Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 15.06.2024.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.04.2024 do 31.12.2024.


Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Díl 1 - Soukromé právo §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Užití předpisů občanského práva §9 §10 §11

Díl 3 - Ochrana soukromých práv §12 §13

Svépomoc §14

HLAVA II - OSOBY

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Díl 2 - Fyzické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §23 §24 §25

Důkaz smrti §26 §27 §28

Změna pohlaví §29

Zletilost §30

Nezletilí §31 §32 §33 §34 §35 §36

Přiznání svéprávnosti §37

Oddíl 2 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Předběžné prohlášení §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Nápomoc při rozhodování §45 §46 §47 §48

Zastoupení členem domácnosti §49 §50 §51 §52 §53 §54

Omezení svéprávnosti §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 3 - Nezvěstnost §66 §67 §68 §69 §70

Oddíl 4 - Domněnka smrti §71 §72 §73 §74 §75 §76

Oddíl 5 - Jméno a bydliště člověka

Jméno člověka a jeho ochrana §77 §78

Pseudonym §79

Bydliště §80

Oddíl 6 - Osobnost člověka

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §81 §82 §83

Pododdíl 2 - Podoba a soukromí §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Pododdíl 3 - Právo na duševní a tělesnou integritu §91 §92

Zásah do integrity §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

Pododdíl 4 - Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110

Pododdíl 5 - Nakládání s částmi lidského těla §111 §112

Pododdíl 6 - Ochrana lidského těla po smrti člověka §113 §114 §115 §116 §117

Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §118 §119

Veřejné rejstříky právnických osob §120 §121

Ustavení a vznik právnické osoby §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131

Název §132 §133 §134 §135

Sídlo §136 §137

Přemístění sídla §138 §139 §140 §141 §142 §143

Účel právnických osob §144 §145

Veřejná prospěšnost §146 §147 §148 §149 §150

Orgány právnické osoby §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §158a §159 §160

Jednání za právnickou osobu §161 §162 §163 §164 §165 §166 §167

Zrušení právnické osoby §168 §169 §170 §171 §172 §173

Přeměna právnické osoby §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184

Zánik právnické osoby §185 §186

Likvidace §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209

Oddíl 2 - Korporace

Pododdíl 1 - Obecně o korporacích §210 §211 §212 §213

Pododdíl 2 - Spolek §214 §215 §216 §217

Založení spolku §218 §219 §220 §221

Ustavující schůze §222 §223 §224 §225

Vznik spolku §226 §227

Pobočný spolek §228 §229 §230 §231

Členství §232 §233 §234 §235

Seznam členů §236

Zánik členství §237 §238 §239 §240 §241 §242

Organizace spolku §243 §244 §245 §246

Nejvyšší orgán spolku §247

Členská schůze §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254

Dílčí členské schůze §255

Shromáždění delegátů §256

Náhradní zasedání členské schůze §257

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku §258 §259 §260 §261

Kontrolní komise §262 §263 §264

Rozhodčí komise §265 §266 §267

Zrušení spolku §268

Likvidace spolku §269 §270 §271 §272 §273

Fúze spolků §274 §275 §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287

Rozdělení spolku §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301 §302

Oddíl 3 - Fundace

Pododdíl 1 - Obecně o fundacích §303 §304 §305

Pododdíl 2 - Nadace §306 §307 §308

Založení nadace §309 §310 §311 §312 §313

Statut nadace §314

Vznik nadace §315

Změna sídla nadace §316

Změna nadační listiny §317 §318 §319 §320

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace §321 §322 §323 §324 §325 §326

Vklady do nadace §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334

Majetek nadace a nadační kapitál §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Zvýšení nadačního kapitálu §342 §343

Snížení nadačního kapitálu §344 §345 §346

Společná ustanovení §347 §348

Přidružený fond §349 §350 §351 §352

Nadační příspěvek §353 §354 §355 §356

Náklady správy §357

Výroční zpráva §358 §359 §360 §361

Správní rada §362 §363 §364 §365 §366 §367

Dozorčí rada §368 §369 §370 §371 §372

Revizor §373 §374 §375

Zrušení nadace s likvidací §376 §377 §378 §379 §380 §381

Přeměna nadace §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390

Změna právní formy nadace na nadační fond §391 §392 §393

Pododdíl 3 - Nadační fond §394 §395 §396

Vznik nadačního fondu §397 §398 §399 §400 §401

Oddíl 4 - Ústav §402 §403

Název ústavu §404

Založení ústavu §405 §406

Vznik ústavu §407

Ředitel §408

Správní rada §409 §410 §411 §412

Statut ústavu §413 §414 §415

Výroční zpráva §416 §417 §418

Díl 4 - Spotřebitel §419

Díl 5 - Podnikatel §420 §421 §422

Obchodní firma §423 §424 §425 §426 §427 §428

Sídlo podnikatele §429

Zastoupení podnikatele §430 §431

Zákaz konkurence §432 §433 §434 §435

HLAVA III - ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §436 §437 §438 §439 §440

Díl 2 - Smluvní zastoupení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §441 §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449

Oddíl 2 - Prokura §450 §451 §452 §453 §454 §455 §456

Díl 3 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §457 §458 §459 §460 §461 §462 §463 §464

Oddíl 2 - Opatrovnictví člověka §465 §466 §467 §468 §469 §470 §471

Opatrovnická rada §472 §473 §474 §475 §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484

Soupis jmění a vyúčtování správy §485

Oddíl 3 - Opatrovnictví právnické osoby §486 §487 §488

HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495

Díl 2 - Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné §496

Ovladatelné přírodní síly §497

Nemovité a movité věci §498

Zastupitelná věc §499

Zuživatelná věc §500

Hromadná věc §501

Obchodní závod §502

Pobočka §503

Obchodní tajemství §504

Díl 3 - Součást věci a příslušenství věci

Součást věci §505 §506 §507 §508 §509

Příslušenství věci §510 §511 §512 §513

Díl 4 - Cenný papír

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §514 §515

Zastupitelné cenné papíry §516 §517

Forma cenného papíru §518

Emise cenného papíru §519

Vydání cenného papíru §520 §521

Stejnopisy §522

Kupón §523

Hromadná listina §524

Oddíl 2 - Zaknihované cenné papíry

Zaknihovaný cenný papír §525

Evidence zaknihovaných cenných papírů §526

Účet vlastníka §527

Účet zákazníků §528

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Pododdíl 1 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535

Pododdíl 2 - Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír §536 §537 §538 §539 §540 §541 §542 §543 §544

HLAVA V - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Díl 1 - Právní jednání

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §545 §546 §547

Podmínka §548 §549

Doložení času §550

Zdánlivé právní jednání §551 §552 §553 §554

Oddíl 2 - Výklad právních jednání §555 §556 §557 §558

Oddíl 3 - Forma právních jednání §559 §560 §561 §562 §563 §564

Oddíl 4 - Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina §565 §566

Veřejná listina §567 §568 §569

Oddíl 5 - Právní jednání vůči nepřítomné osobě §570 §571 §572

Domněnka doby dojití §573

Oddíl 6 - Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení §574 §575 §576 §577 §578 §579

Hlavní důvody neplatnosti §580 §581 §582

Omyl §583 §584 §585

Následky neplatnosti §586 §587 §588

Oddíl 7 - Relativní neúčinnost §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599

Díl 2 - Právní události

Všeobecné ustanovení §600

Význam času §601 §602 §603 §604

Počítání času §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Promlčení a prekluze

Oddíl 1 - Promlčení

Pododdíl 1 - Všeobecná ustanovení §609 §610 §611 §612 §613 §614 §615 §616 §617 §618

Počátek promlčecí lhůty §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627 §628

Pododdíl 2 - Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení §629 §630

Zvláštní ustanovení §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642 §643 §644

Pododdíl 3 - Běh promlčecí lhůty §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651 §652

Pododdíl 4 - Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty §653

Oddíl 2 - Prekluze §654

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I - MANŽELSTVÍ

Díl 1 - Všeobecné ustanovení §655

Díl 2 - Vznik manželství §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662 §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670

Způsobilost uzavřít manželství §671

Zákonné překážky manželství §672 §673 §674 §675 §676

Díl 3 - Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1 - Zdánlivé manželství §677 §678 §679

Oddíl 2 - Neplatnost manželství §680 §681 §682 §683 §684 §685 §686

Díl 4 - Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §687 §688 §689 §690

Uspokojování potřeb rodiny §691

Rozhodování o záležitostech rodiny §692

Obstarávání záležitostí rodiny §693 §694 §695

Vzájemné zastupování manželů §696

Výživné mezi manžely §697

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti §698 §699

Rodinný závod §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707

Oddíl 2 - Manželské majetkové právo §708

Zákonný režim §709 §710 §711 §712

Správa v zákonném režimu §713 §714 §715

Smluvený režim §716 §717 §718 §719 §720 §721

Správa ve smluveném režimu §722 §723

Režim založený rozhodnutím soudu §724 §725 §726 §727

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu §728

Režim oddělených jmění §729 §730

Ochrana třetích osob §731 §732 §733 §734

Zvláštní ustanovení §735

Vypořádání společného jmění §736 §737 §738 §739 §740 §741 §742

Některá ustanovení o bydlení manželů §743 §744 §745 §746 §747 §748 §749 §750

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí §751 §752 §753

Díl 5 - Zánik manželství

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §754

Oddíl 2 - Rozvod manželství §755 §756 §757 §758

Oddíl 3 - Následky zániku manželství

Příjmení rozvedeného manžela §759

Výživné rozvedeného manžela §760 §761 §762 §763

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství §764 §765

Bydlení po zániku manželství §766 §767 §768 §769 §770

HLAVA II - PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení

Příbuzenství §771 §772 §773

Švagrovství §774

Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem

Oddíl 1 - Určování rodičovství

Mateřství §775

Otcovství §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784

Popírání otcovství §785 §786 §787 §788 §789 §790 §791 §792 §793

Oddíl 2 - Osvojení

Pododdíl 1 - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804

Pododdíl 2 - Souhlas s osvojením §805

Souhlas dítěte s osvojením §806 §807 §808

Souhlas rodičů §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822

Pododdíl 3 - Péče před osvojením §823 §824 §825 §826 §827 §828 §829 §830 §831

Pododdíl 4 - Následky osvojení §832 §833 §834 §835 §836

Utajení osvojení §837 §838

Dohled nad úspěšností osvojení §839

Zrušení osvojení §840 §841 §842

Opětovné osvojení osvojence §843 §844 §845

Pododdíl 5 - Osvojení zletilého §846

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého §847

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého §848 §849

Společná ustanovení pro osvojení zletilého §850 §851 §852 §853 §854

Oddíl 3 - Rodiče a dítě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §855 §856 §857 §858 §859

Pododdíl 2 - Osobní jméno a příjmení dítěte §860 §861 §862 §863 §864

Pododdíl 3 - Rodičovská odpovědnost §865 §866 §867 §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874

Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti §875 §876 §877 §878 §879

Péče o dítě a jeho ochrana §880 §881 §882 §883 §884 §885 §886

Osobní styk rodiče s dítětem §887 §888 §889 §890 §891

Zastoupení dítěte §892 §893 §894 §895

Péče o jmění dítěte §896 §897 §898 §899 §899a §900 §901 §902 §903 §904 §905

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství §906 §907

Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně §908

Zvláštní ustanovení §909

Pododdíl 4 - Vyživovací povinnost §910 §911 §912 §913 §914

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky §915 §916 §917 §918 §919

Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce §920

Společná ustanovení o výživném §921 §922 §923

Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte

Preventivní, výchovná a sankční opatření §924 §925 §926

Oddíl 5 - Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami §927

HLAVA III - PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ

Díl 1 - Poručenství §928 §929 §930 §931 §932 §933 §934 §935 §936 §937 §938 §939 §940 §941 §942

Díl 2 - Opatrovnictví dítěte

Oddíl 1 - Opatrovník §943 §944 §945 §946 §947

Oddíl 2 - Opatrovník pro správu jmění dítěte §948 §949 §950 §951 §952

Díl 3 - Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Oddíl 1 - Svěření dítěte do péče jiné osoby §953 §954 §955 §956 §957

Oddíl 2 - Pěstounství §958 §959 §960 §961 §962 §963 §964 §965 §966 §967 §968 §969 §970

Díl 4 - Ústavní výchova §971 §972 §973 §974 §975

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §976 §977 §978

HLAVA II - VĚCNÁ PRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §979 §980 §981 §982 §983 §984 §985 §986

Díl 2 - Držba §987 §988 §989

Nabytí držby §990

Řádná držba §991

Poctivá držba §992

Pravá držba §993 §994 §995

Držba vlastnického práva §996 §997 §998 §999 §1000 §1001

Držba jiných práv §1002

Ochrana držby §1003 §1004 §1005

Uchování držby §1006 §1007

Prekluzivní lhůty §1008

Zánik držby §1009

Spoludržba §1010

Díl 3 - Vlastnictví

Oddíl 1 - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva §1011 §1012

Omezení vlastnického práva §1013 §1014 §1015 §1016 §1017 §1018 §1019 §1020 §1021 §1022 §1023

Rozhrady §1024 §1025 §1026 §1027 §1028

Nezbytná cesta §1029 §1030 §1031 §1032 §1033 §1034 §1035 §1036

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva §1037 §1038 §1039

Ochrana vlastnického práva §1040 §1041 §1042

Ochrana domnělého vlastnického práva §1043 §1044

Oddíl 2 - Nabytí vlastnického práva

Pododdíl 1 - Přivlastnění a nález

Přivlastnění §1045 §1046 §1047 §1048 §1049 §1050

Nález §1051 §1052 §1053 §1054 §1055 §1056 §1057 §1058 §1059 §1060 §1061 §1062

Nález skryté věci §1063 §1064 §1065

Pododdíl 2 - Přirozený přírůstek

Přírůstek nemovité věci §1066 §1067

Naplavenina a strž §1068 §1069 §1070 §1071

Přírůstek movité věci §1072 §1073

Pododdíl 3 - Umělý přírůstek

Zpracování §1074 §1075 §1076 §1077

Smísení §1078 §1079 §1080 §1081

Společné ustanovení §1082

Stavba §1083 §1084 §1085 §1086

Přestavek §1087

Pododdíl 4 - Smíšený přírůstek §1088

Pododdíl 5 - Vydržení

Řádné vydržení §1089 §1090 §1091 §1092 §1093 §1094

Mimořádné vydržení §1095

Započtení vydržecí doby §1096

Zákaz vydržení §1097

Zastavení vydržecí doby §1098

Pododdíl 6 - Převod vlastnického práva §1099 §1100

Převod vlastnického práva k movité věci §1101 §1102 §1103 §1104

Převod vlastnického práva k nemovité věci §1105

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva §1106 §1107 §1108

Pododdíl 7 - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného §1109 §1110 §1111 §1112 §1113

Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci §1114

Díl 4 - Spoluvlastnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1115 §1116 §1117 §1118 §1119 §1120

Oddíl 2 - Spoluvlastnický podíl §1121 §1122 §1123 §1124 §1125

Oddíl 3 - Správa společné věci §1126 §1127 §1128 §1129 §1130 §1131 §1132 §1133

Správce společné věci §1134 §1135 §1136 §1137 §1138

Soudní úprava poměrů spoluvlastníků §1139

Oddíl 4 - Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví §1140 §1141 §1142 §1143 §1144 §1145 §1146 §1147 §1148 §1149

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci §1150 §1151 §1152 §1153

Odklad zrušení spoluvlastnictví §1154 §1155 §1156

Odklad oddělení ze spoluvlastnictví §1157

Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1158 §1159

Společné části §1160 §1161 §1162

Pododdíl 2 - Vznik jednotky

Výstavba §1163

Zápis do veřejného seznamu §1164

Rozhodnutí soudu §1165

Prohlášení §1166 §1167

Odstranění vady prohlášení §1168

Změna prohlášení §1169

Pododdíl 3 - Výstavba domu s jednotkami

Smlouva o výstavbě §1170 §1171 §1172 §1173 §1174

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti vlastníka jednotky §1175 §1176 §1177 §1178 §1179 §1180 §1181 §1182 §1183 §1184

Spoluvlastnictví jednotky §1185

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky §1186 §1187 §1188

Pododdíl 5 - Správa domu a pozemku §1189 §1190

Správa bez vzniku společenství vlastníků §1191 §1192 §1193

Společenství vlastníků §1194 §1195 §1196 §1197 §1198 §1199

Založení společenství vlastníků §1200 §1201 §1202 §1203

Vznik společenství vlastníků §1204

Orgány společenství vlastníků §1205

Shromáždění §1206 §1207 §1208 §1209

Náhradní shromáždění §1210

Rozhodování mimo zasedání §1211 §1212 §1213 §1214

Zrušení společenství vlastníků §1215 §1216

Pododdíl 6 - Zrušení bytového spoluvlastnictví §1217 §1218 §1219

Pododdíl 7 - Společná ustanovení §1220 §1221 §1222

Oddíl 6 - Přídatné spoluvlastnictví

Obecná ustanovení §1223 §1224 §1225 §1226 §1227 §1228 §1229

Správa věci v přídatném spoluvlastnictví §1230 §1231 §1232 §1233 §1234 §1235

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o společenství jmění §1236 §1237 §1238 §1239

Díl 5 - Věcná práva k cizím věcem

Oddíl 1 - Právo stavby

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1240 §1241 §1242

Pododdíl 2 - Vznik a zánik práva stavby §1243 §1244 §1245 §1246 §1247 §1248 §1249

Pododdíl 3 - Právní poměry z práva stavby §1250 §1251 §1252 §1253 §1254 §1255 §1256

Oddíl 2 - Věcná břemena

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení o služebnostech §1257 §1258 §1259

Pododdíl 2 - Nabytí služebnosti §1260 §1261 §1262

Pododdíl 3 - Právní poměry ze služebnosti §1263 §1264 §1265 §1266

Pododdíl 4 - Některé pozemkové služebnosti

Služebnost inženýrské sítě §1267 §1268

Opora cizí stavby §1269

Služebnost okapu §1270

Právo na svod dešťové vody §1271

Právo na vodu §1272

Služebnost rozlivu §1273

Služebnost stezky, průhonu a cesty §1274 §1275 §1276 §1277

Právo pastvy §1278 §1279 §1280 §1281 §1282

Pododdíl 5 - Užívací právo §1283 §1284

Požívací právo §1285 §1286 §1287 §1288 §1289 §1290 §1291 §1292 §1293

Společná ustanovení §1294 §1295 §1296

Služebnost bytu §1297 §1298

Pododdíl 6 - Zánik služebnosti §1299 §1300 §1301 §1302

Pododdíl 7 - Reálná břemena §1303 §1304 §1305 §1306 §1307 §1308

Oddíl 3 - Zástavní právo

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1309 §1310 §1311

Pododdíl 2 - Zastavení §1312 §1313 §1314

Zakázaná ujednání §1315 §1316 §1317 §1318 §1319

Zastavení podílu v korporaci §1320 §1321 §1322 §1323 §1324 §1325 §1326 §1327

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru §1328 §1329 §1330 §1331 §1332

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů §1333 §1334

Zastavení pohledávky §1335 §1336 §1337 §1338 §1339 §1340

Budoucí zástavní právo §1341

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci §1342

Zastavení cizí věci §1343 §1344

Vespolné zástavní právo §1345

Pododdíl 3 - Rozsah zástavního práva §1346 §1347 §1348 §1349 §1350 §1351 §1352

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti ze zástavního práva §1353 §1354 §1355 §1356 §1357 §1358

Pododdíl 5 - Výkon zástavního práva §1359 §1360 §1361 §1362 §1363 §1364 §1365 §1366 §1367 §1368 §1369 §1370

Pododdíl 6 - Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích §1371 §1372 §1373 §1374 §1375

Pododdíl 7 - Zánik zástavního práva §1376 §1377 §1378 §1379

Pododdíl 8 - Práva vlastníka při uvolnění zástavy §1380 §1381 §1382 §1383 §1384

Pododdíl 9 - Záměna zástavního práva §1385 §1386 §1387 §1388 §1389

Pododdíl 10 - Podzástavní právo §1390 §1391 §1392 §1393 §1394

Oddíl 4 - Zadržovací právo §1395 §1396 §1397 §1398 §1399

Díl 6 - Správa cizího majetku

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1400 §1401 §1402 §1403 §1404

Pododdíl 2 - Prostá správa cizího majetku §1405 §1406 §1407 §1408

Pododdíl 3 - Plná správa cizího majetku §1409 §1410

Oddíl 2 - Pravidla správy

Pododdíl 1 - Povinnosti správce vůči beneficiantovi §1411 §1412 §1413 §1414 §1415 §1416 §1417 §1418

Pododdíl 2 - Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám §1419 §1420 §1421 §1422

Pododdíl 3 - Inventář, jistota a pojištění §1423 §1424 §1425 §1426 §1427

Pododdíl 4 - Společná správa §1428 §1429 §1430 §1431

Pododdíl 5 - Obezřetné investice §1432 §1433 §1434 §1435

Pododdíl 6 - Vyúčtování §1436 §1437

Oddíl 3 - Skončení správy §1438 §1439 §1440 §1441 §1442 §1443 §1444 §1445 §1446 §1447

Oddíl 4 - Svěřenský fond

Pododdíl 1 - Pojem svěřenského fondu a jeho vznik §1448 §1449 §1450 §1451 §1452

Pododdíl 2 - Správa svěřenského fondu §1453 §1454 §1455 §1456

Pododdíl 3 - Obmyšlený §1457 §1458 §1459 §1460 §1461 §1462

Pododdíl 4 - Dohled nad správou svěřenského fondu §1463 §1464 §1465 §1466 §1467

Pododdíl 5 - Změny svěřenského fondu §1468 §1469 §1470

Pododdíl 6 - Zánik svěřenského fondu §1471 §1472 §1473 §1474

HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO

Díl 1 - Právo na pozůstalost §1475 §1476 §1477 §1478

Dědický nápad §1479 §1480

Dědická nezpůsobilost §1481 §1482 §1483

Zřeknutí se dědického práva §1484

Odmítnutí dědictví §1485 §1486 §1487 §1488 §1489

Vzdání se dědictví §1490

Díl 2 - Pořízení pro případ smrti

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §1491 §1492 §1493

Oddíl 2 - Závěť

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1494 §1495 §1496 §1497

Dovětek §1498

Připadnutí pozůstalosti dědicům §1499 §1500 §1501 §1502 §1503

Uvolněný podíl §1504 §1505 §1506

Náhradnictví §1507 §1508 §1509 §1510 §1511

Svěřenské nástupnictví §1512 §1513 §1514 §1515 §1516 §1517 §1518 §1519 §1520 §1521 §1522 §1523 §1524

Pořizovací nezpůsobilost §1525 §1526 §1527 §1528

Účinky omylu §1529 §1530 §1531

Pododdíl 2 - Forma závěti

Písemná forma závěti §1532

Závěť pořízená soukromou listinou §1533 §1534 §1535 §1536

Závěť pořízená veřejnou listinou §1537 §1538

Svědkové závěti §1539 §1540 §1541

Úlevy při pořizování závěti §1542 §1543 §1544 §1545 §1546 §1547 §1548 §1549

Mlčenlivost §1550

Pododdíl 3 - Vedlejší doložky v závěti §1551 §1552

Vykonavatel závěti §1553 §1554 §1555

Správce pozůstalosti §1556 §1557 §1558 §1559 §1560

Podmínky §1561 §1562 §1563

Doložení času §1564 §1565 §1566

Zvláštní ustanovení §1567 §1568

Příkaz §1569 §1570 §1571 §1572 §1573 §1574

Pododdíl 4 - Zrušení závěti §1575

Pořízení nové závěti §1576

Odvolání závěti §1577 §1578 §1579 §1580

Neúčinná zrušovací doložka §1581

Oddíl 3 - Dědická smlouva §1582 §1583 §1584 §1585 §1586 §1587 §1588 §1589 §1590 §1591

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi §1592 §1593

Díl 3 - Odkaz

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zřízení odkazu §1594 §1595 §1596

Obtížení odkazem §1597 §1598

Pododkaz §1599 §1600

Náhradnictví při odkazech §1601

Odvolání odkazu §1602 §1603

Oddíl 2 - Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů

Pododdíl 1 - Odkaz věcí určitého druhu §1604 §1605 §1606 §1607

Pododdíl 2 - Odkaz určité věci §1608 §1609 §1610 §1611

Pododdíl 3 - Odkaz pohledávky §1612 §1613 §1614 §1615 §1616 §1617

Pododdíl 4 - Jiné odkazy

Odkaz dětem a příbuzným §1618 §1619

Oddíl 3 - Nabytí odkazu §1620 §1621 §1622 §1623 §1624 §1625 §1626

Právo odkazovníka na zajištění §1627

Uvolněný odkaz §1628 §1629

Práva dědice vyhradivšího si soupis §1630 §1631

Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti §1632

Díl 4 - Zákonná posloupnost §1633

Odúmrť §1634

První třída dědiců §1635

Druhá třída dědiců §1636

Třetí třída dědiců §1637

Čtvrtá třída dědiců §1638

Pátá třída dědiců §1639

Šestá třída dědiců §1640

Několikeré příbuzenství §1641

Díl 5 - Povinný díl

Započtení na povinný díl a na dědický podíl

Oddíl 1 - Nepominutelný dědic §1642 §1643 §1644 §1645

Oddíl 2 - Vydědění §1646 §1647 §1648 §1649

Oddíl 3 - Ochrana nepominutelného dědice §1650 §1651 §1652 §1653

Oddíl 4 - Výpočet povinného dílu §1654 §1655 §1656 §1657

Oddíl 5 - Započtení na povinný díl a na dědický podíl §1658 §1659

Započtení na povinný díl §1660 §1661

Započtení na dědický podíl §1662 §1663 §1664

Díl 6 - Právo některých osob na zaopatření §1665 §1666 §1667 §1668 §1669

Díl 7 - Přechod pozůstalosti na dědice

Oddíl 1 - Nabytí dědictví §1670 §1671 §1672 §1673

Výhrada soupisu §1674 §1675 §1676

Oddíl 2 - Správa pozůstalosti a její soupis

Správa pozůstalosti §1677 §1678 §1679 §1680 §1681

Závěra pozůstalosti §1682 §1683

Soupis pozůstalosti §1684 §1685 §1686 §1687 §1688 §1689

Oddíl 3 - Potvrzení dědictví §1690 §1691 §1692 §1693

Oddíl 4 - Rozdělení pozůstalosti §1694 §1695 §1696 §1697 §1698 §1699 §1700

Oddíl 5 - Dluhy postihující dědice §1701 §1702

Práva věřitelů před potvrzením dědictví §1703

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu §1704 §1705

Právní účinky výhrady soupisu §1706 §1707 §1708

Odloučení pozůstalosti §1709 §1710

Vyhledání dluhů zůstavitele §1711 §1712 §1713

Díl 8 - Zcizení dědictví §1714 §1715 §1716 §1717 §1718 §1719 §1720

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH

Díl 1 - Vznik závazků a jejich obsah §1721 §1722 §1723

Díl 2 - Smlouva

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1724 §1725 §1726 §1727 §1728 §1729 §1730

Oddíl 2 - Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy §1731 §1732 §1733 §1734 §1735 §1736

Zrušení nabídky §1737

Odvolání nabídky §1738 §1739

Přijetí nabídky §1740 §1741 §1742 §1743 §1744 §1745

Oddíl 3 - Obsah smlouvy §1746 §1747 §1748 §1749 §1750 §1751 §1752 §1753 §1754 §1755

Oddíl 4 - Forma smlouvy §1756 §1757 §1758

Oddíl 5 - Účinky smlouvy

Obecná ustanovení §1759 §1760 §1761 §1762 §1763

Změna okolností §1764 §1765 §1766

Smlouva ve prospěch třetí osoby §1767 §1768

Smlouva o plnění třetí osoby §1769

Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy §1770

Dražba §1771

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku §1772 §1773 §1774 §1775 §1776 §1777 §1778 §1779

Veřejná nabídka §1780 §1781 §1782 §1783 §1784

Oddíl 7 - Smlouva o smlouvě budoucí

Základní ustanovení §1785 §1786 §1787 §1788

Díl 3 - Obsah závazků

Obecná ustanovení §1789 §1790 §1791

Úplata za plnění §1792

Neúměrné zkrácení §1793 §1794 §1795

Lichva §1796 §1797

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem §1798 §1799 §1800 §1801

Úroky §1802 §1803 §1804 §1805 §1806

Záloha §1807

Závdavek §1808 §1809

Díl 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1810 §1811 §1812

Zneužívající ujednání §1813 §1814 §1815 §1816 §1817 §1818 §1819

Oddíl 2 - Smlouvy uzavírané distančním způsobem a smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory

Pododdíl 1 - Obecná ustanoven

Sdělení před uzavřením smlouvy §1820 §1821

Obsah smlouvy §1822 §1823

Smlouvy uzavírané distančním způsobem §1824 §1824a

Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv po telefonu §1825

Zvláštní ustanovení o uzavírání smluv elektronickými prostředky §1826 §1826a §1827

Smlouvy uzavírané mimo obchodní prostory §1828

Odstoupení od smlouvy §1829 §1829a §1830 §1831 §1832 §1833 §1834 §1835 §1836 §1836a §1837

Společná ustanovení §1838 §1839 §1840

Pododdíl 2 - Finanční služby §1841 §1842

Sdělení před uzavřením smlouvy §1843 §1844 §1844a

Nevyžádaná obchodní sdělení §1844b §1845

Odstoupení od smlouvy §1846 §1847 §1848 §1849 §1850

Neobjednané plnění §1851

Oddíl 3 - Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §1852 §1853

Sdělení před uzavřením smlouvy §1854

Forma smlouvy §1855

Obsah smlouvy §1856 §1857 §1858 §1859

Jazyk smlouvy §1860

Odstoupení od smlouvy §1861 §1862 §1863 §1864 §1865

Zvláštní ustanovení §1866 §1867

Díl 5 - Společné dluhy a pohledávky

Obecné ustanovení §1868

Nedělitelné plnění §1869 §1870

Dělitelné plnění §1871

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně §1872 §1873 §1874 §1875 §1876

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně §1877 §1878

Díl 6 - Změny závazků

Oddíl 1 - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

Pododdíl 1 - Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky §1879 §1880 §1881 §1882 §1883 §1884 §1885 §1886

Postoupení souboru pohledávek §1887

Pododdíl 2 - Změna v osobě dlužníka

Převzetí dluhu §1888 §1889 §1890 §1891

Přistoupení k dluhu §1892

Převzetí majetku §1893 §1894

Pododdíl 3 - Postoupení smlouvy §1895 §1896 §1897 §1898 §1899 §1900

Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků §1901

Novace §1902

Narovnání §1903 §1904 §1905

Společná ustanovení §1906 §1907

Díl 7 - Zánik závazků

Oddíl 1 - Splnění

Obecná ustanovení §1908 §1909 §1910 §1911 §1912 §1913

Řádné plnění §1914 §1915 §1916 §1917 §1918 §1919 §1920 §1921 §1922 §1923 §1924 §1925

Způsob plnění §1926 §1927 §1928 §1929 §1930 §1931 §1932 §1933 §1934 §1935 §1936 §1937 §1938

Poukázka §1939 §1940 §1941 §1942 §1943 §1944 §1945

Poukázka na řad §1946

Poukázka na doručitele §1947 §1948

Kvitance §1949 §1950 §1951

Dlužní úpis §1952

Náhradní splnění §1953

Místo plnění §1954 §1955 §1956 §1957

Čas plnění §1958 §1959 §1960 §1961 §1962 §1963 §1964 §1965 §1966 §1967

Prodlení dlužníka §1968 §1969 §1970 §1971 §1972 §1973 §1974

Prodlení věřitele §1975 §1976

Společná ustanovení §1977 §1978 §1979

Fixní závazek §1980

Oddíl 2 - Jiné způsoby zániku závazků

Dohoda §1981

Započtení §1982 §1983 §1984 §1985 §1986 §1987 §1988 §1989 §1990 §1991

Odstupné §1992

Splynutí §1993 §1994

Prominutí dluhu §1995 §1996 §1997

Výpověď §1998 §1999 §2000

Odstoupení od smlouvy §2001 §2002 §2003 §2004 §2005

Následná nemožnost plnění §2006 §2007 §2008

Smrt dlužníka nebo věřitele §2009

Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2010 §2011

Jistota §2012 §2013 §2014 §2015 §2016 §2017

Oddíl 2 - Zajištění dluhu

Ručení §2018 §2019 §2020 §2021 §2022 §2023 §2024 §2025 §2026 §2027 §2028

Finanční záruka §2029 §2030 §2031 §2032 §2033 §2034 §2035 §2036 §2037 §2038 §2039

Zajišťovací převod práva §2040 §2041 §2042 §2043 §2044

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů §2045 §2046 §2047

Oddíl 3 - Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta §2048 §2049 §2050 §2051 §2052

Uznání dluhu §2053 §2054

HLAVA II - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 1 - Převedení věci do vlastnictví jiného

Oddíl 1 - Darování

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2055 §2056 §2057 §2058 §2059 §2060 §2061

Darování podpory §2062

Darování pro případ smrti §2063 §2064 §2065

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o platnosti darování §2066 §2067

Pododdíl 3 - Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi §2068 §2069 §2070 §2071

Odvolání daru pro nevděk §2072 §2073 §2074 §2075

Společná ustanovení §2076 §2077 §2078

Oddíl 2 - Koupě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2079 §2080 §2081 §2082 §2083 §2084

Pododdíl 2 - Koupě movité věci

Základní ustanovení §2085 §2086

Povinnosti prodávajícího §2087 §2088 §2089 §2090 §2091 §2092 §2093 §2094

Předmět koupě §2095 §2096 §2097 §2098

Práva z vadného plnění §2099 §2100 §2101 §2102 §2103 §2104 §2105 §2106 §2107 §2108 §2109 §2110 §2111 §2112

Záruka za jakost §2113 §2114 §2115 §2116 §2117

Povinnosti kupujícího §2118 §2119 §2120

Nebezpečí škody na věci §2121 §2122 §2123 §2124 §2125

Svépomocný prodej §2126 §2127

Pododdíl 3 - Koupě nemovité věci §2128 §2129 §2130 §2131

Pododdíl 4 - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva §2132 §2133 §2134

Výhrada zpětné koupě §2135 §2136 §2137 §2138

Výhrada zpětného prodeje §2139

Předkupní právo §2140 §2141 §2142 §2143 §2144 §2145 §2146 §2147 §2148 §2149

Koupě na zkoušku §2150 §2151

Výhrada lepšího kupce §2152 §2153

Cenová doložka §2154 §2155 §2156

Jiná vedlejší ujednání §2157

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží spotřebiteli §2158 §2159 §2159a §2160

Jakost při převzetí §2161 §2161a §2161b §2162 §2163 §2164

Práva z vadného plnění §2165 §2166 §2167 §2168 §2169 §2170 §2171 §2172 §2173 §2174

Zvláštní ustanovení o záruce za jakost §2174a

Právo postihu §2174b

Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu §2175 §2176 §2177 §2178 §2179 §2180 §2181 §2182 §2183

Oddíl 3 - Směna

Základní ustanovení §2184 §2185 §2186 §2187 §2188

Díl 2 - Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 1 - Výprosa

Základní ustanovení §2189 §2190 §2191 §2192

Oddíl 2 - Výpůjčka

Základní ustanovení §2193 §2194 §2195 §2196 §2197 §2198 §2199 §2200

Oddíl 3 - Nájem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2201

Předmět nájmu §2202 §2203 §2204

Pronajímatel §2205 §2206 §2207 §2208 §2209 §2210 §2211 §2212

Nájemce §2213 §2214

Podnájem §2215 §2216

Nájemné §2217 §2218

Další práva a povinnosti stran §2219 §2220

Změna vlastnictví §2221 §2222 §2223 §2224

Skončení nájmu §2225 §2226 §2227 §2228 §2229 §2230 §2231 §2232 §2233 §2234

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení §2235 §2236 §2237 §2238

Zakázaná ujednání §2239 §2240 §2241

Odevzdání bytu §2242 §2243 §2244 §2245

Nájemné a jiné platby §2246 §2247 §2248 §2249 §2250 §2251 §2252 §2253

Jistota a smluvní pokuty §2254

Práva a povinnosti stran §2255 §2256 §2257 §2258

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu §2259 §2260 §2261 §2262 §2263 §2264 §2265 §2266 §2267 §2268 §2269

Společný nájem §2270 §2271

Členové nájemcovy domácnosti §2272 §2273

Podnájem §2274 §2275 §2276 §2277 §2278

Následky smrti nájemce §2279 §2280 §2281 §2282 §2282a §2283 §2284

Skončení nájmu §2285 §2286 §2287 §2288 §2289 §2290 §2291 §2292 §2293 §2294 §2295 §2296

Nájem služebního bytu §2297 §2298 §2299

Nájem bytu zvláštního určení §2300 §2301

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Základní ustanovení §2302 §2303 §2304 §2305 §2306

Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání §2307

Skončení nájmu §2308 §2309 §2310 §2311 §2312 §2313 §2314

Náhrada za převzetí zákaznické základny §2315

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých

Základní ustanovení §2316 §2317 §2318 §2319 §2320

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

Základní ustanovení §2321 §2322 §2323 §2324 §2325

Pododdíl 6 - Ubytování

Základní ustanovení §2326 §2327 §2328 §2329 §2330 §2331

Oddíl 4 - Pacht

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2332 §2333 §2334 §2335 §2336 §2337 §2338 §2339 §2340 §2341

Inventář §2342 §2343 §2344

Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

Základní ustanovení §2345 §2346 §2347 §2348

Pododdíl 3 - Pacht závodu §2349 §2350 §2351 §2352 §2353 §2354 §2355 §2356 §2357

Oddíl 5 - Licence

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2358 §2359

Výhradní nebo nevýhradní licence §2360 §2361 §2362

Podlicence §2363 §2364 §2365

Odměna §2366 §2367 §2368 §2369

Výpověď §2370

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

Základní ustanovení §2371 §2372 §2373 §2374 §2374a

Omezení nabyvatele licence §2375 §2376

Rozmnoženina pro autora §2377

Odstoupení od smlouvy a omezení licence pro nečinnost nabyvatele §2378 §2379 §2380 §2381

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora §2382

Zánik licence §2383

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Základní ustanovení §2384 §2385 §2386

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze §2387 §2388 §2389

Oddíl 6 - Poskytování digitálního obsahu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2389a §2389b §2389c §2389d §2389e

Zvláštní ustanovení o jednorázovém plnění §2389f

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o poskytování digitálního obsahu spotřebiteli §2389g §2389h §2389i §2389j §2389k §2389l §2389m §2389n §2389o §2389p

Změna digitálního obsahu §2389q §2389r §2389s

Pododdíl 3 - Společná ustanovení §2389t §2389u

Oddíl 7 - Zápůjčka

Základní ustanovení §2390 §2391 §2392 §2393 §2394

Oddíl 8 - Úvěr

Základní ustanovení §2395 §2396 §2397 §2398 §2399 §2400

Díl 3 - Pracovní poměr §2401

Díl 4 - Závazky ze schovacích smluv

Oddíl 1 - Úschova

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2402 §2403 §2404 §2405 §2406 §2407 §2408

Pododdíl 2 - Úschova cenného papíru §2409

Hromadná úschova §2410 §2411 §2412

Imobilizace cenných papírů §2413 §2414

Oddíl 2 - Skladování

Základní ustanovení §2415 §2416 §2417 §2418 §2419 §2420 §2421 §2422 §2423 §2424 §2425 §2426 §2427

Svépomocný prodej §2428 §2429

Díl 5 - Závazky ze smluv příkazního typu

Oddíl 1 - Příkaz

Základní ustanovení §2430 §2431 §2432 §2433 §2434 §2435 §2436 §2437 §2438 §2439 §2440 §2441 §2442 §2443 §2444

Oddíl 2 - Zprostředkování

Základní ustanovení §2445 §2446 §2447 §2448 §2449 §2450 §2451 §2452 §2453 §2454

Oddíl 3 - Komise

Základní ustanovení §2455 §2456 §2457 §2458 §2459 §2460 §2461 §2462 §2463 §2464 §2465 §2466 §2467 §2468 §2469 §2470

Oddíl 4 - Zasílatelství

Základní ustanovení §2471 §2472 §2473 §2474 §2475 §2476 §2477 §2478 §2479 §2480 §2481 §2482

Oddíl 5 - Obchodní zastoupení

Základní ustanovení §2483 §2484

Rozhodné území §2485 §2486

Výhradní obchodní zastoupení §2487

Nevýhradní obchodní zastoupení §2488

Povinnosti obchodního zástupce §2489 §2490 §2491 §2492 §2493 §2494

Povinnosti zastoupeného §2495 §2496 §2497 §2498

Provize §2499 §2500 §2501 §2502 §2503 §2504 §2505 §2506 §2507 §2508

Trvání obchodního zastoupení §2509

Výpověď obchodního zastoupení §2510 §2511 §2512 §2513

Zvláštní odměna §2514 §2515 §2516 §2517

Konkurenční doložka §2518

Zakázaná ujednání §2519 §2520

Díl 6 - Zájezd

Základní ustanovení §2521 §2522 §2523 §2524

Potvrzení o zájezdu §2525 §2526

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu §2527

Další náležitosti potvrzení o zájezdu §2528 §2529

Změna ceny zájezdu §2530 §2530a

Jiné změny závazku ze smlouvy §2531

Postoupení smlouvy §2532

Odstoupení od smlouvy §2533 §2534 §2535 §2536 §2536a

Vady zájezdu §2537 §2538 §2539 §2540

Pomoc v nesnázích §2541

Náhrada škody §2542 §2543 §2544 §2544a

Zahraniční školní pobyt §2545 §2546 §2547

Společné ustanovení §2548 §2549 §2549a

Díl 7 - Závazky ze smluv o přepravě

Oddíl 1 - Přeprava osob a věcí

Pododdíl 1 - Přeprava osoby

Základní ustanovení §2550 §2551 §2552 §2553 §2554

Pododdíl 2 - Přeprava věci

Základní ustanovení §2555 §2556 §2557 §2558

Přerušení přepravy §2559 §2560 §2561 §2562 §2563

Přepravné §2564 §2565

Náhrada škody §2566 §2567 §2568 §2569

Svépomocný prodej §2570 §2571

Pododdíl 3 - Náložný list §2572 §2573 §2574 §2575 §2576 §2577

Pododdíl 4 - Společná ustanovení o přepravě osob a věcí §2578 §2579 §2580 §2581

Oddíl 2 - Provoz dopravního prostředku §2582 §2583 §2584 §2585

Díl 8 - Dílo

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2586 §2587 §2588

Způsob provádění díla §2589 §2590 §2591 §2592 §2593 §2594 §2595

Věci k provedení díla §2596 §2597 §2598

Vlastnické právo k předmětu díla §2599 §2600 §2601 §2602 §2603

Provedení díla §2604 §2605 §2606 §2607 §2608

Svépomocný prodej §2609

Cena za dílo §2610 §2611 §2612 §2613 §2614

Vady díla §2615 §2616 §2617 §2618 §2619

Oddíl 2 - Určení ceny podle rozpočtu §2620 §2621 §2622

Oddíl 3 - Stavba jako předmět díla §2623

Nebezpečí škody §2624

Právo na vyúčtování §2625

Kontrola provádění díla §2626

Skryté překážky §2627

Převzetí stavby §2628

Vady stavby §2629 §2630

Oddíl 4 - Dílo s nehmotným výsledkem §2631 §2632 §2633 §2634 §2635

Díl 9 - Péče o zdraví

Základní ustanovení §2636 §2637

Poučení §2638 §2639 §2640 §2641

Práva a povinnosti stran §2642 §2643 §2644 §2645 §2646

Záznamy o péči o zdraví §2647 §2648 §2649 §2650 §2651

Díl 10 - Kontrolní činnost

Základní ustanovení §2652 §2653 §2654 §2655 §2656 §2657 §2658 §2659 §2660 §2661

Díl 11 - Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

Oddíl 1 - Účet

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2662 §2663 §2664 §2665 §2666 §2667 §2668

Pododdíl 2 - Platební účet §2669

Pododdíl 3 - Jiný než platební účet §2670 §2671 §2672 §2673 §2674 §2675

Pododdíl 4 - Vkladní knížka §2676 §2677 §2678 §2679

Oddíl 2 - Jednorázový vklad §2680

Vkladní list §2681

Oddíl 3 - Akreditiv

Základní ustanovení §2682 §2683 §2684 §2685 §2686

Potvrzený akreditiv §2687 §2688 §2689

Dokumentární akreditiv §2690 §2691 §2692

Jiné akreditivy §2693

Oddíl 4 - Inkaso

Základní ustanovení §2694 §2695 §2696 §2697 §2698

Dokumentární inkaso §2699 §2700

Díl 12 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

Oddíl 1 - Důchod

Základní ustanovení §2701 §2702 §2703 §2704 §2705 §2706

Oddíl 2 - Výměnek

Základní ustanovení §2707 §2708 §2709 §2710 §2711 §2712 §2713 §2714 §2715

Díl 13 - Společnost

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2716 §2717 §2718 §2719 §2720

Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků navzájem §2721 §2722 §2723 §2724 §2725 §2726 §2727 §2728 §2729

Oddíl 3 - Správa společnosti §2730 §2731 §2732 §2733 §2734 §2735

Oddíl 4 - Práva a povinnosti společníků k třetím osobám §2736 §2737 §2738

Oddíl 5 - Zánik členství §2739 §2740 §2741 §2742 §2743

Oddíl 6 - Zánik společnosti §2744 §2745 §2746

Díl 14 - Tichá společnost

Základní ustanovení §2747 §2748 §2749 §2750

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě §2751 §2752 §2753

Zánik tiché společnosti §2754 §2755

Díl 15 - Závazky z odvážných smluv

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2756 §2757

Oddíl 2 - Pojištění

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §2758 §2759 §2760

Pojistný zájem §2761 §2762 §2763 §2764 §2765

Pojištěný §2766

Pojištění cizí hodnoty pojistného zájmu §2767 §2768

Rovné zacházení §2769

Oprávněná osoba §2770 §2771 §2772 §2773

Pojistné podmínky §2774

Pojistka §2775 §2776 §2777 §2778

Povinné pojištění §2779 §2780 §2781

Pojistné §2782 §2783 §2784 §2785 §2786 §2787

Povinnost k pravdivým sdělením §2788 §2789

Změna pojistného rizika §2790 §2791 §2792 §2793 §2794 §2795

Šetření pojistné události §2796 §2797 §2798 §2799

Následky porušení povinností §2800

Přerušení pojištění §2801

Zánik pojištění §2802 §2803 §2804 §2805 §2806 §2807 §2808 §2810

Pododdíl 2 - Škodové pojištění

Rozsah §2811

Změna vlastnictví pojištěného majetku §2812

Hranice pojistného plnění §2813 §2814 §2815

Množné pojištění §2816

Soupojištění §2817

Vícenásobné pojištění §2818

Zachraňovací náklady §2819

Přechod práva na pojistitele §2820

Pododdíl 3 - Obnosové pojištění §2821 §2822 §2823

Pododdíl 4 - Obecná ustanovení o pojištění osob §2824 §2825 §2826

Skupinové pojištění §2827 §2828 §2829 §2830 §2831 §2832

Pododdíl 5 - Životní pojištění §2833 §2834 §2835 §2836

Výluka z pojištění §2837

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby §2838 §2839 §2840 §2841

Odkupné §2842 §2843

Pododdíl 6 - Úrazové pojištění §2844 §2845 §2846

Pododdíl 7 - Pojištění pro případ nemoci §2847 §2848

Pododdíl 8 - Pojištění majetku §2849 §2850 §2851 §2852

Přepojištění §2853

Podpojištění §2854

Zvláštní ustanovení §2855

Pododdíl 9 - Pojištění právní ochrany §2856 §2857 §2858 §2859 §2860

Pododdíl 10 - Pojištění odpovědnosti §2861 §2862 §2863 §2864 §2865 §2866 §2867

Pododdíl 11 - Pojištění úvěru nebo záruky §2868 §2869 §2870

Pododdíl 12 - Pojištění finančních ztrát §2871

Pojištění velkého pojistného rizika §2872

Oddíl 3 - Sázka, hra a los

Pododdíl 1 - Sázka

Základní ustanovení §2873 §2874 §2875 §2876 §2877 §2878 §2879 §2880

Pododdíl 2 - Hra §2881

Pododdíl 3 - Los §2882

Pododdíl 4 - Společné ustanovení §2883

Díl 16 - Závazky z právního jednání jedné osoby

Oddíl 1 - Veřejný příslib

Pododdíl 1 - Příslib odměny §2884 §2885 §2886

Pododdíl 2 - Vypsání ceny §2887 §2888 §2889

Oddíl 2 - Slib odškodnění §2890 §2891 §2892 §2893

HLAVA III - ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Díl 1 - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 1 - Základní ustanovení §2894 §2895 §2896 §2897 §2898 §2899

Prevence §2900 §2901 §2902 §2903

Náhoda §2904

Nutná obrana §2905

Krajní nouze §2906 §2907 §2908

Oddíl 2 - Povinnost nahradit škodu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Porušení dobrých mravů §2909

Porušení zákona §2910

Domněnka nedbalosti §2911 §2912

Porušení smluvní povinnosti §2913 §2914

Škoda způsobená několika osobami §2915 §2916 §2917 §2918 §2919

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání §2920 §2921 §2922

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi §2923

Škoda z provozní činnosti §2924

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným §2925

Škoda na nemovité věci §2926

Škoda z provozu dopravních prostředků §2927 §2928 §2929 §2930 §2931 §2932

Škoda způsobená zvířetem §2933 §2934 §2935

Škoda způsobená věcí §2936 §2937 §2938

Škoda způsobená vadou výrobku §2939 §2940 §2941 §2942 §2943

Škoda na převzaté věci §2944

Škoda na odložené věci §2945

Škoda na vnesené věci §2946 §2947 §2948 §2949

Škoda způsobená informací nebo radou §2950

Oddíl 3 - Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2951 §2952

Snížení náhrady §2953 §2954 §2955

Pododdíl 2 - Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Obecná ustanovení §2956 §2957

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení §2958 §2959

Náklady spojené s péčí o zdraví §2960

Náklady pohřbu §2961

Peněžité dávky §2962 §2963 §2964 §2965 §2966 §2967

Odbytné §2968

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení

Náhrada při poškození věci §2969

Náhrada při poranění zvířete §2970

Náhrada nemajetkové újmy §2971

Díl 2 - Zneužití a omezení soutěže

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2972 §2973 §2974

Zakázaná konkurenční doložka §2975

Oddíl 2 - Nekalá soutěž

Základní ustanovení §2976

Klamavá reklama §2977

Klamavé označení zboží nebo služby §2978

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby §2979

Srovnávací reklama §2980

Vyvolání nebezpečí záměny §2981

Parazitování na pověsti §2982

Podplácení §2983

Zlehčování §2984

Porušení obchodního tajemství §2985

Dotěrné obtěžování §2986

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí §2987

Ochrana proti nekalé soutěži §2988 §2989

Ochrana proti omezování soutěže §2990

HLAVA IV - ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ

Díl 1 - Bezdůvodné obohacení §2991 §2992 §2993 §2994 §2995 §2996 §2997 §2998 §2999 §3000 §3001 §3002 §3003 §3004 §3005

Díl 2 - Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Oddíl 1 - Nepřikázané jednatelství

Základní ustanovení §3006

Odvracení škody §3007

Záchrana cizí věci §3008

Jednání k užitku jiné osoby §3009

Společná ustanovení §3010 §3011

Oddíl 2 - Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Základní ustanovení §3012 §3013 §3014

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §3015 §3016 §3017 §3018 §3019 §3020 §3021 §3022 §3023 §3024 §3025 §3026 §3027

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §3028 §3029 §3030 §3031 §3032 §3033 §3034 §3035

Oddíl 2 - Lhůty a doby §3036 §3037

Oddíl 3 - Majetkové právo manželské §3038 §3039 §3040

Oddíl 4 - Právnické osoby §3041 §3042 §3043 §3044 §3045 §3046 §3047 §3048 §3049 §3050 §3051 §3052 §3053

Oddíl 5 - Věcná práva

Pozemky a stavby §3054 §3055 §3056 §3057 §3058 §3059 §3060 §3061

Spoluvlastnictví §3062 §3063

Katastr nemovitostí §3064 §3065

Mimořádné vydržení §3066

Opuštění nemovité věci §3067 §3068

Oddíl 6 - Dědické právo §3069 §3070 §3071 §3072

Oddíl 7 - Závazková práva §3073 §3074 §3075 §3076 §3077 §3078 §3079

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §3080

Účinnost §3081

č. 460/2016 Sb. - Čl. II

č. 163/2020 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. II

č. 374/2022 Sb. - Čl. IV

nález Ústavního soudu č. 112/2022 Sb.; č. 101/2024 Sb.; č. 144/2024 Sb.

INFORMACE

89

XXXXX

xx xxx 3. xxxxx 2012

občanský xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx usnesl xx xxxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:

ČÁST PRVNÍ

OBECNÁ XXXX

XXXXX X

XXXXXXX XXXXXX A XXXX ZÁKLADNÍ XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx osob xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx veřejného.

(2) Nezakazuje-li xx zákon xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx jsou xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx právo xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobnosti.

§2

(1) Xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxxxx jenom xx xxxxx s Listinou základních práv a svobod x ústavním xxxxxxxx xxxxx, se xxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon, xxxxx x x trvalým xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxx. Rozejde-li se xxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx, musí xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx jaký xxxxx x vlastního xxxxxx xxxx x xxxxxx vzájemné xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxx zákonodárce; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx slov právního xxxxxxxx proti xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx x xxxxxxx x dobrými xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx lidské xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx a xxxxxx jeho rodiny xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx, že

a) xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxxx x xxxxxx, xxxxx x svobody, xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, rodičovství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx věku, xxxxxx xxxx xxx závislost xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; nikdo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx těžit z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x jen xxxxx xxxx stanovit, jak xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaniká, a

f) xxxxxx xxxxx odepřít, xx xx xx xxxxx náleží.

(3) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx také x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx.

§4

(1) Xx xx xx xx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx a xx xx každý xx xx xxxx x xxxxxxx styku xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx následek xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx se xx mysli xxxxxxxx, xxxxx si xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx při zvážení xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx právní xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x existencí xxxxxxxxxxx.

§5

(1) Kdo xx xxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, dává xxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxx xx znalostí x xxxxxxxxxx, která je x jeho povoláním xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxx péče, xxx xx k jeho xxxx.

(2) Xxxxx vůli xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxx xxxxx, že xxxxxx xxx, xxx xxxx xx své xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xx xxxxxxx zakázána.

§6

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx styku xxxxxxx.

(2) Xxxxx nesmí xxxxx xx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx těžit xxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který vyvolal xxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

§7

Xx xx xx xx, že xxx, xxx jednal xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poctivě x v xxxxx xxxx.

§8

Xxxxxx xxxxxxxx práva xxxxxxxx xxxxxx ochrany.

Xxx 2

Xxxxx předpisů xxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Občanský xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx, v xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxx tehdy, xxxxxxxx-xx xx xxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx výslovného xxxxxxxxxx, xxxxxxx se podle xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx případu xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx takové ustanovení, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx principů xxxxxxxxxxxxx x xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, tak, xxx xx dospělo xx zřetelem x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x přihlédnutím x xxxxx právní xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, xxxxx x xxxxxx práv x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx x xxxxx jiných xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx

§12

Xxxxx, xxx xx xxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxx, může xx xxxxxxx ochrany x xxxxxx vykonávajícího xxxxxxxx moc (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx"). Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§13

Xxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxx ochrany, xxxx xxxxxxx očekávat, xx jeho xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx jako xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx byl xxxxxxxxx x který se x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx shoduje x xxxxxxxxxxx znacích; xxx-xx xxxxxx xxxxxx rozhodnut xxxxx, xx xxxxx, xxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx odchylky.

§14

Xxxxxxxx

(1) Každý xx xxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx k xxxxx xxxxx xxx, xx-xx xxxx xxxxx ohroženo x xx-xx xxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Hrozí-li xxxxxxxxxxx xxxxx do práva xxxxxxxxxxxxx, xxxx jej xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x prostředky, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx jevit vzhledem x okolnostem jako xxxxxxxxx. Směřuje-li však xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx práva, xxxxx xx xxxx jinak xxxxxxx, xxxx se xxx, xxx k xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx příslušný xxxxx xxxxxxx xxxx.

XXXXX XX

XXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxx x mezích xxxxxxxx xxxx práva x xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se x xxxxxxxxxxx (xxxxxx jednat).

§16

Xxxxxx osobnosti ani xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxx; xxxxx-xx tak, xxxxxxxxxx xx x xxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx osoba. Xxxxxxxxx xxx uložit xxx xxxxx x xxx xxxx ní lze xxxxxx povinnosti xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx uloží-li xxxxxxxxx xxxx, xx osobou xxxx, xxxxxx se xxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxx xxxxxx.

§18

Xxxxx xx fyzická, xxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Každý xxxxxx xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx rozumem x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx stanoví xxx meze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx člověka x xxxxxx jejich xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx práva xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxx-xx xx xxx, xxxxxxxxxx xx k tomu. Xxxxxxxxxx se xxx x xxxxxxx těchto xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxxxxx útvar, x kterém xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx právní xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na xxxxxxx xxx činnosti xxx xxxxx a xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x její xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx, podle nichž xxxx xxxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jen tehdy, xxxxxxx-xx xx to x xxxxxx povahou xxxxxx xxxx.

§21

Xxxx se x xxxxxxx soukromého xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx právně xxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle jiného xxxxxx upravujícího registrované xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"); xxxx xxxxx x poměru xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx by xxxx, xxxxxx utrpěla jedna x xxxx, xxxxx xxxxxxx pociťovala xxxx xxxx vlastní. Má xx xx to, xx xxxxxxx blízkými xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nebo osoby, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Stanoví-li xxxxx x ochraně třetích xxxx zvláštní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, pro xxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx x užití xxxxxx mezi osobami xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx x xxxxxxx x pro xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx mezi xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx právnickou osobu xxxxxxxxx ovlivňuje xxxx xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody xx xxxx xxxxxxxxxxx.

Xxx 2

Fyzické xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§23

Člověk má xxxxxx osobnost od xxxxxxxx až xx xxxxx.

§24

Každý xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx-xx x xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx vinou přivede xx xxxxx, x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx v xxxxx stavu učiněná.

§25

Na xxxxxx xxxx xx xxxxx jako xx xxx xxxxxxxx, xxxxx to vyhovuje xxxx xxxxxx. Xx xx xx to, xx xx xxxx xxxxxxxx živé. Xxxxxxxx-xx xx však xxxx, xxxxx xx xx xx, xxxx xx xxxxx nebylo.

§26

Xxxxx xxxxx

(1) Smrt xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx těla xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxx mrtvého xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x xxx xxxxxx soud, xxxxx xxx xxxxxx účasten xxxxxx xxxxxxxx, že xx xxxx smrt xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx jako jistá. X rozhodnutí xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx za xxx xxxxx.

§27

Závisí-li xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx přežil xxxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx jisto, xxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxx, má xx za xx, xx xxxxxxx zemřeli xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxx-xx známo, xxx člověk xxxxxx, xx se xx xx, xx xx xxx stalo xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx, kde xxxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx, xxxxx xx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxx člověka nastává xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx reprodukční xxxxxx x přeměně xxxxxxxxxx xxxxxx. Má xx za xx, xx dnem změny xxxxxxx je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Změna xxxxxxx xxxx vliv na xxxxxx stav xxxxxxx, xxx xx jeho xxxxxx a majetkové xxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx partnerství xxxx xxxxxx. O xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, jejichž xxxxxxxxxx zaniklo, ke xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x době xx xxxxxx xxxxxxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxx majetkových xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx; xxxx rozhodne, x to i xxx návrhu, xxx xxxx každý z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dítě pečovat.

§30

Zletilost

(1) Plně xxxxxxxxxx xx člověk stává xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxxx dovršením osmnáctého xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Svéprávnost xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx.

Nezletilí

§31

Má se xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xx xxxxxxxxx x právním xxxxxxxx xx xx xxxxxx přiměřeným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx věku.

§32

(1) Xxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx nezletilému, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xx shodě xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx jednání nebo x dosažení určitého xxxxx, xx nezletilý xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, pokud to xxxx xxxxxxx zvlášť xxxxxxxx; souhlas xxxx xxx následně omezen x xxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, postačí, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx; xx xxxxxxx, pokud třetí xxxxx věděla, že xx zástupci odporují.

§33

(1) Udělí-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xxxxxxx k xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodního závodu xxxx k xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx xxxx s xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, je-li stanovena xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx než xxxxxxx xxx nebo nezletilých, xxxxx neukončili xxxxxxxx xxxxxx docházku, je xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sportovní činnost xx xxxxxxxx stanovených xxxxx právním xxxxxxxxx.

§35

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx zavázat x xxxxxx závislé xxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx. Jako xxx xxxxxxx xx práce xxxxx xxx sjednán xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§36

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx nikdy, bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobilý xxxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxxxxxx, k xxxx by x xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

(2) X xxxx xx xxxxxxxxx, který nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxxxx samostatně, lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx uděleným x určené xxxxx, xxxxx ve xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx podle §33.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, soud návrhu xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx je xxxxxxxxx xxxx schopnost xxx se xxxxx x obstarat xx xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx důvodů x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x na xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezletilý x xxxxxxx souhlasí.

Xxxxx 2

Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

X xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx projevit xxxx, aby xxxx xxxx xxxxxxxxxxx spravovány xxxxxxx způsobem, xxxx xxx xx spravovala xxxxxx xxxxx, xxxx xxx se xxxxxx xxxxx stala jeho xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx listinou xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; svědek x xxxx uvede x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx být xxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx zájem x xxxxxx nevidomé, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx jazyka, x xxxx xx prohlášení xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx potvrdit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx veřejnou xxxxxxxx xxxxxx, kdo xx má stát xxxxxxxxxxxx, xxx, kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxx, xxx prohlášení xxxxxxx, xxx je xxxxxxx za xxxxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx seznamu xxxxxxxx xxxxx jiného zákona.

§40

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx osoba, xxxxx neumí nebo xxxxxx xxxx nebo xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslovým postižením, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xx být obsah xxxxxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xx svědkem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxxx xxxx ovládat xxxxxx dorozumívání, kterým xx obsah xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx prohlášení xxxx, xxxxxxx před xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho pravou xxxx.

§41

(1) K výslovnému xxxxxxxx prohlášení xx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx obsahující prohlášení xxx, xxx xx xxxxxx, xx to xxxxxx odvolání.

§42

Xxxx-xx se prohlášení xxxx záležitosti xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx-xx účinnost prohlášení xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx o splnění xxxxxxxx xxxx.

§43

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx člověk, xxxxx prohlášení xxxxxx, xx je za xxxxxxxx xxxxxxxxx neučinil xxxx by xx xxxxxx s jiným xxxxxxx, soud xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx závažná xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx názor člověka, x jehož xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx člověk xxxxx.

§44

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx neplatné, xxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, xxx je xxxxxx.

Xxxxxxx xxx rozhodování

§45

Potřebuje-li xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxxxxxx, protože xx x xxx duševní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx být xxxxxx ve svéprávnosti, xxxx xx x xxxxxxxxx ujednat xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx může xxx i xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx podporovanému, že xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx jednáních, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Smlouva nabývá xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx smlouva uzavřena x písemné xxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx. Soud smlouvu xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx zájmy xxxxxxxx xxxxxx podporovaného.

§47

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zájmy podporovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx na xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx obohatit.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx svých xxxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx jedná x xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x s xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx poskytl; xxxxxxxx má i xxxxx namítat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podporovaného.

§48

Na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx soud xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxx závažně poruší xxx xxxxxxxxxx, x xx x xxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx členem domácnosti

§49

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxx zástupce, samostatně xxxxxx jednat, může xx zastupovat xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx společné xxxxxxxxxx xxxxxxx tři xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx povahu a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx nevznikne; x xxxxxxxxx postačí xxxxxxxxx xxxxxxxx přání.

§50

Xx xxxxxx zastoupení xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx názor xxxxxxxxxxxx, x to x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx zvolí.

§51

Xxxxxxxx dbá x xxxxxxx xxxxx zastoupeného x xxxxxxxxxx jeho xxxx x x xx, xxx způsob xxxx xxxxxx nebyl x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx a xxx, nelze-li xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxxxx x přáním zastoupeného.

§52

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx to xxxxxxxx životním poměrům xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx oprávněn udělit xxxxxxx x xxxxxx xx duševní nebo xxxxxxx integrity xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx zastoupeného x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx obstarání obvyklých xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x peněžními xxxxxxxxxx xx účtu xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§53

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx jeden z xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx zástupců společně x xxxxxxxx-xx si, xxxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxxxxx z xxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx zastoupený xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přání. Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx jmenuje xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci xxx rozhodování, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxx, x xxxxx je zastoupený xxxxxxxxx právně xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§55

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxxx, jehož xx to xxxx, xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Přitom xxxx xxx důkladně xxxxx x úvahu xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x vlastní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx člověka xxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx závažná újma x xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Omezit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jen xxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxx xxxxx člověka, x jehož xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx člověk xxxxx.

§57

(1) Soud xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx člověk xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není jen xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, x vymezí xxxxxx, v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx samostatně xxxxxx jednat xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx obtíže xxxxxxxxxxx xx, není xx xxxx o xxxx důvodem x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Soud xxxx x xxxxxxx řízení x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, je-li xx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx závažné újmě.

§59

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxxx omezit x xxxxxxxxxxx x určitou xxxxxxxxxxx xx dobu xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, nebo xx xxxxx určenou xxxxxxx xxxx, nejdéle xxxx xx tři xxxx. Xx-xx xxxxxx, xx xx xxxx člověka x této xxxx xxxxxxxx, xxxx soud xxxxxxxxxxx omezit xx xxxx delší, xxxxxxx xxxx xx pět xxx.

(2) Xxxxxxxxx doby xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx však x xxxx xxxx xxxxxx x prodloužení xxxx omezení, xxxxxx xxxxxx účinky xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx rok.

§60

Změní-li xx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, a xx x bez xxxxxx.

§61

Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxx nepodá, zjistí xxxx její xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x opatrovnictví, xxxx ji s xxxxx xxxxxxxxx opatrovníkem xxxxxxx.

§62

V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx jmenuje xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx opatrovníka xxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxxxxxxxx, k xxxx potřebě i x podnětům xxxx xxxxxxxxxxx blízkých, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx, x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedůvěru xxxxxxxxxxx x opatrovníkovi.

§63

Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxx nezpůsobilou právně xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx zájmy jsou x xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxxxx pobývá nebo xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx nezbavuje xxxxxxx xxxxx samostatně xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§65

(1) Jednal-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxx jeho právní xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxx změna xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx povinností, xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx opatrovanec xxxxxxxxxx, xx nemohl xxxxxx bez opatrovníka, xxxxxxxx se opatrovancovo xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx opatrovník xxxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Oddíl 3

Nezvěstnost

§66

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx opustil xxx xxxxxxxx, xxxxxxx o xxxx xxxxxx a xxxx x něm xxxxx, xxx xx xxxxxxx. Soud xxxxx x xxxxxxxxxx den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxx stát xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx zájem, zejména xxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxx má xxxxx xxxxxx účast.

§67

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x nimž xx jinak xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx hlasu xxxx xxxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xx x xxxx xxxxxxxxxxx nepřihlíží; xx xxxx neplatí, jedná-li xx o xxxxxxxxxx xxxx osobního xxxxx. Xxx xxxxx, xxxxxxxx xx záležitosti nezvěstného, xxxx xxx činit x x přihlédnutím x xxxx zájmům.

(2) Xx právní xxxxxxx, x němuž xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx nezbytného xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, avšak xxxxx, xxx xxx xx xxxxxxxxxxx prohlášen, xxxxxxxx xxxx prohlášení bylo xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxx, xx hledí xxxx na xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydání xxxxxxxxxx, xxxx xxx prohlášen xx xxxxxxxxxxx.

§68

Navrátí-li se xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxx, pozbývá xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxx i xxxx, xxxxx platí xx xxx xxxxx nezvěstného.

§69

Xxx xxx prohlášen xx nezvěstného, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xx xx xxx xxxx xxxxxx xxxx vůle nevyžadoval.

§70

Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ten, kdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, nejsou tím xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxxxx, jestliže xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nezvěstného, xxx xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, nebo xxxxxx xxxxx nemůže.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxx

§71

(1) Xx xxxxx osoby, xxxxx na xxx xx právní zájem, xxxxxxxx soud xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxx lze xxx xxxxxxx xx xx, xx xxxxxx, x xxxx xxx, xxxxx xx pokládá xx xxx xxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx, xx hledí, xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx se xxxxxxx xx xxx xxxx smrti; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx pochybnosti, xxx xx xxxxx xxx, xxxxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx soud prohlásit xx xxxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, a xxxx xxx, xxxxx xxxxxxxxx zřejmě xxxxxxxx. Xx xx za xx, xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Člověka, který xxx xxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, v němž xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Nelze xx xxxx učinit, xxxxxx-xx se x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx 75.

§74

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx nezvěstný xxx, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx zprávu x xxxx o xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx za nezvěstného xxxxxxxxx, xxx prohlásit xx xxxxxxx nejdříve xx uplynutí xxxxx xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xx objevila xxxxxxxx xxxxxx, x níž xxx xxxxxxxx, že xxx xxxxx naživu.

(2) Xxxxxxx, xxxxx se xxxx nezvěstným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx před xxxxxxxxx roku, v xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxx od xxxx xxxxxxxx.

§75

Člověka, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx byl x xxxxxxxx života větší xxxxx xxxx, lze xxxxxxxxx xx mrtvého xxxxxxxx po xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xx objevila xxxxxxxx xxxxxx, x xxx lze usuzovat, xx xxx v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§76

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx důkaz, xx zemřel xxxxx xxxx xxxxxxx, anebo xx je xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx xx, xx je xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx nepřihlíží; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx však xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx důkaz xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 obdobně.

Xxxxx 5

Xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxx xxxxxxx je xxxx xxxxxx jméno x příjmení, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx x rodné xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx. Každý xxxxxx xx xxxxx xxxxxx své xxxxx x xxxxxxx styku, xxxxxx jako xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxx x na xxxx x xxxx.

(2) Xxxxxx, který x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxx z xxxx xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zpochybněním xxxxx xxxxx ke xxxxx nebo který xxxxxx újmu pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx práva, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx může xxxxxxx, xxx bylo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Xx-xx xxxxxxx nepřítomen, xxxx je-li nezvěstný, xxxxxxxxxxx či xxxxxx-xx x jiné příčiny xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx jména xxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, ledaže xxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx najevo, xx xx to nepřeje.

(3) Xxxx-xx se neoprávněný xxxxx příjmení x xx-xx xxx to xxxxx spočívající v xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx domáhat xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx osoba dotčenému xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx přímo xxxxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx

(1) Člověk xxxx xxx určitý xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x pro xxxxxxxx xxxx xxxxx přijmout xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx újmu platnosti, xx-xx zřejmé, xxx xxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pseudonym xx známost, požívá xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx.

§80

Bydliště

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x místě, xxx xx zdržuje x xxxxxxx xxx xxx s xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxx úmysl xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx xxxxxxx. Uvádí-li xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx jiné xxxxx xxx xxx skutečné xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx x xxxxx xxxx dovolá xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, že xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx místě.

(2) Xxxx-xx člověk xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx xxxxx, kde xxxx. Xxxxx-xx takové xxxxx zjistit, xxxxx xxx-xx xx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx člověka xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxx místo, xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§81

(1) Xxxxxxxx xx osobnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Každý xx xxxxxxx ctít xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle svého.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx zejména xxxxx x důstojnost xxxxxxx, jeho xxxxxx x právo xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx vážnost, xxxx, xxxxxxxx a xxxx projevy xxxxxx xxxxxx.

§82

(1) Člověk, xxxxx xxxxxxxx byla xxxxxxx, xx právo xxxxxxx xx xxxx, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx domáhat xxxxxxxxx x osob xxxx xxxxxxxx.

§83

(1) Souvisí-li xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx x právnické xxxxx, může xxxxx xx ochranu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx osoba; xx xxxx života xxxx xxx jeho xxxxxx x s xxxx xxxxxxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx souhlasu xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo upuštěno x xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx následky.

Xxxxxxxx 2

Podoba x xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxx jakýmkoli způsobem xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx zobrazení xxxx xxxxx xxxxx xxxx totožnost, je xxxxx xxx s xxxx svolením.

§85

(1) Xxxxxxxxxx podobu xxxxxxx xx možné xxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Svolí-li xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx za xxxxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxx i x xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§86

Nikdo xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx jiného, xxxx-xx x xxxx xxxxxxx důvod. Xxxxxxx xxxxx bez xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostory, xxxxxxxx xxxx soukromý xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxx, využívat xxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx povahy.

§87

(1) Xxx svolil x použití písemnosti xxxxxx povahy, podobizny xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx svolení xxxxxxx, třebaže je xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx svolení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx odvoláno, xxxx xx xxxxxxxxxx podstatná xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vzniklou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx není xxxxx, pokud se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx osob.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx v případě, xxxx se podobizna, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§89

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem též x vědeckému nebo xxxxxxxxxx xxxxx x xxx tiskové, rozhlasové, xxxxxxxxx xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xx soukromí xxxxxx nebo x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx zvukového xx xxxxxxxxxx záznamu nesmí xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxx na xxxxxxx a tělesnou xxxxxxxxx

§91

Xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx.

§92

(1) Lidské xxxx xx xxx právní xxxxxxxx x xx xxxxx člověka. Naložit x xxxxxxxx xxxxxxxxxx x x lidskými xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxxx nedůstojným xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx uloženy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, má xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx před xxxx xxxxx výslovně xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx x xxxx xxxx odmítnou-li xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx dědic.

Xxxxx xx xxxxxxxxx

§93

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x vědomím x xxxxxx xxxxxx a x jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx, xxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx se k xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x zájmu xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx dát xxxxxxx xxxx.

§94

(1) Xxx chce xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx srozumitelně xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx-xx rozumně předpokládat, xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zákroku včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxx xxxxxx, xxxxx x xx, zda xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx i jiný xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xx jiného jeho xxxxxxx zástupce, xxxx xx vysvětlení x xxxx, kdo xx xxx zákroku xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx přiměřeným schopnosti xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95

Nezletilý, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, může x obvyklých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx, xx-xx to přiměřené xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxx-xx xx x zákrok xxxxxxxxxxxxxxx trvalé nebo xxxxxxx následky.

§96

(1) Xxxxxxx k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx, xx-xx být xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxxx.

(2) Písemnou formu xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx člověku, xxxx

x) xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxx člověka nevyžaduje; xx xxxxxxx, jedná-li xx o kosmetické xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trvalé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§97

(1) Udělený xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x jakékoli xxxxx, x xxxx xx xxx udělení souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, že byl xxxxxx. Při nejistotě, xxx xxx souhlas xxxxxxx v xxxx xxx xxxxxxx formě, xx má xx xx, že k xxxxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx projevit vůli, xxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx přítomného xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxx žádná x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx manžela, x xxxx-xx, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx blízké, xxxxx xx lze bez xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxx xx zřejmé, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx žádným x xxxx uvedených xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, která o xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zájem.

(2) Při xxxxxxx i při xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx zřetel xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, do xxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx.

§99

Xx-xx život xxxxxxx x náhlém a xxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx v xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx okamžitě xxxxxxxx, xxxxx xx je xx xxxxxxxx zdraví xxxxxxx xxxxx nezbytné.

§100

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který dovršil xxxxxxx let, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, nelze zákrok xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx zástupce xx xxxxxxx do xxxxxxxxx osoby uvedené x xxxxxxxx 1, xx xx jej xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx provést xx její xxxxx xxxx xx návrh xxxxx jí xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§101

Má-li xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, neodvratitelné x xxxxx xxxxxxxx xxxx způsobem xxxxxxxx x vážným xxxxxxxxxx xxx xxxx xxxxx xxxx zdraví, xxx xxxxxx provést xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx není dotčeno xxxxxxxxxx §99.

§102

Xxxx přivolí k xxxxxxx podle §100 xxxx 101, je-li xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxx, po xxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§103

Bylo-li zasaženo do xxxxxxxxx člověka, xxxxx xxx ve xxxxx, xxx nemohl posoudit, xx se x xxx xxxx, a xxxxx-xx xxx k xxxxxxx xxxxxxx, musí xx xxx, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx na xxx xxxxxxxx, x musí xxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x riziku xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Pododdíl 4

Práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

§104

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xx x xxx bez xxxx souhlasu xxxxx xxx xxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xx xxxxxxxx, xx nezbytnou xxxx x jeho osobu xxxxx xxxxxxxx mírnějším x méně omezujícím xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx samo o xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx bez xxxxx souhlasu xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx v xxx xxxxx.

§105

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx-xx x xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx zákonnému xxxxxxxx, opatrovníku nebo xxxxxxxx a xxxx xxxxxxx xxxx jiné xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobě xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx poskytujícího zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx soudu; xx platí x x xxxxxxx, je-li xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Soud x učiněném xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí, aby xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx, zákonného xxxxxx xxxxxxxxx opatření x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx práva xxxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, aby xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx porozumět a xxxxxxxx xx povahu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx bez zbytečného xxxxxxx xxxx xxxx.

§107

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx dozví.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxx člověka xxxx jménem xxxxxxx xxxx xxxxx vzniklá x xxxxxxxxxxx x xxxx převzetím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho držením x takovém zařízení. Xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx.

§108

Xxx xxx do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxx je x xxx držen, xx xxxxx projednávat xx xxxx zástupcem, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§109

(1) Xxxxxx převzatý xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx x takovém xxxxxxxx má právo, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zdravotní xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projevit xxxxx samostatně přezkoumal xxxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx zařízení x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Stejné právo xx x důvěrník xxxx podpůrce.

(2) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 2, musí xxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx zhodnotit výsledky xxxxxxxxxxx x xxxxxx x přípustnosti učiněného xxxxxxxx.

§110

Xxxxxxx-xx soud x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx pobyt v xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, tím však xxxxxxxx právo odmítnout xxxxxx zákrok nebo xxxxxxx xxxxx.

Pododdíl 5

Nakládání x xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§111

(1) Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxx, xx právo xxxxxxxx xx, jak x xx xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx s xxxxxxx xxxxx lidského xxxx xxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo způsobem xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx těla člověka xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxx xxxxxxx. K xxxxxxx xxxxxx xxxxx těla xxxxxxx k xxxxx xxxx xxxxxxx neobvyklému xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx to, co x částech lidského xxxx.

§112

Člověk xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx těla xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx odejmout xxx xxxxxxxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxx jinému x xx odměnu x xxxxx xx xx xx jako xx xxx xxxxxxx.

Pododdíl 6

Ochrana lidského xxxx xx xxxxx xxxxxxx

§113

(1) Xxxxxx xx xxxxx rozhodnout, xxx xxxx xx xxxx xxxxx naloženo s xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx člověka xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx lze xxx, xxxxx xxx xxxxxxx xxxx zákon.

§114

(1) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxx pohřeb. Xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, a xxxx-xx xx, xxxx xxxxxxxxx; není-li jich, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx jich, xxxxxxxxxx zemřelého; nežijí-li, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx a není-li xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx; není-li žádná x těchto xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx území xxxxxx zemřel.

(2) Xxxxxxx xxxxxx a opatření xxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx přál, xxxx xxx pohřben xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x xx xx xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xx krytí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxx-xx xxxxx ochoten xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§115

§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§116

§116 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§117

§117 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

Díl 3

Právnické xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§118

Právnická osoba xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§119

Právnické xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx záznamy x xxxxx majetkových poměrech, x xxxx nejsou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§120

(1) Xx veřejného xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx den jejího xxxxxx, den xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x předmět činnosti, xxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx statutárního xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxxx x dni xxxxxx xxxx zániku xxxxxx xxxxxx.

(2) Jiný xxxxxx předpis stanoví, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právnických osob, xxxxx právnické osoby xx do xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx xxxxx xxxxx xx xx xxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxx, a xxx xx z xxxx vymazávají, popřípadě xxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx sbírka xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx jsou xxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxxxx a xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx, opisy xxxx xxxxx.

(3) Změní-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, komu to xxxxxx zákon, změnu xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx změnu xx xxxxxxxxx rejstříku xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) Proti xxxxx, xxxxx právně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx ten, xxxxx xx zápis týká, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx zapsaný xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx po xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, že x zveřejněném údaji xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx se xxx, xxxxx xx xxxx xxxx, vůči xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx údaje; prokáže-li xxxx, že xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxx xx namítnout, xx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx x vznik xxxxxxxxx xxxxx

§122

Xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxxx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx, zákonem, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx jiným xxxxxxxx, který xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123

(1) Zakladatelské xxxxxx xxxxxxx určí xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx právnická xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xx xxxxxxx, nestanoví-li xx xxxxx xxxxx. Xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Pro zakladatelské xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124

Xxxxxxx-xx xx, na xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx zakladatelů xxxxxxx právnickou osobu xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx jiné xxxxxxx.

(2) Xxxxx stanoví, ve xxxxxxx případech lze xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jednáním xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx zákonem, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, nestanoví-li xxxxx xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxx případech xxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx právnické xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, ve xxxxxxx xxxxxxxxx xx x založení nebo xx xxxxxx právnické xxxxx potřebné xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§127

Za xxxxxxxxxx xxxxx xxx jednat xxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxx vznikem. Kdo xxxxx xxxxx, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx; xxxxx-xx více xxxx, jsou xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Právnická xxxxx může xxxxxx xxxxxx jednání xxx xxxx do tří xxxxxx od xxxxx xxxxxx převzít. X xxxxxxx xxxxxxx platí, xx xx x xxxxxx xxxxxxx oprávněna x zavázána xx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx, xx dalším zúčastněným xxxxxx, že tak xxxxxxx.

§128

Po xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx, x xxxxx x xxxx důvodu xxxxxx její zápis xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§129

(1) Soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx x bez xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) právní xxxxxxx zakladatelů xxxxxxxx §145 xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx založilo xxxx xxxx, než xx x tomu xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Dnem, xxx je právnická xxxxx prohlášena xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx do xxxxxxxxx.

§130

Xxxx rozhodnutím podle §129 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx přiměřenou xxxxx x zjednání xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxx.

§131

Prohlášení xxxxxxxxx xxxxx xx neplatnou nemá xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, jichž xxxxxx.

Xxxxx

§132

(1) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx její xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx označení xxxx xxxxxx formy. Xxxxx xxxxx být xxxxxxx.

§133

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxxx; zemřel-li, xxxx xxx xxxxxxx, vyžaduje xx xxxxxxx jeho xxxxxxx, x xxxxx xxxx, souhlas zletilého xxxxxxx, a xxxxx xxxx xx, xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx příjmení x xx-xx pro xx xxxxx spočívající x xxxxxxxxx zájmu na xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx §78 odst. 3 xxxxxxx.

(3) Xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx člověka v xxxxx právnické osoby, xx xxxxx jej xxxxxxx xxxxxxx, x xx x xxxx xxx udělil na xxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xx k xxxx, xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx změna xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx. Byl-li xxxxxxx udělený xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx odvolávající xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§134

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx prvek xxxxx xxxx právnické xxxxx, je-li pro xx xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx vztahu. X x tom xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x to xxx názvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx nelze x xxxxx použít xxx xxxxxx xxxxxxxx. Ustanovení §133 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§135

(1) Právnická osoba, xxxxx xxxx dotčena xxxxxxxxxxxx svého práva x xxxxx nebo xxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx tohoto práva, xxxx xxxxx taková xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx může xxxxxxx, xxx bylo xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx bez xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx x xxxxx vědecké či xxxxxxxx xxxx x xxxxxxx, rozhlasové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx; xxx xxxxxx xxxxx xxxx nesmí být x rozporu s xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxxx.

§136

Sídlo

(1) Xxx ustavení xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxx sídlo. Xxxxxxxx-xx to klid x pořádek x xxxx, xxxx xxx xxxxx i x xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx uvede xxxxx xxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby; xx veřejného rejstříku xxxx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxx plnou xxxxxx sídla.

§137

(1) Každý xx xxxx dovolat skutečného xxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx sídla

§138

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx České xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxx, xxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx podle §145.

(2) Xxxxxxxxx osoba, která xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxx Xxxxx republiky, xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku rozhodnutí x tom, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx pro xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vnitřní xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx po xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Českým xxxxxxx xxxxx xx xxxx x xxxxxx jejích xxxxx nebo xxxxx xxxxxx orgánů xx xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx po xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx neodporuje xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx státu, xx xxxxx má xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§140

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxx do zahraničí, xxxxxxxx tento xxxxx x uvedením xxxxxx xxxxxx sídla a xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx sídla xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx předpokládaného xxxxxxxxxx xxxxx. Věřitelé mají xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx svých xxxxx xxxxxxxxxxx pohledávek xx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nedojde-li x xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx zajištění, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx rozsahu xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, ručí xx xxxxx, xxxxx xxxxxx zajištěny, členové xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx dostatečné xxxxx, aby xxxxxxxxxx xxxx splněno.

§141

(1) Xxxx právnické xxxxx, xxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx členství x xxxxxxxxx osobě x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx při ukončení xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba plnění xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx přemístění xxxxx. Xx xxxxxxx tohoto xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx stejně xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx.

§142

Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxx xxxxxx jeho adresy xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx.

§143

Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx platí §138 xx 142 obdobně.

Účel xxxxxxxxxxx xxxx

§144

(1) Xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx x soukromém xxxxx. Xxxx její xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx činnosti xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zákon xxxxxxx, xx kterým xxxxxx lze xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxx xx-xx xxxxx účelem

a) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, rasu, původ, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, náboženské vyznání x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx nenávisti a xxxxxxxxxxxxxxx,

x) podpora násilí xxxx

x) xxxxxx orgánu xxxxxxx moci xxxx xxxxxx veřejné xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, ledaže se xxxxx x právnickou xxxxx zřízenou xxxxxxx, xxx xxxxx ozbrojení xxxx vytvoření xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x právnickou osobu, xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxxx osobu, jejíž xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx či k xxxxxxxxxx nebo x xxxxxx úkolů xxxxx xxxxxx právního xxxxxxxx.

Veřejná prospěšnost

§146

Veřejně xxxxxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xx zakladatelským právním xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dosahování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxx vliv xxx xxxxxxxxx osoby, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx zdrojů x pokud hospodárně xxxxxxx své jmění x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx.

§147

§147 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§148

§148 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§149

§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§150

§150 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Orgány xxxxxxxxx xxxxx

§151

(1) Xxxxx stanoví, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx, xxxxx xxxxxxxx x v jakém xxxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx xx xx rozhodují x xxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx přičítá xxxxxxxxx xxxxx.

§152

(1) Xxxxxxxxx osoba xx tvoří xxxxxx x xxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxxxx) xxxx x xxxx xxxxxxx (xxxxxxxxxx).

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxxx je xx xxxxxx volena, xxxxxxxxx xx xxxxx povolána (xxxx xxx "člen xxxxxxxx xxxxxx"), xxxx xxx plně xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxx členem voleného xxxxxx jiné právnické xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx činnost právnické xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxx-xx xxxxxxx účelem xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx osoba x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§153

(1) Xxxxx, xxxxx xxxxxx xxx osvědčen, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx to xxxxxx xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplynuly xxxxxxx xxx roky.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx úpadek xxxxx, xxxxx je členem xxxxxxxx xxxxxx, oznámí xx tato osoba xxx zbytečného xxxxxxx xxxx, kdo xx xx xxxxxx povolal.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxx xx domáhat xxxxx, xxx na xxx xx právní xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx orgánu x xxxxxx odvolal xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx, xxxx, xx xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby xxxxxxxx, xx xx ve xxxxxx xxxxxxx.

§154

Xx-xx xxxxxx voleného xxxxxx právnické xxxxx xxxx právnická osoba, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx.

§155

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxx, xxx x xxxx není xxxxx xxxxxx způsobilý, xxxxx xx xx jeho xxxxxxxx xx xxxxxx, xxxx by se xxxxxxx. Ztratí-li xxxx xxxxxxxx orgánu xx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx se xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx člena voleného xxxxxx, jako xx xx nestalo, xxxx xx-xx povolání xxxxxxxx, xxxxxxxx se xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.

§156

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, rozhoduje x xxxxxxxxxxxxx právnické xxxxx xx sboru. Xx xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx účasti xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx působnost xxxxxxxxxxxx členů xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx určitých xxxxx, xxxxxxxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členy povinnosti xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Je-li rozhodnutí xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx názor.

(2) Byl-li xxxxx přijat za xxxxxxxx některého x xxxxx, je xxxxx xxxx xxxxxxxx dozvědět xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx schopnost orgánu xxxxxxx xx vyšší xxxxx zúčastněných, xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx způsob xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx připustit xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x písemné xxxxx xxxx x xxxxxxxx technických xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx určit, xx x případě xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx voleného xxxxxx xxxxxxxxx osoby rozhoduje xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158a

(1) Xxxxxxxxx osoba xxxxxxxx xx celou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx i x přílohami.

(2) Rozhoduje-li xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx právnická osoba x všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x takovým xxxxxxxxxxxx.

(3) X případě xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 její xxxxxx nástupce. Zrušuje-li xx právnická osoba x xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxxx xxxxxx dokumentů xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx osoba bez xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxx xxxxx určená soudem. Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx xx dobu 10 xxx xx zániku xxxxxxxxx xxxxx.

§158x vložen xxxxxxx xxxxxxxxx x. 33/2020 Sb. x xxxxxxxxx od 1.1.2021

§159

(1) Xxx přijme xxxxxx xxxxx voleného xxxxxx, xxxxxxxx xx, xx xx bude xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x s xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xx xx to, xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxx xxxxxx, a xxxxxxxx x toho xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx funkci xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxx, aby xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxx xxxxxx, aby xx xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx člen voleného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, kterou xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, ručí xxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxx xxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx nenahradil, xxxxx xx věřitel xxxxxx xx právnické xxxxx nemůže domoci.

§160

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx došlým xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xx právnickou xxxxx

§161

Xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx, neplyne-li xx již x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx podepisuje, xxxxxxx x jejímu xxxxx svůj xxxxxx, xxxxxxxxx x údaj x xxx xxxxxx xxxx x svém xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx osobu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx potřebné xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx vadou, xxxx že člen xxxxxx xxxxxxx usnesení xxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnost, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jinému xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§164

(1) Xxxx statutárního xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgán. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, jak xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx člen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx byl-li zmocněn x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Nemá-li xxxxxxxxxx xxxxx dostatečný xxxxx xxxxx potřebný x xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx toho, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx určeným x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x bez xxxxxx, xxxxxxx xx x xxx xxx xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x bez návrhu, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx se zájmy xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx právnická osoba xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx ji xxxxxxxxxx.

§166

(1) Právnickou osobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxx rozhoduje xxxx, xxx xx jeví xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx obdobně pro xxxxxxxxxx právnické osoby xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx třetí xxxxx, jen muselo-li xx xxx známo.

§167

Xxxxxxxxxx xxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx plnění xxxxx úkolů xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxx xxxx jiný xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx osobě.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxxxxxxx doby, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x z xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx příslušný xxxxx.

§169

(1) Po zrušení xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxx její xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx její xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x právního xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

§170

Kdo rozhodl o xxxxxxx xxxxxxxxx osoby x likvidací, xxxx xxxxxxxxxx změnit, xxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§171

X likvidací xx xxxxxxxxx xxxxx zrušuje

a) xxxxxxxxx doby, na xxxxxx xxxx založena,

b) xxxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xxxx založena,

c) xxxx xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxx účinnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nestanoví-li xx x xxxxxxxxxx den xxxxxxxx.

§172

(1) Soud na xxxxx toho, kdo xx xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxx x xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, jestliže

a) xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx míře, že xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx nadále nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xxxx

x) xxx xxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx, soud xx před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§173

(1) Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx úpadek právnické xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx xxxx vstoupí, xxxxxx-xx xx po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx řízení xxxxxx xxxxxxx.

Přeměna právnické xxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx právnické xxxxx xx fúze, rozdělení x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx.

§175

(1) Xxx xxxxxxx x přeměně právnické xxxxx, může rozhodnutí xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx k xxxxxxx xxxxx, x nelze xxxxxx xxxxx přeměny xx xxxxxxxxx rejstříku.

§176

(1) Xxx přeměně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx den, od xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnická osoba xxxx právnická osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx konečnou xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxxx dni sestaví xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odštěpením xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§177

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného rejstříku xxxxxxx dnem zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku. X xxxxxxx případě xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxxxxxxxxx den podání xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx x více xxx dvanáct měsíců.

(2) Xxxx-xx zúčastněné osoby xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, podá se xxxxx xx xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x xxxx a xxxxx veřejné xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx.

§178

(1) Fúze xx xxxx sloučením nebo xxxxxxxxx nejméně dvou xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx považuje za xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xx jejich xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba jako xxxxx xxxxxxxxxxx; na xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§179

(1) Právnická xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx osob, nebo xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx právnickými osobami (xxxx jen "rozdělení xxxxxxxxx"). Xxxxxxxxx xxxxx xx může založit x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Rozdělení sloučením, xxxxxxxxx, xxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx považují xx xxxxxx činnosti zaměstnavatele.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba zaniká x xxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob, xxx

x) xxxx-xx xx rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx osoby xxx existující, jedná xx x rozštěpení xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx x rozštěpení xx založením xxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx jejích xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxx nově založenou xxxxxxxxxxxx osobu.

§180

V xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §179 odst. 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby, kteří xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob.

§181

Xxxxxxx a rozdělovat xx mohou xxxxxxxxx xxxxx x různé xxxxxx xxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx.

§182

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx jmění xx xxxxxxxxxxxx právnickou xxxxx x xxxxxxxx-xx xx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné moci x xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx, vyžaduje xx xxxxx souhlas x k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§183

(1) Xxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx nezaniká xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx forma xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx, také xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Není-li xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx návrh smlouvy xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx dnem xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu, xxxxxxx právnická xxxxx x xxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx předcházet xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx o xxxxx xxxxxx formy xxxx xxx xxx xxxxxx.

§184

(1) O xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx rozhodnout, xxxxx to xxxxx xxxxxxxx stanoví.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx rozhodnutím xxxxxx xxxxxxx moci rozhoduje xxxxx xxxxx.

Zánik xxxxxxxxx osoby

§185

Právnická xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§186

Právnická osoba, která xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§187

(1) Účelem xxxxxxxxx xx vypořádat majetek xxxxxxx xxxxxxxxx osoby (xxxxxxxxxx podstatu), vyrovnat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx x likvidace (x likvidačním xxxxxxxxx), xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx vstupuje xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxx právnická xxxxx xxxx název x xxxxxxxx "x likvidaci".

§188

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx likvidace, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx x §196 xx xxxxxxxx, xxx xx o xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

§189

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxx jen xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx funkce likvidátora xxxxx před xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx osoba x xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxx členové statutárního xxxxxx.

§190

Xx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby povoláno xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

(1) Právnické osobě, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §189, xxxxxxx likvidátora xxxx, x xx x xxx xxxxxx. Xxxx jmenuje xxxxxxxxxxx x v xxxxxxx, xx xxx xxxxxxx x zrušení xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx při xxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx funkce xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx xx xxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx funkci xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx xxxx z xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx správců.

§192

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx třetí xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§193

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx povolání. Xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§194

Xxx xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx.

§195

Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx určuje xxxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx.

§196

(1) Činnost likvidátora xxxx xxxxxxxx xxx xxxx, jaký xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx.

(2) Nabyla-li právnická xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx času xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx však právnická xxxxx obdržela xxxxxxx xxxxxx prostředky x xxxxxxxxx xxxxxxxx, použije xxxxxxxxxx tyto xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§197

Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx přednostně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx právnická xxxxx v xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxxxxxx oznámí xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Likvidátor xxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx alespoň x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx x xxxxxx xxx věřitele, xxx přihlásili své xxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx než xxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxxx sestaví xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx rozvahu x soupis jmění xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Likvidátor xxxx xxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, který x to xxxxxx.

§200

Zjistí-li xxxxxxxxxx x xxxxxxx likvidace, xx xxxxxxxxx osoba xx x xxxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, ledaže xx jedná x xxxxxx xxxxxxx x §201.

§201

(1) Xxxxx-xx se x xxxxxx xxxxx §173 xxxx. 2 x xxxxxxxxxx podstata xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dluhů, xxxxxxxxxx x xxxxxxx uhradí x xxxx skupině xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx uspokojí xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x poté xxxxx ve xxxxx xxxxxxx pohledávky ostatních xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxx vyrovnat xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx poměrně.

§202

(1) Nezdaří-li xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor x částečného výtěžku xxxxxxxxxx náklady a xxxxxxxxxx x xxxxx x xxx x xxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §201 xxxx. 2. Poté xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí skupiny xxxxxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx x přiměřené xxxx xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxx xxxxxx, anebo xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxxx, likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx nabídnuta xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xx xxxx měsíců xx x xxxxxxx nevyjádřil, xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx; xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx jej x xxx likvidátor x nabídce.

§203

(1) Xxxxxxxxx, kteří xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx jejich xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Odmítne-li xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xx převzetí xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx pohledávka xx xxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx následně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx.

§204

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dnem xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx na xxxx; xxxxxxxxxx to xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxxx x §201 xx 203 xxxxxx xxxxxxxx, který xx podle xxxxxx xxxxxx věřitelem xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x jistoty, xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx zajištěna. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx uspokojen xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxx podle §201 xx 203.

§205

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx vše, xx xxxxxxxxx naložení x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx §202 xxxx xxxxxxxx xxxxx §204, xxxxxxxx konečnou xxxxxx x průběhu likvidace, x xxx uvede xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x popřípadě xxx xxxxx na xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxxxx sestaví účetní xxxxxxx. Likvidátor x xxxxxx závěrce xxxxxxxxx xxxxxxxxx záznam.

(2) Konečnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závěrku xxxxxxxx likvidátor xx xxxxxxxxx tomu, kdo xxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxx, xxx xx xxxx likvidátorem xxxxx §189 odst. 1, předloží xxxxxxxx xxxxxx, návrh xx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x účetní závěrku xxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx takový xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xx schválení soudu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx, xx nebyly xxxxxxxxx dokumenty uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1 po xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§206

(1) Xxxxx nejsou xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx včas xxxxx §198, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx zůstatku xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx jinak xxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx xxxxxxx, lze xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx dostatečná xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx odmítnutím. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Xxxxxx-xx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx xx potřeba xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx neskončí x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx ukončení těchto xxxxxxx xxxxxxxxx podle §205207; xxxxxxxxxx §170 xx xxxxxxxxx.

§209

(1) Zjistí-li se xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx xx jejím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo objeví-li xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx návrh xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, zruší xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o její xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Kdo vede xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx tohoto xxxxxxxxxx zapíše xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, skutečnost, xx xx x xxxxxxxxx a xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx se xx xxxxxxxxxx osobu hledí, xxxx xx nikdy xxxxxxxxx.

(2) Byla-li xxxxxxxxx xxxxx obnovena xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, obnoví xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

§210

(1) Korporaci xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx společenství xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxx xxxxxxx členem xx xxxxx jako xx korporaci.

§211

(1) Korporace xxxx xxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ní xxxxxx x vlastní xxxx xxxxxxx členství, ledaže x xxxxxxxx toho xx xxxx xxxxx xxxxxxx nová xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx počet xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx zákonem, xxxx xx i xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Nejprve xx xxxx poskytne xxxxxxxxxx xxxxx xx zjednání xxxxxxx.

§212

(1) Přijetím xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx ní xxxxxxxx chovat xx xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx svého xxxxx xxxxxxxxxx zvýhodňovat xxx znevýhodňovat x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zneužije-li xxxx xxxxxxxx korporace xxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxx, rozhodne xxxx xx návrh xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx přihlížet. Xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx návrh xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx x zneužití xxxxx xxxxx.

§213

Xxxxxxx-xx korporaci xxxx xxxx xxxx člen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakládá jeho xxxxxxxxx x náhradě x kterým byl xxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx účasti, x xxxxxx-xx xx xxxxxxx jen tento xxxx, xxxx soud xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x škoda na xxxxxxxxxxxx účasti.

Pododdíl 2

Xxxxxx

§214

(1) Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x dobrovolný xxxxxx členů x xxxxxxxxx xx x xxx.

(2) Vytvoří-li xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx svaz, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxx.

§215

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx spolku x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vystoupit x něho.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxx xxxxx.

§216

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx slova "xxxxxx" xxxx "xxxxxxx spolek", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "x. s.".

§217

(1) Xxxxxx činností xxxxxx xxxx xxx xxx uspokojování x xxxxxxx xxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Vedle hlavní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Zisk x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxx spolku.

Xxxxxxxx spolku

§218

Zakladatelé xxxxxx xxxxxx, shodnou-li xx xx xxxxxx xxxxxx; xxxxxxx obsahují xxxxxxx

x) xxxxx a sídlo xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vůči xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jim xxxxx xxxxx x povinnosti xxxxxxx,

x) xxxxxx statutárního xxxxxx.

§219

Xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx rozhoduje x založení, zrušení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§220

(1) Xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, vymezí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx spojené x xxxxxxxxxxxx xxxxx členství.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx druhem xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx určených xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§221

Stanovy musí xxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx x sídle xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§222

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx spolku. Xx ustavující schůzi xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a další xxxxxxx x založení xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx k ustavující xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§223

Xxxxx, xxx se xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxx a splňuje xxxxxxxx xxx členství xx xxxxxx, se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podepíše se x xxxxx x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx a úplnost xxxxxxx xxxxxxxxxx ověří xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx osoby xxxxxxx x listině xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx.

§224

(1) Xxxxxxxxxx schůzi xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx jím xxxxxxxx. Xxxxx ustavující xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xx s xxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx ustavující schůzi xxxxxxxx xxx její xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx i případných xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Ustavující xxxxxx volí xxxxx xxxx orgánů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx musí xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx xxxxxx xxxxxx.

§225

Xxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §218.

Xxxxx spolku

§226

(1) Xxxxxx xxxxxx dnem zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zakladatelé xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx návrhu xx xxxxx x není-li x xxxx lhůtě xxx xxxxxx rozhodnutí x odmítnutí xxxxxx, xxxxxxxx xx spolek xx zapsaný do xxxxxxxxx rejstříku třicátým xxxx xx podání xxxxxx.

§227

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxx, xx byl xxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxxx, použijí xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx spolek

§228

(1) Právní xxxxxxxx pobočného xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxx práva x xxxxxxxxxx a xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

§229

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spolku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx spolek.

(3) Není-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx návrhu xx xxxxx, považuje xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do veřejného xxxxxxxxx.

(4) Z xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx spolku xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku je xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx společně x xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx. Ode xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx hlavní xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx stanovami.

§230

(1) Zrušením xxxxxxxx xxxxxx xx zrušuje x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxx nezanikne xxxxx, než zaniknou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§231

§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxxxxxxx

§232

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx nástupce.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx právnická xxxxx xxxx jiného xxxxxxxx.

§233

(1) Xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx člena xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Kdo xx xxxxxx o xxxxxxxx ve xxxxxx, xxxxxxxxx xxx xxxx xxx vázán xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx stane xxxxxx xxxxxx.

(3) X xxxxxxx xx člena xxxxxxxxx xxxxx určený stanovami, xxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx.

§234

Xx xx xx xx, xx vznikem xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; to xxxxx x o xxxxxx xxxxxxxx.

§235

Stanovy xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, který xxxxx xxxxxx určí xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§236

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx, jakým xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx členů xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx. Xxxxxxx xxxx xxxx, jak xxxx seznam xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, x to x bývalý, obdrží xx xxxx xxxxxx xx spolku xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx členů obsahující xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx údaje xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx manžel, xxxx xxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx z xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx blízká xxxx dědic, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxx, xxxxx xxxx x xxx xxxxxxx; xxx xxxxxxxxxx neúplného xxxxxxx členů xxxx xxx z něho xxxxxx, xx xx xxxxxxx.

Zánik členství

§237

Členství xx xxxxxx xxxxxx vystoupením, xxxxxxxxxx, xxxx dalšími xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx nebo v xxxxxx.

§238

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxx dodatečně xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx na xxxxx následek ve xxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Xxxxxx-xx stanovy xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx závažně xxxxxxx xxxxxxxxx vyplývající x xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani po xxxxx spolku. Výzva xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobilo-li xxxxxx xxxxxx závažnou xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx doručí xxxxxxxxxxx xxxxx.

§240

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx orgán, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxxx xxxxx na vyloučení xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx pro vyloučení. Xxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx příležitost xx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx seznámit, žádat x jeho xxxxxxxxxx x xxxxx i xxxxxxx vše, xx xx je x xxxxxxxxx.

§241

(1) Xxxx může xx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx rozhodnutí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx orgán.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx zruší rozhodnutí x vyloučení xxxxx, xxxxxxxx-xx vyloučení xxxxxx xxxx stanovám; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx člena xxxx xxxxxx x x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§242

Xxxxxxxxx člen xxxx xx xxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolku x xxxx vyloučení xxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx x neplatnosti xxxxxxxxx; xxxxx xxxx právo xxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx doručeno, xxxx xxxx návrh xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxx xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx xxxxxxx roku xxx dne, kdy xxx xx vydání xxxxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx xxxxx; xxxxx toto xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§243

Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxx orgán, xxxxxxxx kontrolní komise, xxxxxxxx komise x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanovách. Xxxxxxx xxxxx xxxxxx spolku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx dojem x xxxxxx povaze.

§244

Xxxxxxx xxxx, xx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxx xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxx x xxxxxxxx členy xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx.

§245

Na usnesení xxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx mění stanovy xxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx zákona, xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x x xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x které xxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§246

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx období členů xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx období xxxxxxxx.

(2) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx neklesl xxx xxxxxxxx, kooptovat xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx §156 x §159 xxxx. 2 x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x členské xxxxxx.

§247

Nejvyšší xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxx, který xxxxx xx nejvyšším xxxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlavní xxxxxxxx činnosti xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolku, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x zrušení xxxxxx x likvidací xxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx x jeho nejvyšším xxxxxxx a xxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx orgánu spolku. Xx xxxxxxx, určí-li xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx §248 xx 257 se na xxxxxxxx xxxxxx použijí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§248

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx xxxx.

(2) Statutární xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx spolku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx statutární xxxxx xxxxxx zasedání xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx, kdo xxxxxx xxxxx, svolat xxxxxxxx xxxxxxx schůze na xxxxxxx xxxxxx xxx.

§249

(1) Xxxxxxxx členské xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx způsobem xx xxxxx určené xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. X pozvánky xxxx xxx zřejmé xxxxx, čas a xxxxx zasedání.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248, xxxx xxx xxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx souhlasem toho, xxx podnět xxxxx.

(3) Xxxxx x čas xxxxxxxx xx určí xxx, aby xx xxxxxxx omezovaly možnost xxxxx xx xx xxxxxxxx.

§250

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx svoláno. Xxxxx-xx xx xxx méně xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx zasedání, xxxxxxx xxxxxx členům, xxxxx se na xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx, účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx podle §248, xxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx souhlasem xxxx, xxx x xxxx xxx podnět.

§251

Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx účastnit se xxxxxxxx x xxxxxxxxx x dostat xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vztahuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx. Požaduje-li xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx jejichž prozrazení xx xxxxxx způsobilo xxxxxx xxxx, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx.

§252

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx usnášet xx xx účasti xxxxxxx xxxxx spolku. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx členů přítomných x době usnášení; xxxxx xxxx má xxxxx xxxx.

(2) Určí-li xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx členství xx xxxxxx, xx xx x xxxxxxx xxxxxx členství xxxxxx xxxxx hlas xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxxxx hlasu xxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§253

(1) Xxx zasedání xxxxxx, xxxxx, zda xx členská xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx i dalších xxxxxxxxx, vyžadují-li xxxxxx xxxxx stanovy.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx byl xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx schůze xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Záležitost, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolku oprávněných x xx xxxxxxxx.

§254

(1) Statutární orgán xxxxxx xxxxxxx vyhotovení xxxxxx xx zasedání xx třiceti xxx xx xxxxxx ukončení. Xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxx zápis xxx, xxx zasedání předsedal xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx schůze.

(2) Xx zápisu xxxx xxx patrné, xxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx, kdy se xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx mu xxxxxxxxx, jaké případné xxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx zvolila, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxx xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx může nahlížet xx xxxxxx xx xxxxxxxx xx podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, lze xxxx xxxxx xxxxxxx x sídle spolku.

§255

Xxxxx členské xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx určit, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx též, x kterých xxxxxxxxxxxxx xxxxx způsobem rozhodnout xxxxx. Xxxxxxxx-xx stanovy xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, určí xxxxxx xxxxxx, v xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx usnášet se x xxx přijímání xxxxxxxx xx zúčastnění xxxxxxx a odevzdané xxxxx sčítají.

§256

Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx určit, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx delegátů.

(2) Xxxxx xxxxxxx musí xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx delegátů xxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, může xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. Z pozvánky xxxx být xxxxxx, xx se xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx konat xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svoláno.

(2) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x záležitostech xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Usnesení xxxx přijmout za xxxxxx xxxxxxxxxxx počtu xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx něco jiného.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx schůze xx zasedání xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, postupuje xx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

§258

Xxxxx člen spolku xxxx xxx, kdo xx tom xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, může xxxxxxxxx xxxxx, aby rozhodl x xxxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx spolku xxx xxxx rozpor xx xxxxxxx nebo xx xxxxxxxxx, pokud se xxxxxxxxxxx nelze xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§259

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne, kdy xx xxxxxxxxxxx o xxxxxxxxxx dozvěděl nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§260

(1) Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, došlo-li x xxxxxxxx xxxxxx xxxx stanov, aniž xx xxxx závažné xxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Soud neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx, xxxx-xx by xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxx nabytého x xxxxx xxxx.

§261

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx právo xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zadostiučinění.

(2) Xxxxxxx-xx to xxxxxx, xxxx právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx-xx uplatněno

a) x době xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx vyslovení neplatnosti xxxxxxxxxx, nebo

b) xx xxx xxxxxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx §260.

Xxxxxxxxx komise

§262

(1) Zřídí-li xxxxxxx xxxxxxxxx komisi, xxxxxxxx se, xxx xxxx alespoň tři xxxxx. Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx členy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx stanovy, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nepřihlíží xx x tomu.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§263

Kontrolní xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx spolek činnost x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, upozorní xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx určené xxxxxxxxx.

§264

X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx spolku xxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§265

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx komise, rozhoduje xxxxxx záležitosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx stanovy xxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxxxxx spory xxxx xxxxxx x spolkem x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§266

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxx, xx rozhodčí xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx volí x xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx může být xxx bezúhonná xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx komise xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x výhradou xxxxx xxxxxxxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X činnosti xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx člen, jemuž xxxxxxxxx případu brání xxxx xx xxxxx xxxxxx rozhodovat xxxxxxxxx.

§267

Xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx jiný xxxxxx předpis.

§268

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, která xx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx i xxx xxxxxx x xxxxxxx, že spolek, xx xxx xx xx soudem upozorněn,

a) xxxxxx xxxxxxx zakázanou x §145,

b) xxxxxx xxxxxxx v rozporu x §217,

c) xxxx xxxxx osoby x xxxxxxxx ve spolku, x xxxxxx xx xxxx činnosti xxxx x jeho xxxxxxx, xxxx

x) brání xxxxxx xx spolku xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §172 xxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxxx spolku

§269

(1) Xxx xxxxxxx spolku s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxx každému xxxxx, který x xx požádá.

§270

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxx souhlasu xxxxxxxxx z xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Není-li xx možné, jmenuje xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxxxx x funkce xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx jej x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, že na xxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§271

Likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx pouze x xxx rozsahu, x xxxxx xx xx xxx splnění xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§272

(1) Likvidátor naloží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x likvidačním xxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku x xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx spolek xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx dvou xxxxxx, xxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx sídlo. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx xxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§273

Xxxxxxx-xx xxxxxx účelově xxxxxx plnění z xxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení §272 se xxxxxxxxx x likvidátor xxxxxx x příslušnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu.

Xxxx xxxxxx

§274

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxx xxxx smlouvu x sloučení xxxxxx, xxxx xxxx smlouvu x xxxxxxxx xxxxxx.

§275

Xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x názvu, sídle x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a rozhodný xxx.

§276

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxx spolků xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolku.

(2) Xxxxx-xx xxx xxxxxxxx xx xxxxx stanov xxxxxxxxxxxxx spolku, xxxxxxxx xxxxxxx x sloučení xxxx ujednání x xxxx změně.

§277

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxx xxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx důvody x xxxxxxxx xxxx. Zprávu xxx vyhotovit i xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx spolky.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x důsledky xxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx všichni xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx statutárního xxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxx xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx xxxxxxx zúčastněného xxxxxx.

§278

Xxxxxxxx xxxxxxx schůze, xxxxxxx bude xxxxx xxxxxxx o fúzi xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx ten, xxx xx xxxxxxx, ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx. X xxxx lhůtě xxxx být zpřístupněny xxxx xxxxxx

x) návrh xxxxxxx o fúzi,

b) xxxxxxx nástupnického xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx a xxxxxxx všech zúčastněných xxxxxx xx starší xxx xxxx xxxxxx x

x) zpráva xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i právní xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx-xx její xxxxxxxxxx xxxxx.

§279

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx společné xxxxxxxx, x němž xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx spolek xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxx známým xxxxxxxxx.

§280

Xxxxxxxx-xx věřitel zúčastněného xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zhorší-li xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxxx jistotu xxxxx xxxx zápisem xxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§281

(1) Xxxxx xxxxxxx x fúzi schvalují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Členská xxxxxx xxxx xxxxx smlouvy x fúzi xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx členských xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolků může xxx svoláno i xxxx xxxxxxxx. Tehdy xxxxxxx xxxxxx zúčastněných xxxxxx xxxxxxx o xxxxxx smlouvy o xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx však po xxxxxxxxx návrhu smlouvy x xxxx volí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx společně.

§282

Xxx, kdo za xxxxxxxxxx spolek návrh xxxxxxx o fúzi xxxxxxxxxx, připojí x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx také xxxx, xx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxx a kdy xx xxx xxxxx. Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze posledního xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx návrhu xxxxxxx x fúzi x jejím xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§283

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxx xxx xxxxx xxx společně x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx smlouvu. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx jen xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§284

(1) Xxxxx xx xxxxx fúze do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxx splynutím, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxxxxxx spolku.

(2) Na xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zápis xxxx tak, že x témuž xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, kdo je xxxxxx xxxxxx nástupce, x xxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx sloučení x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx změny x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) splynutím provede xxxxx nástupnického spolku x xxxxxxxxx u xxxx názvy, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§285

Xx xxxxxx fúze xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxx změnit nebo xxxxxx.

§286

Xxxxxxx xxxx nabývají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§287

(1) Nepodají-li zúčastněné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx zúčastněných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx podat, od xxxxxxx x fúzi xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx od xxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx všech xxxxx založený xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx zúčastněné spolky xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx smlouva x xxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x nerozdílně se xxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x toho vzniklou xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx vyjma těch, xxxxx prokáží, že xxxxxxxx dostatečné úsilí, xxx xxxxx byl xxxxx xxxx.

Rozdělení spolku

§288

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx smlouvu x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x xxxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx o xxxxx, sídle x xxxxxxxxxxxxxx údaj zúčastněných xxxxxx s uvedením, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolky,

c) xxxxxx, kteří zaměstnanci xxxxxxxxxxxx spolku se xxxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodný xxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smlouva x rozdělení xxxx xxxxxx x této xxxxx.

(4) Nestanoví-li smlouva x xxxxxxxxx jinak, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx x xxxxx, xxxxx x identifikující xxxx zúčastněných xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolky,

c) xxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stávají xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolků,

e) xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, nabývá xxxxx člen zanikajícího xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§290

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x rozdělení xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx přechází z xxxxxxxxxxxxx spolku na xxxxxxxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx ze xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolku na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x nerozdílně.

§291

(1) Při rozdělení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x fúzi xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx být vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xxxxxxxx-xx s tím xxxxxxx členové xxxxxx.

§292

(1) Xxxxxxxx členské xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx, kdo xx svolává, xxxxxxx xxxxxxx třicet dnů xxxx jeho xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx xxxxx xxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx rozdělení, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxx-xx se x rozdělení xxxxxxxxx, xxxxx smlouvy x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zúčastněných spolků xx xxxxxx než xxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxxx-xx se o xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx majetku x xxxxxxx rozdělovaného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§293

(1) Nejméně třicet xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolek xxxxxxxx, x xxxx uvede, xxxxxx spolku xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx spolky xx xxxxxx xxxx spolky xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx podle §301.

(2) Není-li spolek xxxxxxxxx plnění z xxxxxxxxx rozpočtu, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx zanedbatelná, xxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§294

(1) Smlouvu x xxxxxxxxx schvalují členské xxxxxx zúčastněných xxxxxx. Xxxxxxxxxx §282 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx rozdělovaného xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx schválit, xxxx xxxxxxxxx.

§295

(1) Xxxxxxxxxxx spolek xxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, podají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozdělovaný x xxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zápis xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx dni xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx zanikající spolek, xxxxxxxxx, xxx je xxxx xxxxxx nástupce, x xxx rozdělení

a) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx sloučením x xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, který xx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx nových spolků xxxxxxx zápis xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx x něho xxxxx, xxxxxx sídla x xxxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§296

Xx zápisu xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxxx-xx při xxxxxxxxx sloučením zúčastněné xxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, může ten xx zúčastněných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, zanikají xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx založené smlouvou.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxx xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx, který způsobil, xx xxxxx xx xxxxx rozdělení xxxxx xxxxx xxxx, nahradí xxxxxxxx spolkům škodu x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx těch, xxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx návrh xxx xxxxx xxxx.

§298

Xxxxxx-xx rozdělovaný xxxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx spolků xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx ode xxx, xxx xxxx rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx rozhodnutí x rozdělení.

§299

(1) Xxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolků ručí xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx nástupnický xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx ocenit xxx xxxxx xxxxxxxx znalce xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx jiného xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx jmění xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §269, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 jen xx xxxx xxxxxxx xxxxx nabytého rozdělením.

(3) Xxxxx z xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §300.

§300

Přihlásí-li věřitel xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxx rozdělení xxxx xxxx xxxx účinným, xx právo xx xxxxxxxxxxx jistotu, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dobytnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx právo xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozdělení xx veřejného rejstříku.

§301

(1) Každý, jehož xxxxxx zájmy xxxx xxxxxxxxxx dotčeny, xx xxxxx, xxx mu xxxxxxxxx xx zúčastněných xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx přechází xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nedostane-li xx xxxxxxxx zaniklého spolku xxxxxxx, xxx je xx xxxxxxxxx spolku xxxx věřitelem, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx spolků. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zaniklého xxxxxx xxxxxxx, xxx xx xx xxxxxxxxx xxxxxx jeho dlužníkem, xxxx požadovat plnění xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§302

Určí-li xxxxxxx, xx x fúzi nebo xxxxxxxxx xxxxxx rozhoduje xxxx orgán xxx xxxxxxx schůze, xxxxxxx xx x xxxxxxxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx takového xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecně x xxxxxxxxx

§303

Xxxxxxx je xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx účelu. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx, k xxxxx xxxx zřízena.

§304

Xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním xxxx zákonem, v xxxxx xxxx být xxxxxx i její xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxx.

§305

Vnitřní xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Nadace

§306

(1) Zakladatel xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx službě společensky xxxx xxxxxxxxxxx užitečnému xxxxx. Xxxx nadace xxxx xxx veřejně xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, spočívá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx či xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx nebo xxxx xxxxxx na xxxxxx činnosti. Xxxxxxxx xx založit xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx x xxx xxxxxx zruší x xxxxxx její likvidaci.

§307

(1) Nadace může xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx jejího xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx podmínek xxxx nadace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nesmí být xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxx nadace xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx názvu xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx na její xxxx.

Založení nadace

§309

(1) Xxxxxx xx zakládá xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx může xxx zakládací listina xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx nadace pořizuje xxxxx xxxxx nebo xxxx osob.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxx zakladatele xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx některá x xxxxxx osob xxxxxxx xxx vážného důvodu xxxxxx, xxxxxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím xxxx.

(4) Xxxxxxx listina xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x sídlo nadace,

b) xxxxx zakladatele x xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x výši xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj x xxxx nadačního xxxxxxxx,

x) počet členů xxxxxxx rady i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x údaj, jakým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx za xxxxxx xxxxxxx,

x) počet členů xxxxxxx rady i xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx-xx dozorčí xxxx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx správce xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx xx xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx činností, xxx xxxxxx může xxxxxxxx x svému xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx určení, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx nadace.

§311

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx pořízením xxx xxxxxx xxxxx se xx nadace xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. V xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x pořízení xxx xxxxxx smrti, xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xx nadace xxxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxx nadačního xxxxxxxx a

e) xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxxxx xxxx, jimž je xxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxx, xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxxxx-xx pořízení xxx xxxxxx xxxxx xxxxx náležitosti stanovené x §310, xxxxxxxx x nich xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx platí x x případě, xx xxxxxxxxxx jmenoval xxxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx xxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx způsobilý xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§313

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x penězích.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx listina, xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx vnesením nepeněžitého xxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx hodnota vkladu xxx xxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx xxxx určené x nadační xxxxxxx, xx se za xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxx.

§314

Xxxxxx nadace

(1) Statut xxxxxx upraví xxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, případně xxx xxxxx osob, xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx statut xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx to nadační xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutu xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčí xxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx uveřejní xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xxx výpisy, xxxxx xxxx kopie. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

§315

Vznik nadace

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxxxxx; xxxx-xx to xxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx na xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§316

Xxxxx xxxxx nadace

Nevylučuje-li xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx nadace. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx; soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxx-xx pro xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx změna xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Změna xxxxxxx xxxxxxx

§317

Xx xxxxxx nadace lze xxxxxxx xxxxxxx změnit x xxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x nadační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x orgánů xxxxxx.

§318

(1) Xxxxx-xx xx xx xxxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxxxx, že xxxxxxxx v zájmu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx vnitřních xxxxxx, xxxx zakladatel xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx si xxxxxx xxxxx v xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx změny se xxxxxxxx, aby x xx souhlasila správní xxxx a xxx xx xxxxx nedotkla xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx zveřejní; xxxxxxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx xxxxxx ode xxx xxxxxxxxxx. Navrhne-li xxxxx x xxxx xxxxx ten, xxx xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx změnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx rozhodl o xxxxxxxxxxx změny, může xxxx xxxxxxxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx listiny xxxxxxx xx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx se xxxxx xxxxxxx listiny xxxx xxxxx její xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx.

§319

(1) Není-li tu xxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx natolik, xx vyvolají x xxxxx nadace rozumnou xxxxxxx změny xxxxxx xxxxxxxxx poměrů, může x xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx nadace xxxx; x xxxxxxx návrhu xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx návrhu xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxx xx xxxxxxx šetřen xxxxx xxxxxxxxxxx zřejmý z xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx případně xxxxx.

(3) Xxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx x xxxxx xxxxxx xx xxxxx třetích xxxx xxxxx právní xxxxxxx.

§320

Určil-li xxxxxxxxxx v xxxxxxx listině xxxxxxxx, xx je xxxxxxxxxxxx xxxx xx nelze xxxxx její určitou xxxx, nelze xx xxxxxx ani rozhodnutím xxxxx.

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx

§321

(1) Xxxxxxxxx-xx nadační listina xxxxx xxxxxx účel xxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx orgánu xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx soud xx xxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx však x xxxxxxx změnou xxxxxxxxxx nebo osoba xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx zveřejní xxx xxxxxxxxxx odkladu xx podání návrhu xxxxxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx. Každý, kdo xx xxx xx xxxxxx zájem, může xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§322

Xx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx dosažitelné x xxxxxx zakladateli xxxxxxxxx xxxx pro něho xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx, která xx xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určuje xxxx xxxxxx.

§323

Xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx založil xxxxx souhlasit xx xxxxxx účelu nadace xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, soud vezme xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx nadace xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, i když xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§324

X xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx jen xxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxx xx xxxx xxxxxx změní, xxxx xxx dary xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx původního xxxxx x výnosy x nich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podle původního xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx jinou xxxx.

§326

Změní-li xxxx nadace xxxx, může xxxxxxxx xxxxxxxxxx i xxx xxxxxx, v jakém xxxxxxx a xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx stanoví xxxx, xxx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx osob xxxxxxxx vzhledem x xxxxxxxxx účelu nadace xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx soud xxxx xxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx x tomto rozsahu x xxxx, platí, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxxx pětin x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx x souladu s xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pěti xxx xxx dne, xxx xx změna stala xxxxxxx.

Xxxxxx xx xxxxxx

§327

(1) Xxxx vkladu x xxxxxxxxxxx předmětem xxxxx xxxxx vyšší xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx splňovat xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sloužit xxxx xxxxxxx.

§328

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx upravujícího xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx obchody xxxxx cenným xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx měsíců xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, určená xxxxx odstavce 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx ji xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx povinnosti xxxxxxxx xxxxxxx.

§329

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx věc xxx investiční xxxxx xxxxx nebo nástroj xxxxxxxxx trhu podle xxxxxx upravujícího podnikání xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx hodnota xxxxxx také

a) xxxxx xxxxxxxx xxxx určenou xxxxxx uznávaným nezávislým xxxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x zásad xxxxxxxxx xx xxxxx než xxxx xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx v xxxxxx xxxxxxx za xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxx xx xxxx xxx oceněna reálnou xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ověřil xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxx výhrad.

(2) Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§330

(1) Před vznikem xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx splní alespoň xxx, aby xxxxxxxx xxxx xxxxxx odpovídala xxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(2) Vklady xx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx jeho xxxxxx, povolá zakladatel, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx oprávněná xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx nového xxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, povolá xxxx xxxxxxx vkladů správní xxxx xxxxxx. X xxxxxxx x povinnostech xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx x povinnostech xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§331

(1) Vkladová xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxx. Nadace xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxx zákon xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva xx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, složí xxx xxxxxxx vkladů xx zvláštní xxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx x xx xxxx xxxxx zřídí. Xxx, kdo xxxx xxxx, až xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zůstatku na xxxx xxxxxxx a xxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx, xx nadace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx nadace xxxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx, vyžaduje xx, xxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxxxx xxxxxxx vkladů x prohlášení x xxxxxxx xxxxxx; po xxxxxx xxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx právo xx veřejného xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prohlášení. Xxxxxxxx xx, xxx na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§332

Xxxxxxx vkladů xxxxxxx x xxxxxxx formě xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxx xxxxx, jaký xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxx odpovídá xxxxxxxxxxx, xxxx až xx xxxx rozdílu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxx pěti xxx xx xxxxxx xxxxxx.

§333

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx xxxxx xxxxxx.

(2) Nevznikne-li xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx předmět xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxxx jednání xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx osobu.

§334

(1) Po vzniku xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím x zvýšení xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxx jistota, xx xx xx xx, že xxx xxxxxxxxxx nadační xxxxxxx.

Majetek nadace x xxxxxxx kapitál

§335

Majetek xxxxxx xxxxx nadační xxxxxxx x ostatní xxxxxxx.

§336

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx nadace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Nadační jistina xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 500&xxxx;000 Xx.

§337

Xxxxxxx xxxxxxxxx nadační xxxxxxx xx nadační xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§338

(1) Nadace xxxxxxx xxxx majetek x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx x nadační xxxxxxx x xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx, k xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

(2) X právnímu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx jinou xxxxx, xx nepřihlíží.

§339

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx plynulý xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxx jistiny, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx darovala xxx xxxx splnila xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxx zcizit, xxx pokud x xxxx dojde xx xxxxxxxxxxx zahrnuté xx xxxxxxx jistiny nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x ní xxxxx xxxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx stanoví xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx majetku x xxxxxxxx právnímu xxxxxxx souhlas xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx k xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx; xxxx-xx tato xxxxx určena, xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§341

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vyšší, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxx účetní xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx závěrka x x případě, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx xx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nadačního xxxxxxxx, xxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Zvýšení xxxxxxxxx kapitálu

§342

(1) Xx schválení účetní xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx xxx dne, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx byla účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu,

a) xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx vlastních xxxxxx financování majetku xxxxxx vykazovaných x xxxxxxx na xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, které jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxx xx nadační xxxxxxx zvyšuje, x xxxxxxxx zdroje, z xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx zvyšuje, xxxxx xxxxxxxxx vlastních xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxx x účetní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx z xxxxxxxxx následně xxxxxxxxx xxxxxx závěrky xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů, vychází xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z xxxx xxxxxx závěrky.

§343

(1) Xxxxxxx-xx nadace xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx vkladem xx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu vyšší xxx její xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx xxxxxx, o xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx věci, o xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x xxxxxx o xxxxxxx věci i x xxxxxxxx způsobu, xxx xxxx xxxx xxxxxxx stanovena.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§344

(1) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxxx, xxxx nadace xxxxxx nadační kapitál xxxxxxxxx nadační xxxxxxx, xxxxx xx vyžaduje xxxxx na xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejího účelu. Xxxxxx nadační kapitál xxx nanejvýš o xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx, x kterou xx nadační xxxxxxx xxxxxxx, x důvod, xx kterého xx xxxxxxx.

§345

Xxxxxxxx xx snížit xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx než 500&xxxx;000 Kč.

§346

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx-xx podstatně xxxx hodnota, nadace xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxxx xxxxxxx doplní; xxxx-xx to dobře xxxxx, sníží x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrátě xxxxxxx kapitál.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§347

X zvýšení xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx.

§348

Zvýšení nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx dnem zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku.

Přidružený xxxx

§349

(1) Xxxxxxxx xxx nadaci xxxxxx xx správy jako xxxxxxxxxx fond majetek xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx x pověřit xxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, souvisí-li x xxxxxxxx xxxxxx; použití xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

§350

Je-li xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx fond xxx xxxxxxxxx označením, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx". Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx s názvem xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§351

Má se xx xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxxxx za xxxxxx xx xxxx, xxxx se v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§352

(1) X nakládání x přidruženým xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxx spravující xxxxxx. Xxxxxxx v xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, naloží xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx povaha x xxxx xxxx x nadále zachovány.

Nadační příspěvek

§353

(1) Nadace xxxxx poskytnout nadační xxxxxxxxx osobě, která xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx osobě xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx pro xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx okolností, xxxxx xxxxxx poskytnout nadační xxxxxxxxx svému xxxxxxxxxxx; xxxx-xx tu xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx po xxxxxxxxxx x xxxxxxx radou xxxx x xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx xxxx zřízena x podpoře xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§354

Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx ve xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxx prokáže, jak xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x rozporu s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§355

(1) Nadace xxxxx xxxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2, xxxx xxxx-xx xx nižší xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) X výši nadačního xxxxxxxx xx připočtou xxx xxxxx stanovené x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu nebo xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebylo zapsáno xx veřejného xxxxxxxxx, x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účelově xxxxxx x xxxxxxx xxxx není xxxxxx xxxxxxxxx měnit.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x darů xxxxxxxx x tomuto xxxxx xxxxxx.

§356

Osoba, xxxxx xxxxxxx x dobré xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx poskytnutý x rozporu s §355, není povinna xxx xxxxxx.

§357

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o ostatních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx na xxxx xxxxxx.

Výroční zpráva

§358

(1) Nadace xxxxxxx xxxxxxx zprávu xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx o veškeré xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(3) Xx výroční xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x vlastním xxxxxxx a xxxxxxxxx,

x) x jednotlivých xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxx v xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Kč,

c) xxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx x xxxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx, zda xxxxxx xxx svém hospodaření xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx nadačních příspěvků xxxxx §353 xx 356, a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x

x) zhodnocení xxxxxxxxxx údajů xxxxx xxxxxx závěrky x xxxxxx xxxxxxxx, je-li xxxxxx xxxxxxx mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nadace xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx provede a xxxxxxxx.

§359

(1) Požádá-li x xx dárce, nadace xxxxx o dárci xx xxxxxxx zprávě xxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx i xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx, xxxx žádat o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x důvodů zdravotních.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx-xx xx oprávněné xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxx, xxxx dostal xxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže xxx xxxxxx x xxxx xxxxx při poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx xx xx, xx poučení nebylo xxxx.

§360

(1) Nadace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxx xxxxx. Není-li xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, postačí xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x jejím xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx správní xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, xx xxxxxxx zpráva xxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxxx xxxxxx.

§361

Xxxxx xxxx ve xxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x činit xx x xx výpisy, xxxxx xxxx kopie. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§362

Xxxxxxx rada xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx členy.

§363

Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxx omezení, není x členství xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx dozorčí rady xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx bezúhonná.

§364

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xx pětileté. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx.

§365

(1) Neurčí-li nadační xxxxxxx xxxx jiného, xxxx a odvolává xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Nadační xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx počet xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§366

Xxxxxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxx důvody, odvolá xxxxxxx xxxx z xxxxxx svého xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo statut, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx x xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx člena xxxxxxx rady z xxxxxx xxxx xx xxxxx osoby, která xxxxxxx xxxxxx zájem; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§367

(1) Xxxxxxx-xx členství xx xxxxxxx xxxx, xxxxx správní xxxx xxxxxx xxxxx do xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, jmenuje nového xxxxx xxxxxxx rady xxxx xx návrh xxxxxxx rady xxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx, xx xxxx, xxxxx xxxxxxx rada xxxxxxx nového xxxxx.

(2) Xxxx jmenuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxx xxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§368

(1) Dozorčí xxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxx orgán xxxxxx; má xxxxxxx xxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, dosahuje-li nadační xxxxxxx výše alespoň xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1.

§369

Xxxxxx-xx xxxxxxx listina xxxxx omezení, xxxx x xxxxxxxx v xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx likvidátorem,

b) je xxxx nadaci v xxxxxxxxx poměru, xxxx

x) xxxx xx xxxxxx x účelu nadace xxxxxxxxx.

§370

(1) Nesvěří-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx, xxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x statutem,

b) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) upozorňuje xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx odstranění,

d) xxxxxxxxxx, xxx je vedeno xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxx, mimořádnou a xxxxxxxxxxxxxx účetní xxxxxxx,

x) xxxxxxxxx se x xxxxxxx zprávě x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx radě x písemné formě xxxxxx o své xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dozorčí xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x x xxxxx záležitosti, xxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx rada xxxxxxx xx xxxxx xxxxx.

§371

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx zasedání xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x návrhu xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx působnosti xxxxxxx xxxx může její xxxxxxxx člen xxxxxxxx xx xxxxxxx nadace x požadovat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§372

Xxxxxx-xx xxxxxxx listina xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx x odvolání xxxxx xxxxxxx rady a xxx jejich xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Xxxxxxx

§373

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxx xxxx působnost xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx vykonávat xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx kontrolní a xxxxxxx xxxxxxxx, a xx tuto xxxxxx xxxx vykonávat x xx xxxxxxxxx dobu.

§374

(1) Pro xxxxxxxxxxx xxx revizorem xxxxx xxxxxxx §369. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x funkcí xxxxxxxx xxxx zástupce, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, je xxxxxxx xxxxxx revizora xxxxxxxx. Xxxxxxxx lze xxxxx x opakovaně, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx nevyloučí.

§375

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx a odvolává xxxxxxxx xxxxxxx rada.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx revizora, xxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo statut, xxxx který xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pověst xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx se x důvodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, nejpozději xxxx xx šesti xxxxxx xxx dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx se odvolání xxxxxxxx zaniká, nebylo-li xxxxxxxxx do xxxx xxx xxx, kdy xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Zrušení xxxxxx x xxxxxxxxx

§376

Xxxx-xx dosaženo xxxxx, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx zrušena x xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§377

(1) Xxxx zruší xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx na xxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx i xxx xxxxxx v případě, xx

x) xxxxxx vyvíjí xxxxxxx xxxxxxxxx x §145 nebo xxxxx x xxxxxxx x §307,

x) se nadace xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx společnosti,

c) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx porušuje zákaz xxxxxxxxxx nadační příspěvek xxxxx xxxxxxx x §353,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvky déle xxx xxx xxxx, xxxx xxx xx xx xxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx jistinou x xxxxxxx x §339,

f) xx xxxxxxx nadační xxxxxxx xxxxx xxx xxxx 500 000 Xx, x xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx rok xx konce xxxxxxxx xxxxxx, v xxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jistiny xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxx nadále xxxxxx xxxx účel.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx není xxxxxx §172.

§378

(1) Likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx veřejně prospěšné xxxxxx, že xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx prospěšným xxxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx.

§379

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx, xxx xx xxx s likvidačním xxxxxxxxx naloženo, xxxxxxx xxx likvidátor xxxxxx x xxxxxxxx účelem. Xx-xx však xxx xx xxxxx xxxxx, xxxx správní xxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx státu.

(2) Xxxx-xx xxxxx možné xxxxxx x xxxxxxxx účelem xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx-xx nabídka xxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx, xx jejímž xxxxx xx nadace xxxxx. Xxxxxxxx-xx obec xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§380

Xxxxx-xx likvidační zůstatek xxxx, xxxx nebo xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§381

Xxxxxxxx-xx nadace xxxxxxx xxxxxx plnění z xxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení §378 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušnou xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§382

(1) K xxxxxxx nadace xxxx xxxxx její fúzí xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxx formy xx xxxxxxx fond.

(2) Xxxxxx lze xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud to xxxxxxx xxxxxxx nevylučuje x zúčastněné xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx účelu. Při xxxxxxxx nadace x xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§383

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx obsahuje xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x uvedením, xxxxx x nich xx xxxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx, v xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx kapitálu xxxxxxxxxx xxxxx, jež xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx nadačního xxxxxxxx, je-li nástupnickou xxxxxx nadace,

d) xxxxxx x změně xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx sloučení x xxxxxx změně,

e) xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) dána xxxxxxx nadačních kapitálů xxxxxxxxxxx nadací. Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx osobou xxxx xxx xxxxxxx kapitál xxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxx x §342; x takovém případě xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §342 xxxx. 2.

(3) Smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx listiny.

§384

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx informace x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právních a xxxxxxxxxxxxx důsledků sloučení.

(2) Xxx se xxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx o skutečnostech, xxxxx xxxxx zakazuje xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§385

Xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx zúčastněných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx zúčastněných osob x sestaví xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, které xxxx předmětem jejich xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x návrhu smlouvy x sloučení x x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxx x jako xxxxxxxxx pro všechny xxxxxxxxxx osoby.

§386

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx podle §385, xxxxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxx xxxx zúčastněných xxxx. Zasedání správní xxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx; v xxxx xxxxx se každému xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx

x) návrh xxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx nástupnické xxxxx, xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxx ke xxx, xx xxxxx xx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx x sloučení xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx §385.

(2) Správní rada xxxx návrh xxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx odmítnout.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxxx xxxxxxxxx rad zúčastněných xxxx xxxx společné, xxxxxxx jednotlivé xxxxxxx xxxx x návrhu xxxxxxx x sloučení xxxxxxxx. Pokud xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx členové xxxxxx nástupnické xxxxx, xxxxx správní rady xxxxxxxxxxxx xxxx rozhodnout, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§387

(1) Zúčastněné xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx zasedáním xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx x která z xxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx do šesti xxxxxx xxx dne, xxx xx zápis xxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, má xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx se x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx dostatečnou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku.

§388

Právo xxxxxxx se xxxxxxxxxxx smlouvy x xxxxxxxx xx jen xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx rady, xxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx návrh xxxxx xx tří xxxxxx xxx xxx, xxx se konalo xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§389

(1) Xxxxx na xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx statutárního xxxxxx nástupnické osoby.

(2) Xx základě xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, xx x témuž xxx xxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx osobou xxxxxxxx, x případné xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, pokud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§390

(1) Nepodají-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy byla xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x těch zúčastněných xxxx, xxxxx byla xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx od xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, zanikají tím xxxxxxx všech xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx zápis sloučení xx xxxxxxx roku xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx o xxxxxxxx uzavřena, xxxxx, xx xx smlouvy xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx zúčastněnou xxxxxx, xxxxx způsobila, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx nebyl xxxxx xxxx, nahradí xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x toho xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kteří xxxxxxx, xx vyvinuli xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx podán xxxx.

Změna xxxxxx formy xxxxxx xx nadační xxxx

§391

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx předchozím vyjádření xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxx formy xxxxxx na nadační xxxx, avšak xxx xxxxx xxxxx ke xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx v §330 xxxx. 1 xx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy musí xxxxxxxxx

x) xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, sídlem x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxx formy,

c) xxxxxxxx den,

d) údaje x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx.

§392

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dnem zápisu xx xxxxxxxxx rejstříku.

§393

(1) Nejméně xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx oznámení x xxxxxx přijmout rozhodnutí x xxxxx právní xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx formy xxxx účinným xxxx xxxxxx osobám, xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx se x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, náleží xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx zápisem xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

Xxxxxxxx 3

Xxxxxxx xxxx

§394

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx společensky xxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Název xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx xxxx".

§395

Nadační xxxx xx xxxxxxx zakládací xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx smrti.

§396

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx a sídlo xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxx sídlo,

c) xxxxxxxx xxxxx, pro xxxxx xx nadační xxxx zakládá,

d) xxxx x xxxx vkladu, xxxxxxxxx o jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx správní xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x údaj, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx jednají,

f) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, nebo xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx revizora,

g) určení xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx fond xxxx vzhledem x xxxxx účelu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx zakladatel xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správní a xxxxxxx rady, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je jmenuje xxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§397

Xxxxx nadačního fondu

Nadační xxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§398

(1) Majetek xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x vkladů x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx výnosu. Xx xx v xxxxxxx xxxxxxxxx fondu, xxxxx zastavit, ani xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx odporuje, se xxxxxxxxxx.

(2) Majetek xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx s účelem xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx.

§399

(1) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx označení nadačního xxxxx názvem, xxxxxx x identifikujícím xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx nadační xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx formu xxxxxxx xxxxxxx.

§400

(1) Xxxxxxx třicet xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x záměru xxxxxx xxxxxx formu.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx pohledávku xx šesti xxxxxx xxx dne, xxx xx zápis xxxxx xxxx účinným vůči xxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx dostatečnou jistotou, xxxxxx-xx xx v xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx věřitel, xx xx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxx xxxx pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§401

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxx nadační xxxx nadále plnil xxxx xxxx, rozhodne xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidací x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Neplní-li xxxxxxx fond xxxx, xx xxxxxxx byl xxxxxx, soud xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx osvědčí právní xxxxx, x nařídí xxxx likvidaci.

Xxxxx 4

Xxxxx

§402

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxxxxxxx xxxx hospodářsky x xxxxxxxx své osobní x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx předem xxxxxxxxxxx.

§403

Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxx nebo jinou xxxxxxxx činnost, nesmí xxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x dostupnosti služeb xxxxxxxxxxxxx v rámci xxxxxx xxxxxxxx ústavu. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx xxxxxxx, x k xxxxxx xxxxxxx xx vlastní xxxxxx.

§404

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx ústavu xxxx obsahovat xxxxx "xxxxxxx ústav", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "x. x."

§405

Xxxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx xxxxxx a xxxx xxxxx,

x) účel ústavu xxxxxxxxx předmětu xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx,

x) xxxx o xxxx xxxxxx, popřípadě x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx členů xxxxxxx xxxx x xxxxx x bydliště xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx o vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx, nevyhradí-li xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxx xx v xxx xxxxx členů xxxxxxx xxxx x jména x xxxxxxxx jejích xxxxxxx xxxxx.

§406

(1) X změnách xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx i xx xxxxxx ústavu zakladatel.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx účelu xxxxxx xxxx o xxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§407

Xxxxx ústavu

Ústav vzniká xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§408

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxxx orgán xxxxxx. Xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx o xxxx xxxxxx.

(2) Ředitel xxxxxx xxx členem xxxxxxx rady a xxxx-xx xxxxxxx dozorčí xxxx xxxx jiný xxxxx obdobné povahy, xxx ani xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx osoba xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx čin, xxxxxxxxxx xx x xxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§409

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxx, jmenuje x odvolává xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx možné, xxxx a odvolává xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rada, xxxxx xxxx zřízena; xxxxx xxxxxxx xxxx volí x xxxxxxxx své xxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx právní jednání xxxx funkční xxxxxx xxxxx správní xxxx, xx xxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxx x xxxxxxxxx; xxxxx xxxx xxxxxxx rada xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx, xxx tutéž osobu xxxxxxxxx xxxxxx nanejvýš xx xxx xx xxxx xxxxxx funkční xxxxxx.

(3) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x x xxxxxxx xxxx neslučitelné.

§410

Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxx xxxx působnosti x xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxx; není-li určeno xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxx při těchto xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady.

§411

(1) Správní rada xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výroční xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx rozhoduje x xxxxxxxx provozu xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx předmětu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§412

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ústav

a) nabývá xxxx pozbývá xxxxxxxxxxxx xxxxx x nemovité xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxx xxxxxxx právo xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx jinou xxxxxxxxxx osobu nebo xx na xxxxxx xxxxx podílí xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx jiného, xxxxxxx správní rada xxxxxxxxx xxxxxxx i x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx ústav xxxxxx xxxx pozbývá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xx vyšší xxx xxxxxxx zakázky malého xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§413

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxx-xx xx zakladatelské právní xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx a upraví x xxx vnitřní xxxxxxxxxx ústavu x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx statutu xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx z něj xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx ústavu.

§414

Neurčí-li zakládací xxxxxxx, xx xxxxxx orgánů xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, platí, xx xxxxxxxx náleží xxxxxx xxxxxxx x xx xx za to, xx funkce xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx. X takovém xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx jejího xxxxxx xxxxxxx xxxx.

§415

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxxxx vedlejší xxxxxxxx x se xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx ověřuje auditor, xxxxx xx xx xxxxxx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx nebo statut, xxxxx pokud xxxx xxxxxxx obratu ústavu xxxxxxxx xxxxx milionů Xx. X xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§416

Xxxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxx náležitostí xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx další xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx výše xxxxxx poskytnutých xxxxxx xxxxxx xxxxxx, x x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx právního xxxxxxx xxxx xxxxxxx členství x xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx zakladatelské právní xxxxxxx x další xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx skončení xxxxxxxx období xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie.

§417

Xxxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, zruší xxx xxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx.

§418

X xxxxxxxx se xx právní xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx

§419

Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, který xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx činnosti nebo xxxx rámec xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx nebo x xxx jinak xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx

§420

(1) Xxx xxxxxxxxxx vykonává xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxx soustavně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx považován xx zřetelem k xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx spotřebitele a xxx xxxxx §1963 xx za podnikatele xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, která uzavírá xxxxxxx související x xxxxxxx obchodní, xxxxxxx xxxx obdobnou xxxxxxxx xx xxx samostatném xxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§421

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v obchodním xxxxxxxxx. Za xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx obchodního xxxxxxxxx, stanoví xxxx xxxxx.

(2) Xx se xx xx, xx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx, xxxxx xx k xxxxxxxxx živnostenské xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

§422

Podnikatel, xxxxx xxxx xxxxxxxx firmu, právně xxxxx při xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx osobu xxxx xxxxxxxx závod, xxxxx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx xxxxx

§423

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx jméno, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx xxxxx mít víc xxxxxxxxxx firem.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx náleží xxxx, xxx xx po xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx, xx stejná xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§424

Xxxxxxxx firma xxxxx xxx zaměnitelná x xxxxx xxxxxxxx firmou xxx xxxxx působit xxxxxxx.

§425

(1) Xxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx obchodní xxxxxx tvořenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx xxxx jméno, xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxx uveřejní.

(2) Xxxxxx-xx xx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxx xxxx xxxxxx, musí být xxxxxx, xx xxxxx x obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§426

Xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx několika podnikatelů xxxxxxx xx podnikatelského xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx xxxxx obsahovat shodné xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxx xx xxxxxxx.

§427

(1) Xxx nabude xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx x tomu xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx; vyžaduje xx však, aby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaj xxxxxxxxxxx xxxxxx nástupnictví.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x tím xxxxxxxx; souhlas xxxx xxxxx se xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx nástupců x xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx firma xxxxxxxx, nepřejde xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx x xxxx.

§428

Xxxxxxx souhlas x xxxxxx xxxxx xxxxx x obchodní xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx ten, kdo x xxxx xx xxx xxxxxxx důvod, xx xx něm xxxxx xxxxxxxxxxx požadovat, xxx xxxx jméno xxxx x obchodní xxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxx může být xxxxxxx xxxxx převažující xxxxxx podnikání právnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx těchto xxxxxxxx xx právo xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nástupce osoby, xxxxx souhlas xxxxxxx.

§429

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Xxxxx xxxxxxxxxxx se určí xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxx sídlem místo, xxx xx hlavní xxxxxxxx závod, xxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxx sídlo xxxx xxxxx než své xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx, xxx se xxxxxx xxxxx podnikatele xxxxxxxxx xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxx podnikatel xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx.

Zastoupení xxxxxxxxxxx

§430

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx při xxxxxxx obchodního xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx osoba podnikatele xx xxxxx xxxxxxxxx, x nimž xxx xxxx činnosti xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx zavazuje x jednání xxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxx x xxxxx xxxx, xx xxxxxxxxx osoba xx x xxxxxxx oprávněna.

§431

Xxxxxxxx-xx zástupce podnikatele xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx zavazuje; xx xxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§432

Xxxxx konkurence

(1) Osoba, xxxxx xxxxxxxxx jako xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx souhlasu xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx nebo xxxx xxxx xxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx tak, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx se xxxx xxxxxxxx takového xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx vlastní xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx bylo prohlášeno xx učiněné xx xxxx xxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxx xxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx aby mu xxxx xxxxxx odměna xxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx se xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději však xxx xxx xxx, xxx k xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx práva xxxxx odstavce 2 xxxx xxxxxxxxxx požadovat xxxxxxx škody; to xxxx xxx xxxxx, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx vědět, že xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx vědět xxxx xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx zástupce xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx podnikatele, je xxxxxxx x náhradě xxxxx také xx.

§433

(1) Kdo jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx osobám x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx své hospodářské xxxxxxxxx zneužít x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx závislosti xxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Má xx xx xx, xx xxxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx podnikateli x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxx mimo xxxxxxxxxx x vlastním xxxxxxxxxx.

§434

Xx-xx podnikatel veřejnosti xxxxxx, ve xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx vstupovat s xxx v xxxxx xxxxx xx právního xxxxx v xxxxxx xxxxxxxx xxxx; xxxxx x době xxxxxxx.

§435

(1) Každý xxxxxxxxxx xxxx uvádět na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx veřejnosti prostřednictvím xxxxxxxxx přístupu své xxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx zapsaný x xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xx xxxxxxxx listině xxx xxxx x xxxxx zápisu xxxxxx xxxxxx x xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxx zápisu xx jiné evidence. Xxx-xx xxxxxxxxxxx přidělen xxxxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx x ten.

(2) Na xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxx xxxxx x další údaje, xxxxxx-xx xxxxxxxxx vyvolat xxxxxxx xxxxx.

XXXXX III

ZASTOUPENÍ

Díl 1

Všeobecná xxxxxxxxxx

§436

(1) Kdo xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx xxxx zástupcem; xx xxxxxxxxxx vznikají práva x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li zástupce x xxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx vědět x určité okolnosti, xxxxxxxx xx x xxxx i x xxxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xxxxx-xx xx o xxxxxxxx, o které xx zástupce xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxxxxx v xxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx.

§437

(1) Xxxxxxxxx jiného xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx.

(2) Jednal-li xxxxxxxx, xxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xx xxxxxx zastoupeného, x xxxxx osobou x xxxxxx-xx xxxx osoba x xxxx okolnosti xxxx xxxxxx-xx x xx xxxxx, může xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Má xx xx xx, xx xx je xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xx xxxx xxxxx xxxxx nebo pokud xxxxx xx vlastní xxxxxxxxxxx.

§438

Xxxxxxxx xxxxx osobně. Xxxxxxx zástupce může xxxxxxx, xx-xx to xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vyžaduje-li xx xxxxx potřeba, xxxxxxxx xxxx xx řádný xxxxx jeho xxxxx.

§439

Má-li xxxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx více xxxxxxxx, xx xx xx xx, že xxxxx z xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§440

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx oprávnění, xxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx schválí xxx zbytečného xxxxxxx. Xx xxxxx i x xxxxxxx, xxx xx jiného xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx není xxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxx. Xxxxx, xx kterou xxxx xxxxxxx x která xxxx x xxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx požadovat, aby xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx škodu.

Xxx 2

Xxxxxxx zastoupení

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§441

(1) Ujednají-li xx to strany, xxxxxxxxx xxxxx x xxxx druhou x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx uvede xxxxxx xxxxxxxxxx oprávnění x xxxx xxxx. Xxxxxx-xx se xxxxxxxxxx xxx určitého právního xxxxxxx, udělí xx xxxx xxx v xxxxxxx xxxxx. Vyžaduje-li xx xxx právní xxxxxxx zvláštní forma, xxxxx xx x xxxx formě x xxxx moc. Vyžaduje-li xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, postačí, xxxx-xx xxxx xxx x xxxxxx právnímu xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x úředně xxxxxxxx podpisem.

§442

Xxxxxxxxx xx nemůže xxxxx práva odvolat xxxxxxxx, xxxxxxxx-xx si xxxx strany pro xxxx xxxxxxxx určité xxxxxx, xxxxx zmocnění xxxxxxx z jiného xxxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx zvlášť xxxxxxx xxxxx.

§443

Xxx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oprávnění xx xxxxxxxxxx xxxxxx statutárního xxxxxx. X xxxxxx xxxxxxxxxx xx oprávněna x osoba, kterou xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§444

(1) Xxx vlastní xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx někoho xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx-xx xxxxx osoba x dobré xxxx x mohla-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Dal-li xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx jednáním, xxxx xx xxxx ní xxxxxxx, xx zmocnění xxxxxxx xxxxxxx, jen xxxxx xx to xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, nebo xxxxx xxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx věděla.

§445

Jednala-li jako zástupce xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx sama xxxxxx jednat, nelze xx toho xxxxxxx xxxx xxxx, xxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ani nemohl xxxxx.

§446

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxx zástupčí xxxxxxxxx x nesouhlasí-li x xxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx, xx kterou zmocněnec xxxxxx jednal, bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, xxxxx, xx xxxxxxxxxx schválil; xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx, x xxx xxxxxxxx xxxxxx jednal, xxxx a xxxxx x okolností xxx xxxxxxxxxxx poznat, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx překračuje.

§447

Jsou-li xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxx xxxx a xxxxxx-xx xxx známy osobě, xxxx níž zmocněnec xxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§448

(1) Zmocnění xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx bylo xxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx vypoví. Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx x zanikne-li, xxxxxxx i zmocnění, xxxxxx xxxx ujednáno xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx jednání xxxxx xxxxxx, jako xx xxxxxxxx ještě trvalo. Xxxx xx však xxxxxx dovolat xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx x mohla xxxxx.

§449

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx vypoví-li xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, co xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxxx neutrpěl xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx ještě xxxxxx, xxxxxxxxxx-xx tomu, xx xxxxxxx ještě zmocnitel xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx zmocnění xxx, xx xx xxxxxxxxx propůjčil, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Zemřel-li xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx tyto xxxx x xxxx.

Xxxxx 2

Xxxxxxx

§450

(1) Udělením xxxxxxx xxxxxxxx podnikatel xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx dochází xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx pobočky, a xx i x xxx, xxx xxxxx xx xxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxx nebo zatížit xxxxxxxxx xxx xx xxxx prokurista xxxxxxxx, xx-xx to xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxx xxx xxxxxxx x několika svých xxxxxxxxxx xxxxxx, označí xxxxxxxx pobočku xxxx xxxxxxxx závod.

§451

Prokurista xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ani xxxxxx xxxxx xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§452

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxx p