Animace načítání

Stránka se připravuje...


Sazba daně z nabytí nemovitých věcí

Daň z nabytí nemovitých věcí (zákonné opatření Senátu č. 340/2013 Sb.)

(Zpracováno podle stavu právní úpravy k 1.1.2020)


S účinností od 1.1.2014 je v souvislostí s rekodifikací soukromého práva zrušena daň dědická a daň darovací. Příjmy z bezúplatného nabytí majetku, například z dědictví nebo odkazu, z darování a jiné příjmy nabyté bez poskytnutého protiplnění, nově podléhají režimu daně z příjmů.

Nově je také s účinností od 1.1.2014 upravena daň z nabytí nemovitých věcí, a to zákonným opatřením Senátu č. 340/2013 Sb.

V přehledné tabulce uvádíme odkazy na základní instituty upravené citovaným zákonným opatřením:

A) PŘEDMĚT DANĚ §2, §3
B) VYLOUČENÍ Z PŘEDMĚTU DANĚ §5
C) POPLATNÍCI §1
D) OSVOBOZENÍ OD DANĚ §6, §7, §8, §9
E) ZÁKLAD DANĚ §10 a násl.
F) SAZBA DANĚ je 4 % §26
G) DAŇOVÉ PŘIZNÁNÍ §32, §33, §40
H) ZÁLOHA §44§48, §13
CH) JEDNOTKY §56