Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

Právní předpis byl sestaven k datu 08.08.2022.

Zobrazené znění právního předpisu je účinné od 05.05.2022.


Občanský zákoník

89/2012 Sb.

Komparativní obsah občanského zákoníku => předchozí právní úprava >>>

Zákon

ČÁST PRVNÍ - OBECNÁ ČÁST

HLAVA I - PŘEDMĚT ÚPRAVY A JEJÍ ZÁKLADNÍ ZÁSADY

Díl 1 - Soukromé právo §1 §2 §3 §4 §5 §6 §7 §8

Díl 2 - Užití předpisů občanského práva §9 §10 §11

Díl 3 - Ochrana soukromých práv §12 §13

Svépomoc §14

HLAVA II - OSOBY

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §15 §16 §17 §18 §19 §20 §21 §22

Díl 2 - Fyzické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §23 §24 §25

Důkaz smrti §26 §27 §28

Změna pohlaví §29

Zletilost §30

Nezletilí §31 §32 §33 §34 §35 §36

Přiznání svéprávnosti §37

Oddíl 2 - Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat

Předběžné prohlášení §38 §39 §40 §41 §42 §43 §44

Nápomoc při rozhodování §45 §46 §47 §48

Zastoupení členem domácnosti §49 §50 §51 §52 §53 §54

Omezení svéprávnosti §55 §56 §57 §58 §59 §60 §61 §62 §63 §64 §65

Oddíl 3 - Nezvěstnost §66 §67 §68 §69 §70

Oddíl 4 - Domněnka smrti §71 §72 §73 §74 §75 §76

Oddíl 5 - Jméno a bydliště člověka

Jméno člověka a jeho ochrana §77 §78

Pseudonym §79

Bydliště §80

Oddíl 6 - Osobnost člověka

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §81 §82 §83

Pododdíl 2 - Podoba a soukromí §84 §85 §86 §87 §88 §89 §90

Pododdíl 3 - Právo na duševní a tělesnou integritu §91 §92

Zásah do integrity §93 §94 §95 §96 §97 §98 §99 §100 §101 §102 §103

Pododdíl 4 - Práva člověka převzatého do zdravotnického zařízení bez jeho souhlasu §104 §105 §106 §107 §108 §109 §110

Pododdíl 5 - Nakládání s částmi lidského těla §111 §112

Pododdíl 6 - Ochrana lidského těla po smrti člověka §113 §114 §115 §116 §117

Díl 3 - Právnické osoby

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §118 §119

Veřejné rejstříky právnických osob §120 §121

Ustavení a vznik právnické osoby §122 §123 §124 §125 §126 §127 §128 §129 §130 §131

Název §132 §133 §134 §135

Sídlo §136 §137

Přemístění sídla §138 §139 §140 §141 §142 §143

Účel právnických osob §144 §145

Veřejná prospěšnost §146 §147 §148 §149 §150

Orgány právnické osoby §151 §152 §153 §154 §155 §156 §157 §158 §158a §159 §160

Jednání za právnickou osobu §161 §162 §163 §164 §165 §166 §167

Zrušení právnické osoby §168 §169 §170 §171 §172 §173

Přeměna právnické osoby §174 §175 §176 §177 §178 §179 §180 §181 §182 §183 §184

Zánik právnické osoby §185 §186

Likvidace §187 §188 §189 §190 §191 §192 §193 §194 §195 §196 §197 §198 §199 §200 §201 §202 §203 §204 §205 §206 §207 §208 §209

Oddíl 2 - Korporace

Pododdíl 1 - Obecně o korporacích §210 §211 §212 §213

Pododdíl 2 - Spolek §214 §215 §216 §217

Založení spolku §218 §219 §220 §221

Ustavující schůze §222 §223 §224 §225

Vznik spolku §226 §227

Pobočný spolek §228 §229 §230 §231

Členství §232 §233 §234 §235

Seznam členů §236

Zánik členství §237 §238 §239 §240 §241 §242

Organizace spolku §243 §244 §245 §246

Nejvyšší orgán spolku §247

Členská schůze §248 §249 §250 §251 §252 §253 §254

Dílčí členské schůze §255

Shromáždění delegátů §256

Náhradní zasedání členské schůze §257

Neplatnost rozhodnutí orgánu spolku §258 §259 §260 §261

Kontrolní komise §262 §263 §264

Rozhodčí komise §265 §266 §267

Zrušení spolku §268

Likvidace spolku §269 §270 §271 §272 §273

Fúze spolků §274 §275 §276 §277 §278 §279 §280 §281 §282 §283 §284 §285 §286 §287

Rozdělení spolku §288 §289 §290 §291 §292 §293 §294 §295 §296 §297 §298 §299 §300 §301 §302

Oddíl 3 - Fundace

Pododdíl 1 - Obecně o fundacích §303 §304 §305

Pododdíl 2 - Nadace §306 §307 §308

Založení nadace §309 §310 §311 §312 §313

Statut nadace §314

Vznik nadace §315

Změna sídla nadace §316

Změna nadační listiny §317 §318 §319 §320

Zvláštní ustanovení o změně účelu nadace §321 §322 §323 §324 §325 §326

Vklady do nadace §327 §328 §329 §330 §331 §332 §333 §334

Majetek nadace a nadační kapitál §335 §336 §337 §338 §339 §340 §341

Zvýšení nadačního kapitálu §342 §343

Snížení nadačního kapitálu §344 §345 §346

Společná ustanovení §347 §348

Přidružený fond §349 §350 §351 §352

Nadační příspěvek §353 §354 §355 §356

Náklady správy §357

Výroční zpráva §358 §359 §360 §361

Správní rada §362 §363 §364 §365 §366 §367

Dozorčí rada §368 §369 §370 §371 §372

Revizor §373 §374 §375

Zrušení nadace s likvidací §376 §377 §378 §379 §380 §381

Přeměna nadace §382 §383 §384 §385 §386 §387 §388 §389 §390

Změna právní formy nadace na nadační fond §391 §392 §393

Pododdíl 3 - Nadační fond §394 §395 §396

Vznik nadačního fondu §397 §398 §399 §400 §401

Oddíl 4 - Ústav §402 §403

Název ústavu §404

Založení ústavu §405 §406

Vznik ústavu §407

Ředitel §408

Správní rada §409 §410 §411 §412

Statut ústavu §413 §414 §415

Výroční zpráva §416 §417 §418

Díl 4 - Spotřebitel §419

Díl 5 - Podnikatel §420 §421 §422

Obchodní firma §423 §424 §425 §426 §427 §428

Sídlo podnikatele §429

Zastoupení podnikatele §430 §431

Zákaz konkurence §432 §433 §434 §435

HLAVA III - ZASTOUPENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §436 §437 §438 §439 §440

Díl 2 - Smluvní zastoupení

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §441 §442 §443 §444 §445 §446 §447 §448 §449

Oddíl 2 - Prokura §450 §451 §452 §453 §454 §455 §456

Díl 3 - Zákonné zastoupení a opatrovnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §457 §458 §459 §460 §461 §462 §463 §464

Oddíl 2 - Opatrovnictví člověka §465 §466 §467 §468 §469 §470 §471

Opatrovnická rada §472 §473 §474 §475 §476 §477 §478 §479 §480 §481 §482 §483 §484

Soupis jmění a vyúčtování správy §485

Oddíl 3 - Opatrovnictví právnické osoby §486 §487 §488

HLAVA IV - VĚCI A JEJICH ROZDĚLENÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení §489 §490 §491 §492 §493 §494 §495

Díl 2 - Rozdělení věcí

Věci hmotné a nehmotné §496

Ovladatelné přírodní síly §497

Nemovité a movité věci §498

Zastupitelná věc §499

Zuživatelná věc §500

Hromadná věc §501

Obchodní závod §502

Pobočka §503

Obchodní tajemství §504

Díl 3 - Součást věci a příslušenství věci

Součást věci §505 §506 §507 §508 §509

Příslušenství věci §510 §511 §512 §513

Díl 4 - Cenný papír

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §514 §515

Zastupitelné cenné papíry §516 §517

Forma cenného papíru §518

Emise cenného papíru §519

Vydání cenného papíru §520 §521

Stejnopisy §522

Kupón §523

Hromadná listina §524

Oddíl 2 - Zaknihované cenné papíry

Zaknihovaný cenný papír §525

Evidence zaknihovaných cenných papírů §526

Účet vlastníka §527

Účet zákazníků §528

Oddíl 3 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír a přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír

Pododdíl 1 - Přeměna cenného papíru na zaknihovaný cenný papír §529 §530 §531 §532 §533 §534 §535

Pododdíl 2 - Přeměna zaknihovaného cenného papíru na cenný papír §536 §537 §538 §539 §540 §541 §542 §543 §544

HLAVA V - PRÁVNÍ SKUTEČNOSTI

Díl 1 - Právní jednání

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §545 §546 §547

Podmínka §548 §549

Doložení času §550

Zdánlivé právní jednání §551 §552 §553 §554

Oddíl 2 - Výklad právních jednání §555 §556 §557 §558

Oddíl 3 - Forma právních jednání §559 §560 §561 §562 §563 §564

Oddíl 4 - Soukromá listina a veřejná listina

Soukromá listina §565 §566

Veřejná listina §567 §568 §569

Oddíl 5 - Právní jednání vůči nepřítomné osobě §570 §571 §572

Domněnka doby dojití §573

Oddíl 6 - Neplatnost právních jednání

Všeobecná ustanovení §574 §575 §576 §577 §578 §579

Hlavní důvody neplatnosti §580 §581 §582

Omyl §583 §584 §585

Následky neplatnosti §586 §587 §588

Oddíl 7 - Relativní neúčinnost §589 §590 §591 §592 §593 §594 §595 §596 §597 §598 §599

Díl 2 - Právní události

Všeobecné ustanovení §600

Význam času §601 §602 §603 §604

Počítání času §605 §606 §607 §608

Díl 3 - Promlčení a prekluze

Oddíl 1 - Promlčení

Pododdíl 1 - Všeobecná ustanovení §609 §610 §611 §612 §613 §614 §615 §616 §617 §618

Počátek promlčecí lhůty §619 §620 §621 §622 §623 §624 §625 §626 §627 §628

Pododdíl 2 - Délka promlčecí lhůty

Obecná ustanovení §629 §630

Zvláštní ustanovení §631 §632 §633 §634 §635 §636 §637 §638 §639 §640 §641 §642 §643 §644

Pododdíl 3 - Běh promlčecí lhůty §645 §646 §647 §648 §649 §650 §651 §652

Pododdíl 4 - Obnovení nároku a běh nové promlčecí lhůty §653

Oddíl 2 - Prekluze §654

ČÁST DRUHÁ - RODINNÉ PRÁVO

HLAVA I - MANŽELSTVÍ

Díl 1 - Všeobecné ustanovení §655

Díl 2 - Vznik manželství §656 §657 §658 §659 §660 §661 §662 §663 §664 §665 §666 §667 §668 §669 §670

Způsobilost uzavřít manželství §671

Zákonné překážky manželství §672 §673 §674 §675 §676

Díl 3 - Zdánlivé manželství a neplatnost manželství

Oddíl 1 - Zdánlivé manželství §677 §678 §679

Oddíl 2 - Neplatnost manželství §680 §681 §682 §683 §684 §685 §686

Díl 4 - Povinnosti a práva manželů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §687 §688 §689 §690

Uspokojování potřeb rodiny §691

Rozhodování o záležitostech rodiny §692

Obstarávání záležitostí rodiny §693 §694 §695

Vzájemné zastupování manželů §696

Výživné mezi manžely §697

Obvyklé vybavení rodinné domácnosti §698 §699

Rodinný závod §700 §701 §702 §703 §704 §705 §706 §707

Oddíl 2 - Manželské majetkové právo §708

Zákonný režim §709 §710 §711 §712

Správa v zákonném režimu §713 §714 §715

Smluvený režim §716 §717 §718 §719 §720 §721

Správa ve smluveném režimu §722 §723

Režim založený rozhodnutím soudu §724 §725 §726 §727

Správa v režimu založeném rozhodnutím soudu §728

Režim oddělených jmění §729 §730

Ochrana třetích osob §731 §732 §733 §734

Zvláštní ustanovení §735

Vypořádání společného jmění §736 §737 §738 §739 §740 §741 §742

Některá ustanovení o bydlení manželů §743 §744 §745 §746 §747 §748 §749 §750

Zvláštní ustanovení proti domácímu násilí §751 §752 §753

Díl 5 - Zánik manželství

Oddíl 1 - Obecné ustanovení §754

Oddíl 2 - Rozvod manželství §755 §756 §757 §758

Oddíl 3 - Následky zániku manželství

Příjmení rozvedeného manžela §759

Výživné rozvedeného manžela §760 §761 §762 §763

Majetkové povinnosti a práva při zániku manželství §764 §765

Bydlení po zániku manželství §766 §767 §768 §769 §770

HLAVA II - PŘÍBUZENSTVÍ A ŠVAGROVSTVÍ

Díl 1 - Všeobecná ustanovení

Příbuzenství §771 §772 §773

Švagrovství §774

Díl 2 - Poměry mezi rodiči a dítětem

Oddíl 1 - Určování rodičovství

Mateřství §775

Otcovství §776 §777 §778 §779 §780 §781 §782 §783 §784

Popírání otcovství §785 §786 §787 §788 §789 §790 §791 §792 §793

Oddíl 2 - Osvojení

Pododdíl 1 - Osvojení, osvojitel a osvojované dítě §794 §795 §796 §797 §798 §799 §800 §801 §802 §803 §804

Pododdíl 2 - Souhlas s osvojením §805

Souhlas dítěte s osvojením §806 §807 §808

Souhlas rodičů §809 §810 §811 §812 §813 §814 §815 §816 §817 §818 §819 §820 §821 §822

Pododdíl 3 - Péče před osvojením §823 §824 §825 §826 §827 §828 §829 §830 §831

Pododdíl 4 - Následky osvojení §832 §833 §834 §835 §836

Utajení osvojení §837 §838

Dohled nad úspěšností osvojení §839

Zrušení osvojení §840 §841 §842

Opětovné osvojení osvojence §843 §844 §845

Pododdíl 5 - Osvojení zletilého §846

Osvojení, které je obdobou osvojení nezletilého §847

Osvojení, které není obdobou osvojení nezletilého §848 §849

Společná ustanovení pro osvojení zletilého §850 §851 §852 §853 §854

Oddíl 3 - Rodiče a dítě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §855 §856 §857 §858 §859

Pododdíl 2 - Osobní jméno a příjmení dítěte §860 §861 §862 §863 §864

Pododdíl 3 - Rodičovská odpovědnost §865 §866 §867 §868 §869 §870 §871 §872 §873 §874

Zvláštní ustanovení o výkonu rodičovské odpovědnosti §875 §876 §877 §878 §879

Péče o dítě a jeho ochrana §880 §881 §882 §883 §884 §885 §886

Osobní styk rodiče s dítětem §887 §888 §889 §890 §891

Zastoupení dítěte §892 §893 §894 §895

Péče o jmění dítěte §896 §897 §898 §899 §899a §900 §901 §902 §903 §904 §905

Výkon rodičovské odpovědnosti po rozvodu manželství §906 §907

Výkon povinností a práv rodičů, kteří žijí odděleně §908

Zvláštní ustanovení §909

Pododdíl 4 - Vyživovací povinnost §910 §911 §912 §913 §914

Výživné mezi rodiči a dětmi a předky a potomky §915 §916 §917 §918 §919

Výživné a zajištění úhrady některých nákladů neprovdané matce §920

Společná ustanovení o výživném §921 §922 §923

Oddíl 4 - Zvláštní opatření při výchově dítěte

Preventivní, výchovná a sankční opatření §924 §925 §926

Oddíl 5 - Vztahy mezi dítětem a jinými příbuznými a dalšími osobami §927

HLAVA III - PORUČENSTVÍ A JINÉ FORMY PÉČE O DÍTĚ

Díl 1 - Poručenství §928 §929 §930 §931 §932 §933 §934 §935 §936 §937 §938 §939 §940 §941 §942

Díl 2 - Opatrovnictví dítěte

Oddíl 1 - Opatrovník §943 §944 §945 §946 §947

Oddíl 2 - Opatrovník pro správu jmění dítěte §948 §949 §950 §951 §952

Díl 3 - Svěření dítěte do péče jiné osoby a pěstounství

Oddíl 1 - Svěření dítěte do péče jiné osoby §953 §954 §955 §956 §957

Oddíl 2 - Pěstounství §958 §959 §960 §961 §962 §963 §964 §965 §966 §967 §968 §969 §970

Díl 4 - Ústavní výchova §971 §972 §973 §974 §975

ČÁST TŘETÍ - ABSOLUTNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ §976 §977 §978

HLAVA II - VĚCNÁ PRÁVA

Díl 1 - Obecná ustanovení §979 §980 §981 §982 §983 §984 §985 §986

Díl 2 - Držba §987 §988 §989

Nabytí držby §990

Řádná držba §991

Poctivá držba §992

Pravá držba §993 §994 §995

Držba vlastnického práva §996 §997 §998 §999 §1000 §1001

Držba jiných práv §1002

Ochrana držby §1003 §1004 §1005

Uchování držby §1006 §1007

Prekluzivní lhůty §1008

Zánik držby §1009

Spoludržba §1010

Díl 3 - Vlastnictví

Oddíl 1 - Povaha vlastnického práva a jeho rozsah

Předmět a obsah vlastnického práva §1011 §1012

Omezení vlastnického práva §1013 §1014 §1015 §1016 §1017 §1018 §1019 §1020 §1021 §1022 §1023

Rozhrady §1024 §1025 §1026 §1027 §1028

Nezbytná cesta §1029 §1030 §1031 §1032 §1033 §1034 §1035 §1036

Vyvlastnění a omezení vlastnického práva §1037 §1038 §1039

Ochrana vlastnického práva §1040 §1041 §1042

Ochrana domnělého vlastnického práva §1043 §1044

Oddíl 2 - Nabytí vlastnického práva

Pododdíl 1 - Přivlastnění a nález

Přivlastnění §1045 §1046 §1047 §1048 §1049 §1050

Nález §1051 §1052 §1053 §1054 §1055 §1056 §1057 §1058 §1059 §1060 §1061 §1062

Nález skryté věci §1063 §1064 §1065

Pododdíl 2 - Přirozený přírůstek

Přírůstek nemovité věci §1066 §1067

Naplavenina a strž §1068 §1069 §1070 §1071

Přírůstek movité věci §1072 §1073

Pododdíl 3 - Umělý přírůstek

Zpracování §1074 §1075 §1076 §1077

Smísení §1078 §1079 §1080 §1081

Společné ustanovení §1082

Stavba §1083 §1084 §1085 §1086

Přestavek §1087

Pododdíl 4 - Smíšený přírůstek §1088

Pododdíl 5 - Vydržení

Řádné vydržení §1089 §1090 §1091 §1092 §1093 §1094

Mimořádné vydržení §1095

Započtení vydržecí doby §1096

Zákaz vydržení §1097

Zastavení vydržecí doby §1098

Pododdíl 6 - Převod vlastnického práva §1099 §1100

Převod vlastnického práva k movité věci §1101 §1102 §1103 §1104

Převod vlastnického práva k nemovité věci §1105

Společná ustanovení o převodu vlastnického práva §1106 §1107 §1108

Pododdíl 7 - Nabytí vlastnického práva od neoprávněného §1109 §1110 §1111 §1112 §1113

Pododdíl 8 - Nabytí vlastnického práva rozhodnutím orgánu veřejné moci §1114

Díl 4 - Spoluvlastnictví

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1115 §1116 §1117 §1118 §1119 §1120

Oddíl 2 - Spoluvlastnický podíl §1121 §1122 §1123 §1124 §1125

Oddíl 3 - Správa společné věci §1126 §1127 §1128 §1129 §1130 §1131 §1132 §1133

Správce společné věci §1134 §1135 §1136 §1137 §1138

Soudní úprava poměrů spoluvlastníků §1139

Oddíl 4 - Oddělení ze spoluvlastnictví a zrušení spoluvlastnictví §1140 §1141 §1142 §1143 §1144 §1145 §1146 §1147 §1148 §1149

Ochrana třetích osob při rozdělení společné věci §1150 §1151 §1152 §1153

Odklad zrušení spoluvlastnictví §1154 §1155 §1156

Odklad oddělení ze spoluvlastnictví §1157

Oddíl 5 - Bytové spoluvlastnictví

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1158 §1159

Společné části §1160 §1161 §1162

Pododdíl 2 - Vznik jednotky

Výstavba §1163

Zápis do veřejného seznamu §1164

Rozhodnutí soudu §1165

Prohlášení §1166 §1167

Odstranění vady prohlášení §1168

Změna prohlášení §1169

Pododdíl 3 - Výstavba domu s jednotkami

Smlouva o výstavbě §1170 §1171 §1172 §1173 §1174

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti vlastníka jednotky §1175 §1176 §1177 §1178 §1179 §1180 §1181 §1182 §1183 §1184

Spoluvlastnictví jednotky §1185

Zvláštní ustanovení o převodu jednotky §1186 §1187 §1188

Pododdíl 5 - Správa domu a pozemku §1189 §1190

Správa bez vzniku společenství vlastníků §1191 §1192 §1193

Společenství vlastníků §1194 §1195 §1196 §1197 §1198 §1199

Založení společenství vlastníků §1200 §1201 §1202 §1203

Vznik společenství vlastníků §1204

Orgány společenství vlastníků §1205

Shromáždění §1206 §1207 §1208 §1209

Náhradní shromáždění §1210

Rozhodování mimo zasedání §1211 §1212 §1213 §1214

Zrušení společenství vlastníků §1215 §1216

Pododdíl 6 - Zrušení bytového spoluvlastnictví §1217 §1218 §1219

Pododdíl 7 - Společná ustanovení §1220 §1221 §1222

Oddíl 6 - Přídatné spoluvlastnictví

Obecná ustanovení §1223 §1224 §1225 §1226 §1227 §1228 §1229

Správa věci v přídatném spoluvlastnictví §1230 §1231 §1232 §1233 §1234 §1235

Oddíl 7 - Zvláštní ustanovení o společenství jmění §1236 §1237 §1238 §1239

Díl 5 - Věcná práva k cizím věcem

Oddíl 1 - Právo stavby

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1240 §1241 §1242

Pododdíl 2 - Vznik a zánik práva stavby §1243 §1244 §1245 §1246 §1247 §1248 §1249

Pododdíl 3 - Právní poměry z práva stavby §1250 §1251 §1252 §1253 §1254 §1255 §1256

Oddíl 2 - Věcná břemena

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení o služebnostech §1257 §1258 §1259

Pododdíl 2 - Nabytí služebnosti §1260 §1261 §1262

Pododdíl 3 - Právní poměry ze služebnosti §1263 §1264 §1265 §1266

Pododdíl 4 - Některé pozemkové služebnosti

Služebnost inženýrské sítě §1267 §1268

Opora cizí stavby §1269

Služebnost okapu §1270

Právo na svod dešťové vody §1271

Právo na vodu §1272

Služebnost rozlivu §1273

Služebnost stezky, průhonu a cesty §1274 §1275 §1276 §1277

Právo pastvy §1278 §1279 §1280 §1281 §1282

Pododdíl 5 - Užívací právo §1283 §1284

Požívací právo §1285 §1286 §1287 §1288 §1289 §1290 §1291 §1292 §1293

Společná ustanovení §1294 §1295 §1296

Služebnost bytu §1297 §1298

Pododdíl 6 - Zánik služebnosti §1299 §1300 §1301 §1302

Pododdíl 7 - Reálná břemena §1303 §1304 §1305 §1306 §1307 §1308

Oddíl 3 - Zástavní právo

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1309 §1310 §1311

Pododdíl 2 - Zastavení §1312 §1313 §1314

Zakázaná ujednání §1315 §1316 §1317 §1318 §1319

Zastavení podílu v korporaci §1320 §1321 §1322 §1323 §1324 §1325 §1326 §1327

Zastavení cenného papíru nebo zaknihovaného cenného papíru §1328 §1329 §1330 §1331 §1332

Zastavení účtu vlastníka zaknihovaných cenných papírů §1333 §1334

Zastavení pohledávky §1335 §1336 §1337 §1338 §1339 §1340

Budoucí zástavní právo §1341

Zástavní právo z rozhodnutí orgánu veřejné moci §1342

Zastavení cizí věci §1343 §1344

Vespolné zástavní právo §1345

Pododdíl 3 - Rozsah zástavního práva §1346 §1347 §1348 §1349 §1350 §1351 §1352

Pododdíl 4 - Práva a povinnosti ze zástavního práva §1353 §1354 §1355 §1356 §1357 §1358

Pododdíl 5 - Výkon zástavního práva §1359 §1360 §1361 §1362 §1363 §1364 §1365 §1366 §1367 §1368 §1369 §1370

Pododdíl 6 - Výkon zástavního práva při více zástavních věřitelích §1371 §1372 §1373 §1374 §1375

Pododdíl 7 - Zánik zástavního práva §1376 §1377 §1378 §1379

Pododdíl 8 - Práva vlastníka při uvolnění zástavy §1380 §1381 §1382 §1383 §1384

Pododdíl 9 - Záměna zástavního práva §1385 §1386 §1387 §1388 §1389

Pododdíl 10 - Podzástavní právo §1390 §1391 §1392 §1393 §1394

Oddíl 4 - Zadržovací právo §1395 §1396 §1397 §1398 §1399

Díl 6 - Správa cizího majetku

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení o správě cizího majetku

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1400 §1401 §1402 §1403 §1404

Pododdíl 2 - Prostá správa cizího majetku §1405 §1406 §1407 §1408

Pododdíl 3 - Plná správa cizího majetku §1409 §1410

Oddíl 2 - Pravidla správy

Pododdíl 1 - Povinnosti správce vůči beneficiantovi §1411 §1412 §1413 §1414 §1415 §1416 §1417 §1418

Pododdíl 2 - Povinnosti správce a beneficienta vůči třetím osobám §1419 §1420 §1421 §1422

Pododdíl 3 - Inventář, jistota a pojištění §1423 §1424 §1425 §1426 §1427

Pododdíl 4 - Společná správa §1428 §1429 §1430 §1431

Pododdíl 5 - Obezřetné investice §1432 §1433 §1434 §1435

Pododdíl 6 - Vyúčtování §1436 §1437

Oddíl 3 - Skončení správy §1438 §1439 §1440 §1441 §1442 §1443 §1444 §1445 §1446 §1447

Oddíl 4 - Svěřenský fond

Pododdíl 1 - Pojem svěřenského fondu a jeho vznik §1448 §1449 §1450 §1451 §1452

Pododdíl 2 - Správa svěřenského fondu §1453 §1454 §1455 §1456

Pododdíl 3 - Obmyšlený §1457 §1458 §1459 §1460 §1461 §1462

Pododdíl 4 - Dohled nad správou svěřenského fondu §1463 §1464 §1465 §1466 §1467

Pododdíl 5 - Změny svěřenského fondu §1468 §1469 §1470

Pododdíl 6 - Zánik svěřenského fondu §1471 §1472 §1473 §1474

HLAVA III - DĚDICKÉ PRÁVO

Díl 1 - Právo na pozůstalost §1475 §1476 §1477 §1478

Dědický nápad §1479 §1480

Dědická nezpůsobilost §1481 §1482 §1483

Zřeknutí se dědického práva §1484

Odmítnutí dědictví §1485 §1486 §1487 §1488 §1489

Vzdání se dědictví §1490

Díl 2 - Pořízení pro případ smrti

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §1491 §1492 §1493

Oddíl 2 - Závěť

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §1494 §1495 §1496 §1497

Dovětek §1498

Připadnutí pozůstalosti dědicům §1499 §1500 §1501 §1502 §1503

Uvolněný podíl §1504 §1505 §1506

Náhradnictví §1507 §1508 §1509 §1510 §1511

Svěřenské nástupnictví §1512 §1513 §1514 §1515 §1516 §1517 §1518 §1519 §1520 §1521 §1522 §1523 §1524

Pořizovací nezpůsobilost §1525 §1526 §1527 §1528

Účinky omylu §1529 §1530 §1531

Pododdíl 2 - Forma závěti

Písemná forma závěti §1532

Závěť pořízená soukromou listinou §1533 §1534 §1535 §1536

Závěť pořízená veřejnou listinou §1537 §1538

Svědkové závěti §1539 §1540 §1541

Úlevy při pořizování závěti §1542 §1543 §1544 §1545 §1546 §1547 §1548 §1549

Mlčenlivost §1550

Pododdíl 3 - Vedlejší doložky v závěti §1551 §1552

Vykonavatel závěti §1553 §1554 §1555

Správce pozůstalosti §1556 §1557 §1558 §1559 §1560

Podmínky §1561 §1562 §1563

Doložení času §1564 §1565 §1566

Zvláštní ustanovení §1567 §1568

Příkaz §1569 §1570 §1571 §1572 §1573 §1574

Pododdíl 4 - Zrušení závěti §1575

Pořízení nové závěti §1576

Odvolání závěti §1577 §1578 §1579 §1580

Neúčinná zrušovací doložka §1581

Oddíl 3 - Dědická smlouva §1582 §1583 §1584 §1585 §1586 §1587 §1588 §1589 §1590 §1591

Zvláštní ustanovení o dědické smlouvě uzavřené mezi manželi §1592 §1593

Díl 3 - Odkaz

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Zřízení odkazu §1594 §1595 §1596

Obtížení odkazem §1597 §1598

Pododkaz §1599 §1600

Náhradnictví při odkazech §1601

Odvolání odkazu §1602 §1603

Oddíl 2 - Zvláštní pravidla o jednotlivých druzích odkazů

Pododdíl 1 - Odkaz věcí určitého druhu §1604 §1605 §1606 §1607

Pododdíl 2 - Odkaz určité věci §1608 §1609 §1610 §1611

Pododdíl 3 - Odkaz pohledávky §1612 §1613 §1614 §1615 §1616 §1617

Pododdíl 4 - Jiné odkazy

Odkaz dětem a příbuzným §1618 §1619

Oddíl 3 - Nabytí odkazu §1620 §1621 §1622 §1623 §1624 §1625 §1626

Právo odkazovníka na zajištění §1627

Uvolněný odkaz §1628 §1629

Práva dědice vyhradivšího si soupis §1630 §1631

Splnění poslední vůle správcem pozůstalosti §1632

Díl 4 - Zákonná posloupnost §1633

Odúmrť §1634

První třída dědiců §1635

Druhá třída dědiců §1636

Třetí třída dědiců §1637

Čtvrtá třída dědiců §1638

Pátá třída dědiců §1639

Šestá třída dědiců §1640

Několikeré příbuzenství §1641

Díl 5 - Povinný díl

Započtení na povinný díl a na dědický podíl

Oddíl 1 - Nepominutelný dědic §1642 §1643 §1644 §1645

Oddíl 2 - Vydědění §1646 §1647 §1648 §1649

Oddíl 3 - Ochrana nepominutelného dědice §1650 §1651 §1652 §1653

Oddíl 4 - Výpočet povinného dílu §1654 §1655 §1656 §1657

Oddíl 5 - Započtení na povinný díl a na dědický podíl §1658 §1659

Započtení na povinný díl §1660 §1661

Započtení na dědický podíl §1662 §1663 §1664

Díl 6 - Právo některých osob na zaopatření §1665 §1666 §1667 §1668 §1669

Díl 7 - Přechod pozůstalosti na dědice

Oddíl 1 - Nabytí dědictví §1670 §1671 §1672 §1673

Výhrada soupisu §1674 §1675 §1676

Oddíl 2 - Správa pozůstalosti a její soupis

Správa pozůstalosti §1677 §1678 §1679 §1680 §1681

Závěra pozůstalosti §1682 §1683

Soupis pozůstalosti §1684 §1685 §1686 §1687 §1688 §1689

Oddíl 3 - Potvrzení dědictví §1690 §1691 §1692 §1693

Oddíl 4 - Rozdělení pozůstalosti §1694 §1695 §1696 §1697 §1698 §1699 §1700

Oddíl 5 - Dluhy postihující dědice §1701 §1702

Práva věřitelů před potvrzením dědictví §1703

Právní účinky neuplatnění výhrady soupisu §1704 §1705

Právní účinky výhrady soupisu §1706 §1707 §1708

Odloučení pozůstalosti §1709 §1710

Vyhledání dluhů zůstavitele §1711 §1712 §1713

Díl 8 - Zcizení dědictví §1714 §1715 §1716 §1717 §1718 §1719 §1720

ČÁST ČTVRTÁ - RELATIVNÍ MAJETKOVÁ PRÁVA

HLAVA I - VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ O ZÁVAZCÍCH

Díl 1 - Vznik závazků a jejich obsah §1721 §1722 §1723

Díl 2 - Smlouva

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1724 §1725 §1726 §1727 §1728 §1729 §1730

Oddíl 2 - Uzavření smlouvy

Návrh na uzavření smlouvy §1731 §1732 §1733 §1734 §1735 §1736

Zrušení nabídky §1737

Odvolání nabídky §1738 §1739

Přijetí nabídky §1740 §1741 §1742 §1743 §1744 §1745

Oddíl 3 - Obsah smlouvy §1746 §1747 §1748 §1749 §1750 §1751 §1752 §1753 §1754 §1755

Oddíl 4 - Forma smlouvy §1756 §1757 §1758

Oddíl 5 - Účinky smlouvy

Obecná ustanovení §1759 §1760 §1761 §1762 §1763

Změna okolností §1764 §1765 §1766

Smlouva ve prospěch třetí osoby §1767 §1768

Smlouva o plnění třetí osoby §1769

Oddíl 6 - Zvláštní způsoby uzavírání smlouvy §1770

Dražba §1771

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku §1772 §1773 §1774 §1775 §1776 §1777 §1778 §1779

Veřejná nabídka §1780 §1781 §1782 §1783 §1784

Oddíl 7 - Smlouva o smlouvě budoucí

Základní ustanovení §1785 §1786 §1787 §1788

Díl 3 - Obsah závazků

Obecná ustanovení §1789 §1790 §1791

Úplata za plnění §1792

Neúměrné zkrácení §1793 §1794 §1795

Lichva §1796 §1797

Smlouvy uzavírané adhezním způsobem §1798 §1799 §1800 §1801

Úroky §1802 §1803 §1804 §1805 §1806

Záloha §1807

Závdavek §1808 §1809

Díl 4 - Ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných se spotřebitelem

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §1810 §1811 §1812 §1813 §1814 §1815 §1816 §1817 §1818 §1819

Oddíl 2 - Uzavírání smluv distančním způsobem a závazky ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory

Pododdíl 1 - Obecná ustanoven

Sdělení před uzavřením smlouvy §1820 §1821

Obsah smlouvy §1822

Závazky ze smluv o poskytování služeb §1823

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných distančním způsobem §1824 §1825 §1826 §1827

Zvláštní ustanovení o závazcích ze smluv uzavíraných mimo obchodní prostory §1828

Odstoupení od smlouvy §1829 §1830 §1831 §1832 §1833 §1834 §1835 §1836 §1837

Neobjednané plnění §1838

Společná ustanovení §1839 §1840

Pododdíl 2 - Finanční služby §1841 §1842

Sdělení před uzavřením smlouvy §1843 §1844 §1844a §1845

Odstoupení od smlouvy §1846 §1847 §1848 §1849 §1850

Neobjednané plnění §1851

Oddíl 3 - Dočasné užívání ubytovacího zařízení a jiné rekreační služby §1852 §1853

Sdělení před uzavřením smlouvy §1854

Forma smlouvy §1855

Obsah smlouvy §1856 §1857 §1858 §1859

Jazyk smlouvy §1860

Odstoupení od smlouvy §1861 §1862 §1863 §1864 §1865

Zvláštní ustanovení §1866 §1867

Díl 5 - Společné dluhy a pohledávky

Obecné ustanovení §1868

Nedělitelné plnění §1869 §1870

Dělitelné plnění §1871

Dlužníci zavázaní společně a nerozdílně §1872 §1873 §1874 §1875 §1876

Věřitelé oprávnění společně a nerozdílně §1877 §1878

Díl 6 - Změny závazků

Oddíl 1 - Změna v osobě věřitele nebo dlužníka

Pododdíl 1 - Změna v osobě věřitele

Postoupení pohledávky §1879 §1880 §1881 §1882 §1883 §1884 §1885 §1886

Postoupení souboru pohledávek §1887

Pododdíl 2 - Změna v osobě dlužníka

Převzetí dluhu §1888 §1889 §1890 §1891

Přistoupení k dluhu §1892

Převzetí majetku §1893 §1894

Pododdíl 3 - Postoupení smlouvy §1895 §1896 §1897 §1898 §1899 §1900

Oddíl 2 - Změny v obsahu závazků §1901

Novace §1902

Narovnání §1903 §1904 §1905

Společná ustanovení §1906 §1907

Díl 7 - Zánik závazků

Oddíl 1 - Splnění

Obecná ustanovení §1908 §1909 §1910 §1911 §1912 §1913

Řádné plnění §1914 §1915 §1916 §1917 §1918 §1919 §1920 §1921 §1922 §1923 §1924 §1925

Způsob plnění §1926 §1927 §1928 §1929 §1930 §1931 §1932 §1933 §1934 §1935 §1936 §1937 §1938

Poukázka §1939 §1940 §1941 §1942 §1943 §1944 §1945

Poukázka na řad §1946

Poukázka na doručitele §1947 §1948

Kvitance §1949 §1950 §1951

Dlužní úpis §1952

Náhradní splnění §1953

Místo plnění §1954 §1955 §1956 §1957

Čas plnění §1958 §1959 §1960 §1961 §1962 §1963 §1964 §1965 §1966 §1967

Prodlení dlužníka §1968 §1969 §1970 §1971 §1972 §1973 §1974

Prodlení věřitele §1975 §1976

Společná ustanovení §1977 §1978 §1979

Fixní závazek §1980

Oddíl 2 - Jiné způsoby zániku závazků

Dohoda §1981

Započtení §1982 §1983 §1984 §1985 §1986 §1987 §1988 §1989 §1990 §1991

Odstupné §1992

Splynutí §1993 §1994

Prominutí dluhu §1995 §1996 §1997

Výpověď §1998 §1999 §2000

Odstoupení od smlouvy §2001 §2002 §2003 §2004 §2005

Následná nemožnost plnění §2006 §2007 §2008

Smrt dlužníka nebo věřitele §2009

Díl 8 - Zajištění a utvrzení dluhů

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2010 §2011

Jistota §2012 §2013 §2014 §2015 §2016 §2017

Oddíl 2 - Zajištění dluhu

Ručení §2018 §2019 §2020 §2021 §2022 §2023 §2024 §2025 §2026 §2027 §2028

Finanční záruka §2029 §2030 §2031 §2032 §2033 §2034 §2035 §2036 §2037 §2038 §2039

Zajišťovací převod práva §2040 §2041 §2042 §2043 §2044

Dohoda o srážkách ze mzdy nebo jiných příjmů §2045 §2046 §2047

Oddíl 3 - Utvrzení dluhu

Smluvní pokuta §2048 §2049 §2050 §2051 §2052

Uznání dluhu §2053 §2054

HLAVA II - ZÁVAZKY Z PRÁVNÍCH JEDNÁNÍ

Díl 1 - Převedení věci do vlastnictví jiného

Oddíl 1 - Darování

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2055 §2056 §2057 §2058 §2059 §2060 §2061

Darování podpory §2062

Darování pro případ smrti §2063 §2064 §2065

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o platnosti darování §2066 §2067

Pododdíl 3 - Odvolání daru

Odvolání daru pro nouzi §2068 §2069 §2070 §2071

Odvolání daru pro nevděk §2072 §2073 §2074 §2075

Společná ustanovení §2076 §2077 §2078

Oddíl 2 - Koupě

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2079 §2080 §2081 §2082 §2083 §2084

Pododdíl 2 - Koupě movité věci

Základní ustanovení §2085 §2086

Povinnosti prodávajícího §2087 §2088 §2089 §2090 §2091 §2092 §2093 §2094

Předmět koupě §2095 §2096 §2097 §2098

Práva z vadného plnění §2099 §2100 §2101 §2102 §2103 §2104 §2105 §2106 §2107 §2108 §2109 §2110 §2111 §2112

Záruka za jakost §2113 §2114 §2115 §2116 §2117

Povinnosti kupujícího §2118 §2119 §2120

Nebezpečí škody na věci §2121 §2122 §2123 §2124 §2125

Svépomocný prodej §2126 §2127

Pododdíl 3 - Koupě nemovité věci §2128 §2129 §2130 §2131

Pododdíl 4 - Vedlejší ujednání při kupní smlouvě

Výhrada vlastnického práva §2132 §2133 §2134

Výhrada zpětné koupě §2135 §2136 §2137 §2138

Výhrada zpětného prodeje §2139

Předkupní právo §2140 §2141 §2142 §2143 §2144 §2145 §2146 §2147 §2148 §2149

Koupě na zkoušku §2150 §2151

Výhrada lepšího kupce §2152 §2153

Cenová doložka §2154 §2155 §2156

Jiná vedlejší ujednání §2157

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o prodeji zboží v obchodě §2158 §2159 §2160

Jakost při převzetí §2161 §2162 §2163 §2164

Práva z vadného plnění §2165 §2166 §2167 §2168 §2169 §2170 §2171 §2172 §2173 §2174

Pododdíl 6 - Zvláštní ustanovení o koupi závodu §2175 §2176 §2177 §2178 §2179 §2180 §2181 §2182 §2183

Oddíl 3 - Směna

Základní ustanovení §2184 §2185 §2186 §2187 §2188

Díl 2 - Přenechání věci k užití jinému

Oddíl 1 - Výprosa

Základní ustanovení §2189 §2190 §2191 §2192

Oddíl 2 - Výpůjčka

Základní ustanovení §2193 §2194 §2195 §2196 §2197 §2198 §2199 §2200

Oddíl 3 - Nájem

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2201

Předmět nájmu §2202 §2203 §2204

Pronajímatel §2205 §2206 §2207 §2208 §2209 §2210 §2211 §2212

Nájemce §2213 §2214

Podnájem §2215 §2216

Nájemné §2217 §2218

Další práva a povinnosti stran §2219 §2220

Změna vlastnictví §2221 §2222 §2223 §2224

Skončení nájmu §2225 §2226 §2227 §2228 §2229 §2230 §2231 §2232 §2233 §2234

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení o nájmu bytu a nájmu domu

Základní ustanovení §2235 §2236 §2237 §2238

Zakázaná ujednání §2239 §2240 §2241

Odevzdání bytu §2242 §2243 §2244 §2245

Nájemné a jiné platby §2246 §2247 §2248 §2249 §2250 §2251 §2252 §2253

Jistota a smluvní pokuty §2254

Práva a povinnosti stran §2255 §2256 §2257 §2258

Úpravy a jiné změny bytu nebo domu §2259 §2260 §2261 §2262 §2263 §2264 §2265 §2266 §2267 §2268 §2269

Společný nájem §2270 §2271

Členové nájemcovy domácnosti §2272 §2273

Podnájem §2274 §2275 §2276 §2277 §2278

Následky smrti nájemce §2279 §2280 §2281 §2282 §2282a §2283 §2284

Skončení nájmu §2285 §2286 §2287 §2288 §2289 §2290 §2291 §2292 §2293 §2294 §2295 §2296

Nájem služebního bytu §2297 §2298 §2299

Nájem bytu zvláštního určení §2300 §2301

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení o nájmu prostoru sloužícího podnikání

Základní ustanovení §2302 §2303 §2304 §2305 §2306

Převod nájmu prostoru sloužícího podnikání §2307

Skončení nájmu §2308 §2309 §2310 §2311 §2312 §2313 §2314

Náhrada za převzetí zákaznické základny §2315

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení o podnikatelském pronájmu věcí movitých

Základní ustanovení §2316 §2317 §2318 §2319 §2320

Pododdíl 5 - Zvláštní ustanovení o nájmu dopravního prostředku

Základní ustanovení §2321 §2322 §2323 §2324 §2325

Pododdíl 6 - Ubytování

Základní ustanovení §2326 §2327 §2328 §2329 §2330 §2331

Oddíl 4 - Pacht

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2332 §2333 §2334 §2335 §2336 §2337 §2338 §2339 §2340 §2341

Inventář §2342 §2343 §2344

Pododdíl 2 - Zemědělský pacht

Základní ustanovení §2345 §2346 §2347 §2348

Pododdíl 3 - Pacht závodu §2349 §2350 §2351 §2352 §2353 §2354 §2355 §2356 §2357

Oddíl 5 - Licence

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2358 §2359

Výhradní nebo nevýhradní licence §2360 §2361 §2362

Podlicence §2363 §2364 §2365

Odměna §2366 §2367 §2368 §2369

Výpověď §2370

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení pro licenci k předmětům chráněným autorským zákonem

Základní ustanovení §2371 §2372 §2373 §2374

Omezení nabyvatele licence §2375 §2376

Rozmnoženina pro autora §2377

Odstoupení od smlouvy pro nečinnost nabyvatele §2378 §2379 §2380 §2381

Odstoupení od smlouvy pro změnu přesvědčení autora §2382

Zánik licence §2383

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení pro licenční smlouvu nakladatelskou

Základní ustanovení §2384 §2385 §2386

Pododdíl 4 - Zvláštní ustanovení pro práva související s právem autorským a pro právo pořizovatele databáze §2387 §2388 §2389

Oddíl 6 - Zápůjčka

Základní ustanovení §2390 §2391 §2392 §2393 §2394

Oddíl 7 - Úvěr

Základní ustanovení §2395 §2396 §2397 §2398 §2399 §2400

Díl 3 - Pracovní poměr §2401

Díl 4 - Závazky ze schovacích smluv

Oddíl 1 - Úschova

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2402 §2403 §2404 §2405 §2406 §2407 §2408

Pododdíl 2 - Úschova cenného papíru §2409

Hromadná úschova §2410 §2411 §2412

Imobilizace cenných papírů §2413 §2414

Oddíl 2 - Skladování

Základní ustanovení §2415 §2416 §2417 §2418 §2419 §2420 §2421 §2422 §2423 §2424 §2425 §2426 §2427

Svépomocný prodej §2428 §2429

Díl 5 - Závazky ze smluv příkazního typu

Oddíl 1 - Příkaz

Základní ustanovení §2430 §2431 §2432 §2433 §2434 §2435 §2436 §2437 §2438 §2439 §2440 §2441 §2442 §2443 §2444

Oddíl 2 - Zprostředkování

Základní ustanovení §2445 §2446 §2447 §2448 §2449 §2450 §2451 §2452 §2453 §2454

Oddíl 3 - Komise

Základní ustanovení §2455 §2456 §2457 §2458 §2459 §2460 §2461 §2462 §2463 §2464 §2465 §2466 §2467 §2468 §2469 §2470

Oddíl 4 - Zasílatelství

Základní ustanovení §2471 §2472 §2473 §2474 §2475 §2476 §2477 §2478 §2479 §2480 §2481 §2482

Oddíl 5 - Obchodní zastoupení

Základní ustanovení §2483 §2484

Rozhodné území §2485 §2486

Výhradní obchodní zastoupení §2487

Nevýhradní obchodní zastoupení §2488

Povinnosti obchodního zástupce §2489 §2490 §2491 §2492 §2493 §2494

Povinnosti zastoupeného §2495 §2496 §2497 §2498

Provize §2499 §2500 §2501 §2502 §2503 §2504 §2505 §2506 §2507 §2508

Trvání obchodního zastoupení §2509

Výpověď obchodního zastoupení §2510 §2511 §2512 §2513

Zvláštní odměna §2514 §2515 §2516 §2517

Konkurenční doložka §2518

Zakázaná ujednání §2519 §2520

Díl 6 - Zájezd

Základní ustanovení §2521 §2522 §2523 §2524

Potvrzení o zájezdu §2525 §2526

Hlavní náležitosti potvrzení o zájezdu §2527

Další náležitosti potvrzení o zájezdu §2528 §2529

Změna ceny zájezdu §2530 §2530a

Změna závazku ze smlouvy §2531

Postoupení smlouvy §2532

Odstoupení od smlouvy §2533 §2534 §2535 §2536 §2536a

Vady zájezdu §2537 §2538 §2539 §2540

Pomoc v nesnázích §2541

Náhrada škody §2542 §2543 §2544 §2544a

Zahraniční školní pobyt §2545 §2546 §2547

Společné ustanovení §2548 §2549 §2549a

Díl 7 - Závazky ze smluv o přepravě

Oddíl 1 - Přeprava osob a věcí

Pododdíl 1 - Přeprava osoby

Základní ustanovení §2550 §2551 §2552 §2553 §2554

Pododdíl 2 - Přeprava věci

Základní ustanovení §2555 §2556 §2557 §2558

Přerušení přepravy §2559 §2560 §2561 §2562 §2563

Přepravné §2564 §2565

Náhrada škody §2566 §2567 §2568 §2569

Svépomocný prodej §2570 §2571

Pododdíl 3 - Náložný list §2572 §2573 §2574 §2575 §2576 §2577

Pododdíl 4 - Společná ustanovení o přepravě osob a věcí §2578 §2579 §2580 §2581

Oddíl 2 - Provoz dopravního prostředku §2582 §2583 §2584 §2585

Díl 8 - Dílo

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2586 §2587 §2588

Způsob provádění díla §2589 §2590 §2591 §2592 §2593 §2594 §2595

Věci k provedení díla §2596 §2597 §2598

Vlastnické právo k předmětu díla §2599 §2600 §2601 §2602 §2603

Provedení díla §2604 §2605 §2606 §2607 §2608

Svépomocný prodej §2609

Cena za dílo §2610 §2611 §2612 §2613 §2614

Vady díla §2615 §2616 §2617 §2618 §2619

Oddíl 2 - Určení ceny podle rozpočtu §2620 §2621 §2622

Oddíl 3 - Stavba jako předmět díla §2623

Nebezpečí škody §2624

Právo na vyúčtování §2625

Kontrola provádění díla §2626

Skryté překážky §2627

Převzetí stavby §2628

Vady stavby §2629 §2630

Oddíl 4 - Dílo s nehmotným výsledkem §2631 §2632 §2633 §2634 §2635

Díl 9 - Péče o zdraví

Základní ustanovení §2636 §2637

Poučení §2638 §2639 §2640 §2641

Práva a povinnosti stran §2642 §2643 §2644 §2645 §2646

Záznamy o péči o zdraví §2647 §2648 §2649 §2650 §2651

Díl 10 - Kontrolní činnost

Základní ustanovení §2652 §2653 §2654 §2655 §2656 §2657 §2658 §2659 §2660 §2661

Díl 11 - Závazky ze smlouvy o účtu, jednorázovém vkladu, akreditivu a inkasu

Oddíl 1 - Účet

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2662 §2663 §2664 §2665 §2666 §2667 §2668

Pododdíl 2 - Platební účet §2669

Pododdíl 3 - Jiný než platební účet §2670 §2671 §2672 §2673 §2674 §2675

Pododdíl 4 - Vkladní knížka §2676 §2677 §2678 §2679

Oddíl 2 - Jednorázový vklad §2680

Vkladní list §2681

Oddíl 3 - Akreditiv

Základní ustanovení §2682 §2683 §2684 §2685 §2686

Potvrzený akreditiv §2687 §2688 §2689

Dokumentární akreditiv §2690 §2691 §2692

Jiné akreditivy §2693

Oddíl 4 - Inkaso

Základní ustanovení §2694 §2695 §2696 §2697 §2698

Dokumentární inkaso §2699 §2700

Díl 12 - Závazky ze zaopatřovacích smluv

Oddíl 1 - Důchod

Základní ustanovení §2701 §2702 §2703 §2704 §2705 §2706

Oddíl 2 - Výměnek

Základní ustanovení §2707 §2708 §2709 §2710 §2711 §2712 §2713 §2714 §2715

Díl 13 - Společnost

Oddíl 1 - Obecná ustanovení

Základní ustanovení §2716 §2717 §2718 §2719 §2720

Oddíl 2 - Práva a povinnosti společníků navzájem §2721 §2722 §2723 §2724 §2725 §2726 §2727 §2728 §2729

Oddíl 3 - Správa společnosti §2730 §2731 §2732 §2733 §2734 §2735

Oddíl 4 - Práva a povinnosti společníků k třetím osobám §2736 §2737 §2738

Oddíl 5 - Zánik členství §2739 §2740 §2741 §2742 §2743

Oddíl 6 - Zánik společnosti §2744 §2745 §2746

Díl 14 - Tichá společnost

Základní ustanovení §2747 §2748 §2749 §2750

Podíl tichého společníka na zisku nebo ztrátě §2751 §2752 §2753

Zánik tiché společnosti §2754 §2755

Díl 15 - Závazky z odvážných smluv

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2756 §2757

Oddíl 2 - Pojištění

Pododdíl 1 - Základní ustanovení §2758 §2759 §2760

Pojistný zájem §2761 §2762 §2763 §2764 §2765

Pojištěný §2766

Pojištění cizího pojistného nebezpečí §2767 §2768

Rovné zacházení §2769

Oprávněná osoba §2770 §2771 §2772 §2773

Pojistné podmínky §2774

Pojistka §2775 §2776 §2777 §2778

Povinné pojištění §2779 §2780 §2781

Pojistné §2782 §2783 §2784 §2785 §2786 §2787

Povinnost k pravdivým sdělením §2788 §2789

Změna pojistného rizika §2790 §2791 §2792 §2793 §2794 §2795

Šetření pojistné události §2796 §2797 §2798 §2799

Následky porušení povinností §2800

Přerušení pojištění §2801

Zánik pojištění §2802 §2803 §2804 §2805 §2806 §2807 §2808 §2810

Pododdíl 2 - Škodové pojištění

Rozsah §2811

Změna vlastnictví pojištěného majetku §2812

Hranice pojistného plnění §2813 §2814 §2815

Množné pojištění §2816

Soupojištění §2817

Vícenásobné pojištění §2818

Zachraňovací náklady §2819

Přechod práva na pojistitele §2820

Pododdíl 3 - Obnosové pojištění §2821 §2822 §2823

Pododdíl 4 - Obecná ustanovení o pojištění osob §2824 §2825 §2826

Skupinové pojištění §2827 §2828 §2829 §2830 §2831 §2832

Pododdíl 5 - Životní pojištění §2833 §2834 §2835 §2836

Výluka z pojištění §2837

Snížení pojistné částky, snížení ročního důchodu a zkrácení pojistné doby §2838 §2839 §2840 §2841

Odkupné §2842 §2843

Pododdíl 6 - Úrazové pojištění §2844 §2845 §2846

Pododdíl 7 - Pojištění pro případ nemoci §2847 §2848

Pododdíl 8 - Pojištění majetku §2849 §2850 §2851 §2852

Přepojištění §2853

Podpojištění §2854

Zvláštní ustanovení §2855

Pododdíl 9 - Pojištění právní ochrany §2856 §2857 §2858 §2859 §2860

Pododdíl 10 - Pojištění odpovědnosti §2861 §2862 §2863 §2864 §2865 §2866 §2867

Pododdíl 11 - Pojištění úvěru nebo záruky §2868 §2869 §2870

Pododdíl 12 - Pojištění finančních ztrát §2871

Pojištění velkého pojistného rizika §2872

Oddíl 3 - Sázka, hra a los

Pododdíl 1 - Sázka

Základní ustanovení §2873 §2874 §2875 §2876 §2877 §2878 §2879 §2880

Pododdíl 2 - Hra §2881

Pododdíl 3 - Los §2882

Pododdíl 4 - Společné ustanovení §2883

Díl 16 - Závazky z právního jednání jedné osoby

Oddíl 1 - Veřejný příslib

Pododdíl 1 - Příslib odměny §2884 §2885 §2886

Pododdíl 2 - Vypsání ceny §2887 §2888 §2889

Oddíl 2 - Slib odškodnění §2890 §2891 §2892 §2893

HLAVA III - ZÁVAZKY Z DELIKTŮ

Díl 1 - Náhrada majetkové a nemajetkové újmy

Oddíl 1 - Základní ustanovení §2894 §2895 §2896 §2897 §2898 §2899

Prevence §2900 §2901 §2902 §2903

Náhoda §2904

Nutná obrana §2905

Krajní nouze §2906 §2907 §2908

Oddíl 2 - Povinnost nahradit škodu

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení

Porušení dobrých mravů §2909

Porušení zákona §2910

Domněnka nedbalosti §2911 §2912

Porušení smluvní povinnosti §2913 §2914

Škoda způsobená několika osobami §2915 §2916 §2917 §2918 §2919

Pododdíl 2 - Zvláštní ustanovení

Škoda způsobená tím, kdo nemůže posoudit následky svého jednání §2920 §2921 §2922

Škoda způsobená osobou s nebezpečnými vlastnostmi §2923

Škoda z provozní činnosti §2924

Škoda způsobená provozem zvlášť nebezpečným §2925

Škoda na nemovité věci §2926

Škoda z provozu dopravních prostředků §2927 §2928 §2929 §2930 §2931 §2932

Škoda způsobená zvířetem §2933 §2934 §2935

Škoda způsobená věcí §2936 §2937 §2938

Škoda způsobená vadou výrobku §2939 §2940 §2941 §2942 §2943

Škoda na převzaté věci §2944

Škoda na odložené věci §2945

Škoda na vnesené věci §2946 §2947 §2948 §2949

Škoda způsobená informací nebo radou §2950

Oddíl 3 - Způsob a rozsah náhrady

Pododdíl 1 - Obecná ustanovení §2951 §2952

Snížení náhrady §2953 §2954 §2955

Pododdíl 2 - Náhrada při újmě na přirozených právech člověka

Obecná ustanovení §2956 §2957

Náhrady při ublížení na zdraví a při usmrcení §2958 §2959

Náklady spojené s péčí o zdraví §2960

Náklady pohřbu §2961

Peněžité dávky §2962 §2963 §2964 §2965 §2966 §2967

Odbytné §2968

Pododdíl 3 - Zvláštní ustanovení

Náhrada při poškození věci §2969

Náhrada při poranění zvířete §2970

Náhrada nemajetkové újmy §2971

Díl 2 - Zneužití a omezení soutěže

Oddíl 1 - Obecná ustanovení §2972 §2973 §2974

Zakázaná konkurenční doložka §2975

Oddíl 2 - Nekalá soutěž

Základní ustanovení §2976

Klamavá reklama §2977

Klamavé označení zboží nebo služby §2978

Společné ustanovení o klamavé reklamě a klamavém označení zboží nebo služby §2979

Srovnávací reklama §2980

Vyvolání nebezpečí záměny §2981

Parazitování na pověsti §2982

Podplácení §2983

Zlehčování §2984

Porušení obchodního tajemství §2985

Dotěrné obtěžování §2986

Ohrožení zdraví nebo životního prostředí §2987

Ochrana proti nekalé soutěži §2988 §2989

Ochrana proti omezování soutěže §2990

HLAVA IV - ZÁVAZKY Z JINÝCH PRÁVNÍCH DŮVODŮ

Díl 1 - Bezdůvodné obohacení §2991 §2992 §2993 §2994 §2995 §2996 §2997 §2998 §2999 §3000 §3001 §3002 §3003 §3004 §3005

Díl 2 - Nepřikázané jednatelství a upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Oddíl 1 - Nepřikázané jednatelství

Základní ustanovení §3006

Odvracení škody §3007

Záchrana cizí věci §3008

Jednání k užitku jiné osoby §3009

Společná ustanovení §3010 §3011

Oddíl 2 - Upotřebení cizí věci k prospěchu jiného

Základní ustanovení §3012 §3013 §3014

ČÁST PÁTÁ - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ, PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

HLAVA I - USTANOVENÍ SPOLEČNÁ §3015 §3016 §3017 §3018 §3019 §3020 §3021 §3022 §3023 §3024 §3025 §3026 §3027

HLAVA II - USTANOVENÍ PŘECHODNÁ A ZÁVĚREČNÁ

Díl 1 - Přechodná ustanovení

Oddíl 1 - Všeobecná ustanovení §3028 §3029 §3030 §3031 §3032 §3033 §3034 §3035

Oddíl 2 - Lhůty a doby §3036 §3037

Oddíl 3 - Majetkové právo manželské §3038 §3039 §3040

Oddíl 4 - Právnické osoby §3041 §3042 §3043 §3044 §3045 §3046 §3047 §3048 §3049 §3050 §3051 §3052 §3053

Oddíl 5 - Věcná práva

Pozemky a stavby §3054 §3055 §3056 §3057 §3058 §3059 §3060 §3061

Spoluvlastnictví §3062 §3063

Katastr nemovitostí §3064 §3065

Mimořádné vydržení §3066

Opuštění nemovité věci §3067 §3068

Oddíl 6 - Dědické právo §3069 §3070 §3071 §3072

Oddíl 7 - Závazková práva §3073 §3074 §3075 §3076 §3077 §3078 §3079

Díl 2 - Závěrečná ustanovení §3080

Účinnost §3081

č. 460/2016 Sb. - Čl. II

č. 163/2020 Sb. - Čl. II

č. 192/2021 Sb. - Čl. II

nález Ústavního soudu č. 112/2022 Sb.

INFORMACE

89

XXXXX

xx xxx 3. xxxxx 2012

xxxxxxxx xxxxxxx
&xxxx;

Xxxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxx zákoně Xxxxx xxxxxxxxx:

XXXX XXXXX

XXXXXX XXXX

XXXXX X

XXXXXXX ÚPRAVY A XXXX XXXXXXXX XXXXXX

Xxx 1

Xxxxxxxx právo

§1

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx řádu xxxxxxxxxx xxxxxxxx práva a xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxx souhrnu xxxxxxxx právo. Uplatňování xxxxxxxxxx práva je xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Nezakazuje-li xx zákon xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxx od xxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxxx xx xxxxxxx osobnosti.

§2

(1) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxx x Listinou základních práv a svobod x ústavním xxxxxxxx xxxxx, xx xxxxxxxx, xx nichž xxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx x x trvalým xxxxxxxx k xxxxxxxx, xxxxx se xxx xxxxxx. Rozejde-li se xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx jeho xxxx x xxxxx xxxxxxxx, xxxx mu xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx přikládat xxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxx x vlastního xxxxxx slov v xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x z jasného xxxxxx zákonodárce; xxxxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxx slov xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx jeho xxxxxx.

(3) Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx být x xxxxxxx x dobrými xxxxx x xxxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx urážející xxxxxxxx lidské cítění.

§3

(1) Xxxxxxxx právo xxxxxx důstojnost x xxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx právo xxxx se x xxxxxxx štěstí a xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxx spočívá xxxxxxx xx zásadách, že

a) xxxxx xx xxxxx xx ochranu xxxxx xxxxxx x zdraví, xxxxx i xxxxxxx, xxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxx, rodičovství x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxx nesmí xxx xxxxxxxxxx věku, rozumu xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx; xxxxx xxxx také xxxxx xxxxxxxxxx těžit z xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx,

x) daný xxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx právo xx xxxxxxxx zákonem x xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx x zaniká, a

f) xxxxxx nelze xxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxx.

(3) Soukromé xxxxx xxxxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx spravedlnosti x xxxxx.

§4

(1) Má xx xx xx, že xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxx s xxxxxx xxxx a xxxxxxxxxx x že xx xxxxx xx xx může x xxxxxxx styku xxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxx xxxxxx následek xxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxx, xx xx xx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx případu xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx jí xxxxxx xxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx určitý následek x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§5

(1) Xxx se xxxxxxx xxxx ve xxxxx s xxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx výkonu jako xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx stavu, xxxx xxx najevo, že xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx x jeho povoláním xxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxx této xxxxxxx péče, jde xx x xxxx xxxx.

(2) Proti vůli xxxxxxx strany nelze xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx právního xxxxxxx xxx proto, že xxxxxx xxx, xxx xxxx xx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx komu xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§6

(1) Xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx styku xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xxxxx xxxxx xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx, který xxxxxxx xxxx nad xxxxxx xx xxxxxxxx.

§7

Xx se xx xx, xx ten, xxx jednal xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx x x xxxxx xxxx.

§8

Zjevné zneužití xxxxx xxxxxxxx právní xxxxxxx.

Xxx 2

Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx práva

§9

(1) Občanský xxxxxxx xxxxxxxx osobní xxxx xxxx.

(2) Soukromá xxxxx x povinnosti xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xx řídí xxxxxxxxx zákoníkem x xxx rozsahu, x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxx právní xxxxxxxx. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx, dovolává-li xx xxxx zákon.

§10

(1) Xxxxx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx ustanovení, xxxxxxx xx podle xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxx x účelu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nejbližšího.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xx právní xxxxxx podle principů xxxxxxxxxxxxx a xxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxx zákon, xxx, xxx se dospělo xx xxxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx života x x xxxxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx i ustálené xxxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

§11

Xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx, změně a xxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx zákona xx xxxxxxx xxxxxxxxx x xx xxxxx, xxxxx x zánik jiných xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxx.

Xxx 3

Xxxxxxx soukromých xxxx

§12

Xxxxx, xxx se xxxx ve xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx ochrany x orgánu xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx (xxxx xxx "xxxxx xxxxxxx xxxx"). Xxxx-xx v xxxxxx xxxxxxxxx něco xxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx veřejné moci xxxx.

§13

Xxxxx, kdo se xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx rozhodnut xxxxxxx jako jiný xxxxxx případ, který xxx xxx rozhodnut x který xx x xxxx právním xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx; byl-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xx xxxxx, xxx xx xxxxxx xxxxxx ochrany, právo xx xxxxxxxxxxx vysvětlení xxxxxx xxxx xxxxxxxx.

§14

Xxxxxxxx

(1) Xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx sám, xx-xx xxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx zřejmé, xx by xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxx-xx neoprávněný xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, může jej xxxxx, xxx xx xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xx osobě x jeho xxxxxxxxx xxxx jevit vzhledem x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx. Směřuje-li xxxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx xxxxx, které xx xxxx xxxxx xxxxxxx, musí xx xxx, xxx k xx přikročil, xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx moci.

XXXXX XX

XXXXX

Xxx 1

Všeobecná xxxxxxxxxx

§15

(1) Xxxxxx xxxxxxxx xx způsobilost xxx x mezích právního xxxx xxxxx a xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx k xxxxxxxxxxx (xxxxxx jednat).

§16

Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx ani xxxxxx; xxxxx-xx tak, xxxxxxxxxx se x xxxx.

§17

(1) Xxxxx xxxx xxx x xxxxxxxxx xxx osoba. Xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxx a xxx xxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx vymáhat.

(2) Xxxxx-xx někdo xxxxx xxxx xxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§18

Osoba xx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx.

§19

(1) Xxxxx člověk xx xxxxxxx, xxx xxxxxxxx rozumem a xxxxx xxxxxxxxxx přirozená xxxxx, x tudíž xx xxxxxxxx xx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx xxx xxxx uplatňování xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx práva xxxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx nelze xxxxxx x xxxxx xx xxxx xxxxx; xxxxx-xx xx tak, nepřihlíží xx x xxxx. Xxxxxxxxxx se xxx x omezení těchto xxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx.

§20

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx útvar, x kterém xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxx osobnost, xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. Právnická xxxxx xxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxxxx mít xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxxx podléhají xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx; ustanovení xxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx.

§21

Xxxx se x xxxxxxx xxxxxxxxxx práva xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx. Jiný právní xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx právně xxxxx.

§22

(1) Xxxxx xxxxxx xx příbuzný x xxxx xxxxx, sourozenec x manžel xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (dále xxx "xxxxxxx"); jiné xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xx osoby xxxx navzájem xxxxxx, xxxxx xx újmu, xxxxxx utrpěla jedna x xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx. Xx xx za xx, xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx i osoby xxxxxxxxxx nebo xxxxx, xxxxx spolu xxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxx x ochraně xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx omezení pro xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx zatížení xxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx mezi xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx tyto xxxxxxxx a omezení x xxx xxxxxxx xxxxxx jednání mezi xxxxxxxxxx osobou x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx tím, xxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx ovlivňuje xxxx xxxx xxxx nebo xx xxxxxxx dohody xx xxxx skutečnosti.

Díl 2

Xxxxxxx xxxxx

Xxxxx 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§23

Xxxxxx xx xxxxxx osobnost xx xxxxxxxx až xx xxxxx.

§24

Xxxxx xxxxxx odpovídá xx xxx xxxxxxx, xx-xx x to xxxxxxxx xx a xxxxxxxxx. Kdo se xxxxxxx vinou přivede xx stavu, x xxxx xx xxxxx xx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx nebyl, odpovídá xx xxxxxxx x xxxxx stavu učiněná.

§25

Xx xxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx xx již xxxxxxxx, xxxxx xx vyhovuje xxxx xxxxxx. Má xx xx to, xx xx xxxx xxxxxxxx xxxx. Xxxxxxxx-xx xx však xxxx, xxxxx xx xx xx, xxxx by xxxxx xxxxxx.

§26

Xxxxx smrti

(1) Xxxx xxxxxxx xx prokazuje xxxxxxxx listinou xxxxxxxxxx xx prohlédnutí xxxx xxxxxxx stanoveným způsobem.

(2) Xxxxx-xx tělo xxxxxxx xxxxxxxxxxx stanoveným xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx i xxx xxxxxx soud, xxxxx xxx člověk účasten xxxxxx události, že xx xxxx smrt xxxxxxxx k okolnostem xxxx xxxx xxxxx. X rozhodnutí xxxx xxxx den, xxxxx xxxxx xx den xxxxx.

§27

Xxxxxx-xx xxxxxx následek xx xxxxxxxxxxx, že xxxxxx xxxxxx přežil xxxxxx člověka, a xxxx-xx jisto, který x nich zemřel xxxx xxxxx, xx xx xx xx, xx všichni zemřeli xxxxxxxx.

§28

(1) Není-li známo, xxx xxxxxx xxxxxx, xx xx xx xx, že xx xxx xxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Za xxxxx, xxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxx, xxxxx to, xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§29

Xxxxx pohlaví

(1) Změna xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx znemožnění reprodukční xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xx xx za xx, xx xxxx změny xxxxxxx je xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx zdravotních xxxxxx.

(2) Změna xxxxxxx xxxx xxxx xx xxxxxx xxxx člověka, xxx xx xxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx. X povinnostech x právech muže x ženy, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx dítěti x x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x právech x době xx xxxxxx manželství platí xxxxxxx ustanovení x xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx ke xxxxxxxxxx dítěti a x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx; xxxx rozhodne, x xx x xxx návrhu, xxx xxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx o xxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§30

Xxxxxxxxx

(1) Xxxx svéprávným xx xxxxxx stává xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx se xxxxxx dovršením xxxxxxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxx xxxxxxxxxxxx nabývá xxxxxxxxx svéprávnosti, nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxxx xxxxxx uzavřením xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ani xxxxxxx manželství, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§31

Xx xx xx xx, že každý xxxxxxxxx, xxxxx nenabyl xxxx svéprávnosti, xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx co do xxxxxx přiměřeným xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx.

§32

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx plné svéprávnosti, xx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k určitému xxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, je xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx sám xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxxx může xxx následně omezen x xxxx xxxx.

(2) Xx-xx zákonných zástupců xxxx, xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxxx třetí xxxxx xxxx alespoň jeden x xxxx; xx xxxxxxx, pokud xxxxx xxxxx xxxxxx, že xx zástupci odporují.

§33

(1) Xxxxx-xx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, který xxxxxxx plné svéprávnosti, xxxxxxx x samostatnému xxxxxxxxxxx obchodního závodu xxxx x xxxx xxxxxxx výdělečné xxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxxx x jednáním, xxx jsou x xxxxx činností spojena. X xxxxxxxxx xxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx určitého xxxx, xx-xx xxxxxxxxx xxx xxxxx určité xxxxxxxxx xxxxxxxx jiným xxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx soudu.

§34

Xxxxxxx xxxxx nezletilých xxxxxxxx než xxxxxxx xxx nebo xxxxxxxxxxx, xxxxx neukončili xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx. Tito xxxxxxxxx xxxxx vykonávat xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx sportovní činnost xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem.

§35

Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx závislé xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xxxx xxx xxxxxxx xx práce xxxxx xxx xxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx, kdy xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx docházku.

§36

(1) Xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx svéprávnosti, xxxx xxxxx, bez xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx samostatně v xxxx xxxxxxxxxxxxx, x xxxx by x xxxx zákonný xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(2) X když xx xxxxxxxxx, který nenabyl xxxx svéprávnosti, způsobilý xxxxxx v určité xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, lze xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nastanou xx souhlasem xxxxxxxxx xxxxxxxx nezletilého xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxx; to xxxxxxx xxx právní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx jednání podle §33.

§37

Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx, xxxxx není xxxx svéprávný, xxx xx soud přiznal xxxxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xx živit x xxxxxxxx si xxx xxxxxxxxxxx a xxxxx x návrhem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. X ostatních xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx i xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx nezletilý x xxxxxxx souhlasí.

Oddíl 2

Xxxxxxxx opatření xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx jednat

Předběžné xxxxxxxxxx

§38

X xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx člověk projevit xxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx spravovány xxxxxxx xxxxxxxx, nebo xxx je xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx xxx se určitá xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.

§39

(1) Nemá-li xxxxxxxxxx xxxxx veřejné listiny, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxx listinou xxxxxxxxx xxxxx x potvrzenou xxxxx xxxxxx; svědek x xxxx uvede x potvrzení xxxxx, xxxxx xxxxx xx xxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x jeho xxxxxx xxxxxx zájem x xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxx nebo xxxxxxx jazyka, x xxxx je prohlášení xxxxxxx. Svědci xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxx potvrdit xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx x obsah xxxx xxxxxxxxxx.

(3) Je-li obsahem xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxx xx xx xxxx xxxxxxxxxxxx, ten, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx x xxx, kdo prohlášení xxxxxxx, kdo xx xxxxxxx za opatrovníka x kdo veřejnou xxxxxxx xxxxxx, do xxxxxxxxxxx xxxxxxx vedeného xxxxx jiného xxxxxx.

§40

(1) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxx, xxxxx neumí xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx, musí xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Nevidomý, xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxx psát, xxxx svědky potvrdí, xx xxxxxxx obsahuje xxxx xxxxxx xxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xx smyslovým xxxxxxxxxx, xxxxx nemůže xxxx xxxx psát, musí xx xxx xxxxx xxxxxxx tlumočen xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, x xx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx nepsal; xxxxxxx xxxxxx musí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxx prohlášení xxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxx zvoleným xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, že listina xxxxxxxx jeho xxxxxx xxxx.

§41

(1) X výslovnému xxxxxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx formě xxxxxxxxxx x §39 xxxx. 1.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx, xxx xx xxxxxx, xx xx xxxxxx odvolání.

§42

Xxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx než xxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xx-xx účinnost xxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§43

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxxx tak xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx, xxxxx prohlášení učinil, xx xx xx xxxxxxxx okolností neučinil xxxx by xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxx, soud xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xx jinak xxxxxxx, xxxxx prohlášení xxxxxx, hrozila závažná xxxx. Xxxx vydáním xxxxxxxxxx xxxx vyvine xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx názor člověka, x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x to x za xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dorozumívání, xxxxx xx xxxxxx xxxxx.

§44

Xx-xx prohlášení xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx x xxx xxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx x vůli xxxx, xxx xx xxxxxx.

Xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx

§45

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx x xxx duševní xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx, xxxx xx x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx; xxxxxxxx xxxx xxx x xxxx.

§46

(1) Xxxxxxxx o xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xx xxxx x jeho xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx jednáních, xx mu zajistí xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xx xx bude xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Smlouva xxxxxx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxx. Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx x písemné xxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxxxx projevily xxxx xxxxxxx smlouvu xxxx xxxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§47

(1) Podpůrce nesmí xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, ani xx xx xxxx xxxxxxxxxxxxx bezdůvodně obohatit.

(2) Xxxxxxxx postupuje xxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx podporovaného. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxx, xxxx podpůrce xxxxxxxx xxxx podpis x xxxxxxxx své xxxxxx, xxxxxxxxx x x xxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx podporovanému xxxxxxx; xxxxxxxx má i xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx podporovaného.

§48

Na návrh xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx odvolá; xxxx xx xxxxxx i x xxxxxxx, že xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xx x bez xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx

§49

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx porucha xxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx partner, xxxx osoba, která xx xxxxxxxxxxx žila xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx roky.

(2) Xxxxxxxx dá xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx bude zastupovat, x srozumitelně xx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxx. Odmítne-li xx xxxxxx, který xx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx schopnost xxxxxxxx xxxxx.

§50

Xx xxxxxx xxxxxxxxxx xx vyžaduje xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx soud xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, aby xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, x xx i xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx dorozumívání, který xx xxxxxxxxxx zvolí.

§51

Xxxxxxxx dbá x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx x naplňování jeho xxxx x x xx, aby způsob xxxx xxxxxx xxxxx x rozporu x xxxx schopnostmi x xxx, xxxxx-xx tomu xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx x zvláštním xxxxxxxxxx x přáním xxxxxxxxxxxx.

§52

(1) Zastoupení se xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx poměrům xxxxxxxxxxxx. Zástupce xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k zásahu xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx následky.

(2) Xxxxxxxx xxxx nakládat x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, jak to xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx; x peněžními xxxxxxxxxx na xxxx xxxxxxxxxxxx xxxx může xxxxxxxx xxx x xxxxxxx nepřesahujícím xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

§53

Xx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx z xxxx. Xxxxx-xx xxxx xxxx další xxxxx xxxx zástupců xxxxxxxx x odporují-li si, xxxxxxxxxx xx k xxxxxxx xxxxxxx x xxxx.

§54

(1) Zastoupení zaniká, xxxxx xx xxx xxxxxxxx vzdá nebo xxxxx xxxxxxxxxx odmítne, xxx xx zástupce xxxx xxxxxxxxxx; x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přání. Zastoupení xxxxxx zaniká, pokud xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx x nápomoci xxx rozhodování, xxxxxxx xxxxxxxxxx účinností smlouvy x xxxxxxx, x xxxxx je xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx

§55

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx jen x xxxxx xxxxxxx, xxxxx xx to týká, xx xxxx xxxxxxxxx x x xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx x jeho xxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxx musí xxx xxxxxxxx xxxxx x úvahu xxxxxx x stupeň xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se x vlastní xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxx xxxxx, xxxxxxx-xx by xx xxxxx xxxxxxx xxxx x nepostačí-li xxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§56

(1) Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxx xxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxxxx úsilí, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, x xx x xx použití xxxxxxxx způsobu xxxxxxxxxxxx, xxxxx si xxxxxx xxxxx.

§57

(1) Xxxx xxxx xxxxxx svéprávnost xxxxxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxxx není xxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, a xxxxxx xxxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx obtíže xxxxxxxxxxx xx, xxxx xx samo o xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§58

Xxxx xxxx x xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx osobě xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxx, xx-xx xx xxxxx, aby se xxxxxxxxx závažné xxxx.

§59

(1) Soud může xxxxxxxxxxx omezit x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx určitou xxxx, nejdéle xxxx xx tři xxxx. Xx-xx zjevné, xx xx stav člověka x xxxx době xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxx delší, nejdéle xxxx na xxx xxx.

(2) Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxx-xx xx xxxx x xxxx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx účinky původního xxxxxxxxxx až do xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxx jeden xxx.

§60

Xxxxx-xx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx rozhodnutí xxxxxxxxxxx xxxxx nebo xxxxx, x xx x xxx návrhu.

§61

Xxxxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; pokud xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxx její xxxxxxxxxx. Xx-xx tato osoba xxxxxxxxx k xxxxxxxxxxxxx, xxxx xx s xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

§62

X xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx opatrovance, k xxxx xxxxxxx i x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx blízkých, sledují-li xxxx prospěch, x xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx nedůvěru xxxxxxxxxxx k opatrovníkovi.

§63

Opatrovníkem xxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx xxxxx jsou x rozporu xx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx mu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx.

§64

Xxxxxxxxxx o omezení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx člověka xxxxx xxxxxxxxxx právně xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§65

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx bez opatrovníka, xxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, xxx xxxxxx-xx xx xxxx. Xxxxxxx-xx xxxx x nápravě xxx xxxxx rozsahu xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx bez xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx se opatrovancovo xxxxxxx xx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx x x případě, xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxx, xx xxxxx svéprávnosti.

Xxxxx 3

Xxxxxxxxxxx

§66

(1) Xx xxxxxxxxxxx může xxxx xxxxxxxxx svéprávného xxxxxxx, xxxxx opustil xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx a xxxx x něm xxxxx, kde xx xxxxxxx. Xxxx xxxxx x rozhodnutí den, xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx se xxxx stát xx xxxxx xxxxx, která xx xxx xx xxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxx xxxx jiné xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx, xx xxx xx xxxxx člověk xxxxx.

§67

(1) Při posuzování xxxxxxx, x xxxx xx jinak xxxxxxxx xxxxxxx souhlasu, přivolení, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx konání xxxxx xxxxxxxxxx xx nezvěstnou, xx x xxxx xxxxxxxxxxx nepřihlíží; to xxxx neplatí, jedná-li xx o xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx x s xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx.

(2) Xx právní xxxxxxx, x xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xx opustil xxx xxxxxxxx, avšak xxxxx, xxx xxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, se xxxxx xxxx xx jednání xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx vydání rozhodnutí, xxxx byl prohlášen xx xxxxxxxxxxx.

§68

Navrátí-li se xxxxxx xxxxxxxxxx za nezvěstného xxxx xxxxxxx-xx správce xxxxx jmění, pozbývá xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx. Prohlášení xxxxxxx xxxxxx x dnem, xxxxx platí za xxx smrti nezvěstného.

§69

Xxx byl xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx právního jednání xxxxxxxxx xx jeho xxxxxxxxxxxxx, x němuž xxxxx xx účinků xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxx xx, že xx xxx xxxx xxxxxx xxxx vůle nevyžadoval.

§70

Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx tím xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxx ustaveného xxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxx jednat v xxxxx nezvěstného, xxx xxxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxx nemůže.

Xxxxx 4

Xxxxxxxx xxxxx

§71

(1) Xx návrh xxxxx, xxxxx na xxx xx xxxxxx zájem, xxxxxxxx soud xx xxxxxxx člověka, x xxxx lze mít xxxxxxx za xx, xx zemřel, x xxxx xxx, který xx pokládá za xxx jeho smrti.

(2) Xx člověka, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xx xxxxx, xxxx by xxxxxx. Xxxxxxxxxxx manžela xx xxxxxxx zaniká xxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxx za den xxxx xxxxx; xxxxx xxxxx o xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§72

Byl-li člověk xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxx, xxxxxx jeho xxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx na xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx xx xxxxxx xxxxx, x xxxx den, xxxxx xxxxxxxxx zřejmě nepřežil. Xx xx xx xx, xx xxxxx xxx xx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx.

§73

Člověka, xxxxx xxx xxxxxxxxx xx nezvěstného, xxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx po xxxxxxxx xxxx let xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxx, x xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx, x níž xxx xxxxxx, xx xxxxxxxxx xx dosud xxxxxx. V xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx §74 xxxx 75.

§74

(1) Xxxxxxx, který xx xxxx xxxxxxxxx xxx, že xxxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxx xxxxxx x xxxx x xxx xxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxx xx konce xxxx, x němž xx objevila poslední xxxxxx, x xxx xxx usuzovat, xx xxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx, xxxxx xx xxxx nezvěstným před xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx, nelze prohlásit xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx roku, v xxxx uplyne xxxxxx xxx let xx xxxx xxxxxxxx.

§75

Xxxxxxx, xxxxx se xxxx xxxxxxxxxx jako xxxxxxxx události, při xxx xxx x xxxxxxxx života větší xxxxx osob, lze xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xx uplynutí xxx let xx xxxxx xxxx, v xxxx xx objevila xxxxxxxx xxxxxx, x xxx xxx xxxxxxxx, xx byl v xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx naživu.

§76

(1) Xxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx za mrtvého, xxxxxxxxxx xx xxxxx, xx zemřel xxxxx xxxx později, xxxxx xx xx ještě xxxxxx. Zjistí-li xx, xx xx xxxxxx, x prohlášení xx xxxxxxx xx nepřihlíží; xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se však xxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx 1 xxxxxxx.

Xxxxx 5

Jméno x xxxxxxxx člověka

Jméno xxxxxxx x xxxx xxxxxxx

§77

(1) Xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx jména x rodné xxxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx má xxxxx xxxxxx xxx jméno x právním styku, xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxx svého xxxxx a xx xxxx x xxxx.

(2) Xxxxxx, xxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx a xxxx x toho xxxxxxxxx.

§78

(1) Xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx zpochybněním xxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx může xxxxxxx, xxx xxxx od xxxxxxxxxxxxx zásahu upuštěno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxx xx-xx nezvěstný, xxxxxxxxxxx xx xxxxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxx svého jména xxx, xxxx je xxxxxxxx jeho manžel, xxxxxxx, xxxxxx nebo xxxxxxx, xxxxxx dotčený, xx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxx, xx xx xx nepřeje.

(3) Xxxx-xx xx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx pro xx xxxxx spočívající x xxxxxxxxx zájmu xx xxxxxxx xxxxxx, může xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx osoba dotčenému xxxxxx, byť xx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

§79

Xxxxxxxxx

(1) Člověk xxxx xxx určitý xxxx xxx xxxxxxxx xxxx x xxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxx, kdo xxxxxx, a xxxxxx-xx xxxxx xxxxxx mít xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xxxxxxxxx xx xxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§80

Xxxxxxxx

(1) Xxxxxx xx xxxxxxxx x místě, xxx xx zdržuje x xxxxxxx žít xxx x výhradou xxxxx xxxxxxxxx trvale; xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx-xx xxxxxx jako xxx xxxxxxxx jiné místo xxx své xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxxxxx i xxxx skutečného bydliště. Xxxxx tomu, kdo xx x xxxxx xxxx dovolá xxxxxxxxx xxxxx, nemůže xxxxxx xxxxxxx, xx má xxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx za xx xxxxx, xxx xxxx. Nelze-li xxxxxx xxxxx zjistit, xxxxx xxx-xx je xxxxxxx xxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxx, považuje xx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxx má xxxxxxx, popřípadě xxxxx, xxx měl xxxxxxxx xxxxxxxxx.

Oddíl 6

Osobnost člověka

Pododdíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§81

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx jeho xxxxxxxxxxx xxxx. Xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx člověka xxx podle xxxxx.

(2) Xxxxxxx požívají xxxxxxx xxxxx a důstojnost xxxxxxx, xxxx xxxxxx x xxxxx žít x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx, xxxx, xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx osobní xxxxxx.

§82

(1) Xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xx toho, aby xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx upuštěno xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Xx xxxxx člověka se xxxx ochrany xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx kterákoli x xxxx jemu xxxxxxxx.

§83

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx x právnické xxxxx, xxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx právnická xxxxx; xx xxxx xxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxx x x xxxx souhlasem. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx projevit xxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxx xxx neschopnost xxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x aby xxxx xxxxxxxxxx jeho xxxxxxxx.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx x xxxxxxxx

§84

Xxxxxxxx xxxxxxxxx způsobem xxxxxx xxxxxxx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx možné xxxxx xxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxx.

§85

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx je xxxxx xxx x xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx někdo x xxxxxxxxx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, x nichž je xxxxxx, xx xxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxx x x xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobem, xxx xx xxxx xxxxxxxx x okolnostem xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§86

Xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx-xx x tomu xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxx xxxxx bez svolení xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx prostory, xxxxxxxx xxxx soukromý xxxxx xxxx pořizovat x xxx zvukový nebo xxxxxxxx záznam, xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx životě člověka xxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx záznamy o xxxx soukromém xxxxxx xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§87

(1) Xxx svolil x použití xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx záznamu xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx svolení xxxxxxx, třebaže xx xxxxxx na xxxxxxx xxxx.

(2) Bylo-li svolení xxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, aniž xx odůvodňuje xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx rozumný xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxx vzniklou xxxxx, které xxxxxxx xxxxxx.

§88

(1) Xxxxxxx xxxx xxxxx, xxxxx se xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxx x xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxxx chráněných xxxxx jiných osob.

(2) Xxxxxxx xxxx xxxxx xxx v případě, xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx použijí na xxxxxxx zákona k xxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, že xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§89

Podobizna xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx záznam xx mohou xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx použít xxxxxxxxxx způsobem též x vědeckému nebo xxxxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx.

§90

Zákonný důvod k xxxxxx xx soukromí xxxxxx nebo x xxxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx osobní xxxxxx xxxx zvukového xx xxxxxxxxxx záznamu nesmí xxx využit nepřiměřeným xxxxxxxx x rozporu x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxxx 3

Xxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx

§91

Xxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx.

§92

(1) Lidské tělo xx pod xxxxxx xxxxxxxx x xx xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxx x lidskými xxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx způsobem xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx se xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx uloženy xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xx xxxxxx vydání xxxxx osoba, xxxxxx xxxxxx před xxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxxx jeho xxxxxx, dítě xxxx xxxxx, x není-li xxxxx x xxxx xxxx odmítnou-li xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx je xxxx xxxxx.

Xxxxx xx integrity

§93

(1) Xxxx xxxxxx stanovený xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx integrity xxxxxx xxxxxxx xxx xxxx xxxxxxxx uděleného x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx někdo, xxx xx byla xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxx se x xxxx; xx xxxxxxx, xx-xx zásah podle xxxxx xxxxxxxxx nutný x zájmu života xxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxx může xxxxxx xxxxxxx k xxxxxx xx integrity xxxxxxxxxxxx, je-li xx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxx.

§94

(1) Kdo chce xxxxxxx xx jiném xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xx xxxxx podáno, xxx-xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xx druhá xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxx zdraví, xxxxx x xx, xxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx i jiný xxxxxx.

(2) Uděluje-li souhlas xx xxxxxx jeho xxxxxxx zástupce, xxxx xx xxxxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxx zákroku podroben, xx-xx xxxxxxx úsudku, xxxxxxxx xxxxxxxxxx schopnosti xxxxxxxxx vysvětlení xxxxxxxx.

§95

Nezletilý, xxxxx není xxxx svéprávný, xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx souhlas x xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxx xxx, xx-xx to xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x jedná-li xx o xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx následky.

§96

(1) Xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx písemnou xxxxx, má-li být xxxxxxxx xxxx xxxx, xxxxx se xxx xxxxxxxx.

(2) Písemnou xxxxx xxxxxxxx i souhlas x

x) xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx, nebo

b) xxxxxxx, který xxxxxxxxx xxxx člověka xxxxxxxxxx; xx neplatí, xxxxx-xx xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx trvalé xxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§97

(1) Udělený xxxxxxx xxxx být odvolán x jakékoli formě, x xxxx xx xxx udělení souhlasu xxxxxxxx xxxxxxx forma.

(2) Xxxxxxxxxx-xx se xxx xxxxxxx xxxxxxx forma, xx se xx xx, xx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxxxxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxxx v jiné xxx xxxxxxx xxxxx, xx xx xx xx, že k xxxxxxxx xxxxxxx.

§98

(1) Nemůže-li xxxxxx xxxxxx xxxxxxx pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx, nebo jiné xxxxx blízké. Xxxx-xx xxxxxxxx žádná x xxxxxx xxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx manžela, x xxxx-xx, souhlas xxxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxx blízké, pokud xx xxx xxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x pokud xx xxxxxx, že xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx souhlas xxxxxx jiná xxxxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxx osvědčí xxxxxxxxx zájem.

(2) Xxx xxxxxxx i při xxxxxxx souhlasu se xxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx člověka, xx xxxxx xxxxxxxxx má xxx xxxxxxxx.

§99

Xx-xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxx nebezpečí a xxxxx-xx xxxxxxx xx xxxxx nouze získat xxx v xxxx xxx xxxxxxxxx formě, xxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx je xx prospěch xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

§100

(1) Xx-xx xxx xxxxxxxx do integrity xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx, xxxxxxx xxxx svéprávnosti a xxxxx zákroku xxxxx xxxxxxxx, třebaže zákonný xxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zákrok xxxxxxx bez xxxxxxxx xxxxx. Xx platí x x případě xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxx, která xxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x odstavci 1, xx xx jej xxxx xxxxx xxxxx, xxx zákrok provést xx její xxxxx xxxx na xxxxx xxxxx jí blízké xxx se xxxxxxxxx xxxxx.

§101

Xx-xx xxx xxxxxxxx xx integrity xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx způsobem xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxxx x xxxxx následky xxxx xxxxxxxx spojeným x vážným nebezpečím xxx jeho xxxxx xxxx xxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx §99.

§102

Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx §100 xxxx 101, xx-xx xxxxxxx osobě xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xx jejím xxxxxxxxx x s xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§103

Xxxx-xx xxxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx ve stavu, xxx nemohl posoudit, xx xx x xxx děje, a xxxxx-xx xxx k xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx být, xxxxxxx xx xxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxx xxx xx xxx xxxxxxxx, x xxxx xxx xxxxxx o xxxx možných xxxxxxxxxx x o riziku xxxxxxxxxxx zákroku.

Pododdíl 4

Práva člověka xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx

§104

Xxxxxxx xxxxxxx bez xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx nebo xx x xxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx x xxxxxx stanoveného xxxxxxx x za xxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx mírnějším x xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx svéprávnosti xxxxxxxxx xxxx o xxxx xxxxx, aby xxx xxxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx převzat xxxx v xxx xxxxx.

§105

(1) Je-li xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxx xx-xx x xxx xxxxx, xxxxxx xx jeho zákonnému xxxxxxxx, opatrovníku xxxx xxxxxxxx x jeho xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxx blízké xxxxxxxxxx poskytovatel xxxxxxxxxxx xxxxxx; xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx osobě xxxxxx xxxx učinit xxxxx, pokud xx xx xxxx zakázáno.

(2) Xxxxxxxx člověka do xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb do 24 xxxxx soudu; xx platí i x případě, xx-xx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx zadržen. Soud x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxx.

§106

(1) Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx zajistí, xxx xx člověku xxxxxxxxxx xx zařízení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx dostalo xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx právního xxxxxxxxx, zákonného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx právní ochrany xxxxxx práva xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx se xxxx xxx, xxx xx xxxxxx mohl xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx si xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, opatrovníka xxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx jemu.

§107

(1) Má-li xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xx xx x nich xxxxx.

(2) Xxxxxxxx může xxxxxxxx xx xxxxxxxx člověka xxxx jménem xxxxxxx xxxx xxxxx vzniklá x xxxxxxxxxxx x xxxx převzetím xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx x jeho xxxxxxx x xxxxxxx zařízení. Xxxxxx xxxxx jako xxxxxxxx xx x xxxxxxxx.

§108

Xxx byl xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zdravotní xxxx xxxxxxx nebo xxx xx x xxx xxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx při xxxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§109

(1) Člověk xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx péči xxxx xxxxxx x takovém xxxxxxxx xx xxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, zdravotní dokumentaci xxxx vyjádření xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx x projevit xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb x xxxxx xxxxxxxx x xx xxxx xxxxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxx xxxxx §105 xxxx. 2, musí xxx xxxxxxx jeho xxxxx xxx, aby soud xxxx zhodnotit xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§110

Xxxxxxx-xx xxxx x xxxxxxxxxxxx učiněného opatření, xxxxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, xxx však xxxxxxxx právo xxxxxxxxx xxxxxx zákrok nebo xxxxxxx xxxxx.

Xxxxxxxx 5

Xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx

§111

(1) Xxxxxx, xxxxx byla xxxxxx xxxx xxxx, xx xxxxx xxxxxxxx xx, xxx x xx xxxx naloženo. Xxxxxxx x odňatou xxxxx lidského xxxx xxxxxxxx xxx člověka xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx.

(2) Odňatou xxxx xxxx xxxxxxx xxx za jeho xxxxxx použít k xxxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx vědeckým, xxxxx x xxxx dal xxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx k účelu xxxx povahou neobvyklému xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) X xxx, xx xx xxxxx x xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx to, xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxx.

§112

Xxxxxx může xxxxxxxxx xxxx svého xxxx xxxxxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx předpisem. To xxxxxxx, xxxxx-xx se x xxxxx xxxx xxxxxxx části lidského xxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx odejmout bez xxxxxxxxxxxx x xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; ty xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xx xxxxxx a xxxxx se xx xx xxxx xx xxx movitou.

Xxxxxxxx 6

Xxxxxxx lidského xxxx xx smrti xxxxxxx

§113

(1) Xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxx xx jeho xxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xx xxxxx člověka bez xxxxxxxx zemřelého lze xxx, pokud xxx xxxxxxx xxxx xxxxx.

§114

(1) Xxxxxx je xxxxxxxx xxxxxxxxxx, jaký xx xxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxx pohřbu xxxxxx xxxxxxxxx, x xxxx-xx xx, xxxx xxxxxxxxx; není-li xxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx-xx xxxx, xxxxxxxxxx zemřelého; nežijí-li, xxx rozhodnou xxxxxx xxxx x xxxx-xx xxx xxxx, xxx xxxxxxxxx z osob xxxxxxxx; není-li xxxxx x xxxxxx xxxx, xxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx se hradí x pozůstalosti. Pokud xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx nákladů xxxx xxxxxxx pohřbu, jaký xx xxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx způsobem xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(3) Xxxx xxxxxx předpis xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx x na xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, jehož pozůstalost xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxx-xx nikdo ochoten xxxxxxx náklady pohřbu xxxxxxxxxx.

§115

§115 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§116

§116 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

§117

§117 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 460/2016 Sb.

Díl 3

Právnické osoby

Oddíl 1

Xxxxxx xxxxxxxxxx

§118

Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxx osobnost xx xxxxx xxxxxx xx svého xxxxxx.

§119

Xxxxxxxxx osoby xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx xxxxxxx vést účetnictví xxxxx jiného xxxxxxxx xxxxxxxx.

Xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx xxxx

§120

(1) Xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx o xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxxxxxx den jejího xxxxxx, den jejího xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxx zániku, xxxxx i xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxxxxxx člena xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx x xxxxxxxx způsobu, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx zastupuje, x xxxxx x xxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(2) Jiný xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx xxxx xxxxxxxx x xxx, xxxx xxxxx další xxxxx se xx xxxx x právnických xxxxxxx xxxxxxxx, x xxx se x xxxx vymazávají, popřípadě xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx rejstříku sbírka xxxxxx. Xxxxxxx rejstříky xxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx; každý xx xxxx může xxxxxxxx x xxxxxxxxx xx x nich xxxxxx, xxxxx nebo xxxxx.

(3) Xxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxxxxx, oznámí xxxxxxx xxxxx nebo xxx, xxxx xx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx veřejný xxxxxxxx xxxx, x xxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xxxxxx.

§121

(1) Xxxxx xxxxx, xxxxx právně xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxx xxx, xxxxx xx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx se xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx dovolat, xx x xxxxxxxxxxx údaji xxxxxx vědět. Neodpovídá-li xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xx xxx, xxxxx se xxxx xxxx, vůči xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx; xxxxxxx-xx xxxx, xx xx xxx xxxxxxx xxxx xxxx, xxxx proti xx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx údaj zapsanému xxxxxxxxxx.

Ustavení a vznik xxxxxxxxx xxxxx

§122

Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, zákonem, xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx, popřípadě xxxxx xxxxxxxx, xxxxx stanoví xxxx xxxxxx xxxxxxx.

§123

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx alespoň xxxxx, xxxxx právnické xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx má xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx orgán x xxx se xxxxxxx, nestanoví-li xx xxxxx přímo. Xxxx xxx, xxx xxxx xxxxx členové statutárního xxxxxx.

(2) Pro xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx forma.

§124

Neuvede-li xx, na xxxx xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxxx xx dobu xxxxxxxxx.

§125

(1) Xxxx zakladatelů xxxxxxx právnickou osobu xxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxxxxx jiné xxxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx lze xxxxxxxxxx osobu xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxx obsaženým x zakladatelské listině.

§126

(1) Právnická osoba xxxxxx xxxx zápisu xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xx-xx právnická xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx jeho xxxxxxxxx, xxxxxxxxx-xx zákon xxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxxxxx, ve kterých xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx ke xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxx xx vzniku xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx moci.

§127

Za xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxx jejím xxxxxx xxx xxxx xxxxx vznikem. Xxx xxxxx xxxxx, je x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx xxx; jedná-li xxxx xxxx, jsou xxxxxxxxx x zavázány xxxxxxxx x nerozdílně. Právnická xxxxx xxxx účinky xxxxxx xxxxxxx pro xxxx xx tří xxxxxx od xxxxx xxxxxx převzít. V xxxxxxx případě platí, xx xx x xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x zavázána xx xxxxxxx. Převezme-li xx, xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxx xxxxxxx.

§128

Xx vzniku právnické xxxxx se nelze xxxxxxx určení, že xxxxxxxxx, x xxxxx x toho xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx veřejného rejstříku.

§129

(1) Soud prohlásí xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx vzniku xx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx, xxxxx

x) xxxxxxxxxxxxx xxxxxx jednání xxxxx,

x) xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx náležitost xxxxxxxxx xxx xxxxxx existenci xxxxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx zakladatelů xxxxxxxx §145 nebo

d) xxxxxxxxxx xxxxx založilo xxxx xxxx, xxx xx x tomu podle xxxxxx xxxxx.

(2) Dnem, xxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx.

§130

Xxxx rozhodnutím podle §129 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx-xx xx x xxxxxx, xxxxxx xxx odstranit.

§131

Prohlášení xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx nemá xxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx.

Xxxxx

§132

(1) Xxxxxx právnické xxxxx xx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxx musí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx být xxxxxxx.

§133

(1) Xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, x němuž xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx. Xx-xx xxxxxx xxx, lze xxxx xxxx xxxxx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx s xxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx, xxxx xxx xxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, a xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, x pokud xxxx xx, souhlas xxxxxx.

(2) Xxxx-xx v xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx a xx-xx xxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx rodiny, xxxxxxx xx §78 xxxx. 3 xxxxxxx.

(3) Kdo xx právo udělit xxxxxxx k užití xxxxx člověka x xxxxx xxxxxxxxx osoby, xx právo xxx xxxxxxx xxxxxxx, x xx x když xxx xxxxxx na xxxxxxx xxxx; xxxx-xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxxx se k xxxx, xxxxxxxxxx-xx odvolání xxxxxxxx podstatná změna xxxxxxxxx xxxx jiný xxxxxxx xxxxx. Byl-li xxxxxxx udělený xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xx odůvodňuje xxxxxxxxx xxxxx okolností xxxx xxxx rozumný xxxxx, xxxxxxx odvolávající xxxxxxxxx osobě xxxxx x xxxx vzniklou.

§134

(1) Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx příznačný xxxxx xxxxx jiné právnické xxxxx, je-li xxx xx xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X x xxx xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx s to xxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx prvek xxxxx xxxx právnické xxxxx xxxxx v xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx souhlasu. Xxxxxxxxxx §133 xxxx. 3 xx xxxxxxx obdobně.

§135

(1) Právnická xxxxx, xxxxx byla dotčena xxxxxxxxxxxx xxxxx práva x xxxxx xxxx xxxxx utrpěla xxxx xxx xxxxxxxxxxx zásah xx xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, zejména xxxxxxxxxxxx užitím xxxxx, xx může xxxxxxx, xxx xxxx od xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx aby byl xxxxxxxxx xxxx následek.

(2) Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě proti xxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx xxxx soukromí, ledaže xx xxxxx o xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxx o xxxxxxx, rozhlasové, xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx zpravodajství; xxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx být x xxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§136

Sídlo

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxx xxxx sídlo. Xxxxxxxx-xx to klid x xxxxxxx v xxxx, xxxx xxx xxxxx x v xxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxx osoba xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, postačí, xxxxx xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx, kde xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xx veřejného rejstříku xxxx právnická osoba xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxx.

§137

(1) Xxxxx se xxxx dovolat xxxxxxxxxx xxxxx právnické xxxxx.

(2) Xxxxx tomu, xxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xx veřejném xxxxxxxxx, nemůže xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xx xx xxxxxxxx sídlo x jiném xxxxx.

Xxxxxxxxxx sídla

§138

(1) Právnická xxxxx, xxxxx má xxxxx x zahraničí, xxxx xxxxxxxxx sídlo xx území České xxxxxxxxx. To xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx státu, xx kterém xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxx pokud jde x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx §145.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x návrhu na xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx rozhodnutí x tom, xxxxx xxxxxx formu české xxxxxxxxx osoby xxxxxxx, x zakladatelské xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Vnitřní xxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx. Xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx řídí x xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx za xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxx účinnosti xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx.

§139

Xxxxxxxxx xxxxx, která xx sídlo x Xxxxx republice, může xxxxxxxxx xxx sídlo xx zahraničí, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xx xxxxx xx být xxxxx právnické osoby xxxxxxxxxx.

§140

(1) Právnická xxxxx, xxxxx hodlá xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxxx tento xxxxx x xxxxxxxx adresy xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxx po xxxxxxxxxx sídla xxxxxxx xxx měsíce přede xxxx předpokládaného přemístění xxxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx do xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx jejich xxxxxxxxxx x České xxxxxxxxx.

(2) Nedojde-li x xxxxxx x způsobu x rozsahu xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x xxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx xx xxxx x xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxxx-xx právnická xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx soudu, xxxx xx xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx.

§141

(1) Xxxx právnické xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxx sídla xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx osobě x xxxxxx xx xxx přemístění xxxxx. Xx-xx xxxx xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx mu xxxxxxxxx osoba xxxxxx xxxxxxxxxx xx dni xxxxxxxxx přemístění xxxxx. Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx členové xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, ručí xxxxxxx právnické xxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx jako xxxx přemístěním sídla xx xxxxxxxxx.

§142

Přemístění sídla je xxxxxx xxx dne xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx veřejného xxxxxxxxx.

§143

Pro xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx poboček xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx §138 xx 142 xxxxxxx.

Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx

§144

(1) Xxxxxxxxxx osobu lze xxxxxxx ve veřejném xxxx x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Zákon xxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx lze ustavit xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx splnění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§145

(1) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx cíle xxxxxxxxxx způsobem, zejména xx-xx jejím účelem

a) xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxx osob xxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxx, xxxxx, xxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx vyznání x sociální postavení,

b) xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx,

x) xxxxxxx xxxxxx xxxx

x) řízení xxxxxx xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx správy xxx zákonného zmocnění.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu ozbrojenou xxxx x ozbrojenými xxxxxxxx, ledaže se xxxxx o xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxx zákon xxxxxxxxx xxxx vytvoření ozbrojené xxxxxx xxxxxxxx dovoluje xxxx xxxxxx, nebo x právnickou xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx v souvislosti xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx drží xxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx nebo kulturní xxxxx či k xxxxxxxxxx xxxx k xxxxxx xxxxx podle xxxxxx právního xxxxxxxx.

Xxxxxxx prospěšnost

§146

Veřejně prospěšná xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx posláním xx xxxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x dosahování xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxx bezúhonné xxxxx, xxxxx nabyla xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx x veřejně xxxxxxxxxxx xxxxx.

§147

§147 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§148

§148 zrušen právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§149

§149 zrušen xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

§150

§150 xxxxxx právním xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Xxxxxx právnické osoby

§151

(1) Xxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx způsobem x v xxxxx xxxxxxx členové xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xx rozhodují a xxxxxxxxx její xxxx.

(2) Xxxxx víra členů xxxxxx právnické osoby xx přičítá xxxxxxxxx xxxxx.

§152

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxx x xxxxxx členu (xxxxxxxxxxxx) nebo x xxxx xxxxxxx (kolektivní).

(2) Xxxxxxx xxxxx, která xx členem orgánu xxxxxxxxx osoby a xxxxx xx do xxxxxx xxxxxx, jmenována xx xxxxx povolána (xxxx xxx "xxxx xxxxxxxx orgánu"), xxxx xxx plně xxxxxxxxx. Xx xxxxx x xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx-xx se xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxx x osoba xxxxxxxxx xxxx osoba x omezenou svéprávností.

§153

(1) Xxxxx, jejíž xxxxxx xxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxx xxxxxx voleného orgánu, xxxxxxxx-xx xx xxxxxx xxxx, xxx ji xx funkce povolává; xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx insolvenčního xxxxxx xxxxxxxx alespoň xxx xxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx úpadek xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx orgánu, oznámí xx tato osoba xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxx xx xx funkce xxxxxxx.

(3) Xxxxxxx-xx x xxxxxxxx, xxxx se xxxxxxx xxxxx, xxx xx xxx xx právní xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxx orgánu z xxxxxx xxxxxxx xxxx. Xx xxxxxxx, xxxxxxx-xx xxx, xxx xxxxx xxxxxxxx orgánu povolal, xxxx, co xx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxx osoby dozvěděl, xx xx xx xxxxxx xxxxxxx.

§154

Je-li členem xxxxxxxx xxxxxx právnické osoby xxxx xxxxxxxxx osoba, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxx xx v xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx osobu zastupuje xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§155

(1) Xxx-xx členem xxxxxxxx xxxxxx povolán xxx, xxx x xxxx xxxx podle xxxxxx xxxxxxxxx, hledí xx na xxxx xxxxxxxx xx funkce, xxxx xx xx xxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx orgánu po xxxx povolání xx xxxxxx xxxxxxxx způsobilost xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxx funkce xxxxxxxxx osobě xxxxxx xxx zbytečného odkladu.

(2) Xxxxx-xx xx xx xxxxxxxx xxxxx do xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xx xx xxxxxxx, nebo xx-xx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xx to xxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxx.

§156

(1) Xx-xx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxx. Je xxxxxxx xxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxx hlasů xxxxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxx odstavce 1 se xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx členy povinnosti xxxxxxxx, jak xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx.

§157

(1) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xx xx žádost xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, jeho xxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx některého z xxxxx, je xxxxx xxxx oprávněn xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxx.

§158

(1) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx orgánu xxxxxxx se xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, vyžádat xxx xxxxxxx rozhodnutí xxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu měnit.

(2) Xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx rozhodování xxxxxx i mimo xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxx nebo x xxxxxxxx technických prostředků.

(3) Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx, xx x xxxxxxx dosažení xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx.

§158x

(1) Právnická xxxxx xxxxxxxx xx celou xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x x xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxx xxxxx odstavce 1 mimo xxxxxxxx x xxxxxxx formě, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x všechny xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

(3) X xxxxxxx xxxxxx právnické xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxx xxxxxx nástupce. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, zajistí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxxxx uchování xxxxxx xxxxxxxxx insolvenční xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx soudem. Xxxxx xxxxx vět xxxxx a xxxxx xxxxxxx uchování xxxxxxxxx xx xxxx 10 xxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§158x vložen xxxxxxx předpisem x. 33/2020 Xx. x xxxxxxxxx xx 1.1.2021

§159

(1) Xxx přijme xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx se, xx xx xxxx xxxxxxxxx x nezbytnou xxxxxxxxxx x x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxx. Xx xx xx xx, že xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xx xx musel xxxxxxx xxx přijetí xxxxxx nebo xxx xxxxx xxxxxx, x xxxxxxxx z toho xxx xxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx voleného orgánu xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx; xx xxxx xxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx člena xxxxx orgánu, xxx xx něho xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxx, kterou xx xxxxxxxx porušením povinnosti xxx xxxxxx funkce, xxxxxx byl povinen xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx její xxxx x xxxxxxx, v xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx věřitel xxxxxx xx právnické xxxxx xxxxxx xxxxxx.

§160

Odstoupí-li xxxx xxxxxxxx xxxxxx ze xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx došlým xxxxxxxxx osobě, xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dvou xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx.

Jednání xx xxxxxxxxxx xxxxx

§161

Xxx právnickou xxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxx, xx xx x xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxx x xxxxxxxxx. Xxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxxxx x xxxx x xxx funkci xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

§162

Zastupuje-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx nepřijala xxxxxxxx xxxxxxxx, xx usnesení xxxx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx člen xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§163

Xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, kterou xxxxxxxxxxxxx právní xxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné moci xxxxxxx jinému orgánu xxxxxxxxx xxxxx.

§164

(1) Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx zastupovat xxxxxxxxxx osobu xx xxxxx záležitostech.

(2) Náleží-li xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx jeho xxxxxxx xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx, xxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx člen xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx zmocněnec samostatně, xxx xxx-xx zmocněn x xxxxxxxx právnímu xxxxxxx.

§165

(1) Xxxx-xx statutární xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx potřebný x xxxxxxxxxxx, jmenuje xx xxxxx toho, kdo xxxxxxx xxxxxx zájem, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xx xxxx než xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx; xxxxx soud xxxxxxx xxxxxxxxx osobě xxxxxxxxxxx, a xx x xxx xxxxxx, xxxxxxx se x xxx při své xxxxxxxx xxxxx.

(2) Soud xxxxxxx právnické xxxxx xxxxxxxxxxx, x xx x xxx návrhu, xxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu v xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx osoby a xxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx člena xxxxxx xxxxxxxxx xx zastupovat.

§166

(1) Xxxxxxxxxx osobu xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxx funkci; xxxxxx rozhoduje stav, xxx xx xxxx xxxxxxxxxx. Co je xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaměstnancem, xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx právnické xxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx orgánu xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx vnitřním xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx má xxxxxx xxxx xxxxx xxxxx, xxx xxxxxx-xx xx xxx xxxxx.

§167

Xxxxxxxxxx xxxxx zavazuje xxxxxxxxxxx xxx, xxxxxxx xx při xxxxxx xxxxx xxxxx dopustil xxxx xxxxxxxx orgánu, xxxxxxxxxxx nebo xxxx xxxx zástupce vůči xxxxx osobě.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§168

(1) Xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx účelu, xxx který xxxx xxxxxxxx, x x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) X xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§169

(1) Xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx se xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxx stanoví-li xxxxx jinak.

(2) Neplyne-li x xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx právnické xxxxx, zda xx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxx bez xxxxxxxxx, xxxxx, xx xx xxxxxxx s xxxxxxxxx.

§170

Xxx xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x likvidací, xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx.

§171

X xxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxx zrušuje

a) xxxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx byla založena,

b) xxxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxxxx,

x) xxxx xxxxxxx zákonem xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x zrušení právnické xxxxx, jinak xxxx xxxx účinnosti, xxxx

x) xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxx, xxxxxxxxx-xx xx x rozhodnutí xxx xxxxxxxx.

§172

(1) Xxxx xx xxxxx xxxx, xxx xx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, nebo x xxx xxxxxx, xxxxx právnickou osobu x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx

x) vyvíjí xxxxxxxxxx činnost x xxxxxx míře, xx xx xxxxxxxx způsobem xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx,

x) xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxx právnické xxxxx xxxxxxx,

x) xxxx xxxx xxx dva roky xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx se, xxxx

x) xxx xxxxxxx zákon.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxx soudu xxxxxx xxxxxxxxxx osobu x xxxxxx, který xxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx stanoví xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§173

(1) Zrušuje-li se xxxxxxxxx xxxxx při xxxxxxx, zrušuje xx xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx-xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, zrušuje xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx konkursu xxxxx, xx majetek xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx; xx xxxxxxxxx však xxxxxxx, xxxxxx-xx se po xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx osoby

§174

(1) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxxxxxx x xxxxx právní xxxxx.

(2) Xxxxxxxxx osoba xxxx změnit právní xxxxx, xxx xxxxxxx-xx xx xxxxx.

§175

(1) Xxx xxxxxxx x přeměně xxxxxxxxx xxxxx, xxxx rozhodnutí xxxxxx, dokud xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx, že xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x přeměně xxxxx, x nelze xxxxxx xxxxx přeměny xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§176

(1) Xxx přeměně xxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx den, od xxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xx jednání xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

(2) Xx dni xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx právnická osoba xxxx xxxxxxxxx osoba xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx závěrku. X xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx právnická xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx odštěpením zahajovací xxxxxxx.

§177

(1) Xxxxxxxx přeměny xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku. X xxxxxxx případě xx rozhodný xxx xxxxxxx tak, xxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx na xxxxx xxxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxx dvanáct xxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xx xxxxx xx zápis xxxxxxx x kterémkoli x nich a xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx xxx.

§178

(1) Xxxx xx xxxx sloučením xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx právnických xxxx. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xx považuje xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx; xxxxx x xxxxxxxxxx zanikajících xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxx jako xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x na xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx osoba xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; xx xx přecházejí xxxxx x xxxxxxxxxx všech xxxxxxxxxxxx osob.

§179

(1) Xxxxxxxxx xxxxx xx rozštěpením rozděluje xx založením xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx sloučení x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxx xxx "rozdělení xxxxxxxxx"). Právnická xxxxx xx může xxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx více způsobů xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx sloučením, xxxxxxxxx, xxxxx i xxxx způsoby xxxxxxxxx, xx považují xx xxxxxx xxxxxxxx zaměstnavatele.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zaniká x xxxx práva x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, pak

a) xxxx-xx na rozdělení xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx x rozštěpení xxxxxxxxx,

x) mají-li xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx osoby rozdělením xxxxxx xxxxxxxxx, jedná xx x xxxxxxxxxx xx založením nových xxxxxxxxxxx xxxx.

(3) Při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx rozdělovaná xxxxxxxxx xxxxx neruší, xxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx x povinností xxxxxxxx na existující xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.

§180

X xxxxxxxxx uvedených x §179 xxxx. 2 nebo 3 xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx stanou xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx nástupnických xxxxxxxxxxx osob.

§181

Fúzovat x xxxxxxxxxx xx mohou xxxxxxxxx xxxxx o různé xxxxxx xxxxx xxx xxxxx, stanoví-li xxx xxxxx.

§182

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxx právnické xxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxxx-xx xx podle xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx práv x xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxx osoby.

§183

(1) Xxx xxxxx xxxxxx formy xx xxxxxx xxx nezaniká xxxxxxxxx xxxxx, jejíž xxxxxx xxxxx xx xxxx, xxxxx xx xxxx její xxxxxx xxxxxx, x jde-li x korporaci, také xxxxxx postavení xxxxxx xxxxx.

(2) Xxxx-xx xxx, x němuž xxx xxxxxxxxx návrh xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx o xxxxx xxxxxx formy xxxxxxxxxx xxxx podle xxxxxx právního předpisu, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxx dni xxxxxxxxx xxxxxx závěrku. Xxxxx, x nichž xx xxxxxxxxx účetní xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxx právní xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxx rozhodnutí právnické xxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxx xxx xxxxxx.

§184

(1) X xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxxx to xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) O xxxxxxx právnické osoby xxxxxxx xxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx.

Xxxxx xxxxxxxxx xxxxx

§185

Xxxxxxxxx xxxxx zapsaná xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx výmazu z xxxxxxxxx rejstříku.

§186

Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, zaniká xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxx

§187

(1) Účelem likvidace xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx (xxxxxxxxxx podstatu), xxxxxxxx xxxxx věřitelům x xxxxxxx s xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx z xxxxxxxxx (x xxxxxxxxxxx zůstatkem), xxxxx zákona.

(2) Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdy xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx za xxxxxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx do xxxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor xxx xxxxxxxxxx odkladu zápis xxxxxx xx likvidace xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xx dobu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoba xxxx název s xxxxxxxx "x xxxxxxxxx".

§188

Vstoupí-li xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx, nesmí xx xx nikdo xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx v §196 od okamžiku, xxx xx x xxxxx vstupu xx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xx x xxx xxxxxxxx xxx x xxxx.

§189

(1) Při xxxxxx xx likvidace xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx; likvidátorem xxxx xxx jen xxxxx způsobilá xxx xxxxxx statutárního xxxxxx. Xxxxxxx-xx funkce xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx likvidátora.

(2) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxx x likvidaci x xxxxx-xx xxxxxxxxxx povolán, xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§190

Je-li x likvidaci xxxxxxxxx osoby xxxxxxxx xxxxxxx likvidátorů, tvoří xxxxxxxxxx xxxxx.

§191

(1) Právnické xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx byl xxxxxxx likvidátor xxxxx §189, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, x to x bez xxxxxx. Xxxx xxxxxxx likvidátora x v xxxxxxx, xx sám rozhodl x zrušení právnické xxxxx.

(2) Na xxxxx xxxxx, xxxxx na xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxx odvolá xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx-xx xxxxx xxxx návrh xx xxxxx-xx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 xxxx 2 xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxx jeho xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx orgánu. Xxxxxx xxxxxxxxxx nemůže xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xx xxxxxx zprostil, xxxxxxx-xx, xx xx xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, aby funkci xxxxxxxxx.

(4) Xxxxx-xx likvidátora xxxxxxxx ani xxxxx xxxxxxxx 3, xxxxxxx xx soud x xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx insolvenčních xxxxxxx.

§192

Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxxx soud, xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx rozsahu, v xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xx insolvenčnímu xxxxxxx.

§193

Likvidátor xxxxxx působnosti xxxxxxxxxxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx člen statutárního xxxxxx.

§194

Xxx soud xxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx.

§195

Xxxxxx x xxxxxx xxxx výplaty xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx, kdo xxx xxxxxxx.

§196

(1) Činnost likvidátora xxxx sledovat xxx xxxx, xxxx odpovídá xxxxxx x cíli xxxxxxxxx.

(2) Nabyla-li xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx s podmínkou, xxxxxxxxx xxxx xxxx x xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx dodrží. Xxxxxxxx xxxx právnická xxxxx obdržela xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prostředky účelově xxxxxx k xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx účelu.

§197

Likvidátor xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx; to xxxxxxx, xx-xx právnická xxxxx x xxxxxx.

§198

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx osoby xx xxxxxxxxx všem xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Likvidátor xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx dvakrát xx xxxxx alespoň x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 společně x xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxx přihlásili své xxxxxxxxxx ve xxxxx, xxxxx nesmí xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxx xx druhého xxxxxxxxxx.

§199

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxx zahajovací xxxxxxx x soupis jmění xxxxxxxxx osoby.

(2) Xxxxxxxxxx xxxx proti xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xx xxxxxx.

§200

Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxx xx x xxxxxx, xxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxxxxxx návrh, xxxxxx xx jedná x xxxxxx xxxxxxx v §201.

§201

(1) Jedná-li xx x xxxxxx xxxxx §173 odst. 2 x likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxx, likvidátor x xxxxxxx xxxxxx x prvé xxxxxxx xxxxxxx likvidace, ve xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxx xxxxx xx třetí xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx možné xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx, xxxxxxxx se xxxxxxx.

§202

(1) Xxxxxxx-xx se x přiměřené xxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx likvidátor x částečného xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx x první x xxx z xxxxx skupiny, xx-xx xx možné; xxx xxxx xxxxxx §201 xxxx. 2. Xxxx xxxxxxxxxx nabídne xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx podstatu x xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx.

(2) Nezdaří-li xx x xxxxxxxxx době xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxxx xxxxxx-xx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx první x druhé xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, likvidátor xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x převzetí xxxx xxxxxxxxx.

(3) O xxxxxxxx, xxxxx xxxx likvidační xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxxxx 1 xxxx 2 x xx xxxx xxxxxx se x nabídce xxxxxxxxxx, xxxxx, že nabídku xxxxxx; tento xxxxxx xxxxxxxxx, nepoučil-li xxx x xxx likvidátor x nabídce.

§203

(1) Věřitelům, xxxxx xxxxxxxxx likvidační podstatu, xxxxxx každému xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx pohledávek; ve xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxxxx účast xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx se xxxx pohledávka za xxxxxxxx. Xx xxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§204

(1) Xxxxxxxx-xx všichni xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx likvidační xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx xxxx; likvidátor xx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxx xxxxxx příslušnému xxxxx jiného zákona.

(2) Xxx xxxxxxx x §201 xx 203 xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx podle xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx zajištěným, xxxxxxxxxx z jistoty, xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxxx takto xxxx uspokojen xx xxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xx ve xxxxxx xxxxxx podle §201 xx 203.

§205

(1) Jakmile xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx, co xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx §202 xxxx xxxxxxxx xxxxx §204, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx likvidace, x níž xxxxx xxxxxxx, xxx xxxx x likvidační podstatou xxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxx xxxxx xx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx. X xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx účetní xxxxxxx. Xxxxxxxxxx x xxxxxx závěrce připojuje xxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxx, návrh xx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x účetní závěrku xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx, kdo xxx xxxxxxx xx xxxxxx. Xxx, xxx xx stal xxxxxxxxxxxx xxxxx §189 xxxx. 1, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, návrh xx xxxxxxx likvidačního xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxx orgánu xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx má xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx ho xxxxxxxxxxx. Xxxx-xx xxxxxx orgán, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxx xx xxxxxxxxx soudu.

(3) Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx rejstříku xxxxxxx, že xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx uvedené x xxxxxxxx 1.

(4) Xxxxxxxxxx zajistí xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xx xxxx 10 let xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

§206

(1) Xxxxx nejsou xxxxxxxxxx práva všech xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxx přihlásili včas xxxxx §198, xxxxx xxxxxxxx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxx, xxx jej jinak xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxx-xx xxxxx splatná, xxx xxxxxxxxxx zůstatek použít xxx, xxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jistota.

§207

Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx věřiteli, xxxx jejím odmítnutím. Xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxxxx likvidace návrh xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§208

Xxxxxx-xx se xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x veřejného xxxxxxxxx její dosud xxxxxxx majetek xxxx xxxxxx-xx se potřeba xxxxxx nezbytných xxxxxxxx, xxxxxxxxx neskončí a xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx provede xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Xx xxxxxxxx těchto xxxxxxx xxxxxxxxx podle §205207; xxxxxxxxxx §170 xx xxxxxxxxx.

§209

(1) Xxxxxx-xx se xxxxxxx xxxxxxx právnické xxxxx po jejím xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx objeví-li xx xxxx xxxxx xxxxx právní xxxxxxx, xxxx xx xxxxx xxxx, xxx osvědčí xxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx o xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, do xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx osoby, xxxxxxxxxx, xx xx x xxxxxxxxx a xxxxx x likvidátorovi. Xx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx hledí, xxxx by xxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxx-xx právnická xxxxx obnovena xxxxxxxx x zjištění xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jejích xxxxxxxx.

Xxxxx 2

Korporace

Pododdíl 1

Xxxxxx x xxxxxxxxxxx

§210

(1) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx společenství xxxx.

(2) Xx právnickou osobu xxxxxxxx jediným členem xx hledí xxxx xx xxxxxxxxx.

§211

(1) Korporace může xxx jediného xxxxx, xxxxxxxxx-xx xx xxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x ní xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxx členství, xxxxxx x xxxxxxxx xxxx xx xxxx místo xxxxxxx nová osoba.

(2) Xxxxxx-xx počet xxxxx xxxxxxxxx xxx počet xxxxxxxxx xxxxxxx, soud xx i xxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx x její xxxxxxxxx. Nejprve jí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx.

§212

(1) Přijetím členství x korporaci xx xxxx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxx. Xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx zvýhodňovat xxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx zájmy.

(2) Zneužije-li xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx k xxxx xxxxx, xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxx, kdo xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx pro xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx. Xxxx právo xxxxxx, xxxxx návrh xxxx xxxxx xx xxx xxxxxx ode dne, xxx k xxxxxxxx xxxxx xxxxx.

§213

Xxxxxxx-xx xxxxxxxxx její xxxx nebo člen xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx zakládá xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxx xxxxxxxx i xxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xxxxxx, x xxxxxx-xx xx xxxxxxx jen tento xxxx, xxxx xxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxxx návrhu xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx způsobenou xxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xx odůvodňují xxxxxxxxx případu, xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx, že se xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx na xxxxxxxxxxxx účasti.

Xxxxxxxx 2

Xxxxxx

§214

(1) Xxxxxxx xxx xxxxx vedené xxxxxxxxx zájmem xxxxx xxxxxxx k xxxx xxxxxxxxxx spolek xxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx se x xxx.

(2) Xxxxxxx-xx spolky x uplatňování společného xxxxx nový xxxxxx xxxx svůj xxxx, xxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx povahu.

§215

(1) Xxxxx xxxxx xxx xxxxx x xxxxxx xx xxxxxx x xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxx vystoupit x něho.

(2) Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxx dluhy.

§216

Xxxxx spolku musí xxxxxxxxx xxxxx "xxxxxx" xxxx "xxxxxxx xxxxxx", xxxxxxx xxxx xxxxxxx "x. x.".

§217

(1) Hlavní činností xxxxxx může xxx xxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx těch xxxxx, x xxxxxxx naplňování xx spolek xxxxxxx. Xxxxxxxxx nebo jiná xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxx hlavní xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx činnost xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx činnosti, xx-xx její účel x podpoře xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx spolkového xxxxxxx.

(3) Xxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx pro xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

Založení xxxxxx

§218

Xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx-xx xx xx obsahu xxxxxx; xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) účel xxxxxx,

x) xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vůči spolku, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxx xxx budou xxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx,

x) xxxxxx statutárního xxxxxx.

§219

Xxxxxxx mohou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, jakým xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx a xxxxx orgán rozhoduje x xxxxxxxx, zrušení xxxx přeměně xxxxxxxxx xxxxxx.

§220

(1) Xxxx-xx xxxxxxx, xx členství je xxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx druhem xxxxxxxx xxx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx dotčených xxxxx. Xx neplatí, xx-xx xxxxxx k xxxxxxx xxxx nebo rozšíření xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§221

Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxx x úplném xxxxx x xxxxx xxxxxx.

Ustavující xxxxxx

§222

(1) Xxxxxx xxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx. Xx ustavující xxxxxx xx obdobně xxxxxxx xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a další xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x ustavující xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxxx x úplnost xxxxxxx xxxxxxxxxx ověří xxxxxxxxxx xxxx osoba xxx xxxxxxxx.

§223

Každý, kdo xx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx se x xxxxx x xxxx jménu x xxxxxxxx nebo xxxxx. Xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx přítomných xxxxx xxxxxxxx nebo xxxxx xxx xxxxxxxx. Platí, xx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xx spolku.

§224

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx přítomných x xxxxxxx xx x xxxxxxxxx, xxxxx svolavatel x xxxxx xxxxxx xxx xxxxxx. Dále xxxxxxx ustavující schůzi xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx činovníků.

(2) Ustavující xxxxxx volí členy xxxx orgánů, xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx x xxxxxx zvolit xx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx v xxxx xxxxxxxxx.

(4) Xxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx stanov, xxxx xx přihlášky xx xxxxxx xxxxxxxxx. X xxx xxxx xxx xxxxxx xxxxxx v xxxxxxx přítomných opatřený xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx, kdo xxxxxx xxxxxx.

§225

Xxxxxxx-xx se ustavující xxxxxx alespoň xxx xxxxx, mohou xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §218.

Xxxxx xxxxxx

§226

(1) Spolek xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx zakladatelé xxxx xxxxx určená xxxxxxxxxx schůzí.

(3) Není-li xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx dnů xx xxxxxx xxxxxx na xxxxx x xxxx-xx x této xxxxx xxx vydáno xxxxxxxxxx x odmítnutí zápisu, xxxxxxxx se spolek xx zapsaný xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxxx.

§227

Xxxxxxxxx-xx xxxxxx x xxxxxxxx i xxxx, xx xxx xxxx xxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx odmítnut, xxxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

Xxxxxxx spolek

§228

(1) Právní xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx. Pobočný spolek xxxx xxx xxxxx x povinnosti a xxxxxxx je x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Název xxxxxxxxx xxxxxx xxxx obsahovat xxxxxxxxx xxxxx názvu xxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx spolku.

§229

(1) Xxxxxxx spolek xxxxxx xxxx xxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx.

(2) Xxxxx xx zápis xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) Není-li xxxxxxxxxx x zápisu xxxx o xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxx od xxxxxx xxxxxx xx xxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx za xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) X xxxxxxxx xxxxxxx pobočného xxxxxx xxxxxxxxx přede xxxx xxxx zápisu xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx oprávněn x zavázán společně x xxxxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx. Xxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx do veřejného xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx spolku x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§230

(1) Zrušením xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx spolek xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§231

§231 xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx č. 303/2017 Sb.

Členství

§232

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xx xxxxxxxx ve xxxxxx xx xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx na xxxx právního xxxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xx statutární orgán, xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx zástupce.

§233

(1) Po xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx způsobem xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxx xx xxxxxx o xxxxxxxx ve spolku, xxxxxxxxx xxx vůli xxx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx, kdy xx xxxxx xxxxxx xxxxxx.

(3) X přijetí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx orgán xxxxxx.

§234

Má se xx xx, xx vznikem xxxxxxxx v xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx i xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx x x zániku xxxxxxxx.

§235

Stanovy xxxxx xxxxx xxxx x splatnost xxxxxxxxx xxxxxxxxx nebo xxxx, xxxxx orgán xxxxxx xxxx výši x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx.

§236

Xxxxxx xxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxx seznam členů, xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx osob xx xxxxxx. Stanovy xxxx určí, xxx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxxx nebude.

(2) Xxxxx xxxx, x to x xxxxxx, xxxxxx xx svou žádost xx spolku xx xxxx náklady xxxxxxxxx x výpisem ze xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx tyto údaje xxxx xxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x potvrzení xxxxxxx xxxx xxxxxx, dítě xxxx xxxxx, a xxxx-xx žádný x xxxx, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxx žádat xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxx, xxxxxxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx.

(3) Seznam xxxxx xxxx být xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx všech xxxxx, kteří xxxx x něm xxxxxxx; xxx uveřejnění xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx musí xxx z xxxx xxxxxx, že xx xxxxxxx.

Xxxxx členství

§237

Členství xx xxxxxx xxxxxx vystoupením, xxxxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx.

§238

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx, pokud xxxx xxxxxxxxx členský xxxxxxxxx xxx x xxxxxxxxx lhůtě xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ve xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxx xxx na xxxxx následek ve xxxxx xxxxxxxxx.

§239

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxxxx člena, xxxxx xxxxxxx porušil xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx z xxxxxxxx x x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ani xx xxxxx xxxxxx. Xxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxx-xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx způsobilo-li spolku xxxxxx xxxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx.

§240

(1) Neurčí-li xxxxxxx xxxx orgán, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx na xxxxxxxxx xxxxx v písemné xxxxx xxxxxxxxx xxxx; x xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx. Xxxx, proti xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, musí xxx příležitost se x xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxx vysvětlení x uvést x xxxxxxx vše, co xx xx x xxxxxxxxx.

§241

(1) Člen xxxx xx patnácti xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx x xxxx vyloučení xxxxxxxxxxx rozhodčí komise, xxxxxx stanovy určí xxxx orgán.

(2) Příslušný xxxxx zruší xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx-xx vyloučení zákonu xxxx xxxxxxxx; xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx i x jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§242

Xxxxxxxxx xxxx xxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxx konečného xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxx toto právo xxxxxx. Xxxxxx-xx mu xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxx xxxxx xx xxx měsíců xxx dne, xxx xx x xxx xxxxxxxx, xxxxxxx však xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx členů; xxxxx xxxx xxxxx xxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxxxx

§243

Xxxxxx spolku xxxx statutární xxxxx x nejvyšší orgán, xxxxxxxx xxxxxxxxx komise, xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxx xx stanovách. Stanovy xxxxx orgány xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx-xx xxx xxxxxx xxxxx x xxxxxx povaze.

§244

Xxxxxxx xxxx, je-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx (xxxxx) xxxx individuální (xxxxxxxx). Neurčí-li stanovy xxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

§245

Na xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxx, které xx xxxxx xxxxxx mravům, xxxx xxxx xxxxxxx xxx, že xxxxxx xxxxx odporuje donucujícím xxxxxxxxxxx xxxxxx, xx xxxxx, xxxx xx xxxxxx xxxxxxx. Xx xxxxx x v xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx usnesení v xxxxxxxxxxx, o xxxxx xxxxx xxxxx nemá xxxxxxxxx xxxxxxxxxx.

§246

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xx toto období xxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxx členové xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx, kooptovat xxxxxxxx xxxxx do xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx k xxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx se xxx xxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kolektivních xxxxxx xxxxxx §156 a §159 odst. 2 x xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx o členské xxxxxx.

§247

Xxxxxxxx xxxxx spolku

(1) Xxxxxxx určí, xxxxx xxxxx xx nejvyšším xxxxxxx xxxxxx; do xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx hlavní xxxxxxxx činnosti spolku, xxxxxxxxxx x změně xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxx dalších xxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx x xxxxxxx spolku x xxxxxxxxx xxxx x xxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx spolku x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x není-li x xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx všech xxxxx xxxxxx; na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xx neplatí, určí-li xxxxxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xx nejvyšším xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx schůze; xxxxxxxxxx §248 xx 257 xx xx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxx

§248

(1) Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx jedenkrát xx xxxx.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx svolá xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x podnětu xxxxxxx xxxxxxx členů spolku xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Nesvolá-li xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx zasedání xxxxxxx schůze xx xxxxxxx dnů xx xxxxxxxx podnětu, může xxx, xxx xxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx spolku sám.

§249

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx svolá xxxxxxx xxxxxxxx ve xxxxx xxxxxx stanovami, xxxxx nejméně xxxxxx xxx xxxx xxxx xxxxxxx. Z xxxxxxxx xxxx být xxxxxx xxxxx, xxx a xxxxx xxxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248, může xxx xxxxx zasedání xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx změněn xxx xx souhlasem toho, xxx podnět xxxxx.

(3) Xxxxx a xxx xxxxxxxx xx xxxx xxx, aby co xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xx xxxxxxxx.

§250

(1) Kdo zasedání xxxxxx, xxxx xx xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxxxx způsobem, xxxxx xxxx svoláno. Xxxxx-xx xx xxx xxxx xxx xxxxx před xxxxxxxxx xxxxx zasedání, xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxx se xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, účelně xxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx §248, xxxx xxx odvoláno xx xxxxxxxx xxx xx xxxxx xxxx xx souhlasem xxxx, xxx x xxxx xxx xxxxxx.

§251

Každý xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx a xxxxxxxxx x xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx-xx se xxxxxxxxxx vysvětlení x xxxxxxxx zasedání xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx zakazuje xxxx xxxxxxx prozrazení xx spolku způsobilo xxxxxx újmu, xxxxx xx je xxxxxxxxxx.

§252

(1) Členská schůze xx xxxxxxx usnášet xx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx většinou xxxxx členů xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx; xxxxx člen xx xxxxx xxxx.

(2) Určí-li xxxxxxx xxx úpravě xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx, xx xx x určitým xxxxxx xxxxxxxx spojen xxxxx hlas poradní, xxxxxxxxxx xx k xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxx 1.

§253

(1) Kdo xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, zda xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx usnášet. Xxxx zajistí xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx, vyžadují-li xxxxxx xxxxx stanovy.

(2) Xxxxxxxx xxxx zasedání tak, xxx xxx xxxx xxxxx xxxxxxx, xxxxxx xx členská schůze xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxx jeho xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx x xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx spolku xxxxxxxxxxx x xx xxxxxxxx.

§254

(1) Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx ze zasedání xx xxxxxxx dnů xx jejího ukončení. Xxxx-xx to xxxxx, xxxxxxxx xxxxx ten, xxx xxxxxxxx předsedal xxxx xxxx tím xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx zápisu xxxx xxx xxxxxx, kdo xxxxxxxx svolal x xxx, kdy se xxxxxx, xxx xx xxxxxxx, xxx xx xxxxxxxxx, jaké xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxx přijala x xxx xxx zápis xxxxxxxxx.

(3) Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxxx ze xxxxxxxx za podmínek xxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx jinak, xxx xxxx právo xxxxxxx x xxxxx spolku.

§255

Xxxxx xxxxxxx schůze

Stanovy xxxxx xxxxx, že xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx konat xxxxxx xxxxxxx členských xxxxxx, případně též, x kterých záležitostech xxxxx xxxxxxxx rozhodnout xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxx xxxxxx, x xxxx xx všechna xxxxxxxx xxxx xxxxx. Xxx xxxxxxxxx xxxxxxx se x xxx přijímání xxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x odevzdané xxxxx sčítají.

§256

Xxxxxxxxxxx delegátů

(1) Stanovy xxxxx xxxxx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx shromáždění delegátů.

(2) Xxxxx xxxxxxx musí xxx volen stejným xxxxxx xxxxx. Xxxx-xx xx xxxxx xxxxx, xxxxx stanovy xxxxx xxx volbu delegátů xxxxxxxx odchylku.

§257

Xxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx

(1) Xxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx, xxxx xxxxxxxxxx xxxxx nebo xxx, xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, svolat xxxxx xxxxxxxxx xx lhůtě xxxxxxxx dnů od xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx. X pozvánky xxxx xxx xxxxxx, xx xx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx. Náhradní xxxxxxxx členské xxxxxx xx musí konat xxxxxxxxxx xx šesti xxxxx ode xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx svoláno.

(2) Na xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx jednat xxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx zasedání. Usnesení xxxx přijmout xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx ní xxxxxxxxxxx delegátů, xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 xxxxxxx.

Xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxx xxxxxx

§258

Xxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxx, kdo xx xxx má xxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxx navrhnout xxxxx, xxx xxxxxxx x neplatnosti rozhodnutí xxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.

§259

Právo dovolat se xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxx xxx xxx, kdy xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx dozvěděl nebo xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx jednoho xxxx xx přijetí xxxxxxxxxx.

§260

(1) Xxxx neplatnost xxxxxxxxxx nevysloví, xxxxx-xx x porušení zákona xxxx xxxxxx, aniž xx xxxx závažné xxxxxx následky, a xx-xx x zájmu xxxxxx hodném právní xxxxxxx xxxxxxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ani xxxxx, bylo-li xx xxx podstatně xxxxxxxx xx práva xxxxx xxxxx nabytého x xxxxx víře.

§261

(1) Xxxxxxx-xx spolek xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxx xxxxx xx přiměřené xxxxxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xx spolek, xxxx právo xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx

x) x době xxxxxxxxx xxx podání xxxxxx xx xxxxxxxxx neplatnosti xxxxxxxxxx, xxxx

x) xx xxx xxxxxx xxx xxx právní xxxx xxxxxxxxxx x zamítnutí xxxxxx, xxx-xx xxxxx xxxxx xxxxxxxx podle §260.

Xxxxxxxxx komise

§262

(1) Xxxxx-xx xxxxxxx kontrolní xxxxxx, xxxxxxxx xx, xxx xxxx alespoň xxx xxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, xxxx a xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx schůze. Xxxx-xx xxxxxxx, xx xxxxx kontrolní xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nepřihlíží xx x xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx, není členství x kontrolní xxxxxx xxxxxxxxxx s členstvím xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx ani s xxxxxx likvidátora.

§263

Kontrolní xxxxxx xxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxxxxxx spolku xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx spolek činnost x xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i další xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§264

X rozsahu xxxxxxxxxx xxxxxxxxx komise xxxx xxxx xxxxxxxx člen xxxxxxxx do xxxxxxx xxxxxx x požadovat xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx nebo xx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx k xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

Rozhodčí xxxxxx

§265

Xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx záležitosti xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx samosprávy x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; xxxxxx-xx stanovy xxxxxxxxx rozhodčí xxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx a xxxxxxx x xxxxxxx členských xxxxxxxxx x přezkoumává xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xx spolku.

§266

(1) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxx, má xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx, xxxxx xxxx a xxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx nepůsobí xxxx xxxx statutárního orgánu xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxx-xx nikdo xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x výhradou změny xxxxxxxxx, že xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) X xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx vyloučen xxxx člen, xxxxx xxxxxxxxx případu xxxxx xxxx by xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx nepodjatě.

§267

Xxxxxx před rozhodčí xxxxxx upravuje jiný xxxxxx xxxxxxx.

§268

Xxxxxxx spolku

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xx xxx má xxxxxxxxx xxxxx, xxxx i xxx návrhu v xxxxxxx, xx xxxxxx, xx xxx xx xx xxxxxx upozorněn,

a) xxxxxx xxxxxxx zakázanou x §145,

x) xxxxxx xxxxxxx v rozporu x §217,

x) xxxx xxxxx xxxxx x xxxxxxxx xx xxxxxx, x účasti xx xxxx xxxxxxxx xxxx x xxxx podpoře, xxxx

x) brání členům xx xxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx §172 není xxxxxxx.

Xxxxxxxxx xxxxxx

§269

(1) Xxx xxxxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xxxxxxx likvidátor xxxxxx jmění x xxxxxxxxxx jej x xxxxx spolku všem xxxxxx.

(2) Likvidátor vydá xxxxx úhradě xxxxxxx xxxxxx xxxxx každému xxxxx, xxxxx o xx xxxxxx.

§270

(1) Nelze-li xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx jeho souhlasu xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxx-xx xx možné, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx spolku.

(2) Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1 nemůže x xxxxxx xxxxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxx x funkce xxxxxxxx, xxxxxxx-xx, xx na xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§271

Xxxxxxxxxx zpeněží xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxx xxxxxxx, x xxxxx xx je xxx splnění dluhů xxxxxx nezbytné.

§272

(1) Xxxxxxxxxx naloží x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx stanov.

(2) Nelze-li x xxxxxxxxxxx zůstatkem xxxxxxx podle xxxxxx, xxxxxxx likvidátor likvidační xxxxxxxx xxxxxx s xxxxxx obdobným. Xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxx xxxxx. Xxxxxxxx-xx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx, xx xxxxx xxxxx xx xxxxxx sídlo. Získá-li xxxxxxxxxx zůstatek xxxx xxxx kraj, xxxxxxx xxx xxx k xxxxxxx xxxxxxxxxxx cíli.

§273

Xxxxxxx-xx xxxxxx účelově xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, ustanovení §272 xx nepoužije x xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx částí xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxxxx příslušného xxxxxx.

Fúze spolků

§274

Zúčastněné xxxxxx xxxxxxxxx smlouvu x xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

§275

Xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx údaje x xxxxx, xxxxx x identifikující xxxx xxxxxxx xx zúčastněných xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx spolek je xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx, x rozhodný xxx.

§276

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x ujednání x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxx-xx při xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxx x xxxxxxxx xxxx ujednání o xxxx změně.

§277

(1) Společně x xxxxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx zúčastněných xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx fúze. Xxxxxx xxx xxxxxxxxx i xxxx xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxx spolky.

(2) Xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxxxx x důsledky xxxx xxxxxx být vyhotovena, xxxx-xx xxxxxxx členové xxxxxxxxxxxx spolku xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx-xx s xxx xxxxxxx xxxxxxx zúčastněného xxxxxx.

§278

Zasedání xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx x fúzi xxxxxxxxx ke schválení, xxxx ten, xxx xx svolává, ohlásit xxxxxxx xxxxxx dnů xxxx xxxx xxxxxxx. X xxxx lhůtě xxxx xxx zpřístupněny xxxx xxxxxx

x) návrh xxxxxxx o xxxx,

x) xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxx majetku x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxx xxxx xxxxxx x

x) xxxxxx vysvětlující xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxx, xx-xx její xxxxxxxxxx xxxxx.

§279

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx nejméně xxxxxx xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xx xxxx týká x xxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, xx-xx xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x je-li xxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxx, pokud xxxxxx xxxxxxxx známým xxxxxxxxx.

§280

Xxxxxxxx-xx věřitel zúčastněného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, kdy xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx pohledávky. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx způsobem, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx veřejného rejstříku.

§281

(1) Návrh xxxxxxx x fúzi schvalují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx smlouvy x fúzi jen xxxxxxxx, nebo xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx může xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxxxxxx xxxxxx hlasují x xxxxxx smlouvy x xxxx xxxxxxxx. Xxxxx xx xxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x fúzi xxxx xxxxxxx orgánů xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx, xx budou x xxxxxx členech xxxxxxxx xxxxxxxx.

§282

Xxx, kdo xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx k xxxxxxx kromě xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx údaj, xx xxxxx smlouvy xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxx a xxx xx xxx stalo. Xxxxxxx x xxxx xx xxxxxxx usnesením xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx zúčastněných spolků x schválení xxxxxx xxxxxxx o fúzi x jejím podpisem xx xxxxx spolek.

§283

Xxxxx xx vyslovení xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxx lze xxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx členské xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxx oprávněná xxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§284

(1) Xxxxx xx xxxxx xxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podávají xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx-xx se x fúzi xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx zápis xxxx xxx, xx x xxxxx dni xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolky, xxxxxxxxx, kdo xx xxxxxx xxxxxx nástupce, x xxx xxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx u xxxxxxxxxxxxx spolku xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx údaje xxxxxx, xxxxx xx x nástupnickým xxxxxxx xxxxxxxx, a xxxxxxxx xxxxx xxxxx u xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxx xxxxxxx,

x) splynutím xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poznamená x xxxx xxxxx, adresy xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx spolků, xxxxx xxxx xxxx právní xxxxxxxxxx.

§285

Xx xxxxxx fúze xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

§286

Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§287

(1) Xxxxxxxx-xx zúčastněné xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, xxx xxxx xxxxxxx o xxxx xxxxxxxx, xxxx xxx xx zúčastněných xxxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, od xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx od xxxxxxx x xxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxx závazek všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zápis xxxx do xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx byla smlouva x xxxx uzavřena, xxxxx, že od xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x xxxxxxxxxx se xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxx xx xxxxx xxxx xxxxx xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx vzniklou xxxxxxx xxxx statutárního xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx.

Rozdělení xxxxxx

§288

(1) Xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x rozdělení.

(2) Xxxxxxx x rozdělení xxxxxxxx xxxxxxx

x) údaje x xxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxx zúčastněných xxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx nástupnické,

b) xxxxxx, xxxx xxxxxxx x xxxxx zanikajícího xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxx, xxxxx zaměstnanci xxxxxxxxxxxx xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxx.

(3) Xxxxxxx-xx v xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx stanov xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, obsahuje xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxx o této xxxxx.

(4) Xxxxxxxxx-xx smlouva x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx ke xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx všech xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§289

(1) Xxx rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx vyhotoví xxxxxxxxxxx xxxxxx projekt xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx obsahuje alespoň

a) xxxxx x xxxxx, xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx spolků x uvedením, xxxxx xxxxxx je xxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx,

x) určení, xxxx xxxxxxx a xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolky,

c) určení, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx stávají xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx,

x) návrh xxxxxx xxxxxxxxxxxxx spolků,

e) rozhodný xxx.

(3) Nestanoví-li xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§290

(1) Xxxx-xx xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx x projektu xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxx přechází x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx spolky xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxx-xx ze xxxxxxx x rozdělení xxxx z xxxxxxxx xxxxxxxxx zřejmé, jaké xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx, xx xxxxxxxxxxx spolky xxxx x těchto xxxxx xxxxxxxx společně x nerozdílně.

§291

(1) Xxx rozdělení xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx x fúzi xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxx rozdělení xx založením xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx rozdělovaného spolku xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x zprávu xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx důvody a xxxxxxxx rozdělení. Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx, xxxx-xx xxxxxxx členové xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx-xx x tím xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

§292

(1) Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx, kterému bude xxxxxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx, xxxx xxx, xxx xx xxxxxxx, ohlásit xxxxxxx xxxxxx xxx xxxx xxxx konáním.

(2) Xx lhůtě uvedené x odstavci 1 xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx xxxxx všem xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx hospodářské x xxxxxx xxxxxx x důsledky xxxxxxxxx, xx-xx její vyhotovení xxxxx. Zpráva musí xxxxxxxxx,

x) jedná-li se x rozdělení xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x výkaz xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx starší xxx xxxx xxxxxx, nebo

b) xxxxx-xx se o xxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx majetku x xxxxxxx rozdělovaného xxxxxx, xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxxxx nástupnických xxxxxx.

§293

(1) Nejméně třicet xxx před xxxxxxxxx xxxxxxx schůze xxxxxxxx xxxxxxxxxxx spolek xxxxxxxx, x xxxx uvede, xxxxxx spolku xx xxxxxxxxx xxxx x xxxxx spolky xx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx. X xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx též xxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx právo xxxxx §301.

(2) Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx, má-li xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xx-xx xxxxxxx xxxx xxxxx zanedbatelná, xxxxxxx, xxxxx doručí xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.

§294

(1) Xxxxxxx x xxxxxxxxx schvalují xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxxx §282 se xxxxxxx obdobně.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx schvaluje členská xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx projekt xxxxxxxxx xxx schválit, xxxx xxxxxxxxx.

§295

(1) Rozdělovaný spolek xxxx návrh xx xxxxx rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Jedná-li xx x rozdělení xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx.

(2) Na xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx orgán zápis xxxxxxxxx xxx, xx x xxxxx xxx xxxxxx ve xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx spolek, xxxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxx xxxxxxxxx

x) xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx spolku xxx xxxxxxxxx rozdělení xxxxxxxxx x xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxx spolku, xxxxx xx x nástupnickým xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx další xxxxx x nástupnického spolku, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx nastaly,

b) xx xxxxxxxxx nových spolků xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x poznamená x xxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx a xxxxxxxxxxxxxx údaj xxxxxx, xxxxx je xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§296

Xx zápisu xxxxxxxxx xx veřejného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxx projekt xxxxxxxxx xxxxxx nebo xxxxxx.

§297

(1) Xxxxxxxx-xx xxx xxxxxxxxx sloučením xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx ode xxx, kdy xxxx xxxxxxx o rozdělení xxxxxxxx, může ten xx xxxxxxxxxxxx spolků, xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx, xx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxxxxx-xx od xxxxxxx i xxx xxxxx xxxxxx, zanikají xxx xxxxxxx všech xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxxx-xx při xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx, že xx xxxxxxx xxxxxxxxxx všechny xxxxxxxxxx xxxxxx.

(3) Xxxxxxxx x nerozdílně xx xxxxxxx, který xxxxxxxx, xx xxxxx na xxxxx xxxxxxxxx nebyl xxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxx jeho xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxx xxxx.

§298

Xxxxxx-xx rozdělovaný spolek xxx rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xx zápis xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxx dne, xxx bylo rozhodnutí x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xx marným xxxxxxxxx lhůty rozhodnutí x xxxxxxxxx.

§299

(1) Každý x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x ostatními xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx z xxxxxxxxxxxxx spolku na xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx si xxxxxxxxxxx xxxxxx ocenit xxx xxxxx posudkem xxxxxx xxxxxxxxxxxx mu xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx, x xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, a xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx §269, xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx dluhy podle xxxxxxxx 1 xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxx x ručení xxxxx xxxxxxxx 1 x 2 nemohou xxxxxxxx xxxxxxxx, jimž xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx §300.

§300

Xxxxxxxx-xx xxxxxxx zúčastněného xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxx měsíců xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxx xxxxxxx, xx xxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxx, pokud xxxxxxx, xx se xxxxxxxxx xxxxxxxxxx zhorší. Xxxxxxx-xx xxxxxxx, xx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx způsobem xxxxxx, xx xxxxx xx xxxxxxxxxxx jistotu ještě xxxx xxxxxxx rozdělení xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§301

(1) Každý, xxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxx dotčeny, má xxxxx, xxx mu xxxxxxxxx ze xxxxxxxxxxxx xxxxxx sdělil xx xxxxxxx měsíce xx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxx přechází xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx nástupnické xxxxxx.

(2) Nedostane-li xx xxxxxxxx zaniklého spolku xxxxxxx, kdo xx xx rozdělení spolku xxxx xxxxxxxxx, může xxxxx kterémukoli z xxxxxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxxx zaniklého xxxxxx xxxxxxx, kdo xx po xxxxxxxxx xxxxxx xxxx dlužníkem, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx.

§302

Xxxx-xx stanovy, že x fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxx schůze, použijí xx z xxxxxxxxxx x fúzi xxxx xxxxxxxxx xxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx.

Xxxxx 3

Xxxxxxx

Xxxxxxxx 1

Xxxxxx x xxxxxxxxx

§303

Xxxxxxx je xxxxxxxxx osoba vytvořená xxxxxxxx vyčleněným x xxxxxxxx účelu. Xxxx xxxxxxx se xxxx xx účel, x xxxxx xxxx xxxxxxx.

§304

Fundace je xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx právním xxxxxxxx xxxx zákonem, x xxxxx musí být xxxxxx x xxxx xxxxxxxxx zajištění x xxxx.

§305

Xxxxxxx xxxxxx fundace xxxxxxxx xxxx xxxxxx.

Pododdíl 2

Xxxxxx

§306

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx nadaci x xxxxxx xxxxxx společensky xxxx xxxxxxxxxxx užitečnému xxxxx. Xxxx xxxxxx xxxx xxx veřejně xxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxx určitého xxxxxx osob určených xxxxxxxxxx xx jinak.

(2) Xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxxx xxxxxxxxxxx stran x xxxxx xxxx xxxx účasti xx xxxxxx xxxxxxxx. Xxxxxxxx xx xxxxxxx nadaci xxxxxxxx výlučně xxxxxxxxxx xxxxx. Plní-li xxxxxx xxxxxxxx xxxx, xxxx xx x xxx xxxxxx zruší x xxxxxx xxxx xxxxxxxxx.

§307

(1) Xxxxxx může xxxxxxxx, pokud xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx pouhou vedlejší xxxxxxx x výtěžky xxxxxxxxx xxxxxx jen x xxxxxxx jejího xxxxx; xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxxxxx. Xx stejných xxxxxxxx xxxx nadace xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx společnosti.

(2) Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.

§308

(1) Název nadace xxxxxxxx slovo "xxxxxx".

(2) Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xx označení xxxxxxxxxxx xx xxxx xxxx.

Xxxxxxxx xxxxxx

§309

(1) Xxxxxx xx xxxxxxx nadační xxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxx zakládací listina xxxx pořízení xxx xxxxxx smrti.

(2) Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx pořizuje xxxxx xxxxx nebo xxxx xxxx.

(3) Xxxxx-xx xx straně zakladatele xxxxxx xxxx xxxx, xxxxxxxx xx xx xxxxxxxxxxx jediného a x záležitostech nadace xxxx xxxxxx jednomyslně; xxxxxx-xx xxxxxxx x xxxxxx osob xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx, nahradí xxx x xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx zakládajících xxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxx.

(4) Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

§310

Xxxxxxxxx xxxxxxx nadace xxxxxxxx xxxxxxx

x) xxxxx x xxxxx xxxxxx,

x) xxxxx zakladatele a xxxx bydliště xxxx xxxxx,

x) vymezení xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) xxxx x výši vkladu xxxxxxx xxxxxxxxxxx,

x) údaj x výši xxxxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxx členů xxxxxxx xxxx x xxxxx x bydliště xxxxxx xxxxxxx členů x xxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx správní xxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) počet xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxxxx, xxxx-xx dozorčí xxxx xxxxxxxxx, jméno x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx,

x) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, jimž xx xxx poskytnout, xxxx xxxxx činností, xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx, xx tyto náležitosti xxxxxxx statut xxxxxx.

§311

(1) Xxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xx xx nadace xxxxx xxxxx xxxxxxxxx nadace xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxx nabývá xxxxxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxx zůstavitele.

(2) Xx-xx xxxxxxx listina obsažena x pořízení xxx xxxxxx smrti, obsahuje xxxxxxx

x) název xxxxxx,

x) xxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxx xxxxxxx,

x) údaj x xxxx vkladu,

d) xxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx x

x) xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxx je xxx xxxxxxxxxx, anebo xxxxxx, xx xxxx xxxxxxxxxxx stanoví statut xxxxxx.

§312

(1) Xxxxxxxxxx-xx xxxxxxxx xxx xxxxxx smrti xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x §310, rozhodne x xxxx xxxxx xxxxxx v xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx; xx xxxxx i x xxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx xxxxxxx rady x xxxxxxx z xxxx xxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxxx zastávat xxxx xx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí xxxxx xxxxxxxx 1 xxxxxxxx xxxxx veřejné xxxxxxx.

§313

(1) Xxxxxxx-xx nadační xxxxxxx xxxxxxx vkladu, xxxxx, xx xx xxxxxxxx povinnost xxxx x penězích.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx, xx xx vkladová xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, x xxxx-xx xx xxxxx xxxx xxxxxxxxx-xx xxxxxxx vkladu xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx x nadační xxxxxxx, xx se xx xx, xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx.

§314

Xxxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx upraví alespoň

a) xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx a

b) xxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx též xxxxx xxxx, xxxxxx xx lze xxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx s xxxxxxx listinou, xxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčí xxxx správní xxxx.

(3) Xxxxxx xxxxxx uveřejní xxxxxxxx do sbírky xxxxxx. Xxxxx xxxx xx xxxxxxxx rejstříku xx xxxxxxx xxxxxxxx x pořizovat si x xxx xxxxxx, xxxxx xxxx kopie. Xxxxxx právo xxx xxxxxxxx také v xxxxx xxxxxx.

§315

Xxxxx xxxxxx

(1) Xxxxxx xxxxxx xxxx zápisu xx veřejného rejstříku.

(2) Xxxxx xx xxxxx xxxxxx do xxxxxxxxx xxxxxxxxx podává xxxxxxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx x xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xx zápis xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx.

§316

Xxxxx xxxxx xxxxxx

Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx vyjádření xxxxxxx rady xxxxxx xxxxx xxxxxx. X xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx nadace xx xxxxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxx xxxxxxxxxx xxxxx neschválí, xxxx-xx pro to xxxxx xxxxx nebo xxxxxxxx-xx xx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx, xxxxxx mají xxx poskytovány xxxxxxx xxxxxxxxx.

Změna xxxxxxx xxxxxxx

§317

Xx xxxxxx nadace lze xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx zakladatel x xxxxxxx listině xxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx nebo některému x orgánů xxxxxx.

§318

(1) Xxxxx-xx se xx xxxxxx nadace xxxxxxxxx natolik, xx xxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx potřebu xxxxx jejích xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx zakladatel xxxxxxx xxxxxxx změnit, xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxx nevyhradil; k xxxxxxxxx změny xx xxxxxxxx, aby x xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx a xxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx třetích osob.

(2) Xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx zveřejní; xxxxxxxxx xxxxx nabývá xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxx. Navrhne-li xxxxx x této xxxxx xxx, kdo xxxxx, xx xxxx xxxxx byla změnou xxxxxxx listiny dotčena, xxx xxxxxxx o xxxxxxxxxxx změny, může xxxx rozhodnout, xx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx xx jeho xxxxxxxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 a 2 xx nepoužijí, pokud xx xx xxxxx xxxxxxx listiny měla xxxxx xxxx xxxxx, x xxxxx xxxxxxxxxx x nadační xxxxxxx xxxxx, xx xx xxxxxxxxxxxx.

§319

(1) Xxxx-xx xx xxx xxxxxxxxxx x xxxxx-xx xx po xxxxxx xxxxxxxxx natolik, xx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxx rozumnou xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx poměrů, může x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx rozhodnout na xxxxx nadace xxxx; x podáním xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Soud xxxxxx xxxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx práv xxxxxxx osob; xxxxxxxx xxxx být xx xxxxxxx xxxxxx úmysl xxxxxxxxxxx xxxxxx z xxxxxxx listiny a xxxxxxx xxxxxxxx, které xxxxxxxxxx xxx takový xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxx xxx rozhodování x xxxxx xxxxxxx xxxxxxx přihlédne xx xxxxxxxxxx xxxxxxx rady x xxxxx xxxxxx xx zájmy xxxxxxx xxxx hodné právní xxxxxxx.

§320

Xxxxx-xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx listině xxxxxxxx, xx je nezměnitelná xxxx xx nelze xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx ji xxxxxx xxx rozhodnutím xxxxx.

Zvláštní xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxx xxxxxx

§321

(1) Xxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx změnit xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxx xxxxx xxxx xxxxxx soud na xxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxx. Xxxxxxxxxx-xx však x takovou xxxxxx xxxxxxxxxx xxxx osoba xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx, soud xxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx odkladu xx podání xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx, xxx xx tom má xxxxxx xxxxx, xxxx xxxxx návrhu x xxxxx odporovat xx xxxxx jednoho xxxxxx xxx dne, xxx xxxx xxxxxxxx zveřejněno.

§322

Xx-xx dosažení xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx, nahradí soud xx xxxxx zakladatele xxxx osoby, xxxxx xx tom xx xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx určuje xxxx xxxxxx.

§323

Xxxx-xx tu xxx xxxxxxxxxx a není-li xxx osoba, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx souhlasit se xxxxxx účelu xxxxxx xxxx xxxxxx souhlas xxxxxxxxx, soud vezme xxx rozhodování x xxxxx účelu xxxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxx, x když xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx zřejmé.

§324

O změně xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na dobročinný xxxx rozhodnout xxx xxxx, xxxxx je xxx xx xxxxxx xxxxxxx důvod a xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx.

§325

Xxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx, musí xxx dary xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx původního xxxxx x xxxxxx x nich xxxxxxx x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxx.

§326

Xxxxx-xx xxxx nadace xxxx, může současně xxxxxxxxxx i bez xxxxxx, v jakém xxxxxxx a po xxxxx xxxx bude xxxxxx xxxxxxxx výnosy x xxxxxxx xxxxxxx x poskytování nadačních xxxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx. Xxxxx xxxxxx a xxxx stanoví vždy, xxx xx vyžaduje xxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx účelu nadace xx příjemce xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Xxxxx-xx soud xxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx na xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx-xx x xxxxx xxxxxxx x době, xxxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxx výnosy ze xxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xx xxxx pěti let xxx xxx, xxx xx xxxxx xxxxx xxxxxxx.

Vklady xx xxxxxx

§327

(1) Xxxx vkladu s xxxxxxxxxxx předmětem xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxx, xxx jakou stanovil xxxx xxxxxxx předmětu xxxxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xx-xx xxxxxxx vkladu xx xxxxxx nepeněžitý, xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a xxxxx xxxxxxx jako xxxxxxx.

§328

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx trhu x xxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx vkladu.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, xx-xx xxxxxxx xxxxxxxx vkladu, xxxxxx xxxxx xxxxxxxx 1, xxxxxxxxx výjimečnými xxxxxxxxxx, xxxxx xx xx xx xxx splnění xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

§329

(1) Xx-xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx věc xxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx také

a) tržní xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx nezávislým xxxxxxxxxx za využití xxxxxx uznávaných xxxxxxx x zásad oceňování xx xxxxx xxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx vkladové xxxxxxxxxx, xxxx

x) xxxx ocenění xxxx v xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx předcházející xxxxx xxxxxxxx povinnosti, xxxxx je tato xxx oceněna xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx závěrku x xxxxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxxx 1 se xxxxxxxxx, pokud xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxx xx mohly xxxxxxx xxxxxx xx dni xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx změnit.

§330

(1) Xxxx xxxxxxx xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxx, xxx souhrnná xxxx xxxxxx odpovídala xxxxxxx částce 500 000 Xx.

(2) Xxxxxx do xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxxx nadační listina xxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxxx xxxxxx, povolá xxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx jiná oprávněná xxxxx bez xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx; xxxx-xx xx xxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxx vkladů správní xxxx nadace. X xxxxxxx a povinnostech xxxxxxx platí obdobně xxxxxxxxxx x xxxxxxx x povinnostech xxxxx xxxxxx právnických xxxx.

§331

(1) Vkladová xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx vkladu xxxxxxx xxxxxx. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxx xxxxxx dnem xxxxx xxxxxx, váže-li xxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx práva na xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, nabude xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xx tímto xxxxxxx.

(2) Je-li xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, složí xxx xxxxxxx vkladů xx xxxxxxxx účet x banky xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx xxxxxx a xx xxxx jméno zřídí. Xxx, xxx účet xxxx, až xx xxxxxx xxxxxx neumožní xx xxxxxxxx xx xxxx xxxxxxx x xxxxxx, ledaže se xxxxxxx, xx nadace xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxx případ xxxxx, xxxxxxxx xx, xxx x neplatnosti xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(3) Xx-xx předmětem xxxxxx xxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, předá xxxxxxxxx xxxxxxx vkladů x xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx; xx xxxxxx nadace xx xxxx vlastnické xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xx, aby na xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx.

§332

Xxxxxxx xxxxxx potvrdí x xxxxxxx xxxxx xxxxx, která navrhne xxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx, xxx xx tak xxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxx je xxxxxxxx xxxx xxxxxx. Potvrdí-li xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx plnění, než xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx až do xxxx rozdílu xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx dobu pěti xxx od vzniku xxxxxx.

§333

(1) Převzatý xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxx nadaci xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx vzniku.

(2) Xxxxxxxxx-xx xxxxxx, vrátí xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxx nebo vnesla. Xxxxxx xxxxxxx učiněná xxxxxxxx při xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx i xxxx xxxxx.

§334

(1) Xx vzniku xxxxxx xxx nadační xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx-xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx předpoklad xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx-xx jako xxxxxxx, xx xx xx xx, že xxx xxxxxxxxxx nadační xxxxxxx.

Xxxxxxx nadace a xxxxxxx xxxxxxx

§335

Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx x ostatní xxxxxxx.

§336

(1) Nadační jistinu xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx do nadace, xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx.

(2) Nadační xxxxxxx xxxx mít xxxxxxxx xxxxxxx odpovídající xxxxxxx xxxx 500&xxxx;000 Kč.

§337

Xxxxxxx vyjádření xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxx nadačního xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx rejstříku.

§338

(1) Xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx v nadační xxxxxxx x xx xxxxxxx a xx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx, x xxxxxxxxx xxxxxxx činnosti x xxxxxxxx svého účelu x x xxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xx vlastní xxxxxx.

(2) K právnímu xxxxxxx, xxxxxx nadace xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxx osobu, xx xxxxxxxxxx.

§339

(1) Xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx ani jinak xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx. To xxxxxxx, xxxxx nadace xxxxxxxxx xxxxxxxx závod, v xxxxxxx potřebném pro xxxx xxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx lze xxxx x xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxxx xx xxxxxxxxxx vůli xxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx povinnost. Xxxxx xxx xxxx x xxxxxxx jistiny xxxxxx, xxx xxxxx x xxxx xxxxx za xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx jistiny nebo x xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxx vyvolala xxxxxx změna xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x jinak xx s xx xxxxx xxxxxxxxx ani xxx vynaložení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§340

Xxxxxx nakládá x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx, xxxxx tento xxxxx xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx majetku. Xxxxxxxx-xx se xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx x určitému právnímu xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx; xxxx-xx xxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xx předchozí xxxxxxx xxxxxxx xxxx.

§341

(1) Xxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxx obrat xxxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx výše xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1, podléhají xxxxx xxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x konsolidovaná xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx, xxxxxxxxx-xx xx podle ní x xxxxxxx xxxx xxxxxxx nadačního xxxxxxxx, xxxx x přeměně xxxxxx.

Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx

§342

(1) Xx schválení xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxx xxx xxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xxxx účetní xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu,

a) xxxxxx-xx xxxxxxx nadačního kapitálu xxxxx než xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx financování xxxxxxx xxxxxx vykazovaných v xxxxxxx xx xxxxxx xxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxx x

x) xxxxxxx-xx xx zvýšení nadačního xxxxxxxx použity vlastní xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx oprávněna xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx x rozmnožení xxxxxxx jistiny x xxxxxxx nadačního kapitálu xxxxxxxx částku, x xxx xx xxxxxxx xxxxxxx zvyšuje, a xxxxxxxx zdroje, z xxxxx se xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx vlastních zdrojů xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxx závěrce.

(3) Xxxxxx-xx xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx sestavené xxxxxx xxxxxxx snížení xxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xx při xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx z této xxxxxx závěrky.

§343

(1) Zvyšuje-li xxxxxx xxxxxxx kapitál x xxxx daru, jehož xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxx xxx vkladem xx xxxxxx, nesmí xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxx xxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Rozhodnutí x xxxxxxx xxxxxxxxx kapitálu xxxxxxxx částku, o xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxx, x xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx, xxxxx x údajem x xxxxxxx xxxx x x xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxx nadačního xxxxxxxx

§344

(1) Xxxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx xxxxxxx, může xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nadační jistiny, xxxxx xx vyžaduje xxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx. Xxxxxx nadační xxxxxxx xxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx nadačního kapitálu x xxxxxxx xxxx xxx. Xxxxxxxx nadačního xxxxxxxx nelze přímo xxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx správy xxxxxx.

(2) Xxxxxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx obsahuje xxxxxx, x kterou xx nadační xxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx, xx xxxxxxx xx xxxxxxx.

§345

Xxxxxxxx xx snížit xxxxxxx xxxxxxx na xxxxxx xxxxx než 500&xxxx;000 Xx.

§346

Xxxxxxx-xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx nadační jistiny xxxx xxxxxx-xx xxxxxxxxx xxxx hodnota, nadace xxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx jistinu doplní; xxxx-xx to xxxxx xxxxx, sníží v xxxxxxx odpovídajícím xxxxxx xxxxxxx kapitál.

Xxxxxxxx xxxxxxxxxx

§347

X zvýšení xxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx dozorčí xxxx.

§348

Zvýšení xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.

Xxxxxxxxxx xxxx

§349

(1) Smlouvou xxx nadaci svěřit xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx fond xxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx do xxxxxx x pověřit nadaci x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx k xxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx-xx x xxxxxxxx xxxxxx; použití xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx strany xxxx xxxxxxxxxxx hnutí.

(2) Xxxxxxx vyžaduje xxxxxxxx xxxxx.

§350

Xx-xx xxxxxxxx, xx xxxxxx bude xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx označením, xxxx xxxxxxxx obsahovat slova "xxxxxxxxxx xxxx". Označení xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx s xxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxx spravuje.

§351

Xx xx xx xx, že xxxxxx xxxxxxxx prostou správu xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xx xx xxxxxxxx xx xxxxxx xx výši, xxxx se x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx.

§352

(1) Z nakládání x xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx fondu xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx majetku.

(2) Xx-xx xxxxxx zrušena, naloží xxxxxxxxxx s xxxxxxxxxxx xxxxxx xxx, xxx xxxx xxxxxx xxxxxx x účel byly x xxxxxx zachovány.

Xxxxxxx příspěvek

§353

(1) Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxxx xxx xxxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx hodné, xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx poskytnout nadační xxxxxxxxx xxxxx zakladateli; xxxx-xx xx xxxxxx xxxxxx, rozhodne xxxxxxx xxxx xx projednání x dozorčí xxxxx xxxx s xxxxxxxxx. Xx platí x xxx případ xxxxxxxxxx xxxxxxxxx příspěvku xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x podpoře osob xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.

§354

Xxx přijal xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxx jej xxxxxx xxx ve xxxxx s xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx; xxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxx. Xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínkami, vrátí xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx.

§355

(1) Nadace nesmí xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xx-xx výše vlastních xxxxxx financování xxxxxxx xxxxxx vykazovaných x xxxxxxx xx straně xxxxx nižší xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxxxx 2, xxxx xxxx-xx xx xxxxx xxx xxxxxxxx výše nadačního xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx nadačních xxxxxxxxx.

(2) X xxxx nadačního xxxxxxxx se xxxxxxxxx xxx účely stanovené x odstavci 1

x) xxxxxxx nadačního kapitálu x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, x xxxx xxxxx xxxxxx zapsáno xx veřejného rejstříku, x

x) xxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx účelově xxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.

(3) Xxxxxxxxxx xxxxxxxx 1 x 2 se xxxxxxxxx xxx případ poskytování xxxxxxxxx x darů xxxxxxxx x xxxxxx xxxxx xxxxxx.

§356

Xxxxx, xxxxx přijala x xxxxx xxxx xxxxxxx příspěvek poskytnutý x xxxxxxx x §355, není xxxxxxx xxx vrátit.

§357

Xxxxxxx správy

Nadace xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, o ostatních xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx nadace x x xxxxxxxxx na xxxx správu.

Xxxxxxx xxxxxx

§358

(1) Xxxxxx xxxxxxx výroční zprávu xx konce xxxxxxx xxxxxx od uplynutí xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxx obsahuje xxxxxx xxxxxxx a xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx včetně xxxxxxxxxx xxxx činnosti.

(3) Xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx

x) xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx x závazcích,

b) x xxxxxxxxxxxx nadačních xxxx přehled x xxxxxxx, které xxxxxxxx xxxxxxx xxx x xxxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Xx,

x) xxxxxxx x xxx, xxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx,

x) xxxxxxx x xxxxxxx, xxxxxx byl xxxxxxxxx nadační xxxxxxxxx x hodnotě xxxxx xxx 10 000 Xx,

x) xxxxxxxxxx, xxx xxxxxx xxx svém hospodaření xxxxxxxx pravidla xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx §353356, x xxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x

x) zhodnocení xxxxxxxxxx údajů roční xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx auditora, xx-xx xxxxxx povinna mít xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx.

(4) Vyjde-li po xxxxxxxxxx zprávy xxxxxx xxxxxxxxxx, která xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxx zbytečného xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx.

§359

(1) Xxxxxx-xx x xx xxxxx, xxxxxx xxxxx x xxxxx xx výroční zprávě xxxxxxx. Xxxxxx právo xx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx. Při xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx vyšší xxx 10&xxxx;000 Xx, xxxx žádat x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx, xxxx dostal xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx důvodů, xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx.

(2) Xxxxxx xxxxxxx anonymitu, xxxxxx-xx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx výroční xxxxxx. Xxxxxx, jenž xxxxxx xxxxxxx příspěvek x xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxx xxxx uplatnit své xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, jestliže jej xxxxxx x xxxx xxxxx xxx poskytnutí xxxxxxxxx xxxxxxxxx; xx xx za to, xx xxxxxxx nebylo xxxx.

§360

(1) Xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxx xx xxxxxx schválení správní xxxxx x zpřístupní xx xxxx ve xxxx sídle. Xxxx-xx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx prospěšná, xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxx.

(2) Xxxxxxxxxxx-xx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx výroční xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1 xxxxxxxxxx xx xxxxx bezprostředně xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx období x xxxxx, že xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x x xxxxxx xxxxxx.

§361

Xxxxx může xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx nahlížet x xxxxx xx x xx výpisy, xxxxx xxxx kopie. Xxxxxx právo xxx xxxxxxxx xxxx x xxxxx nadace.

Xxxxxxx rada

§362

Správní rada xx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx; xx xxxxxxx xxx xxxxx.

§363

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezení, xxxx x xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx

x) xx xxxxxx dozorčí xxxx xxxxxx,

x) xx xxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx, nebo

c) xxxx xx xxxxxx x xxxxx nadace xxxxxxxxx.

§364

Neurčí-li xxxxxxx listina xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady, xx xxxxxxxx. Xxxxxxxxx-xx xx xxxxxxx listina, xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxx i xxxxxxxxx.

§365

(1) Neurčí-li nadační xxxxxxx xxxx xxxxxx, xxxx x xxxxxxxx xxx členy xxxxxxx xxxx sama.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxx xxxxx správní xxxx xxxx být zvolen x xxxxxxxxx navržených xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx listinou, xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxx stanoveným.

§366

Nestanoví-li nadační xxxxxxx xxxxx důvody, odvolá xxxxxxx rada x xxxxxx xxxxx xxxxx, xxxxx závažně nebo xxxxxxxxx porušil nadační xxxxxxx nebo xxxxxx, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx pověst nadace. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx měsíce xxx xxx, xxx xx x důvodu k xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxxx xxx xxx, xxx xxxxx důvod xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx soud na xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx právní xxxxx; xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx člena správní xxxx xxxxxx, nebylo-li xxxxxxxxx do xxxx xxx xxx, kdy xxxxx x odvolání xxxxxx.

§367

(1) Zanikne-li členství xx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx xx xxx měsíců. Xxxxxxx-xx xx, jmenuje xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxx na xxxxx xxxxxxx xxxx nebo xx xxxxx osoby, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx, xx xxxx, xxxxx správní rada xxxxxxx nového xxxxx.

(2) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx rady x xxx xxxxxx, xx-xx správní rada xxx pokles xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xx xxxx volbě.

Xxxxxxx rada

§368

(1) Dozorčí xxxx xx xxxxxxxxx x revizní orgán xxxxxx; má alespoň xxx členy.

(2) Dozorčí xxxx musí být xxxxxxx, dosahuje-li xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxx xxxxxxx §330 xxxx. 1.

§369

Xxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx omezení, není x xxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která

a) je xxxxxx správní rady xxxx xxxxxxxxxxxx,

x) je xxxx nadaci v xxxxxxxxx xxxxxx, xxxx

x) xxxx xx xxxxxx x xxxxx nadace xxxxxxxxx.

§370

(1) Xxxxxxx-xx xxxxxxx xxxxxxx nebo x xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx další působnost, xxxxxxx xxxx

x) dohlíží, xxx xxxxxxx rada xxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx a xx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx,

x) xxxxxxxxxx plnění xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx poskytování xxxxxxxxx xxxxxxxxx,

x) upozorňuje xxxxxxx xxxx na xxxxxxxx nedostatky x xxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx,

x) kontroluje, xxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx a přezkoumává xxxxx, xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx závěrku,

e) xxxxxxxxx xx x xxxxxxx xxxxxx x

x) xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxx správní xxxx x xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.

(2) Dozorčí xxxx xxxxxxxxx nadaci xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx, jakož x x xxxxx xxxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxx xxxxxxx rady xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Za xxx účelem xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xx svých členů.

§371

(1) Dozorčí rada xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxx xxx x návrhu dozorčí xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) V xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx může xxxx xxxxxxxx xxxx nahlížet xx xxxxxxx nadace x xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.

§372

Neurčí-li nadační xxxxxxx xxxx jiného, volí x xxxxxxxx xxx xxxxx dozorčí rada xxxx. Xxx volbu x xxxxxxxx členů xxxxxxx xxxx a xxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx platí xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx.

Revizor

§373

(1) Xxxx-xx zřízena xxxxxxx rada, xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx.

(2) Xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx nadace xxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, x xx xxxx xxxxxx xxxx vykonávat i xx neurčitou dobu.

§374

(1) Xxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx §369. Je-li xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx s funkcí xxxxxxxx xxxx zástupce, xxxxx splňuje xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx listina xxxxxx kratší, xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. Revizora xxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx.

§375

(1) Neurčí-li nadační xxxxxxx xxxx způsob, xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx.

(2) Xxxxxx-xx xxxxxxx listina xxxxx důvody, odvolá xxxxxxx rada xxxxxxxx, xxxxx závažně xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx nadační xxxxxxx nebo statut, xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx. Xxxxxxx-xx xxx xx xxxxxxx měsíce ode xxx, xxx xx x důvodu x xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx do xxxxx xxxxxx ode dne, xxx xxxxx xxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxx xx xxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxxxx se xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxx-xx xxxxxxxxx xx roka xxx xxx, xxx xxxxx x xxxxxxxx xxxxxx.

Zrušení xxxxxx x xxxxxxxxx

§376

Xxxx-xx xxxxxxxx účelu, xxx xxxxx xxxx xxxxxx založena, je xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxx zvolí xxxxxxxxxxx.

§377

(1) Xxxx xxxxx xxxxxx s xxxxxxxxx xx xxxxx osoby, xxxxx xx tom xx právní xxxxx, xxxx x xxx xxxxxx v xxxxxxx, xx

x) nadace xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x §145 xxxx xxxxx x xxxxxxx x §307,

x) se xxxxxx xxxxx neomezeně xxxxxxx xxxxxxxxxxx obchodní společnosti,

c) xxxxxx xxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx příspěvek xxxxx xxxxxxx x §353,

x) nadace xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxx, xxxx pro to xx xxxxx důvod,

e) xxxxxx nakládá s xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx s §339,

f) xx hodnota nadační xxxxxxx xxxxx xxx xxxx 500&xxxx;000 Xx, x xx xxxxx xxxx xxxx xxxx xxx xxxxx xxx xx konce účetního xxxxxx, x němž x xxxxxxx hodnoty xxxxxxx xxxxxxx xxxxx,

x) xxxxxxx jistina xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx xxx xxx xxxx, xxxx

x) xxxx trvale xxxxx, xxx xxxxxx nadále xxxxxx xxxx xxxx.

(2) Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx §172.

§378

(1) Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxxx dluhů nadace. X xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx.

(2) Určí-li xxxxxxx xxxxxxx veřejně xxxxxxxxx xxxxxx, xx má xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx, nepřihlíží se x xxxx.