožné nebo xxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxx zakladateli xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxxxx zakladatele xxxx osoby, xxxxx xx tom xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§323

Není-li xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx se xxxxxx účelu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, soud xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx, x když xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§324

X xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx rozhodnout xxx xxxx, xxxxx xx xxx to xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxx xx účel xxxxxx změní, xxxx xxx dary xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx původního xxxxx x xxxxxx x xxxx použity x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx dárce xxxxxxx xxxxx xxxx.

§326

Xxxxx-xx xxxx xxxxxx xxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, v xxxxx xxxxxxx a po xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v souladu x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx rozsah a xxxx xxxxxxx xxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájem osob xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Změní-li xxxx xxxx nadace x xxxxxxx prospěšného xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx x době, xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx účelem xx xxxx xxxx let xxx xxx, xxx xx xxxxx stala xxxxxxx.

Xxxxxx xx nadace

§327

(1) Xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx vyšší částkou, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxx znalce.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx nadace nepeněžitý, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§328

(1) Je-li předmětem xxxxxx investiční xxxxx xxxxx nebo nástroj xxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx z xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx papírem xxxx nástrojem na xxxxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxx měsíců xxxx splacením xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, určená xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx výjimečnými xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx dni splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx významně xxxxxxx.

§329

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx jiná xxx xxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx věci určenou xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zásad oceňování xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx před xxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx ocenění xxxx x xxxxxx xxxxxxx za účetní xxxxxx bezprostředně předcházející xxxxx vkladové xxxxxxxxxx, xxxxx je tato xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrku s xxxxxxx xxx výhrad.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx mohly xxxxxxx xxxxxx ke dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit.

§330

(1) Xxxx vznikem xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx částce 500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, xxxxxx zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; není-li xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vkladů správní xxxx nadace. X xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx o právech x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právnických xxxx.

§331

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nabývá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, váže-li xxxx zákon nabytí xxxxxxxxxxxx práva na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx až xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xx zvláštní xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, který xxx xxxxxx a xx xxxx xxxxx xxxxx. Xxx, kdo účet xxxx, xx do xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxx výplaty x xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx založena; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxx, vyžaduje xx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx vkladu xxx zapsaná do xxxxxxxxx seznamu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x prohlášení x xxxxxxx vkladu; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§332

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx formě xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xx souhrnná xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx do xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx dluhy nadace xx dobu pěti xxx od xxxxxx xxxxxx.

§333

(1) Xxxxxxxx předmět xxxxxx předá xxxxxxx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx vzniku.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§334

(1) Xx xxxxxx xxxxxx lze nadační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Splňuje-li xxxxxxxxxx xxxxxxx daru xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu a xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx, xx se xx xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx kapitál

§335

Majetek nadace xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx.

§336

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx předmětů xxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx jistina xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx alespoň xxxx 500 000 Kč.

§337

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx je nadační xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

§338

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx a za xxxxxxxx xxx určených x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x k úhradě xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X xxxxxxxx xxxxxxx, kterým nadace xxxxxxxx neomezené xxxxxx xx jinou xxxxx, xx xxxxxxxxxx.

§339

(1) Xx tvoří xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxx jinak xxxxxx x zajištění xxxxx. Xx neplatí, xxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxxxxx závod, x xxxxxxx potřebném xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vůli osoby, xxxxx xxxxxx darovala xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost. Xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx jistiny zcizit, xxx xxxxx k xxxx dojde xx xxxxxxxxxxx zahrnuté do xxxxxxx jistiny xxxx x xxxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx okolností, xxxxxx xxxxxx možné xxxxxxxxx x xxxxx xx x xx xxxxx vypořádat xxx xxx vynaložení xxxx xxxxxxx hospodáře.

§340

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx jistinou s xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxx majetku. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cizího majetku x xxxxxxxx právnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx souhlas xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx, vyžaduje xx předchozí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§341

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obrat xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx desetkrát xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx závěrka, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx podle xx x xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§342

(1) Xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx správní xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx rozdíl xxxx xxxx vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx vykazovaných v xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxx, které jsou xxxxxxx vázány a xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oprávněna xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o rozmnožení xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku, o xxx xx nadační xxxxxxx zvyšuje, x xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx nadace z xxxxxxxxx následně xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, vychází xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§343

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx daru, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx nadačního xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx věci, x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, spolu x údajem x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx byla tato xxxxxxx stanovena.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§344

(1) Xxxxxxxxxx-xx to nadační xxxxxxx, může nadace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nadační xxxxxxx, xxxxx to vyžaduje xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx účelu. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx nanejvýš o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxx pěti xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nelze xxxxx xxx xxxxxxx krýt xxxxxxx xxxxxx nadace.

(2) Xxxxxxxxxx x snížení xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx, x kterou xx nadační xxxxxxx xxxxxxx, x důvod, xx xxxxxxx se xxxxxxx.

§345

Xxxxxxxx xx snížit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx než 500&xxxx;000 Kč.

§346

Xxxxxxx-xx nadace xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jistinu doplní; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, sníží v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx kapitál.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§347

X xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx.

§348

Xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu nabývá xxxxxx xxxx zápisu xx veřejného rejstříku.

Přidružený fond

§349

(1) Smlouvou xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx být xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x pověřit xxxxxx x použití xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx; použití xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§350

Je-li xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxx označením, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx fond". Označení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§351

Xx se za xx, xx xxxxxx xxxxxxxx prostou xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x že xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§352

(1) X xxxxxxxxx x přidruženým xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxx spravující xxxxxx. Majetek x xxxxxxxxxxx fondu eviduje xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx.

Nadační příspěvek

§353

(1) Xxxxxx xxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx jejího xxxxxx nebo xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx jim xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx zakladatele xxxxxx xxxxxxxxx, nesmí xxxxxx xxxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx tu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx správní xxxx po projednání x xxxxxxx radou xxxx x xxxxxxxxx. Xx platí i xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxxx blízké, ledaže xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx blízkých.

§354

Xxx xxxxxx nadační xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxx jen ve xxxxx x ujednanými xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx nadační xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínkami, vrátí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§355

(1) Xxxxxx nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx výše xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxxxxxx v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx nižší xxx xxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxx-xx xx xxxxx než xxxxxxxx xxxx nadačního xxxxxxxx v důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se připočtou xxx účely xxxxxxxxx x odstavci 1

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx jsou účelově xxxxxx a jejichž xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx měnit.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxx.

§356

Osoba, xxxxx přijala x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutý x rozporu s §355, xxxx xxxxxxx xxx xxxxxx.

§357

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x ostatních xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx.

Výroční zpráva

§358

(1) Xxxxxx xxxxxxx výroční zprávu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období.

(2) Xxxxxxx zpráva obsahuje xxxxxx závěrku a xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx nadace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx výroční zprávě xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx o vlastním xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x jednotlivých xxxxxxxxx xxxx přehled x xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Kč,

c) přehled x tom, jak xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx, kterým xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 Xx,

x) xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx pravidla pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxx §353356, a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxx povinna xxx xxxxxx závěrku ověřenou xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxxx najevo xxxxxxxxxx, která odůvodňuje xxxxxx zprávy, xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§359

(1) Požádá-li o xx xxxxx, nadace xxxxx x dárci xx výroční xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx právo xx x příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku x hodnotě xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, xxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, zejména x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx oprávněné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx zprávy. Xxxxxx, jenž xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxx o xxxx xxxxx při poskytnutí xxxxxxxxx nepoučila; xx xx xx xx, xx poučení xxxxxx xxxx.

§360

(1) Nadace xxxxxxx xxxxxx uveřejní xx xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx správní rada xxxxxxx xxxxxx, uveřejní xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období x uvede, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x z xxxxxx xxxxxx.

§361

Každý může ve xxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx zprávy xxxxxxxx x xxxxx si x ní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

Správní xxxx

§362

Xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx; xx xxxxxxx xxx členy.

§363

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezení, xxxx x členství xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxx rady xxxxxx,

x) je xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxx xx xxxxxx k xxxxx nadace xxxxxxxxx.

§364

Xxxxxx-xx xxxxxxx listina xxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxx xxxx, xx pětileté. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx správní xxxx xxxxx i xxxxxxxxx.

§365

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxx členy xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Nadační xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx počet xxxxx xxxxxxx rady xxxx být zvolen x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx nadační listinou, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§366

Nestanoví-li xxxxxxx listina xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx člena, xxxxx závažně nebo xxxxxxxxx porušil xxxxxxx xxxxxxx nebo statut, xxxx xxxxx porušil xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx x důvodu k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx tento důvod xxxxxx, odvolá xxxxx xxxxxxx rady x xxxxxx soud na xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§367

(1) Zanikne-li členství xx správní radě, xxxxx xxxxxxx rada xxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xxxxxxx nového xxxxx xxxxxxx rady xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx jmenuje nového xxxxx xxxxxxx rady x xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx.

Dozorčí xxxx

§368

(1) Xxxxxxx xxxx xx kontrolní x revizní xxxxx xxxxxx; xx alespoň xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx musí xxx xxxxxxx, dosahuje-li nadační xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx §330 odst. 1.

§369

Xxxxxx-xx nadační listina xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx radě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx poměru, xxxx

x) xxxx xx vztahu x xxxxx nadace xxxxxxxxx.

§370

(1) Nesvěří-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx jejího xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x statutem,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx příspěvků,

c) upozorňuje xxxxxxx radu xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xx vedeno xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx účetní závěrku,

e) xxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxx a

f) xxxxxxx jedenkrát xxxxx xxxxxx xxxxxxx radě x písemné xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dozorčí xxxx zastupuje xxxxxx xxxxx členu správní xxxx, xxxxx i x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zájem xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx nadace. Za xxx účelem pověří xxxxxxx xxxx jednoho xx xxxxx členů.

§371

(1) Xxxxxxx rada xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx předseda xxxxxxx rady.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx člen nahlížet xx dokladů xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx jejích xxxxxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§372

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x odvolává své xxxxx dozorčí xxxx xxxx. Xxx volbu x odvolání xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Revizor

§373

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx působnost revizor.

(2) Xxxxxxx listina xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx funkci xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontrolní x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx tuto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx i xx xxxxxxxxx xxxx.

§374

(1) Xxx způsobilost xxx xxxxxxxxx platí xxxxxxx §369. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx xxxxxxxxx její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx její zástupce, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx věty první.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx kratší, xx xxxxxxx xxxxxx revizora xxxxxxxx. Revizora lze xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx to nadační xxxxxxx xxxxxxxxx.

§375

(1) Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxx způsob, xxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx správní rada.

(2) Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxx xxxxxx, odvolá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx statut, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nadace. Xxxxxxx-xx xxx do xxxxxxx měsíce xxx xxx, kdy se x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do šesti xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx důvod xxxxxx, odvolá revizora xxxx xx návrh xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx se odvolání xxxxxxxx zaniká, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx nadace s xxxxxxxxx

§376

Xxxx-xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxx zvolí xxxxxxxxxxx.

§377

(1) Soud xxxxx xxxxxx x likvidací xx návrh xxxxx, xxxxx xx xxx xx právní xxxxx, xxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxx, xx

x) xxxxxx vyvíjí xxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx xxxxx x xxxxxxx x §307,

x) xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx závažně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvek xxxxx uvedené x §353,

x) nadace xxxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvky déle xxx xxx xxxx, xxxx xxx to xx vážný xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx s §339,

f) xx hodnota xxxxxxx xxxxxxx sníží pod xxxx 500 000 Kč, x xx xxxxx xxxx trvá déle xxx jeden xxx xx xxxxx účetního xxxxxx, x xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx výnos po xxxx xxxxx než xxx xxxx, nebo

h) xxxx xxxxxx možné, xxx nadace nadále xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxx §172.

§378

(1) Likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu x xxxxxxx nutném pro xxxxxxxxx dluhů nadace. X xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxxxx xxxxx nadační xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nepřihlíží se x xxxx.

§379

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx má xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx nadaci x xxxxxxxx účelem. Xx-xx xxxx pro xx vážný xxxxx, xxxx správní xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx přednostně xxxxxxx obci, xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxx nadaci x obdobným xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je-li nabídka xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx nadace xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx ani do xxxx xxxxxx ode xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxx, xx xxxxx xxxxx xx nadace xxxxx.

§380

Xxxxx-xx likvidační xxxxxxxx xxxx, xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli.

§381

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x