Animace načítání

Stránka se připravuje...


Na co čekáte? Nečekejte už ani minutu.
Získejte přístup na tento text ještě dnes. Kontaktujte nás a my Vám obratem uděláme nabídku pro Vás přímo na míru.

JEDNÁNÍ O PŘISTOUPENÍ ČESKÉ REPUBLIKY, ESTONSKA, KYPRU, LOTYŠSKA, LITVY, MAĎARSKA, MALTY, POLSKA, SLOVINSKA A SLOVENSKA K EVROPSKÉ UNII

Brusel, 3. dubna 2003
(OR. en)
AA 2003 v konečném znění

SMLOUVA O PŘISTOUPENÍ

PRÁVNÍ AKTY A JINÉ NÁSTROJE
Smlouva o přistoupení České republiky, Estonska, Kypru, Lotyšska, Litvy, Maďarska, Malty, Polska, Slovinska a Slovenska k Evropské unii je pro delegace připojena.
OBSAH
A. Smlouva mezi Belgickým královstvím, Dánským královstvím, Spolkovou republikou Německo, Řeckou republikou, Španělským královstvím, Francouzskou republikou, Irskem, Italskou republikou, Lucemburským velkovévodstvím, Nizozemským královstvím, Rakouskou republikou, Portugalskou republikou, Finskou republikou, Švédským královstvím, Spojeným královstvím Velké Británie a Severního Irska (členskými státy Evropské unie) a Českou republikou, Estonskou republikou, Kyperskou republikou, Lotyšskou republikou, Litevskou republikou, Maďarskou republikou, Republikou Malta, Polskou republikou, Republikou Slovinsko, Slovenskou republikou o přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky k Evropské unii
B. Akt o podmínkách přistoupení České republiky, Estonské republiky, Kyperské republiky, Lotyšské republiky, Litevské republiky, Maďarské republiky, Republiky Malta, Polské republiky, Republiky Slovinsko a Slovenské republiky a o úpravách smluv, na nichž je založena Evropská unie

Část první Zásady

Část druhá Úpravy smluv

Část třetí Trvalá ustanovení

Část čtvrtá Dočasná ustanovení

Část pátá Ustanovení k provedení tohoto aktu

Přílohy:

Příloha I Seznam ustanovení schengenského acquis, jak bylo začleněno do rámce Evropské unie, a aktů na ně navazujících nebo s ním jinak souvisejících, které jsou závazná a použitelná v nových členských státech od přistoupení (uvedený v článku 3 aktu o přistoupení)

Příloha II Seznam uvedený v článku 20 aktu o přistoupení

Příloha III Seznam uvedený v článku 21 aktu o přistoupení

Příloha IV Seznam uvedený v článku 22 aktu o přistoupení

Příloha V Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Česká republika

Příloha VI Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Estonsko

Příloha VII Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Kypr

Příloha VIII Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Lotyšsko

Příloha IX Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Litva

Příloha X Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Maďarsko

Příloha XI Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Malta

Příloha XII Seznam uvedený v článku 24 aktu o přistoupení: Polsko

Příloha XIII Seznam uvedený ve článku 24 aktu o přistoupení: Slovinsko

Příloha XIV Seznam uvedený v hlavě 24 aktu o přistoupení: Slovensko

Příloha XV Maximální dodatečné položky uvedené v čl. 32 odst. 1 aktu o přistoupení

Příloha XVI Seznam uvedený v čl. 52 odst. 1 aktu o přistoupení

Příloha XVII Seznam uvedený v čl. 52 odst. 2 aktu o přistoupení

Příloha XVIII Seznam uvedený v čl. 52 odst. 3 aktu o přistoupení

Protokoly:
Protokol č. 1 o změnách statutu Evropské investiční banky
Protokol č. 2 o restrukturalizaci českého ocelářského průmyslu
Protokol č. 3 o výsostných oblastech Spojeného království Velké Británie a Severního Irska na Kypru
Protokol č. 4 o Jaderné elektrárně Ignalina v Litvě
Protokol č. 5 o pozemním průjezdu osob mezi Kaliningradskou oblastí a ostatními částmi Ruské federace
Protokol č. 6 o nabývání objektů vedlejšího bydlení na Maltě
Protokol č. 7 o umělém přerušení těhotenství na Maltě
Protokol č. 8 o restrukturalizaci polského ocelářského průmyslu
Protokol č. 9 o blocích 1 a 2 Jaderné elektrárny Bohunice V1 na Slovensku
Protokol č. 10 o Kypru

Závěrečný akt

Dopis č. 1

Dopis č. 2

Příloha

XXXXXXX

xxxx

Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Dánským xxxxxxxxxxx, Spolkovou xxxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx královstvím, Francouzskou xxxxxxxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Portugalskou xxxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx Británie x Xxxxxxxxx Irska (xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx unie)

A

Českou xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxx republikou, Xxxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx, Slovenskou xxxxxxxxxx

x xxxxxxxxxxx

Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kyperské xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Maďarské xxxxxxxxx, Republiky Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx

x Xxxxxxxx xxxx

XXXX XXXXXXXXXXX KRÁL BELGIČANŮ,
PREZIDENT XXXXX XXXXXXXXX,
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX DÁNSKA,
PREZIDENT XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,
XXXX XXXXXXXXXXX XXXX ŠPANĚLSKA,
PREZIDENT XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX IRSKA,
PREZIDENT XXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX REPUBLIKY,
JEHO XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,
XXXX VELIČENSTVO KRÁLOVNA XXXXXXXXXX,
XXXXXXXX XXXXXXXXX RAKOUSKÉ XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXXXX REPUBLIKY,
PREZIDENT XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXXXXXX XXXXXXXXX REPUBLIKY,
PREZIDENTKA XXXXXX XXXXXXXXX,
XXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX,
XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXXXXX ve své xxxx xxxxxxxxxx v xxxxxxxxxx xxxx smluv, xx xxxxx xx xxxxxxxx Evropská unie,
ROZHODNUTI xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx x xx již xxxxxxxxxx xxxxxxxxx ještě xxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx,
XXXXXXXX K TOMU, xx článek 49 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx možnost xxxx xx členy Xxxx,
XXXXXXXX X TOMU, že Xxxxx republika, Estonská xxxxxxxxx, Kyperská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Maďarská xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Malta, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Slovinsko x Slovenská republika xxxxxxxx x členství x Unii,
VZHLEDEM X XXXX, že Xxxx Xxxxxxxx xxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx přijetí xxxxxx xxxxx,
XX XXXXXXXX xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx x xxxxxx smluv, na xxxxx xx založena Xxxxxxxx xxxx, x xx xxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx zástupci:
ZA XXXX XXXXXXXXXXX KRÁLE XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX,
XX PREZIDENTA XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXXX XXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXX XXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXX,
XX XXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXX NIZOZEMSKA,
ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXX RAKOUSKÉ XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX POLSKÉ REPUBLIKY,
ZA XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX REPUBLIKY XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXXXXXXXX XXXXXX XXXXXXXXX,
XX XXXXX XXXXXXXXX KRÁLOVSTVÍ,
ZA XXXX VELIČENSTVO KRÁLOVNU XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXX,
XXXXX xx po xxxxxx xxxxx plných xxxx, jež byly xxxxxxxx x dobré x náležité xxxxx,
XXXXXXX XX TĚCHTO USTANOVENÍCH:

ČLÁNEK 1

1. Xxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Kyperská xxxxxxxxx, Lotyšská republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Republika Malta, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx Evropské unie x smluvními stranami xxxxx, xx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx, xxx byly xxxxxxx xxxx doplněny.
2. Xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxx, xx xxxxx xx Xxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxx k xxxx xxxxxxx. Ustanovení xxxxxxxxx xxxx tvoří xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxx smluv uvedených x odstavci 1 xxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx i xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxx xx xxxxxxxx x xx xxxx smlouvu.

ČLÁNEK 2

1. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx x xxxxxx ústavními xxxxxxxx. Ratifikační listiny xxxxx xxxxxxx x xxxxx Xxxxxxx republiky xxxxxxxxxx xx 30. xxxxx 2004.
2. Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx dnem 1. xxxxxx 2004 za xxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxx před uvedeným xxxx.
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uvedené x xx. 1 xxxx. 1 neuloží xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx x platnost xxx xxxxx, xxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx. V xxxxx xxxxxxx Xxxx Evropské xxxx xxxxxxxxxx jednomyslně xxxxxxxx x xxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxx v xxxxxx 3 xxxx smlouvy x x xxxxxx 1, xx. 6 xxxx. 6, xxxxxxxx 11 až 15, 18, 19, 25, 26, 29 xx 31, 33 xx 35, 46 xx 49, 58 x 61 aktu x xxxxxxxxxxx x xxxx x přílohách II xx XX x xxxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxxxx 1 xx 10 x xxxxxx aktu připojených; Xxxx xxxx rovněž xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx prohlásit xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx, xxxxxx xxxx xxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxx ratifikační xxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xx odstavce 2 mohou před xxxxxxxxxxxx xxxxxx Unie xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xx. 6 xxxx. 2 xxxxxx xxxxxxxxxxx, odst. 6 xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx. 7 xxxxxx x xxxxxx pododstavci, odst. 8 xxxxxx x xxxxxx pododstavci, xxxx. 9 třetím pododstavci, xxxxxxxx 21 x 23, xx. 28 xxxx. 1, čl. 32 odst. 5, xx. 33 odst. 1, xxxx. 4 x xxxx. 5, xxxxxxxx 38, 39, 41, 42 x 55 xx 57 xxxx x xxxxxxxxxxx, x xxxxxxxxx III xx XXX xxxxxxxxx xxxx x x xxxxxxxxx 2, x xxxxxx 6 xxxxxxxxx 3, x čl. 2 xxxx. 2 xxxxxxxxx 4, x xxxxxxxxx 8 x x xxxxxxxx 1, 2 a 4 xxxxxxxxx 10 k xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxx opatření vstoupí x xxxxxxxx xxxxx x výhradou x xxxx vstupu této xxxxxxx x platnost.

ČLÁNEK 3

Xxxx xxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxx anglickém, xxxxxx, xxxxxxx, estonském, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, polském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, slovenském, slovinském, xxxxxxxxxx a xxxxxxxx, xxxxxxx všechna xxxxx x xxxxxx jazycích xxxx stejnou xxxxxxxx, xxxx uložena x xxxxxxx vlády Xxxxxxx xxxxxxxxx, která předá xxxx ověřený xxxx xxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XX XXXXX XXXXX xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxx podpisy.
V ---XXXXXXX---
[Xxxxxxx]

XXX

X PODMÍNKÁCH XXXXXXXXXXX

XXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX REPUBLIKY, XXXXXXXX XXXXXXXXX, LOTYŠSKÉ XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, XXXXXXXX XXXXXXXXX, REPUBLIKY XXXXX, XXXXXX REPUBLIKY, XXXXXXXXX XXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXXXXX

X O XXXXXXXX XXXXX, NA XXXXX XX ZALOŽENA XXXXXXXX XXXX

XXXX XXXXX
XXXXXX
XXXXXX 1
Xxx xxxxx tohoto xxxx xx:
- "xxxxxxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx:
x) Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx ("Xxxxxxx x XX") a Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx pro atomovou xxxxxxx ("Smlouva x Xxxxxxxx"), xx znění xxxxxxxxxx smluv xxxx xxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxx tímto xxxxxxxxxxxx,
x) Xxxxxxx x Evropské xxxx ("Smlouva x XX"), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx aktů, xxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxx tímto xxxxxxxxxxxx;
- "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx státy" xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx království, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxx xxxxxxxxx, Španělské xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx republika, Xxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx;
- "Xxxx" rozumí Xxxxxxxx xxxx, xxx xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx x XX;
- "Společenstvím" xxxxxx jedno xx xxx Společenství uvedená x xxxxx xxxxxxx, xxxxx konkrétní xxxxxxx;
- "xxxxxx členskými xxxxx" xxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Lotyšská xxxxxxxxx, Xxxxxxxx republika, Maďarská xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Slovenská xxxxxxxxx;
- "xxxxxx" xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXX 2
Xxx dne xxxxxxxxxxx se xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx a xxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx pro xxxx xxxxxxx xxxxx a xxxxxxxxx xx x xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx smlouvách a x tomto xxxx.
XXXXXX 4
Xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xx účastní xxxxxxxxxxx a měnové xxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx, na který xx xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxxxx článku 122 Smlouvy x XX.
XXXXXX 5
1. Xxxx xxxxxxx státy tímto xxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, zasedajícími x Radě. Zavazují xx xxxxxxxx xx xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx stávajícími xxxxxxxxx státy xxxxxxxxxx xx k xxxxxxxxx Xxxx nebo xxxxxxxxxxx x xxxx činností.
2. Xxxx xxxxxxx xxxxx xx zavazují xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx, na xxxxx se xxxxxxxx xxxxxx 293 Xxxxxxx x ES, a xx smlouvám, které xxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx Xxxxxxx x XX, jakož x k protokolům xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx členskými xxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxx Xxxxxxx xxxxxx, x xxxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx nezbytné xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx.
3. Nové xxxxxxx státy xx xxxxxxxxx ve xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx stávající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxx o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx nebo jiné xxxxxxx Evropské xxxx xxxx Xxxx, xxxxx x o xxxxxxxxxx, xxxxxxxx xxxx jiné xxxxxxx, jež se xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxx Xxxx x xxx xxxx xxxxxxx vzájemnou xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx; xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx, xxx xx xxxxx xxxx xxxxxxxx x jejich xxxxxxxxx.
XXXXXX 6
1. Xxxxxx xxxx xxxxxxx uzavřené nebo xxxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxx x články 24 xxxx 38 Xxxxxxx x XX s xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx za podmínek xxxxxxxxxxx x původních xxxxxxxxx a v xxxxx aktu.
2. Nové xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx přistoupit xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxx k xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx x k xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx státy, xxxxx s uvedenými xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x odstavci 6, xxxxx x k xxxxxxx x Xxxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxxxx x Švýcarskem, xxxxx xxxx uzavřeny xxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxx k xxxxx dohodám x xxxxxxxx mezi Xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx členských států, x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxx mezinárodními xxxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxx xxxxxx dotčeny xxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx ani xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxxxxx x členské xxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx xxxx přijímání xxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxx xxxxxx tyto xxxxxxxxx jménem xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxx jednomyslně xx xxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx států. Xxxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxx xxxxxxxxx k xxxxxxxx.
3. Xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx k xxxxxxx x smlouvám xxxxxxxx x odstavci 2 xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx stejná xxxxx x xxxxxxxxxx podle xxxxxx xxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
4. Xxxx xxxxxxx státy přistupují xxxxx xxxxx x Xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxx xxxxx africké, xxxxxxxx x tichomořské xxxxxxx xx xxxxx straně x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxx členskými xxxxx xx straně xxxxx, xxxxxxxxx v Xxxxxxx dne 23. xxxxxx 20001.
5. Nové xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx x Xxxxxx x Evropském xxxxxxxxxxxx prostoru podle xxxxxx 128 xxxxxxx xxxxxx2.
6. Ode dne xxxxxxxxxxx až xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v odstavci 2 xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx uplatňovat xxxxxxxxxx xxxxx uzavřených xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx, Arménií, Xxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Makedonií, Gruzií, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxx, Kazachstánem, Xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxx federací, San Xxxxxxx, Jihoafrickou xxxxxxxxxx, Xxxxx Koreou, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx stávajícími xxxxxxxxx xxxxx a Xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x protokolech xxxxxxxxxxx s ostatními xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x xxxx. 2 druhým xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx protokoly xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x členské xxxxx x xxxxx svých xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
7. Ode xxx přistoupení xxxxx xxxx členské xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx dovoz xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx budou xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx xxxxxx členských xxxxx ke Xxxxxxxxxxxx. Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ujednání xxxxxxxx Společenstvím s xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x ujednání x xxxxxxx nevstoupí v xxxxxxxx přede xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx Společenství xxxxxxxx xxxxxx pravidel xxx dovoz xxxxxxxxxx x xxxxxxxx výrobků xx xxxxxxx xxxx x xxxxxxx na xxxxxxxxxxx nových xxxxxxxxx xxxxx ke Xxxxxxxxxxxx.
8. Xxxxxxxxxx omezení xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx na xxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx základě xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx dodavatelských xxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxx.
Xx xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxx dvoustranných xxxxx x xxxxxxxx x xxxxx sjednány Xxxxxxxxxxxxx s xxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxx dvoustranných xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx x platnost xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xx první xxxxxxxxxxx.
9. Xxx dne xxxxxxxxxxx jsou xxxxxx x rybolovu xxxxxxxx xxxxxx členskými xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx.
Xxxxx x xxxxxxxxxx vyplývající xxx xxxx xxxxxxx státy x xxxxxx dohod xxxxxx v xxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxx.
Xxxxxxx xx xxxx xxxxx, x xxxxxx xxxxxxx xxxx pozbytím xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx Rada xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx rozhodnutí xxxxxxxxxx pokračování xxxxxxxxxxx xxxxxxxx vyplývajících x xxxxxx xxxxx, včetně xxxxxxxx prodloužení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxx nepřesahující xxxxx xxx.
10. X xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx od dohod x xxxxxx obchodu xx xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx dohody x xxxxxx obchodu.
Pokud xxxx dohody mezi xxxxxx xxxx více xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xx jedné straně x xxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx zeměmi xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x tohoto xxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx veškeré xxxxxx kroky x xxxxxxxxxx zjištěné neslučitelnosti. Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx na xxxxxx xxx úpravě xxxxxx uzavřené x xxxxxx nebo xxxx xxxxxxx xxxxxx před xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx podle xxxxxxxx x ní xxxxxxxxxxx.
11. Nové xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxx x xx xxxxxxxx x xxx xxxxxxxxxxx x vnitřním xxxxxxx xxxxxxxxx stávajícími xxxxxxxxx xxxxx k xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx 2 x 4 až 6.
12. Xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx vhodná xxxxxxxx, xxx xx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx organizacím x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx také Xxxxxxxxxxxx xxxx xxxx členské xxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxxx x Unii.
Zejména odstoupí xx dni xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx datu xxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xx rovněž Xxxxxxxxxxxx, a vystoupí x xxxxxxxxxx x xxxxxxx rybolovu, xxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx Xxxxxxxxxxxx, pokud se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx.
XXXXXX 7
Xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, xxxx-xx v xxx stanoveno xxxxx, xxxxx být pozastavena, xxxxxxx nebo xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx revizi xxxxxx xxxxx umožňují.
ČLÁNEK 8
Akty xxxxxxx orgány, xx xxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx, si xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxx; xxxxxxx xx na xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx se xxxx xxxxxx aktů.
ČLÁNEK 9
Xxxxxxxxxx tohoto xxxx, xxxxxxx účelem xxxx xxxxxxx je zrušit xxxx xxxxxx xxxxx xx přechodnou xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxx, xxxx stejnou právní xxxx jako xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx a podléhají xxxxxxx xxxxxxxxx.
XXXXXX 10
Pro xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx smluv x aktů přijatých xxxxxx platí xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx tohoto xxxx.
XXXX XXXXX
XXXXXX XXXXX
XXXXX X
XXXXXXXXXX O ORGÁNECH
KAPITOLA 1
XXXXXXXX PARLAMENT
ČLÁNEK 11
X xxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx 2004-2009 xx x xx. 190 xxxx. 2 Xxxxxxx x ES x x čl. 108 odst. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
"Xxxxx xxxxxxxxxxx volených x xxxxxxxxxxxx členských xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxxx 24
Česká xxxxxxxxx 24
Xxxxxx 14
Xxxxxxx 99
Estonsko 6
Xxxxx 24
Xxxxxxxxx 54
Xxxxxxx 78
Xxxxx 13
Xxxxxx 78
Xxxx 6
Xxxxxxxx 9
Xxxxx 13
Xxxxxxxxxxx 6
Xxxxxxxx 24
Xxxxx 5
Nizozemsko 27
Xxxxxxxx 18
Xxxxxx 54
Portugalsko 24
Xxxxxxxxx 7
Xxxxxxxxx 14
Xxxxxx 14
Xxxxxxx 19
Xxxxxxx xxxxxxxxxx 78."
XXXXXXXX 2
RADA
ČLÁNEK 12
1. X účinkem xx 1. xxxxxxxxx 2004 xx:
x) v článku 205 Smlouvy x XX a xxxxxx 118 Smlouvy o Xxxxxxxx
x) xxxxxxxx 2 xxxxxxxxx xxxxx:
"2. Xx-xx xx Rada xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx váha:
Belgie 12
Xxxxx republika 12
Xxxxxx 7
Xxxxxxx 29
Xxxxxxxx 4
Xxxxx 12
Xxxxxxxxx 27
Francie 29
Xxxxx 7
Xxxxxx 29
Xxxx 4
Xxxxxxxx 4
Xxxxx 7
Lucembursko 4
Xxxxxxxx 12
Xxxxx 3
Xxxxxxxxxx 13
Xxxxxxxx 10
Xxxxxx 27
Xxxxxxxxxxx 12
Xxxxxxxxx 4
Xxxxxxxxx 7
Xxxxxx 7
Švédsko 10
Xxxxxxx xxxxxxxxxx 29.
X xxxxxxx xxxx Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx 232 xxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxx, xxx podle této xxxxxxx xxxx xxx xxxx xxxxxxx na xxxxx Xxxxxx.
X xxxxxxxxx xxxxxxxxx se k xxxxxxx xxxx Xxxx xxxxxxxx xxxxxxx 232 xxxxx xxxxxxx dvou xxxxxx členů.";
ii) xxxxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:
"4. Xxxx Xxxx xxxx požádat, xxx xxx xxxxxxxxx rozhodnutí Xxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, zda xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxx kvalifikovanou xxxxxxx xxxxxxxxx alespoň 62 % celkového xxxxx xxxxxxxx Xxxx. Xxxxx-xx xx, že xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx xxxx rozhodnutí xxxxxxx.";
x) x xx. 23 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxx členů Xxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 205 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx. X xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx 232 xxxxx xxxxxxx xxxx třetin xxxxx. Xxxx Xxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxx xxxxxxx státy xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx většinu xxxxxxxxx xxxxxxx 62 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Unie. Xxxxx-xx xx, xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxx dané xxxxxxxxxx xxxxxxx.";
x) x xxxxxx 34 Smlouvy x XX xxxxxxxx 3 xxxxxxxxx xxxxx:
"3. Xx-xx Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx v xx. 205 xxxx. 2 Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx x k přijetí xxxx Rady xx xxxxxxxx xxxxxxx 232 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx členů. Xxxx Xxxx může xxxxxxx, xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Rady xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx ověřeno, xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx tuto xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx 62 % xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Unie. Xxxxx-xx xx, že xxxx xxxxxxxx není xxxxxxx, xxxx xxxx xxxxxxxxxx přijato."
2. X xxxxxx 3 Xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx je xxxxxxxx xx Xxxxxxx x EU a Xxxxxxx x XX, xx xxxxxxx xxxxxxxx 1.
3. X xxxxxxx, xx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx méně xxx deset xxxxxx xxxxxxxxx států, xxxxxxx Xxxx rozhodnutím xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx tak, xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx k xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx xxxx 71 % x případě Xxxx x 300 xxxxx x xxxxxx 72,27 % x případě XX x 25 xxxxxxxxx státy.
KAPITOLA 3
XXXXXX XXXX
XXXXXX 13
1. X xxxxxx 9 Protokolu x statutu Soudního xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX, Xxxxxxx x ES x Xxxxxxx o Xxxxxxxx, xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx tímto:
"Částečná xxxxxx, x níž xxxxxxx xxxxx xxx xxxx, xx střídavě týká xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx."
2. Xxxxxx 48 Xxxxxxxxx x xxxxxxx Xxxxxxxx xxxxx, který xx xxxxxxxx ke Xxxxxxx x XX, Xxxxxxx x XX x Xxxxxxx x Xxxxxxxx, se xxxxxxxxx xxxxx:
"Xxxxxx 48
Soud xxxxxxx xxxxxx xx skládá x dvaceti xxxx xxxxxx.".
XXXXXXXX 4
XXXXXXXXXXX X XXXXXXXX VÝBOR
ČLÁNEK 14
X xxxxxx 258 Xxxxxxx x ES x xxxxxx 166 Xxxxxxx x Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
"Xxxxx xxxxx xxxxxx xx stanoven takto:
Belgie 12
Xxxxx xxxxxxxxx 12
Dánsko 9
Xxxxxxx 24
Estonsko 7
Xxxxx 12
Xxxxxxxxx 21
Francie 24
Xxxxx 9
Xxxxxx 24
Xxxx 6
Lotyšsko 7
Xxxxx 9
Lucembursko 6
Maďarsko 12
Xxxxx 5
Xxxxxxxxxx 12
Xxxxxxxx 12
Xxxxxx 21
Xxxxxxxxxxx 12
Slovinsko 7
Xxxxxxxxx 9
Xxxxxx 9
Xxxxxxx 12
Xxxxxxx xxxxxxxxxx 24."
XXXXXXXX 5
XXXXX XXXXXXX
XXXXXX 15
X xxxxxx 263 Smlouvy x ES se xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx:
"Xxxxx členů výboru xx xxxxxxxx takto:
Belgie 12
Xxxxx republika 12
Xxxxxx 9
Xxxxxxx 24
Xxxxxxxx 7
Řecko 12
Xxxxxxxxx 21
Xxxxxxx 24
Irsko 9
Xxxxxx 24
Xxxx 6
Lotyšsko 7
Xxxxx 9
Xxxxxxxxxxx 6
Xxxxxxxx 12
Xxxxx 5
Xxxxxxxxxx 12
Xxxxxxxx 12
Xxxxxx 21
Xxxxxxxxxxx 12
Xxxxxxxxx 7
Xxxxxxxxx 9
Xxxxxx 9
Švédsko 12
Xxxxxxx xxxxxxxxxx 24."
XXXXXXXX 6
XXXXX PRO XXXX X TECHNIKU
ČLÁNEK 16
V xx. 134 xxxx. 2 Xxxxxxx o Xxxxxxxx se xxxxx xxxxxxxxxxx nahrazuje tímto:
"2. Xxxxx xx xxxxxx x 39 xxxxx, xxxxx xxxxxxx Rada xx xxxxxxxxxx x Xxxxxx."
XXXXXXXX 7
XXXXXXXX CENTRÁLNÍ XXXXX
XXXXXX 17
V Protokolu x. 18 o xxxxxxx Evropského xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxx xxxxxxxxx banky xxxxxxxxxx xx Smlouvě x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx x xxxxxx 49 xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx:
"49.3 Xxxxxxx se xxxxx nebo xxxx xxxx stanou xxxxxxxxx xxxxx a xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx banky xx xxxxxx součástí XXXX, upsaný xxxxxxxx xxxxxxx XXX a xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx, které xxxxx xxx xxxxxxxxx xx ECB, budou xxxxxxxxxxx xxxxxxx. V xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx základního xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx poměrem xxxxxxxx xxxxxx vstupujících xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx bank x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxx jsou členy XXXX. Vážený xxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxx xxx upisování xxxxxxxxxx xxxxxxxx se xxxxxxx xxxxxxx podle článku 29.1 a v xxxxxxx x článkem 29.2. Xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx totožná x těmi, která xxxx xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxx úpravě xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx 29.3."
XXXXX XX
XXXX XXXXXX
XXXXXX 18
V xx. 57 xxxx. 1 Xxxxxxx o XX xx xxxxxxxx xxxx xxxx, která xxx:
"X xxxxxxx xx omezení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx Estonska x Xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx dnem 31. xxxxxxxx 1999."
XXXXXX 19
X xxxxxx 299 Xxxxxxx x XX xx xxxxxxxx 1 xxxxxxxxx xxxxx:
"1. Xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx na Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx království, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx království, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx republiku, Kyperskou xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Rakouskou xxxxxxxxx, Xxxxxxx republiku, Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Republiku Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxxx republiku, Xxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Spojené xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx a Xxxxxxxxx Irska."
ČÁST TŘETÍ
TRVALÁ XXXXXXXXXX
XXXXX X
XXXXXX XXXX XXXXXXXXX XXXXXX
XXXXXX 20
Xxxx xxxxxxx x xxxxxxx x příloze II xxxxxx xxxx se xxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxx.
XXXXXX 21
Xxxxxx aktů xxxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxxx xxxx, xxx xx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx nezbytnými, xx stanoví x xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxx x za podmínek xxxxxxxxxxx x článku 57.
XXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX 22
Xxxxxxxx uvedená x xxxxxxx x příloze XX tohoto xxxx xx xxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx.
XXXXXX 23
Xxxx xxxx xx návrh Xxxxxx a xx xxxxxxxxxx s Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx jednomyslně xxxxxxx xxxxxx ustanovení xxxxxx xxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xx ukáží xxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx. Xxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
XXXX XXXXXX
XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXX I
PŘECHODNÁ XXXXXXXX
XXXXXX 24
Xxxxxxxx uvedená x xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X, XX, VII, XXXX, XX, X, XX, XII, XXXX x XXX xxxxxx xxxx xx uplatňují xx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xx podmínek stanovených x těchto přílohách.
ČLÁNEK 25
1. Xxxxxxxx xx xx. 189 druhého xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x XX a xx. 107 xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx x x xxxxxxx xx xx. 190 xxxx. 2 Xxxxxxx x XX x xx. 108 odst. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xx xxxxx xxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx počátku xxxxxxxxx období Evropského xxxxxxxxxx 2004-2009 xxxxxxxx xxxxx:
Xxxxx xxxxxxxxx 24
Xxxxxxxx 6
Xxxx 6
Lotyšsko 9
Xxxxx 13
Xxxxxxxx 24
Xxxxx 5
Polsko 54
Xxxxxxxxx 7
Xxxxxxxxx 14.
2. Xxxxxxxx xx čl. 190 xxxx. 1 Xxxxxxx o XX x čl. 108 xxxx. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx lidu nových xxxxxxxxx států v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx pro xxxxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx 2004-2009 jmenováni xxxxxxxxxx těchto xxxxx x xxxxxx řad xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXX 26
1. Xxx období xx 31. xxxxx 2004 se xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx:
x) s xxxxxxx xx xx. 205 xxxx. 2 Xxxxxxx o XX x xx. 118 xxxx. 2 Xxxxxxx x Xxxxxxxx:
Xx-xx se Xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xx hlasům xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx:
Xxxxxx 5
Česká xxxxxxxxx 5
Xxxxxx 3
Xxxxxxx 10
Xxxxxxxx 3
Řecko 5
Xxxxxxxxx 8
Xxxxxxx 10
Xxxxx 3
Xxxxxx 10
Xxxx 2
Lotyšsko 3
Xxxxx 3
Xxxxxxxxxxx 2
Maďarsko 5
Xxxxx 2
Xxxxxxxxxx 5
Xxxxxxxx 4
Polsko 8
Xxxxxxxxxxx 5
Xxxxxxxxx 3
Xxxxxxxxx 3
Xxxxxx 3
Švédsko 4
Xxxxxxx xxxxxxxxxx 10.
x) x xxxxxxx xx druhé x xxxxx xxxxxxxxxxx xx. 205 odst. 2 Smlouvy o XX a čl. 118 odst. 2 Xxxxxxx x Euratomu:
K xxxxxxx aktů Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxx:
- 88 hlasů v xxxxxxxxx, kdy xxxxx xxxx xxxxxxx mají xxx xxxxxxx na xxxxx Komise,
- 88 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx členů x xxxxxxxxx xxxxxxxxx.
x) x xxxxxxx xx xxxxxx xxxx třetího pododstavce xx. 23 odst. 2 Xxxxxxx x XX:
X xxxxxxx rozhodnutí xx potřeba xxxxxxx 88 xxxxx xxxxxxx xxxx třetin členů.
d) x xxxxxxx xx xx. 34 xxxx. 3 Smlouvy x XX:
Xx-xx Rada xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, je xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx xx. 205 xxxx. 2 Xxxxxxx o xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x x přijetí xxxx Rady je xxxxxxx nejméně 88 xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxx.
2. V xxxxxxx, xx x Xxxx xxxxxxxxx méně xxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států, stanoví Xxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx většiny xxx xxxxxx do 31. xxxxx 2004 tak, xxx co xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx 71,26 % celkového xxxxx xxxxx.
XXXXXX 27
1. Xxxxxx xxxxxxxx xxxx "xxx xxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxx xxx" uvedené x xx. 2 xxxx. 1 písm. x) rozhodnutí Xxxx 2000/597/XX, Xxxxxxx o xxxxxxx xxxxxxxxx zdrojů Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx3 xxxx x odpovídajícím xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx xxxxxxx, zahrnují xxx vypočtená xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx členských států xx xxxxxxx xxxxxx.
2. Xxx rok 2004 xx harmonizovaný xxxxxxxxxx xxxxxx XXX x xxxxxx XXX (xxxxx xxxxxxx xxxxxx) jednotlivých xxxxxx členských států, xxxxxxx v xx. 2 odst. 1 xxxx. c) x x) xxxxxxxxxx Xxxx 2000/597/XX, Euratom, rovnají xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxxx XXX xxxxxxx nového xxxxxxxxx xxxxx, x xxxxx xx xxxxxxxx xxx xxxxx výpočtu xxxxxxxxxxx xxxxxx rozpočtových xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Spojenému království, xxxxxxx x čl. 5 xxxx. 1 xxxxxxxxxx Xxxx 2000/597/XX, Xxxxxxx, se xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx.
3. Pro xxxxx xxxxxx "xxxxxxxx xxxxx" xxx xxx 2004 xxxxx čl. 2 odst. 4 xxxx. x) xxxxxxxxxx Xxxx 2000/597/XX, Xxxxxxx xx omezené xxxxxxx XXX nových xxxxxxxxx xxxxx vypočítávají xx xxxxxxx xxxx třetin xxxxxx neomezeného xxxxxxx XXX x dvou xxxxxx jejich XXX.
XXXXXX 28
1. Xxxxxxxx rozpočet Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx rok 2004 xxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx x přistoupení xxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxxxxx opravného rozpočtu, xxxxx xxxxxx účinku xxx 1. xxxxxx 2004.
2. Xxxxxxx měsíčních xxxxxxxxx zdrojů založených xx DPH x XXX, které xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx podle tohoto xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx dvanáctin xxx xxxxxx od xxxxx xx xxxxx 2004, xxxxx xx vztahují xxxxx na stávající xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xx osminy, xxx xxxxx xxxxxxx x období od xxxxxx xx xxxxxxxx 2004. Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx z jakýchkoli xxxxxxx opravných xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 2004 xxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx, xxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxx.
XXXXXX 29
Xxxxx xxxxxxxx den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx republice, Kypru, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxx xxxxxxx výdajů x rámci souhrnného xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2004 xxx xxx přistoupení xxxxx xxxxxx x x letech 2005 x 2006 xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx rozpočtové náhrady:
 
 
2004
 
2005
 
2006
 
 
(miliony xxx, x xxxxxx xxxx 1999)
 
Česká republika
 
125,4
 
178,0
 
85,1
 
Kypr
 
68,9
 
119,2
 
112,3
 
Malta
 
37,8
 
65,6
 
62,9
 
Slovinsko
 
29,5
 
66,4
 
35,5
 
 
 
 
ČLÁNEK 30
Xxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxx republice, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxx položku xxxxxx v rámci xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxx 2004 ode xxx xxxxxxxxxxx jednu xxxxxx x x letech 2005 a 2006 xxxxx dvanáctinu xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx hotovostní xxxx:
&xxxx;
&xxxx;
2004
&xxxx;
2005
&xxxx;
2006
&xxxx;
&xxxx;
(xxxxxxx xxx, x xxxxxx xxxx 1999)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
174,7
&xxxx;
91,55
&xxxx;
91,55
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
15,8
&xxxx;
2,9
&xxxx;
2,9
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
27,7
&xxxx;
5,05
&xxxx;
5,05
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
19,5
&xxxx;
3,4
&xxxx;
3,4
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
34,8
&xxxx;
6,3
&xxxx;
6,3
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
155,3
&xxxx;
27,95
&xxxx;
27,95
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
12,2
&xxxx;
27,15
&xxxx;
27,15
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
442,8
&xxxx;
550,0
&xxxx;
450,0
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
65,4
&xxxx;
17,85
&xxxx;
17,85
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
63,2
&xxxx;
11,35
&xxxx;
11,35
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
1 xxxxxxxx eur xxx Xxxxxx x 100 milionů xxx xxx Českou republiku xxxxxxxx ve zvláštním xxxxxxxx pro paušální xxxxxxxxxx xxxx xx xxxxx x xxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx strukturálních xxxxx v xxxxxx 2004-2006.
XXXXXX 31
1. Xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx následující xxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx, xxxxxxxxx x rozhodnutí xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxxx v Xxxx, 2002/234/XXXX xx xxx 27. xxxxx 2002 x finančních xxxxxxxxxx xxxxxxxx doby platnosti Xxxxxxx o XXXX x x Xxxxxxxxx xxxxx pro xxxx x ocel4:
 
 
(miliony xxx, x&xxxx;xxxxxxx xxxxxx)
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx
&xxxx;
39,88
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
2,5
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
2,69
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
9,93
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
92,46
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
2,36
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
20,11
&xxxx;
&xxxx;
2. Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxxx x xxxx xxxxx xxxxxxxxx xx čtyřech splátkách xxxxxxxx xxxxx 2006 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx případě xxxxx pracovní den xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx:
2006: 15 %
2007: 20 %
2008: 30 %
2009: 35 %.
XXXXXX 32
1. Není-li x xxxx smlouvě xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxxx xx 31. prosinci 2003 xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx v rámci xxxxxxxx Xxxxx5, xxxxxxxx Xxxxx pro přeshraniční xxxxxxxxxx6, xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxx Xxxx a Xxxxx7, xxxxxxxx ISPA8 x xxxxxxxx SAPARD9 xx xxxxxxxx nových xxxxxxxxx států. Nové xxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx státy, xxxxx jde o xxxxxx podle xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, jak xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx dne 6. xxxxxx 199910, xx 1. xxxxx 2004, x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx uvedených specifikací x výjimek, nebo xxxx-xx x xxxx xxxxxxx xxxxxxxxx jinak. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx položky xxx kapitoly 1, 2, 3 a 5 xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx rozšíření xxxx stanoveny x xxxxxxx XV. Xxxxx xxxxx finanční závazek x xxxxx xxxxxxxx xx xxx 2004 xxx jakýkoliv xxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx daného xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx.
2. Xxxxxxxx 1 xx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxx xxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx orientačního x xxxxxxxxx xxxxx podle xx. 2 odst. 1 a 2 x čl. 3 xxxx. 3 xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1258/1999 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx11, xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx pouze xxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx s článkem 2 xxxxxx aktu.
Avšak xxxxxxxx 1 tohoto xxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxx na xxxxxx venkova x xxxxx záruční xxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orientačního x záručního xxxxx xxxxx xxxxxx 47x xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 1257/1999 x xxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx z Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx fondu (XXXXX) x x změně x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx12, x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx nařízení x xxxxxxx II xxxxxx aktu.
3. S xxxxxxxx xxxxxxxx věty xxxxxxxx 1 xx xx 1. xxxxx 2004 nové xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x agentur Xxxxxxxxxxxx xx stejných xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxx přidružení, xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx Evropskými xxxxxxxxxxxxxx x novými xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx jejich účasti xx xxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx Společenství xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx x účinkem xx 1. xxxxx 2004.
4. Pokud xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxx x xx. 1 xxxx. 1 smlouvy x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx během xxxx 2004, je xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxx žádost x xxx pocházející x xxxxxxxxxxx xxxxxx x rámci xxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx pro xxx 2004 od xxxxxxx xxxxxxxx. X xxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx příslušná xxxxxxxxxx Xxxx xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxx xxx 2004.
5. Xxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x usnadnění xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx režim xxxxxxxxxxx z xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx, xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXX 33
1. Xxxxxxxxx řízení, xxxxxxxxx smluv x xxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxx xx předvstupní xxxxx x xxxxx xxxxxxxx Xxxxx13, xxxxxxxx Xxxxx XXX14 a xxxxxxxxxxxxx xxxxx pro Xxxx x Xxxxx15 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxx dne xxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx kontrola xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Komisí xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx poté, xx bude příznivě xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx provádění (XXXX) x souladu s xxxxxxxx x podmínkami xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1266/1999 x xxxxxxxxxx podpory kandidátským xxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x x změně xxxxxxxx (XXX) č. 3906/89 16.
Xxxxxx-xx xxxxxxxxxx Komise x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx přijato přede xxxx xxxxxxxxxxx, nejsou xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxx, způsobilé xxx xxxxxxxxxxx pomoc.
Bude-li xxxx rozhodnutí Xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx opožděně xx xx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx, xxx xxxxxx způsobeny xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxx Xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx podepsaným xxxx dnem přistoupení x xxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxx, s xxxxxxxx xxxxxxxxx kontroly xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx prováděné Xxxxxx.
2. Xxxxxxx xxxxxxx x rozpočtu xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxx předvstupních finančních xxxxxxxx uvedených x xxxxxxxx 1, včetně xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx jednotlivých xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx po přistoupení, xx budou nadále xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx pro předvstupní xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxx zaznamenávány xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx programů x xxxxxxxx. Xxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx zahájené xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx předvstupní xxxxxx xxxxxxx x odstavci 1 se uskuteční x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx před xxxxxxxxxxxx. K xxxxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx smlouvy v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxx a vydání xxxxxxx xxx, xxx xx stanoveno x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx17, xxxxxxxxx xx konce xxxxxxx roku xx xxxxxxxxxxx závazku. Prodloužení xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx povolena. Xx výjimečných x xxxxx xxxxxxxxxxxx případech xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxx x dobu xxxxxx.
4. X xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx zrušení xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1 x xxxxxxxx XXXX18 x hladkého přechodu x xxxxxxxx použitelných xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx použitelná xx xxx může Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaměstnanci x xxxxxx členských xxxxxxx po xxxx xxxxxxx patnácti xxxxxx xx xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx na xxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech xxxx xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, xxx xxxxxxx ve xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xx dni xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx stejné xxxxxxxx x xxxxxxxxxx podmínky, xxxx používala Xxxxxx xxxx přistoupením x xxxxxxx s xxxxxxxx X služebního řádu xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx společenství, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (XXX, Xxxxxxx, XXXX) x. 259/68 19. Správní xxxxxx, xxxxxx xxxxx xxx ostatní xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxx xxx 2004 x xx do konce xxxxxxxx 2005 x xxxxx xxxxxxxx "podpůrné xxxxxx xx operace" (xxxxxx xxxx X xxxxxxxx) xxxx obdobných xxxxxxx xxx finanční xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 1 a xxx xxxxxxx ISPA xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
5. Xxxxxxx-xx xxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (XX) x. 1268/1999 xxxxxxxxxxx v xxxxx xxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxx začleněny xx programování x xxxxxxxxxxx rozvoje xxxxxxx x rámci Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx orientačního x xxxxxxxxx xxxxx. Xxxxx xxxxx x tomuto xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxx postupem xxxxx xx. 50 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1260/1999 x obecných xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx20.
XXXXXX 34
1. Xxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 2006 xxxx Xxxx poskytovat xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx (xxxx xxx "xxxxxxxxxx xxxxxxx") xxxxx členským xxxxxx xx xxxxxx x posílení jejich xxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxxxxx x na podporu xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx.
2. Xxxxx xxxx xxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx posílení xxxxxxxxxxxxxxx kapacity x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx, zejména x těchto oblastech:
- xxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxx (xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxx na xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxx);
- xxxxxxxx xxxxxxxx;
- ochrana xxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x boj xxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx xxx, xxxxxx celní unie;
- xxxxxxx xxxxxxxxx;
- veterinární xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx týkající xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx;
- xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxxx a venkova, xxxxxx xxxxxxxxxxxxx administrativního x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XXXX);
- jaderná xxxxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxx technickou xxxxxxx, jakož x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx radioaktivního xxxxxx);
- xxxxxxxxxx;
- posílení xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx x potřebami xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx, které xxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx.
3. O xxxxxx v xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx postupem podle xxxxxx 8 nařízení Xxxx (EHS) x. 3906/89 x xxxxxxxxxxx xxxxxx některým zemím xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxx21.
4. Xxxxx xxxxxxx xxxx prováděn x xxxxxxx s xx. 53 odst. 1 xxxx. x) x x) xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx22. Xxx xxxxxxxxxxx projekty xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxx budování xxxxxxxxx xx bude xxxxxx uplatňovat xxxxxx xxxxx x xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx míst xx xxxxxxxx xxxxx, xxx xxx stanoven x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxx účely xxxxxxxxxxx xxxxxx.
Xxxxxxx závazků pro xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxx 1999 xxxxx xxxxx 200 xxxxxxx eur x xxxx 2004, 120 xxxxxxx eur v xxxx 2005 x 60 xxxxxxx xxx x xxxx 2006. Xxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx orgánem xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx.
XXXXXX 35
1. Xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx xx pomoc xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx státům x xxxxxx mezi xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxx 2006 k xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxx.
X xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xx xxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxx financování ze xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx způsobilé xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx:
- xxxxxxxxx xx výstavby, xxxxxxxx xxxx zvyšování xxxxxx infrastruktury hraničních xxxxxxxx x souvisejících xxxxx;
- xxxxxxxxx do xxxxxxxxxx provozního xxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxxxxx zařízení, xxxxxxxxxx xxxxxxxx, technického x xxxxxxxxxxxx vybavení xxx Schengenský xxxxxxxxxx xxxxxx-XXX 2, dopravních xxxxxxxxxx);
- xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx;
- podpora xxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxx.
2. X xxxxx xxxxxxxxxxxxx nástroje xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx členským xxxxxx xxx dne přistoupení xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx částky x xxxxxx paušálních xxxxxxxxx:
&xxxx;
&xxxx;
2004
&xxxx;
2005
&xxxx;
2006
&xxxx;
&xxxx;
(xxxxxxx xxx, x&xxxx;xxxxxx xxxx 1999)
 
Estonsko
 
22,9
 
22,9
 
22,9
 
Lotyšsko
 
23,7
 
23,7
 
23,7
 
Litva
 
44,78
 
61,07
 
29,85
 
Maďarsko
 
49,3
 
49,3
 
49,3
 
Polsko
 
93,34
 
93,33
 
93,33
 
Slovinsko
 
35,64
 
35,63
 
35,63
 
Slovensko
 
15,94
 
15,93
 
15,93
 
 
 
 
3. Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx odpovídají xx výběr x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x xxxxx xxxxxxx. Xxxxxxxxxx xxxxxx za koordinaci xxxxxxx tohoto xxxxxxxx x xxxxxx z xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx, xx xxxxxxxxxxx slučitelnosti x xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx Společenství a xx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxx xx xxxxx xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx neodůvodněně xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx Xxxxxx. Přijímající xxxxxxx xxxxx předloží xxxxxxxxxx xxxx měsíců xx xxxxxxxx xxxxx xxx xxx xxxxxxxxx xxxxxx x čerpání xxxxxxxxxx příspěvků x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxx.
Xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx, xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx a v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx nařízení xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx.
4. Xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx prostřednictvím Xxxxxxxxxx xxxxx xxx xxx proti podvodům (XXXX). Xxxxxx x Xxxxxx xxxx mohou xxxxxx xxxxxxxx kontroly xx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx.
5. Komise xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx technické xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXX 36
Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxx 29, 30, 34 x 35 xxxxx xxxxx xxx xxxxxxxx xxxx součást xxxxxxxxxxx úprav stanovených x odstavci 15 xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 6. xxxxxx 1999.
XXXXX XX
XXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX 37
1. Xxxxxxxx nový xxxxxxx xxxx narazí xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx po xxxxxxxxxxx xx xxxxx obtíže, xxx xx mohly xxxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx xx xx mohly xxxxxxxx xxxxxx zhoršením xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx, může xxxxxxx x povolení přijmout xxxxxxxx opatření k xxxxxxx xxxxxxx a x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx společného xxxx.
Xx xxxxxxxx podmínek xxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx stát xxxxxxx x xxxxxxxx přijmout xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxx xxxx xxxxx členským xxxxxx.
2. Xx žádost dotyčného xxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx pro naléhavé xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx, x zároveň xxxxxxx podmínky x xxxxxx provedení xxxxxx xxxxxxxx.
X případě vážných xxxxxxxxxxxxx xxxxxx a xx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx členského státu xxxxxxxx Xxxxxx ve xxxxx xxxx pracovních xxx xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx odpovídajícím xxxxxxxxxxx. Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx x xxxxx xxxxx xxxxx zúčastněných xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx kontroly.
3. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx 2 xx mohou xxxxxxxxxx xx pravidel Xxxxxxx o XX x tohoto aktu x xxxxxxx a xx xxxx nezbytně xxxxxx x dosažení xxxx xxxxxxxxx v xxxxxxxx 1. Přednostně xx xxxxx xxxxxx xxxxxx opatření, xxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx.
XXXXXX 38
Pokud xxxx xxxxxxx stát xxxxxxx závazky xxxxxxx x xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, x xxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, včetně xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxx xx týkají xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx Xxxxxx xx xx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx xxxxxx aktu x xxxxxxxx xx odůvodněnou xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx x xxxxxxxxx xxxxxxx přijmout xxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxx x xxx, xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, která xxxxxxx xxxxxx fungování vnitřního xxxx, x bude-li xx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx stávající xxxxxxxxx xxxxxxxx mechanismy. Xxxx ochranné mechanismy xxxxxxx sloužit xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx diskriminace xxxx xxxxxxxxxx omezování xxxxxxx xxxx členskými xxxxx. Xxxxxxxx doložka xxxx xxx xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx základě monitorovacích xxxxxxxx s tím, xx vstoupí v xxxxxxxx xxxx přistoupení. Xxxxxxxx nebudou xxxxxxxxx xxxx, než je xxxxxxxx xxxxx, x x každém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx po xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx však xxx xxxxxxxxxxx i xx xxxxxxxx období stanoveného x xxxxxx xxxxxxxxxxx, x xx po xxxx, xxx budou xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx. Xxxxx pokroku v xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx upravit. Xxxxxx xxxxxxxxx Xxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x vyjádření Xxxx.
XXXXXX 39
Xxxxx xx x xxxxx členském státě xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxx bezprostřední xxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx, xxxxx provedení nebo x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, nástrojů xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx vzájemného xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x XX a xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x občanských xxxxxx xxxxx xxxxx XX Xxxxxxx x XX, xxxx Komise xx do konce xxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxx tohoto aktu x platnost xx xxxxxxxxxxx žádost členského xxxxx nebo x xxxxxxxxx xxxxxxx a xx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxx těchto xxxxxxxx.
Xxxx xxxxxxxx mohou xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx mezi xxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx členskými xxxxx, xxxx xx xxx bylo dotčeno xxxxxxxxxxx úzké xxxxxx xxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxx být xxxxxxx x xxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx s tím, xx vstoupí v xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, než xx xxxxxxxx nutné, a x každém xxxxxxx xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx. Mohou xxxx být xxxxxxxxxxx x xx uplynutí xxxxxx stanoveného v xxxxxx pododstavci, a xx xx xxxx, xx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxx přetrvávat. Xxxxx xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxx nedostatků xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxx Komise xx xxxxxxxxxx s xxxxxxxxx státy xxxxxxxx xxxxxxxxx upravit. Xxxxxx xxxxxxxxx Radu x xxxxxxxxx xxxxxxxxx před xxxxxxxx xxxxxxxxxx opatření x xxxx x xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx Rady.
ČLÁNEK 40
Xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx, nesmí uplatňování xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx států x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx X xx XIV xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxx.
XXXXXX 41
Xxxxx-xx x usnadnění xxxxxxxx ze stávajícího xxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxxx postupem xxxxx xx. 42 xxxx. 2 xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 1260/2001 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx x odvětví xxxxx23 nebo xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ostatních xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx výboru xxxxxxxxxx příslušným xxxxxxx xxxxxxxxx. Přechodná opatření xxxxxxx x xxxxx xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxx po dobu xxx xxx ode xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx xxxx xxxxxx. Xxxx xxxx xxxx xxxxxx xx xxxxx Xxxxxx po xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx.
Xxxxxxxxx opatření xxxxxxxx xx provádění předpisů xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx neuvedená xxxxxxxx x tomto xxxx, xxxxx xxxx potřebná x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx Rada xx xxxxx Xxxxxx kvalifikovanou xxxxxxxx xxxx, pokud xx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx přijatých Xxxxxx, xx přijme Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx příslušných xxxxxxxx.
XXXXXX 42
Xxxxx-xx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xx stávajícího xxxxxx v xxxxxx xxxxxxxxx státech na xxxxx vyplývající x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx je Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxx stanoveným xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx. Tato xxxxxxxx xxxxx přijímána xx xxxx tří xxx xxx xxx xxxxxxxxxxx a jejich xxxxxxxxxxx xx xxxxx xx toto xxxxxx.
XXXX XXXX
XXXXXXXXXX X XXXXXXXXX XXXXXX XXXX
XXXXX X
XXXXXXXX XXXXXX X XXXXXXXX
XXXXXX 43
Xxxxxxxx parlament xxxxxxx xx svém jednacím xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXX 44
Xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXX 45
1. Xxxxx stát, který xxxxxxxxx x Unii, xx právo, aby xxxxx jeho státní xxxxxxxxxx byl xxxxxx Xxxxxx.
2. Xxxxxxxx xx xx. 213 xxxx. 1 xxxxxxx xxxxxxxxxxx, xx. 214 xxxx. 1 prvního pododstavce, xx. 214 odst. 2 Xxxxxxx x XX x xx. 126 xxxxxxx pododstavce Xxxxxxx x Euratomu:
a) xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxx jeden xxxxxx xxxxxxxxxx každého xxxxxx xxxxxxxxx státu jmenován xxxxxx Xxxxxx. Noví xxxxxxx Xxxxxx xxxxx xxxxxxxxx Radou xx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx Komise xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx,
x) xxxxxxx období xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx x) x členů, xxxxx xxxx xxxxxxxxx xxx xxx 23. xxxxx 2000, končí xxxx 31. října 2004,
x) xx nová Xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx dnem 1. xxxxxxxxx 2004; xxxxxxx období xxxxx xxxx xxxx Xxxxxx xxxxx xxxx 31. xxxxx 2009,
d) se xxx 1. xxxxx 2005 v čl. 4 xxxx. 1 Xxxxxxxxx x rozšíření Xxxxxxxx xxxx, xxxxx xx xxxxxxxx xx Xxxxxxx x XX x smlouvám o xxxxxxxx Evropských xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxx 2004.
3. Komise xxxxxxx xx svém xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXX 46
1. Xxxxxx xxxx xx doplní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx; xxxxxx xx xxxxxx jmenováním xxxxxx xxxxxx xxxxxx Soud xxxxxxx xxxxxx.
2. x) Xxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx dnem 6. října 2006. Xxxx soudci xxxxx xxxxxxx losem. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxx dnem 6. xxxxx 2009.
x) Funkční xxxxxx xxxx xxxxxx Xxxxx xxxxxxx stupně xxxxxxxxxxx podle odstavce 1 xxxxx xxxx 31. xxxxx 2004. Xxxx xxxxxx budou xxxxxxx losem. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx soudců xxxxx xxxx 31. xxxxx 2007.
3. x) Xxxxxx xxxx xxxxxxx xx xxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
x) Xxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xx Xxxxxxx xxxxxx xx xxxx jednacím xxxx xxxxxx nezbytné x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
x) Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx většinou.
4. Xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxx xx dni xxxxxxxxxxx, xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx byla xxxxxxxx xxxx xxxxx dnem, xxxxxx xxxxxx x xxxxxx Xxxxxxxx dvora xx stejném xxxxxxx xxxx před přistoupením, xxxxxxx se použije xxxxxxx xxx xx xxxxx xxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXX 47
Xxxxxx xxxx xx doplní xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxx let.
ČLÁNEK 48
Hospodářský x sociální xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx 95 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx. Funkční xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx zastávají xxxxxx v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXX 49
Xxxxx regionů xx xxxxxx xxxxxxxxxx 95 xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx a xxxxxx orgány x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx byli xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx orgánů xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx politicky xxxxxxxxx. Xxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx členů končí xxxxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx funkci x xxxxxxxx přistoupení.
ČLÁNEK 50
1. Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxx a techniku xxxxx čl. 134 xxxx. 2 Xxxxxxx x Euratomu xxxxx xxxx xxxxxx tohoto xxxx x xxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxxxxxx po xxxxxxxxxxx xxxxxxx Rada xxxx xxxxx Xxxxxx xxx xxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xx. 134 odst. 2 Smlouvy x Xxxxxxxx.
XXXXXX 51
Xxxxxx xxxxxxx x jednacích řádů xxxxxx xxxxxxxxx původními xxxxxxxxx, jež xx xxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxxxxx xx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx.
XXXXXX 52
1. Xxxxxxx xxxxxx nových xxxxx xxxxxx, skupin x xxxxxx subjektů xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx orgány a xxxxxxxxx x xxxxxxx XXX xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x okamžiku xxxxxxxxxxx.
2. Funkční xxxxxx xxxxxx členů xxxxxx x skupin xxxxxxxxxxx Xxxxxx x xxxxxxxxx x příloze XVII xxxxx současně x xxxxxxxx xxxxxxx členů, xxxxx xxxxxxxxx funkci x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
3. Xxxxxx uvedené x xxxxxxx XXXXX xx xxxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x xxxxx rozsahu.
HLAVA XX
XXXXXXXXXXXX XXXX XXXXXX
XXXXXX 53
Xxxxxxxx x rozhodnutí xx xxxxxx článku 249 Xxxxxxx x XX x článku 161 Xxxxxxx o Xxxxxxxx xx ode dne xxxxxxxxxxx xxxxxxxx za xxxxxx novým xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxx xxxx směrnice x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxx členským xxxxxx. Xxxx směrnice x xxxxxxxxxx, x xxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v platnost xxxxx xx. 254 xxxx. 1 x xx. 254 xxxx. 2 Xxxxxxx o XX, se xxxxxxxx xx oznámené novým xxxxxxxx státům v xxxxxxxx xxxxxxxxxxx.
XXXXXX 54
Xxxx xxxxxxx xxxxx uvedou x účinek opatření xxxxxxxx x xxxx, xxx xxxx ode xxx přistoupení xxxxxxxx xxxxxxx xx směrnicemi x xxxxxxxxxxxx ve xxxxxx xxxxxx 249 Xxxxxxx o XX x xxxxxx 161 Xxxxxxx x Xxxxxxxx, xxxx-xx v xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 24 xxxx v jiných xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxx přílohách xxxxxx jiná xxxxx.
XXXXXX 55
Xx základě řádně xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx státu xxxx Xxxx xx xxxxx Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx 1. xxxxxxx 2004 xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x dočasné xxxxxxxx od aktů xxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx xxxx 1. xxxxxxxxxx 2002 a xxxx xxxxxxx xxxxxxx x přistoupení.
ČLÁNEK 56
Pokud xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx Rada xx xxxxx Komise kvalifikovanou xxxxxxxx xxxxxxxx nezbytná x provedení ustanovení xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx XX, III x XX xxxxxxxxx x xxxxxxxx 20, 21 x 22 tohoto xxxx.
XXXXXX 57
1. Xxxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxx xxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx xx xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxx odstavce 2. Xxxx úpravy vstoupí x xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx.
2. Xxxxxxxxx úpravy xxxxxxx za tímto xxxxxx buď Xxxx xx xxxxx Komise xxxxxxxxxxxxxx většinou, nebo xx provede Xxxxxx, xxxxx toho, který xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxx.
XXXXXX 58
Znění xxxx xxxxxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, jež xxxx vypracována Xxxxx xxxx Komisí xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, lotyšském, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx, xxxx xxx dne xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx jazycích. Xxxxxxxx xx x Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx xxxx, xxxxx byla xxxxx xxxxxxxxxx xxxxx xx stávajících xxxxxxxx.
XXXXXX 59
Xxxx členské xxxxx xxxxx Xxxxxx xx xxx xxxxxx xx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxx 33 Xxxxxxx x Xxxxxxxx, znění xxxxxxxx x správních předpisů, xxxxx xxxx xx xxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx záření.
HLAVA XXX
XXXXXXXXX XXXXXXXXXX
XXXXXX 60
Přílohy X až XXXXX, xxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxx č. 1 xx 10, xxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx aktu, jsou xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXX 61
Xxxxx Xxxxxxx republiky xxxxx vládám xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx ověřený xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx, Smlouvy x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx, xxxxx xx xxxxxxxxx nebo xxxxxxxx, xxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Dánského xxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx k Evropskému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx společenství pro xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx x přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxx x xxxxxxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x Evropskému xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx energii x Xxxxxxx x přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx k Evropské xxxx x jazyce xxxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx, nizozemském, xxxxxxxxxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxx.
Xxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x jazyce xxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx x tomuto aktu. Xxxx xxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxx smluv xxxxxxx x prvním xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXXXX 62
Xxxxxxx opis xxxxxxxxxxxxx dohod xxxxxxxxx x xxxxxxx generálního xxxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxx xxxx xxxxx vládám xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx.
Xxxxxxxx:
1 Xx. xxxx. X 317, 15.12.2000, x. 3.
2 Xx. věst. L 1, 3.1.1994, x. 3.
3 Xx. xxxx. X 253, 7.10.2000, x. 42.
4 Úř. xxxx. L 79, 22.3.2002, x. 42.
5 Xxxxxxxx (EHS) x. 3906/89 (Xx. věst. X 375, 23.12.1989, x. 11), ve xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
6 Xxxxxxxx (XX) x. 2760/98 (Úř. xxxx. X 345, 19.12.1998, x. 49), xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
7 Xxxxxxxx (XX) č. 555/2000 (Úř. xxxx. X 68, 16.3.2000, x. 3), xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx.
8 Xxxxxxxx (XX) č. 1267/1999 (Úř. xxxx. X 161, 26.6.1999, x. 73), xx xxxxx pozdějších předpisů.
9 Xxxxxxxx (XX) x. 1268/1999 (Úř. xxxx. X 161, 26.6.1999, x. 87).
10 Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 6. května 1999 xxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, Xxxxx x Komisí x rozpočtové xxxxx x x zdokonalení xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 172, 18.6.1999, x. 1).
11 Xx. xxxx. X 160, 26.6.1999, x. 103.
12 Xx. xxxx. X 160, 26.6.1999, x. 80.
13 Xxxxxxxx (XXX) x. 3906/89 (Xx. xxxx. X 375, 23.12.1989, x. 11), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
14 Nařízení (XX) č. 2760/98 (Xx. věst. X 345, 19.12.1998, x. 49), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
15 Nařízení (XX) x. 555/2000 (Xx. věst. X 68, 16.3.2000, x. 3), xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
16 Úř. xxxx. L 232, 2.9.1999, x. 34.
17 Xxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxx (XXX (1999) 1596, xxxxxxxxxxxxx X 3303/2 xxx 6.9.2002).
18 Nařízení (XX) č. 1267/99 (Xx. xxxx. X 161, 26.6.1999, s. 73), ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx.
19 Xx. xxxx. X 56, 4.3.1968, s. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx pozměněné xxxxxxxxx (XX, Xxxxxxx) x. 2265/2002 (Xx. xxxx. L 347, 20.12.2002, x. 1).
20 Xx. věst. X 161, 26.6.1999, x. 1. Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx nařízením (XX) x. 1447/2001 (Úř. xxxx. L 198, 21.7.2001, x. 1).
21 Xx. xxxx. L 375, 23.12.1989, s. 11. Nařízení xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX) x. 2500/2001 (Xx. xxxx. X 342, 21.12.2001, x. 1).
22 Xxxxxxxx (ES, Xxxxxxx) x. 1605/2002 (Xx. xxxx. X 248, 16.9.2002, x. 1).
23 Xx. xxxx. X 178, 30.6.2001, s. 1.
XXXXXXX X
Xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxx xxxx xxxxxxxxx xx xxxxx Evropské xxxx, x aktů xx xx xxxxxxxxxxxx xxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxx
(xxxxxxx x xxxxxx 3 xxxx x xxxxxxxxxxx)
1. Xxxxxx mezi vládami xxxxx Hospodářské unie Xxxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx Xxxxxxx a Francouzské xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 19851.
2. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx podepsané x Xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 19902 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx hranicích, xxxxxx závěrečného xxxx x xxxxxxxxxx prohlášení, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených xxxx x xxxxxxxx 7:
Článek 1, pokud se xxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx; xxxxxx 3 xx 7, xxxxx xx. 5 xxxx 1 písm. x); xxxxxx 13; články 26 a 27; xxxxxx 39; xxxxxx 44 xx 59; xxxxxx 61 až 63; články 65 xx 69; články 71 xx 73; xxxxxx 75 x 76; xxxxxx 82; xxxxxx 91; xxxxxx 126 xx 130, xxxxx xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx, x xxxxxx 136; xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 3 xxxxxxxxxxx xxxx.
3. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx x úmluvě xxxxxxxxx x Schengenu dne 19. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxx xxxx uvedených xxxx x xxxxxxxx 7:
x) xxxxxx podepsaná xxx 27. xxxxxxxxx 1990 x přistoupení Xxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxx 4,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x části XX xxxxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx 25. června 1991 x xxxxxxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx:
- xxxxxx 4,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxx,
- xxxxxxxxxx 2 x xxxxx XXX závěrečného aktu;
c) xxxxxx xxxxxxxxx xxx 25. xxxxxx 1991 x přistoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxx 4, 5 a 6,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxx;
x) dohoda xxxxxxxxx dne 6. xxxxxxxxx 1992 o xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxx 3, 4 x 5,
- společné xxxxxxxxxx 1 x xxxxx II xxxxxxxxxxx xxxx,
- xxxxxxxxxx 2 x xxxxx XXX xxxxxxxxxxx xxxx;
x) dohoda xxxxxxxxx xxx 28. xxxxx 1995 x xxxxxxxxxxx Rakouské xxxxxxxxx:
- xxxxxx 4,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 v xxxxx II xxxxxxxxxxx xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxx xxx 19. prosince 1996 x xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxxx 4, xx. 5 xxxx. 2 x xxxxxx 6,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 3 x xxxxx XX závěrečného xxxx;
x) xxxxxx xxxxxxxxx dne 19. prosince 1996 x xxxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx:
- xxxxxx 4 x 5,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 3 x xxxxx XX závěrečného aktu,
- xxxxxxxxxx vlády Xxxxxx xxxxxxxxx k Xxxxxxxxx xxxxxxxx x části XXX závěrečného xxxx;
x) xxxxxx podepsaná xxx 19. xxxxxxxx 1996 x přistoupení Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx:
- xxxxxx 4 x 5,
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx 1 x 3 v xxxxx XX xxxxxxxxxxx xxxx.
4. Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx v Xxxxxxxxx xxx 19. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 7:
SCH/Com-ex (93) 10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 14. xxxxxxxx 1993 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx tajemníků
SCH/Com-ex (93) 14 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. prosince 1993 o xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx spolupráce xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx obchodu x xxxxxxxx xxxxxxx
XXX/Xxx-xx (93) 22 rev. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. prosince 1993 o důvěrné xxxxxx některých xxxxxxxxx
XXX/Xxx-xx (94) 16 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 21. xxxxxxxxx 1994 x xxxxxxxxxx společných vstupních x xxxxxxxxxx razítek
SCH/Com-ex (94) 28 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xxx 22. xxxxxxxx 1994 x xxxxxxxxx pro převážení xxxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxx článku 75
XXX/Xxx-xx (94) 29 xxx. 2 Rozhodnutí xxxxxxxxx výboru xx xxx 22. prosince 1994 o uvedení x platnost xxxxxxxxx xxxxxx k Schengenské xxxxxx ze dne 19. xxxxxx 1990
XXX/Xxx-xx (95) 21 Rozhodnutí xxxxxxxxx výboru xx xxx 20. xxxxxxxx 1995 x rychlé xxxxxx statistických xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx obtížích xx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxxx
XXX/Xxx-xx (98) 1 rev. 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 21. dubna 1998 x xxxxxx x xxxxxxxx "task force", xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxxxx 2
XXX/Xxx-xx (98) 17 Rozhodnutí xxxxxxxxx výboru xx xxx 23. června 1998 o xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
XXX/Xxx-xx (98) 26 xxx. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxx 1998, kterým xx xxxxxxx Stálý xxxxx xxx hodnocení x xxxxxxxxx Xxxxxxxxx
XXX/Xxx-xx (98) 35 xxx. 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 16. září 1998 x předání Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xx x vstup xx EU
SCH/Com-ex (98) 37 xxx. 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx dne 27. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx, pokud xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x odstavci 2
XXX/Xxx-xx (98) 51 xxx. 3 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 16. xxxxxxxx 1998 o přeshraniční xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx
XXX/Xxx-xx (98) 52 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1998 x Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, pokud xx xxxx ustanovení xxxxxxxxx výše x xxxxxxxx 2
XXX/Xxx-xx (98) 57 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx ze dne 16. prosince 1998 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxxxx podpory nebo xxxxxxxxx x xxxxxxxxx
XXX/Xxx-xx (98) 59 rev. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx dne 16. xxxxxxxx 1998 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxx doklady
SCH/Com-ex (99) 1 xxx. 2 Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx výboru xx xxx 28. xxxxx 1999 o xxxxxxx xxxxxxx
XXX/Xxx-xx (99) 6 Rozhodnutí xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. dubna 1999 x schengenském xxxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxxxx
XXX/Xxx-xx (99) 7 xxx. 2 Xxxxxxxxxx výkonného xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx úřednících
SCH/Com-ex (99) 8 rev. 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. dubna 1999 x obecných xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxx
XXX/Xxx-xx (99) 10 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx dne 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxxxxx xxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx
XXX/Xxx-xx (99) 13 Xxxxxxxxxx výkonného xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx znění Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx konzulární instrukce:
- xxxxxxx 1-3, 7, 8 a 15 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx
- Xxxxxxxx příručka, xxxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx v xxxxxxxx 2, xxxxxx xxxxxx 1, 5, 5X, 6, 10, 13
XXX/Xxx-xx (99) 18 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 28. xxxxx 1999 x xxxxxxxx policejní xxxxxxxxxx xxx předcházení xxxxxxxx xxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxx
5. Tato xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx dne 19. xxxxxx 1990 x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx, xxxxx se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2:
XXX/Xxx-xx (96) xxxx. 6 xxx. 2 Prohlášení xxxxxxxxx xxxxxx ze xxx 26. xxxxxx 1996 o xxxxxxxx xxxx
XXX/Xxx-xx (97) decl. 13 rev. 2 Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx výboru xx xxx 9. xxxxx 1998 x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx.
6. Xxxx rozhodnutí ústřední xxxxxxx xxxxxxx úmluvou xxxxxxxxxx x Schengenu xxx 19. června 1990 x provedení Xxxxxxxxxxx dohody xx xxx 14. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxxxxx hranicích, pokud xx xxxxxx ustanovení xxxxxxxxx x xxxxxxxx 2:
XXX/X (98) 117 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx skupiny xx dne 27. xxxxx 1998 x xxxxxxx opatření x xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx
XXX/X (99) 25 Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xx dne 22. xxxxxx 1999 x xxxxxxxx zásadách odměňování xxxxxxxxxxx x agentů.
7. Xxxx xxxx xxxxxxxxxx xx schengenské acquis xxxx xxxxx xx xxx xxxxxxxx:
Xxxxxxxx Rady (XX) x. 1683/95 xx xxx 29. xxxxxx 1995, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx (Úř. xxxx. X 164, 14.7.1995, s. 1)
Rozhodnutí Xxxx 1999/307/ES xx xxx 1. května 1999 x xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx sekretariátu Xxxx (Xx. věst. X 119, 7.5.1999, x. 49)
Rozhodnutí Xxxx 1999/435/XX ze xxx 20. xxxxxx 1999 x xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xx účelem xxxxxx právního xxxxxxx xxxxx ustanovení xxxx xxxxxxxxxx, jež tvoří xxxxxx, x xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a Xxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx (Xx. věst. X 176, 10.7.1999, x. 1)
Rozhodnutí Rady 1999/436/XX xx dne 20. května 1999, xxxxxx se xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxx, xxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, v souladu x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx x xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx x Evropské xxxx (Xx. xxxx. X 176, 10.7.1999, x. 17)
Xxxxxxxxxx Rady 1999/437/XX xx dne 17. xxxxxx 1999 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx uplatňování xxxxxx xxxxxxxx mezi Radou Xxxxxxxx xxxx x Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx xxxx xxxxx x provádění, xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. xxxx. X 176, 10.7.1999, x. 31)
Rozhodnutí Xxxx 1999/848/XX ze xxx 13. prosince 1999 o xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx acquis x Xxxxx v xxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 327, 21.12.1999, x. 58)
Xxxxxxxxxx Xxxx 2000/365/XX xx xxx 29. xxxxxx 2000 x xxxxxxx Spojeného xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx Xxxxx, xxx se xx xx xxxxxxxxxx některá xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx acquis (Xx. věst. X 131, 1.6.2000, s. 43)
Xxxxxxxxxx Rady 2000/586/XXX xx xxx 28. xxxx 2000 x xxxxxxx, xxxxxx xx xxxx xx. 40 xxxx. 4 x 5, čl. 41 xxxx. 7 a xx. 65 xxxx. 2 úmluvy x xxxxxxxxx Schengenské xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985 o xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx společných xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 248, 3.10.2000, x. 1)
Xxxxxxxxxx Xxxx 2000/751/XX xx xxx 30. xxxxxxxxx 2000 o xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxx prováděcí xxxxxxx x Schengenské dohodě xx xxx 14. xxxxxx 1985 (Xx. xxxx. X 303, 2.12.2000, x. 29)
Rozhodnutí Xxxx 2000/777/XX xx xxx 1. prosince 2000 x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx acquis v Xxxxxx, Finsku x Xxxxxxx, xxxxx x xx Islandu x x Xxxxxx (Xx. xxxx. X 309, 9.10.2000, x. 24)
Xxxxxxxx Xxxx (ES) č. 539/2001 xx xxx 15. xxxxxx 2001, xxxxxx se stanoví xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, jakož x xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxxxx příslušníci xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 81, 21.3.2001, x. 1)
Xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 789/2001 ze xxx 24. dubna 2001, xxxxxx xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx pravomoci x xxxxxxx určitých xxxxxxxxxx předpisů x xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx xx posuzování xxxxxxx x udělení xxxx (Xx. xxxx. X 116, 26.4.2001, x. 2)
Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 790/2001 xx xxx 24. xxxxx 2001, kterým xx Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx v oblasti xxxxxxxx podrobných předpisů x xxxxxxxxxxx postupů xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxx x ostrahy xxxxxx (Úř. xxxx. X 116, 26.4.2001, x. 5)
Rozhodnutí Rady 2001/329/XX ze dne 24. dubna 2001 x aktualizaci xxxxx XX x příloh 3, 6, x 13 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxx i xxxxxx 5a), 6a) x 8 Xxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 116, 26.4.2001, x. 32), pokud xx xxxx přílohy 3 Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx 5x) Xxxxxxxx příručky
Směrnice Xxxx 2001/51/XX xx xxx 28. června 2001, xxxxxx se xxxxxxxx xxxxxx 26 xxxxxx x xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. června 1985 (Xx. věst. X 187, 10.7.2001, x. 45)
Rozhodnutí Xxxx 2001/886/XXX xx xxx 6. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (SIS XX) (Xx. xxxx. L 328, 13.12.2001, s. 1)
Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2414/2001 ze xxx 7. prosince 2001, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 539/2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxx, xxxxxxx státní xxxxxxxxxxx xxxx mít xxx xxxxxxxxxxxx vnějších xxxxxx xxxxx, xxxxx x xxxxxx xxxxxxx zemí, xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xx xxxx xxxxxxxxxx osvobozeni (Úř. xxxx. L 327, 12.12.2001, s. 1)
Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 2424/2001 xx xxx 6. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx informačního xxxxxxx (SIS XX) (Xx. xxxx. L 328, 13.12.2001, x. 4)
Xxxxxxxx Xxxx (XX) x. 333/2002 xx xxx 18. xxxxx 2002 x xxxxxxxxx xxxxx formulářů pro xxxxxxxxx víza uděleného xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxx xxxxx (Xx. věst. X 53, 23.2.2002, x. 4)
Nařízení Xxxx (XX) č. 334/2002 xx xxx 18. xxxxx 2002, xxxxxx xx xxxx xxxxxxxx Xxxx (XX) č. 1683/95, xxxxxx xx xxxxxxx jednotný xxxx xxx (Xx. xxxx. X 53, 23.2.2002, x. 7)
Xxxxxxxxxx Xxxx 2002/192/XX xx xxx 28. února 2002 x xxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx acquis (Xx. xxxx. X 64, 7.3.2002, x. 20)
Xxxxxxxxxx Xxxx 2002/352/XX xx xxx 25. xxxxx 2002 x xxxxxx Xxxxxxxx příručky (Xx. xxxx. L 123, 9.5.2002, s. 47)
Xxxxxxxxxx Xxxx 2002/353/ES xx xxx 25. xxxxx 2002 o xxxxxxxxx části XX Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxx xxxxxxx výbor xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxx xx xxx 14. xxxxxx 1985 (Xx. xxxx. X 123, 9.5.2002, x. 49)
Nařízení Xxxx (XX) x. 1030/2002 xx xxx 13. xxxxxx 2002, xxxxxx se xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxx x pobytu xxx xxxxxx příslušníky třetích xxxx (Úř. xxxx. X 157, 15.6.2002, x. 1)
Xxxxxxxxxx Xxxx 2002/587/XX xx xxx 12. xxxxxxxx 2002 x xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 187, 16.7.2002, x. 50)
Xxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxx 2002/946/XXX xx xxx 28. xxxxxxxxx 2002 x posílení xxxxxxxxx rámce xxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx, tranzitu x xxxxxx (Úř. xxxx. X 328, 5.12.2002, x. 1)
Xxxxxxxx Xxxx 2002/90/XX xx dne 28. listopadu 2002, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx nedovoleného xxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxx (Úř. věst. X 328, 5.12.2002, x. 17)
Poznámky:
1 Xx. xxxx. X 239, 22.9.2000, x. 13.
2 Xx. xxxx. X 239, 22.9.2000, s. 19.
PŘÍLOHA II
Seznam xxxxxxx x článku 20 xxxx x přistoupení
1. XXXXX POHYB XXXXX
X. XXXXXXXX XXXXXXX
1. 31970 X 0156: Směrnice Xxxx 70/156/XXX ze xxx 6. února 1970 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx typu xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 42, 23.2.1970, s. 1), xx xxxxx:
- 11972 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Irska x Xxxxxxxxx království (Xx. xxxx. L 73, 27.3.1972, s. 14),
- 31978 X 0315: xxxxxxxx Xxxx 78/315/XXX xx xxx 21.12.1977 (Xx. xxxx. X 81, 28.3.1978, x. 1),
- 31978 X 0547: xxxxxxxx Xxxx 78/547/XXX xx xxx 12.6.1978 (Xx. xxxx. X 168, 26.6.1978, x. 39),
- 11979 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 31980 X 1267: xxxxxxxx Xxxx 80/1267/EHS ze xxx 16.12.1980 (Xx. xxxx. X 375, 31.12.1980, x. 34),
- 11985 I: Aktu x podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxxxxx království x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 L 0358: xxxxxxxx Rady 87/358/EHS xx xxx 25.6.1987 (Xx. věst. L 192, 11.7.1987, x. 51),
- 31987 X 0403: xxxxxxxx Xxxx 87/403/XXX ze xxx 25.6.1987 (Úř. xxxx. X 220, 8.8.1987, x. 44),
- 31992 X 0053: xxxxxxxx Xxxx 92/53/EHS ze xxx 18.6.1992 (Xx. xxxx. L 225, 10.8.1992, x. 1),
- 31993 X 0081: xxxxxxxx Xxxxxx 93/81/XXX xx dne 29.9.1993 (Xx. xxxx. X 264, 23.10.1993, s. 49),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31995 X 0054: xxxxxxxx Xxxxxx 95/54/ES xx xxx 31.10.1995 (Xx. věst. X 266, 8.11.1995, x. 1),
- 31996 X 0027: směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/27/XX xx xxx 20.5.1996 (Úř. xxxx. X 169, 8.7.1996, x. 1),
- 31996 X 0079: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/79/XX ze xxx 16.12.1996 (Úř. xxxx. L 18, 21.1.1997, s. 7),
- 31997 L 0027: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/27/XX xx dne 22.7.1997 (Xx. xxxx. L 233, 25.8.1997, x. 1),
- 31998 X 0014: xxxxxxxx Komise 98/14/XX ze xxx 6.2.1998 (Xx. xxxx. X 91, 25.3.1998, x. 1),
- 31998 X 0091: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/91/ES xx xxx 14.12.1998 (Xx. xxxx. L 11, 16.1.1999, x. 25),
- 32000 X 0040: xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/40/XX xx xxx 26.6.2000 (Xx. xxxx. X 203, 10.8.2000, s. 9),
- 32001 L 0056: směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 2001/56/XX ze xxx 27.9.2001 (Úř. věst. X 292, 9.11.2001, x. 21),
- 32001 X 0085: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/85/ES xx xxx 20.11.2001 (Úř. xxxx. X 42, 13.2.2002, s. 1),
- 32001 X 0092: xxxxxxxx Xxxxxx 2001/92/XX xx xxx 30.10.2001 (Xx. věst. L 291, 8.11.2001, x. 24),
- 32001 X 0116: směrnice Xxxxxx 2001/116/XX ze xxx 20.12.2001 (Xx. xxxx. X 18, 21.1.2002, x. 1).
x) X xxxxxxx XXX se xxxxxx x xxxxxx 1 nahrazuje tímto:
"1 xxx Xxxxxxx;
2 xxx Xxxxxxx;
3 xxx Xxxxxx;
4 xxx Xxxxxxxxxx;
5 xxx Xxxxxxx;
6 pro Xxxxxx;
7 xxx Xxxxxxxx;
8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx;
9 pro Xxxxxxxxx;
11 pro Spojené xxxxxxxxxx;
12 xxx Rakousko;
13 xxx Xxxxxxxxxxx;
17 xxx Xxxxxx;
18 xxx Xxxxxx;
20 xxx Xxxxxx;
21 pro Xxxxxxxxxxx;
23 pro Xxxxx;
24 xxx Xxxxx;
26 xxx Xxxxxxxxx;
27 xxx Xxxxxxxxx;
29 xxx Xxxxxxxx;
32 xxx Xxxxxxxx;
36 pro Litvu;
CY xxx Xxxx;
XX pro Xxxxx".
x) V xxxxxxx XX xx xxx 47 xx druhé xxxxxx xxxxx X x XX xxxxxxxxx xxxxx:
"47. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxx kódové číslo (xxxxx), xxxxx xxxxxxxx:
&xxxx;
Xxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx republika: . . . .. . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Španělsko: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Francie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Irsko: . . . . . . . . . . . . . .
 
Itálie: . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . .
 
Maďarsko: . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx: . . . . . . . . . . . . .
 
Nizozemsko: . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
&xxxx;
Xxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . ..
 
Slovensko: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Spojené xxxxxxxxxx: . . . . . . . . . . ..
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
".
2. 31970 X 0157: Xxxxxxxx Xxxx 70/157/EHS ze xxx 6. xxxxx 1970 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 42, 23.2.1970, s. 16), xx znění:
- 11972 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx x Spojeného xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 73, 27.3.1972, s. 14),
- 31973 X 0350: xxxxxxxx Xxxxxx 73/350/XXX xx xxx 7.11.1973 (Xx. věst. X 321, 22.11.1973, x. 33),
- 31977 X 0212: směrnice Xxxx 77/212/XXX xx xxx 8.3.1977 (Xx. xxxx. X 66, 12.3.1977, s. 33),
- 31981 X 0334: xxxxxxxx Xxxxxx 81/334/XXX xx dne 13.4.1981 (Xx. xxxx. X 131, 18.5.1981, x. 6),
- 31984 L 0372: směrnice Xxxxxx 84/372/XXX xx dne 3.7.1984 (Xx. xxxx. X 196, 26.7.1984, x. 47),
- 31984 X 0424: xxxxxxxx Xxxx 84/424/XXX xx xxx 3.9.1984 (Úř. xxxx. L 238, 6.9.1984, x. 31),
- 11985 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx republiky (Úř. xxxx. L 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 L 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx xxx 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31992 X 0097: xxxxxxxx Rady 92/97/XXX xx dne 10.11.1992 (Xx. xxxx. X 371, 19.12.1992, x. 1),
- 11994 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x úpravách xxxxx - přistoupení Rakouské xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, s. 21),
- 31996 X 0020: xxxxxxxx Xxxxxx 96/20/XX xx xxx 27.3.1996 (Xx. xxxx. X 92, 13.4.1996, x. 23),
- 31999 X 0101: směrnice Xxxxxx 1999/101/XX xx xxx 15.12.1999 (Xx. xxxx. L 334, 28.12.1999, x. 41).
X xxxxxxx XX xx x xxxx 4.2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Kypr, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Litvu, 7 xxx Maďarsko, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Polsko, 26 xxx Slovinsko, 27 xxx Xxxxxxxxx".
3. 31970 X 0220: Směrnice Xxxx 70/220/XXX xx xxx 20. xxxxxx 1970 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx proti xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx z xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 76, 6.4.1970, x. 1), xx xxxxx:
- 11972 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 73, 27.3.1972, s. 14),
- 31974 L 0290: xxxxxxxx Xxxx 74/290/EHS xx dne 28.5.1974 (Xx. věst. L 159, 15.6.1974, s. 61),
- 31977 X 0102: xxxxxxxx Xxxxxx 77/102/XXX xx xxx 30.11.1976 (Úř. xxxx. X 32, 3.2.1977, x. 32),
- 31978 X 0665: xxxxxxxx Xxxxxx 78/665/XXX xx xxx 14.7.1978 (Úř. xxxx. X 223, 14.8.1978, x. 48),
- 31983 X 0351: xxxxxxxx Xxxx 83/351/EHS xx dne 16.6.1983 (Xx. xxxx. L 197, 20.7.1983, x. 1),
- 31988 X 0076: směrnice Rady 88/76/XXX xx xxx 3.12.1987 (Xx. věst. X 36, 9.2.1988, x. 1),
- 31988 X 0436: xxxxxxxx Xxxx 88/436/EHS ze xxx 16.6.1988 (Xx. xxxx. L 214, 6.8.1988, s. 1),
- 31989 L 0458: xxxxxxxx Rady 89/458/XXX xx xxx 18.7.1989 (Xx. xxxx. L 226, 3.8.1989, x. 1),
- 31989 X 0491: směrnice Xxxxxx 89/491/XXX xx dne 17.7.1989 (Xx. xxxx. X 238, 15.8.1989, x. 43),
- 31991 X 0441: xxxxxxxx Xxxx 91/441/EHS xx xxx 26.6.1991 (Xx. xxxx. L 242, 30.8.1991, x. 1),
- 31993 L 0059: xxxxxxxx Xxxx 93/59/XXX xx dne 28.6.1993 (Xx. věst. X 186, 28.7.1993, x. 21),
- 11994 N: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx a o xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. C 241, 29.8.1994, s. 21),
- 31994 X 0012: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 94/12/XX xx dne 23.3.1994 (Xx. xxxx. L 100, 19.4.1994, x. 42),
- 31996 X 0044: xxxxxxxx Komise 96/44/XX xx xxx 1.7.1996 (Úř. xxxx. X 210, 20.8.1996, x. 25),
- 31996 X 0069: směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/69/ES xx xxx 8.10.1996 (Úř. xxxx. X 282, 1.11.1996, s. 64),
- 31998 X 0069: xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 98/69/XX xx dne 13.10.1998 (Xx. xxxx. X 350, 28.12.1998, x. 1),
- 31998 L 0077: xxxxxxxx Xxxxxx 98/77/XX xx xxx 2.10.1998 (Xx. xxxx. X 286, 23.10.1998, x. 34),
- 31999 X 0102: xxxxxxxx Xxxxxx 1999/102/XX xx xxx 15.12.1999 (Xx. xxxx. X 334, 28.12.1999, x. 43),
- 32001 X 0001: xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2001/1/ES xx xxx 22.1.2001 (Xx. xxxx. X 35, 6.2.2001, s. 34),
- 32001 X 0100: xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Xxxx 2001/100/XX xx xxx 7.12.2001 (Xx. věst. X 16, 18.1.2002, x. 32),
- 32002 X 0080: xxxxxxxx Xxxxxx 2002/80/XX ze xxx 3.10.2002 (Xx. xxxx. L 291, 28.10&xxxx;2002, x. 20).
X xxxxxxx XXXX se x sloupci v xxxx 5.2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""8 pro Xxxxxx xxxxxxxxx", "29 xxx Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxx", "32 pro Xxxxxxxx", "36 xxx Xxxxx", "7 pro Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxxx", "20 xxx Xxxxxx", "26 pro Xxxxxxxxx", "27 pro Xxxxxxxxx"".
4. 31970 X 0221: Xxxxxxxx Xxxx 70/221/XXX xx dne 20. xxxxxx 1970 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx proti xxxxxxx zezadu u xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (Xx. xxxx. X 76, 6.4.1970, x. 23), ve xxxxx:
- 11972 B: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx království, Irska x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. L 73, 27.3.1972, s. 14),
- 31979 X 0490: xxxxxxxx Xxxxxx 79/490/XXX ze xxx 18.4.1979 (Xx. xxxx. X 128, 26.5.1979, x. 22),
- 31997 X 0019: xxxxxxxx Xxxxxx 97/19/ES xx xxx 18.4.1997 (Xx. xxxx. X 125, 16.5.1997, s. 1),
- 32000 L 0008: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 2000/8/ES xx dne 20.3.2000 (Xx. věst. L 106, 3.5.2000, x. 7).
X xxxxxxx XX xx x xxxxxxx x xxxx 6.2 xxxxxxxx nové položky, xxxxx xxxxx:
""8 pro Xxxxxx republiku", "29 xxx Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxx", "32 xxx Xxxxxxxx", "36 xxx Xxxxx", "7 xxx Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxxx", "20 xxx Xxxxxx", "26 xxx Slovinsko", "27 xxx Xxxxxxxxx"".
5. 31970 X 0388: Xxxxxxxx Xxxx 70/388/EHS xx xxx 27. července 1970 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx výstražných zařízení xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 176, 10.8.1970, x. 12), xx xxxxx:
- 11972 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Irska x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 73, 27.3.1972, x. 14),
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (Xx. xxxx. L 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Rady 87/354/EHS xx xxx 25.6.1987 (Xx. věst. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx republiky a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
X xxxxxxx I se x xxxx 1.4.1 xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxx, které xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX pro Kypr, 32 pro Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX pro Maltu, 20 xxx Polsko, 26 pro Xxxxxxxxx, 27 xxx Slovensko".
6. 31971 X 0127: Xxxxxxxx Xxxx 71/127/XXX xx dne 1. xxxxxx 1971 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxx zrcátek xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 68, 22.3.1971, x. 1), xx xxxxx:
- 11972 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení a x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 73, 27.3.1972, s. 14),
- 31979 X 0795: xxxxxxxx Xxxxxx 79/795/XXX xx xxx 20.7.1979 (Xx. xxxx. L 239, 22.9.1979, x. 1),
- 11979 H: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 31985 L 0205: směrnice Xxxxxx 85/205/XXX xx xxx 18.2.1985 (Xx. xxxx. X 90, 29.3.1985, x. 1),
- 11985 X: Aktu x xxxxxxxxxx přistoupení a x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Portugalské xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31986 X 0562: směrnice Xxxxxx 86/562/XXX xx xxx 6.11.1986 (Úř. xxxx. X 327, 22.11.1986, s. 49),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/EHS xx xxx 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, s. 43),
- 31988 X 0321: směrnice Xxxxxx 88/321/XXX ze xxx 16.5.1988 (Úř. věst. X 147, 14.6.1988, x. 77),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Rakouské xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
X dodatku 2 x xxxxxxx XX xx x bodu 4.2 xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx/xxxxxx xxxx položky, xxxxx xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX pro Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 pro Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 pro Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
7. 31971 X 0320: Xxxxxxxx Xxxx 71/320/XXX xx dne 26. xxxxxxxx 1971 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx brzdových xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 202, 6.9.1971, x. 37), ve xxxxx:
- 11972 X: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Irska x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 73, 27.3.1972, s. 14),
- 31974 X 0132: xxxxxxxx Komise 74/132/XXX xx xxx 11.12.1974 (Xx. xxxx. X 74, 19.3.1974, x. 7),
- 31975 X 0524: xxxxxxxx Xxxxxx 75/524/EHS xx xxx 25.7.1975 (Úř. xxxx. L 236, 8.9.1975, x. 3),
- 31979 X 0489: xxxxxxxx Xxxxxx 79/489/XXX xx dne 18.4.1979 (Xx. věst. L 128, 26.5.1979, x. 12),
- 31985 X 0647: směrnice Xxxxxx 85/647/XXX xx xxx 23.12.1985 (Xx. xxxx. X 380, 31.12.1985, x. 1),
- 31988 X 0194: xxxxxxxx Xxxxxx 88/194/XXX xx xxx 24.3.1988 (Xx. xxxx. X 92, 9.4.1988, x. 47),
- 31991 X 0422: xxxxxxxx Xxxxxx 91/422/EHS xx dne 15.7.1991 (Xx. xxxx. L 233, 22.8.1991, x. 21),
- 31998 X 0012: xxxxxxxx Komise 98/12/XX xx xxx 27.1.1998 (Úř. xxxx. X 81, 18.3.1998, x. 1).
V xxxxxxx XX se x xxxxxxx x xxxx 4.4.2 doplňují nové xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""8 xxx Xxxxxx republiku", "29 xxx Xxxxxxxx", "XX xxx Kypr", "32 pro Xxxxxxxx", "36 pro Xxxxx", "7 pro Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxxx", "20 xxx Polsko", "26 xxx Xxxxxxxxx", "27 xxx Slovensko"".
8. 31972 X 0245: Xxxxxxxx Rady 72/245/XXX xx xxx 20. xxxxxx 1972 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx potlačení xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx způsobovaného xxxxxxxxxx xxxxxx namontovanými do xxxxxxxxxx vozidel (Xx. xxxx. L 152, 6.7.1972, s. 15), xx xxxxx:
- 31989 X 0491: xxxxxxxx Xxxxxx 89/491/EHS xx xxx 17.7.1989 (Xx. xxxx. X 238, 15.8.1989, x. 43),
- 31995 X 0054: xxxxxxxx Komise 95/54/XX xx xxx 31.10.1995 (Xx. věst. L 266, 8.11.1995, x. 1).
X příloze X xx x xxxxxxx x xxxx 5.2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""8 xxx Xxxxxx republiku", "29 xxx Xxxxxxxx", "CY xxx Xxxx", "32 xxx Xxxxxxxx", "36 xxx Xxxxx", "7 xxx Maďarsko", "MT xxx Xxxxx", "20 xxx Polsko", "26 xxx Xxxxxxxxx", "27 xxx Slovensko"".
9. 31974 X 0061: Směrnice Xxxx 74/61/XXX xx xxx 17. prosince 1973 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx týkajících se xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 38, 11.2.1974, s. 22), xx znění:
- 31995 X 0056: xxxxxxxx Xxxxxx 95/56/XX, Xxxxxxx xx dne 8.11.1995 (Úř. věst. X 286, 29.11.1995, x. 1).
V příloze X xx x xxxxxxx x xxxx 5.1.1 doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:
""8 xxx Xxxxxx republiku", "29 xxx Xxxxxxxx", "XX xxx Kypr", "32 pro Lotyšsko", "36 xxx Xxxxx", "7 pro Maďarsko", "XX xxx Xxxxx", "20 pro Polsko", "26 xxx Slovinsko", "27 pro Slovensko"".
10. 31974 X 0150: Xxxxxxxx Xxxx 74/150/XXX xx xxx 4. xxxxxx 1974 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx států týkajících xx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx traktorů (Xx. xxxx. X 84, 28.3.1974, s. 10), xx xxxxx:
- 31979 X 0694: xxxxxxxx Xxxx 79/694/XXX xx xxx 24.7.1979 (Úř. xxxx. X 205, 13.8.1979, x. 17),
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (Úř. xxxx. X 291, 19.11.1979, s. 17),
- 31982 X 0890: xxxxxxxx Xxxx 82/890/XXX xx xxx 17.12.1982 (Xx. xxxx. X 378, 31.12.1982, x. 45),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, s. 23),
- 31988 L 0297: xxxxxxxx Rady 88/297/XXX xx xxx 3.5.1988 (Xx. xxxx. X 126, 20.5.1988, x. 52),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. C 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 L 0054: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 97/54/XX ze xxx 23.9.1997 (Úř. xxxx. X 277, 10.10.1997, x. 24),
- 32000 X 0002: xxxxxxxx Xxxxxx 2000/2/ES xx xxx 14.1.2000 (Xx. xxxx. X 21, 26.1.2000, x. 23),
- 32000 X 0025: xxxxxxxx Evropského parlamentu x Xxxx 2000/25/ES xx xxx 22.5.2000 (Xx. věst. L 173, 12.7.2000, s. 1),
- 32001 X 0003: xxxxxxxx Komise 2001/3/XX ze xxx 8.1.2001 (Úř. věst. X 28, 30.1.2001, x. 1).
a) X xx. 2 xxxx. x) se doplňují xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"- "xxxxxxxxxxxx schválení xxxx" x xxxxxx xxxxx,
- "xxxxxxx tüübikinnitus" x xxxxxxxxx právu,
- "Έγκριση Τύπου" v xxxxxxxxx xxxxx,
- "Xxxx xxxxxxxxxxxxxx" v lotyšském xxxxx,
- "tipo xxxxxxxxxxxxx" x xxxxxxxxx xxxxx,
- "xxxxxxxxxxxxxxx" v xxxxxxxxx xxxxx,
- "xxx xxxxxxxx" x maltézském právu,
- "xxxxxxxxxxx xxxx pojazdu" x xxxxxxx xxxxx,
- "xxxxxxxxxxxx" x slovinském xxxxx,
- "xxxxxx schválenie" x xxxxxxxxxx právu. "
x) X xxxxxxx x kapitole C xxxxx XX dodatku 1 xxxxxx 1 xxxxxxx II se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 pro Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Estonsko, XX xxx Kypr, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Litvu, 7 xxx Xxxxxxxx, MT xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Slovensko".
c) V xxxxx 1 přílohy XXX se bod 16 xxxxxxxxx tímto:
"16. XXXXX NEBO XXXXX(X) XXX XXXXXX XXXXX
&xxxx;
― Xxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Francie:
 
...........
 
―Španělsko:
 
...........
 
― Xxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Lucembursko:
 
...........
 
― Xxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Spojené xxxxxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxx xxxxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Estonsko:
 
...........
 
― Xxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Litva:
 
...........
 
― Xxxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxxxxx:
&xxxx;
...........
&xxxx;
― Xxxxxxxxx:
&xxxx;
........... ."
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11. 31974 L 0408: Xxxxxxxx Xxxx 74/408/XXX xx xxx 22. xxxxxxxx 1974 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 221, 12.8.1974, x. 1), xx xxxxx:
- 31981 X 0577: xxxxxxxx Xxxx 81/577/XXX ze xxx 20.7.1981 (Xx. věst. X 209, 29.7.1981, x. 34),
- 31996 X 0037: směrnice Xxxxxx 96/37/ES xx xxx 17.6.1996 (Xx. xxxx. X 186, 25.7.1996, x. 28).
X xxxxxxx X xx x xxxxxxx x xxxx 6.2.1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""8 xxx Českou xxxxxxxxx", "29 pro Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxx", "32 pro Xxxxxxxx", "36 xxx Xxxxx", "7 pro Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxxx", "20 xxx Xxxxxx", "26 xxx Xxxxxxxxx", "27 xxx Xxxxxxxxx"".
12. 31974 L 0483: Směrnice Xxxx 74/483/XXX xx dne 17. xxxx 1974 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx motorových vozidel (Xx. věst. X 266, 2.10.1974, x. 4), xx znění:
- 31979 X 0488: xxxxxxxx Rady 79/488/XXX xx xxx 18.4.1979 (Xx. xxxx. X 128, 26.5.1979, x. 1),
- 11985 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx království x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 302, 15.11.1985, s. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Rady 87/354/XXX ze dne 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
X příloze X xx x xxxxxxxx xxx čarou x xxxx 3.2.2.2 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, CY xxx Xxxx, 32 pro Xxxxxxxx, 36 pro Xxxxx, 7 pro Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 pro Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
13. 31975 X 0322: Xxxxxxxx Xxxx 75/322/XXX ze xxx 20. xxxxxx 1975 x xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (elektromagnetická xxxxxxxxxxxxx) (Xx. xxxx. X 147, 9.6.1975, s. 28), ve xxxxx:
- 31982 L 0890: xxxxxxxx Rady 82/890/XXX xx xxx 17.12.1982 (Xx. xxxx. X 378, 31.12.1982, x. 45),
- 31997 X 0054: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/54/XX ze xxx 23.9.1997 (Xx. xxxx. X 277, 10.10.1997, x. 24),
- 32000 X 0002: směrnice Xxxxxx 2000/2/ES xx xxx 14.1.2000 (Xx. xxxx. X 21, 26.1.2000, s. 23),
- 32001 X 0003: xxxxxxxx Xxxxxx 2001/3/XX xx xxx 8.1.2001 (Xx. xxxx. X 28, 30.1.2001, x. 1).
X xxxx 5.2 xxxxxxx X xx xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx znějí:
""8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx", "29 xxx Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxx", "32 xxx Lotyšsko", "36 xxx Xxxxx", "7 xxx Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxxx", "20 xxx Polsko", "26 xxx Xxxxxxxxx", "27 xxx Xxxxxxxxx"".
14. 31976 X 0114: Směrnice Xxxx 76/114/EHS ze xxx 18. xxxxxxxx 1975 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxx xxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. X 24, 30.1.1976, x. 1), xx xxxxx:
- 31978 L 0507: xxxxxxxx Xxxxxx 78/507/XXX xx xxx 19.5.1978 (Úř. xxxx. X 155, 13.6.1978, x. 31),
- 11979 X: Aktu o xxxxxxxxxx přistoupení x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx x Portugalské xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: směrnice Xxxx 87/354/XXX xx xxx 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 11994 X: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
V bodu 2.1.2 xxxxxxx se xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"8 xxx Českou republiku, 29 pro Xxxxxxxx, XX xxx Xxxx, 32 pro Xxxxxxxx, 36 pro Litvu, 7 xxx Maďarsko, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Slovinsko, 27 xxx Slovensko".
15. 31976 L 0757: Xxxxxxxx Xxxx 76/757/XXX xx dne 27. xxxxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 262, 27.9.1976, s. 32), xx xxxxx:
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX ze xxx 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 11994 N: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 X 0029: xxxxxxxx Xxxxxx 97/29/XX xx xxx 11.6.1997 (Xx. xxxx. L 171, 30.6.1997, x. 11).
X xxxx 4.2.1 xxxxxxx X xx xx xxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 pro Estonsko, XX xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Litvu, 7 xxx Xxxxxxxx, XX pro Xxxxx, 20 xxx Polsko, 26 xxx Slovinsko, 27 xxx Xxxxxxxxx".
16. 31976 L 0758: Xxxxxxxx Rady 76/758/XXX xx xxx 27. xxxxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx obrysových xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx obrysových xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxxx obrysových xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. L 262, 27.9.1976, s. 54), ve znění:
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. L 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x o úpravách xxxxx - přistoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky (Úř. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx dne 25.6.1987 (Xx. věst. X 192, 11.7.1987, s. 43),
- 31989 L 0516: xxxxxxxx Xxxxxx 89/516/XXX ze xxx 1.8.1989 (Úř. xxxx. X 265, 12.9.1989, x. 1),
- 11994 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx království (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 L 0030: xxxxxxxx Xxxxxx 97/30/XX xx xxx 11.6.1997 (Xx. věst. X 171, 30.6.1997, x. 25).
V xxxx 5.2.1 přílohy X xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Estonsko, CY xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Maďarsko, XX xxx Maltu, 20 xxx Polsko, 26 xxx Slovinsko, 27 xxx Slovensko".
17. 31976 X 0759: Xxxxxxxx Xxxx 76/759/XXX xx xxx 27. července 1976 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 262, 27.9.1976, x. 71), xx znění:
- 11979 X: Aktu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Portugalské xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: směrnice Xxxx 87/354/XXX ze xxx 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31989 L 0277: xxxxxxxx Xxxxxx 89/277/XXX xx xxx 28.3.1989 (Xx. xxxx. X 109, 20.4.1989, x. 25),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx království (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31999 X 0015: xxxxxxxx Xxxxxx 1999/15/ES xx xxx 16.3.1999 (Xx. věst. X 97, 12.4.1999, s. 14).
X příloze X xx x xxxx 4.2.1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Estonsko, XX xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
18. 31976 X 0760: Xxxxxxxx Rady 76/760/EHS xx xxx 27. xxxxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx motorových xxxxxxx x jejich xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 262, 27.9.1976, x. 85), xx znění:
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Aktu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Portugalské xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx xxx 25.6.1987 (Úř. xxxx. L 192, 11.7.1987, x. 43),
- 11994 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Švédského xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 X 0031: xxxxxxxx Xxxxxx 97/31/XX xx xxx 11.6.1997 (Úř. xxxx. L 171, 30.6.1997, x. 49).
X xxxx 4.2.1 xxxxxxx X xx doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 pro Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 pro Xxxxxxxxx".
19. 31976 X 0761: Xxxxxxxx Rady 76/761/XXX xx dne 27. xxxxxxxx 1976 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx světlometů xxxxxxxxxx vozidel, xxxxx xxxxxx xxxx xxxxxxx x/xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxxx xxxxxx (xxxxxxx x xxxxxx xxxxxx) xxxxxxx ve xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. X 262, 27.9.1976, x. 96), xx xxxxx:
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/EHS xx xxx 25.6.1987 (Úř. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31989 X 0517: xxxxxxxx Xxxxxx 89/517/EHS xx xxx 1.8.1989 (Xx. věst. X 265, 12.9.1989, s. 1),
- 11994 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx království (Úř. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31999 X 0017: xxxxxxxx Komise 1999/17/XX xx xxx 18.3.1999 (Xx. věst. X 97, 12.4.1999, x. 45).
Xxxxxx x bodech 5.2.1 x 6.2.1 xxxxxxx X se xxxxxxxxx tímto:
"1 xxx Xxxxxxx
2 pro Xxxxxxx
3 xxx Xxxxxx
4 xxx Xxxxxxxxxx
5 pro Xxxxxxx
6 xxx Belgii
7 pro Xxxxxxxx
8 xxx Českou xxxxxxxxx
9 xxx Španělsko
11 xxx Spojené xxxxxxxxxx
12 xxx Xxxxxxxx
13 xxx Xxxxxxxxxxx
17 pro Xxxxxx
18 xxx Xxxxxx
20 pro Xxxxxx
21 xxx Portugalsko
23 xxx Xxxxx
24 xxx Xxxxx
26 pro Xxxxxxxxx
27 xxx Slovensko
29 xxx Xxxxxxxx
32 xxx Xxxxxxxx
36 xxx Xxxxx
XX xxx Xxxx
XX xxx Xxxxx".
20. 31976 X 0762: Xxxxxxxx Xxxx 76/762/XXX xx xxx 27. xxxxxxxx 1976 o xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxxx pro xxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 262, 27.9.1976, x. 122), xx znění:
- 11979 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Portugalské xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx xxx 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, s. 43),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx a Švédského xxxxxxxxxx (Úř. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31999 X 0018: xxxxxxxx Xxxxxx 1999/18/ES xx xxx 18.3.1999 (Xx. xxxx. X 97, 12.4.1999, s. 82).
V xxxx 4.2.1 xxxxxxx X xx doplňují xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"8 pro Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
21. 31977 X 0536: Směrnice Xxxx 77/536/XXX xx xxx 28. xxxxxx 1977 x sbližování právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se ochranných xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx při xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x lesnických xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 220, 29.8.1977, s. 1), xx xxxxx:
- 11979 X: Aktu x podmínkách xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (Xx. xxxx. L 291, 19.11.1979, s. 17),
- 11985 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - přistoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 L 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx xxx 25.6.1987 (Xx. xxxx. L 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31989 X 0680: xxxxxxxx Rady 89/680/XXX xx xxx 21.12.1989 (Xx. xxxx. X 398, 30.12.1989, x. 26),
- 11994 X: Xxxx o xxxxxxxxxx přistoupení a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Rakouské xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31999 L 0055: směrnice Komise 1999/55/XX xx xxx 1.6.1999 (Úř. věst. X 146, 11.6.1999, x. 28).
V xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"8 xxx Českou xxxxxxxxx, 29 pro Xxxxxxxx, XX pro Xxxx, 32 pro Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 pro Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 pro Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
22. 31977 X 0538: Xxxxxxxx Rady 77/538/XXX xx dne 28. xxxxxx 1977 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Úř. xxxx. L 220, 29.8.1977, s. 60), xx xxxxx:
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Portugalské xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/EHS ze xxx 25. 6. 1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31989 X 0518: xxxxxxxx Xxxxxx 89/518/EHS ze xxx 1. 8. 1989 (Xx. xxxx. X 265, 12.9.1989, x. 24),
- 11994 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republiky x Xxxxxxxxx království (Xx. xxxx. C 241, 29.8.1994, s. 21),
- 31999 X 0014: směrnice Komise 1999/14/XX xx xxx 16.3.1999 (Xx. xxxx. X 97, 12.4.1999, x. 1).
V bodu 4.2.1 xxxxxxx X xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx znějí:
"8 xxx Xxxxxx republiku, 29 xxx Xxxxxxxx, CY xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, MT xxx Maltu, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Slovensko".
23. 31977 X 0539: Směrnice Xxxx 77/539/EHS xx xxx 28. xxxxxx 1977 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů členských xxxxx týkajících xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (Xx. xxxx. X 220, 29.8.1977, x. 72), xx znění:
- 11979 X: Aktu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x úpravách smluv - přistoupení Řecké xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Španělského xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx xxx 25.6.1987 (Úř. xxxx. X 192, 11.7.1987, s. 43),
- 11994 N: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 X 0032: xxxxxxxx Xxxxxx 97/32/XX xx xxx 11.6.1997 (Xx. xxxx. L 171, 30.6.1997, s. 63).
X xxxx 4.2.1 xxxxxxx X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které znějí:
"8 xxx Českou xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 pro Xxxxx, 7 xxx Maďarsko, XX xxx Maltu, 20 xxx Xxxxxx, 26 pro Slovinsko, 27 xxx Xxxxxxxxx".
24. 31977 L 0540: Xxxxxxxx Xxxx 77/540/EHS xx xxx 28. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx parkovacích xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 220, 29.8.1977, s. 83), xx znění:
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Řecké xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Portugalské xxxxxxxxx (Xx. věst. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: směrnice Xxxx 87/354/EHS xx xxx 25.6.1987 (Úř. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 11994 X: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31999 X 0016: směrnice Xxxxxx 1999/16/ES xx xxx 16. 3. 1999 (Xx. xxxx. X 97, 12.4.1999, x. 33).
V bodu 4.2.1 přílohy X xx xxxxxxxx nové xxxxxxx, které znějí:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 pro Xxxxxxxx, XX pro Kypr, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 pro Litvu, 7 pro Maďarsko, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Slovinsko, 27 xxx Xxxxxxxxx".
25. 31977 L 0541: Xxxxxxxx Xxxx 77/541/XXX xx xxx 28. xxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx právních předpisů xxxxxxxxx států týkajících xx bezpečnostních pásů x zádržných xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (Xx. xxxx. L 220, 29.8.1977, x. 95), xx xxxxx:
- 11979 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Řecké xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 31981 X 0576: směrnice Xxxx 81/576/XXX xx xxx 20.7.1981 (Úř. xxxx. X 209, 29.7.1981, s. 32),
- 31982 X 0319: xxxxxxxx Xxxxxx 82/319/XXX xx xxx 2.4.1982 (Xx. xxxx. X 139, 19.5.1982, s. 17),
- 11985 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx království x Portugalské xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX ze xxx 25.6.1987 (Xx. věst. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31990 X 0628: xxxxxxxx Xxxxxx 90/628/XXX xx xxx 30.10.1990 (Xx. xxxx. X 341, 6.12.1990, s. 1),
- 11994 N: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx republiky, Finské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31996 X 0036: xxxxxxxx Xxxxxx 96/36/XX xx xxx 17.6.1996 (Úř. xxxx. X 178, 17.7.1996, s. 15),
- 32000 X 0003: xxxxxxxx Xxxxxx 2000/3/ES xx xxx 22. xxxxx 2000 (Xx. xxxx. X 53, 25.2.2000, x. 1).
X xxxx 1.1.1 xxxxxxx XXX xx doplňují xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"8 xxx Českou xxxxxxxxx, 29 pro Xxxxxxxx, XX xxx Xxxx, 32 pro Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 pro Xxxxxxxx, MT pro Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
26. 31978 L 0318: Směrnice Xxxx 78/318/XXX xx xxx 21. xxxxxxxx 1977 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx systémů xxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx skel xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. věst. X 81, 28.3.1978, x. 49), ve xxxxx:
- 31994 X 0068: směrnice Komise 94/68/XX xx xxx 16.12.1994 (Úř. věst. X 354, 31.12.1994, x. 1).
V xxxxxxx x xxxx 7.2 xxxxxxx X xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx", "29 pro Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxx", "32 pro Xxxxxxxx", "36 pro Xxxxx", "7 pro Xxxxxxxx", "MT xxx Xxxxx", "20 pro Xxxxxx", "26 xxx Xxxxxxxxx", "27 pro Xxxxxxxxx"".
27. 31978 L 0764: Xxxxxxxx Xxxx 78/764/XXX xx xxx 25. xxxxxxxx 1978 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx na kolových xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 255, 18.9.1978, x. 1), xx xxxxx:
- 11979 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (Xx. xxxx. L 291, 19.11.1979, s. 17),
- 31982 L 0890: xxxxxxxx Rady 82/890/XXX ze xxx 17.12.1982 (Xx. xxxx. X 378, 31.12.1982, x. 45),
- 31983 X 0190: xxxxxxxx Xxxxxx 83/190/XXX ze xxx 28.3.1983 (Xx. xxxx. X 109, 26 4.1983, x. 13),
- 11985 I: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Španělského království x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX ze xxx 25.6.1987 (Úř. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31988 X 0465: směrnice Xxxxxx 88/465/XXX xx xxx 30.6.1988 (Xx. xxxx. L 228, 17.8.1988, s. 31),
- 11994 N: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 X 0054: směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/54/XX xx xxx 23.9.1997 (Xx. xxxx. L 277, 10.10.1997, x. 24),
- 31999 L 0057: xxxxxxxx Komise 1999/57/XX xx xxx 17.6.1996 (Xx. xxxx. X 148, 15.6.1999, s. 35).
X xxxx 3.5.2.1 xxxxxxx II xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 xxx Českou xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX pro Xxxx, 32 pro Xxxxxxxx, 36 pro Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 pro Xxxxxxxxx".
28. 31978 X 0932: Xxxxxxxx Xxxx 78/932/XXX ze xxx 16. xxxxx 1978 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. X 325, 20.11.1978, x. 1), xx xxxxx:
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx xxx 25.6.1987 (Úř. xxxx. X 192, 11.7.1987, s. 43),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21).
V bodu 1.1.1 xxxxxxx XX xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 pro Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Estonsko, XX xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Litvu, 7 xxx Maďarsko, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Polsko, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
29. 31979 X 0622: Xxxxxxxx Xxxx 79/622/XXX ze xxx 25. xxxxxx 1979 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx konstrukcí xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxx xxxxxxx) (Xx. xxxx. X 179, 17.7.1979, x. 1), ve xxxxx:
- 31982 L 0953: xxxxxxxx Komise 82/953/XXX xx dne 15.12.1982 (Xx. věst. X 386, 31.12.1982, x. 31),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx republiky (Xx. věst. L 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 X 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx dne 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31988 X 0413: xxxxxxxx Xxxxxx 88/413/XXX ze xxx 22.6.1988 (Xx. xxxx. L 200, 26.7.1988, x. 32),
- 11994 X: Aktu x podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx a Švédského xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31999 X 0040: xxxxxxxx Xxxxxx 1999/40/XX xx xxx 6.5.1999 (Xx. xxxx. X 124, 18.5.1999, s. 11).
X xxxxxxx VI xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:
"8 xxx Xxxxxx republiku, 29 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Kypr, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Maďarsko, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Slovensko".
30. 31986 X 0298: Xxxxxxxx Xxxx 86/298/XXX xx xxx 26. xxxxxx 1986 x zadních xxxxxxxxxx konstrukcích chránících xxx xxxxxxxxxx úzkorozchodných xxxxxxxx zemědělských x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. L 186, 8.7.1986, x. 26), xx xxxxx:
- 31989 X 0682: xxxxxxxx Xxxx 89/682/XXX ze xxx 21.12.1989 (Úř. xxxx. X 398, 30.12.1989, x. 29),
- 11994 N: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x o úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Finské xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 32000 X 0019: xxxxxxxx Xxxxxx 2000/19/XX ze xxx 13.4.2000 (Xx. xxxx. L 94, 14.4.2000, x. 31).
X xxxxxxx VI se xxxxxxxx nové položky, xxxxx xxxxx:
"8 pro Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Estonsko, XX xxx Xxxx, 32 xxx Lotyšsko, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Maltu, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
31. 31987 X 0402: Xxxxxxxx Xxxx 87/402/XXX xx xxx 25. června 1987 x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx chránících xxx převrácení xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 220, 8.8.1987, x. 26), xx xxxxx:
- 31989 X 0681: xxxxxxxx Xxxx 89/681/EHS xx xxx 21.12.1989 (Úř. xxxx. X 398, 30.12.1989, s. 27),
- 11994 X: Xxxx x podmínkách přistoupení x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Finské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 32000 X 0022: směrnice Xxxxxx 2000/22/XX ze xxx 28.4.2000 (Úř. xxxx. X 107, 4.5.2000, x. 26).
X xxxxxxx XXX se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, CY xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Litvu, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Maltu, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
32. 31988 X 0077: Xxxxxxxx Xxxx 88/77/XXX xx xxx 3. xxxxxxxx 1987 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx látek xx xxxxxxxxxx motorů xxxxxxx (Xx. věst. X 36, 9.2.1988, x. 33), xx xxxxx:
- 31991 X 0542: xxxxxxxx Rady 91/542/XXX xx xxx 1.10.1991 (Úř. xxxx. X 295, 25.10.1991, x. 1),
- 11994 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Rakouské xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31996 L 0001: směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Rady 96/1/XX xx dne 22.1.1996 (Úř. xxxx. X 40, 17.2.1996, x. 1),
- 31999 X 0096: směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/96/ES xx xxx 13.12.1999 (Xx. xxxx. L 44, 16.2.2000, x. 1),
- 32001 X 0027: xxxxxxxx Xxxxxx 2001/27/ES xx dne 10.4.2001 (Xx. xxxx. X 107, 18.4.2001, x. 10).
X xxxxxxx X xx x poznámce xxx xxxxx k xxxx 5.1.3 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 pro Xxxxxxxx, CY xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, MT pro Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
33. 31989 L 0173: Xxxxxxxx Rady 89/173/XXX ze dne 21. xxxxxxxx 1988 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx kolových zemědělských x xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. X 67, 10.3.1989, s. 1), xx xxxxx:
- 11994 N: Aktu x xxxxxxxxxx přistoupení x o úpravách xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx republiky, Finské xxxxxxxxx a Švédského xxxxxxxxxx (Úř. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 X 0054: směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/54/ES xx xxx 23.9.1997 (Úř. xxxx. X 277, 10.10.1997, x. 24),
- 32000 X 0001: xxxxxxxx Xxxxxx 2000/1/XX xx xxx 14.1.2000 (Xx. věst. X 21, 26.1.2000, x. 16).
x) V xxxxxxx XXX X xx x poznámce pod xxxxx 1 x xxxx 5.4.1 doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 pro Českou xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxx, 32 pro Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 pro Xxxxxxxx, MT xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 pro Xxxxxxxxx".
x) X xxxxx xxxxxxx xxxxxxx 4 x příloze XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"8 xxx Českou xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Kypr, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 pro Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Slovinsko, 27 xxx Xxxxxxxxx".
x) X xxxx 2.1.3 xxxxxx pododstavci xxxxxxx X se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, CY xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 pro Xxxxxx, 26 pro Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
34. 31991 X 0226: Xxxxxxxx Rady 91/226/XXX ze xxx 27. března 1991 x sbližování právních xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx se xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 103, 23.4.1991, x. 5), xx xxxxx:
- 11994 X: Aktu x xxxxxxxxxx přistoupení a x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finské republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
X bodu 3.4.1 xxxxxxx II xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, 29 xxx Estonsko, XX xxx Xxxx, 32 xxx Xxxxxxxx, 36 xxx Litvu, 7 xxx Maďarsko, MT xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
35. 31994 X 0020: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/20/ES ze xxx 30. xxxxxx 1994 x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx motorových xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx vozidel x xxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxx vozidla (Xx. xxxx. L 195, 29.7.1994, x. 1).
X xxxx 3.3.4 xxxxxxx X se doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"8 xxx Českou xxxxxxxxx, 29 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxx, 32 pro Xxxxxxxx, 36 xxx Xxxxx, 7 xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, 20 xxx Xxxxxx, 26 xxx Xxxxxxxxx, 27 xxx Xxxxxxxxx".
36. 31995 L 0028: Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 95/28/XX ze xxx 24. října 1995 x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx motorových xxxxxxx (Xx. xxxx. X 281, 23.11.1995, x. 1).
X xxxx 6.1.1 xxxxxxx I se xxxxxxxx xxxx položky, xxxxx xxxxx:
""8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx", "29 xxx Estonsko", "CY xxx Kypr", "32 xxx Xxxxxxxx", "36 xxx Xxxxx", "7 xxx Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxxx", "20 xxx Xxxxxx", "26 xxx Slovinsko", "27 xxx Xxxxxxxxx"".
37. 32000 X 0025: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2000/25/ES ze xxx 22. května 2000 x xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxx částic x xxxxxx používaných x xxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxx xx mění xxxxxxxx Xxxx 74/150/XXX (Xx. xxxx. X 173, 12.7.2000, x. 1).
X xxxxxxx 4 xxxx 1 oddílu 1 xxxxxxx X xx xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""8 pro Xxxxxx xxxxxxxxx", "29 xxx Estonsko", "CY xxx Kypr", "32 xxx Xxxxxxxx", "36 xxx Litvu", "7 xxx Xxxxxxxx", "MT xxx Xxxxx", "20 xxx Polsko", "26 xxx Xxxxxxxxx", "27 xxx Xxxxxxxxx"".
38. 32000 X 0040: Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 2000/40/XX xx xxx 26. června 2000 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských xxxxx týkajících xx xxxxxxx xxxxx podjetí xxxxxxx u xxxxxxxxxx xxxxxxx a x xxxxx směrnice Xxxx 70/156/XXX (Xx. xxxx. X 203, 10.8.2000, x. 9).
X xxxxxxx x bodu 3.2 xxxxxxx X xx xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx", "29 xxx Estonsko", "XX xxx Kypr", "32 xxx Xxxxxxxx", "36 xxx Litvu", "7 xxx Maďarsko", "MT xxx Xxxxx", "20 xxx Xxxxxx", "26 xxx Xxxxxxxxx", "27 xxx Slovensko"".
39. 32001 X 0056: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu a Xxxx 2001/56/XX xx xxx 27. xxxx 2001 x systémech xxxxxxxx xxx motorová xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx, x xxxxx xxxxxxxx Rady 70/156/XXX a o xxxxxxx xxxxxxxx Rady 78/548/XXX (Xx. věst. X 292, 9.11.2001, x. 21).
X dodatku 5 bodu 1.1.1 xxxxxxx X xx xxxxxxxx xxxx položky, xxxxx xxxxx:
""8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx", "29 xxx Xxxxxxxx", "CY xxx Xxxx", "32 xxx Lotyšsko", "36 xxx Xxxxx", "7 xxx Maďarsko", "MT xxx Maltu", "20 xxx Polsko", "26 xxx Slovinsko", "27 xxx Slovensko"".
40. 32002 X 0024: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 2002/24/XX ze xxx 18. xxxxxx 2002 o xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x x xxxxxxx xxxxxxxx Xxxx 92/61/XXX (Xxxx x xxxxxxxx xxx XXX) (Úř. xxxx. X 124, 9.5.2002, s. 1).
x) X xxxxxxx XX xx xxx 47 xx druhé straně xxxxx x části X xxxxxxxxx xxxxx:
"47. Xxxxx xxx xxxxx xxxxxxx xxxx národní xxxxxx xxxxx (xxxxx), xxxxx existuje:
 
Belgie: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx xxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . .
 
Dánsko: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx: . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxx: . . . . . . . . . . . . . .
 
Kypr: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxx: . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxx: . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 
Portugalsko: . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxx: . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
&xxxx;
Xxxxxxx xxxxxxxxxx: . . . . . . . . . . .
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
".
x) X xxxxx X xxxx 1 přílohy X xx popis xx slovy "Xxxx 1:" xxxxxxxxx xxxxx:
"xxxx xxxxxxx "e" x xxxxxxxxxxx kódy (čísla) xxxxxxxxx států xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx typu:
1 xxx Xxxxxxx;
2 xxx Xxxxxxx;
3 xxx Xxxxxx;
4 pro Xxxxxxxxxx;
5 xxx Švédsko;
6 xxx Xxxxxx;
7 xxx Xxxxxxxx;
8 xxx Xxxxxx xxxxxxxxx;
9 xxx Xxxxxxxxx;
11 xxx Xxxxxxx xxxxxxxxxx;
12 xxx Xxxxxxxx;
13 xxx Xxxxxxxxxxx;
17 xxx Xxxxxx;
18 xxx Dánsko;
20 pro Xxxxxx;
21 pro Portugalsko;
23 xxx Xxxxx;
24 xxx Xxxxx;
26 xxx Slovinsko;
27 xxx Slovensko;
29 pro Xxxxxxxx;
32 xxx Xxxxxxxx;
36 xxx Litvu;
CY pro Xxxx;
XX pro Maltu."
c) X xxxxx X xxxxxxx X xx xx seznamu x xxxx 1.1 xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""8 pro Českou xxxxxxxxx", "29 pro Xxxxxxxx", "XX pro Xxxx", "32 pro Xxxxxxxx", "36 pro Xxxxx", "7 pro Xxxxxxxx", "XX xxx Xxxxx", "20 pro Xxxxxx", "26 xxx Xxxxxxxxx", "27 xxx Xxxxxxxxx"".
X. HNOJIVA
31976 L 0116: Směrnice Xxxx 76/116/XXX xx dne 18. xxxxxxxx 1975 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx států xxxxxxxxxx xx hnojiv (Xx. xxxx. L 24, 30.1.1976, x. 21), xx xxxxx:
- 11979 H: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Aktu x xxxxxxxxxx přistoupení x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx království x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31988 X 0183: xxxxxxxx Rady 88/183/XXX xx xxx 22.3.1988 (Xx. xxxx. X 83, 29.3.1988, x. 33),
- 31989 L 0284: xxxxxxxx Xxxx 89/284/XXX ze dne 13.4.1989 (Úř. xxxx. X 111, 22.4.1989, x. 34),
- 31989 X 0530: xxxxxxxx Xxxx 89/530/XXX xx xxx 18.9.1989 (Xx. xxxx. X 281, 30.9.1989, s. 116),
- 31993 X 0069: xxxxxxxx Xxxxxx 93/69/EHS xx xxx 23.7.1993 (Xx. xxxx. X 185, 28.7.1993, s. 30),
- 11994 N: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Rakouské xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx království (Xx. xxxx. C 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31996 L 0028: xxxxxxxx Xxxxxx 96/28/XX xx dne 10.5.1996 (Xx. xxxx. X 140, 13.6.1996, s. 30),
- 31997 L 0063: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/63/XX xx xxx 24.11.1997 (Xx. xxxx. X 335, 6.12&xxxx;1997, x. 15),
- 31998 X 0003: xxxxxxxx Xxxxxx 98/3/XX xx xxx 15.1.1998 (Úř. xxxx. L 18, 23.1.1998, x. 25),
- 31998 L 0097: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/97/XX xx xxx 22.12.1998 (Xx. xxxx. X 18, 23.1.1999, x. 60).
x) X xxxxxxx X části X XX se xx xxxxx v závorkách x xxxxxxx 6 xxxxxx odstavci doplňují xx xxxxx "Itálie" xxxxx:
"Xxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Lotyšsko, Litva, Xxxxxxxx, Malta, Polsko, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx".
x) V xxxxxxx X části X 1, 2 x 4 xx xx textu v xxxxxxxxx x xxxxxxx 9 xxxx 3 xxxxxxxx xx xxxxx "Xxxxxx" slova:
"Česká xxxxxxxxx, Xxxxxxxx, Xxxx, Xxxxxxxx, Xxxxx, Maďarsko, Xxxxx, Xxxxxx, Xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx".
X. XXXXXXXXX
31995 L 0017: Xxxxxxxx Xxxxxx 95/17/XX xx dne 19. xxxxxx 1995, kterou xx stanoví xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxx Xxxx 76/768/XXX, xxxxx xxx o nezařazení xxxxx xxxx více xxxxxx do xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx prostředků (Xx. xxxx. 140, 23.6.1995, x. 26).
V bodu 2 xxxxxxx xx xxxx "15 Švédsko" xxxxxxxx xxxx položky, xxxxx xxxxx:
"16 Xxxxx xxxxxxxxx
17 Xxxxxxxx
18 Kypr
19 Xxxxxxxx
20 Xxxxx
21 Maďarsko
22 Xxxxx
23 Xxxxxx
24 Slovinsko
25 Xxxxxxxxx".
X. XXXXXXX METROLOGIE X XXXXXX XXXXXX XXXXX
1. 31971 L 0316: Xxxxxxxx Xxxx 71/316/XXX ze dne 26. xxxxxxxx 1971 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx společných xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxx a xxx xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 202, 6.9.1971, x. 1), xx xxxxx:
- 11972 X: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx království, Irska x Spojeného království (Xx. věst. X 73, 27.3.1972, x. 14),
- 31972 L 0427: xxxxxxxx Rady 72/427/XXX ze dne 19.12.1972 (Xx. věst. X 291, 28.12.1972, x. 156),
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 31983 X 0575: směrnice Xxxx 83/575/XXX ze xxx 26.10.1983 (Úř. xxxx. L 332, 28.11.1983, x. 43),
- 11985 X: Aktu x podmínkách přistoupení x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxxxxxxxxx republiky (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 L 0354: xxxxxxxx Xxxx 87/354/XXX xx dne 25.6.1987 (Xx. xxxx. L 192, 11.7.1987, s. 43),
- 31987 L 0355: xxxxxxxx Xxxx 87/355/XXX xx xxx 25.6.1987 (Xx. věst. X 192, 11.7.1987, x. 46),
- 31988 X 0665: xxxxxxxx Xxxx 88/665/EHS xx xxx 21.12.1988 (Úř. xxxx. L 382, 31.12.1988, x. 42),
- 11994 N: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx (Úř. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21).
x) X xxxxx odrážce xxxx 3.1 xxxxxxx X x x xxxxx xxxxxxx xxxx 3.1.1.1. xxxx. x) přílohy XX se xx xxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx:
"XX xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, XXX xxx Xxxxxxxx, CY xxx Kypr, XX xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, X xxx Xxxxxxxx, X xxx Xxxxx, PL xxx Xxxxxx, SI xxx Slovinsko, SK xxx Xxxxxxxxx".
x) Xxxxxxx, xx něž odkazuje xxxxxxx XX bod 3.2.1, xx xxxxxxxx x xxxxxxx, xxxxx xx xxxxx xxx xxxxxx XX, EST, XX, LV, XX, X, M, XX, XX, XX.
2. 31971 X 0347: Xxxxxxxx Xxxx 71/347/XXX xx xxx 12. října 1971 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících se xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (Úř. xxxx. X 239, 25.10.1971, x. 1), ve xxxxx:
- 11972 X: Xxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Dánského xxxxxxxxxx, Xxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 73, 27.3.1972, x. 14),
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách smluv - přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Portugalské xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, s. 21).
X čl. 1 xxxx. x) se xx závorek xxxxxxxx xxxxx:
"XXX objemová xxxxxxxx xxxxx"
"XXÜ puistemass"
"EEK xxxxxxxxxx"
"XXX xxxxxxxxxx mase"
"EGK hektolitertömeg"
"Il-massa xxxxxxxx tal-KEE ghall-volum xxx-xxxxxxxxx"
"xęxxxść xxxżx x xxxxxx zsypnym XXX"
"XXX xxxxxxxxxxxx xxxx"
"XXX násypná xxxxxxx obilia".
3. 31971 X 0348: Směrnice Xxxx 71/348/XXX ze xxx 12. října 1971 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx týkajících xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx xxx voda (Xx. xxxx. X 239, 25.10.1971, s. 9), ve xxxxx:
- 11972 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 73, 27.3.1972, x. 14),
- 11979 H: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 11994 N: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. C 241, 29.8.1994, x. 21).
X xxxxxxxx IV xxxxxx 4.8.1 přílohy se xxxxxxxx nové položky, xxxxx znějí:
"10 xxxxxx
1 xxxxxxxx xxxx
1 σεντ Κύπρου
1 santims
1 xxxxxxxx xxxxxx
1 maďarský xxxxxx
1 xxxxxxx xxxxxżxx
1 xxxxx
1 xxxxxx
10 xxxxxxxx".
X. TLAKOVÉ XXXXXX
31976 X 0767: Xxxxxxxx Rady 76/767/XXX xx xxx 27. xxxxxxxx 1976 o xxxxxxxxxx xxxxxxxx předpisů xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx tlakové xxxxxx x metody xxxxxx xxxxxxxx (Xx. věst. X 262, 27.9.1976, x. 153), ve xxxxx:
- 11979 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Řecké xxxxxxxxx (Xx. věst. L 291, 19.11.1979, s. 17),
- 11985 X: Xxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31987 L 0354: směrnice Xxxx 87/354/XXX xx xxx 25.6.1987 (Xx. xxxx. X 192, 11.7.1987, x. 43),
- 31988 X 0665: xxxxxxxx Xxxx 88/665/XXX ze xxx 21.12.1988 (Xx. xxxx. L 382, 31.12.1988, s. 42),
- 11994 N: Aktu x xxxxxxxxxx přistoupení x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
V první xxxxxxx xxxx 3.1 xxxxxxx X x x první xxxxxxx xxxx 3.1.1.1.1 přílohy XX xx xx xxxxx v xxxxxxxxx xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"XX xxx Xxxxxx xxxxxxxxx, EST xxx Xxxxxxxx, XX xxx Kypr, LV xxx Xxxxxxxx, XX xxx Xxxxx, H xxx Xxxxxxxx, M xxx Xxxxx, XX xxx Xxxxxx, XX xxx Xxxxxxxxx, SK xxx Slovensko".
F. XXXXXX X XXXX
1. 31994 X 0011: Směrnice Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 94/11/ES xx xxx 23. března 1994 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx x správních xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx používaných x xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxxx spotřebiteli (Xx. xxxx. X 100, 19.4.1994, x. 37).
x) X bodu 1 xxxx. x) xxxxxxx X xx xx xxxxx "P Xxxxx xxxxxxxx" xxxxxxxx nové xxxxxxx, které xxxxx:
"XX Xxxx
XXX Xxxxxx
XX Xxxxx
XX Xxxxxx
XX Felsőrész
M Wicc
PL Xxxxxxx
XX Zgornji xxx
XX Xxxx";
x) V xxxx 1 xxxx. x) xxxxxxx X se xx slova "X Xxxxx e Xxxxxxxx" xxxxxxxx nové položky, xxxxx xxxxx:
"XX Xxxxxxxx x xxxxxx
XXX Xxxxxx xx xxxxxxxx
XX Odere xx xxxxxxxxx saistzole
LT Xxxxxxxxx xx xxxxxx
XX Xxxxx xx fedőtalpbélés
M Xxxxxxx x xxxxxxx
XX Xxxxxxxxx x xxśxxxłxą
XX Xxxxxxx in xxxxxx (xxxxxxx)
XX Xxxxxxxx x xxxxxxx";
x) V xxxx 1 xxxx. c) xxxxxxx X xx xx xxxxx "X Xxxx" xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx znějí:
"CZ Xxxxxxx
XXX Xäxxxxxxx
XX Xxxxx xxxx
XX Xxxxx
XX Xxxxxxxx
X Xxxx xx' xxxxx
XX Xxxx
XX Podplat
SK Xxxxxxx";
x) X xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx x) přílohy X xx za xxxxx "X Xxxxxx x xxxxx xxxxxxxx" doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"XX Useň
EST Nahk
LV Xxx
XX Oda
HU Xőx
X Xxxxx
XX Xxxxx
XX Xxxxx
XX Xxxx";
x) X xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx xx) xxxxxxx X se za xxxxx "X Xxxxx xxxxxxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:
"CZ Xxxxxxxxxx xxxx
XXX Kaetud xxxx
XX Xxxxxxxx ada
LT Xxxxxxxx xxx
XX Bevonatos xőx
X Xxxxx xxxxxxx
XX Xxxxx xxxxxxx
XX Xxxxx xxxxx
XX Povrstvená xxxx";
x) X xxxx 2 xxxx. x) xxxxxxx X xx xx xxxxx "X Téxteis" xxxxxxxx nové xxxxxxx, xxxxx znějí:
"CZ Textilie
EST Xxxxxxxx
XX Xxxxxxxxxxxxxxxx
XX Xxxxxxxx
XX Xxxxxx
X Xxxxxx
XX Xxxxxxxł xłxxxxxxxxxx
XX Xxxxxxx
XX Xxxxxx";
x) X xxxx 2 xxxx. x) přílohy X xx xx xxxxx "P Xxxxxx xxxxxxxxx" doplňují xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"XX Xxxxxxx xxxxxxxxx
XXX Xxxxxx xxxxxxxxxx
XX Xxxx materiali
LT Xxxxx medžiagos
HU Xxxxx xxxxx
X Materjal xxxxx
XX Xxxx xxxxxxxł
XX Xxxxx xxxxxxxxx
XX Iný materiál".
2. 31996 X 0074: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 96/74/ES xx xxx 16. xxxxxxxx 1996 o xxxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 32, 3.2.1997, x. 38), xx xxxxx:
- 31997 X 0037: xxxxxxxx Xxxxxx 97/37/XX ze xxx 19.6.1997 (Xx. xxxx. X 169, 27.6.1997, s. 74).
X xx. 5 xxxx. 1 xx doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"- "střižní vlna",
- "xxx xxxx",
- "xxőxxxxxx ",
- "xxxxxxxxxxxxx xxxxx" xxxx "cirpta xxxxx",
- "xxxxxxxxxxx xxxxx",
- "xxx xxxxxx",
- "żxxx xxłxx",
- "xxxxxx volna",
- "xxxxxxx xxxx".
X. XXXX
31969 L 0493: Xxxxxxxx Xxxx 69/493/XXX xx xxx 15. xxxxxxxx 1969 x xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx křišťálového xxxx (Úř. xxxx. X 326, 29.12.1969, x. 36), xx xxxxx:
- 11972 B: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxxx, Xxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. věst. X 73, 27.3.1972, x. 14),
- 11979 X: Aktu x xxxxxxxxxx přistoupení a x úpravách xxxxx - přistoupení Xxxxx xxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 291, 19.11.1979, x. 17),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Španělského xxxxxxxxxx a Portugalské xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23).
a) X xxxxxxx x xxxx 1 xxxxxxx I xx doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:
""VYSOCE XXXXXXXX KŘIŠŤÁLOVÉ XXXX 30 %",
"XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX 30%",
"XXXXXXXX LABUMA KRISTALS 30%",
"XXXXXXXXXXXX XXXXXXXXX 30%",
"NEHÉZ XXXXXXXXXXXX 30%",
"XXXXXXXX XXXXXXXXX 30%",
"XXXŁX XXXXXXXŁXXX WYSOKOOŁOWIOWE 30%",
"XXXXXXX X XXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXX 30 %",
"XXXXXXXXXXXXXX KRIŠTÁĽOVÉ XXXX 30% XxX"".
x) X xxxxxxx I xxxxxxx x xxxx 2 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""XXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXX 24 %",
"XXXXXXXXXXXXXXXXX 24%",
"XXXXX KRISTALS 24%",
"XXXXX XXXXXXXXX 24%",
"XXXXXXXXXXXX 24%",
"XXXXXXXX BI?-COMB 24%",
"XXXŁX XXXXXXXŁXXX XŁXXXXXX 24%",
"XXXXXXX XXXXXXX 24%",
"XXXXXXXX XXXXXXĽXXX XXXX 24% XxX"".
x) X xxxxxxx I xxxxxxx b xxxx 3 xx xxxxxxxx xxxx položky, které xxxxx:
""XXXXXXXXXX XXXX KRYSTALIN",
"KRISTALLIINKLAAS",
"KRISTALSTIKLS ",
"XXXXXXXXX",
"XXXXXXXXXX ÜVEG",
"KRISTALLIN",
"SZKŁO KRYSZTAŁOWE "X"",
"XXXXXXXXX XXXXXX (XXXXXXXXX)",
"XXXXXXXXX".
x) X xxxxxxx I xxxxxxx x xxxx 4 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
""XXXXXXXXXX XXXX",
"XXXXXXXXXXXXX",
"XXXXXXXXXXXXX",
"XXXXXXXX STIKLAS",
"KRISZTALLIN ÜXXX",
"XXXXXXXXXX",
"XXXŁX XXXXXXXŁXXX",
"XXXXXXXXX XXXXXX",
"XXXXXXĽXXX XXXX"".
X. XXXXXXXXXXXX X XXXXXXXX XXXXXXXX
1. 31993 X 0339: Xxxxxxxx Xxxx (XXX) č. 339/93 ze xxx 8. února 1993 x xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx x třetích zemí (Xx. věst. L 40, 17.2.1993, x. 1), xx xxxxx:
- 11994 X: Aktu x xxxxxxxxxx přistoupení x o xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
x) X xx. 6 odst. 1 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, které xxxxx:
"- "Nebezpečný výrobek - xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx (XXX) x. 339/93"
- "Xxxxxx xxxxx - xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xääxxx (EMÜ) nr 339/93"
- "Xxxxxxx xxxxx - izlaišana xxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx. XXX Regula Nr.339/93",
- "Xxxxxxxxxx produktas - xxxxxxxx laisvai xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx - reglamentas (XXX) Xx. 339/93",
- "Xxxxxxxxx xxx - xxxxxxxxxx xxx hozható - 339/93 Xxxxxxxx (XXX)",
- "Prodott xxxxxxxxż - mhux awtoriżżat xxxx xxxxxxxxxxxxx hielsa - Xxxxxxxxxx (KEE) Xxx. 339/93",
- "Xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx - xxxxxxxxxxxxxx xx xxxxxx - Xxxxxxxąxxxxxx (XXX) Nr 339/93",
- "Xxxxxxx xxxxxxx - sprostitev v xxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx - Xxxxxx (XXX) št. 339/93",
- "Xxxxxxxxxx výrobok - xxxľxxxxx xx voľného xxxxx xxx je xxxxxxxx - xxxxxxxxxx (XXX) č. 339/93".
x) X čl. 6 xxxx. 2 xx xxxxxxxx nové odrážky, xxxxx xxxxx:
"- "Xxxxxxx xxxx xx shodě - propuštění do xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx - Xxxxxxxx (XXX) x. 339/93",
- "Xxxxxxxx mittevastav toode - xxxxxxx ringlusse xxxxx xxxxxxx - xxxxxxx xääxxx (XXÜ) xx 339/93",
- "Xxxxxxxxxxxx xxxxx - izlaišana xxxxx apgroziba xxx xxxxxxx. XXX Xxxxxx Xx. 339/93",
- "Produktas xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx - xxxxxxxx xxxxxxx cirkuliuoti xxxxxxxxxx - Reglamentas (XXX) Xx. 339/93",
- "Xxx xxxxxxxxő áru - forgalomba xxx xxxxxxx - 339/93 Xxxxxxxx (EGK)",
- "Xxxxxxx xxxx xxxxxxxx - xxxx xxxxxxżżxx ghal xxxxxxxxxxxxx xxxxxx - Xxxxxxxxxx (XXX) Nru. 339/93",
- "Produkt niezgodny - xxxxxxxxxxxxxx do xxxxxx - Xxxxxxxąxxxxxx (XXX) Nr 339/93",
- "Xxxxxxxxx izdelekd - xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx ni dovoljena - Xxxxxx (XXX) xx. 339/93",
- "Xxxxxxx xxx je v xxxxx - uvoľnenie xx xxľxxxx obehu xxx je xxxxxxxx - xxxxxxxxxx (XXX) x. 339/93".
2. 31998 X 0034: Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 98/34/ES ze xxx 22. xxxxxx 1998 x xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxx (Xx. věst. X 204, 21.7.1998, s. 37), ve znění:
- 31998 X 0048: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/48/ES xx xxx 20.7.1998 (Xx. xxxx. L 217, 5.8.1998, x. 18).
Xxxxxxx XX xx xxxxxxxxx xxxxx:
"XXXXXXX II
NÁRODNÍ XXXXXX PRO NORMALIZACI
1. XXXXXX
XXX/XXX
Xxxxxxxx belge xx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx Instituut voor Xxxxxxxxxxxx
XXX/XXX
Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx belge
Belgisch Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx
2. XXXXX XXXXXXXXX
XXXX
Xxxxx normalizační xxxxxxxx
3. XXXXXX
XX
Xxxxx Xxxxxxxx
XXX
Xxxxxxxxxxxxx, National Xxxxxxx Xxxxxx
4. XXXXXXX
XXX
Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xüx Normung x.X.
XXX
Xxxxxxxx Elektrotechnische Xxxxxxxxxx xx XXX xxx XXX
5. XXXXXXXX
XXX
Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx
6. XXXXX
ΕΛΟΤ
Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης
7. XXXXXXXXX
XXXXX
Xxxxxxxxxx Espanola de Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxx
8. XXXXXXX
XXXXX
Xxxxxxxxxxx xxxxçxxxx de xxxxxxxxxxxxx
XXX
Xxxxx technique xx x'xxxxxxxxxxx - Xxxxxx xx normalisation xxxxxx xx x'XXXXX
9. IRSKO
NSAI
National Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx of Xxxxxxx
XXXX
Xxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx of Xxxxxxx
10. ITÁLIE
UNI (1)
Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx
XXX (1)
Xxxxxxxx elettrotecnico xxxxxxxx
11. XXXX
ΚΟΠΠ
Κυπριακός Οργανισμός Προώθησης Ποιότητας (The Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx xxx Xxxxxxx Promotion)
12. XXXXXXXX
XXX
Xxxxxxxx Xxxxxxxxx
13. XXXXX
XXX
Xxxxxxxx standartizacijos xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
14. XXXXXXXXXXX
XXX
Xxxxxxxxxx du xxxxxxx xx xxx xxxxx
XXX
Xxxxxxx xx x'xxxxxxx xx x'Xxxx
15. XXXXXXXX
XXXX
Xxxxxx Szabványügyi Xxxxüxxx
16. XXXXX
XXX
X-Xxxxxxxx xx' Xxxxx xxxx x-Xxxxxxxxxx (Xxxxx Standards Authority)
17. XXXXXXXXXX
XXX
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx
XXX
Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx Comité
18. XXXXXXXX
ÖX
Öxxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx
ÖXX
Öxxxxxxxxxxxxxxx Verband xüx Xxxxxxxxxxxxxx
19. POLSKO
PKN
Polski Komitet Xxxxxxxxxxxxxx
20. XXXXXXXXXXX
XXX
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx xx Qualidade
21. XXXXXXXXX
XXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxxxx
22. XXXXXXXXX
XXXX
Xxxxxxxxx xxxxx technickej xxxxxxxxxxxx
23. FINSKO
SFS
Suomen Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXX xx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxöxxxxx XXX xx
XXX/XXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxxx
Xxxxxöxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
XXXXX
Xxxxxx Sähköteknillinen Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx XXXXX xx
Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx Standardiseringsförening XXXXX xx
24. XXXXXXX
XXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx
XXX
Xxxxxxx elektriska xxxxxxxxxxxx
XXX
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx
25. XXXXXXX XXXXXXXXXX
XXX
Xxxxxxx Xxxxxxxxx Institution
BEC
British Electrotechnical Xxxxxxxxx
1) XXX a XXX ve spolupráci x Xxxxxxxx superiore xxxxx Xxxxx e Xxxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx'Xxxxxxxxx přidělily xxxxx x xxxxx XXXX xxxxxx XXXXXX, Xxxxxxxx xxxxxxxxx di xxxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxxxxxx xxxx'xxxxxxxxxxxx.".
X. XXXXXXX ZAKÁZKY
1. 31992 X 0013: Xxxxxxxx Rady 92/13/XXX xx xxx 25. xxxxx 1992 x xxxxxxxxxx právních a xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx pro xxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxxxx vodního xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. L 76, 23.3.1992, s. 14), xx xxxxx:
- 11994 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédského království (Xx. xxxx. C 241, 29.8.1994, x. 21).
X xxxxxxx xx xxxxxxxx slova:
"ČESKÁ XXXXXXXXX
Xxxx xxx ochranu xxxxxxxxxxx xxxxxxx
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxx Xxxx (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx)
XXXX
Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Xxxxxx pokladna xxxxxxxxx)
XXXXXXXX
Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx)
XXXXX
Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Respublikos Xxxxxxxxxxx (Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXXXXXX
Xöxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxx pro xxxxxxx zakázky)
MALTA
Dipartiment xxx-Xxxxxxxxx xxx-Xxxxxxxxx xxx-Xxxxxxx
XXXXXX
Xxxąx Xxxxxxxń Xxxxxxxxxxx (Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx)
XXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx
XXXXXXXXX
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxx)".
2. 31992 X 0050: Směrnice Xxxx 92/50/EHS xx xxx 18. xxxxxx 1992 x koordinaci xxxxxxx při xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek na xxxxxx (Xx. xxxx. X 209, 24.7.1992, x. 1), ve xxxxx:
- 31993 X 0036: xxxxxxxx Xxxx 93/36/XXX ze xxx 14.6.1993 (Xx. věst. X 199, 9.8.1993, x. 1),
- 11994 X: Xxxx o xxxxxxxxxx přistoupení x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Rakouské xxxxxxxxx, Finské republiky x Xxxxxxxxx království (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, s. 21),
- 31997 L 0052: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx a Xxxx 97/52/XX xx xxx 13.10.1997 (Xx. věst. X 328, 28.11.1997, x. 1),
- 32001 X 0078: xxxxxxxx Xxxxxx 2001/78/XX xx xxx 13.9.2001 (Úř. xxxx. X 285, 29.10.2001, s. 1).
X xx. 30 xxxx. 3 xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"- v Xxxxx xxxxxxxxx, "xxxxxxxx rejstřík",
- x Xxxxxxxx, "Xxxxäxxxxxxxxxx",
- xx Xxxxx, xx xxxxxxxxxxxxx služby může xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Rejstříku xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx x xxxxxxx, xx xx není xxxxx, xxxxxx x xxx, xx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx prohlásila, xx xxxxxxxx dané xxxxxxxx v xxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx x xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx.
- v Xxxxxxxx, "Xxxxxxxx registrs", ("xxxxxxxx rejstřík")
- x Xxxxx, "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx",
- v Maďarsku, "Xxxxxxxxxxxxxxxx", "xxxxxx vállalkozók xxxxxőx nyilvántartása", některé "xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx" xxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxx, že xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxx dané xxxxxxxx,
- xx Maltě, xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxx "xxxxx xx' xxxxxxxxxxxxxx xxx- Xxxxx tal- Xxxxx Xxżxxx (XXX) x x- xxxxx xxx-xxxxxxxx xx' xxxxxxx" a x případě xxxxxxxxxxx xxx registrační číslo xxxxxx Maltským xxxxxx xxx finanční xxxxxx,
- x Polsku, "Krajowy Xxxxxxx Xąxxxx" (Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx),
- ve Xxxxxxxxx, "Xxxxx xxxxxxxx" x "xxxxxx xxxxxxxx",
- xx Xxxxxxxxx,"Xxxxxxxx register".".
3. 31993 X 0036: Xxxxxxxx Xxxx 93/36/XXX xx xxx 14. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xx xxxxxxx (Xx. xxxx. L 199, 9.8.1993, s. 1), xx znění:
- 11994 X: Aktu o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx království (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 L 0052: xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx a Rady 97/52/XX ze xxx 13.10.1997 (Xx. věst. X 328, 28.11.1997, x. 1),
- 32001 X 0078: xxxxxxxx Xxxxxx 2001/78/XX ze xxx 13.9.2001 (Úř. xxxx. X 285, 29.10.2000, s. 1).
a) X čl. 21 xxxx. 2 xx xxxxxxxx xxxxx:
"x Xxxxx xxxxxxxxx: "xxxxxxxx rejstřík",
v Xxxxxxxx: "Keskäriregister",
na Kypru: "xx xxxxxxxxxx xxxx xxx požadováno xxxxxxxxxx xxxxxx z Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Έφορος Εταιρειών και Επίσημος Παραλήπτης), xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxx v případě, xx xx xxxx xxxxx, doklad x xxx, xx xxxxxxx xxxxx přísežně prohlásila, xx vykonává xxxx xxxxxxxx x xxxx, xxx xx xxxxxxx, xx xxxxxxx xxxxx xxx xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx x xxx xxxxxxx firmou,
v Xxxxxxxx: "Xxxxxxxx xxxxxxxx" ("xxxxxxxx xxxxxxxx"),
x Xxxxx: "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx",
x Xxxxxxxx: "Xxxxxxxxxxxxxxxx", "xxxxxx vállalkozók xxxxxőx nyilvántartása",
na Xxxxx: xxxxxxx (xxxx xxxxxxxxx) xxxxx xxx "numru xx' xxxxxxxxxxxxxx xxx- Xxxxx xxx- Xxxxx Xxżxxx (XXX) x x- xxxxx xxx-xxxxxxxx xx' kummerc" x x xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx registrační xxxxx xxxxxx Maltským úřadem xxx xxxxxxxx xxxxxx,
x Xxxxxx: "Xxxxxxx Xxxxxxx Xąxxxx",
xx Slovinsku: "Sodni xxxxxxxx" x "xxxxxx xxxxxxxx",
xx Slovensku: "Obchodný xxxxxxxx";"
x) X příloze X xx nadpis xxxxxxxxx xxxxx nadpisem, xxxxx zní:
"A. SEZNAM XXXXXXXXXX VEŘEJNÝCH XXXXXXX XXXXX DOHODY X XXXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXX XXXXXXXX V XXXXX XXX".
x) X příloze X xx doplňuje xxxxx xxxx:
"X. XXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXXXX
XXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx):
Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx xxxxxx:
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxx
Xxxxxxxxxxxx práce a xxxxxxxxxx věcí
Ministerstvo průmyslu x obchodu
Ministerstvo spravedlnosti
Ministerstvo xxxxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx vnitra
Ministerstvo zahraničních xxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx XXX
Xxxxx XXX
Xxxxxxxx prezidenta
Český xxxxxxxxxxx xxxx
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx
Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx
Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx - XXX
Xxxxxxx bezpečnostní xxxx
Xxxxx xxxxxxxx xxx
Xxxxxxxx xxxxxx
XXXXXXXX
1. Xxxxxxxxx Presidendi Kantselei (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx)
2. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx)
3. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx)
4. Riigikontroll (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx)
5. Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx práv)
6. Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxx)
7. Xxxxxxxxxxxx (Estonský xxxxxxx xxxxxx)
8. Haridus- xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
9. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
10. Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx obrany)
11. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
12. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
13. Majandus- xx Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx hospodářství x xxxxx)
14. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx zemědělství)
15. Rahandusministeerium (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
16. Siseministeerium (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
17. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx)
18. Xäxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx)
19. Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
20. Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
21. Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxx)
22. Xxx-xxxx (Xxxxxxxxx xxxx)
23. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxx životní xxxxxxxxx)
24. Xxxxxxxxxxx- xx Metsauuenduskeskus (Xxxxxxxxx pro xxxxxxx xxxx a lesnictví)
25. Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxxx kulturního dědictví)
26. Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxx)
27. Xxxxxxxxx Xäxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
28. Energiaturu Xxxxxxxxxxxx (Energetický xxxxxxxxxxx)
29. Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
30. Riigihangete Xxxx (Úřad pro xxxxxxx xxxxxxx)
31. Eesti Xxxxxxxxxxxxxxxxxx (Estonský xxxxxxxx xxxxxxxx)
32. Xxxxxxxxxxxxx Inspektsioon (Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxx)
33. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxx xxxx zvířat)
34. Xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxx Xxxx (Rada xxx zemědělské xxxxxxxxx x informace)
35. Xxxxxxxxxx- xx Toiduamet (Veterinární x potravinářská xxxx)
36. Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxx xxxxxxxxxxxx soutěž)
37. Xxxxxxxxx (Xxxx pro daně )
38. Statistikaamet (Xxxxxxxxxxx xxxx)
39. Xxxxxxxxx (Celní xxxx)
40. Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx)
41. Xxxxxxxxxxx- xx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Rada xxx xxxxxxxxx x xxxxxxx)
42. Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx správa)
43. Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxx)
44. Xxxxxxxxxxxxxxxx ja Kriminalistika Xxxxxx (Xxxxxxx pro xxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx)
45. Keskkriminaalpolitsei (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx policie)
46. Xääxxxxxxx (Xxxxxxxxx rada)
47. Andmekaitse Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx údajů)
48. Xxxxxxxxxx (Lékařská xxxxxxxx)
49. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx)
50. Xööxxxxxxxx (Xxxx xxx xxx xxxxx)
51. Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxx xxx xxxxxxxxx xxxx)
52. Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
53. Xööxxxxxxxxxxxx (Pracovní xxxxxxxxxxx)
54. Lennuamet (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx)
55. Xxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx)
56. Xxxxxxxx (Xxxx xxx xxxxx)
57. Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxx xxxxxx)
58. Raudteeamet (Xxxxxxxx železniční xxxxxx)
XXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx):
1. Προεδρία και Προεδρικό Μέγαρο (Xxxxxxxxxxxx úřad x prezidentský xxxxx)
2. Υπουργικό Συμβούλιο (Rada xxxxxxxx)
3. Βουλή των Αντιπροσώπων (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
4. Δικαστική Υπηρεσία (Xxxxxx xxxxxx)
5. Νομική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Právní xxxx xxxxxxxxx)
6. Ελεγκτική Υπηρεσία της Δημοκρατίας (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
7. Επιτροπή Δημόσιας Υπηρεσίας (Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxx)
8. Επιτροπή Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Xxxxxx xxx vzdělávání)
9. Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv (xxxxxxxxx))
10. Επιτροπή Προστασίας Ανταγωνισμού (Xxxxxx pro xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)
11. Υπουργείο Άμυνας (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
12. Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx prostředí)
13. Τμήμα Γεωργίας (Xxxxx xxxxxxxxxxx)
14. Κτηνιατρικές Υπηρεσίες (Xxxxxxxxxxx xxxxxx)
15. Τμήμα Δασών (Xxxxx lesnictví)
16. Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
17. Τμήμα Γεωλογικής Επισκόπησης (Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
18. Μετεωρολογική Υπηρεσία (Xxxxxxxxxxxxxx služba)
19. Τμήμα Αναδασμού (Odbor konsolidace xxxxxxx)
20. Υπηρεσία Μεταλλείων (Xxxxx služba)
21. Ινστιτούτο Γεωργικών Ερευνών (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
22. Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών (Odbor rybolovu x mořského xxxxxxx)
23. Υπουργείο Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξεως (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x veřejného xxxxxxx)
24. Αστυνομία (Policie)
25. Πυροσβεστική Υπηρεσία Κύπρου (Xxxxxxxx hasičská xxxxxx)
26. Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού (Ministerstvo xxxxxxx, xxxxxxxx a xxxxxxxxxx ruchu)
27. Τμήμα Συνεργατικής Ανάπτυξης (Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx)
28. Τμήμα Εφόρου Εταιρειών και Επίσημου Παραλήπτη (Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
29. Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Xxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
30. Τμήμα Εργασίας (Xxxxx xxxxx)
31. Τμήμα Κοινωνικών Ασφαλίσεων (Xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx)
32. Τμήμα Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευημερίας (Xxxxx xxxxxx sociálního zabezpečení)
33. Κέντρο Παραγωγικότητας Κύπρου (Xxxxxxxx xxxxxxx produktivity)
34. Ανώτερο Ξενοδοχειακό Ινστιτούτο Κύπρου (Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx)
35. Ανώτερο Τεχνολογικό Ινστιτούτο (Vyšší xxxxxxxxx xxxxxxxx)
36. Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας (Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx)
37. Υπουργείο Εσωτερικών (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
38. Επαρχιακές Διοικήσεις (Xxxxxxx xxxxx)
39. Τμήμα Πολεοδομίας και Οικήσεως (Xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxx)
40. Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μεταναστεύσεως (Xxxxx občanského rejstříku x xxxxxxx)
41. Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας (Xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxx xxxxx)
42. Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών (Xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx)
43. Πολιτική Άμυνα (Xxxxxxx xxxxxx)
44. Υπουργείο Εξωτερικών (Ministerstvo zahraničních xxxx)
45. Υπουργείο Οικονομικών (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
46. Γενικό Λογιστήριο της Δημοκρατίας (Xxxxxx xxxxxxxx republiky)
47. Τμήμα Τελωνείου (Xxxxx xxx x xxxx)
48. Τμήμα Εσωτερικών Προσόδων (Xxxxx vnitřního důchodu)
49. Στατιστική Υπηρεσία (Xxxxxxxxxxx xxxxxx)
50. Τμήμα Κρατικών Αγορών και Προμηθειών (Xxxxx xxxxxxxx zakázek x xxxxxxx)
51. Υπηρεσία Δημόσιας Διοίκησης και Προσωπικού (Xxxxxx veřejné xxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx)
52. Κυβερνητικό Τυπογραφείο (Xxxx pro vládní xxxxx)
53. Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής (Odbor xxxxxx xxxxxxxxxxxx technologií)
54. Γραφείο Προγραμματισμού (Xxxxxxxxx xxxx)
55. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού (Ministerstvo xxxxxxxx x kultury)
56. Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων (Xxxxxxxxxxxx xxxxx a xxxxxxx xxxxx)
57. Τμήμα Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών (Xxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
58. Τμήμα Δημοσίων Έργων (Xxxxx xxxxxxxxx prací)
59. Τμήμα Αρχαιοτήτων (Odbor starožitností)
60. Τμήμα Πολιτικής Αεροπορίας (Xxxxx civilního letectví)
61. Τμήμα Εμπορικής Ναυτιλίας (Xxxxx xxxxxxxx lodní xxxxxxx)
62. Τμήμα Ταχυδρομικών Υπηρεσιών (Odbor xxxxxxxxxx xxxxxx)
63. Τμήμα Οδικών Μεταφορών (Xxxxx xxxxxxxx dopravy)
64. Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικών Υπηρεσιών (Odbor xxxxxxxxxxxx x mechanických xxxxxx)
65. Υπουργείο Υγείας (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
66. Φαρμακευτικές Υπηρεσίες (Xxxxxxxxxxxxx služby)
67. Γενικό Χημείο (Hlavní xxxxxxxxx)
68. Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας (Lékařské služby x xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)
69. Οδοντιατρικές Υπηρεσίες (Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
70. Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx)
XXXXXXXX
1. Xxxxxx xxxxxxxxxx kanceleja (Xxxxxxxx prezidenta)
2. Saeimas xxxxxxxxx (Kancelář xxxxxxxxxx)
3. Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx un xxx paklautiba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx)
4. Arlietu xxxxxxxxxx xx tas paklautiba xx parraudziba esošas xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx a instituce xxxx xxxxxxxxx x xxx jeho dohledem)
5. Xxxxxxxxxx ministrija xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jemu podřízené x xxx xxxx xxxxxxxx)
6. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx esošas xxxxxxxx (Ministerstvo financí x xxxxxxxxx jemu xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx)
7. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx un xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podřízené a xxx xxxx xxxxxxxx)
8. Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x vědy x xxxxxxxxx jemu xxxxxxxxx a pod xxxx xxxxxxxx)
9. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx un tas xxxxxxxxxx xx parraudziba xxxxxx xxxxxxxx (Ministerstvo xxxxxxx x instituce xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx)
10. Xxxxxxxxxxx ministrija un xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx iestades (Xxxxxxxxxxxx sociálních xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx)
11. Regionalas xxxxxxxxxx xx pašvaldibu xxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx un xxxxxxxxxxx xxxxxx iestades (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx rozvoje x xxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx jemu xxxxxxxxx x xxx xxxx dohledem)
12. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xx tas xxxxxxxxxx xx parraudziba xxxxxx iestades (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x instituce xxxx xxxxxxxxx a xxx xxxx xxxxxxxx)
13. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx un xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx jemu podřízené x xxx xxxx xxxxxxxx)
14. Xxxxxxxxx ministrija xx xxx xxxxxxxxxx xx parraudziba esošas xxxxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx x pod xxxx xxxxxxxx)
15. Vides xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx iestades (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podřízené x pod jeho xxxxxxxx)
16. Zemkopibas xxxxxxxxxx xx tas xxxxxxxxxxx xxxxxx iestades (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxx jeho dohledem)
17. Xxxxx uzdevumu xxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxx xx xx xxxxxxxxxx xx parraudziba xxxxxx iestades (Xxxxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx se xxxx x xxxxxxxxx xxxx x instituce xxxx xxxxxxxxx x xxx xxxx xxxxxxxx)
18. Ipašu xxxxxxxx ministrs xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx lietas un xx paklautiba xx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxx xxx zvláštní xxxxx xxxxxxxx xx xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podřízené x xxx xxxx xxxxxxxx)
19. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxx xxxxx xxxxxxxxxx)
20. Eiropas xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Úřad pro xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
21. Xxxxxx xxxxxxxxx xx tas xxxxxxxxxx un parraudziba xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxx a instituce xxxx podřízené x xxx xxxx dohledem)
22. Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
23. Xxxxxxx un xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxx finanční a xxxxxxxxxx xxx)
24. Latvijas Xxxxx (Xxxxxxxx banka)
25. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx speki (Xxxxxxx ozbrojené xxxx)
26. Xxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx)
27. Xxxxxxxxxxx pakalpojumu xxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx)
28. Satversmes xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxx)
29. Xxxxxx cilvektiesibu birojs (Xxxxxx xxxx xxx xxxxxx xxxxx)
30. Valsts xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxx)
31. Satversmes xxxxx (Xxxxxxx xxxx)
32. Xxxxxxxx xxxxx (Xxxxxxxx soud)
33. Xxxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx iestades (Xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx pod xxxx dohledem)
34. Xxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxx) xx xx xxxxxxxxxx un xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx samospráv x instituce xxx xxxxxxxxx x xxx xxxxxx dohledem)
LITVA
1. Prezidento xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx)
2. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xxxxxx))
3. Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx)
4. Xxxxxxxxxxx kanceliarija (Xxxxxxxx xxxxx)
5. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kitos xxx xxxxxxxxxxxx institucijos (Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
6. Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jai xxxxxxxxxxxx institucijos (Ministerstvo xxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podřízené)
7. Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ir xxxxx jai atskaitingos xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx x instituce xxxx podřízené)
8. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx kitos xxx atskaitingos institucijos (Xxxxxxxxxxxx kultury a xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
9. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx ministerija xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx sociálního xxxxxxxxxxx x xxxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
10. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxx x instituce jemu xxxxxxxxx)
11. Sveikatos apsaugos xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
12. Xxxxxxxx ir mokslo xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx institucijos (Xxxxxxxxxxxx školství a xxxx x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
13. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx institucijos (Xxxxxxxxxxxx spravedlnosti x xxxxxxxxx xxxx podřízené)
14. Xxxx xxxxxxxxxxx ir xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx hospodářství x xxxxxxxxx jemu xxxxxxxxx)
15. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí x xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx)
16. Vidaus reikalu xxxxxxxxxxx xx kitos xxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx jemu xxxxxxxxx)
17. Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxx jai xxxxxxxxxxxx institucijos (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxx podřízené)
18. Xxxxxxxxxxx xxxxxx administracija (Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)
19. Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xx xxx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxxxxxx)
20. Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
21. Xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx)
22. Xxxxxxxx xxxxxx (Litevská xxxxx)
23. Specialiuju tyrimu xxxxxxx (Zvláštní xxxxxx xxx vyšetřování)
24. Konkurencijos xxxxxx (Rada pro xxxxxxxxxxxx soutěž)
25. Xxxxxxxx xxxxxxxxx genocido xx xxxxxxxxxxxxx tyrimo centras (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x odporu)
26. Xxxxxxxxxxx sveikatos xxxxxx (Xxxxxxx xxxx pro xxxxxx)
27. Xxxxxx ir xxxx lygiu xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx tarnyba (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx rovnocenné příležitosti)
28. Xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx istaiga (Instituce xxxxxxxxx ochránce xxxx xxxx)
29. Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx práv při Xxxxxx)
30. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx pro litevský xxxxx)
31. Valstybine paminklosaugos xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx dědictví)
32. Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx)
33. Vyriausioji xxxxxxx xxxxxxxx (Ústřední xxxxxxx xxxxxx)
34. Vyriausioji xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx komise xxx xxxxxxxx xxxxxxx)
35. Etnines xxxxxxxx globos xxxxxx (Xxxx pro ochranu xxxxxxx kultury)
36. Žurnalistu xxxxxx xxxxxxxxxxxxx tarnyba (Xxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx)
37. Xxxxxxxxx xxxxxxx departamentas (Státní xxxxx bezpečnosti)
38. Xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx komisija (Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxx x xxxxxxx)
39. Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx ginču xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxx)
40. Xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxx daňové xxxxx)
41. Xxxxxxxxxx lošimu xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxx xxx xxxxx x xxxxxxxxx)
42. Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx odbor xxx xxxxxxx)
43. Europos xxxxxx departamentas (Xxxxx xxxxxxxxxx práva)
44. Europos xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxx)
45. Xxxxxx xxxxxx (Xxxxxxx xxxx)
46. Lietuvos valstybinis xxxxxx xx studiju xxxxxx (Xxxxxxxx státní xxxxxx xxx xxxx x vzdělávání)
47. Informacines xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx společnosti)
48. Kuno xxxxxxxx ir xxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Xxxxx tělovýchovy x xxxxxx)
49. Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Regulační xxxx xxx xxxxx)
50. Xxxxxxxxxxx departamentas (Xxxxxxxxxxx xxxxx)
51. Xxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx departamentas (Xxxxx pro národní xxxxxxx x litevské xxxxxxx xxxxxx v xxxxxxxxx)
52. Valstybine xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx inspekcija (Xxxxxx xxxxxxxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
53. Xxxxxxxxxx xxxxxxx apsaugos xxxxxxxxxx (Xxxxxx inspektorát pro xxxxxxx xxxxx)
54. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx veterinarijos xxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxx)
55. Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx (Xxxxxx fond xxxxxxxx)
56. Xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tarnyba (Xxxxxx xxxxxx pro xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxx)
57. Xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx (Úřad xxx xxxxxxx xxxxxxx)
XXXXXXXX
Xxxüxxxxxxxxxxxxxx (Ministerstvo xxxxxx)
Xxxxxxxxüxxx, Szociális és Xxxxxxüxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx, sociálních a xxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxüxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxx)
Xöxxxűxxxxxüxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxx Minisztérium (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxx és Közlekedési Xxxxxxxxxxxx (Ministerstvo hospodářství x xxxxxxx)
Xxxxxxx-, Xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxx, xxxxxxx x xxxxxx)
Xxxxxxxxxx Minisztérium (Ministerstvo xxxxxx)
Xxxxxxxüxxx Xxxxxxxxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxöxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxx)
Xöxxxxxxxxxxxxxx xx Xxxüxxx Minisztérium (Ministerstvo xxxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
Xüxüxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxxxxxxöxx Xxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxx Xxxxxxxxxx Öxöxxxx Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxx Minisztérium (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
Xxxxüxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxxöxxxx Xöxxxxxxxxxxx és Gazdasági Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx Xxxxx xxxxxxxx xxxxx pro xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)
XXXXX
1. Xxxxxxxx xxx-Xxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx)
2. Ufficcju xx' l-Iskrivan xxx-Xxxxx xxx-Xxxxxxxx (Xxxx tajemníka Xxxxxxxxxx xxxxxxxx)
3. Ufficcju xxx-Xxxx Xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx vlády)
4. Xxxxxxxxx xxxxx-Xxxxxxxx Socjali (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx politiky)
5. Xxxxxxxxx xx' x-Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
6. Ministeru xxx-Xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
7. Xxxxxxxxx xxxx- Riżorsi x Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx x infrastruktury)
8. Xxxxxxxxx xxxx-Xxxxżxx (Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx ruch)
9. Xxxxxxxxx xxxx-Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx)
10. Xxxxxxxxx xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx xxxxxx)
11. Ministeru ghall-Intern x x-Xxxxxxx (Ministerstvo xxxxxx a xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
12. Xxxxxxxxx xxxxx-Xxxxxxxxxxx x Xxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx)
13. Xxxxxxxxx ghal Ghawdex (Xxxxxxxxxxxx pro Xxxx)
14. Xxxxxxxxx xxxx-Xxxxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxxxx)
15. Ministeru xx' x-Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx věcí)
16. Ministeru xxxxx-Xxxxxxxxx x Gvern Xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx x xxxxx)
XXXXXX
1. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx XX (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx)
2. Xxxxxxxxxx Sejmu XX (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxxx xxxxxxxxx)
3. Xxxxxxxxxx Xxxxxx XX (Xxxxxxxx xxxxxx Xxxxxx republiky)
4. Xąx Xxxxxżxxx (Xxxxxxxx soud)
5. Xxxxxxxx Xąx Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx xxxx)
6. Xxxxxxxł Konstytucyjny (Xxxxxxx xxxx)
7. Najwyższa Izba Xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx)
8. Biuro Xxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx (Úřad xxxxxxxxx ochránce práv)
9. Xxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxx x Telewizji (Xxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx vysílání)
10. Xxxxxxxxx Inspektor Ochrony Xxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
11. Krajowe Xxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx xxxx)
12. Xxńxxxxxx Xxxxxxxxx Pracy (Xxxxxx xxxxxxxxxxx práce)
13. Xxxxx Xxxxxxxxx Xxxx Dziecka (Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx dětí)
14. Kancelaria Xxxxxxx Rady Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
15. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
16. Generalny Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)
17. Ministerstwo Xxxxxxxxxx, Xxxxx x Polityki Xxxłxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxx)
18. Urząd Komitetu Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)
19. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
20. Komitet Xxxxń Xxxxxxxxx (Výbor xxx xxxxxxx xxxxxx)
21. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Narodowej (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
22. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx Xxx (Ministerstvo xxxxxxxxxxx x rozvoje xxxxxxx)
23. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Państwa (Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxx)
24. Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxśxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
25. Ministerstwo Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
26. Xxxxxxxxxxxx Śxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
27. Ministerstwo Xxxxx Xxxxęxxxxxxx i Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx vnitra x xxxxxxx xxxxxx)
28. Xxxxxxxxxxxx Xxxxx Zagranicznych (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)
29. Xxxxxxxxxxxx Zdrowia (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
30. Ministerstwo Xxxxxxxx Xxxxxxxxx x Sportu (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx školství x sportu)
31. Rządowe Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)
32. Urząd Xxxxxxxń Publicznych (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx)
33. Xxxąx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxx energetického xxxxxxxxxx)
34. Xxxąx Xłxżxx Xxxxxxxx (Xxxx xxx civilní xxxxxx)
35. Xxxąx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx i Konsumentów (Xxxx xxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx soutěže x xxxxxxxxxxxx)
36. Urząd xx Xxxxx Xxxxxxxxxxx i Xxxx Represjonowanych (Úřad xxx válečné veterány x xxxxxxxxxxxxxx xxxxx)
37. Xxxxxxxx Xxxxęxx Xxxxxxxxx- Xxxxxxx Ścigania Zbrodni xxxxxxxxx Xxxxxxxx Polskiemu (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx - Xxxxxx xxx xxxxxxx xxxxxxx proti xxxxxxxx národu)
38. Xxxąx Xxxxxxxxxxxxxx x Rozwoju Xxxxx (Xxxx xxx xxxxxxx x rozvoj xxxx)
39. Główny Urząd Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx statistický xxxx)
40. Xxżxxx Xxxąx Xxxxxxxx (Xxxxx xxxxx xxxx)
41. Xxxąx Patentowy XX (Xxxxxxxxx úřad Xxxxxx republiky)
42. Komisja Xxxxxxx Xxxxxxxxxxń i Xxxxxxxx (Xxxxxx xxx xxxxxx xxx pojišťovnami x penzijními xxxxx)
43. Xłxxxx Xxxąx Miar (Xxxxxxxx xxxx xxx)
44. Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxx xxx xxxxxxxxxxx)
45. Xxxxxxx Xxxxxxx Xxxxń i Xxxxxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx x certifikci)
46. Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xxx)
47. Xxńxxxxxx Xxxxxxx Atomistyki (Xxxxxx xxxxxxxx pro xxxxxxxx energii)
48. Xxxxxxx Xxxxxxxx Wartościowych i Xxxłx (Xxxxxx komise xxx xxxxx papíry x devizy)
49. Generalny Xxxxxxxxxxx Xxxxx (Xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx)
50. Xłxxxx Xxxxxxxxxxx Kolejnictwa (Hlavní xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
51. Kasa Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxxłxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
52. Xxxłxx Xxxxxxxxxxń Społecznych (Xxxx pro xxxxxxxx xxxxxxxxx)
53. Rządowe Centrum Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)
54. Xxxąx Regulacji Xxxxxxxxxxxxxxx x Poczty (Xxxx xxxxxxxx telekomunikací x pošt)
55. Xxxxxxx Xxxxx Rolnego (Agentura xxx xxxxxxxxxx xxx)
56. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx Rolnictwa (Xxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
57. Xxxxxxx Xłxxxxśxx Xxxxxx Xxxxxx Xxńxxxx (Xxxxxxxx pro xxxxxxxxxx xxxxxxx státní xxxxxxxx)
58. Xxxxxxx Mienia Xxxxxxxxxx (Agentura xxx xxxxxxxx xxxxxxx)
XXXXXXXXX
1. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx Republiky Slovinsko)
2. Xxxxxxx zbor (Státní xxxxxxxxxxx)
3. Xxxxxxx xxxx (Xxxxxx xxxx)
4. Xxxxx xxxxxxxxxx pravic (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxx)
5. Xxxxxxx xxxxxxx (Ústavní xxxx)
6. Xxxxxxxx sodišče (Xxxxxx xxxx)
7. Xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxx)
8. Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx in umetnosti (Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxx x umění)
9. Xxxxxx xxxxxx (Vládní xxxxxx)
10. Xxxxxxxxxxx xx finance (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
11. Ministrstvo xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
12. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx)
13. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
14. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
15. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
16. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xx prehrano (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxx x výživy)
17. Ministrstvo xx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
18. Xxxxxxxxxxx za xxxxxx, xxxxxxx in xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx, územního xxxxxxxxx x xxxxxxxxxx)
19. Xxxxxxxxxxx xx xxxx, xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx x sociálních xxxx)
20. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
21. Xxxxxxxxxxx xx informacijsko družbo (Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
22. Xxxxxxxxxxx za xxxxxxx, znanost xx xxxxx (Xxxxxxxxxxxx školství, xxxx x sportu)
23. Xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
24. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
25. Xxxxx xxxxxxx (xxxxxx xxxxx)
26. Xxxxxxx xxxxxxx (krajské soudy)
27. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
28. Xxxxxxx tožilstvo Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
29. Xxxxxxx državna xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxxxxx)
30. Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Slovenije (Zástupce xxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx v majetkových xxxxxx)
31. Državno xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxx Republiky Xxxxxxxxx x majetkových věcech)
32. Xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx (Správní xxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx)
33. Senat xx prekrške Republike Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxx Slovinsko)
34. Xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx (Xxxxx pracovní x xxxxxxxx soud x Xxxxxxx)
35. Xxxxxxx xxxxxxx (xxxxxxxx xxxxx)
36. Xxxxxxx xx prekrške (xxxxxxxxxxx xxxxxx)
37. Upravne xxxxx (xxxxxxx jednotky)
SLOVENSKO
Ministerstva x xxxx orgány xxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxxx seznam):
Kancelária xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxxxxxxx prezidenta Xxxxxxxxx xxxxxxxxx)
Xxxxxxx rada Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Národní rada Xxxxxxxxx republiky)
Úrad xxxxx (Xxxx xxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxx zahraničních xxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxx (Ministerstvo xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx kultúry (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx (Ministerstvo pro xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx zdravotnictví)
Ministerstvo práce, xxxxxxxxxx vecí x xxxxxx (Xxxxxxxxxxxx práce, xxxxxxxxxx xxxx x xxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx spravodlivosti (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx prostredia (Xxxxxxxxxxxx životního xxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xôxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xôxx x xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx a xxxxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxx)
Xxxxxxx xxx (Ústavní xxxx)
Xxxxxxxx xxx (Nejvyšší soud)
Generálna xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx prokuratura)
Najvyšší xxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)
Xxxxxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxx úřad)
Úrad pre xxxxxxx xxxxxxxxxxxx (Úřad xxx xxxxxxx zakázky)
Štatistický xxxx (Xxxxxxxxxxx xxxx)
Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x katastru)
Úrad xxx normalizáciu, xxxxxxxxxx x skúšobníctvo (Xxxx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxxxxxxxxxx xxxx)
Xxxx priemyselného xxxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
Xxxx xxx štátnu xxxxx (Úřad xxx xxxxxx xxxxx)
Xxxx pre xxxxxxxx xxx (Úřad xxx finanční xxx)
Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx úřad)
Poštový úrad (Xxxxxxxx xxxx)
Xxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx (Xxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
Xxxxxxxxxx verejného xxxxxxxx práv (Xxxxxxxx xxxxxxxxx ochránce práv)".
4. 31993 L 0037: Xxxxxxxx Xxxx 93/37/EHS xx xxx xx 14. xxxxxx 1993 x xxxxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxx veřejných xxxxxxx xx stavební xxxxx (Úř. xxxx. X 199, 9.8.1993, x. 54), ve xxxxx:
- 11994 N: Xxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx a x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx republiky, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. C 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31997 L 0052: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 97/52/XX xx xxx 13.10.1997 (Xx. xxxx. X 328, 28.11.1997, s. 1),
- 32001 X 0078: xxxxxxxx Komise 2001/78/XX xx xxx 13.9.2001 (Xx. xxxx. X 285, 29.10.2001, x. 1).
x) V xxxxxx 25 se xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx znějí:
"- x Xxxxx xxxxxxxxx, "obchodní xxxxxxxx",
- x Xxxxxxxx, "Xxxxäxxxxxxxxxx",
- xx Xxxxx, xx zhotoviteli xx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx x Rady xxx xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (Συμβούλιο Εγγραφής και Ελέγχου Εργοληπτών Οικοδομικών και Τεχνικών Έργων) xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxxxxxxx ve xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx,
- x Xxxxxxxx, "Xxxxxxxx xxxxxxxx" ("obchodní xxxxxxxx"),
- x Xxxxx, "Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx",
- x Xxxxxxxx, "Xxxxxxxxxxxxxxxx", "xxxxxx xxxxxxxxxxx jegyzői nyilvántartása",
- xx Maltě, xxxxxxx (xxxx dodavatel) uvede xxx "xxxxx ta' xxxxxxxxxxxxxx xxx-Xxxxx xxx- Xxxxx Xxżxxx (VAT) x x- xxxxx xxx-xxxxxxxx xx' xxxxxxx" x v xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx,
- v Polsku, "Xxxxxxx Rejestr Sądowy" (Xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx),
- xx Xxxxxxxxx, "Sodni xxxxxxxx" x "xxxxxx xxxxxxxx",
- xx Slovensku,"Obchodný xxxxxxxx";"
x) x xxxxxxx X "SEZNAM A XXXXXXXXX SUBJEKTŮ XXXXXXXXX XXXXX XXXXXXXXX X XX. 1 XXXX. x)" se xxxxxxxx xxxx xxxxx, které xxxxx:
"XXX. ČESKÁ XXXXXXXXX:
- Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx
- Xxxxxxxxx xxxx
- x xxxxxxx státní xxxxx
- Xxxxx xxxxxxx xxxxx
- Xxxxx xxxxxxxx
- Český xxxxxxx
- Rada xxx xxxxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxx
- Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx
- xxxxxxxxx xxxxxxxxxx
- xxxxxxxxxx
x další xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxx xxx xxxx činnost x x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx ze xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx institucí, xxxxxxxx okresních xxxxx xxxx xxxxxxxx územně xxxxxxxxxxxxx xxxxx.
XXXX. XXXXXXXX:
Xxxxxxxx:
- Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx umění)
- Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxxx xxxx dopravního pojištění)
- Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Estonská xxxxxxx xxxxxxxx)
- Xxxxx Xőxxxxxxxxxxxüxxxxxx (Estonská xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxx Xxxxxx (Xxxxxxxx rozhlas)
- Eesti Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Estonská xxxxxxxx xxx)
- Xxxxx Xxxxxxxxxxx (Estonská xxxxxxxx)
- Xxxxxxx Xxxxxxxx Xxxx (Xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx)
- Xüxxxxxxxxx (Fond xxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx svazu)
- Xxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxx Füüsika Xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxxxx)
- Keskhaigekassa (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx pojištění)
- Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxx (Xxxxxxxx xxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxx)
- Xxxxxxxxxxxxxxxxx (Estonská xxxxxxx knihovna)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxüxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Tehnikaülikool (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxx Üxxxxxx (Tartuská xxxxxxxxxx)
Xxxxxxxxx:
- Xxxxx veřejnoprávní xxxxx, xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx stavební xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx.
XXXXX. XXXX:
- Αρχή Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού Κύπρου (Xxxx xxxxxxx xxxxxxxx zdrojů)
– Αρχή Κρατικών Εκθέσεων (Xxxxxxxx xxxxxx úřad xxx xxxxxxxx)
– Επιτροπή Σιτηρών Κύπρου (Xxxxxxxx komise xxx xxxxx)
– Επιστημονικό Τεχνικό Επιμελητήριο Κύπρου (Xxxxxxxx vědecká a xxxxxxxxx komora)
– Θεατρικός Οργανισμός Κύπρου (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx)
– Κυπριακός Οργανισμός Αθλητισμού (Kyperská xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
– Κυπριακός Οργανισμός Τουρισμού (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxx)
– Κυπριακός Οργανισμός Αναπτύξεως Γης (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxx)
– Οργανισμός Γεωργικής Ασφαλίσεως (Zemědělská pojišťovna)
– Οργανισμός Κυπριακής Γαλακτοκομικής Βιομηχανίας (Xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx)
– Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου (Xxxxxxxx xxxx xxxxxxx)
– Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης (Xxxxxxxx xxx financování xxxxxxx)
– Συμβούλια Αποχετεύσεων (Úřady xxx xxxxxxx xxxx)
– Συμβούλια Σφαγείων (Úřady xxx xxxxx)
– Σχολικές Εφορίες (Xxxxxxx úřady)
– Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου (Xxxxxxxx xxxxx)
– Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (Xxxxxxxx xxxxxx pro xxxxx xxxxxx a devizy)
– Πανεπιστήμιο Κύπρου (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx)
– Κεντρικός Φορέας Ισότιμης Κατανομής Βαρών (Xxxxxxxx agentura pro xxxxxxxxxx rozložení xxxxxxxx)
– Αρχή Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου (Xxxxxxxx úřad xxx xxxxxxx x televizi)
XIX. XXXXXXXX:
Xxxxxxxxx:
- Bezpelnas xxxxxxxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxxx un xxxxx xxxx xxxxxxxxxx xx xxxxxx xxx xxxxxxxxxxx budžeta (xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx státem xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xx xxxxxxxx rozpočtu xxxx x xxxxxxxx xxxxxx místní samosprávy)
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxx děti)
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx socialas aprupes xxxxxxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxx x xxxxxx osoby)
- Xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx un rehabilitacijas xxxxxx (xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx sociální péče x xxxxxxxxxxxx)
- Valsts xxxxxxxxxxx (xxxxxx knihovny)
- Xxxxxx xxxxxx (xxxxxx xxxxxx)
- Xxxxxx xxxxxx (xxxxxx divadla)
- Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxxx un xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx ministrijas xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx x samosprávné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx instituce xxxxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx při Xxxxxxxxxxxx školství x xxxx)
- Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kuras registretas Xxxxxxxxxx xx zinatnes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací xxxxxxxxx xxxxxxx v Xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx xxx Ministerstvu xxxxxxxx x xxxx)
- Xxxxxx xx pašvaldibu xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx registretas Izglitibas xx zinatnes xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxx vzdělávací instituce xxxxxxx v Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxx Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxx)
- Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, kuras xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (státní x xxxxxxxxxxx obecné xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxx Ministerstvu školství x xxxx)
- Xxxxxx xx xxxxxxxxxx xxxxxx xx xxxxxxx profesionalas xxxxxxxxxx iestades xx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx izglitibas iestažu (xxxxxx a xxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx x vyšší xxxxx (xxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx vzdělávacích xxxxxxxxx) xxxxxxx v Rejstříku xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx Xxxxxxxxxxxx školství x xxxx)
- Valsts xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx izglitibas iestažu xxxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx institucí xxx Xxxxxxxxxxxx školství x vědy)
- Xxxxxx xxxxxxxxxxx institucijas (státní xxxxxxxx vědeckého xxxxxxx)
- Xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx)
- Citi xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, xxxx darbiba nav xxxxxxxx xx xxxxxxxxxxxxx (xxxx veřejnoprávní xxxxxxxx, xxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx)
XX. XXXXX:
Xxxxxxx subjekty, xxxxx xxxxxx průmyslovou xxxx obchodní povahu, xxxxxxx veřejné xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxx xxx veřejné xxxxxxx xxx xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx
XXX. XXXXXXXX:
Xxxxxxxx:
- a xxxxxx, illetőleg x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx tanács (xxxxxxx x krajské xxxx xxx xxxxxx), xx xxxüxöxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxőxx (řídící xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx) x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx zabezpečení)
- x xöxxxxxüxxx (veřejnoprávní xxxxxxxxxxx) xx x xöxxxxxüxxxx xöxxxxxxxxxxx xxxxx (xxxxxxxxxx orgán xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx), xxxxxxxx a xöxxxxxxxxxxx (veřejnoprávní xxxxxx)
- x Xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx, x. x.), x xöxxxxxxxxxxx xűxxxxxxxxxxxxxx (veřejnoprávní xxxxxxx x xxxxxxxx), xxxxxxxx xxxx a xöx-xűxxxxxxxxxxxxxxx, xxxxxxx xűxöxxxxx xöxxxxxxxxx xöxxxxxxőx finanszírozzák (xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx z veřejných xxxxxxxx)
- az Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxxxxxxő Xxxxxxxxxxxxxxxx (Maďarská společnost xxx privatizaci a xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
- x Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x.), az a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx ellenőrző xxxxxxxxxxxxx rendelkezik (xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x xxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x. x. vykonává xxxxxxxxxx xxxx).
Xxxxxxxxx:
- xxxxx xöxxxxxx xx öxxxxxxxxxxxx xöxxxxxxxxxxx xxxxxxx (některé xxxxxxxxxx xxxxxx)
- xxxxxxxxxx (xxxxxx), xxxxxxxxxx szervezet (xxxxxxxxxx občanské xxxxxxxxxxx), xöxxxxxxx társaság (xxxxxxx xxxxxxxxx společnosti), xxxxxxxxx xxxxxüxxx (xxxxxxxxxxx xxxxxxxx), xxxxxöxxű-xxxxxxxx (sdružení xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxx)
- xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx veřejného xxxxx xxxx kontrolované xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx.
XXXX. XXXXX:
1. Xxxxxxx Xxxxx ghall-Iżvilupp Xxxxxxxxx u Xxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxxxxx x sociální xxxxxx)
2. Xxxxxxxx xxx-Xxxxxx (Xxxx pro xxxxxxxx)
3. XXXXX Xxx. (Maltská xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxx x.x.x.)
4. Xxxxxxxx xxxx-Xxxxx x x-Xxxxxxx' xxx il-Post xxx-Xxxxxx (Xxxx xxxxxx x xxxxxxxxxxx práce)
5. Xxxxxxxx xxx-Xxxx (Xxxx xxx xxxxxxx)
6. Korporazzjoni ghax-Xoghol x x-Xxxxxx (Společnost xxx zaměstnanost x xxxxxxx)
7. Xxxxxxxxxxx xxxx-Xxxxxxxx xxxxx-Xxxxxxx Xxxxxxx (Xxxxxx xxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
8. Xxxxx
9. Xxxxxx
10. Xxxxxxxxxxx Nazzjonali Persuni x'Xxżxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx)
11. Xxxx tal-Koperattivi (Xxxx xxxxxxxx)
12. Fondazzjoni xxxx-Xxxxxx xxx-Xxxxxxxxxx (Nadace xxx xxxxxxx xxxxxxxxxx)
13. Orkestra Xxxxxxxxxx (Národní orchestr)
14. Xxxxxxx Xxxxx ghax-Xjenza x Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxx xxxx x xxxxxxxxxxx)
15. Xxxxxx Xxxxxx (Divadlo Xxxxxx)
16. Xxx xx-Xxxxxxxxxx xxxxx-Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx)
17. Xxxx Xxxxxxxx ta' Xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx)
18. Awtorita xxxx-Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx' Malta (Xxxxxxx úřad xxxxxxxxxx xxxxxx)
19. Xxxżx xx' Xxxxx (Maltská burza)
20. Xxxxxxxx xxxx xx-Xxxxxxxxx x l-Loghob (Xxxx xxx xxxxxxx a xxx)
21. Xxxxxxxx ta' Xxxxx dwar xx-Xxżxxxx (Xxxxxxx úřad xxx xxxxxx)
22. Kunsill Konsultattiv xxxx l-Industrija tal-Bini (Xxxxxxx xxxx xxx xxxxxxxx průmysl)
23. Istitut xxxxx-Xxxxxxx xxx-Xxxxżxx (Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx)
24. Xxxxxxxx xxx-Xxxxżxx xx' Xxxxx (Xxxxxxx úřad xxx xxxxxxxx xxxx)
25. Xxxxxxxx xx' Xxxxx xxxx xx-Xxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxx xxx xxxxx)
26. Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxx ghall-Iżvilupp (Xxxxxxx rozvojová xxxxxxxxxx)
27. Xxxxxxx xxxxx-Xxxxxxxxxxx ta' x-Xxxxxxxxżx Żghar (XXXX x.x.x.)
28. Xxxxxxxx xx' Xxxxx xxxx l-Istandards (Xxxxxxx xxxx pro xxxxxxxxxxx)
29. Xxxxxxxx ta' Xxxxx xx' x-Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxx statistický xxxx)
30. Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx' Xxxxx (Maltská xxxxxxx xxxxxxxxx)
31. Xxxxx Xxx
32. XXX / Xxxxxx
33. Xxxxxxxxx xxx
34. Xxxx Xxxxxxx Xx Xxx
35. Xxxxxxxx xx' Xxxxx xxxx l-Ambjent x x- Ippjanar (Xxxxxxx xxxx pro životní xxxxxxxxx x xxxxxxxxx)
36. Xxxxxxxxxxx ghas-Servizzi Xxxxxx (Xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx)
37. Xxxxx Xxxxxx Xxxxx (Nemocnice Xxxxxx Xxxxx)
38. Xxxxxx Malti xxxxx-Xxxxxxxxx (Maltské xxxxxxxx xxxxxxx)
39. Xxxxxxxx Xxxxxx (xxxxxx xxxx)
XXXXX. POLSKO:
1. Xxxxxxxxxxxx x xxxxłx xxżxxx, xxżxxx xxxxłx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxxxxx, teologiczne m. xx. (Xxxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx, xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, umělecké, xxxxxxxxxx xxxxxx školy xxx.)
- Xxxxxxxxxxx w Xxxłxxxxxxx (Univerzita x Xxxłxxxxxx)
- Uniwersytet Gdański (Xxxxxxx univerzita)
- Xxxxxxxxxxx Śxąxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx)
- Uniwersytet Xxxxxxxxńxxx w Krakowie (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Uniwersytet Xxxxxxxłx Xxxxxxx Xxxxxńxxxxxx (Univerzita xxxxxxxxx Xxxxxxx Wyszińského xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Lubelski (Xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx-Xxłxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxx-Xxłxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Uniwersytet Łxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Uniwersytet Xxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Adama Xxxxxxxxxxx x Poznani)
- Xxxxxxxxxxx Mikołaja Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Koperníka x Xxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxńxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxńxxx-Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx-xxxxxxxx univerzita x Xxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxx univerzita)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxłxxxxx (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxxxxxxx x Bielsku-Białej (Xxxxxxxxx-xxxxxxxxxxxx akademie x Xxxxxxx-Xxxłx)
- Xxxxxxxx Górniczo-Hutnicza xx. Xx. Staszica x Krakowie (Xxxxxxxx-xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxłxxx Xxxxxxxx x Krakově)
- Politechnika Xxxłxxxxxxx (Xxxłxxxxxxx polytechnika)
- Xxxxxxxxxxxx Xxęxxxxxxxxxx (Xxęxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
- Politechnika Gdańska (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
- Politechnika Xxxxxxxńxxx (Xxxxxxxxxxx polytechnika)
- Xxxxxxxxxxxx Krakowska (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxx polytechnika)
- Xxxxxxxxxxxx Łxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxxx Opolska (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxxx Xxxxxńxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
- Politechnika Xxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxx Xxłxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxłxxxxxxx)
- Politechnika Xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxxx Łxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx Łukasiewicze)
- Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxńxxx (Štětínská polytechnika)
- Xxxxxxxxxxxx Śxąxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Hlivicích)
- Xxxxxxxxxxxx Śxxęxxxxxxxxx (Śxxęxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx (Varšavská xxxxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxxx Wrocławska (Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
- Akademia Xxxxxx w Xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxx)
- Wyższa Szkoła Xxxxxx x Xxxxxxxxxx (Xxxxx námořní xxxxx xx Štětíně)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx w Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx w Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx akademie x Xxxxxxx)
- Akademia Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx v Xxxxxxx)
- Xxxxłx Główna Xxxxxxxx (Hlavní xxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx im.Oskara Xxxxxxx we Wrocławiu (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Bydgoska xx. Xxxxxxxx Ekonomiczna x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxxx akademie Xxxxxxxx Xxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx. KEN x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx KEN v Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Pedagogiki Xxxxxxxxxx xx. Xxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx akademie v Xxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Śxxęxxxxxxxxx xx. Jana Xxxxxxxxxxxxxx x Kielcach (Świętokrzyzská xxxxxxxx Xxxx Xxxxxxxxxxxxx x Kielcích)
- Pomorska Xxxxxxxx Pedagogiczna w Xłxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx ve Słupsku)
- Xxżxxx Xxxxłx Filozoficzno-Pedagogiczna "Xxxxxxxxxx" x Xxxxxxxx (Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx-xxxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx" x Xxxxxxx)
- Xxżxxx Szkoła Xxxxxxxxxxxx xx.Xxxxxxxx Xxxxxxxńxxxxxx w Xxxxxxxx Xxxxx (Xxxxx xxxxx pedagogická Xxxxxxxx Xxxxxxxńxxxxx x Zielone Xxxxx)
- Wyższa Szkoła Xxxxxxxxxxxx x Xxęxxxxxxxxx (Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx x Częstochowé)
- Wyższa Xxxxłx Xxxxxxxxxxxx w Xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx v Rzeszówě)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx-Xxxxxxxx xx. X. J. Śxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (Technicko-zemědělská xxxxxxxx X. J. Śxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx.Xxxxxx Xxłłąxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx akademie Xxxx Xxłłąxxxx v Krakově)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx w Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Akademia Xxxxxxxx im. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (Zemědělská xxxxxxxx xx Štětíně)
- Xxxxłx Xłxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxxxx škola xx Xxxxxxx)
- Akademia Xxxxxxxx xx Wrocławiu (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Medyczna w Xxxłxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx x Białystoku)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx akademie Ludwika Xxxxxxxxx x Bydgoszczi)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx w Xxxńxxx (Lékařská xxxxxxxx x Gdaňsku)
- Śląska Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x Katovicích)
- Xxxxxxxxx Medicum Uniwersytetu Xxxxxxxxńxxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxx Medicum Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Medyczna w Xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx w Łodzi (Xxxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxx)
- Akademia Medyczna xx. Karola Xxxxxxxxxxxxxxx x Poznaniu (Lékařská xxxxxxxx Xxxxxx Marcinkowského x Xxxxxxx)
- Pomorska Xxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx ve Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Medyczna x Xxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx. Piastów Śxąxxxxx we Wrocławiu (Xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx ve Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxx Xxxxxxxx Kształcenia Xxxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxxx vzdělávání)
- Xxxxxśxxxxńxxx Xxxxxxxx Teologiczna x Warszawie (Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxł Xxxxxxxxxxx x Poznaniu (Xxxxxxxx teologická xxxxxxx x Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xx Xxxxłxxxx (Papežská xxxxxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Wydział Xxxxxxxxxxx x Warszawie (Papežská xxxxxxxxxx xxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxxxxx xx. Bohaterów Xxxxxxxxxxxx w Xxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx akademie Xxxxxx x Xxxxxxxxxxxx x Xxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx (Akademie xxxxxxx xxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx. Xxxxxłxxx Xąxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Vojenská technická xxxxxxxx Xxxxxłxxx Xąxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx. Xxx. Xxx. Xxxxxłxxx Xxxxxxxxxxx x Łxxxx (Xxxxxxxx lékařská xxxxxxxx xxx. gen. Xxxxxłxxx Szareckého x Xxxxx)
- Xxżxxx Xxxxłx Xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxx Xxśxxxxxxx we Xxxxłxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxxx škola Xxxxxxxx Xxśxxxxxxx ve Xxxxxxxxxx)
- Xxżxxx Szkoła Xxxxxxxxx Xxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxxx im. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxx důstojnická xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx)
- Wyższa Xxxxłx Xxxxxxxxx xx. xxx. Xxxxxx Xxxx x Xxxxxxx (Vyšší xxxxxxxxxxx xxxxx gen. Xxxxxx Xxxx x Xxxxxx)
- Xxżxxx Xxxxłx Xxxxxxxxx Sił Powietrznych x Xęxxxxxx (Xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx letecká x Xęxxxxx)
- Xxżxxx Xxxxłx Xxxxxxx w Xxxxxxxxx (Vyšší xxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxx)
- Xxxxłx Główna Służby Xxżxxxxxxxx x Warszawie (Xxxxxx xxxxx protipožární xxxxxxx xx Varšavě)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx im. Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx akademie Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Muzyczna xx. Xxxxxxłxxx Moniuszki x Xxxńxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxłxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Akademia Xxxxxxxx xx. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxx akademie Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Muzyczna x Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxżxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Łxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxżxxx x Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx v Lodži)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx im. Xxxxxxxx Xxxx Paderewskiego x Xxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx Ignacy Jana Xxxxxxxxxxxx v Poznani)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx. Xxxxxxxxx Chopina x Xxxxxxxxx (Hudební akademie Xxxxxxxxx Xxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxx xx. Xxxxxx Xxxxńxxxxxx xx Xxxxłxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxx Xxxxńxxxxx xx Vratislavi)
- Akademia Xxxxx Xxęxxxxx w Xxxńxxx (Akademie xxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxx Pięknych x Xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx v Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxx Xxęxxxxx xx. Xxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxx výtvarných xxxxx Xxxx Xxxxxxx v Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxx Xxęxxxxx im. Xłxxxxłxxx Xxxxxxxńxxxxxx x Łodzi (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx umění Xłxxxxłxxx Strzemińského x Xxxxx)
- Xxxxxxxx Sztuk Xxęxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx x Poznani)
- Xxxxxxxx Xxxxx Xxęxxxxx x Xxxxxxxxx (Akademie výtvarných xxxxx ve Varšavě)
- Xxxxxxxx Sztuk Pięknych xx Wrocławiu (Xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx ve Xxxxxxxxxx)
- Xxńxxxxxx Xxżxxx Xxxxłx Teatralna xx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxxxxx (Státní xxxxx xxxxxxxxx škola Ludwika Xxxxxxxx v Krakově)
- Xxńxxxxxx Wyższa Xxxxłx Xxxxxxx, Telewizyjna x Xxxxxxxxx xx. Xxxxx Xxxxxxxxx w Łxxxx (Xxxxxx xxxxx filmová, xxxxxxxxx a xxxxxxxxx xxxxx Xxxxx Xxxxxxxxx x Xxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxx xx. Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx w Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxx xx. Xęxxxxxx Śxxxxxxxxxxx w Xxxńxxx (Xxxxxxxx tělesné xxxxxxx x xxxxxx Xęxxxxxx Śxxxxxxxxxx v Xxxxxxx)
- Akademia Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Katowicach (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x Xxxxxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx. Xxxxxxłxxx Czecha x Xxxxxxxx (Xxxxxxxx tělesné xxxxxxx Bronisława Czecha x Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx im. Xxxxxxxxxx Piaseckiego x Xxxxxxxx (Xxxxxxxx tělesné xxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Józefa Xxłxxxxxxxxx w Warszawie (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx Xxxxxx Piłsudského ve Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx we Xxxxłxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xx Vratislavi)
2. Państwowe x xxxxxxąxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (xxxxxx x xxxxxxxxxxx kulturní instituce)
3. Xxxxx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx)
4. Xxxxxxx państwowe xxxxłxxąxx x xxxxxx xxxłxx (xxxxxx xxxxxxxx xx xxxxx xxxxxxxxxxx)
5. Xxńxxxxxx Gospodarstwo Xxśxx "Xxxx Xxńxxxxxx " (Xxxxxx xxxxxx lesů)
6. Xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx szkoły xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxx)
7. Publiczni xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx (veřejnoprávní xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx)
- Xxxxxxxxx Polska X. X. (Xxxxxx televize, x. s.)
- Xxxxxxx Xxxxx X. X. (Xxxxxx xxxxxxx, x. x.)
8. Xxxxxxxxx xxxxx, xxxxxx, xxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx. in. (xxxxxxx xxxxx, xxxxxxx, xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx kulturní xxxxxxxxx xxx.)
- Xxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxxx (Národní kulturní xxxxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxx Xxxxxxxx Kultury (Xxxxxxxxx animované xxxxxxx)
- Xxxxęxx - Państwowa Xxxxxxx Xxxxxx w Xxxxxxxxx (Zachęta - Xxxxxx umělecká xxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Centrum Xxxxxx Xxxxłxxxxxxx - Xxxxx Xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Středisko xxxxxxxxxx xxxxx - Ujazdowský xxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxx Xxxźxx Xxxxxxxx x Orońsku (Xxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxńxxx)
- Xxęxxxxxxxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx centrum x Xxxxxxx)
- Xxxxxxx Xxęxxxxxxxxxxxx Xxxxłxxxxx Xxxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Adama Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx - Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxxxxx xx Varšavě)
- Dom Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx (Xxx umění xx Xxxxxxx)
- Dom Xxxxx Twórczej x Xxxxxxxxxxxxxx (Xxx xxxxx x Radziejowicích)
- Biblioteka Xxxxxxxx w Xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Dyrekcja Xxxxxxxx Xxńxxxxxxxx (Hlavní xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx)
- Xxxxxx Narodowe w Xxxxxxxx (Národní xxxxxx x Krakově)
- Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxx muzeum x Xxxxxxx)
- Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxx Królewski x Xxxxxxxxx - Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxxxxx hrad xx Varšavě - Xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx)
- Zamek Xxxxxxxxx xx Xxxxxx Xxńxxxxxx Xxxxxx Xxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxxxxx xxxx Wawel - Xxxxxx xxxxxxxx sbírky x Krakově)
- Xxxxxx Żxx Xxxxxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Muzeum krakovských xxxxxxx xxxx xx Xxxxxxxxx)
- Xxńxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx w Oświęcimiu (Xxxxxx muzeum Xxxxxxxxx-Xxxxxxxx x Xxxxxxxx)
- Państwowe Xxxxxx na Majdanku x Lublinie (Xxxxxx xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Xxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxx Xxxxxxxx xx Xxxxxxxx)
- Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxxx)
- Xxxxxxxxx Xxxxxx Xxxxxxx x Xxxńxxx (Ústřední xxxxxx xxxxxx x Xxxxxxx)
- Xxxxxx "Łazienki Xxxxxxxxxx" - Xxxxxł Xxłxxxxx-Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxx "Łxxxxxxx Xxxxxxxxxx" - Xxxxxxx x zahradní xxxxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxx Xxłxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxxx muzeum xx Xxxxxxxx)
- Muzeum Xxxxxx Xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxxxxxx xxxxx)
- Teatr Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx ve Xxxxxxx)
- Xxxxxxxx Xxxxx Xxxxx im. Xxxxxx Xxxxxxxxxxxxxx w Krakowie (Xxxxxxx xxxxx divadlo Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx x Xxxxxxx)
- Teatr Wielki - Xxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxx xxxxxxx - Xxxxxxx xxxxx xx Xxxxxxx)
- Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx x Xxxxxxxxx (Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xx Xxxxxxx)
9. Publiczne xxxxxxxx naukowe, xxxxxxxxx xxxxxxxx-xxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx (veřejné xxxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx)
XXXX. XXXXXXXXX:
- xxxxxx (xxxx)
- xxxxx zavodi x xxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxx športa (xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx, vzdělávání x sportu)
- xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx)
- xxxxx xxxxxx s xxxxxxxx xxxxxxxxxx varstva (xxxxxxx subjekty v xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx)
- xxxxx zavodi s xxxxxxxx kulture (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx)
- xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx raziskovalne xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx výzkumu)
- xxxxx zavodi x xxxxxxxx kmetijstva xx xxxxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxx)
- xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx in prostora (xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxx prostředí x územního xxxxxxxxx)
- xxxxx zavodi x xxxxxxxx gospodarskih xxxxxxxxxx (xxxxxxx subjekty x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx)
- javni xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxx gospodarstva xx xxxxxxx (xxxxxxx subjekty x xxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx)
- xxxxx xxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxx xxxx xx xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx a bezpečnosti)
- xxxxxxxx (xxxxxxxx)
- xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx (fondy xxxxxxxxxx zabezpečení)
- xxxxx xxxxxx xx xxxxx xxxxxx xx xx xxxxx xxxxx (veřejné xxxxx xx xxxxxx xxxxx x obcí)
- Xxxxxx xx xxxxxxxxx x XX (Xxxxxxxxxx xxx xxxxxxx x XX)
- Xxxxx Slovenije (Xxxxxxxxx xxxxx)
XXX. SLOVENSKO:
Zadavatel xx xxxxxxx x §3 xxxx. 1 xxxxxx č. 263/1999 X. x. x xxxxxxxxx zakázkách, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx:
1. xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (např. ministerstva, xxxx orgány xxxxxx xxxxxx) xxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx (xxxx. xxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx) x státní xxxxxxx xxxx
2. xxxxxxxxxxx kraj, xxxx, rozpočtová xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx kraje xxxx xxxx
3. xxxxxxxxx pojišťovna
4. xxxxxxxxx xxxxx zřízená xxxxxxx jako xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (xxxx. Slovenská xxxxxxxxx, Xxxxxxxxx xxxxxxx, Xxxxxxxx xxxxxxxxx)
5. Xxxx xxxxxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxx
6. Xxxxxxxxx pozemkový xxxx
7. xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx uvedení x xxxxxx 1) xx 3)".
5. 31993 X 0038: Xxxxxxxx Xxxx 93/38/EHS ze xxx 14. xxxxxx 1993 x koordinaci xxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek xxxxxxxx xxxxxxxxxx v odvětví xxxxxxx hospodářství, xxxxxxxxxx, xxxxxxx a xxxxxxxxxxxxxx (Xx. věst. L 199, 9.8.1993, s. 84), ve xxxxx:
- 11994 N: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x o úpravách xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx a Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31998 X 0004: směrnice Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 98/4/XX ze xxx 16. února 1998 (Xx. xxxx. X 101, 1.4.1998, x. 1),
- 32001 X 0078: xxxxxxxx Xxxxxx 2001/78/XX ze xxx 13.9.2001 (Xx. xxxx X285, 29.10.2001, x. 1).
x) X xxxxxxx I "XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X DISTRIBUCE XXXXX XXXX" se xxxxxxxx slova:
"ČESKÁ XXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxx vyrábějící, xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. x) xxxxxx č. 199/1994 Xx., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách (XX X 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 zákona x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX X 2001, 56 332).
KYPR
Vodárny xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx vody x xxxxxxxx x xxxxxx oblastech xxxxx xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx (xxxx x xxxx oblasti), Xxx. 350. (Τα Συμβούλια Υδατοπρομήθειας που διανέμουν νερό σε δημοτικές και άλλες περιοχές, δυνάμει του περί Υδατοπρομήθειας Δημοτικών και Άλλων Περιοχών Νόμου, Κεφ. 350).
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx subjekty xxxxxx samosprávy, které xxxxxxxx x distribuují xxxxxx vodu xx xxxxxxxxxxx xxxx jako xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx.
XXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x distribuci xxxxx xxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx geriamojo xxxxxxx xxxxxxxxx (Žin., 2001, Xx. 64-2327) a Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx vandens xxxxxxxxx (Xxx., 1997, Xx. 104-2615) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2002, Nr. 118-5296).
MAĎARSKO
Subjekty, xxxxx xxxxxxxx, dopravují x distribuují xxxxxx xxxx xxxxx xxxxxx XXXX x xxxx x vodním hospodářství (1995. xxx XXXX. xöxxxxx a vízgazdálkodásról).
MALTA
Korporazzjoni xxxx-Xxxxxxxx xx' x-Xxxx (Xxxxxxxxxx vodních xxxxxx).
XXXXXX
Xxxxxxxęxxxxxxxx xxxxxxąxxxx-xxxxxxxxxxxxx x rozumieniu xxxxxx x dnia 7 xxxxxxx 2001 x. o zbiorowym xxxxxxxxxxxx x xxxę x zbiorowym xxxxxxxxxxxxx śxxxxxx xxxxxxxąxx xxxxłxxxxść xxxxxxxxxxą w xxxxxxxx xxxxxxxxxx zaopatrzenia x xxxę lub xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx śxxxxxx. (Vodárny x kanalizace ve xxxxxx zákona ze xxx 7. xxxxxx 2001 o hromadném xxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxx odpadních vod).
SLOVINSKO
Podjetja, xx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxxx xxx xxxxxx xxxxx vode, xxxxxxx x koncesijskim xxxxx, xxxxxxx xx xxxxxxx Xxxxxx o xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxx xxxx XX, 32/93, 1/96) xx xxxxxx xxxxx. (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx výrobu, xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx vody, v xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx x xxxxxxx životního xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx XX, 32/93, 1/96) x x souladu x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx).
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xx vymezen x §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 263/1999 X. z. o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právnická osoba, xxxxx podniká ve xxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx veřejných xxxxxxx pitné xxxx, xxxxxxxxx veřejné kanalizace xxxx xxxxxxxx odpadních xxx (např. Západoslovenské xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxx, Xxxxxxxxxxxxxxxx vodárne x xxxxxxxxxxx).";
x) V xxxxxxx XX "ZADAVATELÉ X XXXXXXX XXXXXX, XXXXXXX X XXXXXXXXXX XXXXXXXXX" xx xxxxxxxx xxxxx:
"XXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x §2 xxxx. b) xxxxxx x. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxx České xxxxxxxxxxx xxxxxx, a.s. x 8 regionálních xxxxxxxxxxxxx společností: Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x.x., Východočeská xxxxxxxxxxx, a.s., Severočeská xxxxxxxxxxx x.x., Západočeská xxxxxxxxxxx, x.x., Jihočeská x.x., Pražské energetické xxxxxx, a.s., Jihomoravská xxxxxxxxxxx, x.x., Xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, a.s.; xxxx xxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxxxxx elektřinu xx xxxxxxx xxxxxxxxxxxxx zákona x. 458/2000 Xx.
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxx podle článku 5 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX X 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxx soutěži (XX X 2001, 56&xxxx;332).
XXXX
Xxxxxxxx xxxx pro elektřinu xxxxxxx xxxxxxx o xxxxxxx x&xxxx;xxxxxxx elektřiny, Xxx. 171. (Η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 171).
XXXXXXXX
Xxxxxx akciju xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx" (Státní xxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx").
XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx x xxxxxxxxxx elektřiny podle Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Žin., 2000, Xx. 66-1984) x xxxxxxx s xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2002, Xx. 118-5296).
Xxxxxxxxx imone Xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Státní xxxxxx Xxxxxxx elektrárna Xxxxxxxx) zřízená xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx branduolines xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 1996, Xx. 119-2771).
MAĎARSKO
Subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx XX x xxxx 2001 x xxxxxxxxx (2001. xxx XX. törvény x xxxxxxxx xxxxxxxxxx).
XXXXX
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Společnost Xxxxxxxx).
XXXXXX
Xxxxxxxęxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx x rozumieniu xxxxxx x xxxx 10 xxxxxxxx 1997 x. Xxxxx xxxxxxxxxxxx (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx zákona ze xxx 10. dubna 1997 o xxxxxxxxxx).
XXXXXXXXX
XXXX - Xxxxxxx Slovenija, xxxxxxxx, ki proizvajajo xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x Energetskim xxxxxxx (Xxxxxx xxxx XX, 79/99), xxxxxxxx, xx xxxxxxxx transport xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx x Xxxxxxxxxxx zakonom (Uradni xxxx XX, 79/99), xxxxxxxx, xx dobavljajo xxxxxxxxxx energijo, skladno x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx xxxx XX, 79/99) (XXXX - Xxxxxxx Slovenija, xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx výrobu, xxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxxxx podle xxxxxx x energetice (Uradni xxxx XX, 79/99)).
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx x §3 xxxxxxxx 2 x 3 zákona x. 263/1999 Z. x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx xx energetických xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x rozvodem xxxxxxxxx x přenosem elektřiny (xxxxx x. 70/1998 X. x., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - xxxx. Slovenské xxxxxxxxxx x.x., Xxxxxxxxxx xxxxxxxx závody).";
c) V xxxxxxx XXX "ZADAVATELÉ X XXXXXXX XXXXXXX X DISTRIBUCE XXXXXXX XXXXX A TEPLA" xx xxxxxxxx slova:
"ČESKÁ XXXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxx xx xxxxxxxxx xxxx xxxx veřejně xxxxxxxxxx xxxxxx (§2 xxxx. x) zákona x. 199/1994 Sb., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx o xxxxxxxxx zakázkách (XX X 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxx soutěži (XX X 2001, 56&xxxx;332).
XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxxx "Latvijas gaze" (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx gaze").
Veřejnoprávní xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx.
XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemního xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2000, Xx. 89-2743) v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx viešuju xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2002, Xx. 118-5296).
Xxxxxx místní xxxxxxxxxx nebo sdružení xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Lietuvos Xxxxxxxxxxx xxxxxxx pirkimu xxxxxxxxx (Xxx., 2002, Xx. 118-5296).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx zemního xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx zákona XXX x xxxx 1994 x xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx (1994. xxx XLI. xöxxxxx x gázszolgáltatásról).
Subjekty xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx XLI z xxxx 1998 x xxxxxxxx xxxxxxxxx vytápění (1998. évi XVIII. xöxxxxx x xxxxőxxxxxxxxxxxxxxx).
XXXXX
Xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx (Xxxxxxxxxx Enemalta).
POLSKO
Przedsiębiorstwa xxxxxxxxxxxx x rozumieniu xxxxxx x dnia 10 xxxxxxxx 1997 x. Prawo energetyczne (Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxx xxxxxx xx xxx 10. dubna 1997 x xxxxxxxxxx).
XXXXXXXXX
Xxxxxxxx, xx opravljajo xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx plina x xxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxx (Ur. x. RS, št. 79/99) in xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxxx toplote x skladu x xxxxxx xxxxx.
Xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxx xxxxxx (Xx. x. RS, xx. 79/99) a xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx a xxxxxxxxxx tepla xxxxx xxxxxxxxxx vydaných obcemi.
SLOVENSKO
Zadavatel xx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 zákona x. 263/1999 X. x. o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx ve xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx x rozvodem zemního xxxxx x xxxxx x přenosem zemního xxxxx (xxxxx x. 70/1998 Z. z., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - např. Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx)."
x) X xxxxxxx XX "XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX X XXXXX XXXX X XXXXXXX XXXXX" xx xxxxxxxx xxxxx:
"XXXXX REPUBLIKA
Obchodní společnosti xxxxxxxxxxx průzkum x xxxxx xxxx a xxxxxxx plynu (§2 xxxx. x) xxxxxx x. 199/1994 Xx., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxx podle xxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách (XX I 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX X 2001, 56&xxxx;332).
XXXXX
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx (zákon Xxxxxxxx republiky x xxxxxxx) (Xxx., 2001, Xx.35-1164) v xxxxxxx x ustanoveními Lietuvos Xxxxxxxxxxx viešuju xxxxxxx xxxxxxxxx (Žin., 2002, Xx. 118-5296).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x těžbu xxxx a xxxxxxx xxxxx xx základě xxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx XXXXXX x xxxx 1993 x hornictví (1993. xxx XLVIII. xöxxxxx x bányászatról).
MALTA
Zákon o xxxxxxx (xxxxxx xxxxxxx) (Xxx. 156) a xxxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx a xxxxx o xxxxxxxxxxxxxx xxxxx (Xxx. 194) x prováděcí xxxxxxxx x xxxxxx xxxxxx.
XXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxąxx xxxxłxxxxść xxxxxxxąxą xx xxxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxęxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxx oraz xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xęxxx xxxxxxxxxx, węgla xxxxxxxxxx xxx xxxxxx xxxxx xxxłxxx na xxxxxxxxx xxxxxx x xxxx 4 lutego 1994 x. Xxxxx xxxxxxxxxxx x górnicze (Xxxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxx, vyhledávání xxxxxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx plynu, xxxx x xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx xxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx zákona xx xxx 4. xxxxx 1994 x xxxxxxxx a hornictví).
SLOVINSKO
Podjetja, xx opravljajo xxxxxxxxxxxx xx izkoriščajo xxxxx, xxxxxxx z Xxxxxxx x xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx XX, 56/99) (Xxxxxxx, které xxxxxxxxx xxxxx x zpracování xxxx xxxxx horního xxxxxx (Uradni xxxx XX, 56/99)).
SLOVENSKO
Zadavatel xx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 zákona x. 263/1999 Z. x. x xxxxxxxxx zakázkách, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx právnická xxxxx, xxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hornických činnostech xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx xxxx zemního xxxxx.";
x) X příloze X "XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXX A XXXXX XXXX XXXX JINÝCH XXXXXXX XXXXX" xx xxxxxxxx slova:
"ČESKÁ XXXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxx xxxx xxxx jiných druhů xxxxx (§2 písm. x) zákona č. 199/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX X 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 zákona o xxxxxxxxxxx soutěži (XX X 2001, 56&xxxx;332).
XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx zajišťující xxxxxxx x těžbu xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxx Respublikos xxxxx xxxxxx istatymas (Xxx., 2001, Xx. 35-1164) v xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx viešuju xxxxxxx xxxxxxxxx (Žin., 2002, Xx. 118-5296).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx zajišťující xxxxxxx x xxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx xxxxx na xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx podle zákona XXXXXX x xxxx 1993 x xxxxxxxxx (1993. xxx XXXXXX. xöxxxxx a xxxxxxxxxxxx).
XXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxąxx działalność polegającą xx poszukiwaniu, rozpoznawaniu xxxxxx xxxxęxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx, xxxx naftowej oraz xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, xęxxx xxxxxxxxxx, węgla xxxxxxxxxx lub xxxxxx xxxxx stałych xx xxxxxxxxx xxxxxx z xxxx 4 lutego 1994 r. Xxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx průzkumu, xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx vývoje xxxxxxx plynu, xxxx x jejich přírodních xxxxxxxx, xxxxxxx xxxx, xxxxxxx xxxx nebo xxxxxx xxxxxxx paliv xx xxxxxxx zákona xx dne 4. xxxxx 1994 x xxxxxxxx x xxxxxxxxx).
XXXXXXXXX
Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxx z Xxxxxxx x xxxxxxxxx (Xxxxxx xxxx XX, 56/99) (Xxxxxxx, xxxxxx provozují xxxxx a zpracování xxxx xxxxx horního xxxxxx (Uradni list XX, 56/99)).
SLOVENSKO
Zadavatel xx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 a 3 zákona č. 263/1999 Z. x. x veřejných xxxxxxxxx, xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx, xxxx právnická xxxxx, xxxxx podniká x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x hornických xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx x xxxxxx xxxx x jiných xxxxxxx xxxxx.";
x) X xxxxxxx XX "XXXXXXXXXX V XXXXXXX ŽELEZNIČNÍCH XXXXXX" xx xxxxxxxx xxxxx:
"XXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx veřejné dopravy x poskytovatelé xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx (§2 xxxx. b) xxxxxx č. 199/1994 Xx., x xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx činné xxxxx článku 5 xxxxxx o xxxxxxxxx xxxxxxxxx (RT X 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RT X 2001, 56&xxxx;332).
XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" (Xxxxxx akciová xxxxxxxxxx "Latvijas dzelzcelš").
Valsts xxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxxxxxx" (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx "Vainodes xxxxxxxxx").
XXXXX
XX "Xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxx" xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Žin., 1996, Xx. 59-1402) x xxxx subjekty xxxxx x oblasti xxxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx x ustanoveními Lietuvos Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2002, Xx. 118-5296).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx poskytující xxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx základě xxxxxx XXX x xxxx 1993 x xxxxxxxxxxx (1993. évi XXX. xöxxxxx x xxxxxxxx) x xx xxxxxxx povolení xxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 15/2002. (XX. 27.) XöXxX x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx podniků (15/2002. (XX. 27.) XöXxX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xűxöxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxőx).
XXXXXX
Xxxxxxxx śxxxxxxąxx usługi x xxxxxxxx transportu xxxxxxxxxx, xxxxłxxąxx xx xxxxxxxxx Xxxxxx x komercjalizacji, xxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxęxxxxxxxx państwowego "Polskie Xxxxxx Xxńxxxxxx" z xxxx 8 xxxxśxxx 2000 x., x xxxxxxxxxxśxx:
- XXX Intercity Xx. x x. x.
- PKP Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xx. x x. x.
- XXX Xxxxxxx Xxxxx Xxxxxxxx X. X.
(Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx dopravy xxxxx xxxxx zákona ze xxx 8. září 2000 x xxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx "Xxxxxx dráhy", a xx xxxxxxx:
- PKP Xxxxxxxxx xx. x x.x.
- XXX Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xx. x x.x.
- XXX Polskie Xxxxx Kolejowe S.A).
SLOVINSKO
Slovenske xxxxxxxxx, d.d.
SLOVENSKO
Zadavatel xx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 263/1996 Z. x. x veřejných xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx dopravu (xxxxx x. 164/1996 Z. x., xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 258/1993 X. x. ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů - xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx, Železničná xxxxxxxxxx x.x.)."
x) V xxxxxxx XXX "XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXX NEBO XXXXXXXXXXXX XXXXXX" se xxxxxxxx xxxxx:
"XXXXX REPUBLIKA
Provozovatelé xxxxxxx dopravy a xxxxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx, trolejbusové xxxx xxxxxxxxxx dopravy (§2 písm. x) xxxxxx č. 199/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek).
ESTONSKO
Subjekty xxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx x veřejných xxxxxxxxx (XX X 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 xxxxxx o xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RT X 2001, 56&xxxx;332).
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx autobusové, xxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxx xxxxxxx: Xxxx, Jurmala, Liepaja, Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx, Rezekne, Xxxxxxxxx.
XXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx trolejbusové, xxxxxxxxxx nebo xxxxxxxxx xxxxxxx x souladu x Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx kodeksas (Xxx., 1996, Xx. 119-2772) x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx viešuju xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2002, Xx. 118-5296).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx poskytující xxxxxx veřejné xxxxxxxx xxxxxxx na xxxxxxx xxxxxx X x xxxx 1998 o xxxxxxxx xxxxxxx (1988. xxx I. törvény x közúti xöxxxxxxxxxőx) x xx základě xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx Xxxx xxxxxxxx x. 89/1988. (XII. 20.) XX o službách xxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx vozidel (89/1988. (XII. 20.) XX xxxxxxxx x xöxxxx közlekedési xxxxxxxxxxxxxxxxx xx x xöxxxx xxxxűxxx üxxxxxx xxxxxxxxxx).
Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxx zákona XXX x xxxx 1993 x xxxxxxxxxxx (1993. xxx XXX. törvény x xxxxxxxx) x xx základě xxxxxxxx xxxxx
xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy x vodního xxxxxxxxxxxx x. 15/2002. (XX. 27.) KöViM x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxx (15/2002. (II. 27.) XöXxX xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xűxöxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxőx).
XXXXX
X-Xxxxxxxx xxxx xx-Xxxxxxxx xx' Xxxxx (Xxxxxxx xxxx xxxxxxx).
XXXXXX
Xxxxxxxx śxxxxxxąxx xxłxxx x xxxxxxxx miejskiego xxxxxxxxxx kolejowego, xxxxłxxąxx xx podstawie koncesji xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxą x xxxx 27 xxxxxxx 1997 x. o transporcie xxxxxxxxx (Dz.U. Xx 96, xxx.591 xx xx.) (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx v xxxxxxx xxxxxxx železniční xxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx xx dne 27. xxxxxx 1997 x xxxxxxxxxx xxxxxxx (Dz. X. Xx 96, xxx. 591 xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx).
Xxxxxxxx śxxxxxxąxx usługi xxx xxxxxśxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx x autobusowego xxxxłxxąxx xx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxą x xxxx 6 xxxxśxxx 2001 x. x transporcie xxxxxxxx (Xx.X.Xx 125, xxx. 1371 xx xx.) xxxx podmioty świadczące xxłxxx xxx xxxxxśxx x zakresie miejskiego xxxxxxxxxx (Xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx veřejnosti x xxxxxxx městské xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxx xx xxxxxxx xxxxxxx vydané xxxxx xxxxxx ze xxx 6. xxxx 2001 x xxxxxxxx xxxxxxx (Xx. X. Xx 125, xxx. 1371 xx xxxxx xxxxxxxxxx předpisů) x xxxxxxxx poskytující xxxxxx xxxxxxxxxx x odvětví xxxxxxx xxxxxxx.
XXXXXXXXX
Xxxxxxxx, xx xxxxxxxxxx javni xxxxxx xxxxxxxxx prevoz, xxxxxxx x Xxxxxxx o xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx xxxx XX, 72/94, 54/96, 48/98 in 65/99) (Xxxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx městskou xxxxxxxxxxx xxxxxxx podle xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx (Xxxxxx list XX, 72/94, 54/96, 48/98 x 65/99)).
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx xx xxxxxxx v §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 263/1996 X. x. o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, jako xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx x silniční xxxxxxx xxxxxxxxxxxx veřejné xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxxxxx xx drahách (xxxxx č. 164/1996 X. x., ve xxxxx xxxxxxxxxx předpisů, xxxxx x. 168/1996 X. x., xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx - xxxx.
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxx (XXX)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x.x.
Xxxxxxxx xxxxxx Bratislava, x.x.
Xxxxxxxx xxxxxx mesta Xxxxxx, x.x.
Xxxxxxxx podnik xxxxx Prešov, a.s.
Dopravný xxxxxx xxxxx Xxxxx, x.x.
Xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx, x.x.)."
x) X příloze XXXX "XXXXXXXXXX X XXXXXXX XXXXXXXXXX ZAŘÍZENÍ" xx doplňují slova:
"ČESKÁ XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx letišť (§2 xxxx. x) xxxxxx x. 199/1994 Xx., x xxxxxxxx veřejných xxxxxxx).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx činné xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx zakázkách (XX X 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (XX X 2001, 56&xxxx;332).
XXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxx sabiedriba "Xxxxxxxx gaisa xxxxxxxx" (Xxxxxx akciová xxxxxxxxxx "Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx").
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx "Starptautiska xxxxxxx "Riga"" (Státní xxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx "Xxxx"").
XXXXX
Xxxxxxx provozovaná xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2000, Xx. 94-2918) x Lietuvos Respublikos xxxxxxxxx aviacijos istatymas (Xxx., 2000, Nr 66-1983).
Xxxxxxxxx imone "Xxx xxxxxxxxxx" (Xxxxxx xxxxxx "Xxx navigacija") xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Žin., 2000, Xx. 94-2918) x Lietuvos Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2000, Xx. 66-1983).
Xxxxx subjekty xxxxx x xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2002, Xx. 118-5296).
XXXXXXXX
Xxxxxxx provozovaná xx základě povolení xxxxx xxxxxx XCVII x xxxx 1995 x letecké xxxxxxx (1995. xxx XCVII. xöxxxxx x xxxxxöxxxxxxxxxőx).
Xxxxxxxxxxx xxxxxxx Budapest Xxxxxxxx xxxxxxxxxx Mezinárodním leteckým xxxxxxxxxx Budapest Xxxxxxxx x.x. (Xxxxxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxöxx Xxxüxőxxx xxxxxxxxxx Xxxxxxxx Ferihegy Xxxxxxxöxx Xxxüxőxxx Üzemeltetési Rt.) xx xxxxxxx xxxxxx x roku 1991 x xxxxxxxxx (1991. xxx XXX. xöxxxxx x xxxxxxxxxxxxx), xxxxxx XXXXX z xxxx 1995 o xxxxxxx xxxxxxx (1995. évi XXXXX. xöxxxxx a xxxxxöxxxxxxxxxőx), vyhlášky xxxxxxxx xxxxxxxx dopravy x xxxxxxx xxxxxxxxxxxx x. 45/2001. (XII. 20.) XöXxX x xxxxxxx Xxxxx letecké dopravy x xxxxxx a xxxxxxx xxxxxxxx služby xxxxxxx xxxxxxxx XxxxxxxXxxxxxx (45/2001. (XXX. 20.) XöXxX xxxxxxxx x Xxxxxxxxxxxx és Xxxüxőxxxx Xxxxxxxxxxx megszüntetéséről és x HungaroControl Xxxxxx Xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx).
XXXXX
X-Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxxxxxx xx' Xxxxx (Xxxxxxx mezinárodní xxxxxxx).
XXXXXX
Xxxxxxxęxxxxxxxx Xxńxxxxxx "Xxxxx Xxxxxxxx" (Xxxxxx xxxxxx "Xxxxxx xxxxxxx").
XXXXXXXXX
Xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxx z Xxxxxxx x xxxxxxxxx (Uradni xxxx XX, 18/01) (XXxxxxxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxx o xxxxxxxx (Xxxxxx list XX, 18/01)).
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx je xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 xxxxxx x. 263/1999 X. x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění xxxxxxxxxx xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx x civilním xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx a xxxxxxxxx pozemních xxxxxxxx (xxxxx č. 143/1998 X. x., xx xxxxx pozdějších xxxxxxxx - xxxx. letiště - Letisko M.R. Xxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxx-Xxxxx, Xxxxxxx Poprad-Tatry, Xxxxxxx Xxxxx, Xxxxxxx Piešťany - xxxxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx (Xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxx) xxxxxxxxxxx xx základě xxxxxxx xxxxxx Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxx, xxxx x telekomunikací Xxxxxxxxx republiky podle § 32 xxxxxx x. 143/1998 X. x. o xxxxxxxx xxxxxxxx)."
x) X xxxxxxx XX "ZADAVATELÉ X XXXXXXX XXXXXXXXX XXXX XXXXXXXXXXXXXX XXXXXXXX XXXX XXXXXX XXXXXXXX TERMINÁLŮ" xx xxxxxxxx xxxxx:
"XXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx (§2 xxxx. x) zákona x. 199/1994 Sb., x zadávání veřejných xxxxxxx).
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX X 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 xxxxxx x hospodářské xxxxxxx (XX X 2001, 56&xxxx;332).
XXXX
Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxx zákonem x Xxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x&xxxx;xxxx 1973 (Η Αρχή Λιμένων Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Αρχής Λιμένων Κύπρου Νόμο του 1973).
LOTYŠSKO
Subjekty xxxxxxxxxx xxxxxxxx podle xxxxxx "Xxxxxx par xxxxx":
Xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Riga)
Ventspils xxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx Liepaja)
Salacgrivas xxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxxx)
Xxxxxxx ostas xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx Xxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Úřad xxxxxxxx Xxxxxxx)
Xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx (Úřad přístavu Xxxxxx)
Xxxxxxxx xxxxx parvalde (Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx Xxxxxxxxx)
Xxxxx ostas xxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxx Xxxx).
XXXXX
Xxxxxxxxx xxxxx "Klaipedos xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx" (Xxxxxx xxxxxx Xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Xxxxxxxx) xxxxx xxxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxxxx Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxx xxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 1996, Xx. 53-1245).
Xxxxxxxxx imone "Xxxxxx xxxxxx xxxxx direkcija" (Xxxxxx podnik Správa xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx xxxx) xxxxx xxxxx Lietuvos Xxxxxxxxxxx xxxxxx vandenu xxxxxxxxxx kodeksas (Xxx., 1996, Nr. 105-2393).
Xxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxx námořních xxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx nebo xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x souladu x xxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx Respublikos xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx (Xxx., 2002, Nr. 118-5296).
XXXXXXXX
Xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxx xxxxx xxxxxx XXXX x xxxx 2000 x vodní xxxxxxx (2000. xxx XXXX. xöxxxxx a xxxx közlekedésről).
MALTA
L-Awtorita Xxxxxxxxx xx' Xxxxx (Xxxxxxx xxxxxxx úřad).
POLSKO
Podmioty xxxxxxąxx xxę xxxxąxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx lub śxxxxąxxxxxx x xxxxxęxxxxxxxx xxx xxxxxxźxxxxx xxxxxxx i śxxxxąxxxxx. (Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx a xxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxxxxxxx vodní xxxxxxx.).
XXXXXXXXX
Xxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxx delni xxxxx xxxxxx, xx xxxxxxxxxx gospodarsko javno xxxxxx, skladno x Xxxxxxxxx xxxxxxxxx (Uradni xxxx XX, 26/01) (Xxxxxxx xxxxxxxx v xxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx státu, xxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx podle námořního xxxxxxxx (Xxxxxx list XX, 26/01)).
XXXXXXXXX
Xxxxxxxxx je xxxxxxx x §3 xxxx. 2 x 3 zákona č. 263/2000 X. x. x xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx znění pozdějších xxxxxxxx, jako xxxxxxxxx xxxxx, xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx cesty x provozováním veřejných xxxxxxxx x zařízení xxxxxxx cest (zákon x. 338/2000 X. x. - např. Xxxxxxx Xxxxxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx, Xxxxxxx Xxxxxxx)."
x) X příloze X "XXXXXXXXXX PROVOZUJÍCÍ XXXXXXXXXXXXXXX XXXX NEBO XXXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXX XXXXXX" xx xxxxxxxx xxxxx:
"XXXXX XXXXXXXXX
Xxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxx xxxxxxxxx služby xxxxxxxxxx (§2 xxxx. x) xxxxxx x. 199/1994 Xx., o xxxxxxxx xxxxxxxxx zakázek).
ESTONSKO
Subjekty xxxxx xxxxx xxxxxx 5 xxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx (XX I 2001, 40, 224) x xxxxxx 14 xxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxx (RT X 2001, 56 332).
KYPR
Kyperský xxxxxxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxx xxxxxxx x kyperských xxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx Xxx, Xxx. 302. (Η Αρχή Τηλεπικοινωνιών Κύπρου, που εγκαθιδρύθηκε από τον περί Υπηρεσίας Τηλεπικοινωνιών Νόμο, Κεφ. 302).
XXXXXXXX
Xxxxxxxxxx xx ierobežotu xxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx" (Xxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx "Xxxxxxxxxx").
XXXXXXXX
Xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxx telekomunikací xxxxx čl. 3 xxxx. 2 a 3, xxxxxx 104 x 105 zákona XX z xxxx 2001 x komunikacích (2001. évi XX. xöxxxxx x hírközlésről).
MALTA
Telekomunikační xxxxxx na Maltě xxxx xxxxx xxxxxxxxxxxxxx x xxxxxxx xxxxxxx xxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxx xxxxxxxxxxx služeb xxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx x mezinárodního přenosu xxx, xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxxxx 1. ledna 2003. Xxxxx ze xxxxxxxxxxx xxxx nepřijala xxxxxx xxxxxxxx x xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxx xxxxx x. 70 x xxxx 1996, xxxx xxxx uvedena x xxxxxx stávající nařízení x xxxxxxxxx xxxxxxxx (xxxxxxxxx xxxxxxxxx). Přesto xx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxx:
Xxxxxx Xxxxx xxx
Xxxxxxxx xxx
Xxxxxxxx (Xxxxx) Xxx
Xxxxxxx Xxxxxxxxxxxxx Xxx
Xxxxxxxx Xxx
Xxxxxxxx Xxx
XXXXXX
Xxxxxxxxxxxxxxx Xxxxxx X. A.
SLOVENSKO
Zadavatel xx xxxxxxx x §3 xxxx. 2 zákona x. 263/1999 Z. x. o xxxxxxxxx xxxxxxxxx, xx xxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxx xxxxx, která xxxxxxx v xxxxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxx služeb; xxxxxxxxx x spravuje xxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxx veřejné telekomunikační xxxx; xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx služeb vyhrazených xxxxx (xxxxx č. 195/2000 Z. z. xx znění pozdějších xxxxxxxx)."
X. XXXXXXXXX
1. 31980 X 0590: Směrnice Xxxxxx 80/590/XXX ze xxx 9. června 1980, kterou se xxxxxxx xxxxxx, xxxxxx xxxxx být xxxxxxxx xxxxxxxxx a xxxxxxxx xxxxxx pro xxxx x xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 151, 19.6.1980, x. 21), xx znění:
- 11985 X: Xxxx o xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Španělského xxxxxxxxxx a Portugalské xxxxxxxxx (Úř. xxxx. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx republiky x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
x) V xxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx xxxxx:
""XXXXXXX"
"XXXX"
"XXXXXXXXX"
"XXXXXXX"
"XXXXXXXXX"
"XXXXXX"
"XXŁĄXXXXX"
"XXXXXXX"
"XXXXXXX"".
x) V xxxxx xxxxxxx se doplňují xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
""Xxxxxx"
"Xüxxxx"
"Xxxxxxx"
"Xxxxxxxx"
"Xxxxxxxxx"
"Xxxxxxx"
"Xxxxxx"
"Xxxxxx"
"Xxxxxx"".
2. 31989 X 0108: Xxxxxxxx Xxxx 89/108/XXX xx dne 21. xxxxxxxx 1988 x xxxxxxxxxx právních xxxxxxxx členských států xxxxxxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx x xxxxxx spotřebě (Xx. xxxx. X 40, 11.2.1989, x. 34), xx znění:
- 11994 X: Xxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x úpravách xxxxx - přistoupení Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 241, 29.8.1994, x. 21).
X xx. 8 xxxx. 1 xxxx. x) xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"- v xxxxxxx: xxxxxxx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx zmrazená xxxx xxxxxxx zmrazený,
- x xxxxxxxxxx: xüxxxxüxxxxxxxx xxxx xüxxxxxxxx,
- x xxxxxxxxx: xxxx xxxxxxxxx,
- x xxxxxxxxxx: greitai xxxxxxxx,
- x xxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxxxx,
- x xxxxxxxxx: xxxxxżxx,
- x xxxxxxxx: xxxxxxx głęboko xxxżxxx,
- xx xxxxxxxxxxx: hitro xxxxxxxxx,
- xx xxxxxxxxxxx: xxxxxxxxxxxxxx".
3. 31991 L 0321: Xxxxxxxx Xxxx 91/321/XXX ze dne 14. xxxxxx 1991 x xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx kojenecké výživě (Xx. věst. X 175, 4.7.1991, x. 35), xx znění:
- 11994 N: Xxxx x podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx xxxxx - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Xxxxxx xxxxxxxxx x Švédského xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, x. 21),
- 31996 X 0004: xxxxxxxx Xxxxxx 96/4/ES ze xxx 16.2.1996 (Úř. xxxx. X 49, 28.2.1996, s. 12),
- 31999 X 0050: xxxxxxxx Komise 1999/50/XX xx dne 25.5.1999 (Xx. xxxx. L 139, 2.6.1999, s. 29).
x) X xx. 7 odst. 1 xx xx slova "Xxxxxxxxöxxxxxxäxxxxxx" x "Xxxxxxxxxxxäxxxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"- v xxxxxxx:
"xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx" x "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx",
- x estonštině:
"imiku xxxxxxxxx" x "xäxxxxxxxxxxxx",
- x xxxxxxxxx:
"Xxxxx maisijums xxxxxxxxx xxxx četru xxxxxx xxxxxxx" x "Xxxxx maisijums xxxxxxxxx xx xxxxx xxxxxx xxxxxx",
- x xxxxxxxxxx:
"xxxxxxx xxxxxxxxx xxx 4 - 6 men" x "xxxxxxx xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx kaip 4 xxx",
- x maďarštině:
"anyatej-helyettesítő xxxxxxx" x "xxxxxxx-xxxxxxxxxő xxxxxxx",
- x xxxxxxxxx:
"xxxxxxx xxx-xxxxx" x "xxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxxx",
- v polštině:
"preparat xx początkowego żxxxxxxx xxxxxxxąx" x "xxxxxxxx xx xxxxxxxx żxxxxxxx xxxxxxxąx",
- ve xxxxxxxxxxx:
"xxxxxxx xxxxxxx za dojenčke " x "xxxxxxxxxxxx xxxxxxx xx xxxxxxxx",
- xx slovenštině:
"počiatočná dojčenská xxxxxx" x "xxxxxxxx xxxxxxxxx výživa"."
b) X xx. 7 xxxx. 1 xx xx xxxxx "Modersmjölksersättning uteslutande xxxxxxx xx xxöxx" x "Xxxxxxxxxxxäxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx pa xxöxx" xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"- x xxxxxxx:
"xxxxxxxxx xxxxxx kojenecká xxxxxx" x "pokračovací xxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx",
- x xxxxxxxxxx:
"Xxxxxx xxxxxxx xxxxx piimasegu" x "Xxxxxx xxxxxxx xäxxxxxxxxxxxx",
- x xxxxxxxxx:
"Xxxxx xxxxxxxxx xxxx četru menešu xxxxxxx" x "Xxxxx xxxxxxxxx xx četru xxxxxx vecuma",
- x xxxxxxxxxx:
"xxxxx xxxxxxx kudikiams xxx 4-6 xxx" x "pieno mišinys xxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxx 4 xxx",
- v xxxxxxxxxx:
"xxxxxxxx xxxxxxx-xxxxxxxxxxxő xxxxxxx" x "tejalapú xxxxxxx-xxxxxxxxxő xxxxxxx",
- x xxxxxxxxx:
"xxxxx xxx-xxxxx" a "xxxxx xxx-xxxxxxxxxxxx",
- v xxxxxxxx:
"xxxxx xxxxąxxxxx" x "xxxxx xxxxęxxx",
- xx xxxxxxxxxxx:
"xxxxxxx xxxxx xx dojenčke" x "nadaljevalno mleko xx xxxxxxxx",
- xx xxxxxxxxxxx:
"xxxxxxxxxx dojčenská mliečna xxxxxx" x "xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxx"."
4. 31999 L 0021: Xxxxxxxx Xxxxxx 1999/0021/XX xx xxx 25. xxxxxx 1999 o xxxxxxxx potravinách pro xxxxxxxx xxxxxxx účely (Xx. věst. X 91, 7.4.1999, x. 29).
X xx. 4 xxxx. 1 se xxxxxx začínající slovy "xx xxxxxxxxxxx" x xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxx äxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
"- xx španělštině:
"Alimento xxxxxxxxx para xxxx xxxxxxx xxxxxxxxxx"
- x xxxxxxx:
"Xxxxxx potravina xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxx"
- v xxxxxxxx:
"Xxxxxxxxxxxxx/Xxxxxxxxxxxxx xxx sarlige xxxxxxxxxx xxxxxx"
- v xxxxxxx:
"Xxäxxxxxxxxx/Xxäxxxxxxxx Xxxxxxxxxxxx für xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx Xxxxxx (Bilanzierte Xxäxxx)"
- x estonštině:
"Toit xxxxxxxxxxxxxxx näidustusel xxxxxxxxxxxx"
- x xxxxxxx:
"Διαιτητικά τρόφιμα για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς“
- v xxxxxxxxxx:
"Xxxx(x) xxx xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx"
- xx xxxxxxxxxxxxx:
"Xxxxxxx(x) xxxxxxxxxx(x) xxxxxxx(x) a xxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx"
- x xxxxxxxxx:
"Xxxxxxxx xxxxxxxxx destinato x xxxx xxxxxx speciali"
- x xxxxxxxxx:
"Xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx ar xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx"
- v xxxxxxxxxx:
"Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx"
- x xxxxxxxxxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxx célra xxxxx - xxxxxxx"
- x xxxxxxxxx:
"Xxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxx specifici"
- x nizozemštině:
"Dieetvoeding xxxx xxxxxxx xxxxxxx"
- x xxxxxxxx:
"Xxxxxxxxxxx śxxxxx xxxżxxxxx xxxxxxxxxxx przeznaczenia xxxxxxxxxx"
- x portugalštině:
"Produto xxxxxxxxx xx xxx xxxxxxx"
- xx xxxxxxxxxxx:
"xxxxxxxxxx xxxxxxxxx xx osobitné xxxxxxxx xxxxx"
- ve xxxxxxxxxxx:
"Xxxxxx (xxxxxxxxxx) xxxxxx xx xxxxxxx zdravstvene xxxxxx"
- xx xxxxxxxx:
"Xxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx/xxxxxxxxä xxxxxxxxxxxxxxxxxx"
- xx švédštině:
"Livsmedel xöx xxxxxxxxx xxxxxxxxxx äxxxxxx"".
5. 32000 X 0013: Směrnice Evropského xxxxxxxxxx x Xxxx 2000/13/XXX ze dne 20. března 2000 x sbližování xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxx xx označování xxxxxxxx, xxxxxx xxxxxxxx xxxxxx a související xxxxxxx (Xx. věst. X 109, 6.5.2000, x. 29), ve xxxxx:
- 32001 L 0101: směrnice Xxxxxx 2001/101/XX xx xxx 26.11.2001 (Xx. xxxx. X 310, 28.11.2001, x. 19),
- 32002 X 0067: xxxxxxxx Xxxxxx 2002/67/ES xx xxx 18.7.2002 (Úř. xxxx. X 191, 19.7.2002, x. 20).
x) Xx čl. 5 xxxx. 3 xx xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx" a xxxxxxx xxxxx "xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx" nahrazuje xxxxx xxxxxxxx:
"- ve xxxxxxxxxxx:
"xxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxxx ionizante",
- v xxxxxxx:
"xxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx",
- x xxxxxxxx:
"xxxxxxxxx/..." xxxx "stralekonserveret" xxxx "xxxxxxxxx xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxxxxx med ioniserende xxxxxxxx",
- v xxxxxxx:
"xxxxxxxxx" xxxx "xxx xxxxxxxxxxxxx Xxxxxxxx behandelt",
- x xxxxxxxxxx:
"xxxxxxxxxx" xxxx "xööxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx",
- x xxxxxxx:
"επεξεργασµένο µε ιονίζουσα ακτινοβολία“ nebo „ακτινοβοληµένο“,
- x angličtině:
"irradiated" xxxx "xxxxxxx xxxx ionising xxxxxxxxx",
- xx xxxxxxxxxxxxx:
"xxxxxx xxx rayonnements xxxxxxxxx" xxxx "traité xxx xxxxxxxxxx",
- v xxxxxxxxx:
"xxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx con xxxxxxxxxx ionizzanti",
- x xxxxxxxxx:
"xxxxxxxxx" nebo "xxxxxxxxxx xx jonizejošo starojumu",
- x xxxxxxxxxx:
"xxxxxxxxxx" nebo "xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxąxx spinduliuote",
- x xxxxxxxxxx:
"xxxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxx kezelt",
- x xxxxxxxxx:
"xxxxxxxxx xxx-xxxxxxxxxxx" xxxx "ittrattat x'xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx",
- v xxxxxxxxxxxx:
"xxxxxxxxxxx" xxxx "xxxx bestraling xxxxxxxxx" nebo "met xxxxxxxxxxx stralen xxxxxxxxx",
- x xxxxxxxx:
"xxxxxxxxxxxxx" nebo "xxxxxxx xxxxłxxxx xxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxąxxxx",
- x xxxxxxxxxxxxx:
"xxxxxxxxx" xxxx "xxxxxxx xxx xxxxxxxçxx" xxxx "tratado xxx xxxxxçxx ionizante",
- xx xxxxxxxxxxx:
"xxxxxxxx ionizujúcim xxxxxxxx",
- xx xxxxxxxxxxx:
"xxxxxxxx" xxxx "xxxxxxxx z xxxxxxxxxxxxx sevanjem",
- ve xxxxxxxx:
"xäxxxxxxxxxx" xxxx "käsitelty xxxxxxxxxxxx xäxxxxxxxä",
- xx xxxxxxxxx:
"xxxxxxxxx" xxxx "behandlad xxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx"."
x) X xx. 10 xxxx. 2 se xxxxxx xxxxxxxxxx xxxxx "xx xxxxxxxxxxx" a xxxxxxx xxxxx "xxxxx xöxxxxxxxxxxxxx" xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx:
"- xx xxxxxxxxxxx: "xxxxx xx xxxxxxxxx",
- x češtině: "spotřebujte xx",
- v xxxxxxxx: "xxxxxx anvendelsesdato",
- x xxxxxxx: "xxxxxxxxxxx xxx",
- x xxxxxxxxxx: "xxxxxxx xxxx",
- x řečtině: "ανάλωση μέχρι“,
- v xxxxxxxxxx: "use xx",
- xx xxxxxxxxxxxxx: "x xxxxxxxxx jusqu'au",
- x xxxxxxxxx: "xx xxxxxxxxx xxxxx",
- x lotyštině: "xxxxxxxx lidz",
- v xxxxxxxxxx: "xxxxx xxxxxxx xxx",
- x xxxxxxxxxx: "xxxxxxxxxxxx",
- x xxxxxxxxx: "xżx sa",
- x xxxxxxxxxxxx: "xx xxxxxxxxx xxx",
- x polštině: "xxxxżx spożyć xx",
- x xxxxxxxxxxxxx: "a xxxxxxxx xxx",
- xx xxxxxxxxxxx: "spotrebujte xx",
- xx slovinštině: "xxxxxxxx xx",
- ve xxxxxxxx: "xxxxxxxxx xäxxxöxxxxxxxxx",
- ve xxxxxxxxx: "sista förbrukningsdag"."
6. 32000 X 0036: Xxxxxxxx Evropského xxxxxxxxxx x Rady 2000/36/XX xx dne 23. xxxxxx 2000 o xxxxxxxxx x xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxx určených x xxxxxx xxxxxxxx (Xx. xxxx. X 197, 3.8.2000, s. 19).
V xxxx X xxxx. 4 xxxx. x) xxxxxxx X nahrazuje xxxxx:
"x) Spojené království, Xxxxx x Xxxxx xxxxx xx xxxx xxxxx povolit xxxxxxxxx xxxxxxxx spojení "xxxx xxxxxxxxx" xx označení xxxxxxx xxxxxxxxx x xxxx 5 za xxxxxxxx, že xx xxxxx xxxxx případech xx spolu s xxxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxx podíl xxxxxxxx xxxxx v xxxxxx x xxxxxx xxxxxxx xxxxx: "xxxx xxxxxx: ...... % xxxxxxx."."
7. 32001 L 0114: Xxxxxxxx Rady 2001/114/ES xx xxx 20. xxxxxxxx 2001 x xxxxxxxx druzích zahuštěného xxxx sušeného mléka xxxxxxxx k xxxxxx xxxxxxxx (Úř. xxxx. 15, 17.1.2002, x. 19).
X xxxxxxx XX xx xxxxxxxx xxxx xxxxxxx, xxxxx xxxxx:
"x) Xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx. 1 písm. b).
l) Xxxxxxxx xxxxxxxxx "Xxxxx xxxxxxxx x'xxxxxxxx baxx xx' xaham" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze X xxxx. 1 písm. x).
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxxxx" se rozumí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx. 2 xxxx. x).
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx "piimapulber" xx xxxxxx výrobek xxxxxxx x xxxxxxx X odst. 2 xxxx. x).
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx "väherasvane xxxxxxxxxxx" xx xxxxxx výrobek xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx. 1 xxxx. c).
p) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx "magustatud väherasvane xxxxxxxxxxx" se rozumí xxxxxxx uvedený x xxxxxxx X odst. 1 xxxx. x).
x) Xxxxxxxxx xxxxxxxxx "xäxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx" xx rozumí xxxxxxx uvedený x xxxxxxx X xxxx. 2 xxxx. x).
x) Xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxx uvedený x příloze I xxxx. 1 písm. x).
x) Českým označením "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxx X odst. 1 xxxx. x).
x) Xxxxxx označením "xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x příloze X odst. 1 xxxx. x) obsahující xxxx 4 % x 4,5 % xxxxxxxxxxxx tuku.
u) Xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx slazené xxxxxxxxx xxxxx" se xxxxxx výrobek xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx. 1 xxxx. x).
x) Xxxxxx xxxxxxxxx "xxxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxx" se rozumí xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx X xxxx. 1 xxxx. f) xxxxxxxxxx mezi 4 % x 4,5 % xxxxxxxxxxxx tuku.
w) Xxxxx xxxxxxxxx "xxxxxx xxxxxxx" se xxxxxx xxxxxxx uvedený x xxxxxxx I xxxx. 2 xxxx. x).
x) Xxxxxx xxxxxxxxx "sušené xxxxxxxxx mléko" xx xxxxxx xxxxxxx xxxxxxx x xxxxxxx I xxxx. 2 xxxx. x) xxxxxxxxxx xxxx 14 % a 16 % hmotnostních xxxx."
8. 32001 X 0466: Xxxxxxxx Komise (XX) č. 466/2001 xx xxx 8. xxxxxx 2001, xxxxxx xx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxxxx xxxxxxxxx kontaminujících xxxxx v xxxxxxxxxxx (Xx. xxxx. X 77, 16.3.2001, s. 1), xx znění:
- 32001 X 2375: xxxxxxxx Xxxx (ES) x. 2375/2001 xx xxx 29.11.2001 (Xx. xxxx. X 321, 6.12.2001, x. 1),
- 32002 X 0221: xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 221/2002 xx xxx 6.2.2002 (Úř. xxxx. L 37, 7.2.2002, x. 4),
- 32002 X 0257: xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 257/2002 ze xxx 12.2.2002 (Xx. xxxx. X 41, 13.2.2002, x. 12),
- 32002 X 0472: xxxxxxxx Xxxxxx (XX) x. 472/2002 xx xxx 12.3.2002 (Úř. xxxx. L 75, 16.3.2002, x. 18),
- 32002 X 0563: xxxxxxxx Xxxxxx (ES) x. 563/2002 xx xxx 2.4.2002 (Xx. xxxx. L 86, 3.4.2002, x. 5).
V xxxxxx 1 se xxxxxx xxxx odstavec, xxxxx xxx:
"1x. Odchylně xx odstavce 1 xxxx Xxxxxx xxxxxxx Xxxxxxxx, xxx během xxxxxxxxxxx xxxxxx xx 31. xxxxxxxx 2006 xxxxxxx na xxxx xxx xxxx pocházející x xxxxxxx xxxxxxx xxxxxx ke xxxxxxxx xx xxxx xxxxx x úrovněmi xxxxxxx xxxxxxx, xxx xxxx xxxx xxxxxxxxx x xxxxxx 5 xxxx 5.2. xxxxxxx X. Xxxx xxxxxxxx bude xxxxxxx xxxxxxxx xxxxx xxxxxx 8 xxxxxxxx Xxxx (EHS) x. 315/93, xxxxxx xx xxxxxxx postupy Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxx xxxxx x xxxxxxxxxxx1. Xx xxxxx xxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxx, xx xxxx xxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxx x xxxxxxxx 1x xxx Finsko x Xxxxxxx x xx xxxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxx x Xxxxxxxx xxxx xxxxx xxx xxxxxxxx průměrná xxxxxx x kterémkoli xxxxxxxx xxxxx Xxxxxxxxxxxx x xxxx xxxxxxx x 30. xxxxx 2004.
Xxxx-xx Xxxxxxxx xxxxxxx tato xxxxxxxx, xxxx xxxxxxx xxxx xxxxxxxxxxx x xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x xxxxx xxxxxxxx xxxxxx 5 xxxxxxx X xxxxxxxxxxx x xx. 5 xxxx. 3.
Xxx xxxxxx xx výše xxxxxxx xxxxxx Estonsko xxxxxxxx xxxxxxxx, xxx xxxxxxxxx, xx ryby xxxx xxxxxxx z xxx, které xxxxxx x xxxxxxx x xxxxxxx 5 bodem 5.2 xxxxxxx X, xxxxxxx xxxxxxx xx xxx x ostatních xxxxxxxxx xxxxxxx."
Xxxxxxxx:
1 Xx. xxxx. X 37, 13.2.1993, s. 1.
K. XXXXXXXXXX
31967 L 0548: Xxxxxxxx Xxxx 67/548/XXX xx xxx 27. xxxxxx 1967 x xxxxxxxxxx právních x xxxxxxxxx xxxxxxxx týkajících xx klasifikace, xxxxxx x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxx (Xx. xxxx. X 196, 16.8.1967, x. 1), xx xxxxx:
- 31969 X 0081: xxxxxxxx Xxxx 69/81/XXX ze dne 13.3.1969 (Úř. xxxx. X 68, 19.3.1969, x. 1),
- 31970 X 0189: směrnice Xxxx 70/189/EHS xx xxx 6.3.1970 (Xx. xxxx. X 59, 14.3.1970, x. 33),
- 31971 L 0144: xxxxxxxx Xxxx 71/144/XXX xx xxx 22.3.1971 (Xx. xxxx. X 74, 29.3.1971, x. 15),
- 31973 X 0146: xxxxxxxx Rady 73/146/XXX xx xxx 21.5.1973 (Xx. věst. X 167, 25.6.1973, x. 1),
- 31975 X 0409: směrnice Xxxx 75/409/XXX ze xxx 24.6.1975 (Xx. xxxx. L 183, 14.7.1975, x. 22),
- 31976 L 0907: xxxxxxxx Xxxxxx 76/907/XXX xx xxx 14.7.1976 (Xx. věst. X 360, 30.12.1976, s. 1),
- 11979 X: Xxxx o podmínkách xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxx republiky (Xx. xxxx. L 291, 19.11.1979, x. 17),
- 31979 X 0370: směrnice Xxxxxx 79/370/XXX xx xxx 30.1.1979 (Xx. xxxx. X 88, 7.4.1979, x. 1),
- 31979 X 0831: xxxxxxxx Xxxx 79/831/EHS ze xxx 18.9.1979 (Xx. xxxx. L 259, 15.10.1979, x. 10),
- 31980 X 1189: xxxxxxxx Xxxx 80/1189/XXX xx dne 4.12.1980 (Xx. xxxx. X 366, 31.12.1980, s. 1),
- 31981 X 0957: směrnice Xxxxxx 81/957/XXX ze xxx 23.10.1981 (Xx. xxxx. X 351, 7.12.1981, x. 5),
- 31982 X 0232: směrnice Xxxxxx 82/232/XXX ze xxx 25.3.1982 (Úř. xxxx. L 106, 21.4.1982, x. 18),
- 31983 X 0467: xxxxxxxx Xxxxxx 83/467/XXX xx xxx 29.7.1983 (Xx. xxxx. X 257, 16.9.1983, x. 1),
- 31984 L 0449: xxxxxxxx Komise 84/449/XXX ze xxx 25.4.1984 (Xx. xxxx. X 251, 19.9.1984, x. 1),
- 11985 X: Xxxx x xxxxxxxxxx přistoupení a x xxxxxxxx xxxxx - přistoupení Španělského xxxxxxxxxx x Xxxxxxxxxxx xxxxxxxxx (Xx. věst. X 302, 15.11.1985, x. 23),
- 31986 X 0431: xxxxxxxx Xxxxxx 86/431/EHS xx xxx 24.6.1986 (Úř. xxxx. L 247, 1.9.1986, x. 1),
- 31987 X 0432: xxxxxxxx Rady 87/432/XXX xx dne 3.8.1987 (Xx. xxxx. X 239, 21.8.1987, x. 1),
- 31988 X 0302: xxxxxxxx Xxxxxx 88/302/XXX xx dne 18.11.1987 (Úř. xxxx. X 133, 30.5.1988, x. 1),
- 31988 X 0490: xxxxxxxx Xxxxxx 88/490/XXX xx xxx 22.7.1988 (Xx. xxxx. L 259, 19.9.1988, s. 1),
- 31990 X 0517: xxxxxxxx Xxxx 90/517/EHS xx dne 9.10.1990 (Xx. xxxx. X 287, 19.10.1990, x. 37),
- 31991 X 0325: xxxxxxxx Xxxxxx 91/325/XXX xx xxx 1.3.1991 (Úř. xxxx. X 180, 8.7.1991, x. 1),
- 31991 X 0326: xxxxxxxx Xxxxxx 91/326/EHS xx xxx 5.3.1991 (Xx. xxxx. X 180, 8.7.1991, s. 1),
- 31991 L 0410: xxxxxxxx Komise 91/410/XXX xx dne 22.7.1991 (Xx. věst. X 228, 17.8.1991, x. 67),
- 31991 X 0632: xxxxxxxx Komise 91/632/XXX xx dne 28.10.1991 (Úř. věst. X 338, 10.12.1991, x. 23),
- 31992 X 0032: xxxxxxxx Xxxx 92/32/XXX xx xxx 30.4.1992 (Xx. xxxx. X 154, 5.6.1992, s. 1),
- 31992 L 0037: xxxxxxxx Xxxxxx 92/37/XXX xx xxx 30.4.1992 (Xx. věst. X 154, 5.6.1992, x. 30),
- 31993 X 0021: xxxxxxxx Komise 93/21/XXX xx xxx 27.4.1993 (Xx. věst. X 110, 4.5.1993, x. 20),
- 31993 X 0072: xxxxxxxx Xxxxxx 93/72/EHS xx xxx 1.9.1993 (Xx. xxxx. X 258, 16.10.1993, x. 29),
- 31993 L 0101: xxxxxxxx Komise 93/101/ES xx xxx 11.11.1993 (Xx. věst. X 13, 15.1.1994, x. 1),
- 31993 L 0105: směrnice Komise 93/105/XX xx xxx 25.11.1993 (Xx. xxxx. X 294, 30.11.1993, x. 21),
- 11994 X: Aktu x xxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx x x xxxxxxxx smluv - xxxxxxxxxxx Xxxxxxxx xxxxxxxxx, Finské xxxxxxxxx x Xxxxxxxxx xxxxxxxxxx (Xx. věst. X 241, 29.8.1994, s. 21),
- 31994 X 0069: směrnice Xxxxxx 94/69/XX ze xxx 19.12.1994 (Xx. věst. X 381, 31.12.1994, x. 1),
- 31996 X 0054: xxxxxxxx Xxxxxx 96/54/XX ze xxx 30.7.1996 (Úř. xxxx. X 248, 30.9.1996, x. 1),
- 31996 X 0056: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx parlamentu x Xxxx 96/56/XX xx xxx 3.9.1996 (Xx. věst. L 236, 18.9.1996, x. 35),
- 31997 L 0069: xxxxxxxx Xxxxxx 97/69/XX xx dne 5.12.1997 (Xx. xxxx. X 343, 13.12.1997, x. 19),
- 31998 X 0073: směrnice Xxxxxx 98/73/XX xx xxx 18.9.1998 (Úř. xxxx. X 305, 16.11.1998, x. 1),
- 31998 L 0098: xxxxxxxx Xxxxxx 98/98/XX xx xxx 15.12.1998 (Xx. xxxx. X 355, 30.12.1998, s. 1),
- 31999 X 0033: xxxxxxxx Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx x Xxxx 1999/33/XX xx dne 10.5.1999 (Úř. věst. X 199, 30.7.1999, x. 57),
- 32000 X 0032: xxxxxxxx Xxxxxx 2000/32/XX ze xxx 19.5.2000 (Xx. xxxx. L 136, 8.6.2000, x. 1),
- 32000 X 0033: xxxxxxxx Xxxxxx 2000/33/ES xx xxx 25.4.2000 (Xx. xxxx. L 136, 8.6.2000, x. 90),
- 32001 X 0059: xxxxxxxx Xxxxxx 2001/59/XX xx xxx 6.8.2001 (Xx. věst. X 225, 21.8.2001, x. 1).
x) X xxxxxxx xxxxx x xxxxxxx X xx xxxxxxx A xxxxxxxxx xxxxx:
"XXXXX X - XXXXXXX A - XXXXX X - XXXXXXX X - XXXXX A - ΠΙΝΑΚΑΣ X - XXXXX X - XXXXXXX X - XXXXXXX X - X XXXXXX - X LENTELE - X XXXXXXXX - XXXXXXX X - XXXXX X - XXXXXX X - XXXXXX A - XXXXĽXX X - XXXXXX A - XXXXXXXX A - XXXXXX X
Xxxxx xx xxx elementos xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxx xx xxxxxx xxxxxxx (Z)
Seznam xxxxxxxxxx prvků xxxxxxxxxx xxxxx xxxxxx xxxxxxxxx xxxxx (X)
Xxxxx xxxx xxxxxxxxxxxx, xxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxx (Z)
Liste xxx chemischen Xxxxxxxx, xxxxxxxx nach xxx Xxxxxxxxxxxx (X)
Xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxx (Z) xäxxx
Κατάλογος χημικών στοιχείων ταξινομημένων σύμφωνα με τον ατομικό τους αριθμό (?)
Xxxx xx xxxxxxxx elements listed xxxxxxxxx to xxxxx xxxxxx xxxxxx (X)
Xxxxx xxx éléments chimiques xxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxx atomique (Z)
Elenco xxxxx xxxxxxxx chimici xxxxxxxx secondo xx xxxx numero xxxxxxx (X)
Xxxxxxx elementu xxxxxxxx - sakartojums xxx xxxxxxxxxxxx(X)
Xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (X), xąxxxxx
Xxxxxx xxxxxx xxxxxxx, rendszámuk sorrendjében (X)
Xxxxx ta' elementi xxxxxx xxxxxxxx xxxxx xx-xxxxx xxxxxxx xxxxxxx (X)
Xxxxx xxx chemische xxxxxxxxx, gerangschikt naar xxxxxxxxxxxx (X)
Xxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xłxżxxx xxxłxx xxxxxxxxąxxx liczby xxxxxxxx(X)
Xxxxx xxx elementos xxxxxxxx xxxxxxxxx segundo x xxx número xxxxxxx (X)
Xxxxxx chemických xxxxxx xxxxxxxxxx xxxľx xxxxxxxxx xxxxxx (X)
Xxxxxx kemijskih xxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xx xxxxxxx številu (X)
Xxxxxxxxxxxx xxxxxxxx, järjestysluvun xxxxxx (X)
Xxxxx öxxx xxxxxäxxxx, xxxxxxx efter xxxxx xxxxxxxxxx (Z)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Z
 
Symbol
 
ES
 
CS
 
DA
 
DE
 
ET
 
EL
 
EN
 
FR
 
IT
 
LV
 
1
 
H
 
Hidrógeno
 
Vodík
 
Hydrogen
 
Wasserstoff
 
Vesinik
 
Υδρογόνο
 
Hydrogen
 
Hydrogène
 
Idrogeno
 
Ūdeņradis
 
2
 
He
 
Helio
 
Helium
 
Helium
 
Helium
 
Heelium
 
Ήλιο
 
Helium
 
Hélium
 
Elio
 
Hēlijs
 
3
 
Li
 
Litio
 
Lithium
 
Lithium
 
Lithium
 
Liitium
 
Λίθιο
 
Lithium
 
Lithium
 
Litio
 
Litijs
 
4
 
Be
 
Berilio
 
Beryllium
 
Beryllium
 
Beryllium
 
Berüllium
 
Βηρύλλιο
 
Beryllium
 
Béryllium
(Glucinium)
 
Berillio
 
Berilijs
 
5
 
B
 
Boro
 
Bor
 
Bor
 
Bor
 
Boor
 
Βόριο
 
Boron
 
Bore
 
Boro
 
Bors
 
6
 
C
 
Carbono
 
Uhlík
 
Carbon (kulstof)
 
Kohlenstoff
 
Süsinik
 
Άνθρακας
 
Carbon
 
Carbone
 
Carbonio
 
Ogleklis
 
7
 
N
 
Nitrógeno
 
Dusík
 
Nitrogen
 
Stickstoff
 
Lämmastik
 
Άζωτο
 
Nitrogen
 
Azote
 
Azoto
 
Slāpeklis
 
8
 
O
 
Oxígeno
 
Kyslík
 
Oxygen (xxx)
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Οξυγόνο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxèxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxāxxxxxx
&xxxx;
9
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Φθόριο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Νέον
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
11
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Νάτριο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xāxxxxx
&xxxx;
12
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Μαγνήσιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
13
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Αργίλλιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxīxxxx
&xxxx;
14
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xäxx
&xxxx;
Πυρίτιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxīxxxx
&xxxx;
15
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Φωσφόρος
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xääxxx
&xxxx;
Θείον
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xēxx
&xxxx;
17
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Χλώριο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
19
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Κάλιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xāxxxx
&xxxx;
20
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Ασβέστιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
21
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Σκάνδιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
22
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Τιτάνιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxāxx
&xxxx;
23
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Βανάδιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxāxxxx
&xxxx;
24
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Χρώμιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
25
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Μαγγάνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxèxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxāxx
&xxxx;
26
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Σίδηρος
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
27
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Κοβάλτιο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
28
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Νικέλιο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxķxxxx
&xxxx;
29
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Χαλκός
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
30
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Ψευδάργυρος
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
31
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Γάλλιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
32
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Γερμάνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxāxxxx
&xxxx;
33
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Αρσενικό
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxēxx
&xxxx;
34
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Σελήνιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxēxx
&xxxx;
35
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Βρώμιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
36
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxüxxxxx
&xxxx;
Κρυπτό
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
37
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Ρουβήδιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxīxxxx
&xxxx;
38
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Στρόντιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
39
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Üxxxxx
&xxxx;
Ύττριο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
40
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Ζιρκόνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
41
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Νιόβιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
42
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxäx
&xxxx;
Xxxüxxxxx
&xxxx;
Μολυβδένιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxèxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxēxx
&xxxx;
43
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Τεχνήτιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxēxxxx
&xxxx;
44
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Ρουθήνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxēxxxx
&xxxx;
45
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Ρόδιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
46
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Παλλάδιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxāxxxx
&xxxx;
47
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xøxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xõxx
&xxxx;
Άργυρος
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
48
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Κάδμιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
49
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Ίνδιο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
50
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxñx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Κασσίτερος
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
51
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Αντιμόνιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
52
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Τελλούριο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxūxx
&xxxx;
53
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Ιώδιο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
54
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Ξένο
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
55
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xæxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Καίσιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xēxxxx
&xxxx;
56
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Βάριο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xāxxxx
&xxxx;
57
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Λανδάνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxāxx
&xxxx;
58
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Δημήτριο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xēxxxx
&xxxx;
59
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxüüx
&xxxx;
Πρασεοδύμιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxīxx
&xxxx;
60
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxüüx
&xxxx;
Νεοδύμιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxīxx
&xxxx;
61
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Προμήθειο
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
62
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Σαμάριο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxāxxxx
&xxxx;
63
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Ευρώπιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
64
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Γαδολίνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxīxxxx
&xxxx;
65
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Τέρβιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
66
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xüxxxxxxxxx
&xxxx;
Δυσπρόσιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
67
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Όλμιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
68
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Έρβιο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
69
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Θούλιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xūxxxx
&xxxx;
70
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Üxxxxxxx
&xxxx;
Υττέρβιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
71
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Λουτήτιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxēxxxx
&xxxx;
72
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Άφνιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
73
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Ταντάλιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxāxx
&xxxx;
74
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Βολφράμιο
(Τουγκοτένιο)
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxèxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
75
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Ρήνιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xēxxxx
&xxxx;
76
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Όσμιο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
77
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Ιρίδιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxīxxxx
&xxxx;
78
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Λευκόχρυσος
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxīxx
&xxxx;
79
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Χρυσός
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
80
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxøxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxõxx
&xxxx;
Υδράργυρος
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxīxxxxxxxx
&xxxx;
81
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Θάλλιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
82
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Μόλυβδος
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
83
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Βισμούθιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
84
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Πολώνιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
85
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Αστάτιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
86
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Ραδόνιο
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
87
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Φράγκιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
88
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Ράδιο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xāxxxx
&xxxx;
89
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Ακτίνιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxīxxxx
&xxxx;
90
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Θόριο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
91
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Πρωτακτίνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxīxxxx
&xxxx;
92
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Ουράνιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxāxx
&xxxx;
93
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Νεπτούνιο
(Ποσειδώνιο)
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxūxxxx
&xxxx;
94
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Πλουτώνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
95
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Αμερίκιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxīxxxx
&xxxx;
96
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Κιούριο
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
97
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Μπερκέλιο
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
98
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Καλιφόρνιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
99
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Αϊνστάνιον
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
100
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Φέρμιο
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
101
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Μεντελέβιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxļxxxxxxx
&xxxx;
102
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Νομπέλιο
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxēxxxx
&xxxx;
103
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Λαυρένσιο
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
XX
&xxxx;
1
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xäxx
&xxxx;
2
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
3
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
4
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
5
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
6
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xęxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
7
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxäxx
&xxxx;
8
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
9
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
10
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
11
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
12
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
13
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
14
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
15
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
16
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
17
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
18
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
19
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
20
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxń
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
21
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxâxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
22
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxâxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
23
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
24
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
25
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxż
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxêx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
26
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Żxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xäxx
&xxxx;
27
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
28
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
29
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxź
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
30
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Żxxxx
&xxxx;
Xìxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
31
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
32
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxâxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
33
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
34
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
35
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
36
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
37
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
38
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxôxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
39
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
40
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Żxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
41
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
42
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
43
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
44
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
45
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
46
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
47
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxüxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
48
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
49
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
50
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
51
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
52
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxūxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
53
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
54
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
55
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
56
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
57
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxâxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
58
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
59
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
60
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
61
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
62
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
63
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
64
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
65
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
66
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
67
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
68
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
69
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
70
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
71
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
72
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
73
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xâxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
74
&xxxx;
X
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
75
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xêxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
76
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
77
&xxxx;
Xx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
Xxxxxxx
&xxxx;
78