Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 20.02.2020.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 01.12.2018 do 31.12.2020.


Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Díl 1 - Soukromé právo §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Užití předpisů občanského práva §9 §10 §11

Díl 3 - Ochrana soukromých práv §12 §13

Svépomoc §14

HLAVA II - OSOBY

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Díl 2 - Fyzické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §23 §24 §25

Důkaz smrti §26 §27 §28

Změna pohlaví §29

Zletilost §30

Nezletilí §31 §32 §33 §34 §35 §36

Přiznání svéprávnosti §37

Oddíl 2 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Předběžné prohlášení §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Nápomoc při rozhodování §45 §46 §47 §48

Zastoupení členem domácnosti §49 §50 §51 §52 §53 §54

Omezení svéprávnosti §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 3 - Nezvěstnost §66 §67 §68 §69 §70

Oddíl 4 - Domněnka smrti §71 §72 §73 §74 §75 §76

Oddíl 5 - Jméno a bydliště člověka

Jméno člověka a jeho ochrana §77 §78

Pseudonym §79

Bydliště §80

Oddíl 6 - Osobnost člověka

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §81 §82 §83

Pododdíl 2 - Podoba a soukromí §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Pododdíl 3 - Právo na duševní a tělesnou integritu §91 §92

Zásah do integrity §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

Pododdíl 4 - Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110

Pododdíl 5 - Nakládání s částmi lidského těla §111 §112

Pododdíl 6 - Ochrana lidského těla po smrti člověka §113 §114 §115 §116 §117

Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §118 §119

Veřejné rejstříky právnických osob §120 §121

Ustavení a vznik právnické osoby §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131

Název §132 §133 §134 §135

Sídlo §136 §137

Přemístění sídla §138 §139 §140 §141 §142 §143

Účel právnických osob §144 §145

Veřejná prospěšnost §146 §147 §148 §149 §150

Orgány právnické osoby §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §159 §160

Jednání za právnickou osobu §161 §162 §163 §164 §165 §166 §167

Zrušení právnické osoby §168 §169 §170 §171 §172 §173

Přeměna právnické osoby §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184

Zánik právnické osoby §185 §186

Likvidace §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209

Oddíl 2 - Korporace

Pododdíl 1 - Obecně o korporacích §210 §211 §212 §213

Pododdíl 2 - Spolek §214 §215 §216 §217

Založení spolku §218 §219 §220 §221

Ustavující schůze §222 §223 §224 §225

Vznik spolku §226 §227

Pobočný spolek §228 §229 §230 §231

Členství §232 §233 §234 §235

Seznam členů §236

Zánik členství §237 §238 §239 §240 §241 §242

Organizace spolku §243 §244 §245 §246

Nejvyšší orgán spolku §247

Členská schůze §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254

Dílčí členské schůze §255

Shromáždění delegátů §256

Náhradní zasedání členské schůze §257

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku §258 §259 §260 §261

Kontrolní komise §262 §263 §264

Rozhodčí komise §265 §266 §267

Zrušení spolku §268

Likvidace spolku §269 §270 §271 §272 §273

Fúze spolků §274 §275 §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287

Rozdělení spolku §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301 §302

Oddíl 3 - Fundace

Pododdíl 1 - Obecně o fundacích §303 §304 §305

Pododdíl 2 - Nadace §306 §307 §308

Založení nadace §309 §310 §311 §312 §313

Statut nadace §314

Vznik nadace §315

Změna sídla nadace §316

Změna nadační listiny §317 §318 §319 §320

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace §321 §322 §323 §324 §325 §326

Vklady do nadace §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334

Majetek nadace a nadační kapitál §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Zvýšení nadačního kapitálu §342 §343

Snížení nadačního kapitálu §344 §345 §346

Společná ustanovení §347 §348

Přidružený fond §349 §350 §351 §352

Nadační příspěvek §353 §354 §355 §356

Náklady správy §357

Výroční zpráva §358 §359 §360 §361

Správní rada §362 §363 §364 §365 §366 §367

Dozorčí rada §368 §369 §370 §371 §372

Revizor §373 §374 §375

Zrušení nadace s likvidací §376 §377 §378 §379 §380 §381

Přeměna nadace §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390

Změna právní formy nadace na nadační fond §391 §392 §393

Pododdíl 3 - Nadační fond §394 §395 §396

Vznik nadačního fondu §397 §398 §399 §400 §401

Oddíl 4 - Ústav §402 §403

Název ústavu §404

Založení ústavu §405 §406

Vznik ústavu §407

Ředitel §408

Správní rada §409 §410 §411 §412

Statut ústavu §413 §414 §415

Výroční zpráva §416 §417 §418

Díl 4 - Spotřebitel §419

Díl 5 - Podnikatel §420 §421 §422

Obchodní firma §423 §424 §425 §426 §427 §428

Sídlo podnikatele §429

Zastoupení podnikatele §430 §431

Zákaz konkurence §432 §433 §434 §435

HLAVA III - ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §436 §437 §438 §439 §440

Díl 2 - Smluvní zastoupení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §441 §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449

Oddíl 2 - Prokura §450 §451 §452 §453 §454 §455 §456

Díl 3 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §457 §458 §459 §460 §461 §462 §463 §464

Oddíl 2 - Opatrovnictví člověka §465 §466 §467 §468 §469 §470 §471

Opatrovnická rada §472 §473 §474 §475 §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484

Soupis jmění a vyúčtování správy §485

Oddíl 3 - Opatrovnictví právnické osoby §486 §487 §488

HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495

Díl 2 - Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné §496

Ovladatelné přírodní síly §497

Nemovité a movité věci §498

Zastupitelná věc §499

Zuživatelná věc §500

Hromadná věc §501

Obchodní závod §502

Pobočka §503

Obchodní tajemství §504

Díl 3 - Součást věci a příslušenství věci

Součást věci §505 §506 §507 §508 §509

Příslušenství věci §510 §511 §512 §513

Díl 4 - Cenný papír

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §514 §515

Zastupitelné cenné papíry §516 §517

Forma cenného papíru §518

Emise cenného papíru §519

Vydání cenného papíru §520 §521

Stejnopisy §522

Kupón §523

Hromadná listina §524

Oddíl 2 - Zaknihované cenné papíry

Zaknihovaný cenný papír §525

Evidence zaknihovaných cenných papírů §526

Účet vlastníka §527

Účet zákazníků §528

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Pododdíl 1 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535

Pododdíl 2 - Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír §536 §537 §538 §539 §540 §541 §542 §543 §544

HLAVA V - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Díl 1 - Právní jednání

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §545 §546 §547

Podmínka §548 §549

Doložení času §550

Zdánlivé právní jednání §551 §552 §553 §554

Oddíl 2 - Výklad právních jednání §555 §556 §557 §558

Oddíl 3 - Forma právních jednání §559 §560 §561 §562 §563 §564

Oddíl 4 - Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina §565 §566

Veřejná listina §567 §568 §569

Oddíl 5 - Právní jednání vůči nepřítomné osobě §570 §571 §572

Domněnka doby dojití §573

Oddíl 6 - Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení §574 §575 §576 §577 §578 §579

Hlavní důvody neplatnosti §580 §581 §582

Omyl §583 §584 §585

Následky neplatnosti §586 §587 §588

Oddíl 7 - Relativní neúčinnost §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599

Díl 2 - Právní události

Všeobecné ustanovení §600

Význam času §601 §602 §603 §604

Počítání času §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Promlčení a prekluze

Oddíl 1 - Promlčení

Pododdíl 1 - Všeobecná ustanovení §609 §610 §611 §612 §613 §614 §615 §616 §617 §618

Počátek promlčecí lhůty §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627 §628

Pododdíl 2 - Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení §629 §630

Zvláštní ustanovení §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642 §643 §644

Pododdíl 3 - Běh promlčecí lhůty §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651 §652

Pododdíl 4 - Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty §653

Oddíl 2 - Prekluze §654

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I - MANŽELSTVÍ

Díl 1 - Všeobecné ustanovení §655

Díl 2 - Vznik manželství §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662 §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670

Způsobilost uzavřít manželství §671

Zákonné překážky manželství §672 §673 §674 §675 §676

Díl 3 - Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1 - Zdánlivé manželství §677 §678 §679

Oddíl 2 - Neplatnost manželství §680 §681 §682 §683 §684 §685 §686

Díl 4 - Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §687 §688 §689 §690

Uspokojování potřeb rodiny §691

Rozhodování o záležitostech rodiny §692

Obstarávání záležitostí rodiny §693 §694 §695

Vzájemné zastupování manželů §696

Výživné mezi manžely §697

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti §698 §699

Rodinný závod §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707

Oddíl 2 - Manželské majetkové právo §708

Zákonný režim §709 §710 §711 §712

Správa v zákonném režimu §713 §714 §715

Smluvený režim §716 §717 §718 §719 §720 §721

Správa ve smluveném režimu §722 §723

Režim založený rozhodnutím soudu §724 §725 §726 §727

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu §728

Režim oddělených jmění §729 §730

Ochrana třetích osob §731 §732 §733 §734

Zvláštní ustanovení §735

Vypořádání společného jmění §736 §737 §738 §739 §740 §741 §742

Některá ustanovení o bydlení manželů §743 §744 §745 §746 §747 §748 §749 §750

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí §751 §752 §753

Díl 5 - Zánik manželství

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §754

Oddíl 2 - Rozvod manželství §755 §756 §757 §758

Oddíl 3 - Následky zániku manželství

Příjmení rozvedeného manžela §759

Výživné rozvedeného manžela §760 §761 §762 §763

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství §764 §765

Bydlení po zániku manželství §766 §767 §768 §769 §770

HLAVA II - PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení

Příbuzenství §771 §772 §773

Švagrovství §774

Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem

Oddíl 1 - Určování rodičovství

Mateřství §775

Otcovství §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784

Popírání otcovství §785 §786 §787 §788 §789 §790 §791 §792 §793

Oddíl 2 - Osvojení

Pododdíl 1 - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804

Pododdíl 2 - Souhlas s osvojením §805

Souhlas dítěte s osvojením §806 §807 §808

Souhlas rodičů §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822

Pododdíl 3 - Péče před osvojením §823 §824 §825 §826 §827 §828 §829 §830 §831

Pododdíl 4 - Následky osvojení §832 §833 §834 §835 §836

Utajení osvojení §837 §838

Dohled nad úspěšností osvojení §839

Zrušení osvojení §840 §841 §842

Opětovné osvojení osvojence §843 §844 §845

Pododdíl 5 - Osvojení zletilého §846

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého §847

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého §848 §849

Společná ustanovení pro osvojení zletilého §850 §851 §852 §853 §854

Oddíl 3 - Rodiče a dítě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §855 §856 §857 §858 §859

Pododdíl 2 - Osobní jméno a příjmení dítěte §860 §861 §862 §863 §864

Pododdíl 3 - Rodičovská odpovědnost §865 §866 §867 §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874

Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti §875 §876 §877 §878 §879

Péče o dítě a jeho ochrana §880 §881 §882 §883 §884 §885 §886

Osobní styk rodiče s dítětem §887 §888 §889 §890 §891

Zastoupení dítěte §892 §893 §894 §895

Péče o jmění dítěte §896 §897 §898 §899 §900 §901 §902 §903 §904 §905

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství §906 §907

Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně §908

Zvláštní ustanovení §909

Pododdíl 4 - Vyživovací povinnost §910 §911 §912 §913 §914

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky §915 §916 §917 §918 §919

Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce §920

Společná ustanovení o výživném §921 §922 §923

Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte

Preventivní, výchovná a sankční opatření §924 §925 §926

Oddíl 5 - Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami §927

HLAVA III - PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ

Díl 1 - Poručenství §928 §929 §930 §931 §932 §933 §934 §935 §936 §937 §938 §939 §940 §941 §942

Díl 2 - Opatrovnictví dítěte

Oddíl 1 - Opatrovník §943 §944 §945 §946 §947

Oddíl 2 - Opatrovník pro správu jmění dítěte §948 §949 §950 §951 §952

Díl 3 - Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Oddíl 1 - Svěření dítěte do péče jiné osoby §953 §954 §955 §956 §957

Oddíl 2 - Pěstounství §958 §959 §960 §961 §962 §963 §964 §965 §966 §967 §968 §969 §970

Díl 4 - Ústavní výchova §971 §972 §973 §974 §975

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §976 §977 §978

HLAVA II - VĚCNÁ PRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §979 §980 §981 §982 §983 §984 §985 §986

Díl 2 - Držba §987 §988 §989

Nabytí držby §990

Řádná držba §991

Poctivá držba §992

Pravá držba §993 §994 §995

Držba vlastnického práva §996 §997 §998 §999 §1000 §1001

Držba jiných práv §1002

Ochrana držby §1003 §1004 §1005

Uchování držby §1006 §1007

Prekluzivní lhůty §1008

Zánik držby §1009

Spoludržba §1010

Díl 3 - Vlastnictví

Oddíl 1 - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva §1011 §1012

Omezení vlastnického práva §1013 §1014 §1015 §1016 §1017 §1018 §1019 §1020 §1021 §1022 §1023

Rozhrady §1024 §1025 §1026 §1027 §1028

Nezbytná cesta §1029 §1030 §1031 §1032 §1033 §1034 §1035 §1036

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva §1037 §1038 §1039

Ochrana vlastnického práva §1040 §1041 §1042

Ochrana domnělého vlastnického práva §1043 §1044

Oddíl 2 - Nabytí vlastnického práva

Pododdíl 1 - Přivlastnění a nález

Přivlastnění §1045 §1046 §1047 §1048 §1049 §1050

Nález §1051 §1052 §1053 §1054 §1055 §1056 §1057 §1058 §1059 §1060 §1061 §1062

Nález skryté věci §1063 §1064 §1065

Pododdíl 2 - Přirozený přírůstek

Přírůstek nemovité věci §1066 §1067

Naplavenina a strž §1068 §1069 §1070 §1071

Přírůstek movité věci §1072 §1073

Pododdíl 3 - Umělý přírůstek

Zpracování §1074 §1075 §1076 §1077

Smísení §1078 §1079 §1080 §1081

Společné ustanovení §1082

Stavba §1083 §1084 §1085 §1086

Přestavek §1087

Pododdíl 4 - Smíšený přírůstek §1088

Pododdíl 5 - Vydržení

Řádné vydržení §1089 §1090 §1091 §1092 §1093 §1094

Mimořádné vydržení §1095

Započtení vydržecí doby §1096

Zákaz vydržení §1097

Zastavení vydržecí doby §1098

Pododdíl 6 - Převod vlastnického práva §1099 §1100

Převod vlastnického práva k movité věci §1101 §1102 §1103 §1104

Převod vlastnického práva k nemovité věci §1105

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva §1106 §1107 §1108

Pododdíl 7 - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného §1109 §1110 §1111 §1112 §1113

Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci §1114

Díl 4 - Spoluvlastnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1115 §1116 §1117 §1118 §1119 §1120

Oddíl 2 - Spoluvlastnický podíl §1121 §1122 §1123 §1124 §1125

Oddíl 3 - Správa společné věci §1126 §1127 §1128 §1129 §1130 §1131 §1132 §1133

Správce společné věci §1134 §1135 §1136 §1137 §1138

Soudní úprava poměrů spoluvlastníků §1139

Oddíl 4 - Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví §1140 §1141 §1142 §1143 §1144 §1145 §1146 §1147 §1148 §1149

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci §1150 §1151 §1152 §1153

Odklad zrušení spoluvlastnictví §1154 §1155 §1156

Odklad oddělení ze spoluvlastnictví §1157

Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1158 §1159

Společné části §1160 §1161 §1162

Pododdíl 2 - Vznik jednotky

Výstavba §1163

Zápis do veřejného seznamu §1164

Rozhodnutí soudu §1165

Prohlášení §1166 §1167

Odstranění vady prohlášení §1168

Změna prohlášení §1169

Pododdíl 3 - Výstavba domu s jednotkami

Smlouva o výstavbě §1170 §1171 §1172 §1173 §1174

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti vlastníka jednotky §1175 §1176 §1177 §1178 §1179 §1180 §1181 §1182 §1183 §1184

Spoluvlastnictví jednotky §1185

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky §1186 §1187 §1188

Pododdíl 5 - Správa domu a pozemku §1189 §1190

Správa bez vzniku společenství vlastníků §1191 §1192 §1193

Společenství vlastníků §1194 §1195 §1196 §1197 §1198 §1199

Založení společenství vlastníků §1200 §1201 §1202 §1203

Vznik společenství vlastníků §1204

Orgány společenství vlastníků §1205

Shromáždění §1206 §1207 §1208 §1209

Rozhodnutí mimo zasedání §1210 §1211 §1212 §1213 §1214

Zrušení společenství vlastníků §1215 §1216

Pododdíl 6 - Zrušení bytového spoluvlastnictví §1217 §1218 §1219

Pododdíl 7 - Společná ustanovení §1220 §1221 §1222

Oddíl 6 - Přídatné spoluvlastnictví

Obecná ustanovení §1223 §1224 §1225 §1226 §1227 §1228 §1229

Správa věci v přídatném spoluvlastnictví §1230 §1231 §1232 §1233 §1234 §1235

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o společenství jmění §1236 §1237 §1238 §1239

Díl 5 - Věcná práva k cizím věcem

Oddíl 1 - Právo stavby

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1240 §1241 §1242

Pododdíl 2 - Vznik a zánik práva stavby §1243 §1244 §1245 §1246 §1247 §1248 §1249

Pododdíl 3 - Právní poměry z práva stavby §1250 §1251 §1252 §1253 §1254 §1255 §1256

Oddíl 2 - Věcná břemena

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení o služebnostech §1257 §1258 §1259

Pododdíl 2 - Nabytí služebnosti §1260 §1261 §1262

Pododdíl 3 - Právní poměry ze služebnosti §1263 §1264 §1265 §1266

Pododdíl 4 - Některé pozemkové služebnosti

Služebnost inženýrské sítě §1267 §1268

Opora cizí stavby §1269

Služebnost okapu §1270

Právo na svod dešťové vody §1271

Právo na vodu §1272

Služebnost rozlivu §1273

Služebnost stezky, průhonu a cesty §1274 §1275 §1276 §1277

Právo pastvy §1278 §1279 §1280 §1281 §1282

Pododdíl 5 - Užívací právo §1283 §1284

Požívací právo §1285 §1286 §1287 §1288 §1289 §1290 §1291 §1292 §1293

Společná ustanovení §1294 §1295 §1296

Služebnost bytu §1297 §1298

Pododdíl 6 - Zánik služebnosti §1299 §1300 §1301 §1302

Pododdíl 7 - Reálná břemena §1303 §1304 §1305 §1306 §1307 §1308

Oddíl 3 - Zástavní právo

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1309 §1310 §1311

Pododdíl 2 - Zastavení §1312 §1313 §1314

Zakázaná ujednání §1315 §1316 §1317 §1318 §1319

Zastavení podílu v korporaci §1320 §1321 §1322 §1323 §1324 §1325 §1326 §1327

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru §1328 §1329 §1330 §1331 §1332

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů §1333 §1334

Zastavení pohledávky §1335 §1336 §1337 §1338 §1339 §1340

Budoucí zástavní právo §1341

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci §1342

Zastavení cizí věci §1343 §1344

Vespolné zástavní právo §1345

Pododdíl 3 - Rozsah zástavního práva §1346 §1347 §1348 §1349 §1350 §1351 §1352

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti ze zástavního práva §1353 §1354 §1355 §1356 §1357 §1358

Pododdíl 5 - Výkon zástavního práva §1359 §1360 §1361 §1362 §1363 §1364 §1365 §1366 §1367 §1368 §1369 §1370

Pododdíl 6 - Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích §1371 §1372 §1373 §1374 §1375

Pododdíl 7 - Zánik zástavního práva §1376 §1377 §1378 §1379

Pododdíl 8 - Práva vlastníka při uvolnění zástavy §1380 §1381 §1382 §1383 §1384

Pododdíl 9 - Záměna zástavního práva §1385 §1386 §1387 §1388 §1389

Pododdíl 10 - Podzástavní právo §1390 §1391 §1392 §1393 §1394

Oddíl 4 - Zadržovací právo §1395 §1396 §1397 §1398 §1399

Díl 6 - Správa cizího majetku

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1400 §1401 §1402 §1403 §1404

Pododdíl 2 - Prostá správa cizího majetku §1405 §1406 §1407 §1408

Pododdíl 3 - Plná správa cizího majetku §1409 §1410

Oddíl 2 - Pravidla správy

Pododdíl 1 - Povinnosti správce vůči beneficiantovi §1411 §1412 §1413 §1414 §1415 §1416 §1417 §1418

Pododdíl 2 - Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám §1419 §1420 §1421 §1422

Pododdíl 3 - Inventář, jistota a pojištění §1423 §1424 §1425 §1426 §1427

Pododdíl 4 - Společná správa §1428 §1429 §1430 §1431

Pododdíl 5 - Obezřetné investice §1432 §1433 §1434 §1435

Pododdíl 6 - Vyúčtování §1436 §1437

Oddíl 3 - Skončení správy §1438 §1439 §1440 §1441 §1442 §1443 §1444 §1445 §1446 §1447

Oddíl 4 - Svěřenský fond

Pododdíl 1 - Pojem svěřenského fondu a jeho vznik §1448 §1449 §1450 §1451 §1452

Pododdíl 2 - Správa svěřenského fondu §1453 §1454 §1455 §1456

Pododdíl 3 - Obmyšlený §1457 §1458 §1459 §1460 §1461 §1462

Pododdíl 4 - Dohled nad správou svěřenského fondu §1463 §1464 §1465 §1466 §1467

Pododdíl 5 - Změny svěřenského fondu §1468 §1469 §1470

Pododdíl 6 - Zánik svěřenského fondu §1471 §1472 §1473 §1474

HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO

Díl 1 - Právo na pozůstalost §1475 §1476 §1477 §1478

Dědický nápad §1479 §1480

Dědická nezpůsobilost §1481 §1482 §1483

Zřeknutí se dědického práva §1484

Odmítnutí dědictví §1485 §1486 §1487 §1488 §1489

Vzdání se dědictví §1490

Díl 2 - Pořízení pro případ smrti

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §1491 §1492 §1493

Oddíl 2 - Závěť

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1494 §1495 §1496 §1497

Dovětek §1498

Připadnutí pozůstalosti dědicům §1499 §1500 §1501 §1502 §1503

Uvolněný podíl §1504 §1505 §1506

Náhradnictví §1507 §1508 §1509 §1510 §1511

Svěřenské nástupnictví §1512 §1513 §1514 §1515 §1516 §1517 §1518 §1519 §1520 §1521 §1522 §1523 §1524

Pořizovací nezpůsobilost §1525 §1526 §1527 §1528

Účinky omylu §1529 §1530 §1531

Pododdíl 2 - Forma závěti

Písemná forma závěti §1532

Závěť pořízená soukromou listinou §1533 §1534 §1535 §1536

Závěť pořízená veřejnou listinou §1537 §1538

Svědkové závěti §1539 §1540 §1541

Úlevy při pořizování závěti §1542 §1543 §1544 §1545 §1546 §1547 §1548 §1549

Mlčenlivost §1550

Pododdíl 3 - Vedlejší doložky v závěti §1551 §1552

Vykonavatel závěti §1553 §1554 §1555

Správce pozůstalosti §1556 §1557 §1558 §1559 §1560

Podmínky §1561 §1562 §1563

Doložení času §1564 §1565 §1566

Zvláštní ustanovení §1567 §1568

Příkaz §1569 §1570 §1571 §1572 §1573 §1574

Pododdíl 4 - Zrušení závěti §1575

Pořízení nové závěti §1576

Odvolání závěti §1577 §1578 §1579 §1580

Neúčinná zrušovací doložka §1581

Oddíl 3 - Dědická smlouva §1582 §1583 §1584 §1585 §1586 §1587 §1588 §1589 §1590 §1591

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi §1592 §1593

Díl 3 - Odkaz

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zřízení odkazu §1594 §1595 §1596

Obtížení odkazem §1597 §1598

Pododkaz §1599 §1600

Náhradnictví při odkazech §1601

Odvolání odkazu §1602 §1603

Oddíl 2 - Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů

Pododdíl 1 - Odkaz věcí určitého druhu §1604 §1605 §1606 §1607

Pododdíl 2 - Odkaz určité věci §1608 §1609 §1610 §1611

Pododdíl 3 - Odkaz pohledávky §1612 §1613 §1614 §1615 §1616 §1617

Pododdíl 4 - Jiné odkazy

Odkaz dětem a příbuzným §1618 §1619

Oddíl 3 - Nabytí odkazu §1620 §1621 §1622 §1623 §1624 §1625 §1626

Právo odkazovníka na zajištění §1627

Uvolněný odkaz §1628 §1629

Práva dědice vyhradivšího si soupis §1630 §1631

Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti §1632

Díl 4 - Zákonná posloupnost §1633

Odúmrť §1634

První třída dědiců §1635

Druhá třída dědiců §1636

Třetí třída dědiců §1637

Čtvrtá třída dědiců §1638

Pátá třída dědiců §1639

Šestá třída dědiců §1640

Několikeré příbuzenství §1641

Díl 5 - Povinný díl

Započtení na povinný díl a na dědický podíl

Oddíl 1 - Nepominutelný dědic §1642 §1643 §1644 §1645

Oddíl 2 - Vydědění §1646 §1647 §1648 §1649

Oddíl 3 - Ochrana nepominutelného dědice §1650 §1651 §1652 §1653

Oddíl 4 - Výpočet povinného dílu §1654 §1655 §1656 §1657

Oddíl 5 - Započtení na povinný díl a na dědický podíl §1658 §1659

Započtení na povinný díl §1660 §1661

Započtení na dědický podíl §1662 §1663 §1664

Díl 6 - Právo některých osob na zaopatření §1665 §1666 §1667 §1668 §1669

Díl 7 - Přechod pozůstalosti na dědice

Oddíl 1 - Nabytí dědictví §1670 §1671 §1672 §1673

Výhrada soupisu §1674 §1675 §1676

Oddíl 2 - Správa pozůstalosti a její soupis

Správa pozůstalosti §1677 §1678 §1679 §1680 §1681

Závěra pozůstalosti §1682 §1683

Soupis pozůstalosti §1684 §1685 §1686 §1687 §1688 §1689

Oddíl 3 - Potvrzení dědictví §1690 §1691 §1692 §1693

Oddíl 4 - Rozdělení pozůstalosti §1694 §1695 §1696 §1697 §1698 §1699 §1700

Oddíl 5 - Dluhy postihující dědice §1701 §1702

Práva věřitelů před potvrzením dědictví §1703

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu §1704 §1705

Právní účinky výhrady soupisu §1706 §1707 §1708

Odloučení pozůstalosti §1709 §1710

Vyhledání dluhů zůstavitele §1711 §1712 §1713

Díl 8 - Zcizení dědictví §1714 §1715 §1716 §1717 §1718 §1719 §1720

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH

Díl 1 - Vznik závazků a jejich obsah §1721 §1722 §1723

Díl 2 - Smlouva

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1724 §1725 §1726 §1727 §1728 §1729 §1730

Oddíl 2 - Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy §1731 §1732 §1733 §1734 §1735 §1736

Zrušení nabídky §1737

Odvolání nabídky §1738 §1739

Přijetí nabídky §1740 §1741 §1742 §1743 §1744 §1745

Oddíl 3 - Obsah smlouvy §1746 §1747 §1748 §1749 §1750 §1751 §1752 §1753 §1754 §1755

Oddíl 4 - Forma smlouvy §1756 §1757 §1758

Oddíl 5 - Účinky smlouvy

Obecná ustanovení §1759 §1760 §1761 §1762 §1763

Změna okolností §1764 §1765 §1766

Smlouva ve prospěch třetí osoby §1767 §1768

Smlouva o plnění třetí osoby §1769

Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy §1770

Dražba §1771

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku §1772 §1773 §1774 §1775 §1776 §1777 §1778 §1779

Veřejná nabídka §1780 §1781 §1782 §1783 §1784

Oddíl 7 - Smlouva o smlouvě budoucí

Základní ustanovení §1785 §1786 §1787 §1788

Díl 3 - Obsah závazků

Obecná ustanovení §1789 §1790 §1791

Úplata za plnění §1792

Neúměrné zkrácení §1793 §1794 §1795

Lichva §1796 §1797

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem §1798 §1799 §1800 §1801

Úroky §1802 §1803 §1804 §1805 §1806

Záloha §1807

Závdavek §1808 §1809

Díl 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1810 §1811 §1812 §1813 §1814 §1815 §1816 §1817 §1818 §1819

Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Pododdíl 1 - Obecná ustanoven

Sdělení před uzavřením smlouvy §1820 §1821

Obsah smlouvy §1822

Závazky ze smluv o poskytování služeb §1823

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem §1824 §1825 §1826 §1827

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory §1828

Odstoupení od smlouvy §1829 §1830 §1831 §1832 §1833 §1834 §1835 §1836 §1837

Neobjednané plnění §1838

Společná ustanovení §1839 §1840

Pododdíl 2 - Finanční služby §1841 §1842

Sdělení před uzavřením smlouvy §1843 §1844 §1844a §1845

Odstoupení od smlouvy §1846 §1847 §1848 §1849 §1850

Neobjednané plnění §1851

Oddíl 3 - Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §1852 §1853

Sdělení před uzavřením smlouvy §1854

Forma smlouvy §1855

Obsah smlouvy §1856 §1857 §1858 §1859

Jazyk smlouvy §1860

Odstoupení od smlouvy §1861 §1862 §1863 §1864 §1865

Zvláštní ustanovení §1866 §1867

Díl 5 - Společné dluhy a pohledávky

Obecné ustanovení §1868

Nedělitelné plnění §1869 §1870

Dělitelné plnění §1871

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně §1872 §1873 §1874 §1875 §1876

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně §1877 §1878

Díl 6 - Změny závazků

Oddíl 1 - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

Pododdíl 1 - Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky §1879 §1880 §1881 §1882 §1883 §1884 §1885 §1886

Postoupení souboru pohledávek §1887

Pododdíl 2 - Změna v osobě dlužníka

Převzetí dluhu §1888 §1889 §1890 §1891

Přistoupení k dluhu §1892

Převzetí majetku §1893 §1894

Pododdíl 3 - Postoupení smlouvy §1895 §1896 §1897 §1898 §1899 §1900

Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků §1901

Novace §1902

Narovnání §1903 §1904 §1905

Společná ustanovení §1906 §1907

Díl 7 - Zánik závazků

Oddíl 1 - Splnění

Obecná ustanovení §1908 §1909 §1910 §1911 §1912 §1913

Řádné plnění §1914 §1915 §1916 §1917 §1918 §1919 §1920 §1921 §1922 §1923 §1924 §1925

Způsob plnění §1926 §1927 §1928 §1929 §1930 §1931 §1932 §1933 §1934 §1935 §1936 §1937 §1938

Poukázka §1939 §1940 §1941 §1942 §1943 §1944 §1945

Poukázka na řad §1946

Poukázka na doručitele §1947 §1948

Kvitance §1949 §1950 §1951

Dlužní úpis §1952

Náhradní splnění §1953

Místo plnění §1954 §1955 §1956 §1957

Čas plnění §1958 §1959 §1960 §1961 §1962 §1963 §1964 §1965 §1966 §1967

Prodlení dlužníka §1968 §1969 §1970 §1971 §1972 §1973 §1974

Prodlení věřitele §1975 §1976

Společná ustanovení §1977 §1978 §1979

Fixní závazek §1980

Oddíl 2 - Jiné způsoby zániku závazků

Dohoda §1981

Započtení §1982 §1983 §1984 §1985 §1986 §1987 §1988 §1989 §1990 §1991

Odstupné §1992

Splynutí §1993 §1994

Prominutí dluhu §1995 §1996 §1997

Výpověď §1998 §1999 §2000

Odstoupení od smlouvy §2001 §2002 §2003 §2004 §2005

Následná nemožnost plnění §2006 §2007 §2008

Smrt dlužníka nebo věřitele §2009

Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2010 §2011

Jistota §2012 §2013 §2014 §2015 §2016 §2017

Oddíl 2 - Zajištění dluhu

Ručení §2018 §2019 §2020 §2021 §2022 §2023 §2024 §2025 §2026 §2027 §2028

Finanční záruka §2029 §2030 §2031 §2032 §2033 §2034 §2035 §2036 §2037 §2038 §2039

Zajišťovací převod práva §2040 §2041 §2042 §2043 §2044

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů §2045 §2046 §2047

Oddíl 3 - Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta §2048 §2049 §2050 §2051 §2052

Uznání dluhu §2053 §2054

HLAVA II - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 1 - Převedení věci do vlastnictví jiného

Oddíl 1 - Darování

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2055 §2056 §2057 §2058 §2059 §2060 §2061

Darování podpory §2062

Darování pro případ smrti §2063 §2064 §2065

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o platnosti darování §2066 §2067

Pododdíl 3 - Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi §2068 §2069 §2070 §2071

Odvolání daru pro nevděk §2072 §2073 §2074 §2075

Společná ustanovení §2076 §2077 §2078

Oddíl 2 - Koupě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2079 §2080 §2081 §2082 §2083 §2084

Pododdíl 2 - Koupě movité věci

Základní ustanovení §2085 §2086

Povinnosti prodávajícího §2087 §2088 §2089 §2090 §2091 §2092 §2093 §2094

Předmět koupě §2095 §2096 §2097 §2098

Práva z vadného plnění §2099 §2100 §2101 §2102 §2103 §2104 §2105 §2106 §2107 §2108 §2109 §2110 §2111 §2112

Záruka za jakost §2113 §2114 §2115 §2116 §2117

Povinnosti kupujícího §2118 §2119 §2120

Nebezpečí škody na věci §2121 §2122 §2123 §2124 §2125

Svépomocný prodej §2126 §2127

Pododdíl 3 - Koupě nemovité věci §2128 §2129 §2130 §2131

Pododdíl 4 - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva §2132 §2133 §2134

Výhrada zpětné koupě §2135 §2136 §2137 §2138

Výhrada zpětného prodeje §2139

Předkupní právo §2140 §2141 §2142 §2143 §2144 §2145 §2146 §2147 §2148 §2149

Koupě na zkoušku §2150 §2151

Výhrada lepšího kupce §2152 §2153

Cenová doložka §2154 §2155 §2156

Jiná vedlejší ujednání §2157

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §2158 §2159 §2160

Jakost při převzetí §2161 §2162 §2163 §2164

Práva z vadného plnění §2165 §2166 §2167 §2168 §2169 §2170 §2171 §2172 §2173 §2174

Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu §2175 §2176 §2177 §2178 §2179 §2180 §2181 §2182 §2183

Oddíl 3 - Směna

Základní ustanovení §2184 §2185 §2186 §2187 §2188

Díl 2 - Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 1 - Výprosa

Základní ustanovení §2189 §2190 §2191 §2192

Oddíl 2 - Výpůjčka

Základní ustanovení §2193 §2194 §2195 §2196 §2197 §2198 §2199 §2200

Oddíl 3 - Nájem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2201

Předmět nájmu §2202 §2203 §2204

Pronajímatel §2205 §2206 §2207 §2208 §2209 §2210 §2211 §2212

Nájemce §2213 §2214

Podnájem §2215 §2216

Nájemné §2217 §2218

Další práva a povinnosti stran §2219 §2220

Změna vlastnictví §2221 §2222 §2223 §2224

Skončení nájmu §2225 §2226 §2227 §2228 §2229 §2230 §2231 §2232 §2233 §2234

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení §2235 §2236 §2237 §2238

Zakázaná ujednání §2239

Zvláštní ustanovení o nájmu družstevního bytu §2240 §2241

Odevzdání bytu §2242 §2243 §2244 §2245

Nájemné a jiné platby §2246 §2247 §2248 §2249 §2250 §2251 §2252 §2253

Jistota §2254

Práva a povinnosti stran §2255 §2256 §2257 §2258

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu §2259 §2260 §2261 §2262 §2263 §2264 §2265 §2266 §2267 §2268 §2269

Společný nájem §2270 §2271

Členové nájemcovy domácnosti §2272 §2273

Podnájem §2274 §2275 §2276 §2277 §2278

Následky smrti nájemce §2279 §2280 §2281 §2282 §2283 §2284

Skončení nájmu §2285 §2286 §2287 §2288 §2289 §2290 §2291 §2292 §2293 §2294 §2295 §2296

Nájem služebního bytu §2297 §2298 §2299

Nájem bytu zvláštního určení §2300 §2301

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Základní ustanovení §2302 §2303 §2304 §2305 §2306

Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání §2307

Skončení nájmu §2308 §2309 §2310 §2311 §2312 §2313 §2314

Náhrada za převzetí zákaznické základny §2315

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých

Základní ustanovení §2316 §2317 §2318 §2319 §2320

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

Základní ustanovení §2321 §2322 §2323 §2324 §2325

Pododdíl 6 - Ubytování

Základní ustanovení §2326 §2327 §2328 §2329 §2330 §2331

Oddíl 4 - Pacht

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2332 §2333 §2334 §2335 §2336 §2337 §2338 §2339 §2340 §2341

Inventář §2342 §2343 §2344

Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

Základní ustanovení §2345 §2346 §2347 §2348

Pododdíl 3 - Pacht závodu §2349 §2350 §2351 §2352 §2353 §2354 §2355 §2356 §2357

Oddíl 5 - Licence

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2358 §2359

Výhradní nebo nevýhradní licence §2360 §2361 §2362

Podlicence §2363 §2364 §2365

Odměna §2366 §2367 §2368 §2369

Výpověď §2370

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

Základní ustanovení §2371 §2372 §2373 §2374

Omezení nabyvatele licence §2375 §2376

Rozmnoženina pro autora §2377

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele §2378 §2379 §2380 §2381

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora §2382

Zánik licence §2383

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Základní ustanovení §2384 §2385 §2386

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze §2387 §2388 §2389

Oddíl 6 - Zápůjčka

Základní ustanovení §2390 §2391 §2392 §2393 §2394

Oddíl 7 - Úvěr

Základní ustanovení §2395 §2396 §2397 §2398 §2399 §2400

Díl 3 - Pracovní poměr §2401

Díl 4 - Závazky ze schovacích smluv

Oddíl 1 - Úschova

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2402 §2403 §2404 §2405 §2406 §2407 §2408

Pododdíl 2 - Úschova cenného papíru §2409

Hromadná úschova §2410 §2411 §2412

Imobilizace cenných papírů §2413 §2414

Oddíl 2 - Skladování

Základní ustanovení §2415 §2416 §2417 §2418 §2419 §2420 §2421 §2422 §2423 §2424 §2425 §2426 §2427

Svépomocný prodej §2428 §2429

Díl 5 - Závazky ze smluv příkazního typu

Oddíl 1 - Příkaz

Základní ustanovení §2430 §2431 §2432 §2433 §2434 §2435 §2436 §2437 §2438 §2439 §2440 §2441 §2442 §2443 §2444

Oddíl 2 - Zprostředkování

Základní ustanovení §2445 §2446 §2447 §2448 §2449 §2450 §2451 §2452 §2453 §2454

Oddíl 3 - Komise

Základní ustanovení §2455 §2456 §2457 §2458 §2459 §2460 §2461 §2462 §2463 §2464 §2465 §2466 §2467 §2468 §2469 §2470

Oddíl 4 - Zasílatelství

Základní ustanovení §2471 §2472 §2473 §2474 §2475 §2476 §2477 §2478 §2479 §2480 §2481 §2482

Oddíl 5 - Obchodní zastoupení

Základní ustanovení §2483 §2484

Rozhodné území §2485 §2486

Výhradní obchodní zastoupení §2487

Nevýhradní obchodní zastoupení §2488

Povinnosti obchodního zástupce §2489 §2490 §2491 §2492 §2493 §2494

Povinnosti zastoupeného §2495 §2496 §2497 §2498

Provize §2499 §2500 §2501 §2502 §2503 §2504 §2505 §2506 §2507 §2508

Trvání obchodního zastoupení §2509

Výpověď obchodního zastoupení §2510 §2511 §2512 §2513

Zvláštní odměna §2514 §2515 §2516 §2517

Konkurenční doložka §2518

Zakázaná ujednání §2519 §2520

Díl 6 - Zájezd

Základní ustanovení §2521 §2522 §2523 §2524

Potvrzení o zájezdu §2525 §2526

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu §2527

Další náležitosti potvrzení o zájezdu §2528 §2529

Změna ceny zájezdu §2530 §2530a

Změna závazku ze smlouvy §2531

Postoupení smlouvy §2532

Odstoupení od smlouvy §2533 §2534 §2535 §2536 §2536a

Vady zájezdu §2537 §2538 §2539 §2540

Pomoc v nesnázích §2541

Náhrada škody §2542 §2543 §2544 §2544a

Zahraniční školní pobyt §2545 §2546 §2547

Společné ustanovení §2548 §2549 §2549a

Díl 7 - Závazky ze smluv o přepravě

Oddíl 1 - Přeprava osob a věcí

Pododdíl 1 - Přeprava osoby

Základní ustanovení §2550 §2551 §2552 §2553 §2554

Pododdíl 2 - Přeprava věci

Základní ustanovení §2555 §2556 §2557 §2558

Přerušení přepravy §2559 §2560 §2561 §2562 §2563

Přepravné §2564 §2565

Náhrada škody §2566 §2567 §2568 §2569

Svépomocný prodej §2570 §2571

Pododdíl 3 - Náložný list §2572 §2573 §2574 §2575 §2576 §2577

Pododdíl 4 - Společná ustanovení o přepravě osob a věcí §2578 §2579 §2580 §2581

Oddíl 2 - Provoz dopravního prostředku §2582 §2583 §2584 §2585

Díl 8 - Dílo

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2586 §2587 §2588

Způsob provádění díla §2589 §2590 §2591 §2592 §2593 §2594 §2595

Věci k provedení díla §2596 §2597 §2598

Vlastnické právo k předmětu díla §2599 §2600 §2601 §2602 §2603

Provedení díla §2604 §2605 §2606 §2607 §2608

Svépomocný prodej §2609

Cena za dílo §2610 §2611 §2612 §2613 §2614

Vady díla §2615 §2616 §2617 §2618 §2619

Oddíl 2 - Určení ceny podle rozpočtu §2620 §2621 §2622

Oddíl 3 - Stavba jako předmět díla §2623

Nebezpečí škody §2624

Právo na vyúčtování §2625

Kontrola provádění díla §2626

Skryté překážky §2627

Převzetí stavby §2628

Vady stavby §2629 §2630

Oddíl 4 - Dílo s nehmotným výsledkem §2631 §2632 §2633 §2634 §2635

Díl 9 - Péče o zdraví

Základní ustanovení §2636 §2637

Poučení §2638 §2639 §2640 §2641

Práva a povinnosti stran §2642 §2643 §2644 §2645 §2646

Záznamy o péči o zdraví §2647 §2648 §2649 §2650 §2651

Díl 10 - Kontrolní činnost

Základní ustanovení §2652 §2653 §2654 §2655 §2656 §2657 §2658 §2659 §2660 §2661

Díl 11 - Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

Oddíl 1 - Účet

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2662 §2663 §2664 §2665 §2666 §2667 §2668

Pododdíl 2 - Platební účet §2669

Pododdíl 3 - Jiný než platební účet §2670 §2671 §2672 §2673 §2674 §2675

Pododdíl 4 - Vkladní knížka §2676 §2677 §2678 §2679

Oddíl 2 - Jednorázový vklad §2680

Vkladní list §2681

Oddíl 3 - Akreditiv

Základní ustanovení §2682 §2683 §2684 §2685 §2686

Potvrzený akreditiv §2687 §2688 §2689

Dokumentární akreditiv §2690 §2691 §2692

Jiné akreditivy §2693

Oddíl 4 - Inkaso

Základní ustanovení §2694 §2695 §2696 §2697 §2698

Dokumentární inkaso §2699 §2700

Díl 12 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

Oddíl 1 - Důchod

Základní ustanovení §2701 §2702 §2703 §2704 §2705 §2706

Oddíl 2 - Výměnek

Základní ustanovení §2707 §2708 §2709 §2710 §2711 §2712 §2713 §2714 §2715

Díl 13 - Společnost

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2716 §2717 §2718 §2719 §2720

Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků navzájem §2721 §2722 §2723 §2724 §2725 §2726 §2727 §2728 §2729

Oddíl 3 - Správa společnosti §2730 §2731 §2732 §2733 §2734 §2735

Oddíl 4 - Práva a povinnosti společníků k třetím osobám §2736 §2737 §2738

Oddíl 5 - Zánik členství §2739 §2740 §2741 §2742 §2743

Oddíl 6 - Zánik společnosti §2744 §2745 §2746

Díl 14 - Tichá společnost

Základní ustanovení §2747 §2748 §2749 §2750

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě §2751 §2752 §2753

Zánik tiché společnosti §2754 §2755

Díl 15 - Závazky z odvážných smluv

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2756 §2757

Oddíl 2 - Pojištění

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §2758 §2759 §2760

Pojistný zájem §2761 §2762 §2763 §2764 §2765

Pojištěný §2766

Pojištění cizího pojistného nebezpečí §2767 §2768

Rovné zacházení §2769

Oprávněná osoba §2770 §2771 §2772 §2773

Pojistné podmínky §2774

Pojistka §2775 §2776 §2777 §2778

Povinné pojištění §2779 §2780 §2781

Pojistné §2782 §2783 §2784 §2785 §2786 §2787

Povinnost k pravdivým sdělením §2788 §2789

Změna pojistného rizika §2790 §2791 §2792 §2793 §2794 §2795

Šetření pojistné události §2796 §2797 §2798 §2799

Následky porušení povinností §2800

Přerušení pojištění §2801

Zánik pojištění §2802 §2803 §2804 §2805 §2806 §2807 §2808 §2810

Pododdíl 2 - Škodové pojištění

Rozsah §2811

Změna vlastnictví pojištěného majetku §2812

Hranice pojistného plnění §2813 §2814 §2815

Množné pojištění §2816

Soupojištění §2817

Vícenásobné pojištění §2818

Zachraňovací náklady §2819

Přechod práva na pojistitele §2820

Pododdíl 3 - Obnosové pojištění §2821 §2822 §2823

Pododdíl 4 - Obecná ustanovení o pojištění osob §2824 §2825 §2826

Skupinové pojištění §2827 §2828 §2829 §2830 §2831 §2832

Pododdíl 5 - Životní pojištění §2833 §2834 §2835 §2836

Výluka z pojištění §2837

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby §2838 §2839 §2840 §2841

Odkupné §2842 §2843

Pododdíl 6 - Úrazové pojištění §2844 §2845 §2846

Pododdíl 7 - Pojištění pro případ nemoci §2847 §2848

Pododdíl 8 - Pojištění majetku §2849 §2850 §2851 §2852

Přepojištění §2853

Podpojištění §2854

Zvláštní ustanovení §2855

Pododdíl 9 - Pojištění právní ochrany §2856 §2857 §2858 §2859 §2860

Pododdíl 10 - Pojištění odpovědnosti §2861 §2862 §2863 §2864 §2865 §2866 §2867

Pododdíl 11 - Pojištění úvěru nebo záruky §2868 §2869 §2870

Pododdíl 12 - Pojištění finančních ztrát §2871

Pojištění velkého pojistného rizika §2872

Oddíl 3 - Sázka, hra a los

Pododdíl 1 - Sázka

Základní ustanovení §2873 §2874 §2875 §2876 §2877 §2878 §2879 §2880

Pododdíl 2 - Hra §2881

Pododdíl 3 - Los §2882

Pododdíl 4 - Společné ustanovení §2883

Díl 16 - Závazky z právního jednání jedné osoby

Oddíl 1 - Veřejný příslib

Pododdíl 1 - Příslib odměny §2884 §2885 §2886

Pododdíl 2 - Vypsání ceny §2887 §2888 §2889

Oddíl 2 - Slib odškodnění §2890 §2891 §2892 §2893

HLAVA III - ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Díl 1 - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 1 - Základní ustanovení §2894 §2895 §2896 §2897 §2898 §2899

Prevence §2900 §2901 §2902 §2903

Náhoda §2904

Nutná obrana §2905

Krajní nouze §2906 §2907 §2908

Oddíl 2 - Povinnost nahradit škodu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Porušení dobrých mravů §2909

Porušení zákona §2910

Domněnka nedbalosti §2911 §2912

Porušení smluvní povinnosti §2913 §2914

Škoda způsobená několika osobami §2915 §2916 §2917 §2918 §2919

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání §2920 §2921 §2922

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi §2923

Škoda z provozní činnosti §2924

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným §2925

Škoda na nemovité věci §2926

Škoda z provozu dopravních prostředků §2927 §2928 §2929 §2930 §2931 §2932

Škoda způsobená zvířetem §2933 §2934 §2935

Škoda způsobená věcí §2936 §2937 §2938

Škoda způsobená vadou výrobku §2939 §2940 §2941 §2942 §2943

Škoda na převzaté věci §2944

Škoda na odložené věci §2945

Škoda na vnesené věci §2946 §2947 §2948 §2949

Škoda způsobená informací nebo radou §2950

Oddíl 3 - Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2951 §2952

Snížení náhrady §2953 §2954 §2955

Pododdíl 2 - Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Obecná ustanovení §2956 §2957

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení §2958 §2959

Náklady spojené s péčí o zdraví §2960

Náklady pohřbu §2961

Peněžité dávky §2962 §2963 §2964 §2965 §2966 §2967

Odbytné §2968

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení

Náhrada při poškození věci §2969

Náhrada při poranění zvířete §2970

Náhrada nemajetkové újmy §2971

Díl 2 - Zneužití a omezení soutěže

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2972 §2973 §2974

Zakázaná konkurenční doložka §2975

Oddíl 2 - Nekalá soutěž

Základní ustanovení §2976

Klamavá reklama §2977

Klamavé označení zboží nebo služby §2978

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby §2979

Srovnávací reklama §2980

Vyvolání nebezpečí záměny §2981

Parazitování na pověsti §2982

Podplácení §2983

Zlehčování §2984

Porušení obchodního tajemství §2985

Dotěrné obtěžování §2986

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí §2987

Ochrana proti nekalé soutěži §2988 §2989

Ochrana proti omezování soutěže §2990

HLAVA IV - ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ

Díl 1 - Bezdůvodné obohacení §2991 §2992 §2993 §2994 §2995 §2996 §2997 §2998 §2999 §3000 §3001 §3002 §3003 §3004 §3005

Díl 2 - Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Oddíl 1 - Nepřikázané jednatelství

Základní ustanovení §3006

Odvracení škody §3007

Záchrana cizí věci §3008

Jednání k užitku jiné osoby §3009

Společná ustanovení §3010 §3011

Oddíl 2 - Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Základní ustanovení §3012 §3013 §3014

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §3015 §3016 §3017 §3018 §3019 §3020 §3021 §3022 §3023 §3024 §3025 §3026 §3027

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §3028 §3029 §3030 §3031 §3032 §3033 §3034 §3035

Oddíl 2 - Lhůty a doby §3036 §3037

Oddíl 3 - Majetkové právo manželské §3038 §3039 §3040

Oddíl 4 - Právnické osoby §3041 §3042 §3043 §3044 §3045 §3046 §3047 §3048 §3049 §3050 §3051 §3052 §3053

Oddíl 5 - Věcná práva

Pozemky a stavby §3054 §3055 §3056 §3057 §3058 §3059 §3060 §3061

Spoluvlastnictví §3062 §3063

Katastr nemovitostí §3064 §3065

Mimořádné vydržení §3066

Opuštění nemovité věci §3067 §3068

Oddíl 6 - Dědické právo §3069 §3070 §3071 §3072

Oddíl 7 - Závazková práva §3073 §3074 §3075 §3076 §3077 §3078 §3079

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §3080

Účinnost §3081

č. 460/2016 Sb. - Čl. II

INFORMACE

89

ZÁKON

ze xxx 3. xxxxx 2012

občanský zákoník

Parlament xx usnesl na xxxxx zákoně České xxxxxxxxx:

XXXX PRVNÍ

OBECNÁ ČÁST

HLAVA X

XXXXXXX XXXXXX A XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx xxxxx

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx právo. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx práva je xxxxxxxxx xx uplatňování xxxxx veřejného.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx zákon xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx; xxxxxxxx jsou xxxxxxxx porušující dobré xxxxx, xxxxxxx pořádek xxxx xxxxx týkající xx xxxxxxxxx osob, xxxxxx xxxxx na xxxxxxx osobnosti.

§2

(1) Xxxxx ustanovení xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx s Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx a xxxxxx x ústavním xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, na xxxxx xxxxxxx tento xxxxx, xxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx k xxxxxxxx, které se xxx chrání. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx jednotlivého xxxxxxxxxx pouze xxxxx xxxx xxxx x xxxxx příkazem, musí xx ustoupit.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x jejich xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxx úmyslu zákonodárce; xxxxx xx xxxx xxxxx dovolávat xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx proti xxxx xxxxxx.

(3) Výklad x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx x xxxxxxx mravy x xxxxx vést xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§3

(1) Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx důstojnost a xxxxxxx xxxxxxx i xxxx přirozené xxxxx xxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jeho rodiny xxxx lidí xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx nepůsobí bezdůvodně xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx spočívá xxxxxxx xx zásadách, že

a) xxxxx xx právo xx ochranu svého xxxxxx a zdraví, xxxxx x svobody, xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) rodina, xxxxxxxxxxx x manželství xxxxxxxx xxxxxxxx zákonné xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx pro xxxxxxxxxx xxxx, rozumu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx postavení xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; nikdo xxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx neschopnosti x xxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx zákon xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx právo xxxxxx x xxxxxx, x

x) xxxxxx nelze odepřít, xx mu xx xxxxx xxxxxx.

(3) Soukromé xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx spravedlnosti x xxxxx.

§4

(1) Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx osoba xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx x že xx každý xx xx může v xxxxxxx styku xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx právní xxx xxxxxx následek xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx mysli vědomost, xxxxx xx důvodně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx být v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx obdobně, xxxxx xxxxxx řád xxxxxxx určitý xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

(1) Kdo se xxxxxxx xxxx ve xxxxx s jinou xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, která xx x jeho povoláním xxxx xxxxxx spojena. Xxxxx-xx xxx xxxx xxxxxxx péče, xxx xx x jeho xxxx.

(2) Proti xxxx xxxxxxx strany xxxxx xxxxxxxxxx povahu xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxx xxxxx, xx xxxxxx ten, xxx xxxx ke své xxxxxxxx potřebné oprávnění, xxxx komu xx xxxxxxx zakázána.

§6

(1) Každý xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx nesmí xxxxx xx svého xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx nesmí xxxxx xxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx vyvolal xxxx xxx kterým xx xxxxxxxx.

§7

Xx xx za xx, xx xxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx poctivě x v dobré xxxx.

§8

Zjevné zneužití xxxxx xxxxxxxx právní ochrany.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx

§9

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx osob.

(2) Xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx se řídí xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxx xxxxxxx, v xxxxx je xxxxxxxxxx xxxx právní předpisy. X zvyklostem xxx xxxxxx tehdy, dovolává-li xx xxxx xxxxx.

§10

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxx případu xx xx obsahu x xxxxx posuzovanému xxxxxxxx xxxxxxx nejbližšího.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx se právní xxxxxx xxxxx principů xxxxxxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxx, xxx se xxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x s přihlédnutím x stavu xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx praxi k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x povinností.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x části čtvrté xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx i xx xxxxx, xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx práv a xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx soukromých xxxx

§12

Xxxxx, xxx xx xxxx xx svém xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx ochrany x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx veřejné xxxx"). Xxxx-xx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx, je xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

§13

Každý, xxx se xxxxxx právní ochrany, xxxx xxxxxxx očekávat, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx x xxxxx xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx znacích; byl-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx každý, xxx xx domáhá xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx přesvědčivé xxxxxxxxxx xxxxxx této odchylky.

§14

Svépomoc

(1) Xxxxx xx xxxx přiměřeným xxxxxxxx xxxxxx k svému xxxxx xxx, je-li xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx zřejmé, xx xx xxxxx xxxxxxx moci přišel xxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxxxxx, může jej xxxxx, kdo xx xxxxx ohrožen, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx x jeho xxxxxxxxx xxxx jevit vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx však xxxxxxxx xxx k xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxx, xxx k xx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci.

XXXXX II

OSOBY

Díl 1

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§15

(1) Právní xxxxxxxx xx způsobilost xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx.

(2) Svéprávnost je xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx vlastním xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxx).

§16

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx se xxxxx xxxxxx vzdát ani xxxxxx; xxxxx-xx tak, xxxxxxxxxx se k xxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx xxxxx. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx a jen xxxx ní xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhat.

(2) Xxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx, přičte xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx právního případu xxxxxx.

§18

Xxxxx je xxxxxxx, xxxx právnická.

§19

(1) Xxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, již xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx poznatelná přirozená xxxxx, a tudíž xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx práv xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nelze zcizit x xxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxx-xx xx xxx, nepřihlíží xx x xxxx. Xxxxxxxxxx xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxx v xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, dobrým xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx útvar, x xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx osobnost, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxxx na předmět xxx xxxxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx, podle xxxxx xxxx xxxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx jen xxxxx, xxxxxxx-xx se to x právní xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§21

Xxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx právnickou xxxxx. Xxxx právní xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx.

§22

(1) Osoba xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx přímé, xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx registrované xxxxxxxxxxx (xxxx xxx "xxxxxxx"); xxxx osoby x poměru xxxxxxxx xxxx obdobném se xxxxxxxxx xx osoby xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, druhá xxxxxxx xxxxxxxxxx jako xxxx vlastní. Xx xx xx xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx i xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx trvale xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx x ochraně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx podmínky xxxx xxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zatížení xxxx xxxxxxxxxx k xxxxx xxxxxx xxxx osobami xxxxxxxx, platí xxxx xxxxxxxx x omezení x xxx obdobná xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx jejího statutárního xxxxxx xxxx xxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx ovlivňuje jako xxxx xxxx xxxx xx xxxxxxx dohody xx jiné skutečnosti.

Xxx 2

Fyzické xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§23

Člověk xx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xx xxxxx.

§24

Každý xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xxxxxxx, xx-xx s xx xxxxxxxx xx x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxx, x xxxx xx jinak xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, odpovídá xx xxxxxxx v xxxxx xxxxx xxxxxxx.

§25

Xx xxxxxx xxxx xx xxxxx jako xx xxx xxxxxxxx, xxxxx xx vyhovuje xxxx zájmům. Xx xx za xx, xx se xxxx xxxxxxxx xxxx. Nenarodí-li xx xxxx živé, xxxxx se xx xx, xxxx by xxxxx nebylo.

§26

Xxxxx smrti

(1) Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vystavenou xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx tělo xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxxxx xxxxxxx za xxxxxxx x bez xxxxxx xxxx, pokud xxx xxxxxx účasten xxxxxx xxxxxxxx, xx xx jeho xxxx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxx jako jistá. X rozhodnutí xxxx xxxx xxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxx.

§27

Závisí-li právní xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxx člověk přežil xxxxxx xxxxxxx, a xxxx-xx jisto, xxxxx x nich xxxxxx xxxx první, xx xx za xx, xx všichni zemřeli xxxxxxxx.

§28

(1) Xxxx-xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, xx xx xxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xx xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx prohlášený xx xxxxxxx, xxxxx to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§29

Xxxxx xxxxxxx

(1) Změna xxxxxxx člověka xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zákrokem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxx orgánů. Má xx za xx, xx dnem změny xxxxxxx xx den xxxxxxx x potvrzení xxxxxxx poskytovatelem xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx pohlaví xxxx vliv na xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx však xxxxxx. O xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx x xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxx a x jejich xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxxxxx manželství xxxxx xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx dítěti x x jejich majetkových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx; soud xxxxxxxx, x to x xxx návrhu, xxx xxxx xxxxx z xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx pečovat.

§30

Xxxxxxxxx

(1) Xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx zletilosti se xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx manželství. Xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřením xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx manželství za xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§31

Xx se xx xx, xx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§32

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x určitému xxxxxxxx jednání xxxx x dosažení xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx x mezích xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx zákonem xxxxxx xxxxxxxx; souhlas xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, postačí, xxxxxxx-xx xxxx xxxxx osobě xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx-xx xx, nepřihlíží xx x xxxxxxx xxxxxxx x nich.

§33

(1) Xxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xxxxxxx x samostatnému xxxxxxxxxxx obchodního závodu xxxx x xxxx xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx xx nezletilý xxxxxxxxx x xxxxxxxx, xxx jsou x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxxxx souhlasu xx vyžaduje přivolení xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx soudu xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx-xx stanovena xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Souhlas xxxx zákonný zástupce xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx.

§34

Xxxxxxx práce xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx patnáct xxx xxxx nezletilých, xxxxx neukončili povinnou xxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx podmínek xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

§35

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, se xxxx zavázat x xxxxxx xxxxxxx práce xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx den xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx dni, xxx xxxxxxxxx ukončí povinnou xxxxxx docházku.

§36

Nezletilý, který nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, způsobilý xxxxxx xxxxxxxxxx x těch xxxxxxxxxxxxx, x xxxx xx i xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx soudu.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Navrhne-li xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx svéprávný, xxx xx soud přiznal xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx věku xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx se živit x xxxxxxxx si xxx záležitosti x xxxxx x návrhem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx nezletilého.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx nezletilému xxxxxxxxxxx i na xxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxx opatření xxx narušení xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx

§38

X očekávání xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právně jednat xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx byly xxxx xxxxxxxxxxx spravovány xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx se xxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Nemá-li prohlášení xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx být učiněno xxxxxxxxx xxxxxxxx opatřenou xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; svědek x xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx ho xxx zjistit.

(2) Svědky xxxxx být xxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx jednat x xxxxx xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx má xxxx xxxxxxxxxxxx, ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx údaje x xxx, kdo xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx je xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x kdo xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§40

(1) Činí-li prohlášení xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx číst nebo xxxx, musí xx xxx prohlášení xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nevidomý, xxxx osoba, xxxxx xxxxx nebo xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxx xxxxxx potvrdí, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx pravou vůli.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx postižením, xxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, musí xx xxx obsah xxxxxxx xxxxxxxx takovým xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, který xx xxxxxxx, x xx svědkem, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx; všichni xxxxxx xxxx ovládat xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Kdo prohlášení xxxx, xxxxxxx před xxxxxx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxx jeho pravou xxxx.

§41

(1) K xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx projev xxxx xxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx, má xx xxxxxx odvolání.

§42

Xxxx-xx se prohlášení xxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xx-xx účinnost prohlášení xxxxxx xx xxxxxxxx, xxxxxxxx x splnění xxxxxxxx soud.

§43

Změní-li xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx prohlášení xxxxxx, xx je za xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx by je xxxxxx x jiným xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx zruší, xxxxx by jinak xxxxxxx, který xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x jehož prohlášení xxxxxxxxx, x to x xx použití xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§44

Je-li prohlášení xxxx xxxx odvolání neplatné, xxxx k nim xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxx, kdo xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx rozhodování

§45

Potřebuje-li xxxxxx nápomoc při xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x tom xxxxxxx xxxxxxx působí obtíže, xxxxxxx nemusí xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx i xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx x xxxxxxxx xx podpůrce xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, že xxxx x xxxx xxxxxxxxx přítomen xxx xxxx xxxxxxxx jednáních, xx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Smlouva xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx uzavřena x xxxxxxx formě, xxxxxxxx xx, aby xxxxxx xxxxxxxxx vůli xxxxxxx xxxxxxx před xxxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx zájmy xxxxxxxx zájmům xxxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Podpůrce nesmí xxxxxxx zájmy podporovaného xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxx xx xx úkor xxxxxxxxxxxxx bezdůvodně xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx podpůrce xxxxxxxx xxxx podpis x xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx podporovanému poskytl; xxxxxxxx xx i xxxxx namítat neplatnost xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§48

Xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx podpůrce xxxx xxxxxxxx xxxxxx; xxxx xx xxxxxx i x případě, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx i bez xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§49

(1) Xxxxx-xx duševní porucha xxxxxxxxx, který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx jednat, může xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, předek, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zastoupení xx společné xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx.

(2) Xxxxxxxx xx zastoupenému xx vědomí, že xx bude zastupovat, x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxx, který xx xxx zastoupen, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; k xxxxxxxxx postačí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

§50

Ke vzniku xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx. Před xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx x xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx.

§51

Xxxxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x naplňování jeho xxxx x x xx, aby xxxxxx xxxx života xxxxx x xxxxxxx s xxxx xxxxxxxxxxx a xxx, xxxxx-xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zvláštním představám x přáním zastoupeného.

§52

(1) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxx oprávněn xxxxxx xxxxxxx x zásahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx integrity xxxxxxx x trvalými xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx obstarání xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; s peněžními xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx nepřesahujícím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx minima xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx předpisu.

§53

Xx-xx xxxxxxxxxx více xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx x xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx další xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx-xx si, xxxxxxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

§54

(1) Xxxxxxxxxx zaniká, xxxxx se xxx xxxxxxxx vzdá xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxx ho zástupce xxxx xxxxxxxxxx; k xxxxxxxxx postačí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx zaniká, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx-xx uzavřena xxxxxxx x nápomoci xxx rozhodování, zanikne xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§55

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxx, jehož xx xx týká, xx xxxx zhlédnutí x s xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxxx x stupeň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx svéprávnost xxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx xxxxx závažná xxxx x xxxxxxxxx-xx vzhledem x xxxx zájmům xxxxxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Omezit xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jen xxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxxx člověka, x xxxxx svéprávnosti xxxxxxxxx, x xx x za použití xxxxxxxx způsobu dorozumívání, xxxxx si xxxxxx xxxxx.

§57

(1) Xxxx xxxx xxxxxx svéprávnost xxxxxxx x rozsahu, v xxxxx člověk není xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx není xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx právně xxxxxx, x vymezí xxxxxx, v jakém xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezil.

(2) Xx-xx xxxxxx obtíže xxxxxxxxxxx se, xxxx xx xxxx x xxxx důvodem k xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxx může v xxxxxxx řízení x xxxxxxx svéprávnosti xxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, aby xx xxxxxxxxx xxxxxxx újmě.

§59

(1) Soud xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx určitou xxxx, nejdéle však xx xxx xxxx. Xx-xx xxxxxx, že xx xxxx člověka x xxxx xxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xx xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx omezení xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx x xxxx době xxxxxx x prodloužení xxxx omezení, xxxxxx xxxxxx účinky původního xxxxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxx, nejdéle xxxx xxxxx xxx.

§60

Xxxxx-xx xx okolnosti, xxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx změní xxxx xxxxx, a xx x xxx xxxxxx.

§61

Rozhoduje-li xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby byla xxxxxxxxxxxx jmenována; pokud xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx. Xx-xx tato osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxx souhlasem xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

V xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx výběru xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx opatrovance, x xxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, sledují-li xxxx xxxxxxxx, x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x opatrovníkovi.

§63

Xxxxxxxxxxxx nelze jmenovat xxxxx nezpůsobilou právně xxxxxx nebo xxxxx, xxxxx xxxxx jsou x xxxxxxx se xxxxx opatrovance, xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, kde xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx, nebo xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx člověka xxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx v běžných xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§65

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, ač nemohl xxxxxx bez xxxxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx prohlásit xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xx xxxx. Postačí-li xxxx x xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx učiní, xxxx xx xxxxx návrhy xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx opatrovanec xxxxxxxxxx, ač xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx opatrovancovo xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx opatrovník xxxxxxxx. To xxxxx x x xxxxxxx, xx takové xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx

§66

(1) Xx xxxxxxxxxxx xxxx soud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx člověka, xxxxx xxxxxxx své xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxx o něm xxxxx, xxx xx xxxxxxx. Xxxx xxxxx x rozhodnutí xxx, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nezvěstnosti.

(2) Prohlášení xx nezvěstného xx xxxx xxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xx xxx xx xxxxxx zájem, zejména xxxxxxx nebo jiné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx níž xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§67

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, x xxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu, přivolení, xxxxxxxxx hlasu xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstnou, xx x xxxx xxxxxxxxxxx nepřihlíží; to xxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx tak xxxxx x x xxxxxxxxxxxx x xxxx zájmům.

(2) Xx právní xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx poté, xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx, xxx byl xx xxxxxxxxxxx prohlášen, přestože xxxx xxxxxxxxxx bylo xxx zbytečného odkladu xxxxxxxx, xx hledí xxxx na xxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx prohlášen xx xxxxxxxxxxx.

§68

Xxxxxxx-xx se člověk xxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxx jmenuje-li xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstného xxxxxx. Xxxxxxxxxx pozbývá xxxxxx x xxxx, xxxxx xxxxx xx xxx smrti xxxxxxxxxxx.

§69

Xxx byl prohlášen xx nezvěstného, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx, x xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, xx xx xxx nich xxxxxx xxxx xxxx nevyžadoval.

§70

Xxxx-xx xx nezvěstného xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx svého xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx správce. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx není xxxx, xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, svá xxxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxx

§71

(1) Xx xxxxx osoby, xxxxx na xxx xx právní zájem, xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx, o xxxx xxx xxx xxxxxxx za xx, xx xxxxxx, x xxxx den, xxxxx xx xxxxxxx xx xxx xxxx smrti.

(2) Xx xxxxxxx, který xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, se xxxxx, xxxx by xxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zaniká manželství xxxx, xxxxx xx xxxxxxx xx den xxxx smrti; xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx ještě živ, xxxxxx xxxx smrt xxxx xxxxxxxxxx, může xx soud prohlásit xx mrtvého xx xxxxx osoby, která xx xxx má xxxxxx xxxxx, x xxxx xxx, který xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xx xx za xx, xx xxxxx xxx je xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Člověka, xxxxx byl xxxxxxxxx za nezvěstného, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x němž xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Nelze xx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x xxx xxx soudit, že xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx postupuje xxxxx §74 xxxx 75.

§74

(1) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx nezvěstný xxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx zprávu x xxxx x xxx xxxxx, kde xx zdržuje, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xx objevila poslední xxxxxx, x xxx xxx usuzovat, xx xxx ještě xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, který xx xxxx nezvěstným xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx roku xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, x xxxx uplyne xxxxxx xxx xxx od xxxx xxxxxxxx.

§75

Člověka, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx události, při xxx xxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxx xxxxxxxxx za xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxx let xx xxxxx xxxx, v xxxx xx objevila xxxxxxxx zpráva, x xxx xxx usuzovat, xx xxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§76

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xx důkaz, xx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xx xx ještě xxxxxx. Xxxxxx-xx se, xx xx xxxxxx, x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx registrované xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx smrti, xxxxxxx xx odstavec 1 obdobně.

Xxxxx 5

Xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxx

§77

(1) Xxxxx člověka xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx jména x rodné xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxxxx. Každý xxxxxx xx xxxxx xxxxxx své xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxxx a xx xxxx x němu.

(2) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx styku xxxxx xxxx jméno xxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx omylů a xxxx z xxxx xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx, který xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx práva ke xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx újmu xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx užitím jména, xx může domáhat, xxx xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěno xxxx xxx byl xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xx-xx dotčený xxxxxxxxxx, xxxx je-li xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx nemůže-li x jiné xxxxxxx xxxxxxxx právo na xxxxxxx svého xxxxx xxx, xxxx xx xxxxxxxx jeho manžel, xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx, ledaže dotčený, xx svéprávný, xxx xxxxxxxx najevo, xx xx to nepřeje.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx zájmu na xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx přímo zasaženo xxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx

(1) Xxxxxx může xxx xxxxxx xxxx xxx činnosti xxxx x xxx soukromý xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Právní xxxxxxx xxx pseudonymem xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx zřejmé, xxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xxxxx strana mít xxxxxxxxxx x osobě xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx pseudonym xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx jako xxxxx.

§80

Xxxxxxxx

(1) Člověk má xxxxxxxx x xxxxx, xxx se zdržuje x xxxxxxx žít xxx x xxxxxxxx xxxxx okolností trvale; xxxxxx xxxxx může xxxxxxxx z xxxx xxxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxxx případu. Xxxxx-xx xxxxxx jako xxx xxxxxxxx jiné místo xxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, může se xxxxx dovolat i xxxx skutečného xxxxxxxx. Xxxxx tomu, kdo xx x dobré xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xx xx xxx skutečné xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xx místo, xxx xxxx. Xxxxx-xx xxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx-xx xx xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx člověka xxxxx, xxx má xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx, xxx měl bydliště xxxxxxxxx.

Xxxxx 6

Xxxxxxxx xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§81

(1) Chráněna xx osobnost xxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx podle xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osobní xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx domáhat xx toho, aby xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xxx byl odstraněn xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx xxxxx člověka xx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x osob jemu xxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx-xx neoprávněný xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, může xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxx jen jeho xxxxxx a x xxxx xxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, není souhlasu xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx bylo xxxxxxxx x xxx byly xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxx x xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxx jakýmkoli xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxx xxxxxxxxx, je xxxxx xxx x xxxx svolením.

§85

(1) Xxxxxxxxxx podobu xxxxxxx xx xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxx x xxxxxxxxx xxx xxxxxx za okolností, x xxxxx xx xxxxxx, xx bude xxxxxx, platí, že xxxxxxx x x xxxx rozmnožování a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx předpokládat.

§86

Xxxxx xxxxx zasáhnout xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx k tomu xxxxxxx důvod. Xxxxxxx xxxxx xxx svolení xxxxxxx narušit jeho xxxxxxxx xxxxxxxx, sledovat xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx zvukový nebo xxxxxxxx záznam, xxxxxxxx xxxxxx či xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx osobou, nebo xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Ve xxxxxxx xxxxxxx xxxx chráněny x soukromé xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxx xxxxxx x xxxxxxx písemnosti xxxxxx povahy, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záznamu týkajícího xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx osobní xxxxxx, xxxx svolení xxxxxxx, třebaže xx xxxxxx xx určitou xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xx určitou xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx důvod, xxxxxxx odvolávající xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Svolení není xxxxx, pokud se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx obrazový xxxxxx xxxxxx nebo použijí x výkonu xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx v xxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxx, xxxxxxxxx osobní povahy xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákona k xxxxxxxx xxxxx xxxx x případě, xx xxxxx veřejně vystoupí x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§89

Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x vědeckému xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, rozhlasové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§90

Xxxxxxx důvod x xxxxxx do xxxxxxxx xxxxxx nebo x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxx xxxxxxxxx či xxxxxxxxxx záznamu xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxx na xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§91

Xxxxxx je xxxxxxxxxxxxx.

§92

(1) Lidské xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxx i po xxxxx xxxxxxx. Naložit x lidskými pozůstatky x x lidskými xxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx xxxx svou xxxxx xxxxxxxx určil; xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, dítě xxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx x xxxx xxxx xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxx.

Xxxxx do xxxxxxxxx

§93

(1) Xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nesmí xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx člověka xxx xxxx souhlasu uděleného x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx někdo, xxx xx xxxx xxxxxxxxx závažná xxxx, xxxxxxxxxx xx x xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx zásah xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nutný x xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx dotčeného.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx-xx to x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx není xxxxxxx xxx souhlas xxxx.

§94

(1) Xxx xxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx zákroku. Xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx druhá strana xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx zákroku xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx xxxxxx, xxxxx x to, xxx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx souhlas xx jiného jeho xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx úsudku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§95

Xxxxxxxxx, který xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas k xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx sám, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx nezletilých jeho xxxx a xxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trvalé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§96

(1) Souhlas k xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xxxxxxxx xxxx těla, xxxxx xx již xxxxxxxx.

(2) Písemnou xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, xxxx

x) xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx nevyžaduje; xx neplatí, xxxxx-xx xx o xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trvalé xxxx xxxxxxx následky.

§97

(1) Xxxxxxx souhlas xxxx xxx odvolán x jakékoli formě, x xxxx xx xxx udělení souhlasu xxxxxxxx písemná forma.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xx pro xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xx za xx, xx xxx xxxxxx. Při xxxxxxxxx, xxx xxx souhlas xxxxxxx x xxxx xxx písemné xxxxx, xx xx xx xx, xx k xxxxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx souhlas xxx xxxxxxxxxxx projevit xxxx, xxx jen xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx přítomného xxxxxxx, xxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxxx. Není-li xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx souhlas manžela, x není-li, xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx, pokud xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx a pokud xx xxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx souhlas xxxxxx x výše xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx jiná přítomná xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx x xxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx člověka, do xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxx.

§99

Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx nebezpečí x xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx zakročit, xxxxx xx xx xx xxxxxxxx zdraví xxxxxxx osoby nezbytné.

§100

(1) Má-li xxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx dovršil xxxxxxx xxx, nenabyl xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx zákroku xxxxx xxxxxxxx, třebaže xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx souhlasu xxxxx. Xx platí x v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1, xx xx jej xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx provést xx xxxx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx.

§101

Má-li být zasaženo xx xxxxxxxxx člověka xxxxxxxxxxx úsudku způsobem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x vážné následky xxxx xxxxxxxx spojeným x vážným nebezpečím xxx xxxx xxxxx xxxx zdraví, lze xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

§102

Xxxx přivolí x xxxxxxx xxxxx §100 xxxx 101, je-li xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, po xxxxx xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§103

Xxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx člověka, xxxxx xxx xx stavu, xxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xx s xxx xxxx, x xxxxx-xx xxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx být, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, vysvětleno xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx schopen xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, x musí xxx xxxxxx o xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x x riziku xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 4

Práva xxxxxxx xxxxxxxxxx xx zdravotnického xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx

§104

Xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxx souhlasu do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx zákonem x xx xxxxxxxx, xx nezbytnou xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x méně xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Podání xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx, xxx xxx xxxxxx xxx xxxxx souhlasu xx xxxxxxxx zařízení xxxxxxx xxxx x xxx xxxxx.

§105

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxx xx-xx x xxx xxxxx, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníku xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; oznámení xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx učinit xxxxx, xxxxx xx xx bylo xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx člověka xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 24 xxxxx xxxxx; xx platí x x případě, xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx. Xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xx člověku převzatému xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx důvodu xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx zvolit xx zmocněnce xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; má-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx také xxxx.

§107

(1) Xx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx prospěch xxxxxxx xxxx jménem všechna xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx držením x xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xx x xxxxxxxx.

§108

Kdo xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx převzat xxxx xxx xx v xxx xxxxx, xx xxxxx projednávat se xxxx xxxxxxxxx, důvěrníkem xxxx xxxxxxxxx vlastní xxxxxxxxxxx xxx osobním xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§109

(1) Člověk xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zdravotní dokumentaci xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x neschopnosti xxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx nezávislý na xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x tomto xxxxxxxx x xx jeho xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx podpůrce.

(2) Xx-xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx soud xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 2, xxxx xxx xxxxxxx jeho xxxxx xxx, xxx xxxx xxxx zhodnotit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§110

Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx opatření, xxxxxxxxx se tím xxxxxx xxxxx v xxxxxxxx poskytujícím xxxxxxxxx xxxx, tím xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxx těla

§111

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx část xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx, xxx x xx bylo xxxxxxxx. Xxxxxxx s odňatou xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx člověka xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxx těla xxxxxxx xxx za jeho xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zdravotnickým, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx x tomu xxx xxxxxxx. X použití xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx vyžaduje jeho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X tom, co xx xxxxx v xxxxxxx těle, xxxxx xxxxxxx to, co x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§112

Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxx svého xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxx xxxx xxxxxxx části xxxxxxxx xxxx, které xxx xxxxxxxxxxx odejmout bez xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx a xxxxx xx xx xx xxxx xx xxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 6

Ochrana xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx

§113

(1) Člověk má xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx po xxxx xxxxx naloženo x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx tělo po xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx, xxxxx tak xxxxxxx xxxx zákon.

§114

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx rozhodnout, xxxx xx xxx pohřeb. Xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx, děti xxxxxxxxx; není-li xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx jich, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; nežijí-li, xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx x není-li xxx xxxx, pak xxxxxxxxx z xxxx xxxxxxxx; xxxx-xx žádná x xxxxxx xxxx, xxx rozhodne xxxx, xx xxxxxx území xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se hradí x pozůstalosti. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx pohřbu, xxxx xx zesnulý xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx způsobem x xx čí xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxx, xxxxx pozůstalost xx xxxxx nákladů xxxxxx nestačí x xxxx-xx nikdo xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx.

§115

§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§116

§116 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§117

§117 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

Xxx 3

Xxxxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxx osoba xx xxxxxx xxxxxxxx xx svého xxxxxx xx xxxxx xxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx majetkových xxxxxxxx, x když xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx xxxx

§120

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx i její xxxxx, adresa sídla x předmět činnosti, xxxxx x adresa xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx spolu x xxxxxxxx xxxxxxx, jakým xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, a xxxxx x xxx xxxxxx nebo xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx do xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx další xxxxx se xx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx xx x xxxx vymazávají, xxxxxxxxx xxx xx součástí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Veřejné xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx osob jsou xxxxxxxxx xxxxxxx; každý xx xxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx z xxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx.

(3) Změní-li xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx, komu xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx vede, a xxx xxxx xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§121

(1) Proti xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx zapsanému xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx, jehož xx zápis xxxx, xxxxx namítnout, xx xxxxx xxxxxxxxxx skutečnosti.

(2) Xxx-xx údaj zapsaný xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dovolat, že x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx vědět. Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx údaj xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx, xxxxx xx xxxx xxxx, xxxx xxxx osobě xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx, že xx xxx xxxxxxx údaj xxxx, může xxxxx xx xxxxxxxxx, že xxxxxxxxxx údaj zapsanému xxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§122

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zákonem, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxx, sídlo právnické xxxxx, předmět činnosti, xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x jak se xxxxxxx, nestanoví-li xx xxxxx xxxxx. Určí xxx, kdo xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxx zakladatelské xxxxxx jednání xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§124

Neuvede-li xx, xx xxxx xxx se xxxxxxxxx xxxxx ustavuje, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§125

(1) Více xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx stanov nebo xxxxxxxxx jiné xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§126

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx dnem xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, vzniká xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xxxxx xxx pozdější.

(3) Zákon xxxxxxx, xx kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx osoby. Xxxxx stanoví, ve xxxxxxx případech je x založení nebo xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx veřejné xxxx.

§127

Za xxxxxxxxxx osobu xxx xxxxxx jejím xxxxxx xxx před xxxxx xxxxxxx. Xxx xxxxx jedná, xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zavázán xxx; jedná-li xxxx xxxx, xxxx xxxxxxxxx x zavázány xxxxxxxx x nerozdílně. Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx jednání xxx xxxx xx tří xxxxxx od svého xxxxxx xxxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxx, xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx. Převezme-li xx, xx xxxxxx zúčastněným xxxxxx, xx xxx xxxxxxx.

§128

Po xxxxxx právnické xxxxx se xxxxx xxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx, a xxxxx x xxxx důvodu xxxxxx její xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§129

(1) Soud xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx vzniku za xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby,

c) xxxxxx xxxxxxx zakladatelů xxxxxxxx §145 xxxx

x) xxxxxxxxxx xxxxx založilo xxxx xxxx, xxx je x tomu xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Dnem, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, vstupuje do xxxxxxxxx.

§130

Xxxx rozhodnutím xxxxx §129 poskytne xxxx xxxxxxxxx osobě přiměřenou xxxxx k zjednání xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxxx, kterou xxx xxxxxxxxx.

§131

Xxxxxxxxxx právnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx xx práva x povinnosti, jichž xxxxxx.

Xxxxx

§132

(1) Jménem xxxxxxxxx xxxxx je xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx jiné osoby x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx formy. Xxxxx nesmí být xxxxxxx.

§133

(1) Název xxxx xxxxxxxxx xxxxx člověka, x xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxx, xxx užít xxxx xxxxx v xxxxx právnické xxxxx xxx x jeho xxxxxxxxx; zemřel-li, aniž xxx souhlas, xxxxxxxx xx souhlas xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x pokud xxxx xx, xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxx-xx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx pro xx xxxxx spočívající x xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx §78 xxxx. 3 obdobně.

(3) Kdo xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxx člověka v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx právo xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx i když xxx udělil xx xxxxxxx dobu; bylo-li xxxxxxxx něco jiného, xxxxxxxxxx xx x xxxx, xxxxxxxxxx-xx odvolání xxxxxxxx podstatná xxxxx xxxxxxxxx nebo jiný xxxxxxx xxxxx. Xxx-xx xxxxxxx udělený xx xxxxxxx dobu xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx rozumný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx.

§134

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxxxxxxxx xxxxxxx příznačný xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx-xx xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X x tom xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s xx xxx názvy xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx x xxxxx použít xxx xxxxxx souhlasu. Xxxxxxxxxx §133 odst. 3 xx xxxxxxx xxxxxxx.

§135

(1) Xxxxxxxxx osoba, xxxxx byla xxxxxxx xxxxxxxxxxxx svého xxxxx x xxxxx nebo xxxxx utrpěla xxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx taková xxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx může xxxxxxx, xxx bylo xx xxxxxxxxxxxxx zásahu xxxxxxxx xxxx aby xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx xxxx, kdo xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx její xxxxxxx xxxx soukromí, xxxxxx xx jedná o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx nebo x xxxxxxx, xxxxxxxxxx, televizní xxxx obdobné xxxxxxxxxxxxx; xxx takový xxxxx xxxx nesmí xxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx zájmy xxxxxxxxx xxxxx.

§136

Xxxxx

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xx klid x pořádek v xxxx, může xxx xxxxx x v xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx uvede xxxxx xxxx, xxx je xxxxx právnické xxxxx; xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§137

(1) Xxxxx xx xxxx dovolat skutečného xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, xxx xx dovolá sídla xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxx namítat, xx xx skutečné xxxxx x xxxxx xxxxx.

Xxxxxxxxxx sídla

§138

(1) Xxxxxxxxx xxxxx, která xx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxx přemístit sídlo xx území Xxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx nepřipouští xxxxxx řád státu, xx xxxxxx má xxxxxxxxx xxxxx sídlo, xxxx xxxxx xxx x právnickou xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx přemístit xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, přiloží x návrhu xx xxxxx xx příslušného xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby zvolila, x zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx českým xxxxxxx řádem pro xxxx formu xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vnitřní xxxxxx xxxxxx právnické osoby xx xx přemístění xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Českým xxxxxxx xxxxx se xxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx členů xxxxxx xxxxxx za xxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

§139

Právnická xxxxx, která xx xxxxx x Xxxxx republice, xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx zahraničí, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx připouští xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xx být xxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

§140

(1) Právnická xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx měsíce xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Věřitelé xxxx xxxxx požadovat dostatečné xxxxxxxxx xxxxx dosud xxxxxxxxxxx pohledávek do xxxx xxxxxx od xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x Xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx x xxxxxx x způsobu x xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxx rozsahu xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Neposkytne-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx vyvinuli xxxxxxxxxx xxxxx, aby rozhodnutí xxxx splněno.

§141

(1) Xxxx xxxxxxxxx xxxxx, který x xxxxxxxxxxx sídla do xxxxxxxxx nesouhlasil, xx xxxxx xxxxxxx členství x právnické osobě x xxxxxx ke xxx přemístění sídla. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx přemístění xxxxx. Xx splnění xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxx xxxxxxxxxx sídla, ručí xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx statutárního xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx sídla xx zahraničí.

§142

Přemístění xxxxx xx xxxxxx ode xxx xxxxxx jeho adresy xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx.

§143

Xxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxx xxxxxxx právnických xxxx platí §138 xx 142 xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§144

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Zákon xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxx ustavit xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx splnění zvláštních xxxxxxxx.

§145

(1) Zakazuje xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx účelem je xxxxxxxx práva xxxx xxxxxxxx nějakého cíle xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xx-xx xxxxx účelem

a) xxxxxxx xxxx omezení xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx osob xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, původ, xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, náboženské xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) řízení xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx správy xxx zákonného xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ozbrojenou xxxx x ozbrojenými xxxxxxxx, ledaže xx xxxxx x právnickou xxxxx xxxxxxxx zákonem, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx vytvoření ozbrojené xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx x souvislosti xx xxxx podnikáním xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, anebo x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxx kulturní xxxxx xx k xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

Veřejná xxxxxxxxxxx

§146

Xxxxxxx xxxxxxxxx xx právnická xxxxx, xxxxxx posláním je xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx vlastní xxxxxxxx x dosahování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx na xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxx podstatný xxxx xxx bezúhonné xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxx x poctivých xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx své jmění x xxxxxxx prospěšnému xxxxx.

§147

§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§148

§148 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§149

§149 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§150

§150 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxxxxx xxxxxxxxx osoby

§151

(1) Xxxxx stanoví, popřípadě xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, jakým způsobem x v xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx za xx xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxx vůli.

(2) Xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§152

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členu (xxxxxxxxxxxx) xxxx x xxxx xxxxxxx (kolektivní).

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx je xx xxxxxx xxxxxx, jmenována xx xxxxx xxxxxxxx (xxxx jen "člen xxxxxxxx orgánu"), musí xxx xxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxx činnost xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx členem xxxxxxxx kolektivního xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx může xxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x omezenou xxxxxxxxxxxx.

§153

(1) Osoba, jejíž xxxxxx byl xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxx-xx to předem xxxx, xxx ji xx xxxxxx povolává; xx xxxxxxx, pokud xx skončení xxxxxxxxxxxxx xxxxxx uplynuly xxxxxxx xxx roky.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx osoby, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, oznámí xx tato xxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxx, xxx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x oznámení, xxxx xx xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxxxxxxx orgánu z xxxxxx xxxxxxx soud. Xx xxxxxxx, rozhodl-li xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx orgánu povolal, xxxx, xx xx x osvědčení úpadku xxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§154

Xx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxx právnická xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx ji x xxxxxx zastupovala, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx statutárního xxxxxx.

§155

(1) Xxx-xx členem xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx x xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, hledí xx na xxxx xxxxxxxx xx funkce, xxxx xx se xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxx voleného xxxxxx, jeho xxxxxx xxxxxx; zánik xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx na xxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx by xx xxxxxxx, xxxx xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.

§156

(1) Je-li xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Xx xxxxxxx usnášet xx xx přítomnosti xxxx xxxx účasti xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, ustanovení xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jak jsou xxxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, zaznamená xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, který xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx za xxxxxxxx některého z xxxxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx dozvědět xx xxxxx rozhodnutí.

§158

(1) Zakladatelské právní xxxxxxx xxxx stanovit xxx schopnost xxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx měnit.

(2) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx prostředků.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxxxxx voleného orgánu xxxxxxxxx osoby rozhoduje xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§159

(1) Xxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx, xx xx xxxx xxxxxxxxx x nezbytnou xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx péče xxxxxxx xxxxxxxxx schopen, xx xx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx nebo při xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx x xxxx xxx xxxx důsledky.

(2) Xxxx voleného xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx však xxxxxxx xxxx, aby člen xxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxx xx xxxx xxx xxxx neúčasti xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx výkonu xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx nahradit, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx dluh x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx se věřitel xxxxxx na xxxxxxxxx xxxxx nemůže xxxxxx.

§160

Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx prohlášením xxxxxx xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx od dojití xxxxxxxxxx.

Jednání za právnickou xxxxx

§161

Xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx k xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx již x xxxxxxxxx. Kdo za xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx x xxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162

Xxxxxxxxx-xx právnickou xxxxx xxxx jejího xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nepřijala xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx stiženo xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx působnost, kterou xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxx osoby.

§164

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zastupovat xxxxxxxxxx xxxxx ve xxxxx xxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxx statutárního xxxxxx xxxx osobám, xxxxx xxxxxxxxxx statutární orgán. Xxxxxx-xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx, jak jeho xxxxxxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx, činí tak xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx zakladatelské xxxxxx xxxxxxx, aby xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zmocněnec samostatně, xxx xxx-xx zmocněn x určitému xxxxxxxx xxxxxxx.

§165

(1) Xxxx-xx statutární xxxxx xxxxxxxxxx počet xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, jmenuje na xxxxx xxxx, xxx xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxxxx xxxxx soud xx xxxx než xxxxx xxxx členové xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxx xxxxxx, xxxxxxx xx o xxx při xxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Soud xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, x to x xxx návrhu, xxxx-xx zájmy člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx zájmy xxxxxxxxx xxxxx x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§166

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx její zaměstnanci x xxxxxxx obvyklém xxxxxxxx x jejich xxxxxxxx nebo xxxxxx; xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx xx jeví xxxxxxxxxx. Xx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby zaměstnancem, xxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx zástupčího xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, jen xxxxxx-xx xx xxx xxxxx.

§167

Právnickou xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx vůči xxxxx osobě.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci xxxx dosažením účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X dobrovolném xxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§169

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx likvidace, xxxxxx xxxx její xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx stanoví-li xxxxx xxxxx.

(2) Neplyne-li x právního xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx x likvidací xxxx xxx likvidace, xxxxx, xx je xxxxxxx x likvidací.

§170

Kdo xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx účelu xxxxxxxxx.

§171

X likvidací xx xxxxxxxxx xxxxx zrušuje

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byla xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx jednáním x xxxxxxx právnické xxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx právní moci xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, nestanoví-li se x xxxxxxxxxx den xxxxxxxx.

§172

(1) Soud xx xxxxx xxxx, xxx xx tom xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxx x bez návrhu, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x nařídí xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) xxxxxx xxxxxxxxxx činnost x xxxxxx míře, xx xx závažným způsobem xxxxxxxx veřejný xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx nesplňuje xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxx,

x) nemá déle xxx xxx roky xxxxxxxxxx orgán xxxxxxx xxxxxxx xx, nebo

d) xxx stanoví zákon.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x důvodu, xxxxx xxx xxxxxxxxx, soud xx před vydáním xxxxxxxxxx xxxxxxx přiměřenou xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§173

(1) Zrušuje-li xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx, zrušuje se xxx likvidace xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Byl-li xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx usnesení, xxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx však xxxxxxx, xxxxxx-xx xx po xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxx majetek.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§174

(1) Xxxxxxxx právnické osoby xx xxxx, rozdělení x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxx stanoví-li xx xxxxx.

§175

(1) Xxx rozhodl x xxxxxxx právnické xxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxx, dokud xx xxxxxxx nestane účinnou.

(2) Xxxxx-xx se přeměna xxxxxxxxx osoby účinnou, xxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx, ani xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x přeměně xxxxx, x nelze xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§176

(1) Xxx xxxxxxx xxxx xxx stanoven xxxxxxxx xxx, od xxxxx xx jednání xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx z xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx den sestaví xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx právnická xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zahajovací xxxxxxx.

§177

(1) Účinnost přeměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xx rozhodný den xxxxxxx xxx, aby xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x více xxx dvanáct měsíců.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx osoby xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, podá xx xxxxx na xxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxx x nich a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxx.

§178

(1) Fúze xx xxxx sloučením nebo xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx ze zúčastněných xxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx jako na xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx splynutí xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxx vzniká xxxx xxxxxxxxx osoba jako xxxxx nástupnická; xx xx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

§179

(1) Právnická xxxxx xx rozštěpením rozděluje xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx rozděluje za xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "rozdělení xxxxxxxxx"). Právnická xxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx více xxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, jakož i xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx považují xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x její xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx několik xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxx

x) xxxx-xx na xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoby xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx o rozštěpení xxxxxxxxx,

x) xxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xx o xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxxxxxxx osob.

(3) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx neruší, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx jejích xxxx a povinností xxxxxxxx na existující xxxx xxxx založenou xxxxxxxxxxxx osobu.

§180

X xxxxxxxxx xxxxxxxxx x §179 xxxx. 2 xxxx 3 xxxxxxxx příslušný orgán xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

§181

Xxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx tak xxxxx.

§182

Xxxxxxxx-xx přeměnou právnické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x vyžaduje-li xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx x převodu práv x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx souhlas x x přeměně xxxxxxxxx xxxxx.

§183

(1) Xxx změně xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxx-xx x xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxx jejích xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx, x xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx smlouvy xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx právnická osoba x xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx, z xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx ke xxx xxxxxxxxxx změny xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx o xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx měsíce.

§184

(1) O přeměně xxxxxxxxx xxxxx zřízené xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx právnické osoby

§185

Právnická xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rejstříku.

§186

Právnická osoba, která xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx likvidace.

Likvidace

§187

(1) Účelem xxxxxxxxx xx vypořádat xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx), vyrovnat xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx zůstatkem, xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx (x likvidačním zůstatkem), xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx vstupuje xx xxxxxxxxx dnem, xxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxx ve veřejném xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx s xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".

§188

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx mimo xxxxxx xxxxxxxxx x §196 od okamžiku, xxx xx o xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx se o xxx dozvědět xxx x mohl.

§189

(1) Xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx povolá xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxx způsobilá být xxxxxx statutárního orgánu. Xxxxxxx-xx xxxxxx likvidátora xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx likvidátora.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§190

Xx-xx x likvidaci xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx likvidátorů, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

(1) Právnické osobě, xxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, aniž xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §189, xxxxxxx likvidátora xxxx, a xx x xxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x x případě, xx xxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx návrh xxxxx, která xx xxx xxxxxxx právní xxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx své xxxxxxxxxx, x xxxxxxx nového xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxx xxxxx či xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx soud xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 xxxxxxxxxxxx jmenovat x xxx jeho souhlasu xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx likvidátor xxxxxx xx své xxxxxx xxxxxxxxx. Může xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, že xx xxx nelze xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Nelze-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx soud x xxxx xxxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§192

Jmenoval-li xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxx xxxxx osoby xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx ji insolvenčnímu xxxxxxx.

§193

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx výkon xxxxxx xxxxxxxxxx odpovídá stejně xxxx člen statutárního xxxxxx.

§194

Xxx xxxx xxxx xxxxxxx z xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§195

Xxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, xxx xxx xxxxxxx.

§196

(1) Xxxxxxx likvidátora xxxx sledovat xxx xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxx a cíli xxxxxxxxx.

(2) Nabyla-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxxxx času xxxx x příkazem, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodrží. Xxxxxxxx však právnická xxxxx xxxxxxxx účelově xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtů, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx prostředky xxxxx xxxxxxxxxx orgánu, xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx postupuje, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx účelově xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§197

Likvidátor xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx přednostně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxxxx x úpadku.

§198

(1) Likvidátor xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx likvidace xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 1 xxxxxxxx s xxxxxx xxx věřitele, xxx xxxxxxxxxx své xxxxxxxxxx ve lhůtě, xxxxx xxxxx být xxxxxx xxx tři xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x soupis jmění xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx věřiteli, xxxxx x to xxxxxx.

§200

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx, podá xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxxxx o xxxxxx xxxxxxx x §201.

§201

(1) Jedná-li xx x případ xxxxx §173 xxxx. 2 x likvidační podstata xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dluhů, xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx x prvé xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx pohledávky xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx třetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x téže skupině, xxxxxxxx se poměrně.

§202

(1) Xxxxxxx-xx xx x přiměřené době xxxxx xxxxxxxxxx podstatu xxxxxxxx, vyrovná likvidátor x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxx x pak z xxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx; xxx xxxx xxxxxx §201 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx třetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx zčásti, xxxxx xxxxxx-xx z částečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxx skupiny xxxxx xxxxxxxxx, likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxxx, xxxxx xxxx likvidační xxxxxxxx nabídnuta xxxxx xxxxxxxx 1 nebo 2 x do xxxx xxxxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx; xxxxx účinek xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx x xxx xxxxxxxxxx x nabídce.

§203

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu, xxxxxx xxxxxxx podíl xxxxxx xxxxxxx výše xxxxxx xxxxxxxxxx; xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx účast xx xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx, považuje xx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx následně xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§204

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx; xxxxxxxxxx to xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zákona.

(2) Xxx xxxxxxx x §201 xx 203 xxxxxx věřiteli, xxxxx xx xxxxx jiného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx byla xxxx xxxxxxxxxx zajištěna. Nebude-li xxxxxxxxx věřitel xxxxx xxxx xxxxxxxxx ve xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxx §201 xx 203.

§205

(1) Xxxxxxx likvidátor xxxxxxx vše, xx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §202 xxxx xxxxxxxx podle §204, xxxxxxxx konečnou zprávu x xxxxxxx likvidace, x xxx xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku. X xxxxx dni xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Likvidátor x xxxxxx závěrce xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxx povolal xx xxxxxx. Xxx, xxx xx stal likvidátorem xxxxx §189 odst. 1, xxxxxxxx konečnou xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx zůstatku x účetní xxxxxxx xxxx xxxxxx právnické xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx z xxxxxx xxxxxxx, popřípadě xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx takový orgán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx osoby x veřejného rejstříku xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

§206

(1) Dokud xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx své xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx §198, nelze xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx zůstatku ani xx xxxxx xxxxxx, xxx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx pohledávka xxxxxx nebo není-li xxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx použít xxx, byla-li xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§207

Xxxxxxxxx končí xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx jejím xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxx od xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx výmaz xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Xxxxxx-xx xx ještě xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx z veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxx nezbytných xxxxxxxx, xxxxxxxxx neskončí x xxxxxxxxxx xxxxx majetek xxxxxxxx nebo provede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx podle §205 xx 207; xxxxxxxxxx §170 xx xxxxxxxxx.

§209

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx po xxxxx xxxxxx x veřejného xxxxxxxxx xxxx objeví-li xx xxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xx návrh xxxx, xxx osvědčí xxxxxx zájem, zruší xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Kdo vede xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zapíše obnovení xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx, xx xx v xxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxxxxxx. Xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx hledí, xxxx by nikdy xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx právnická xxxxx obnovena xxxxxxxx x zjištění neznámého xxxxxxx, xxxxxx se xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Obecně x xxxxxxxxxxx

§210

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx.

(2) Xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx jediným xxxxxx xx hledí xxxx xx xxxxxxxxx.

§211

(1) Xxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx člena, xxxxxxxxx-xx to xxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx člen korporace x xx xxxxxx x xxxxxxx vůle xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx místo xxxxxxx nová osoba.

(2) Xxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx pod počet xxxxxxxxx zákonem, xxxx xx x xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxx jí xxxx poskytne přiměřenou xxxxx ke xxxxxxxx xxxxxxx.

§212

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx chovat se xxxxxx x zachovávat xxxx xxxxxxx řád. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvýhodňovat xxx xxxxxxxxxxxxx a xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx právo x xxxx celku, rozhodne xxxx na xxxxx xxxx, kdo prokáže xxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxxxx přihlížet. Xxxx právo xxxxxx, xxxxx návrh není xxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx x xxxxxxxx xxxxx došlo.

§213

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx xxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxx způsobem, xxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxx x náhradě x xxxxxx xxx xxxxxxxx x jiný xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx-xx se xxxxxxx jen xxxxx xxxx, může xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx jen xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, zejména xxxxx je dostatečně xxxxxx, xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx vyrovná x xxxxx na xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§214

(1) Xxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx x jeho xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx se v xxx.

(2) Vytvoří-li xxxxxx x uplatňování xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§215

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x nikomu xxxxx xxx xxxxxxx vystoupit x xxxx.

(2) Členové xxxxxx neručí xx xxxx xxxxx.

§216

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" xxxx "xxxxxxx spolek", xxxxxxx však xxxxxxx "x. x.".

§217

(1) Xxxxxx činností xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx těch zájmů, x xxxxxxx xxxxxxxxxx xx spolek xxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnost xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Vedle xxxxxx xxxxxxxx xxxx spolek xxxxxxx xxx vedlejší xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xx-xx xxxx xxxx x podpoře xxxxxx xxxxxxxx xxxx v xxxxxxxxxxx využití xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx spolku lze xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx včetně xxxxxx spolku.

Založení xxxxxx

§218

Xxxxxxxxxxx založí xxxxxx, shodnou-li se xx xxxxxx stanov; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxx xxxxxx,

x) xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx způsobu, xxx xxx budou xxxxx x povinnosti xxxxxxx,

x) určení xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§219

Stanovy mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx spolku xxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx pobočný xxxxxx zakládá a xxxxx xxxxx rozhoduje x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx přeměně xxxxxxxxx xxxxxx.

§220

(1) Určí-li xxxxxxx, xx členství xx xxxxxxx xxxxx, vymezí xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx práva xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x určitým druhem xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx, xx-xx xxxxxx k omezení xxxx xxxx rozšíření xxxxxxxxxx spravedlivý xxxxx.

§221

Stanovy xxxx být xxxxxxx v xxxxxx xxxxx v sídle xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§222

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx i xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx spolku. Xx ustavující schůzi xx xxxxxxx použijí xxxxxxxxxx x členské xxxxxx.

(2) Xxxxx stanov xxxxxxxxx a xxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxx svolá vhodným xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx.

§223

Xxxxx, xxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx xx spolku, xx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, podepíše xx x údaji x xxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx xxxxxxxx nebo osoba xxx xxxxxxxx. Xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx řádnou xxxxxxxxx xx xxxxxx.

§224

(1) Xxxxxxxxxx schůzi xxxxxx svolavatel nebo xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx schůzi xxxxx přítomných x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx x zájmu xxxxxx xxx učinil. Xxxx xxxxxxx ustavující xxxxxx xxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x případných xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx členy xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx zákona x xxxxxx xxxxxx xx.

(3) Ustavující xxxxxx xxxxxxx usnesení xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

(4) Kdo xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx přihlášky xx xxxxxx odstoupit. X xxx xxxx xxx xxxxxx záznam v xxxxxxx přítomných opatřený xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, xxx záznam xxxxxx.

§225

Účastní-li xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §218.

Xxxxx xxxxxx

§226

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx podávají xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx určená xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx zapsán xx xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxx-xx x této xxxxx xxx vydáno rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§227

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxx, xx byl xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnut, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§228

(1) Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx spolku xx odvozuje xx xxxxxx xxxxxxxxx hlavního xxxxxx. Xxxxxxx spolek xxxx mít xxxxx x povinnosti x xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx spolku a xxxxxxxx jeho xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolku.

§229

(1) Xxxxxxx spolek xxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spolku xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxxxx vydáno xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx dnem xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx je xxxxxx spolek oprávněn x xxxxxxx společně x nerozdílně x xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§230

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx spolek xxxxxxxxx xxxxx, než zaniknou xxxxxxx pobočné xxxxxx.

§231

§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxxxxxxx

§232

(1) Neurčí-li stanovy xxxxx, váže se xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx právního nástupce.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx jiného zástupce.

§233

(1) Xx xxxxxx xxxxxx může členství x něm vzniknout xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx stanovami.

(2) Xxx xx xxxxxx o xxxxxxxx ve spolku, xxxxxxxxx tím xxxx xxx vázán xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) O xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx stanovami, xxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx.

§234

Má xx za xx, xx vznikem xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx vzniká x xxxxxxxx x hlavním xxxxxx; to xxxxx x x xxxxxx xxxxxxxx.

§235

Stanovy mohou xxxxx xxxx x splatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx orgán xxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jakým xxxxxxxx.

§236

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx určí, xxxxx xxxxxxxx provádí v xxxxxxx xxxxx zápisy x výmazy xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xx spolku. Stanovy xxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx že xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxx, x xx x bývalý, obdrží xx xxxx xxxxxx xx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x své xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tyto xxxxx xxxx xxxxxxxx. Namísto xxxxxxxxx člena může x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, dítě xxxx xxxxx, x xxxx-xx xxxxx x xxxx, xxxx o xxxxxx xxxxxxxxx žádat xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, prokáží-li xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Seznam xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xx souhlasem xxxxx xxxxx, xxxxx xxxx x xxx zapsáni; xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxx x xxxx xxxxxx, xx je xxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxxx

§237

Xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx vystoupením, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx uvedenými ve xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§238

Xxxxxx-xx stanovy xxxxx, xxxxxxx členství, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx na xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Xxxxxx-xx stanovy xxxx jiného, xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx závažně porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx a v xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx po xxxxx spolku. Výzva xx xxxxxxxxxx, nelze-li xxxxxxxx povinnosti odčinit xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx újmu.

(2) Xxxxxxxxxx o vyloučení xx doručí xxxxxxxxxxx xxxxx.

§240

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx člena xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Neurčí-li xxxxxxx jinak, xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v písemné xxxxx xxxxxxxxx člen; x xxxxxx xx xxxxxx okolnosti xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx, xxxxx kterému xxxxx xxxxxxx, xxxx xxx příležitost xx x xxxxxxx na xxxxxxxxx seznámit, xxxxx x xxxx xxxxxxxxxx x uvést i xxxxxxx xxx, co xx xx k xxxxxxxxx.

§241

(1) Xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxx xx doručení rozhodnutí x písemné formě xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx orgán.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx stanovám; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x x xxxxxx odůvodněných xxxxxxxxx.

§242

Vyloučený člen xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx konečného xxxxxxxxxx spolku x xxxx xxxxxxxxx navrhnout xxxxx, xxx rozhodl x neplatnosti xxxxxxxxx; xxxxx toto xxxxx xxxxxx. Xxxxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, může xxxx xxxxx xxxxx xx xxx měsíců xxx dne, kdy xx o něm xxxxxxxx, nejdéle xxxx xx jednoho xxxx xxx xxx, xxx xxx po xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx seznamu členů; xxxxx xxxx právo xxxxxx.

Organizace spolku

§243

Orgány xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx orgán x xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxxx komise a xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx. Stanovy xxxxx xxxxxx spolku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§244

Xxxxxxx určí, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) nebo xxxxxxxxxxxx (xxxxxxxx). Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx nejvyšší xxxxx xxxxxx.

§245

Xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxx, že jejich xxxxx xxxxxxxx donucujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxx by xxxxxx přijato. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx, o které xxxxx orgán xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§246

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx období xxxxx xxxxxxxx xxxxxx spolku, xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx orgánů spolku, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx stanovy jinak, xxxxxxx xx pro xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánů xxxxxx §156 a §159 odst. 2 x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

§247

Xxxxxxxx orgán xxxxxx

(1) Xxxxxxx určí, xxxxx xxxxx xx nejvyšším xxxxxxx xxxxxx; do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx výsledek xxxxxxxxxxx spolku, xxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x rozhodnout x xxxxxxx spolku x xxxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx.

(2) Xx-xx podle xxxxxx xxxxxxxxxx orgán xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx jeden xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx členů xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx; na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx působnost xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx xxxxxxx, určí-li xxxxxxx xxxx jiného.

(3) Xxxxxx-xx stanovy jinak, xx xxxxxxxxx orgánem xxxxxx členská xxxxxx; xxxxxxxxxx §248 xx 257 se xx xxxxxxxx schůzi použijí, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§248

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxx statutární xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx.

(2) Statutární xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx x podnětu alespoň xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx kontrolního xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx statutární xxxxx spolku zasedání xxxxxxx schůze do xxxxxxx dnů xx xxxxxxxx xxxxxxx, může xxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx sám.

§249

(1) Zasedání xxxxxxx xxxxxx xx svolá xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx jeho xxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx, xxx x xxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx svoláno podle §248, xxxx xxx xxxxx xxxxxxxx proti xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxx xxxxxx podal.

(3) Xxxxx x xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, xxx co xxxxxxx omezovaly možnost xxxxx se xx xxxxxxxx.

§250

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xx xxx xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx datem xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx členům, xxxxx xx na xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxxx vynaložené xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx podle §248, xxxx xxx xxxxxxxx xx odloženo xxx xx návrh xxxx xx xxxxxxxxx toho, xxx x xxxx xxx xxxxxx.

§251

Každý xxxx je xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx x požadovat x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, vztahuje-li xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xx zasedání xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx prozrazení xx xxxxxx způsobilo xxxxxx újmu, xxxxx xx xx xxxxxxxxxx.

§252

(1) Xxxxxxx xxxxxx xx schopna xxxxxxx xx za xxxxxx xxxxxxx členů xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxx xxxx xx xxxxx xxxx.

(2) Určí-li xxxxxxx při xxxxxx xxxxxxx xxxxx členství xx xxxxxx, xx xx s xxxxxxx xxxxxx členství xxxxxx xxxxx hlas poradní, xxxxxxxxxx xx k xxxxxx hlasu xxx xxxxx odstavce 1.

§253

(1) Kdo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, zda xx členská xxxxxx xxxxxxx se xxxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zasedání x xxxxxxxx i xxxxxxx xxxxxxxxx, vyžadují-li xxxxxx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx, xxx xxx jeho xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx schůze xxxxxx xx předčasném xxxxxxxx zasedání.

(3) Záležitost, xxxxx nebyla zařazena xx xxxxx zasedání xxx xxxx ohlášení, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx všech xxxxx spolku xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

§254

(1) Xxxxxxxxxx orgán xxxxxx zajistí xxxxxxxxxx xxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxx-xx to možné, xxxxxxxx zápis xxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxxx členská schůze.

(2) Xx xxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xxx xxxxxxxx svolal a xxx, kdy xx xxxxxx, xxx je xxxxxxx, kdo mu xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx zvolila, xxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx byl xxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxx ze xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx stanovami. Neurčí-li xxxxxxx jinak, xxx xxxx xxxxx vykonat x sídle xxxxxx.

§255

Xxxxx členské xxxxxx

Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx členských xxxxxx, xxxxxxxx xxx, x kterých záležitostech xxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxxx, určí rovněž xxxxxx, x xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se x pro přijímání xxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

§256

Shromáždění xxxxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx musí xxx volen xxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx stanovy určit xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§257

Náhradní xxxxxxxx členské xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx svém xxxxxxxx schopna xxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx, xxx xxxxxxx zasedání xxxxxx, xxxxxx novou xxxxxxxxx ve xxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxxx zasedání xxxxxxxx xxxxxx xx náhradní xxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx, xx xx jedná x xxxxxxxx zasedání xxxxxxx schůze. Náhradní xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx musí xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx ode xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx schůze xxxxxx xxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx za xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx jiného.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx dílčích xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xx podle odstavců 1 a 2 xxxxxxx.

Neplatnost rozhodnutí xxxxxx xxxxxx

§258

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, xxx xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby rozhodl x neplatnosti xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx dovolat x orgánů spolku.

§259

Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx dne, kdy xx navrhovatel x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx.

§260

(1) Soud xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevysloví, xxxxx-xx x xxxxxxxx zákona xxxx xxxxxx, xxxx xx xxxx závažné xxxxxx xxxxxxxx, x xx-xx x zájmu xxxxxx hodném xxxxxx xxxxxxx neplatnost xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nevysloví xxx xxxxx, xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx práva xxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxx víře.

§261

(1) Xxxxxxx-xx spolek xxxxxxxx členské právo xxxxx xxxxxxxx způsobem, xx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx zadostiučinění.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx, xxxx právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx spolku xxxxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx

x) x xxxx stanovené xxx podání návrhu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx měsíců xxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx zamítnut xxxxx §260.

Xxxxxxxxx komise

§262

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se, aby xxxx xxxxxxx xxx xxxxx. Neurčí-li stanovy xxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx odvolává xxxxxxxxxx orgán, xxxxxxxxxx xx x tomu.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, není členství x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx xx statutárním orgánu xxxxxx xxx s xxxxxx xxxxxxxxxxx.

§263

Kontrolní xxxxxx dohlíží, xxxx-xx xxxxxxxxxxx spolku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, nesvěří-li jí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx komise xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxx xxxxxx určené xxxxxxxxx.

§264

V rozsahu působnosti xxxxxxxxx xxxxxx může xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx xx dokladů xxxxxx a xxxxxxxxx xx členů dalších xxxxxx xxxxxx xxxx xx jeho xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Xxxxxxxx komise

§265

Je-li xxxxxxx xxxxxxxx komise, xxxxxxxxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx samosprávy x xxxxxxx určeném xxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx.

§266

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx tři členy, xxxxx volí a xxxxxxxx členská xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx zletilá x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx ve xxxxxx nepůsobí xxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx kontrolní xxxxxx. Xxxxxxxx-xx nikdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x výhradou xxxxx xxxxxxxxx, xx byla xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X činnosti rozhodčí xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx brání xxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§267

Xxxxxx před xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§268

Zrušení spolku

(1) Xxxx xxxxx spolek x xxxxxxxxx na xxxxx xxxxx, která xx xxx má oprávněný xxxxx, nebo i xxx návrhu x xxxxxxx, že xxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxx,

x) xxxxxx činnost zakázanou x §145,

x) vyvíjí xxxxxxx x xxxxxxx x §217,

c) xxxx xxxxx osoby x xxxxxxxx ve xxxxxx, x účasti xx xxxx xxxxxxxx xxxx x jeho podpoře, xxxx

x) xxxxx členům xx xxxxxx vystoupit.

(2) Xxxxxxxxxx §172 není xxxxxxx.

Likvidace spolku

§269

(1) Xxx xxxxxxx spolku s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx v xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx nákladů xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

§270

(1) Xxxxx-xx povolat xxxxxxxxxxx jinak, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx i xxx jeho xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxx xxxx likvidátorem i xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx jmenovaný xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, aby jej x xxxxxx zprostil, xxxxxxx-xx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx xxxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx xxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxxx x xxx rozsahu, x xxxxx xx xx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx.

§272

(1) Likvidátor xxxxxx x likvidačním zůstatkem xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx x likvidačním xxxxxxxxx xxxxxxx podle stanov, xxxxxxx likvidátor xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx obdobným. Není-li xx možné, nabídne xxxxxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx má xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx do xxxx xxxxxx, nabývá xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx území xx xxxxxx xxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx obec xxxx xxxx, použije xxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli.

§273

Obdržel-li spolek účelově xxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení §272 xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxx xxxxxx

§274

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx jako xxxxxxx x sloučení xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x splynutí xxxxxx.

§275

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxx, sídle x xxxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, a xxxxxxxx xxx.

§276

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx o xxxxxxxxx nástupnického xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx při xxxxxxxx xx xxxxx stanov xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx x sloučení xxxx ujednání x xxxx změně.

§277

(1) Společně x xxxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxx být xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx spolku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§278

Xxxxxxxx xxxxxxx schůze, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x fúzi xxxxxxxxx ke schválení, xxxx xxx, kdo xx svolává, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx dnů xxxx xxxx xxxxxxx. X této xxxxx xxxx xxx zpřístupněny xxxx členům

a) xxxxx xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxx nástupnického xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ne xxxxxx xxx xxxx měsíců x

x) xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§279

(1) Zúčastněné spolky xxxxxxxx xxxxxxx třicet xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxx x xxxx spolek xx stane xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx věřitelům.

§280

Přihlásí-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx pohledávku xx xxxxx xxxxxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx účinným, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, zhorší-li xx dobytnost xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, že xx x důsledku xxxx xxxxxxxxx pohledávky xxxxxx podstatným xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jistotu xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§281

(1) Xxxxx xxxxxxx x xxxx schvalují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smlouvy x fúzi xxx xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx členských xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolků může xxx xxxxxxx i xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlasují o xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Pokud xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x fúzi xxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx spolků xxxxxxxxxx, že xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§282

Xxx, xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx dalších xxxxxxxxxxx xxxx xxxx, xx návrh xxxxxxx xxxxxxxxx členská xxxxxx xxxxxx a xxx xx xxx stalo. Xxxxxxx x xxxx xx přijata xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxxx xx zúčastněných xxxxxx x schválení xxxxxx xxxxxxx x fúzi x xxxxx podpisem xx xxxxx xxxxxx.

§283

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxx xxxxx xxx xxxxxxxx s xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx spolek nebo xxxxx xxxxxxxxx podat xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§284

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxxxxxx rejstříku podávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx x xxxx splynutím, xxxxxxxx xxxxx také xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx návrhu xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zápis xxxx tak, xx x témuž xxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxx

x) xxxxxxxxx poznamená x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxx xx x xxxxxxxxxxxx spolkem xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx spolku, xxxxx x xxxxxxxx fúze xxxxxxx,

x) splynutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poznamená x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x identifikující xxxxx xxxxxx, které xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx.

§285

Po xxxxxx fúze xx xxxxxxxxx rejstříku xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

§286

Xxxxxxx xxxx nabývají xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx v nástupnickém xxxxxx.

§287

(1) Nepodají-li xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx, xxxx ten xx xxxxxxxxxxxx spolků, xxxxx xxx připraven xxxxx xxxxx, od xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Odstoupí-li od xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx závazek xxxxx xxxxx založený smlouvou.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na xxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxxx smlouva x fúzi uzavřena, xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx fúze nebyl xxxxx včas, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x toho xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx prokáží, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx včas.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§288

(1) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x uvedením, xxxxx spolek je xxxxxxxxxx a které xxxx nástupnické,

b) určení, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx spolku xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) rozhodný xxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx smlouva x rozdělení xxxx xxxxxx x xxxx xxxxx.

(4) Nestanoví-li xxxxxxx x rozdělení xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx nových xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxxx xxxxxx projekt xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx x názvu, xxxxx a identifikující xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx zanikající x které xxxx xxxxxxxxxxx,

x) určení, xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx přejímají xxxxxxxxxxx spolky,

c) xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolků,

e) xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak, nabývá xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§290

(1) Není-li xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x projektu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx nástupnické xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx ze xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx přecházejí x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx spolky, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxx zavázány xxxxxxxx x xxxxxxxxxx.

§291

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx ustanovení x xxxx použijí xxxxxxx.

(2) Xxx rozdělení xx založením xxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxx xxxxx rozdělovaného xxxxxx xxxxxxxx s projektem xxxxxxxxx i xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx důvody x xxxxxxxx rozdělení. Zpráva xxxxxx být vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx orgánu, anebo xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§292

(1) Zasedání xxxxxxx xxxxxx, kterému bude xxxxxxxxxx smlouva x xxxxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xx schválení, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx ve xxxx sídle xxxx xxxxxx zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx důvody x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Zpráva musí xxxxxxxxx,

x) jedná-li xx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkaz xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx zúčastněných xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx se x xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, projekt xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx rozdělovaného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§293

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zveřejní xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x němž xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx týká x xxxxx xxxxxx xx xxxxxx jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. V xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolek xxx xxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxx xxxxx xxxxx §301.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx plnění x xxxxxxxxx rozpočtu, má-li xxxxxxxxxxxx počet věřitelů x je-li xxxxxxx xxxx xxxxx zanedbatelná, xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§294

(1) Xxxxxxx o xxxxxxxxx schvalují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §282 xx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Projekt xxxxxxxxx schvaluje xxxxxxx xxxxxx rozdělovaného xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x rozdělení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

§295

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx návrh xx xxxxx rozdělení xx xxxxxxxxx rejstříku. Xxxxx-xx xx o rozdělení xxxxxxxxx, podají xxxxxxxx xxxxx xxxxxx rozdělovaný x xxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx, že x xxxxx dni xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx nástupce, x při xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx poznamená u xxxxxxxxxxxxx spolku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x název, adresu xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx spolku, který xx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx,

x) se xxxxxxxxx nových spolků xxxxxxx xxxxx nástupnických xxxxxx x xxxxxxxxx x něho xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx předchůdcem.

§296

Xx zápisu xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx smlouvu x xxxxxxxxx ani projekt xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx zúčastněné xxxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxx, může ten xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xx xxxxxxx x xxx xxxxx strana, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxx rozdělení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx na zápis xxxxxxxxx do jednoho xxxx xxx dne, xxx byla xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx odstoupily xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x nerozdílně xx xxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx rozdělení xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx spolkům xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx byl xxxxx včas.

§298

Nepodá-li rozdělovaný spolek xxx rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxx spolků xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx bylo xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx lhůty xxxxxxxxxx x rozdělení.

§299

(1) Xxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx ručí xxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx přešlé x xxxxxxxxxxxxx spolku xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx své xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxx zákona, x to včetně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx povinnost zveřejnění xxxxx §269, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx podle xxxxxxxx 1 jen xx xxxx xxxxxxx xxxxx nabytého xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx xxxxxxxx věřitelé, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §300.

§300

Přihlásí-li xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx do xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jistotu, pokud xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx dobytnost pohledávky xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx rozdělení xx xxxxxxxxx rejstříku.

§301

(1) Každý, jehož xxxxxx zájmy xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx do xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx žádosti, xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jednotlivé xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Nedostane-li xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, kdo xx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, může xxxxx kterémukoli z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xx po rozdělení xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx požadovat xxxxxx xx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx spolků.

§302

Xxxx-xx stanovy, xx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx schůze, xxxxxxx xx z xxxxxxxxxx x xxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§303

Xxxxxxx xx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xx xxxx xx xxxx, k xxxxx xxxx xxxxxxx.

§304

Fundace je ustavena xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx jednáním xxxx xxxxxxx, x xxxxx musí xxx xxxxxx x její xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx.

§305

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx její xxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxx

§306

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx k xxxxxx xxxxxx společensky xxxx xxxxxxxxxxx užitečnému xxxxx. Účel xxxxxx xxxx být xxxxxxx xxxxxxxxx, spočívá-li x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x dobročinný, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx jinak.

(2) Xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxx xxxx xxxx účasti xx xxxxxx xxxxxxxx. Zakazuje xx xxxxxxx nadaci xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx i xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxx její likvidaci.

§307

(1) Xxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx podnikání xxxxxxxxxxx pouhou xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx slouží jen x xxxxxxx xxxxxx xxxxx; nadace xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxxxxx. Xx stejných podmínek xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx nesmí být xxxxxxxxx ručícím xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§308

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx "xxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§309

(1) Xxxxxx xx zakládá xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx může xxx xxxxxxxxx listina xxxx xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxxx.

(3) Stojí-li xx straně xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x x záležitostech nadace xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx; xxxxxx-xx xxxxxxx z xxxxxx xxxx souhlas xxx vážného xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx jej x návrhu kterékoli x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx svým xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Nadační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§310

Zakládací xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x sídlo xxxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx bydliště xxxx xxxxx,

x) vymezení účelu, xxx který se xxxxxx zakládá,

d) xxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx zakladatele,

e) xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) počet členů xxxxxxx rady x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx, jakým xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx a xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx členů, xxxxxxxx, není-li xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx a

i) podmínky xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, jimž je xxx xxxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxx vzhledem x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, anebo určení, xx tyto xxxxxxxxxxx xxxxxxx statut nadace.

§311

(1) Xxx založení xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx se xx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx případě xxxxxx xxxxxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx listina xxxxxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, obsahuje xxxxxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxxxxx účelu, pro xxxxx se nadace xxxxxxx,

x) údaj x xxxx xxxxxx,

x) xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, jimž je xxx poskytnout, xxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxxxx-xx pořízení xxx xxxxxx xxxxx xxxxx náležitosti xxxxxxxxx x §310, rozhodne x xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i x případě, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxx rady x xxxxxxx x xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nebo xx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§313

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x penězích.

(2) Určila-li xxxxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx povinnost xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xx možné nebo xxxxxxxxx-xx xxxxxxx vkladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx výše určené x xxxxxxx xxxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx rozdíl v xxxxxxxx.

§314

Statut xxxxxx

(1) Statut xxxxxx upraví xxxxxxx

x) xxxxxx jednání xxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxx osob, xxxxxx xx xxx poskytovat.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx společně x xxxxxxx listinou, vydá xxx xx předchozím xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx vzniku nadace. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx statutu xx xxxxxxxxxx souhlasu xxxxxxx xxxx xxxxxxx rada.

(3) Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx. Každý může xx veřejném xxxxxxxxx xx statutu nahlížet x pořizovat si x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx také x xxxxx xxxxxx.

§315

Vznik xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného rejstříku.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx možné x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx na zápis xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§316

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx správní rada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nadace do xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx soudu; xxxx xxxxxxxxxx sídla neschválí, xxxx-xx xxx xx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, kterým xxxx xxx xxxxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx.

Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx

§317

Xx xxxxxx nadace xxx xxxxxxx xxxxxxx změnit x xxxxxxx a xxxxxxxx, který xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx vyhradil pro xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§318

(1) Změní-li se xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx natolik, xx xxxxxxxx v zájmu xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, může xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x nadační xxxxxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx změny se xxxxxxxx, xxx x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x aby xx změna xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx zveřejní; xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx uplynutím xxx xxxxxx xxx xxx zveřejnění. Xxxxxxx-xx xxxxx x xxxx xxxxx xxx, kdo xxxxx, xx xxxx xxxxx xxxx změnou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxx, může xxxx xxxxxxxxxx, xx xx účinnost změny xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx do xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xx změna xxxxxxx listiny xxxx xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx, že je xxxxxxxxxxxx.

§319

(1) Xxxx-xx xx xxx zakladatel a xxxxx-xx se xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx vyvolají x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxx xxxx; x podáním xxxxxx xxxx souhlasit xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxx co xxxxxxx šetřen xxxxx xxxxxxxxxxx zřejmý x xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx při rozhodování x změně nadační xxxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx zřetel xx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

§320

Určil-li zakladatel x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx její xxxxxxx xxxx, nelze xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx účelu nadace

§321

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx orgánu nadace, xxxx tento xxxx xxxxxx soud xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx podání návrhu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, kdo xx xxx xx xxxxxx zájem, xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx odporovat xx xxxxx jednoho xxxxxx xxx xxx, kdy xxxx oznámení xxxxxxxxxx.

§322

Xx-xx xxxxxxxx účelu xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx zakladateli neznámých xxxx xxx něho xxxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx soud xx xxxxx zakladatele xxxx xxxxx, xxxxx xx tom má xxxxxx xxxxx, dosavadní xxxx nadace xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx nadační xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

§323

Není-li tu xxx xxxxxxxxxx x xxxx-xx xxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx popřípadě založil xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx účelu xxxxxx xxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx úmysly x xxxxx, x když xxxxxx z nadační xxxxxxx xxxxxx.

§324

X xxxxx účelu xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx dobročinný xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxxxx důvod x xxxxxxx xxxxxxx to xxxxxxxxxx.

§325

Když xx xxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxx xx prospěch původního xxxxx i výnosy x xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, ledaže xxxxx xxxxxxx jinou xxxx.

§326

Xxxxx-xx účel nadace xxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxx x xx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx výnosy x nadační jistiny x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx x xxxx stanoví xxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zájem xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Změní-li xxxx xxxx xxxxxx z xxxxxxx prospěšného xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x tomto xxxxxxx x xxxx, xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosy xx xxxx pětin x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pěti xxx xxx xxx, kdy xx xxxxx stala xxxxxxx.

Vklady do xxxxxx

§327

(1) Xxxx xxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nelze xxxxx vyšší částkou, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx předmět xxxxxx xx nadace xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx sloužit jako xxxxxxx.

§328

(1) Je-li xxxxxxxxx xxxxxx investiční xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx jeho xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx který xxxx xxxxxxxxxxx obchody xxxxx xxxxxx papírem xxxx xxxxxxxxx na xxxxxxxxxxx trhu x xxxx šesti xxxxxx xxxx splacením vkladu.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, je-li xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, určená xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§329

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx věc xxx xxxxxxxxxx cenný xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx trhu podle xxxxxx xxxxxxxxxxxx podnikání xx xxxxxxxxxxx trhu, xxxx být xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) xxxxx xxxxxxxx xxxx určenou xxxxxx uznávaným xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxxx xxxx x účetní xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxx vkladové xxxxxxxxxx, xxxxx xx tato xxx oceněna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx ověřil xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx bez xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, pokud nastaly xxxx xxxxxxxxx, xxx xx xxxxx hodnotu xxxxxx xx xxx xxxxxxx vkladové povinnosti xxxxxxxx xxxxxx.

§330

(1) Xxxx vznikem xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx alespoň xxx, aby xxxxxxxx xxxx vkladů xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx 500&xxxx;000 Xx.

(2) Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx před xxxxx xxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxx listina xxxxxx jako správce xxxxxx. Zanikne-li xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx vykonavatel xxxxxx xxxx jiná xxxxxxxxx xxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; není-li xx xxxxx, povolá nové xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx. O xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx právnických osob.

§331

(1) Vkladová povinnost xx xxxxx předáním xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx nabývá xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx vzniku, xxxx-xx xxxx zákon nabytí xxxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, složí xxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx účet x banky nebo xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx pro xxxxxx x xx xxxx jméno xxxxx. Xxx, xxx xxxx xxxx, xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx zůstatku xx xxxx výplaty x xxxxxx, xxxxxx se xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx založena; xxxx-xx nadace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxx, vyžaduje xx, xxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx soud.

(3) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx zapsaná xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx správci vkladů x prohlášení o xxxxxxx vkladu; xx xxxxxx xxxxxx xx xxxx vlastnické právo xx xxxxxxxxx seznamu xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx prohlášení. Xxxxxxxx xx, xxx xx xxxxxxxxxx xxx podpis xxxxxxxxxx úředně xxxxxx.

§332

Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx formě xxxxx, která xxxxxxx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, kdo xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx se xxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx a xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Potvrdí-li xxxxxxx vkladů xxxxx xxxxxx plnění, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xx do xxxx xxxxxxx věřitelům xx dluhy nadace xx xxxx xxxx xxx od xxxxxx xxxxxx.

§333

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx po xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx, xxxxx správce xxxxxx xxxxxxx vkladu xxxxx, xxxxx jej xxxxxxxx nebo vnesla. Xxxxxx jednání učiněná xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

§334

(1) Po vzniku xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx rozmnožit xxxxxxxxx xxxx xxxx rozhodnutím x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx-xx xxxx jistota, xx xx za xx, xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx

§335

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx.

§336

(1) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx, xxxxxxxxx x nadačních xxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx celkovou xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx 500 000 Xx.

§337

Peněžní xxxxxxxxx nadační xxxxxxx xx nadační xxxxxxx. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§338

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx i xx xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxx určených x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx xxxxx xxxxx x x xxxxxx xxxxxxx xx zhodnocení xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx.

(2) X právnímu xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx neomezené xxxxxx xx jinou xxxxx, xx nepřihlíží.

§339

(1) Xx xxxxx xxxxxxx jistinu, xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxx k zajištění xxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx provozuje xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx plynulý xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxx x nadační jistiny, xxx xxxxx to xxxxxxxxxx xxxx osoby, xxxxx nadaci xxxxxxxx xxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jinak xxx xxxx x xxxxxxx jistiny xxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jistiny nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxx zcizení xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx nebylo xxxxx xxxxxxxxx a jinak xx x xx xxxxx xxxxxxxxx ani xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§340

Nadace nakládá x xxxxxxx jistinou s xxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku. Xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx cizího xxxxxxx x určitému xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx beneficienta, xxxxxxxx se k xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx osoby xxxxxx v nadační xxxxxxx; není-li xxxx xxxxx určena, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx souhlas xxxxxxx rady.

§341

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx desetkrát xxxxx, xxx stanoví §330 xxxx. 1, xxxxxxxxx xxxxx účetní závěrka, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx podléhá xxxxxx xxxxxxx x x případě, rozhoduje-li xx podle ní x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nadačního xxxxxxxx, xxxx o přeměně xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§342

(1) Xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xxxx správní xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xx xxxxxxx byly xxxxxxxx údaje, x xxxxx byla účetní xxxxxxx sestavena, rozhodnout x rozmnožení nadační xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx-xx xxxxxxx nadačního xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx xxxx výší xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx a

b) xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx vlastní xxxxxx, xxxxx jsou xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oprávněna měnit.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx jistiny a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx částku, x xxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxxx, x xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx zvyšuje, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx majetku xxxxxx x účetní xxxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů, xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§343

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx být xxxxxxx xx nadace, nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx vyšší xxx její xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xx nadační xxxxxxx zvyšuje, x xxxxx věci, x xxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxx jistina, xxxxx x xxxxxx x xxxxxxx věci i x xxxxxxxx způsobu, xxx byla xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Snížení nadačního kapitálu

§344

(1) Xxxxxxxxxx-xx to xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx nadační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx odpovídající xxxxxx xxxx nadačního xxxxxxxx x průběhu xxxx xxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxxxxx krýt xxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, o xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§345

Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx kapitál na xxxxxx xxxxx než 500&xxxx;000 Xx.

§346

Xxxxxxx-xx nadace některou xxxx xxxxxxx jistiny xxxx xxxxxx-xx podstatně xxxx xxxxxxx, nadace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jistinu xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, sníží x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx ztrátě xxxxxxx xxxxxxx.

Společná xxxxxxxxxx

§347

X xxxxxxx xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxxx xxxxxxx rada po xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§348

Zvýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx nabývá xxxxxx xxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx

§349

(1) Smlouvou xxx nadaci xxxxxx xx správy jako xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxx předmětem xxxxxx do xxxxxx x pověřit xxxxxx x použití xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

§350

Xx-xx xxxxxxxx, že xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, musí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx xxxx". Označení xxxx být uváděno xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxx přidružený xxxx xxxxxxxx.

§351

Xx se xx xx, že xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxx a xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx xxxx, xxxx se v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§352

(1) X nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Majetek x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx od xxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx povaha x xxxx byly x xxxxxx zachovány.

Nadační příspěvek

§353

(1) Nadace xxxxx poskytnout xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx členem jejího xxxxxx nebo která xx zaměstnancem xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx xx straně zakladatele xxxxxx okolností, nesmí xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xxxx-xx tu takové xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxx x revizorem. Xx xxxxx i xxx xxxxxx poskytnutí xxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, ledaže xxxxxx byla xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§354

Kdo přijal xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx xxx ve xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx, jak xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxx podmínkami, xxxxx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§355

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx výše vlastních xxxxxx financování xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na straně xxxxx nižší xxx xxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx podle odstavce 2, xxxx byla-li xx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x důsledku xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků.

(2) X výši xxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx účely xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1

a) xxxxxxx nadačního kapitálu x důsledku přijetí xxxxxxxxx kapitálu xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx nebylo xxxxxxx xx veřejného rejstříku, x

x) xxxxxxx zdroje, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxx není xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Ustanovení xxxxxxxx 1 a 2 xx xxxxxxxxx xxx případ xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx z darů xxxxxxxx k xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§356

Osoba, která xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxx příspěvek xxxxxxxxxx x rozporu x §355, není xxxxxxx xxx xxxxxx.

§357

Xxxxxxx xxxxxx

Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x naplnění xxxxx xxxxxx a x nákladech na xxxx správu.

Xxxxxxx zpráva

§358

(1) Xxxxxx xxxxxxx výroční zprávu xx konce xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx této xxxxxxxx.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx o vlastním xxxxxxx x xxxxxxxxx,

x) x xxxxxxxxxxxx nadačních xxxx přehled o xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx vyšší než 10&xxxx;000 Xx,

x) přehled x xxx, xxx xxx xxxxxxx nadace xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx svém xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků xxxxx §353356, a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x

x) zhodnocení xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxxx auditora, je-li xxxxxx povinna mít xxxxxx závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx po xxxxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxx.

§359

(1) Xxxxxx-xx o xx xxxxx, nadace xxxxx x xxxxx xx výroční zprávě xxxxxxx. Xxxxxx právo xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx xxxxxxxxxx nadačního xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxx 10 000 Xx, xxxx xxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx jen xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, zejména x xxxxxx zdravotních.

(2) Xxxxxx zachová xxxxxxxxx, xxxxxx-xx jí xxxxxxxxx xxxxx žádost před xxxxxxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxx, jenž dostal xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxx xx anonymitu xxxxxxx, xxxxxxxx jej xxxxxx x xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx za xx, xx poučení nebylo xxxx.

§360

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx do xxxxxxx dnů od xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxx ve xxxx sídle. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, postačí xxxxxxxxxxx výroční xxxxxx x xxxxx sídle.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx konce xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx účetního období x uvede, že xxxxxxx xxxxxx nebyla xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

§361

Xxxxx může xx xxxxxxxx rejstříku do xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxx si x xx xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx. Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxx

§362

Xxxxxxx rada xx statutární xxxxx xxxxxx; má xxxxxxx xxx xxxxx.

§363

Xxxxxx-xx xxxxxxx listina xxxxx xxxxxxx, xxxx x xxxxxxxx ve xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) je xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx,

x) je xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) není xx xxxxxx x xxxxx xxxxxx bezúhonná.

§364

Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xx pětileté. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx volit i xxxxxxxxx.

§365

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx něco jiného, xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Nadační xxxxxxx může stanovit, xx určitý xxxxx xxxxx správní xxxx xxxx xxx zvolen x xxxxxxxxx navržených xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx.

§366

Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, odvolá xxxxxxx rada z xxxxxx svého xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx zjevně xxxxxxxxxxx xxxxxx nadace. Xxxxxxx-xx tak xx xxxxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx x důvodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, odvolá člena xxxxxxx rady x xxxxxx soud xx xxxxx xxxxx, která xxxxxxx xxxxxx zájem; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxx správní xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxx xxx xxx, xxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx.

§367

(1) Xxxxxxx-xx členství xx xxxxxxx radě, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xx, jmenuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx dobu, xxxxx xxxxxxx rada xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx nového xxxxx xxxxxxx rady x xxx návrhu, xx-xx správní xxxx xxx pokles počtu xxxxx členů xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx xxxxx.

Xxxxxxx rada

§368

(1) Xxxxxxx xxxx je xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx; má xxxxxxx xxx členy.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxx xxx xxxxxxx, dosahuje-li xxxxxxx xxxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, než xxxxxxx §330 xxxx. 1.

§369

Neurčí-li xxxxxxx listina xxxxx omezení, není x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx způsobilá xxxxx, která

a) je xxxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xx xxxxxx x xxxxx nadace xxxxxxxxx.

§370

(1) Nesvěří-li nadační xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx nadace dozorčí xxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx

x) dohlíží, xxx správní xxxx xxxxxxxx působnost xxxxx xxxxxx x xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x statutem,

b) xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvků,

c) xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx na xxxxxx odstranění,

d) kontroluje, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx, mimořádnou x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku,

e) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx zprávě x

x) xxxxxxx jedenkrát ročně xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxx xxxxxxxxx činnosti.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxx, xxxxx x x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx zájem členů xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxx jednoho xx xxxxx členů.

§371

(1) Dozorčí rada xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx tak x návrhu xxxxxxx xxxx neučiní xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxx dozorčí xxxx xxxx její xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx orgánů xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx záležitostem.

§372

Neurčí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx jiného, volí x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx. Xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x správní xxxx.

Xxxxxxx

§373

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx rada, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx revizor.

(2) Xxxxxxx listina xxxx xxxxxx nadace xxxxx xxxxxxxx, xx funkci xxxxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, jejíž xxxxxxx xxxxxxxx umožňuje xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx, a xx tuto xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xx xxxxxxxxx dobu.

§374

(1) Xxx způsobilost xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §369. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx osoba, xxxx vykonávat její xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx podmínky xxxxx věty xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxxx kratší, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Revizora xxx xxxxx i xxxxxxxxx, xxxxx to xxxxxxx xxxxxxx nevyloučí.

§375

(1) Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx jiný xxxxxx, xxxx x odvolává xxxxxxxx správní xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx, odvolá xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx závažně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx způsobem zjevně xxxxxxxxxxx pověst xxxxxx. Xxxxxxx-xx tak xx xxxxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy se x důvodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxxx důvod xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx zájem; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx zaniká, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx roka xxx dne, kdy xxxxx x odvolání xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx

§376

Xxxx-xx xxxxxxxx účelu, xxx který xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx zrušena x xxxxxxx rada xxxxx xxxxxxxxxxx.

§377

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx na xxx xx právní xxxxx, xxxx x xxx xxxxxx x případě, xx

x) xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx jedná x rozporu x §307,

x) se xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zákaz xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx v §353,

x) xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, xxxx pro xx xx vážný xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx x §339,

x) xx xxxxxxx nadační xxxxxxx xxxxx xxx xxxx 500&xxxx;000 Xx, x xx xxxxx xxxx trvá déle xxx jeden rok xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, x němž x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxx nepřináší xxxxx výnos po xxxx xxxxx xxx xxx roky, xxxx

x) xxxx trvale xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx §172.

§378

(1) Xxxxxxxxxx zpeněží xxxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx xxxxx nadace. X likvidačním xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Určí-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx prospěšné xxxxxx, xx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx k xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nepřihlíží xx x xxxx.

§379

(1) Xxxxxx-xx nadační xxxxxxx, xxx xx xxx s xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx naloženo, xxxxxxx xxx likvidátor nadaci x obdobným xxxxxx. Xx-xx však xxx xx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, že se xxxxxxxxxx xxxxxxxx přednostně xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxx státu.

(2) Xxxx-xx xxxxx xxxxx nadaci x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx je-li xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zůstatek xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Nepřijme-li xxxx xxxxxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxx xxx její účinnosti, xxxxxx likvidační zůstatek xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§380

Xxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx nebo xxxx, použije xxxxxxxxxx xxxxxxxx jen x xxxxxxx prospěšnému xxxx.

§381

Xxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx rozpočtu, xxxxxxxxxx §378 se nepoužije x xxxxxxxxxx xxxxxx x příslušnou částí xxxxxxxxxxxx zůstatku xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx nadace

§382

(1) K xxxxxxx xxxxxx může xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx s xxxxx xxxxxx nebo s xxxxxxxx xxxxxx, anebo xxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx xxx xxxxxxx x jinou xxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxx, pokud xx xxxxxxx listina xxxxxxxxxx x zúčastněné osoby xxxxxx xxxxx nebo xxxxxxxxx účelu. Xxx xxxxxxxx nadace x xxxxxxxx fondem musí xxx nástupnickou xxxxxx xxxxxx.

§383

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxx x názvu, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx, která x xxxx xx xxxxxxxxxx a která xxxxxxxxxxx,

x) určení, x xxxx xxxxxxxxx přejímá xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx zanikající xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx nástupnickou xxxxxx xxxxxx,

x) dohodu x xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x důsledku sloučení x xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx xxxxxx, je xxxx nadačního xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx. x) xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Při xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x nadací xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx v §342; x xxxxxxx xxxxxxx xxxx smlouva x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x §342 xxxx. 2.

(3) Xxxxxxx x sloučení xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx.

§384

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx právních a xxxxxxxxxxxxx důsledků xxxxxxxx.

(2) Xxx se xxxxxxx x údaji xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx zakazuje xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx může xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx.

§385

Xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx zúčastněných xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx každé xx xxxxxxxxxxxx osob x sestaví xxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx předmětem xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx stanoviska x xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx x x hospodářským xxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx xxx xxxxxxxx x jako xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

§386

(1) Xx-xx sestavena xxxxxx podle §385, xxxxxxxxx x sloučení xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx být xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxx před xxxx xxxxxxx; x xxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxx správní rady xxxxxxxxxx

x) xxxxx smlouvy x xxxxxxxx,

x) xx-xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx ke změně xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx; xx-xx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xx xxx, xx něhož xx xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx závěrka xxxxxxxxx xxxxx,

x) zahajovací xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxx xxxxx §385.

(2) Správní rada xxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx jen xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rad xxxxxxxxxxxx xxxx jako společné, xxxxxxx jednotlivé správní xxxx x návrhu xxxxxxx o xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx se xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx volí členové xxxxxx nástupnické osoby, xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§387

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx xx xxxxxxxx týká x xxxxx x xxxx se stane xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx vůči xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx dostatečnou xxxxxxx, pokud xxxxxxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx sloučení xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, má xxxxx xx dostatečnou xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§388

Xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx má xxx xxxxxxxxxx xxxxx, člen xxxxxxx xxxx, xxxx xxxxxxx rady nebo xxxxxxx; xxxx xxxxx xxxxxx, xxxx-xx xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxx ode xxx, xxx se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx rady.

§389

(1) Návrh na xxxxx xxxxxxxx do xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zúčastněné xxxxx; návrh xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxxxx návrhu xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxx, že x témuž xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x u xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx den xxxxxxxxx sloučení x xxxxx, xxxxxx sídla x identifikující xxxxx xxxx, xxxxx xx x nástupnickou xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxx změny u xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx sloučení xxxxxxx.

§390

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, kdy byla xxxxxxx x sloučení xxxxxxxx, může xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, která xxxx xxxxxxxxxx návrh xxxxx, xx xxxxxxx odstoupit. Xxxxxxxx-xx od xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxxx smlouvou.

(2) Nepodají-li xxxxxxxxxx xxxxx návrh xx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx smlouva x xxxxxxxx uzavřena, xxxxx, xx xx smlouvy xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxx a xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx včas, nahradí xxxxxxxx zúčastněným osobám xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, kteří prokáží, xx vyvinuli xxxxxxxxxx xxxxx, aby xxxxx xxx xxxxx xxxx.

Změna xxxxxx formy xxxxxx na nadační xxxx

§391

(1) Připustí-li xx xxxxxxx listina výslovně, xxxx správní rada xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxxxx rozhodnout x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xx nadační xxxx, xxxxx xxx xxxxx došlo xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx výši xxxxxxxxxx x §330 xxxx. 1 na xxxx nikoli xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy musí xxxxxxxxx

x) označení xxxxxx xxxxxx, xxxxxx a xxxxxxxxxxxxxxx údajem,

b) název xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxxx xxx,

x) xxxxx x xxxxxxx orgánů xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

(3) Rozhodnutí xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx.

§392

Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx formy xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

§393

(1) Xxxxxxx xxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx rady xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx přijmout xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Věřitel xxxxxx, xxxxx přihlásí xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode dne, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx vůči xxxxxx osobám, může xxxxx zajištění své xxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx, xxxxxxxx xx v xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxx dobytnost xxxxxx. Xxxxxxx-xx věřitel, xx xx v xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxxxx podstatným způsobem xxxxxx, náleží xx xxxxxxxxxx jistota xxxxx xxxx zápisem xxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Nadační xxxx

§394

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx nadačního xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxxx fond".

§395

Xxxxxxx fond xx xxxxxxx xxxxxxxxx listinou xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx.

§396

(1) Zakladatelské právní xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx nebo sídlo,

c) xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx zakládá,

d) xxxx x výši xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx xxxxx správní rady x xxxxx x xxxxxxxx jejích xxxxxxx xxxxx a xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) xxxxx členů xxxxxxx xxxx x jména x xxxxxxxx jejích xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx x bydliště xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx z xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx okruhu xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxx vzhledem x xxxxx účelu xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx se nadační xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxx xxxxx x xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx správní x xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxxxx xxxxxxxx, jmenuje xx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxx je xxxxxxx xxxx xx návrh xxxxx, xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx.

§397

Xxxxx nadačního xxxxx

Xxxxxxx xxxx vzniká xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§398

(1) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx z vkladů x xxxx, xxxxxxx xxxxxxx nemusí xxxxxxxx xxxxxxxxxx trvalého xxxxxx. Xx xx x xxxxxxx nadačního xxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxx k xxxxxxxxx xxxxx; x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx lze xxxxxx, xx-xx xx x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxx xxx xxxxxx x investici xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx nadační xxxxxxx ani nadační xxxxxxx.

§399

(1) Xxxxxxxx-xx to xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx po xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx x změně xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx fondu xx xxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx názvem, sídlem x identifikujícím xxxxxx x náležitosti xxxxxxxxx xxx nadační xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx listiny.

§400

(1) Xxxxxxx třicet xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx fond xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxx svou xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx zápis xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, může xxxxx xxxxxxxxx své xxxxxxxxxx dostatečnou xxxxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx v xxxxxxxx xxxxx právní xxxxx xxxxxxxxx jeho pohledávky xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx ještě xxxx xxxxxxx xxxxx právní xxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

§401

(1) Xxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xxxxxxx rada x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxx, xx kterému xxx xxxxxx, xxxx xxx xxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, a xxxxxx xxxx likvidaci.

Xxxxx 4

Xxxxx

§402

Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx užitečné xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx s xxxxxxxx své xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx provozuje xxxxxxx, xxxxx výsledky jsou xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx podmínek předem xxxxxxxxxxx.

§403

Provozuje-li xxxxx obchodní xxxxx xxxx jinou xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx provoz xx xxxx jakosti, xxxxxxx x dostupnosti xxxxxx xxxxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx činnosti ústavu. Xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxx xxx založen, x x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.

§404

Název xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx slova "xxxxxxx xxxxx", postačí xxxx zkratka "z. x."

§405

Založení xxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx alespoň

a) xxxxx xxxxxx x jeho xxxxx,

x) xxxx ústavu xxxxxxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxxxx, popřípadě x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx,

x) xxxx o výši xxxxxx, xxxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxxx předmětu,

d) xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x bydliště xxxxxx xxxxxxx xxxxx x

x) xxxxxxxxxxx x vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx její xxxxxx xxxxxxx ústavu.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx radu, uvedou xx x xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx a jména x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§406

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx jednání xxxxxxxxx x xx xxxxxx ústavu xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxxx zakladatele xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx zakladatelským xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx tam uvedeném, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxx; x xxxxxxx xxxxxxx se xxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx o xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx předchozí xxxxxxx xxxxx.

§407

Xxxxx xxxxxx

Xxxxx xxxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§408

Xxxxxxx

(1) Xxxxxxx je xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxx pro xxxxx xxxxx xxxxxx x jiné označení, xxxxx xxx nevzbudí xxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Ředitel xxxxxx být xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxx xxxxx obdobné povahy, xxx xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Byla-li xxxxxxxxx zvolena xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxxxxx xx k volbě.

Správní xxxx

§409

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxx xxxxxx, jmenuje x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxx a odvolává xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx rada, xxxxx xxxx xxxxxxx; xxxxx xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxx xxxxx xxxx.

(2) Neurčí-li xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx správní rady, xx tříleté. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx člena xxxxxxx rady xxxxx x opakovaně; xxxxx xxxx správní xxxx xxxx a xxxxxxxx xxx xxxxx sama, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxx xx xxxx jdoucí xxxxxxx xxxxxx.

(3) Byla-li xxxxxxx xxxxxxx rada, xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx x v xxxxxxx xxxx neslučitelné.

§410

Xxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx na výkon xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx x právních xxxxxxxxx xxxxxx vůči xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxx, projevuje xx xxxxx při těchto xxxxxxxx jednáních xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§411

(1) Správní xxxx xxxxxxxxx rozpočet, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x výroční xxxxxx ústavu.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx činnosti xxxxxx xxxx o xxxxx xxxxxx předmětu, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx něco xxxxxx.

§412

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání další xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx předchozí xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx

x) nabývá xxxx xxxxxxx vlastnického xxxxx x xxxxxxxx xxxx,

x) xxxxxxx nemovitou xxx xxxxxxxx,

x) nabývá xxxx pozbývá xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx

x) xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xx na takové xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx rada xxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx pozbývá vlastnické xxxxx x xxxxxx xxxx, jejíž xxxxxxx xx xxxxx než xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx podle zákona xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxx.

§413

Statut ústavu

(1) Určí-li xx zakladatelské právní xxxxxxx xxxx xx-xx xx xxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx x xxx vnitřní xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx statut xxxxxxxx xxxxxxxx do xxxxxx xxxxxx. Každý xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx z xxx xxxxxx, opisy xxxx xxxxx. Stejné xxxxx xxx uplatnit také x sídle xxxxxx.

§414

Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx odměna x xxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x má xx za to, xx funkce členů xxxxxxxxx orgánů jsou xxxxxx. V takovém xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx určení xxxxxxx rada.

§415

(1) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxxxxxx spojených x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx činností x xx správou xxxxxx.

(2) Xxxxxx závěrku xxxxxx xxxxxxx auditor, xxxxx xx xx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx statut, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx deset xxxxxxx Xx. X xxxxxx xxxxxxxxx auditor xxxxxxx x výroční zprávu xxxxxx.

§416

Výroční xxxxxx

(1) Xxxxxxx xxxxxx ústavu xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx účetnictví xxxxx xxxxxxxxxxx údaje x xxxxxxxx a hospodaření xxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ústavu, x x případných xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx změnách xxxxxxxx x orgánech ústavu.

(2) Xxxxxx-xx zakladatelské právní xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx zprávu xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx uložením xx xxxxxx xxxxxx. Xxxxx může ve xxxxxxxx rejstříku do xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx si x xxx xxxxxx, opisy xxxx xxxxx.

§417

Nenaplňuje-li xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, zruší xxx soud xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx.

§418

V xxxxxxxx xx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx použijí obdobně xxxxxxxxxx x nadaci; xxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxx x nadačním xxxxxxxx.

Xxx 4

Xxxxxxxxxxx

§419

Xxxxxxxxxxxxx je xxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx rámec xxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxx rámec xxxxxxxxxxxx xxxxxx svého povolání xxxxxxx smlouvu s xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxx.

Xxx 5

Xxxxxxxxxx

§420

(1) Xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx na xxxxxxx xxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx tak soustavně xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxx xxxxxxx spotřebitele x xxx xxxxx §1963 xx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxxxx uzavírá xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, výrobní xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxx samostatném xxxxxx svého xxxxxxxx, xxxxxxxxx osoba, která xxxxx jménem xxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx.

§421

(1) Xx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx xxxxxx xxxxxxxx xx osoby xxxxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, stanoví jiný xxxxx.

(2) Xx se xx to, xx xxxxxxxxxxxx je osoba, xxxxx xx x xxxxxxxxx živnostenské xxxx xxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxxx.

§422

Xxxxxxxxxx, xxxxx nemá xxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx xxx vlastním xxxxxx; xxxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx závod, xxxxx xxx klamavé.

Xxxxxxxx firma

§423

(1) Xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx, xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx zapsán xx xxxxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx firem.

(2) Xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxx náleží xxxx, xxx xx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xx svém právu x obchodní xxxxx, xx stejná xxxxx xxxx při ochraně xxxx xxxxxxx soutěží.

§424

Xxxxxxxx firma nesmí xxx xxxxxxxxxxx s xxxxx obchodní xxxxxx xxx xxxxx působit xxxxxxx.

§425

(1) Xxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx pod xxxxxxxx xxxxxx tvořenou xxxxxxxxx xxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xx jeho xxxxx, xxxx používat x xxxxxxxx xxxxx x xxxxxx své xxxxxxxx xxxxx; změnu xxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Zapíše-li xx xxxxxx do xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx pod svým xxxxxx, xxxx být xxxxxx, xx nejde x xxxxxxxx firmu xxxxxxxxx xxxxx.

§426

Je-li více xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx do podnikatelského xxxxxxxxx, mohou xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxxxxxx xxxx xxxx xxx schopna xx xxxxxxx.

§427

(1) Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, má xxxxx xx xxxxxxxx, xxxxx k xxxx xx xxxxxxx svého xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx nástupce; vyžaduje xx však, aby x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx údaj vyjadřující xxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx s xxx xxxxxxxx; souhlas jiné xxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx-xx xx, xx xxxxxxx z xxxx obchodní firma xxxxxxxx, nepřejde xxxxxxxx xxxxx xx žádného x xxxx.

§428

Xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx firmě xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxx, xxx x xxxx xx xxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xxx xxxxx spravedlivě xxxxxxxxx, xxx xxxx xxxxx xxxx x obchodní xxxxx využíváno; xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx převažující xxxxxx podnikání právnické xxxxx nebo xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx těchto xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx nástupce xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§429

Xxxxx xxxxxxxxxxx

(1) Sídlo xxxxxxxxxxx se určí xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxxxxx rejstříku. Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxx podnikatel do xxxxxxxxx rejstříku, je xxxx xxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxx má bydliště.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxxx jako xxx sídlo xxxx xxxxx xxx xxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xx každý xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxx, xxx xx xxxxxx xxxxx podnikatele zapsaného xx xxxxxxxx rejstříku, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx má xxxxxxxx xxxxx v xxxxx xxxxx.

Zastoupení podnikatele

§430

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx někoho xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx závodu xxxxxxx xxxxxxxx, zastupuje xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx, x xxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Podnikatele xxxxxxxx x jednání jiné xxxxx v jeho xxxxxxxxxx, pokud xxxx xxxxx osoba x xxxxx víře, že xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxxx xxxxxxxxx.

§431

Xxxxxxxx-xx zástupce podnikatele xxxxxxxx xxxxxxxxx, podnikatele xxxxxx xxxxxxx zavazuje; xx neplatí, věděla-li xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxx nebo xxxxxx-xx x xxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx.

§432

Xxxxx xxxxxxxxxx

(1) Osoba, xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx cizí xxxx xxx, xx xxxxx do xxxxx xxxxxxxxxx závodu. Xxxxx-xx xx xxx, xxxx xx podnikatel xxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx, xxxx xx podnikatel xxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx učiněné na xxxx účet. Xxxxxx-xx xxxxxxxx xx cizí xxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, aby xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxx xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx. Tato xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, xxx xx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx, nejpozději xxxx xxx xxx xxx, xxx x xxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xxxx podnikatel požadovat xxxxxxx xxxxx; xx xxxx jen tehdy, xxx-xx x xxxx xxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxx-xx x xxxx xxxxx také xxx, x xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx k náhradě xxxxx xxxx xx.

§433

(1) Xxx jako xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx odborníka xxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx zneužít x xxxxxxxxx nebo x xxxxxxx xxxxxxxxxx slabší xxxxxx x x xxxxxxxx zřejmé x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx stran.

(2) Xx xx za xx, xx xxxxxx stranou xx xxxx xxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx styku xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§434

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, ve kterém xxxxx xxxxxxx, umožní xxxxxxxxxx vstupovat x xxx v tomto xxxxx xx právního xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx; jinak x době xxxxxxx.

§435

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a x xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxx a xxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxx údaj x xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx a vložky; xxxxxxxxxx zapsaný v xxxxx veřejném xxxxxxxxx xxxxx xxxx o xxxx xxxxxx xx xxxxxx rejstříku; podnikatel xxxxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx uvede údaj x svém xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx. Xxx-xx xxxxxxxxxxx přidělen xxxxxxxxxxxxxx údaj, uvede x ten.

(2) Na xxxxxxx xxxxx odstavce 1 lze uvést x další xxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dojem.

XXXXX III

ZASTOUPENÍ

Díl 1

Všeobecná xxxxxxxxxx

§436

(1) Xxx xx xxxxxxxx právně jednat xxxxxx xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxx; xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x povinnosti xxxxx xxxxxxxxxxxx. Není-li xxxxxx, xx xxxxx xxxxx xx jiného, xxxxx, xx jedná xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Je-li zástupce x xxxxx xxxx xxxx xxxxx-xx xxxxx x xxxxxx okolnosti, xxxxxxxx xx x xxxx x x xxxxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx se x xxxxxxxx, x které xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx vznikem xxxxxxxxxx. Xxxx-xx zastoupený x xxxxx víře, xxxxxx xx xxxxxxx dobré xxxx xxxxxxxx.

§437

(1) Xxxxxxxxx jiného xxxxxx xxx, xxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx, ledaže při xxxxxxxx xxxxxxxxxx zastoupený x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx musel xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxx je x xxxxxxx xx xxxxxx zastoupeného, x xxxxx xxxxxx x xxxxxx-xx xxxx osoba x xxxx okolnosti xxxx musela-li x xx xxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx. Xx xx xx xx, xx xx xx rozpor x zájmech xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx, pokud xxxxxxxx jedná x xx xxxx třetí xxxxx xxxx pokud xxxxx xx vlastní xxxxxxxxxxx.

§438

Xxxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, je-li xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx xx xxxxx potřeba, xxxxxxxx xxxx za xxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

§439

Xx-xx xxxxxxxxxx xxx xxxxx záležitost xxxx xxxxxxxx, xx xx xx to, že xxxxx x xxxx xxxx jednat samostatně.

§440

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx jednání zastoupeného, xxxxx xxxxxxxxxx schválí xxx zbytečného xxxxxxx. Xx platí x x xxxxxxx, kdy xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx, která x xxxx není xxxxxxxxx.

(2) Není-li xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx schváleno, xx xxxxx, která xxxxxx xxxxxxx xx jiného, xxxxxxxx sama. Osoba, xx kterou xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx x dobré xxxx, může xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxx, anebo xxx xxxxxxxx xxxxx.

Díl 2

Xxxxxxx xxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx ustanovení

§441

(1) Xxxxxxxx-xx xx xx xxxxxx, xxxxxxxxx jedna z xxxx xxxxxx v xxxxxxxxx rozsahu jako xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zástupčího xxxxxxxxx x xxxx xxxx. Xxxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxx v xxxxxxx formě. Xxxxxxxx-xx xx xxx právní xxxxxxx zvláštní forma, xxxxx xx v xxxx xxxxx i xxxx xxx. Vyžaduje-li xx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx, xxxxxxx, xxxx-xx xxxx xxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

§442

Xxxxxxxxx xx nemůže xxxxx práva odvolat xxxxxxxx, ujednají-li xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx.

§443

Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx oprávnění do xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. K xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx.

§444

(1) Kdo xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxx nedostatku xxxxxxxx, xxxx-xx třetí xxxxx x xxxxx víře x mohla-li rozumně xxxxxxxxxxxx, xx zmocnění xxxx uděleno.

(2) Dal-li xxxxxxxxx jiné xxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx xxxxxxx x určitým xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxx ní xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx jí xx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxxx osoba xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxx xxxxxx.

§445

Xxxxxxx-xx xxxx zástupce xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx záležitosti xxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx toho dovolat xxxx xxxx, kdo x této xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx.

§446

Xxxxxxxxx-xx zmocněnec xxxxxxxx xxxxxxxxx x nesouhlasí-li x xxx zmocnitel, xxxxxx xx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx se o xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx-xx to, platí, xx xxxxxxxxxx schválil; xx xxxxxxx, pokud xxxxx, s xxx xxxxxxxx právně xxxxxx, xxxx a mohla x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, že xxxxxxxxx zástupčí xxxxxxxxx xxxxxx překračuje.

§447

Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x plné xxxx x xxxxxx-xx xxx známy xxxxx, xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§448

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx právního xxxxxxx, xx které xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx; zmocnění xxxxxxx x v xxxxxxx, xx je xxxxxxxxx odvolá nebo xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xxxx xx-xx některým x xxxx xxxxxxxxx xxxxx a zanikne-li, xxxxxxx x zmocnění, xxxxxx bylo ujednáno xxxx jiného.

(2) Xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxxx tytéž xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx trvalo. Xxxx xx však xxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx věděla, nebo xxxx x mohla xxxxx.

§449

(1) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx vypoví-li zmocněnec xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx, xx xxxxxxx odkladu, aby xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxx xxxxxx xxxxxxx xx tytéž xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxx xxxxx trvalo, xxxxxxxxxx-xx xxxx, xx xxxxxxx xxxxx zmocnitel xxxx jeho xxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xx xxxxxx zmocnění xxx, xx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, popřípadě xx xxx zmocnitele xxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx každý, xxx má tyto xxxx x xxxx.

Oddíl 2

Xxxxxxx

§450

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x obchodním xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxx při xxxxxxx obchodního xxxxxx, xxxxxxxxx pobočky, x xx i x xxx, xxx která xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx moc. Xxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxxx xxx je xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxx x xxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxx x xxxxxxxx svých xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx závod.

§451

Prokurista xxxx oprávněn xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx ani xxxxxx další xxxxxxx; x xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§452

(1) Xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx prokura xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx z xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx je při xxxxxxx prokury určeno xxxx xxxxxx.

§453

Xxxxxxx prokury xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx třetím osobám, x xxxx xxxx xxxxxxxxxx.

§454

Prokurista vykonává prokuru x péčí xxxxxxx xxxxxxxxx.

§455

Xxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxx, xx k xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx a xxxx označující prokuru; xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jeden x xxxx obchodních xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx.

§456

Prokura xxxxxx x xxxxxxxx nebo pachtem xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xxxx udělena. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx jiného.

Díl 3

Xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§457

Xxxxxxx zastoupení i xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx ochranu xxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§458

Xxxxxxx zástupce xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx x zániku xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx o vydědění x jejich odvolání.

§459

Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx, ledaže xx xxxxxxxxxx ohrožení xxxx xxxxxx xx xxxxxx, x jedná-li xx o xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx jiný xxxxxxx důvod. Věc xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x při jeho xxxxxxxx xx zdravotnickém xxxxxxxx, v xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxx ochrany dětí xxxx podobném xxxxxxxx.

§460

Xxxxx-xx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx opatrovníka se xxxxxx xxxxxxxxxxxx či xx xxxxxxxxx zájmů xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx týmž zákonným xxxxxxxxx xxxx opatrovníkem, xxxxx xxxxx-xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§461

(1) Xxxxxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastoupeného, xxxxxx xx běžná správa xxxxxxxx jmění. Nejedná-li xx o xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx, xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xx xxx xxxx spravovat xxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxx nebo opatrovník xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx daru, xxxxxxxx xxxx xxxxxx odmítnout; x xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§462

Xxxxxxx zástupce xxx xxxxxxxxxx nemůže xxxxxxxxx xx zastoupeného xxxxxx xx xxxxxxxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, lze xx xxxxxx xxxxxxx odměnu. X její xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxx k nákladům xxxxxx, x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx x xxxx, xxxxx i x xxxxxx i xxxxxxxx xxxxxxxxxx správy.

§463

(1) Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx. Xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xx xxxx trvání opatrovnictví xxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Požádá-li x xx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxx; xxxx opatrovníka odvolá x x případě, xx neplní xxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx opatrovníka.

§464

(1) Xxxxxxx-xx xx x xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx jediného xxxxxxxxxxx. Xx-xx xxxxxxxx zvláštní xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxx části xxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx před xxxxxx, x xx x xxxx se xxxxxxxxxx xxxx spravovaného jmění.

(2) Xxxxxxx-xx soud xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx-xx, xx kterých xxxxxxxxxxxxx xx xxxxx x xxxx xxxxxxxxx právně xxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx opatrovníci xxxxxxx xxxxxx společně.

Xxxxx 2

Xxxxxxxxxxxxx člověka

§465

(1) Xxxx jmenuje opatrovníka xxxxxxx, xx-xx to xxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxx-xx xx veřejný xxxxx. Soud xxxxxxx xxxxxxxxxxx zejména xxxx, xxxx ve xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx, o xxx není xxxxx, xxx pobývá, xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, jehož xxxxxxxxx stav xx xxxxxx obtíže xxx xxxxxx jmění nebo xxxxxx práv.

(2) Odůvodňují-li xx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx se v xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, že xxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx.

§466

(1) X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx náleží udržovat x xxxxxxxxxxxx vhodným xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxxxx pravidelné xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxx x xxxx zdravotní xxxx a starat xx o naplnění xxxxxxxxxxxxxxx práv a xxxxxxx jeho xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx o xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxx srozumitelně povahu x xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§467

(1) Xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxx, i xxxx je opatrovanec xxxxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxx. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxxxx opatrovník xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxx, aby xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx x xxx, xxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx opatrovancovým xxxxxxxxxx x xxxxxx.

§468

Smrtí xxxxxxxxxxx xxxx xxxx odvoláním xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx opatrovníka, přechází xx veřejného xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxx.

§469

(1) Xxxxxxx, xxxxx xxxxxx zdravotní stav xxx správě xxxx xxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx soud xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x xx xxxxx s takovým xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx. Na xxxxx opatrovance soud xxxxxxxxxxx xxxx odvolá.

(2) Xxxxxxxxxx jedná xxxxxxxxx xxxxxxxx x opatrovancem; xxxxx-xx xxxxxxxxxx samostatně, xxxxx v souladu x xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, rozhodne xx xxxxx opatrovníka soud.

§470

Opatří-li xx někdo xxxxxxx svého xxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxx opatrovníka pro xxxxxx jmění. Xx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxx znám, xxxxxxx-xx xxxxxx x zájmu xxxxxxxxxxxx nebo zanedbává-li xxxx povinnost, anebo xxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxxx.

§471

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxx xxxxxx až po xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx; xxxx též vyslechnout xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx a vycházet x xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx